Internet partnereink:

w6 Info Bt. - Weboldalak, komplett webes megoldások, tárhely, email, honlapkészítés, Joomla!

 

Támogatóink:

KORMÁNYOS AUTÓSISKOLA
6720 Szeged, Tisza L. krt. 14.
+3620-220-33-35
+3620-220-28-58
kormanyosautosiskola.hu
kormanyos97@invitel.hu

 

web fejlesztés:   w6.hu

Joomla! rendszerek átalakítása

 

Hírek  2012.

Archívum: 2002. 2003. 2004. 2005. 2006. 2007. 2008. 2009. 2010. 2011.
ALGYŐ
ÉVZÁRÓ KLUBGYŰLÉS
2012. december 28.

Algyői Társaink évzáró Taggyűlésre jöttek össze. Szép jól elkészített meleg fűtött helyiség, és baráti, bajtársi vendégszeretet fogadta a klub tagjait és a meghívottakat a Rendezvény házban. Ez jellemezte az egész rendezvényt, mellyen jelen volt a szervezet tagsága, rokonok, barátok, ismerősök.

Juhász Erika klub elnök tájékoztatója jó keretet adott a tartalmas beszélgetéshez, a jó hangulathoz, természetesen elemezték az egész éves közös munkát, a szép tartalmas rendezvényeket. Egyre inkább egy erős összetartó jó civil közösség van kialakulóban, amelyre nagy szükség van, úgy a Tartalékos Szövetségnek, mint ennek a szép, kedves alföldi településnek. A klub fontos, eredményes és kiemelkedő munkát végzett, a helyi megemlékezések, különösen a Hősök Napja, a Gyevi Napok megemlékezései, és minden közös ünnepség, Szerb Tartalékosok fogadása során végzett munkájukat. Kirándulást szerveztek Kecelre, és kiemelkedő eredményességgel működtek közre a Szegedi Hallé Fesztivál, és a XIII. ejtőernyős Nemzetközi Célba ugró verseny, és a II. Harmonika Fesztivál színvonalas megrendezésében.

A taggyűlésen részt vett Dr. Palotai Jenő ny. ezredes megyei elnök. Felszólalásában köszönetet mondott a közösség éves munkájáért, tájékoztatta a tagságot a MATASZ terén elképzelhető változásokról, az önkéntes tartalékos rendszer területén történt törvényi változásokról, és a várható és elképzelhető feladatokról. A két nagy helyőrség Hódmezővásárhely és Szentes közelsége miatt Algyői szervezetünknél ez fontos lehetőségeket biztosít.
Beszélt a Közigazgatás átszervezése során megalakuló Járási Szervek adta lehetőségekről, és várható feladatokról. A rendszer 2013-után fogja elérni működőképességét, a felkészülést és a tényleges munkát, már most meg kell kezdeni, egyelőre úgy, hogy bővíteni, erősíteni kell a szervezet közösségét.

Megköszönte Leléné Juhász Erika klub Elnök lelkes, hozzáértő munkáját, Fróman Gábor t őrnagy Úr és Benedek K. Csaba t százados Urak, a megyei vezetőség érdekében végzett munkájukat. Méltatta a Település Vezetőinek, az Önkormányzatnak a hatékony, folyamatos, nélkülözhetetlen segítő, támogató tevékenységét.

Egy finom közös vacsora elfogyasztása után, megköszöntük a figyelmes baráti vendéglátást, Tagjaiknak és családjaiknak Kellemes Ünnepeket, Eredményekben gazdag Boldog Újévet, jó egészséget kívántunk.


ÉVZÁRÓ KLUBGYŰLÉS
ÚJSZENTIVÁN
2012. december 27.

Újszentiváni Társaink évzáró Taggyűlésre jöttek össze. Jól kellemes környezet, díszes hagyományőrző ruhába, és ünneplőbe öltözött emberek, és baráti, bajtársi vendégszeretet fogadta a résztvevőket. Ez jellemezte az egész rendezvényt, mellyen jelen volt a klub igen jelentős, nagy létszámú tagsága.

Dr. Vass László hő alezredes klub elnök Úr megnyitó és üdvözlő köszöntője után Kiss Kornél hő hadnagy klub titkár beszámolója jó alapot adott a tartalmas megbeszéléshez, elemezték az egész éves közös munkát. Egyre inkább egy fejlődő, formálódó, erős összetartó jó közösség van kialakulóban, amelyre nagy szükség van, úgy a Tartalékos Szövetségnek, mint ennek a szép, kedves jelentős katona hagyományokkal rendelkező, határ menti településnek. A klub fontos, eredményes és kiemelkedő munkát végzett, az alakulás, a helyi, és az ország más települései, sőt határainkon messze túl megemlékezések, és, különösen a Szeged városi ünnepségeken, koszorúzásokon, a Szőregi csata megemlékezésén, az állampolgári eskütétel, a helyi rétes napok, és más települési ünnepségeken.

A taggyűlésen részt vett Ft. Fazakas Gusztáv Plébános Úr, Akit ez alkalommal avattak „hagyományőrző tartalékosnak” és a kialakult szokásoknak megfelelően, szép, „rituális csákó felhelyezéssel” fogadtak a jelenlévők „Tábori Lelkésznek” Szép nemes hagyománya ez a klubnak, egymás megbecsülésének, a csapat építésének, a közösség erősítésének! Dr. Palotai Jenő ny. ezredes megyei elnök. Felszólalásában köszönetet mondott a közösség éves munkájáért, tájékoztatta a tagságot a MATASZ terén bekövetkezett változásokról, és az önkéntes tartalékos rendszer területén történt változásokról, az ebből következő, várható és elképzelhető feladatokról, lehetőségekről.

Beszélt a Közigazgatás átszervezése során megalakuló Járási Szervek adta lehetőségekről, és az ebből következő, és várható feladatokról. Szép, tartalmas 2013 évre szóló terveikhez sok sikert kívánt. Fontosnak, támogatandónak, előremutatónak értékelte az elhangzott, értékes javaslatokat, melyeket a MATASZ központ felé továbbítani fog! Ehhez a nagy jelentőségű feladathoz kérte a jelenlévők segítő, eredményes közreműködését, támogatását.

Megköszönte Dr. Vass László klub Elnök Úr lelkes, hozzáértő, magas színvonalú, kiemelkedő munkáját, Tóth Zoltán hő őrmester, és Kiss Kornél hő hadnagy Urak, a klub és a hagyományőrzés szerteágazó területein végzett látványos, kiemelkedően értékes munkáját.

Egy finom közös imádsággal megelőzött közös vacsora elfogyasztása után, megköszöntük a figyelmes baráti vendéglátást, Tagjaiknak és családjaiknak, további Kellemes Ünnepeket, Boldog Újévet, jó egészséget, további kiemelkedő közös munkát kívántunk az elkövetkezendő ünnepek, és az Új Év alkalmából.POLGÁRŐRÖK MEGYEI
ÉVZÁRÓ ELNÖKSÉGI ÜLÉSE
Szeged 2012. december 20.

Együttműködő Partnerünk a Csongrád Megyei Polgárőr Szövetség évzáró elnökségi ülést tartott. Az elnöki beszámoló részletesen elemezte a végzett munkát, az anyagi nehézségek ellenére elért jelentős sikereket a megye településeinek biztonsága, rendje, az együttműködőkkel elért közös munka sikereit. Elismeréssel szólt a Rendőrséggel, a Katasztrófavédelem, és a Magyar Tartalékosok Szövetséggel végzett, eredményes közös tevékenységről.

A Megyei Rendőr Főkapitányság Vezető Helyettese - Rendőrség képviselője- elismeréssel nyilatkozott a Polgárőrök támogató munkájáról csaknem nélkülözhetetlen tevékenységükről, melyet a megye településeinek rendje, biztonsága érdekében végeztek. A Megyei Katasztrófavédelmi Igazgató Szatmári Imre ezredes úr méltatta a Polgárőrök értékes együttműködő munkáját a településeken.

A Magyar Tartalékosok Szövetsége képviseletében jelen volt Dr. Palotai Jenő ny. ezredes, és Váradi P. Panna t szakaszvezető. Palotai ezredes a MATASZ megyei elnöke felszólalásában, elismeréssel szólt a Polgárőrök nélkülözhetetlen munkájáról, áldozatos tevékenységéről. A településeken a legfontosabb együttműködő partnerei a Szövetségnek, azt kérte, hogy szervezeteink alakításánál, a Járási Szervek, Vezetőségek alakításánál legyenek segítségünkre. Erre a számos személyi „átfedések miatt” jó és természetes lehetőség van. Utalt a jelenlévő Polgárőr és MATASZ helyi tisztség viselőkre, akik közül többen részesültek az év során végzett kiemelkedő munkájukért elismerésekben. Önkritikusan beszélt arról, hogy nem hasznosítja a MATASZ azt a nagy értéket, melyet a Polgárőrök képviselnek a településeken. Tájékoztatta a jelenlévőket az önkéntes tartalékos rendszer területén az elkövetkezendő években várható ismert változásokról, és kérte a Polgárőrök további segítő, támogató együttműködését.

Az elismerésekről szóló határozat kivonatát Váradi P. Panna ö. műveleti tartalékos szakaszvezető ismertette. A Magyar Tartalékosok Szövetsége Emlékérmét Batiz István t alezredes Úr a PŐR Szervezetek Megyei Szövetségének Elnöke, valamint Magyari Béla t százados Úr, a PŐR Szervezetek Megyei Szövetségének Örökös Tiszteletbeli elnöke részére Dr. Palotai Jenő ny. ezredes adta át. Köszönetet mondva értékes munmkájukért.

2012 évben végzett segítő támogató munkájukért elismerésünket, köszönetünket fejezzük ki, további értékes, felelősségteljes munkájukhoz további sok sikert, magánéletükben sok boldogságot kívánunk. A közelgő ünnepek alkalmából, Kellemes Karácsonyi Ünnepeket, Békés Boldog Újévet Kívánunk!


KEREK
SZÜLETÉSNAPI
KÖSZÖNTŐ!
Szeged, 2012. december 12.

Kedves Barátunk Dorka György ny őrnagy Úr Kerek születésnapját ünnepli! Otthonában kerestük fel, és a mindig vidám, igazi jó barát, a „Szövetség helyi hadtáp főnökét, pörkölt felelősünket” Aki szeretettel fogadta Dr. Kovács Éva százados Úrhölgyet a MH Szegedi Nyilvántartó és Toborzóközpont érdekvédelmi részleg vezetőjét, Dékány Lajosné t főtörzsőrmester Úrhölgyet, megyei titkárhelyettest, és Dr. Palotai Jenő ny. ezredes megyei elnököt. A jó kívánságok, és ajándékok mellett átadtuk az Ünnepeltnek, a Magyar Tartalékosok Szövetsége Emlékérmét, - a Szövetség, alapító Tagjának - az alapítás óta folyamatosan végzett kiemelkedő munkáját méltató elismerést. Felelevenítettük a több évtizedes barátság, a közösen végzett munka számos közös élményét, a már eltávozott és a még ma is élő közös ismerősöket, emlékeket, melyeknek nagy részét már az eltelt hosszú idő jócskán megszépített.

Gyuri ez alkalommal is vidám, igazi Önmagát hozta, köszönte a jó kívánságokat, a születésnapi megemlékezést, az elismerést, és miközben további sikereket, jó egészséget kívántunk, arról is beszéltünk, hogy jövő évben tovább dolgozunk, és folytatjuk közös tevékenységünket a Tartalékos Szövetségben! Fontosak ezek a látogatások, ne csak akkor keressük egymást, amikor feladatokat, munkát akarunk adni, hanem keressük, köszöntsük egymást, máskor is, osszuk meg a megosztható gondokat és az örömöket is, segítsük, támogassuk egymást a hétköznapokon is.

A Magyar Tartalékosok Szövetsége megyei, Tagjai és Vezetői, a Nyugdíjas Katonatársak nagy családja nevében, további hosszú boldog életet, jó egészséget kívánunk!


MEGEMLÉKEZÉS
KOSZORÚZÁS!
Szeged, 2012. december 10.

A Szegedi Honvéd Hagyományőrzők és a Szegedi Bajtársi Klub minden évben bensőséges megemlékezést szervez az 5. Szegedi Honvéd Gyalogezred hagyományairól, harcairól, egykori katonáiról.

Ebben az évben is a Szegedi Dóm Téren, az Ezred emléktáblájánál megemlékezésre került sor. A megemlékezők elénekelték a Himnuszt, majd megemlékező beszédet mondott Dr. Maschek Rudolf Úr a helyi hagyományőrzők elnöke, és Csepi László ny őrnagy Úr a Szegedi Bajtársi és a Nyugdíjas klub elnöke. Megemlékeztek az Ezred harci útjáról, kiemelkedő helytállásairól, az Ezredben szolgálatot teljesített katonákról, elesett Hősi Halottairól. A Szózat után a jelenlévők megkoszorúzták az Ezred Szegedi Dóm falán elhelyezett emléktábláját. Az ünnepségen jelen volt a Szegedi Önkormányzat rendezvényszervező irodájának képviselője, a Dóm Plébánosa, a Város és a társadalmi szervezetek számos képviselője, a Szegedi Bajtársi Klub, a Katonák Nyugdíjas Klubjának számos vezetője és tagja, a Magyar Tartalékosok Szövetségét Pál Mihály t őrnagy Úr, a MATASZ Szeged városi elnöke képviselte.

A megemlékező beszédekben, többször elhangzott, hogy a Haza szolgálata, a legalapvetőbb Állampolgári kötelességek közé tartozik, az minden Honfitársunk kötelessége, ennek kiemelkedő példáját adta az 5. Szegedi Honvéd Gyalogezred, különösen azok a katonái, Akik a legnagyobb áldozatot hozták, Akik életüket áldozták a Hazáért! Nyugodjanak békességben, emléküket örökre megőrizzük!


EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS!
2012. december 6.

A Magyar Honvédség Hadkiegészítő és Központi Nyilvántartó Parancsnokság, és a Szegedi Tudomány Egyetem között – széles sajtóérdeklődés mellett - együttműködési megállapodásra került sor. A megállapodást a MH részéről Vanyur Tibor mk ezredes a Központ Parancsnoka, a Szegedi Tudomány Egyetem részéről Prof Dr. Szabó Gábor rektor írta alá. Az együttműködés lényege: közelebb kerülni egymáshoz, több lehetőséget az egyetemi ifjúságnak a haza, a honvédelem aktuális kérdéseinek, az önkéntes tartalékos szolgálat lényegének megismerésére, egy nagyon fontos területen, a Szegedi Tudomány Egyetem keretein belül, ahol nagyon széles körben, magas színvonalon folyik a leendő tanárok, oktatók, a jövő értelmiségének, képzése. Fontos szerepük teljesen nyilvánvaló, a jövő nemzedékének oktatása, nevelése terén. A hivatalos aláírás előtt, és azt követően fontos beszélgetések, nagyon lényeges gondolatok és kérdések merültek fel.

Az aláírásnál, jelen volt Áment Balázs Elnök Úr HÖK vezető koordinátor, a MH Helyi Toborzó Központjának képviseletében Dr. Kovács Éva százados, részleg vezető és Dr. Palotai Jenő ny ezredes a Magyar Tartalékosok Szövetsége megyei elnöke. Vanyur ezredes Úr méltatta a Szegedi Tudomány Egyetem és a MH Hadkiegészítő és Központi Nyilvántartó Parancsnokság együttműködő szándékát, az eddigi közös munka eredményeit, a MH terveit, az egyetemi ifjúság fontos szerepét, lehetőségeit. Prof. Dr. Szabó Gábor Rektor Úr fontosnak, támogatandónak ítélte a terveket, elképzeléseket, egykori katonai szolgálata, külföldi tapasztalatai, és az egyetem jelenlegi helyzete közötti sajátosságokról, lehetőségekről beszélt, mely lehetővé, és szükségessé teszi az összefogást. Palotai ezredes, arról beszélt, hogy a jövő értelmiségének oktatása, nevelése terén, az egyetemeknek, oktatóknak, tanároknak, a kibocsájtott leendő pedagógusoknak, és az önkéntességen alapuló közös alkotó munkának a jelentősége semmivel sem pótolható.

Az aláírást megelőző beszédeikben a Felek rövid beszédeikben hangsúlyozták, hogy a szándékok, lehetőségek, egy széles körű egyeztetése alapján történt meg. Több lehetőség áll rendelkezésre, újabb lehetőségek is elképzelhetőek, de az igazi munka csak most kezdődik. „Most csak egy kölcsönösen kívánt és aláírt okmány áll a rendelkezésre, ezt most, ezután kell mindennapi tevékenységgel megtölteni” ez nyitotta meg a további együttműködés lehetőségeit. Az aláírást követően a sajtó élénk érdeklődésének készséggel tett eleget úgy a MH képviseletében Vanyur ezredes Úr, mint Prof. Dr. Szabó Gábor Úr a Szegedi Tudomány Egyetem Rektora.

A záró beszélgetésen is több fontos gondolat merült fel. A HÖK képviseletében jelen lévő Áment Balázs Elnök Úr, aki az előkészítő munkában nagyon fontos egyeztető, elemző, támogató munkát végzett, részletesen beszélt a rendelkezésre álló lehetőségekről, alkalmazható módszerekről, feltételekről, bizonyos kérdéseket is megfogalmazva. Palotai ezredes arról beszélt, hogy a szervezeti kereteket biztosító klubok, az érdeklődő fiatalok összefogása, a türelem és a támogatás fontossága, a feladatok pontosítása, helyes értelmezése, az egyetemi ifjúság érdeklődésének felkeltése és kielégítése, folyamatos pontosítást igényel. Folyamatosan keresni, kutatni kell a lehetőségeket, és javaslatokkal, elképzelésekkel, tartalommal kell ezt a lehetőséget megtölteni.

Vanyur ezredes Úr, a felmerült kérdéseket úgy foglalta össze, hogy a lehetőség most létrejött! Ezt kell tartalommal megtölteni, és ebben döntő fontosságú szerepe van, az itt élő, a közös munkában érdekelt résztvevőknek, a Toborzó és Érdekvédelmi Központ munkatársainak, az egyetemi ifjúság vezetőinek, képviselőinak, a meglévő és a leendő Önkéntes Műveleti Tartalékosoknak, és számít a Magyar Tartalékosok Szövetsége aktív közreműködésére a jövőben is. A cél világos, és egyértelmű, az út szabad, most már a „hogyan, mikor, mit, kivel” nagyon fontos kérdéseire kell a helyes választ, válaszokat megtalálni. Erre pedig sok jó válasz van, Szeged fontos hely, jó lehetőségekkel, kiváló adottságokkal, rátermett szereplőkkel, ezért segítséget, támogatást ígért és számít az eredményekre.


ALGYŐIEK
KECELI LÁTOGATÁSA!
2012. december 1.

Algyői Klubunk a helyi Önkormányzat autóbuszával, szép őszies időben szabadidős, szakmai, tanulmányi kirándulást szervezett Kecelre a Pintér Művek által létesített, és működtetett haditechnikai park látogatására.

A klub tagjai megtekintették a több mint 3000 darabból álló haditechnikai gyűjteményt, az emlékszobát és a kiállított fegyvereket, modelleket. Nagyon értékes és magas színvonalú idegen vezetés, kellemessé, tartalmassá tette a látogatást, jobban megismerhettük a bemutatott eszközöket, melyeket a tárlat során láthattunk. Segített a jelenlévő Fróman Gábor t mk őrnagy klub elnökhelyettes, aki – az idegen vezetőket kiegészítve- személyes ismeretei és tapasztalatai alapján, személyre szólóan is ki egészítette azokat a kérdéseket, melyek a helyszínen és egyedileg külön érdeklődésként elhangzottak. De hasonló kép járt el Lele István és Benedek K. Csaba százados Úr is a kiállított vegyivédelmi és tűzoltó eszközök eseteiben is. Az egész napos program alatt rengeteg új, és érdekes ismeretet szereztünk, sok olyan dolgot láthattunk, melyekre eddig nem volt alkalmunk, vagy lehetőségünk!

Visszautazás során megálltunk Soltvadkerten a helyi cukrászdánál, ahol végig kóstolgattuk a széles választékot, kicsit pihentünk, beszélgettünk a napközben látottakról. Szép, érdekes, tartalmas nap volt, köszönet a szervezőknek, a klub teljes vezetőségének, különösen azt ötlet gazda fő szervezőnek Leléné Juhász Erika klub elnöknek. Köszönet és elismerés az Önkormányzatnak, Polgármester Úrnak a segítő támogató közreműködéséért!

A hónap végén tartja a klub az évzáró megbeszélését, ahol értékelni, elemezni fogják az év során végzett tartalmas munkát, egy családias vacsorával, baráti beszélgetéssel mondanak köszönetet az év során végzett munkáért, és vázolni fogják, a 2013 év lehetséges feladatait. Gratulálunk a szervezőknek, a klub tagjainak, további sikereket kívánunk, közösség formáló értékes munkájukhoz!


TÁJÉKOZTATÓ
EGYEZTETŐ MEGBESZÉLÉS
Szeged, 2012. november 17.

Tájékoztató, és egyeztető megbeszélésre került sor a MH. Hadkiegészítő és Nyilvántartó Parancsnokság 2. sz. Toborzó és Érdekvédelmi Központjában Szegeden. A megbeszélésre a Központba látogatott Vízhányó Ferenc Úr, a Csongrád Megyei Közgyűlés Alelnöke. Nagy László őrnagy Úr a Központ rendeltetéséről, munkájáról és terveiről, Dr. Palotai Jenő ny ezredes a Magyar Tartalékosok Szövetsége munkájának megyei helyzetéről, közelebbi és további általános és konkrét munkájáról, terveiről beszélt.

A Katonai igazgatás és a Tartalékosok körében végzendő feladatokról Nagy László őrnagy Úr ismertette a végzett munkát, és a közeljövőben aktuális feladatokat, ebből kiemelte a küszöbön álló megállapodást a Szegedi Tudomány Egyetem és a MH között, mely az egyetemisták körében végzendő munka tartalmára, formáira, módszereire, és részleteire vonatkozóan fogja a Felek elképzeléseit és feladatait szabályozni. Elmondta, hogy a megyében a konkrét szak feladatok mellett nagy hangsúlyt kap a hazafias, honvédelmi nevelő munka, és annak különféle formái, melynek keretein belül tartalmas, egyeztetett tevékenység folyik a Magyar Tartalékosok Szövetsége érintett helyi szerveivel.

A Magyar Tartalékosok Szövetsége ennek a fontos kérdésnek a társadalmi háttér tevékenységének a kedvező formálásában tud részt venni. Mindenekelőtt, a területeken egyre szaporodó klubjain, a különféle tanintézetekben, és intézményekben működő, és a közeljövőben alakuló klubjai útján. Dr. Palotai Jenő ny ezredes, megyei elnök elmondta, hogy sok segítségre, és támogatásra van szükség a munkához, de nem elsősorban pénzre, anyagiakra, hanem erkölcsi, eszmei, morális, támogatásra, melynek a feltételei és lehetőségei szinte mindenütt rendelkezésre állnak. Konkrét tervekről, mint az alakuló járások területén létesítendő járási vezetőségek, települési klubok alakítása területén, hazai és főleg a működő Szerb és a Lengyel Tartalékos Szövetséggel alakuló kapcsolatok erősítéséhez, hatékonyabbá tételéhez kért segítő támogatást, és a térségben tervezett, több szervezet és intézmény összefogásával szerveződő haditechnikai park létesítésében kérte a támogatást.

Vízhányó Ferenc Alelnök Úr elmondta, hogy maga is katonaviselt ember, tisztelettel és megbecsüléssel gondol ma is egykori, alakulatára, volt parancsnokaira és katona társaira. Fontosnak tartja és nagyra értékeli törekvéseinket, kérte bátran forduljunk hozzá és a megyei közgyűlés hatáskörébe tartozó kérdéseinkkel, kéréseinkkel. Támogatni fogja – a lehetőségeknek megfelelően - munkánkat. Felajánlotta azt is, ha szükségét érezzük, személyes jelenlétével is segíti és támogatja a jövőbeni törekvéseinket. Konkrét segítséget ígért a Lengyel kapcsolatok alakításával, a tervezett haditechnikai park létesítésével kapcsolatos felmerülő kérdések koordinálásában, és a közigazgatás átszervezéséből adódó új tartalékos vezetőségek felállításával összefüggő feladatok megoldásában.
SZABADKA
2012. november 7.

Egyeztető Hivatalos Baráti találkozóra hívta az ORVSS – Együttműködő Partnerünk – Szabadkai Vezetősége a MATASZ Csongrád Megyei Vezetőségének küldöttségét, 2012. november 7-re! A találkozón Dr. Palotai Jenő ny ezredes Csongrád Megyei elnök és Benedek Káplár Csaba t százados Algyői Klubunk titkára vett részt. A találkozóra meghívták Csongrád és Bács – Kiskun Megyékkel határos Apatin, Zombor, Magyarkanizsa, Zenta, Kikinda, és Ada Tartalékos Elöljárói Szervezetek képviselőit is. Barátaink ezt az alkalmat felhasználva, egyben, helyileg is megemlékeztek Szövetségük megalakulásának 93 évfordulójáról. Az ünnepi megemlékezést Voiszlav Raicsovics t őrnagy Úr az ORVSS Szabadkai Elnöke tartotta.

Az ünnepi megemlékezés alkalmat adott egy közös együttműködő szándék ki nyilvánítására, ugyanis korábbi találkozóink alkalmával, már felmerült, hogy számos településünk rendelkezik határon túli állami, önkormányzati, intézményi, iskolai és más kétoldalú kapcsolatokkal, és ezeket, célszerű lenne a tartalékosok területére is kiterjeszteni. A kezdeményezésre, csaknem minden jelenlévő támogató szándékkal csatlakozott.
A MATASZ részéről Palotai Jenő ny ezredes Csongrád megyei elnök szintén elismerését és köszönetét fejezte ki a kezdeményezőknek, ez ugyanis teljes mértékben megfelel korábbi álláspontunknak és megígérte, hogy a kezdeményezésről tájékoztatja a MATASZ Elnökségét, és a munkában érdekelt, Bács Kiskun megyei vezetőségünket is. Ez új lendületet vihet a települések kétoldalú –egyébként rendszeres- kapcsolatába, és lehetővé teszi a kapcsolatok bővítését a Tartalékosok irányában is. Hasznos, természetes, ésszerű, és célszerű az együttműködésnek ebbe az irányba történő fejlesztése, erről tájékoztatni fogjuk a településeinken működő klubjainkat és az érintett Önkormányzatokat is.


Veszprém Megyei Barátaink igen jó és követendő pédáját adták a MATASZ iskolai tevékenységének! Kérem olvassátok el, vegyünk példát és ötleteket a középiskolákban, egyáltalán az iskolákban folyó hazafias, honvédelmi munka nagyon fontos területén! Gratulálunk Veszprém Megyei Kollégáinknak sok sikert kívánunk fontos, értékes kezdeményezésükhöz!

Mikor kezdődik már a katonai szakkör?

KatonaSuli Veszprémben is
„A fiatalokat egyre jobban érdekli a haderő és a honvédelmi nevelés” – szögezte le Némedi Lajos, Veszprém alpolgármestere a KatonaSuli programról szóló együttműködési megállapodás aláírásakor, november 8-án.

Immár Veszprémben is beindult a KatonaSuli-program: az erről szóló együttműködési megállapodást ünnepélyes körülmények között az Ipari Szakközépiskola és Gimnázium könyvtárában írta alá Némedi Lajos alpolgármester, Zentai László ezredes, az MH 54. Veszprém Radarezred parancsnoka, Szücs József mérnök ezredes, az MH Légi Vezetési és Irányítási Központ parancsnoka, Soós Gyula őrnagy, az MH Hadkiegészítő és Központi Nyilvántartó Parancsnokság 3. Toborzó- és Érdekvédelmi Központ parancsnoka, Szathmáry Árpád, a Közgazdasági Szakközépiskola igazgatója, Irányi László, az Ipari Szakközépiskola és Gimnázium igazgatója, valamint Juhász János nyugállományú repülő alezredes, a Magyar Tartalékosok Szövetsége Veszprém megyei szervezetének elnöke.Az aláírást követő sajtótájékoztatón Némedi Lajos beszédében kitért arra, hogy Magyarország alaptörvényében az egyik alapvető állampolgári kötelezettségként rögzítették a haza védelmének kötelességét.

„ A haza védelme nem lehet pusztán egy jogszabály, konkrétan tenni kell érte. Ma ez elsősorban úgy lehetséges, ha megfelelő képzettséggel látjuk el az állampolgárokat. Ehhez az első lépés a fiatalok érdeklődésének felkeltése. Épp ma jártam a Sziklában és a leginkább az ott dolgozók magas szakmai képzettsége ragadott meg” – fogalmazott az alpolgármester.

Szücs József mérnök ezredes szerint ez a program remekül illik abba a jó kapcsolatrendszerbe, ami a város és az ott települt katonai szervezetek között tapasztalható, érezhető.

„A KatonaSuli program itt nem áll meg, a szándékok szerint hamarosan egy harmadik iskola is csatlakozhat a képzéshez. Tudjuk azt, hogy mire képes a mai magyar katona; és ismerjük, hogy milyen tudást képesek átadni a fiataloknak” - szögezte le a parancsnok.Irányi László elmesélte, hogy az ipari szakközépiskolában a tanulók kétharmada fiú, ezért „természetesen nagy az érdeklődés a honvédelem iránt.”

„Amikor meghirdettük a programot, a folyóson többször is megállítottak a diákok és megkérdezték, hogy mikor kezdődik már a katonai szakkör? Több mint harmincan azonnal jelentkeztek is. Kicsit más szemléletmód, kicsit több fegyelem – mindez hasznos lesz a tanulóknak” – vélekedett az igazgató.

Szathmáry Árpád azon véleményének adott hangot, miszerint „a szép szavak kedvesek, de hazafiság témájában a puszta beszéd nem elegendő.”

„A KatonaSuli program elindításával mi a tettek mezejére léptünk; ez a komoly tevékenység túlnő a hangzatos szólamokon” – tette hozzá.

Idén júniusban a Veszprémben települő katonai szervezetek, valamint a Magyar Tartalékosok Szövetsége kezdeményezték Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése Oktatási, Ifjúsági és Sport Bizottságánál a KatonaSuli program elindítását Veszprém középiskoláiban is. A bizottság ezt követően határozatba foglalta, hogy a program elindításával elveiben egyetért. Szücs József mérnök ezredes, valamint Némedi Lajos levélben fordult a helyi középiskolák igazgatóihoz, és felajánlották támogatásukat az érdeklődő iskoláknak mind a program beindításában, mind pedig az oktatásban.A felhívásra két középiskola jelezte– az Ipari Szakközépiskola és Gimnázium, valamint a Közgazdasági Szakközépiskola – igényt tart honvédelmi szakkör indítására a 2012/13-as tanévben. Az előkészítő munkák után október hónaptól kétheti rendszerességgel tartanak foglalkozásokat az érdeklődő diákok számára.


KOSZORÚZÁS
Szeged, 2012. november 1.

Mindenszentek és a Halottak Napja alkalmából a Szegedi Belvárosi Temetőben koszorúzási ünnepségre került sor. Az I. és a II. Világháborús Hősök Emlékművénél a hála és a megemlékezés koszorúit és virágokat helyeztek el, majd mécseseket gyújtottak a két világháborúban elesett hősök emlékére.

Ünnepi megemlékezést Csepi László ny őrnagy Úr a nyugállományú klub elnöke mondott, majd, az emlékműnél Sinyi Imre ny ezredes a Bajtársi Egyesületek Országos Szövetsége, Régiós elnöke, Dr. Palotai Jenő ny ezredes a Magyar Tartalékosok Szövetsége Csongrád Megyei elnöke és Kispál Jenő ny őrnagy a nyugállományú klub alelnöke helyezte el, a megemlékezés koszorúját.

A koszorúzási ünnepségen közreműködtek a Szeged városi rendezvényszervező iroda munkatársai, és Váradi P. Panna t szakaszvezető, műveleti tartalékos, egyetemi hallgató.
Újszentiváni Klubhírek!
Újszentiváni Tartalékos Klubunk a Szeged városi koszorúzási ünnepségeken, ezúttal, - mint hagyományőrzők – vettek részt Dr. Vass László hő alezredes klub elnök vezetésével, Tóth Zoltán t őrmester alelnök és Kiss Kornél hő hadnagy klub titkár és a tagok kijelölt részei közreműködésével. Látványos 1848-as ruháikkal, korhű fegyvereikkel, jól begyakorolt fegyverforgatással, szabályos magatartással, nagy sikert arattak a szép számban jelenvolt nézőkben.
Közben módszeresen folyik a klub munkájának szervezése, a taglétszám bővítése, a folyamatos képzés, és a közösségi élet erősítése.
Gratulálunk, további sok sikert kívánunk!


logo_szalagos
KEZDÉSTŐL A JOGOSÍTVÁNYIG!
Teljes elméleti oktatás, 30 óra vezetés, egyéb tárgyak, vizsgadíjakkal együtt!!!!!!!!!!
MOST CSAK: 119,600.-FT. !!!!!!!
(Részletfizetés is lehetséges)

TANULJ MEG TE IS AUTÓT VEZETNI!

A MAGYAR TARTALÉKOSOK SZÖVETSÉGE TÁMOGATÁSÁVAL!
Jelentkezés:
Váradi P. Panna t szakaszvezetőnél!
(SZTE BTK)
+3670-395-28-32
audorsa@gmail.com
Magyar Tartalékosok Szövetsége Csongrád Megyei honlapja:
http://mataszcsongrad.w6.hu

Jelentkezési lap letöltés itt!„ALAPOS BÁZIS 2012”

Tata, 2012. Október 19.

Tartalékosok, alegység szintű alkalmazásának bemutatójára került sor 2012. október 18.-
án Tatán. A bemutatón jelen volt a Honvédelmi Miniszter Úr és a MH Vezérkar Főnöke is.
Az alkalomra meghívást kaptak az augusztusban Szentendrén esküt tett fiatal egyetemista
tartalékosok egy csoportja is.

Érdekes volt újra találkozni, újra egyenruhát ölteni, a júliusban még „zöldfülű újoncoknak”
az augusztusban már esküt tett „kiképzett, esküt tett tartalékosoknak” a most már „egykori
katonatársaknak” BAJTÁRSAKNAK”. Nagybetűkkel írva, és ilyen nagyra becsülve egymást,
a maroknyi kis tartalékos katona közösség, a Szentendreiek közül.

A MH Hadkiegészítő és Nyilvántartó Parancsnokság ajándéka volt ez a találkozó lehetősége,
aminek minden résztvevője őszintén örült. Érdekes volt és több újabb ismerettel és élménnyel
gazdagodva váltak el – remélhetően nem hosszú időre - a résztvevők. Azt mindannyian
tudtuk, hogy a tartalékos katonai szolgálathoz elkötelezettség, haza szeretet és sok más
szükséges. Most alkalmunk nyílt arra, hogy betekinthessünk abba is, hogy ezeken felül,
még szakmai, „mesterségbeli tudás, jártasság, és készség” is kell ahhoz, hogy egy tartalékos
katonai alegység munkája jól meg legyen tervezve, szervezve, és így igazi erő legyen
az alegységet alkalmazó parancsnok kezében, hogy alkalmas legyen a tervezett feladat
végrehajtására.

Így valósul meg az, hogy egy időben lehessünk katonák és ugyan abban az időben a tanulás
mellett, hogy „készenlétben álló” civil emberek is legyünk!


MEGÁLLAPODÁS
Szeged, 2012. Október 19.

A Magyar Tartalékosok Szövetsége Csongrád Megyei Vezetősége 18 együttműködési megállapodással rendelkezik. Megállapodásaink lényege:
Együttműködés, kedvező áron, a kölcsönös előnyök alapján!
Egyformán nagyra becsüljük minden együttműködő, segítő, támogató Partnerünket, mégis, kiemelkedően fontosak az ifjúság nevelése, képzése, képességeik növelésének területei képviselőivel, és a MH csapataival, intézeteivel kötött és működő megállapodásaink.

Indokolni talán nem kell, de, célszerű ki hangsúlyozni a Fiatalok sajátos, kiemelkedően fontos szerepét az életben, a jövőnk alakulásában. A Haza, a Honvédelem, és a Hazafias honvédelmi nevelés, egyáltalán az elkövetkező generációk helyzetének alakulása szempontjából.

Az elmúlt évtizedek bizonyították, hogy egyebek mellett a motorizáció területén is egy robbanásszerű változás, fejlődés történt, és ez szükségessé teszi ennek figyelembe vételét, az ehhez történő igazodást. Egyre szaporodnak a járművek, ez egy új közlekedési kultúrát, jobb, más fajta, közlekedési nevelést, közlekedést igényel, és ennek a munkának jelentős részét, a gépjármű vezető képző iskolákban is kell folytatni. Arról nem is beszélve, hogy gépjármű vezetői jogosítvány megszerzésével, a fiatalok, - lehetséges tartalékosaink - újabb fontos és hasznos képességekre tesznek szert. A gondolat abban is gyökerezik, hogy egyre kevesebb fiatal rendelkezik a tanfolyamok elvégzéséhez szükséges forrásokkal, mégis szükség lenne rá. Ezért határoztuk el lépésünket ebbe az irányba, mely nem érinti a területen működő gépjárművezető képző iskolák természetes törekvéseit, versenyét, ezen, piac megszerzéséért, az igények teljesítéséért, ennek lehetőségéért.

Ezen a területen léptünk előre, megállapodásunk lényege: a középiskolások végzős korú hallgatói és az egyetemi, főiskolai korú fiatalok számára, kedvezményes képzési lehetőséget szervezünk! E számunkra kedvező megállapodás ennek lehetőségeit, kereteit teremtette meg, és nyitva áll a lehetőség arra, hogy ezen az úton a MH további igényei is érvényesíthetőek!
A jelentkezés konkrét módjáról később, itt, honlapunkon, részletesebben tájékozódhat!


Alapos Bázis: bizonyítottak a tartalékosok

Az önkéntes tartalékos rendszerbe történő befektetés a hazánk és a nemzet biztonságába való befektetést jelenti – hangsúlyozta Hende Csaba Tatán, az „Alapos Bázis 2012” elnevezésű gyakorlat VIP-napján október 18-án.
Az Alapos Bázis 2012 az idei év kiemelt gyakorlata, amelynek célja a Magyar Honvédség Műveleti Vezetési Rendszerének tesztelése, mégpedig a különböző intenzitású katonai műveletek – például katasztrófavédelmi és országvédelmi feladatok – tervezése és vezetése során, az úgynevezett „megelőző védelmi helyzet” különleges jogrend szerinti időszak esetén. Ez az időszak a békevezetési időszakhoz képest sokkal összetettebb, sokrétűbb feladatok végrehajtását kívánja meg – hangzott el a rendezvényen.

Hende Csaba elmondta: a kormányváltáskor azonnal hozzáláttak a 2004-ben felszámolt tartalékos rendszer újjászervezéséhez. Megfeszített munkával sikerült elérni, hogy ez év végére négyezer tartalékos katonája lesz a Magyar Honvédségnek.A honvédelmi miniszter hangsúlyozta, hogy a tartalékos rendszer nyitott, bárki jelentkezhet, aki elmúlt 18 éves, feddhetetlen előéletű és megfelel az egészségügyi-fizikai követelményeknek. Hozzátette: eddig elsősorban a korábban leszerelt katonákra számított a Magyar Honvédség, de a jövőben a felsőoktatásban tanuló ifjúságot is szeretnék minél nagyobb létszámban bevonni az önkéntes tartalékos szolgálatba.

„Ez a gyakorlat jelentős számú önkéntes műveleti tartalékos közreműködésével történik. Húsz éve nem volt ekkora tartalékosbevonultatás a Magyar Honvédségben. A bevonulók többsége volt katona, de egykori rendőrök, vám- és pénzügyőrök, határőrök is vannak közöttük” – mondta Hende Csaba. Kiemelte azt is, hogy ilyen méretű tartalékos bevonulás idén már nem lesz, de természetesen nem állnak le az önkéntes tartalékos rendszer továbbépítésével. Novemberben harminc olyan fiatal kezdi meg az alapkiképzést, aki korábban nem teljesített még sorkatonai szolgálatot sem.Dr. Benkő Tibor vezérezredes, Honvéd Vezérkar főnök hozzátette: a szeptemberben bevonultatott önkéntes műveleti tartalékosokat két feladatba vonták be. Az egyik a Feltöltés 2012 elnevezésű gyakorlat volt, amelyen a tartalékosok alapfelkészítése, ismereteik felfrissítése és beosztásba helyezésük történt meg. Az ünnepélyes eskütétel után a legtöbben hazamehettek, viszont akadtak olyanok is, akiket az Alapos Bázis 2012 gyakorlat miatt bent tartottak. Legfőképpen olyanokat, akik a műveleti vezetés területén kaptak beosztást.

A VIP-napot megnyitva Benkő vezérezredes hangsúlyozta: a Magyar Honvédség csak a tartalékos erőkkel képes végrehajtani feladatait. Ezen a gyakorlaton pedig felkészítik a tartalékos katonákat a beosztásukból adódó feladataikra.

Az eseményen részt vevő alakulatparancsnokok, illetve a társ fegyveres szervek képviselői megtekintették a tartalékosok bevonultatásának és beöltöztetésének rendszerét, a polgári életből lebiztosított technikai eszközök átadás-átvételét, valamint egy tartalékos katonákból álló szakasz harcászati bemutatóját.A teljes cikk itt olvasható:
http://www.honvedelem.hu/cikk/34382

Elismerést kaptak a társadalmi szervezetek

A Magyar Honvédség és a magyar honvédelem iránt elkötelezett államtitkárként fogok a jövőben, a reményeim szerint önökkel együtt is dolgozni – hangsúlyozta Vargha Tamás a Budapesten nemzeti ünnepünk, október 23. alkalmából, a Honvédelmi Minisztériummal kapcsolatban álló társadalmi szervezetek számára rendezett ünnepségen.A Honvédelmi Minisztérium október 16-án kinevezett parlamenti államtitkára – a beiktatását követő első nyilvános rendezvényen – beszédében hangsúlyozta: „Mikor az államtitkári kinevezés lehetősége még csak szóbeszéd volt, már akadt újságíró, aki megkérdezte: van-e erről mondanivalóm. Akkor azt válaszoltam neki, hogy én a Fejér megyei Közgyűlés elnöke vagyok, és a Magyar Honvédség, a magyar honvédelem ügye iránt elkötelezett országgyűlési képviselő. Most viszont azt mondhatom önöknek, hogy a Magyar Honvédség és a magyar honvédelem iránt elkötelezett államtitkárként fogok a jövőben, a reményeim szerint önökkel együtt is dolgozni” – fogalmazott Vargha Tamás.

Az ünnepségen a parlamenti államtitkár, valamint dr. Orosz Zoltán altábornagy, a Honvéd Vezérkar főnökhelyettese és Gyenes Judit – Maléter Pál egykori honvédelmi miniszter, az 1956-os forradalom egyik vértanújának özvegye – elismeréseket adtak át a honvédelem ügye iránt elkötelezett társadalmi szervezetek képviselőinek.

Az ünnepséget a Honvéd Együttes férfikarának előadása zárta.

A teljes cikk itt olvasható:
http://www.honvedelem.hu/cikk/34358_elismerest_kaptak_a_tarsadalmi_szervezetek


MINDSZENT
Mindszent 2012. Október 13.

A Magyar Tartalékosok Szövetsége Mindszenti Klubja az egyik, a legkorábban alakult közösségeinknek! Tagjai között a helyi lakosok, és a közélet számos Fontos Személyisége dolgozik, végez fontos, értékes, értékelhető munkát, járul hozzá jelentékenyen a közös elképzelésekhez. Nagyon hasznos, és jó példa lehet minden más település számára, hogy a Polgármester Úr, az Orvos, és más „Potentát” tagja, résztvevője, részese a Szövetség helyi Klubjának! Így érthető, és mindenki számára világos, hogy a Haza, a Honvédelem ügye, valóban fontos, értékes helyi és egyben Össztársadalmi, Nemzeti ügy!

Ebben az évben kissé korábban a megszokottnál, évértékelő klub közgyűlést hívtak össze, melyen jelen volt Dr. Palotai Jenő ny. ezredes és Dr. Szöllősi Sándor ny. ezredes Úr is, Akit a Hódmezővásárhelyi Járási MATASZ Vezetősége elnöki tisztségére kértünk fel. Ezredes Úr a felkérést elfogadta.

A közigazgatás jelentős, mondhatni: alapvető átalakítás előtt, alatt áll! A következő év elején –a jelenlegi kor követelményeinek megfelelően- vissza fogunk térni a járások rendszerére. A Tartalékos Szövetség is ennek megfelelően fogja követni szervezeti rendszerét, ezzel javítva szervezhetőségét, működését! A megyei elnök tájékoztatójában kitért a Honvédelem egyetemes érdekeire, annak elsőbbségére, a különféle magán érdekekkel szemben!
Remélhetően az átalakítás során, ez alkalommal figyelembe fogják venni Illetékesek a Tartalékosok, a Tartalékos Szövetség egyetemes ügyét, valós érdekeit, és nem a MATASZ tól függetlenül, azt megkerülve, annak érdekeivel ellentétesen, valósulnak meg bizonyos folyamatok, dőlnek el fontos személyi kérdések, és szóhoz jutnak a Szövetség érdekei. Olyan emberek is ÖMT beosztásokat kapjanak, akik rátermettek, akik akarnak is, tudnak is a Szövetség érdekében dolgozni, akik a Szövetségben már bizonyítottak! Döntések előtt kérdezzék meg az érintett MATASZ vezetőket! Ez egy jogos elvárás!
Ez természetesen azt is jelenti, hogy közigazgatási térképeinket „elvben némileg átrajzolva”, az önkéntes hovatartozás lehetőségeit is biztosítva, az ésszerűség határain belül, a települések is bele szólhatnak majd a hovatartozás kérdéseibe. Adott esetben, a tervek szerint Mindszent, a Hódmezővásárhelyi Járás része lesz.

A Klub munkájáról készült beszámolót Széll Pál t mérnök törzszászlós Úr – a klub alelnöke -  ismertette. Beszédében számot adott az év legfontosabb eseményeiről, az elvégzett munkáról, mellyel tovább erősödött a Tartalékos Szövetség és a helyi klub ismertsége, elismertsége. Jól végezték helyben a tervezett munkát, jól illeszkedtek a megyében zajlott nagyobb rendezvényekhez, és a külföldi, nemzetközi kapcsolataink további erősítéséhez. Tovább erősödött közösségük! Csak elismeréssel szólhatunk végzett munkájukról.

A jelen lévő megyei elnök is elismeréssel szólt a végzett munkáról, a megyei vezetőség számára, a megyei rendezvényekhez nyújtott segítő közreműködésről is a köszönet és az elismerés hangján nyilatkozott. A jelen klubértékelő időpontjával összefüggésben elmondta, hogy kissé korai, részben a területen folyó nagymértékű mezőgazdasági munkák idejének egybeesése, de legfőbbképp a MATASZ tervezett újabb feladatainak ismerete hiányában, másrészt a már jól látható változások miatt, melyekben még konkrét ismeretekkel nem rendelkezünk. Egy tekintetben azonban jól választották meg az összejövetel időpontját: a napokban töltötte be születésének 70 évfordulóját Dr. Abdúl Rahim Úr a település köztiszteletben álló orvosa, a Klub alelnöke, aki ezen alkalomból a Magyar Tartalékosok Szövetsége Emlékérmét vehette át. Az átadás során Palotai ezredes köszönetet mondott eddig végzett értékes tevékenységéért, további sok sikert, jó munkát, erőt egészséget, magánéletében sok boldogságot kívánt.
A Közösség jelen lévő tagjai is, meleg szívvel hallgatták és köszöntötték az ünnepeltet, és szép, értékes ajándékokkal halmozták el. Viszonzás kép, Abdúl elmondta nagyon tanulságos, érdekes, értékes élettörténetét, melyet a jelenlévők nagy figyelemmel és érdeklődéssel hallgattak. Fő tanulsága, hogy értékes, becsületes, tisztességes munkának, elő, vagy utóbb meg lesz a gyümölcse, tisztességesen kell élni és dolgozni mindig abban a közegben ahol és ahova az embert az élete sodorja. Így tett Ő is, így lett a Haifai születésű Fiúból orvos, dolgozhat magyar emberek között, végezheti az egyik legnagyobb felelősséggel járó munkát, lehetett választott képviselő, a szövetségünkben is készen áll a rábízott feladatok teljesítésére.


II. DÉL-ALFÖLDI
HARMONIKA FESZTIVÁL
ALGYŐ - SZEGED 2012. Október 12-13.

A Magyar Tartalékosok Szövetsége Dél-alföldi Harmonikabarátok Klubja, ebben az évben második alkalommal, két településen, két részben rendezte meg a harmonika kiállítással egybekötött Harmonika Fesztivált. A rendezvény célja: hogy a Zene, a Harmonika, és a Magyar Tartalékosok Szövetsége, és annak keretei között folyó színvonalas, közösségi életet, a hazafias honvédelmi, hazafiságra nevelő munkát népszerűsítse. Október 12.-én Algyőn, október 13.-án Szegeden a Heller Ödön Művelődési Házban lépett fel a közel húsz Fős közreműködő, ahol a hazai harmonikások mellett, felléptek Szerbia, Románia, Spanyol Ország, meghívott szereplői. Külön ki kell emelni a Magyarkanizsai ifjúsági Harmonika Zenekar lelkes tagjait, Váradi Aranka felkészítő Tanárnőt, aki a műsorban is több alkalommal fellépett, és ajándékozta meg a hozzáértő közönséget művészetével.

Algyőn, az Algyői Faluház, Szegeden a Heller Ödön Művelődési Ház adott otthont, a nagy érdeklődéssel kísért, színvonalas rendezvényeknek. Mindkét helyszínem minden segítséget megkaptak a rendezők a zavartalan munkához.

A rendezvény mintegy ötvenfős szervező, és rendező „gárdát” igényelt, kevéssel több szereplőt, fellépőt, és több mint ezerfős érdeklődőt, nézőt érintett. Fontosak az ilyen rendezvények is, hiszen a kultúra, a zene nagyon alkalmas emberi közösségek kialakítására, formálására, összetartására. A Haza a Honvédelem erősítésének ennek a nélkülözhetetlen, semmivel nem pótolható jelentőségű tevékenységnek a társadalmi háttér formálásának alakításában való részvétel! Harmonika klubunk, ennek az egyszerű felismerésének alakítására is kiválóan alkalmas. Természetesen kell a nagyszerű vezető, adott esetben Bánki András t őrnagy, klub elnök, kell egy jó „mag” egy összetartó baráti vezetőség, kellenek a pótolhatatlan családi hátteret biztosító családok, és nélkülözhetetlen egy érdeklődő, közönség! Itt most minden együtt volt, ez volt az alapja a sikernek!

Jól választották ki a műsor során bemutatott műveket, a fellépőket, a meghívottakat, hazai külföldi fellépőket. A műsorvezetők kiválasztásánál is jól, ügyesen jártak el. Algyőn Leléné Juhász Erika a Faluház vezetője, Algyői Klub elnökünk, gyakorlott népművelőként ügyesen, nagy rutinnal vezette a műsort, míg a Szegedi műsor vezetését Váradi Palotai Panna ÖMT szakaszvezetőre, fiatal, egyetemistára bízták, aki szintén ügyesen jól oldotta meg a feladatát.

Talán a második, harmadik legnagyobb „tömeget” vonzó rendezvény volt ez a fesztivál ebben az évben! Mindkét helyszínen, nagyszerű, bensőséges emberi kapcsolatokon alakuló igazi fesztivál hangulat volt. Mindkét helyen nagyszerű vendéglátás, kiváló ételek, sütemények, italok övezték a rendezvényt. A rendezvények befejezése után az „örömzene” visszacsalta nagyszámú közönséget, és a 4-5 órás műsorok után tovább folytatódott a szene a dalolás és a tánc, melynek úgy tűnt se vége, se hossza nem volt. Miért is ne! A klub tagjai havonta rendeznek klubnapokat, pontosan értik, hogy a fiatal gyerekektől kezdve a 86 éves idős harmonikás között is lehet korrekt, kulturált emberi kapcsolat. Hol így, hol úgy, de mindenütt jelen van a haza, a honvédelem ügye, a Haza iránti elkötelezettség! Különösen, ha nemzetközi résztvevők is jelen vannak. Ebben az évben a Szerb Vendégeken kívül Spanyol és Román vendégek is felléptek, még meg is táncoltatták a helyi vendéglátó-vendégeket! Érdekes hangulatos eleme volt ez a rendezvénynek.

Köszönet a munkát nagyra értékelő és személyes jelenlétükkel is elismerő különféle szintű vezetőknek, Polgármestereknek, képviselőknek, segítőknek, támogatóknak, fellépő zenészeknek, közreműködőknek, a hatalmas szervező munkát, időt, energiát igénylő résztvevőknek, családtagoknak, Feleségeknek, Férjeknek, Barátoknak!

Külön kell megemlékezni Bánki András t őrnagy úr megyei alelnökünk, a harmonika klub elnökének, a „rendezvény motorjáról” nélkülözhetetlen, magas színvonalú szervező munkájáról, Molnár Sándor klub alelnök fontos, értékes tevékenységéről, Mizsei Zoltán Úr, Bakos József Úr, munkájáról, de tény, hogy a klub tagjai egymást múlták felül a vállalt és végzett munkában. A műsorközlők – ügyes munkájukkal - jó keretet biztosítottak a színvonalas szereplőknek, fellépőknek! Köszönet a nagyszerű munkáért!


SZABADKA
KOSZORÚZÁS 2012. október 10.

Szabadka felszabadulásának 68. évfordulója alkalmából koszorúzási ünnepségre hívták a Magyar Tartalékosok Szövetsége Csongrád megyei küldöttségét. Az ünnepi megemlékezés a Városháza dísztermében történt, majd a megemlékezés részeként a fasizmus áldozatainak emlékművénél, és a szabadkai temetőben lévő hősi emlékműveknél koszorúzási ünnepségekre került sor. A megemlékezést minden helyszínen ünnepi megemlékezések és kulturális műsor követte.

A koszorúzási ünnepségen, a MATASZ koszorúját Dr. Palotai Jenő ny. ezredes megyei elnök és Bánki András t őrnagy, megyei alelnök helyezte el. Az ünnepség házi gazdái Kovács Imre ny. alezredes és Sándor Tibor t első osztályú kapitány voltak, Akik mindent megtettek a körülmények és a feltételek biztosítása érdekében. Megyénk jelenvolt képviselői meghívták a Vendéglátókat a Harmonika Fesztivál hét végi rendezvényeire, és a héten a megyében több helyen megrendezésre kerülő, eseményekre. Köszönet a meghívásért, a vendéglátásért!
ÖRÖK DICSŐSÉG, A FASIZMUS ELLEN VIVOTT,HÁBORÚ HŐSEINEK!


A Matasz a honvédséggel együttműködve a jövőbe tekint
Október 4.: a magyar tartalékosok napja
Számítunk a Magyar Tartalékosok Szövetségére, jövőbeli együttműködésünknek is az elmúlt 11 évhez hasonlóan eredményesnek kell lennie a honvédelmi és az utánpótlás-nevelés, valamint az önkéntesek toborzása terén – hangsúlyozta Bozó Tibor dandártábornok Budapesten október 6-án, szombaton. 

A Honvéd Vezérkar személyzeti csoportfőnöke a Magyar Tartalékosok Szövetsége (Matasz) által a magyar tartalékosok napja alkalmából rendezett ünnepségen vett részt a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Hadtudományi és Honvédtisztképző Karának dísztermében.

A tábornok a Matasz, valamint a Honvédelmi Minisztérium, a Honvéd Vezérkar és a Magyar Honvédség együttműködésének elmúlt tizenegy évéről szólva elismeréssel hangsúlyozta, hogy a társadalom, így a fiatalok figyelme ismét jelentősen növekedett a honvédelem és a honvédség iránt.

Bozó dandártábornok leszögezte: a honvédelmi vezetés, a vezérkar és személyesen Hende Csaba honvédelmi miniszter, valamint dr. Benkő Tibor vezérezredes, Honvéd Vezérkar főnök nagyon számít és kiemelt szerepet szán az országos lefedettségű és széleskörű kapcsolatokkal rendelkező Matasz-nak a honvédelem fejlesztése s főleg a fiatalok bevonása terén.„Közös érdekünk, hogy meg tudjunk szólítani a fiatalokat, hogy menjenek olyan klubokba, szakkörökbe, amelyek kapcsolatot jelenthetnek a honvédelemhez, a honvédséghez, amelyek a jövendőbeli közalkalmazottak, altisztek, tisztek lehetséges bázisai, egyben az új szellemű nevelés műhelyei, hiszen a demokrácia rendet, fegyelmet, kötelezettséget is jelent” – fogalmazott a HVK személyzeti csoportfőnöke.

Az ünnepségen Bozó dandártábornok örömmel köszöntötte dr. Deák János nyugállományú vezérezredest, a Matasz alapító elnökét, valamint Borszéki Tivadar nyugállományú vezérőrnagyot, a szövetség korábbi vezetőjét és dr. Czuprák Ottót, a jelenlegi elnököt. Mint elmondta: a három elnök együtt is az összetartozást és összefogást testesíti meg.

Czuprák Ottó beszédében hangsúlyozta: ahogy 1848-ban, úgy napjainkban is a hazafiúi lelkesedés, a honvédelem önkéntes vállalása meghatározó szerepet játszik a szövetség életében. Elismerésre méltó tehát az az áldozatvállalás, amellyel a polgártársaink kettős feladatot látnak el, amint „az elmúlt évszázadban a tartalékosok hozták a legnagyobb áldozatot a magyar szabadságért, függetlenségért vívott küzdelmekben”.A Matasz elnöke − visszatekintve az elmúlt évre − elmondta: számtalan rendezvényt szerveztek, kivették részüket a KatonaSuli-programból, a honvédelmi ismeretek oktatásából éppúgy, mint a települési, csapat- és missziós kapcsolatok szervezéséből. A tavalyelőtti gamingi találkozóhoz hasonlóan nagy sikerrel rendezték meg – a gondosan ápolt nemzetközi kapcsolataik jegyében – a magyar−német szemináriumot. Szegedi tanácskozásukon pedig megfogalmazták a szervezeti korrekció és a struktúra átalakításának szükségességét, szorgalmazták a tartalékosklubok létrehozását a településeken a honvédelmi tudat ébren tartása s a célok elérése érdekében.

A rendezvény elismerések átadásával ért véget.

Fotó: Rácz Tünde


II. VILÁGHÁBORÚS
LENGYEL EMLÉKMŰAVATÁS
RÚZSA 2012. szeptember 29.

A II. Világháborúban 1944. szeptember 11.-én, Rúzsa fölött egy Német vadászgép megtámadta és lelőtte a Varsói Felkelőknek utánpótlást szállító Brit irányítás alatt álló, Szövetségesek Hadrendjébe a 1586 sz. Különleges Műveleti Szállító század állományába tartozó Liberátor B-24 Amerikai hadászati bombázó repülőgép, egyik szállító változatát. A Repülőgépen 7 Fős Lengyel személyzet teljesített szolgálatot. A gép felrobbant, a katasztrófát senki sem élte túl, gépük a földbe csapódott, repülő hősi halált haltak!

Az eseményt Egy Rúzsai Lokálpatrióta Horváth Zoltán felderítette, és a SZEGED WIW en, egy szép, tartalmas cikkben, számos képpel kiegészítve közzé tette.

A Hálás Utókor, a Település Vezetői, a Lengyel Nagykövetség, a Térségünkben élő Nagyszerű Lengyel Származású Emberek, köztük Brzóka Marek képzőművész, alkotásával, 2012. szeptember 28.-án méltó megemlékezés keretében Rúzsa Alkotmány Terén egy Hősi Emlékművet avatott! A szép ünnepségen részt vett a település sok lakója, köztük a Magyar Tartalékosok Szövetsége helyi klubjának számos tagja. Őszinte, meleg szavakkal emlékeztek meg a Magyar Lengyel Barátságról, melynek Csongrád megyében számos emlékhelye van.
ÖRÖK DICSŐSÉG, A II. VILÁGHÁBORÚBAN, A FASIZMUS ELLEN VIVOTT, NAGY ÁLDOZATOKAT KÖVETELT, GYŐZTES HÁBORÚ HŐS LENGYEL PILÓTÁINAK!SZMEDEREVÓ
2012. 09. 29-30.

Szemederevóban, ebben a közép Szerbiai szép városban gyűlt össze 2012. szeptember 29-30 án, a Szerb Tartalékos Katonai Elöljárók Szövetsége, mintegy ötszáz vezetője, hogy meg ünnepeljék a Szövetségük megalakulásának 93 évfordulóját, egyben a Szerb Tartalékosok Napját!

Mint Együttműködő Partnert a Magyar Tartalékosok Szövetségét is meghívták, nagyon tartalmas és látványos rendezvényen Dr. Palotai Jenő ny. ezredes, és Demcsák Zoltán t hadnagy Csongrád megyei elnök illetve alelnök vett részt, Szabadkai Barátaink nélkülözhetetlen, hatékony, jelentős segítségével.

Figyelemre méltó a megalakulásuk 93 évfordulója, hiszen tudjuk, hogy az alakulás óta Szerbiában nagyon nagy változások történtek, de a Tartalékosok Szövetsége Megőrizte egységét, működő képességét! Vendéglátóink elmondták, hogy ennek alapvető oka az, hogy nem politikai kurzusokra tesznek esküt a Szerb Tartalékosok, hanem a Hazájukra, és ez az oka annak, hogy társadalmi rendszereken, államformákon, számtalan politikai kurzuson átívelő, helyzete, megbecsültsége, csaknem egy évszázad óta a Tartalékos Katona mindig érintetlen maradhatott!

Öröm volt hallgatni, látni azt a hatalmas, lelkes vezetői tömeget, érzékelni lelkesedésüket, elhivatottságukat, elkötelezettségüket a haza védelme, a haza szolgálata mellett. Nem lehetett nem észrevenni a jelenvolt állami, társadalmi, katonai vezetők elismerését, megbecsülését a Szerb Tartalékosokkal szemben! Jelen volt az Ünnepségükön a Honvédelmi Miniszter helyettem, magas rangú katonai vezetők, a társadalmi élet számos képviselője, Szmederevó város csaknem minden vezetője. Meleg szívvel emlékeztek meg az ORVSS és a MATASZ kapcsolatairól, különösen gyümölcsözőnek ítélték meg a Vajdaság és a vele szomszédos magyar megyék, Bács-Kiskun és Csongrád megyék együttműködő munkáját, ahol egyre esősebb az a szemlélet, hogy a testvér települési kapcsolatok, részévé válik a Tartalékosok együttműködése is. Megbeszéléseinken ezt a tendenciát jónak ítéltük meg és ezt tervezzük folytatni, bővíteni a jövőben is. Megbeszéléseinken továbbra is biztosítottuk Szerb Partnereinket, együttműködő szándékainkról, tapasztalataink folyamatos cseréjéről, főleg a határ menti kapcsolataink további erősítéséről. Természetesen nyitva áll az együttműködés kapuja más települések együttműködő szándéka előtt is és ebben minden segítséget mindkét fél biztosítani fogja. Így kaptunk ajánlatot Szmederevó tartalékosai részéről, várják egy városukhoz hasonló Magyar település jelentkezését!

Tájékoztattuk Partnereinket, közeli terveinkről, egyeztettük a belátható időszak eseményeiről, az információk, folyamatos cseréjéről, helyzetünkről, lehetőségeinkről. Úgy láttuk, hogy minden –főleg anyagi jellegű - gond ellenére, helyzetünk sok tekintetben hasonló, kapcsolataink folyamatosan erősödnek, fejlődnek, a határ menti megyék, katalizátor szerepét tölthetik be a két Szövetség további fejlődése területén. Nehéz, kimerítő két nap volt ez, de megérte, mert biztosak vagyunk abban, hogy újabb ismeretekkel, élményekkel, tapasztalatokkal gazdagodott a Magyar és a Szerb tartalékosok Szövetségeinek kapcsolata. A tanácskozásokon, ünnepségeken, bemutatókon, koszorúzásokon küldöttségünk megfelelő módon képviselte Hazánkat, az elhangzott elismerések, egyértelműen ezt mutatják. Szerény ajándékaink, mértéktartó, de elismerő szavaink jó visszhangot keltettek a rendezvényeken. Külön köszönjük Szabadkai Barátaink, Kovács Imre alezredes Úr nélkülözhetetlen, sokoldalú, segítő, támogató munkáját.


TARTALÉKOSOK NAPJA
2012. október 4.

Magyarország Honvédelmi Minisztere 2011 évben, - a Magyar Tartalékosok Szövetsége megalakulásának 10. évfordulóján, a Szövetség munkájának elismerése kép- október 4.-ét a Tartalékosok Napjává nyilvánította.

2012. évben a Tartalékosok Napja fontos eseményei voltak a Budapesten, Tatán és Debrecenben, a műveleti tartalékosok ünnepélyes katonai eskütétele. A Miniszter Úr köszöntőjében beszélt arról, hogy Tartalékosok nélkül nincs hadsereg, arról is, hogy már 2000 védelmi tartalékos, és közel négyezer műveleti tartalékos áll a Honvédelem rendelkezésére.

A Magyar Tartalékosok Szövetsége központi ünnepségére a Közszolgálati Egyetem Dísztermében került sor, melyen megyénket Dr. Palotai Jenő ny. ezredes, Fróman Gábor t mk őrnagy, Pál Mihály t őrnagy, Benedek K. Csaba t százados és Váradi P. Panna t szakaszvezető képviselte.

Az ünnepi megemlékezést, két fontos előadás – tájékoztatás és továbbképzés jelleggel – előzte meg. Szabó József mk ezredes Úr a MH humánszolgálat, Vanyúr Tibor mk ezredes Úr, a katonai igazgatási rendszer, változó keretein belül, elképzelt, illetve vállalható feladatokról, lehetőségekről tájékoztatta a MATASZ vezető állományát. A jelenvolt MATASZ vezetők konzultációs kérdéseket tehettek fel.

Dr. Czuprák Ottó ny ezredes Úr a MATASZ Elnöke mondott ünnepi beszédet. Megemlékezésében a Tartalékosok Napja jelentőségéről, Tartalékosaink megbecsüléséről, a Tartalékos erők létesítéséről, szervezeti összefogásáról, történelmi hagyományainkról beszélt. Beszédében többször megemlékezett a megyénkben folyó munka eredményeiről, elismeréssel szólt közösségünk összefogásáról, a XIII. ejtőernyős verseny szervezéséről, a verseny jelentőségéről, magas szintű elismeréséről. Külön köszöntötte Váradi P. Panna t szakaszvezetőt, Aki az ezredik tartalékosa az önkéntes műveleti tartalékosok, immár négyezer főre gyarapodott családjának, a SZTE első éves hallgatójának, aki tovább folytatja tevékenységét az önkéntes műveleti tartalékos szolgálat népszerűsítése területén.
Köszöntötte az ünnepség résztvevőit a HM Humánszolgálati Főnöke. Tolmácsolta a HM és a Honvédelmi vezetés köszönetét, azért a sokoldalú tevékenységért, ami a MATASZ ban folyik, továbbá szólt, a Tartalékosok egyre növekvő, új elemekkel bővülő szerepéről, jelentőségéről. Gondolatainak egyik érdekes, - újszerű - jelentős eleme volt, többek között, a „demokrácia az önként vállalt tudatos fegyelem” jelentősége, a haza és a honvédelem érdekében vállalt önkéntes szolgálat erősítése volt.

Az ünnepi megemlékezés, és a köszöntők után elismerésekre került sor. Megyénkből Fróman Gábor t mk. őrnagy Úr a MATASZ emlékérem ezüst fokozatát, Pál Mihály t őrnagy Úr bronz fokozatát vehette át, a Szövetség érdekében huzamosabb időn át végzett, kiemelkedő munkájuk elismerése kép. Az elismerések átadását fogadás követte, ahol gazdagon terített asztal mellett Juhász István vezérőrnagy Úr, a MATASZ alelnöke mondott pohárköszöntőt. Tábornok Úr köszönetet mondott az elismerésben részesülteknek, minden résztvevőnek, további munkájukhoz sok sikert, jó egészséget kívánt!
ŐSZ KÖSZÖNTŐ CSALÁDI NAP
Algyő 2012. szeptember 22.

Hagyományosan, ebben az évben is megrendezésre került Algyőn az „Ősz köszöntő Családi Nap” Ennek a sajátos rendezvénynek Algyőn hagyományai vannak, és ezeket a hagyományokat a Magyar Tartalékosok Szövetsége helyi klubja „vállalta fel” és valósítja meg. Az ilyen rendezvényeknek a településeken nagy a jelentősége, alkalmas arra, hogy alakítsa, és formálja a közösségeket, részben a szövetség céljainak, részben a helyi hagyományok ápolásának megfelelően.

Az alkalomra egy tartalmas program készült, melynek megvalósításában a MATASZ helyi klubjának vezetői és tagjai értékes munkát vállaltak. A színvonalas programot csak hasznosabbá tette a MATASZ harmonika, és tánc klubjának a fellépése, melyet nagyon sok érdeklődő tekintett meg és lehetett részese egy szép, tartalmas kulturális rendezvénynek. Itt nagyon fontos megjegyezni, hogy klubjaink együttműködése, színesebbé, érdekesebbé tudja tenni más klubok munkáját, hozzá tud járulni települési klubjaink ismertebbé, elismertebbé tételéhez.

Fontos része volt a rendezvénynek a grill, és pörkölt főző verseny, ahol a MATASZ csapata is elindult, melyben a Főszakács Szabó Péter Úr volt, segítő szakácsként már részt vett ifj. Fróman Gábor, „közreműködő segédként” pedig még a klub további tagjai, akik elismerésre méltó, szép helyezést értek el, és a kóstolók elismerő véleményével gazdagodva zárták a napot! Az Önkormányzat, egy értékes Bécsi Utat ajánlott fel a verseny győztesének!

Az ilyen rendezvények nagyon fontosak, nagy jelentőséggel bírnak a helyi közélet alakításában, formálásában. Alkalmasak arra, hogy új közösségek jöjjenek létre, és jó hatással van a közösen végzett munka során a meglévő közösségek formálására, formálódására. Azt gondoljuk, hogy a Tartalékosok Szövetségének jövőben várható újabb feladataihoz, nagyon nagy szükség lesz, az ilyen és ehhez hasonló rendezvényekre, a településeken működő klubokra, jó, értékes közösségekre. A rendezvényen részt vett Bánki András t őrnagy, megyei alelnök, köszönet Leléné Juhász Erika főszervezőnek, Fróman Gábor t mk őrnagy, alelnök úrnak, a lelkes, tartalmas, értékes, szervező munkájukért!REPÜLŐNAP
Szatymaz 2012. szeptember 9.

Az időpontok többszöri módosítása és pontosítása után ebben az évben ötödik alkalommal került megrendezésre a Szatymazi repülőnap és pörköltfőző verseny. Szatymazi Repülő Barátaink, a helyben alakuló Tartalékos Klubunk, Polgárőrök, és a helyi főzőversenyek egyik legismertebb résztvevője Rácz László „Királyi főszakács” meghívására, részt vettünk az érdekes és látványos, az egész napot betöltő, a környéket okkal vonzó rendezvényen.

Ebben az évben is nagyszámú érdeklődő tisztelte meg a Szatymazi repülőnapot. A rendezvényt összekötötték a helyi főzőversennyel, melynek a bíráló bizottság vezetését, Frank Sándor Venesz díjas mesterszakács vállalta el. A zsűri tagjai voltak Dr. Lázár Szvetozár r. alezredes a Szeged Városi rendőrkapitány helyettese, Dr. Kormányos László polgármester, és mások a gasztronómia avatott szakértői. A verseny szakszerű műsorvezetését, Barok István Tanár Úr a helyi rádió népszerű sport riportere, szövetségünk alapító tagja látta el.

A repülőnap alkalmat adott arra is, hogy rövid megbeszélést folytassunk Polgármester Úrral, a Szatymazi Tartalékosok Klubja megalakításáról. Polgármester Úr változatlanul egyetért szándékainkkal, támogatja a helyi Tartalékos Klub megalakítását, továbbra is támogatja Báló Ferenc Úr munkásságát. Ugyancsak széles körű támogatásáról biztosította ezt a munkát Rácz László, a főzőverseny egyik díjazottja, a környék jól ismert „Királyi Főszakácsát”

A közeli jövő lényegesen nagyobb, tartalmasabb, mozgalmasabb életet és feladatokat tartogat a Magyar Tartalékosok Szövetségének. Mindenekelőtt, egy megújuló, szervezett, és széles körben működő társadalmi szervezetnek, ahol valóban a szervezeti összetartozáson túl, újabb, és bővebb, feladatok teljesítése várható az előképzés és a szakszerű utóképzés területén. Dr. Kormányos László Polgármester és Dr. Palotai Jenő ny. ezredes megbeszélte a klub alakítás közeli menetrendjét, és az egyes feladatok teljesítésével össze függő személyi kérdéseket. A megbeszélésen jelen volt Váradi P. Panna t szakaszvezető, fiatal egyetemi hallgató, aki, ezekben a feladatokban tanulmányai mellett közreműködést is vállalt.

A nagyszámú érdeklődő szép, tartalmas hétvégét, sportteljesítményekben is magas szinten mérhető repülő élményekben, egyéni és kötelékrepülésben, ejtőernyős ugrásokban gazdag látványosságokban volt részük. Megérte eljönni! Köszönet a finom falatokért, a kiváló italokért, a tartalmas bemutatókért!EREDMÉNY HÍRDETÉS
TARTALÉKOSOK XIII. NEMZETKÖZI EJTŐERNYŐS CÉLBAUGRÓ VERSENYÉN
SZEGED 2012 09. 02.

A Szegedi Repülőtéren, 2012 szeptember 2.-án ünnepélyes eredményhirdetésre sorakozott fel a versenyen részt vett teljes mezőny, köztük a Vendég, Lengyel, Ukrán, Bolgár, Szerb, Boszniai és Horvát, és természetesen a versenyben részt vett Magyar csapatok versenyzői.
A Verseny sportszerű körülmények között, jól szervezetten folyt le, sajnos az időjárás –bár látszólag jó volt- az ejtőernyőzésnek az erős és kedvezőtlen szél nem kedvezett. Mégis, a szükséges mennyiségű ugrásokat a versenyzők végre hajtották és a verseny értékelhető volt.

Csapatversenyben az I. helyezést, és egyben a 2012 évi MATASZ Kupát az:

SZHSE

Orsy László
Olenyik Roland
Réczi Attila
Gál Szabolcs
Összetételű CSAPATA Nyerte el:

Csapatverseny II. Helyezett:

SZEGED MIX

Kiss Róbert
Nagy Zoltán
Csorba József
Tóth Nándor

Csapatverseny III. Helyezett:

KRAKOW WAWEL

Zajakowski Gregor
Wojeciak Kamil
Pezda Szymon
Majchrak Jakub

Egyéni versenyben:

  1. Helyezett:                                       Réczi Attila SZHSE
  2. Helyezett:                                       Orsy László SZHSE
  3. Helyezett:                                       Gál Szabolcs SZHESE

A verseny eredményeit Kiss Antal tartalékos őrnagy Úr angol és magyar nyelven ismertette, majd Várnagy Gyula tartalékos alezredes Úr a verseny Igazgatója értékelte.

Az egyéni, és a szép számú külön díjakat, ajándékokat, az érmekkel együtt, Dr. Tóth István Tibor Úr és Herceg József Polgármester Úr adta át. A Csapat Díjakat, és a MATASZ Elnöke által alapított és ez évben is adományozott MATASZ KUPÁT, Dr. Palotai Jenő ny. ezredes a MATASZ megyei elnöke adta át.

A MATASZ megyei elnöke zárszavában köszönetet mondott a szervezőknek, és rendezőknek az értékes szakszerű munkájáért, az SZKT, a Harisnyadiszkont KFT és más támogatók értékes, sokoldalú segítő, együttműködő tevékenységéért, a külföldi és hazai versenyzőknek a részvételért, a sportszerű közreműködéséért! Külön köszönet: Csorba József t hadnagy Úrnak, Várnagy Gyula t alezredes Úrnak, Kiss Antal t őrnagy Úrnak, különösen értékes, magas színvonalú kiemelkedő munkájukért!

Kedves Vendégeink, Barátaink! Viszont látásra Jövőre is 2013 évben, újra Szegeden!


TARTALÉKOSOK XIII NEMZETKÖZI EJTŐERNYŐS CÉLBAUGRÓ VERSENYE
SZEGED 2012

Hosszú és nagyon szívós, tartalmas és érdekes tervező és szervező munka végrehajtására került sor 2012. szeptember 1.-én Szegeden. A Szegedi Hallé Fesztivál keretein belül került sor a XIII. Ejtőernyős Nemzetközi Tartalékos Célba Ugró Verseny, nyitó ünnepségére.

Nyitó ünnepségünket három ejtőernyős Társunk „nem akármilyen ejtőernyős ugrása” vezette be, ugyanis a szélviszonyok szinte alig tették alkalmassá az ejtőernyőzést, Társaink mégis vállalták az ugrás, így erős szélben, mégis pontosra sikerült ugrásukkal vette kezdetét az ünnepség. Elsőként Molnár Tamás t százados Úr ugrott, Ő tett jelentést a Honvédelmi Miniszter Úrnak, majd Réczi Attila t százados ugrott, a sorban harmadik Ádám Ilona t törzsőrmester következett, Ő „Szegedi boszorkánynak öltözött”, és tett jelentés a fesztivál főszervezőjének Frank Sándor Úrnak, tette bele a nagy 3500 fős bográcsba a halászlébe hozott paprikát, nem kis sajtó és tömegérdeklődés közepette. Mindhárom ejtőernyős nagy pontossággal és hozzáértéssel oldotta meg a bonyolult feladatot, nem is maradt hálátlan az elismerésekkel a nagyszámú jelenlévő érdeklődő!
A Verseny Fővédnöki Tisztére Dr. Hende Csaba Országgyűlési Képviselő Urat, Magyarország Honvédelmi Miniszterét kértük fel, Aki, a tisztséget vállalta. Miniszter Úr jelen volt a nyitó ünnepség minden fontos mozzanatán. A Nyitó ünnepség külön érdekessége volt a Honvéd zenekar és a jelentős létszámú statikus katonai technikai, anyagi és eszköz és a Szegedi toborzó központunk bemutatója.

Talán még sohasem volt gépágyúval felszerelt BTR, működő, logisztikai ellátó pont, több féle étellel, terített asztallal, a „katonaélet minden kényelmével” az Újszegedi strandon! Kiegészült mindez két Tartalékos Katona szakáccsal, akik közül az Algyőiek, és a Harmonikások természetesen halászlét, a Rúzsaiak, őz pörköltet készítettek.

A rendezvényt a sok katonai eszköz mellett a Hódmezővásárhelyi helyőrségi zenekar is színesítette, akik bemutatójukkal, térzenéjükkel, és a nyitó ünnepség zenei biztosításával tették azt igazán színessé. A nyitó ünnepség Várnai Adrienn „műsorvezetése” mellett gördülékenyen valósult meg. A Himnusz hangjai után Dr. Palotai Jenő ny. ezredes köszöntötte a megjelenteket, Dr. Hende Csaba Országgyűlési Képviselő Urat, Magyarország Honvédelmi Miniszterét, B. Nagy László Urat Megyénk Kormánymegbízottját. Dr. Czuprák Ottó ny. ezredes Urat, a Magyar Tartalékosok Szövetsége Elnökét. Dr. Boda József dandártábornok Urat, a Magyar Ejtőernyősök Bajtársi Szövetségének Elnökét, az ejtőernyős Szövetség Elnökét Titkárát, a jelen lévő Országgyűlési Képviselőket, a Megyei Közgyűlés Alelnökét, a szép számmal megjelent Polgármestereket, Vendégeinket, érdeklődőket. Külön köszöntötte a Szerb, Boszniai, Román, Horvát, Bolgár Tartalékos ejtőernyős versenyzőket, és hazánk legjobb katona ejtőernyős versenyzőit, segítőinket, támogatóinkat, a Tartalékos Szövetség munkája iránt érdeklődőket.

A Versenyt Dr. Hende Csaba Képviselő Úr, Magyarország Honvédelmi Minisztere nyitotta meg. Nyitó beszédében méltatta, az ejtőernyős sport jelentőségét a honvédelmi sportok között, az ejtőernyősök bátorságának, és áldozat vállalásának, hozzáértésének jelentőségét. Elismeréssel szólt a Tartalékos Szövetség az ejtőernyőzés területén és Szegeden végzett munkájáról, további sikereket kívánt munkánkhoz, és a mostani versenyünkhöz. Beszélt a tartalékosok tevékenységének jelentőségéről, a munka távlatainak célkitűzéseiről, majd végig látogatta a készülő ételek főzési helyeit, a katonai bemutatók, és toborzó hely kiállításait. Mindenkihez volt egy kedves köszöntő mondata, minden felkeresett Társunkhoz volt egy biztató szava.

A nyitó ünnepség tervezett része volt, a fesztivál Fő szervezője Frank Sándor Venesz díjas mester szakács számára adományozott MATASZ EMLÉKÉREM ARANY fokozatának átadása. Az erről szóló határozatot Váradi P. Panna t szakaszvezető –a korábban Szegeden ezredik műveleti- immár kiképzett tartalékos ismertette. Nem kis meglepetést okozott a Polgárőr Szövetség POLGÁRŐR ÉRDEMKERESZT ARANY fokozatának átadása, melyet a MATASZ és a Polgárőrség együttműködéséért Dr. Palotai Jenő ny ezredes vehette át, a Polgárőr Szövetség megyei elnökétől és a MATASZ Elnökétől. Az elismeréshez a Miniszter Úr is helyben gratulált.

Az igazi, szép ünnepi hangulat egész nap kitartott! Miniszter Úr és kísérete meglátogatta a Kormány Hivatal kitelepült sátrát, sok ismerős, politikus, Parlamenti képviselő, helyben köszöntötte, mindenkivel kellemes baráti beszélgetésre került sor. Voltak, akik az alkalmat felhasználva, kérdéseket, kéréseket terjesztett elő rövid úton. Ezekre Miniszter Úr, vagy helyben, vagy később ígért választ. Látványos, érdekes volt sárkányhajó csapatunk bemutatkozása, érdekes változatos színfoltja volt a nyitó ünnepségnek. A gyermekek körében minden kétséget kizáróan a BTR nek, és a BMK hajónak volt a legnagyobb sikere, de a Felnőttek, fiatal érdeklődők is hosszasan időztek a Toborzó sátornál, és a különféle haditechnikai eszközöknél. Szegednek komoly „katonai múltja, hagyományai” vannak, van érdeklődés jelenleg is az ilyen rendezvények iránt, és ezen a területen régen volt már ilyen lehetőség, hogy ennyire közelről lehessen találkozni katonáinkkal! Köszönjük ez úton is a lehetőséget!

Egy szép, élményekben és eseményekben gazdag nap volt, nem csalódott senki sem aki, ki látogatott, remélhetően Vendégeink sem csupán az udvariasság miatt szóltak az elismerés hangján, mondtak köszönetet a látottakért, a jelen lévő, viszonylag nagyszámú katona, és tartalékos rendező, szervező közreműködőnek. A rendezvényen Hódmezővásárhelyről és Szentesről 37 katona, a Szegedi Toborzó Központtól 5 katona, és a Tartalékos Szövetség több városi vezetőségétől, klubjaitól 42 Fő vett részt. Köszönet színvonalas munkájukért, önzetlen tevékenységükért. Társaink egymást múlták felül, ezért munkájuk részletesebb elemzésére később térünk majd vissza. A befejezés egy közös ebéddel zárult. Volt, aki őz pörköltet, volt, aki a katonáink meglepetését, babgulyást, fogyasztották, halászlének és sült halnak, több tucat változatát kóstoltuk meg. Mindegyik nagyon finom volt!  Az értékeléskor megfogalmaztuk, hogy a mi munkánknak is van ára, de igazán az „értéke” nagy, mert mi egy jó, értékes emberi közösséget alkotunk, és az ilyen tevékenységnek igen nagy az értéke, és minden valószínűség szerint van és lesz jövője is!. Végül fáradtan, még énekeltünk is egy jót, harmonika kísérettel, aztán bontottunk, és a jól végzett munka örömének érzésével tértünk haza, „rövid pehenőre”..

A Verseny a repülőtéren tovább folytatódott, az ünnepélyes eredményhirdetésre a verseny befejezése után vasárnap került sor! Nem állunk le hosszabb időre, a következő nagy feladat, az önálló harmonika fesztiválunk, előkészítése és meg rendezése, melyet két helyszínen Harmonika klubunk tagjai valósítanak majd meg, október 12-13.-án. Az ilyen sok Társunkat érintő közös munka nemcsak fáradozásokkal jár együtt, hanem jó alkalom egymás megismerésére, a közösség összekovácsolódására is.

Demcsák Zoltán t hadnagy, - Pr munkáért felelős megyei alelnök Úr - több száz képeiből.


Dicsőség az ejtőernyősöknek, hála és köszönet az önkéntes tartalékosoknak

Különleges emberek versenye Szegeden
Az ejtőernyősök egészen különleges emberek, mert hatalmas bátorság, elszántság és szakmai tudás kell ahhoz, hogy valaki több ezer méterről kiugorva dacoljon a gravitáció törvényeivel – nyitotta meg a XIII. Matasz Nemzetközi Ejtőernyős Célbaugró Versenyt Szegeden Hende Csaba az esemény védnökeként szeptember 1-jén, szombaton.

A Magyar Tartalékosok Szövetsége (Matasz) és a Magyar Ejtőernyősök Bajtársi Szövetsége által szervezett versenyt megnyitó beszédében Hende Csaba honvédelmi miniszter az önként vállalt tartalékos katonai szolgálat jelentőségét hangsúlyozta.

„Két évvel ezelőtt arra szegődtünk, hogy megújítjuk az országot és benne a honvédelem egész rendszerét. Ennek keretében az egyik legnagyobb vállalkozásunknak tekintjük az önkéntes tartalékos haderő újjászervezését. Hivatalba lépésemkor tizennyolc tartalékos katonája volt Magyarországnak – jelenleg már közel négyezren vannak. Ennek a ciklusnak a végére szeretnénk elérni, hogy a számuk meghaladja a nyolcezer főt. Hosszabb távon azonban nagyon fontosnak tartom, hogy mindazok, akik vállalkoznak a haza védelmére, kapjanak lehetőséget a felkészülésre, a kiképzésre, hogy teljesíthessék önkéntes kötelezettségüket” – mondta Hende Csaba.

„Az ejtőernyősök egészen különleges emberek, mert hatalmas bátorság, elszántság és szakmai tudás kell ahhoz, hogy valaki több ezer méterről kiugorva dacoljon a gravitáció törvényeivel. Hasonlóan különlegesek az önkéntes tartalékosok is, akik a polgári munkájuk mellett vállalták, hogy szükség esetén készen állnak hazánk védelmére, a bajba jutott emberek segítségére. Dicsőség az ejtőernyősöknek, hála és köszönet az önkéntes tartalékosoknak” – tette hozzá a honvédelmi miniszter.

Szeptember 1-jén és 2-án Bulgária, Bosznia-Hercegovina, Románia, Lengyelország, Szerbia és Magyarország tartalékos katonái − tizenkét csapatban − küzdenek a legjobbaknak járó díjakért.

E nemzetközi megmérettetés a tizenhatodik alkalommal megrendezett Nemzetközi Tiszai Halfesztivál egyik eseménye. A halászléfőző versenyen katonai csapatok is indultak, a szépszámú közönség szórakoztatásáról a Hódmezővásárhelyi Helyőrségi Zenekar gondoskodott. A halfesztiválra kitelepült a szegedi toborzóiroda, a szentesi és hódmezővásárhelyi katonák pedig statikus bemutatóval várták az érdeklődőket.

A teljes cikk itt olvasható!

Polgárőr kitüntetés.

Letölthető innen PDF formátumban!SAJTÓTÁJÉKOZTATÓ

A Szegedi Hallé Fesztivál keretein belül, - széles sajtóérdeklődés mellett – sajtótájékoztatóra került sor Szeged egyik legnépszerűbb étteremben, a Roosevelt téri Halászcsárdában, a „SÓTARTÓBAN”.

Nacsa József a CSMKIK Turisztikai és Vendéglátó Szakosztály vezetője köszöntötte a sajtók megjelent képviselőit. Frank Sándor Úr Venesz-díjas Mesterszakács, a Fesztivál Főszervezője, Radnóti Ramon Úr, Takó Zsuzsanna, fesztiválszervezők, a Hallé fesztivál eseményeiről, a részletes, és ajánlott programokról, gasztronómiai, és látványos eseményeiről, majd Dr. Palotai Jenő ny. ezredes a MATASZ megyei elnöke, a Tartalékosok XIII. Szegedi Nemzetközi célba ugró ejtőernyős versenyéről tájékoztatta a sajtó képviselőit.

A tájékoztató szerint az ejtőernyős verseny Fő védnöki tisztségére Dr. Hende Csaba Urat, Magyarország Honvédelmi Miniszterét kérték fel, Miniszter Út a felkérést elfogadta. A nyitó ünnepségre 2012. szeptember 1.-én 11 órakor kerül sor a Szegedi Hallé Fesztivál keretein belül Újszegeden, a Strand területén. A nyitó ünnepséget az ejtőernyős verseny résztvevői közül, három ejtőernyős, A huszár Rakpartra történő ugrása vezeti be, ahol elhelyezi a „Szegedi ejtőernyős boszorkány” a paprikát az óriás bográcsba (3500 fős)  majd az ejtőernyősök hajóval átkelnek Újszegedre.

A Strand területén elhelyezett színpad előtt, a felsorakozott ejtőernyős mezőnyt és az érdeklődőket a Hódmezővásárhelyi helyőrségi zenekar térzenével szórakoztatja. A nézők itt tekinthetik meg a kiállított haditechnikai eszközöket, a Hódmezővásárhelyi és a Szentesi katonák statikus haditechnikai bemutatóját, a Szegedi Toborzó Központ, toborzó sátrát, fegyvereit. Ez lesz egyben az ejtőernyős verseny, nyitó ünnepségének helyszíne is. Ugyancsak itt kap helyet a MH 5. Bocskai Lövész Dandár Hódmezővásárhelyi Szakács csapata, akik halászlét főznek, és a MATASZ Csongrád megyei I. sz. Harmonika Barátok és II. sz. Rúzsai „szakács” Csapatai, míg az egyik halételt, a másik vad ételt fog készíteni, egyben részt vesznek a versenyben és az értékelésben is. Ezen az úton is szeretnénk tájékoztatni a résztvevőket, érdeklődőket, a Magyar Honvédség munkájáról, tevékenységéről, a Magyar Tartalékosok Szövetségében folyó munkáról.

A rendezvény és a bemutatók a megjelentek számára egész nap megtekinthetőek, a jelenlévő katonák és tartalékosok, tájékoztatóikkal, készséggel állnak az érdeklődők rendelkezésére. Majd a verseny, a Szegedi Repülőtéren folytatódik. Kérjük a verseny iránt érdeklődőket, a versenyt is tekintsék meg. Hívunk, várunk minden kedves érdeklődőt! A Hallé Fesztiválon érezzék jól magukat, jó szórakozást kívánunk!

Köszönjük a Fesztivál Főszervezőjének, szervezőinek a sokoldalú, értékes segítő támogató munkáját! Köszönjük, hogy lehetővé tették a sajtótájékoztatón részvételünket. A Vendégeket Várnai Adrienn a helyi televízió riportere fogja az eseményekről, folyamatosan tájékoztatni.


„Esküszöm, hogy Magyarországot híven szolgálom, hűséges Honvédja leszek!”

Ünnepélyes esküt tettek, 2012. augusztus 17.-én MH Altiszti Akadémiáján, egyetemi, főiskolai tanulmányaik megkezdése előtt álló, önkéntes műveleti tartalékosok!

Csongrád megyét a Szegedi Születésű Váradi P. Panna önkéntes műveleti tartalékos szakaszvezető képviselte. Vele beszélgetett Demcsák Zoltán t hadnagy, a MATASZ Csongrád megyei pr munkáért felelős alelnöke.

Hogyan készültél fel erre a szokásostól csaknem mindenben eltérő feladatra, mit szólt a Család, a Környezeted ehhez a helyzethez?

Valóban készültem, vártam is az időpontot, de igazán akkor lepődtem meg, amikor megérkezett a „Behívó parancs”. Akkor tudatosult bennem igazán, hogy ez már a gyerekkor vége, a felelős felnőtt kor kezdete, és az első olyan komoly kihívás, melynek „komoly tétje” van. Ahogy közeledett a bevonulás napja a „helyzet egyre fokozódott” Végül eljött a bevonulás előtti utolsó este, amikor összeült a Család, és komoly beszélgetésre került sor, mindenki megfogalmazta elvárásait, szóba kerültek egykori élmények, és már akkor arra gondoltam, és azt éreztem, hogy a Haza egyszerűen fogalmazva a Család, a Szülők, Nagyszülők a Testvérek!
Aztán eljött az indulás ideje, még egy pillantás a házunkra, és elindultunk egy ismeretlen helyre, a Szentendrére, a MH Altiszti akadémiára. Kicsit szorongva, de új barátok, immár bajtársakkal való ismerkedés reményében, de bizakodva léptem át a laktanya kapuját.

Milyen volt a fogadtatás, az új Társak, az elhelyezés, az egyenruha, a napirend, egyáltalán a tervezett program?

A fogadtatás egyszerű, nagyon korrekt, hivatalos, rövid és katonás. Gyorsan, percek alatt, összeismerkedtünk az új Társakkal. A körletünk kitűnő, célszerűen jól volt berendezve. Minden fontos tudnivalóra kioktattak, megismertük a „házirendet” ez, a bel rend, melynek volt éjszakai és nappali változata. Megismerkedtünk új elöljáróinkkal, kiképzőinkkel. Felszereltünk, és látszólag percek alatt „katonákká váltunk”
Egy nagyon jól előkészített program alapján kezdtük meg az alapkiképzést. Hat napos munkahét keretein belül, szinte minden perc meg volt tervezve, minden feltétel biztosítva volt, jól felkészült kiképzőkkel, nagyszerű parancsnokokkal, azt is mondhatnám minden ment „mint a karikacsapás”

Azért ez eltért a megszokott életviteledtől, voltak e olyan problémák, melyekre nem számítottál, amire nem lehetett felkészülni?

A korai ébresztő, reggeli torna, pontos napirend, erre készültem, ezzel nem volt probléma. Viszont az új bakanccsal meggyült a gondom, fel törte a lábam, és felmerült annak a lehetősége is, hogy nem tudom a követelményeket teljesíteni, sőt fájós lábban, egy rossz mozdulatnál, még egy bokaficam is bonyolította a helyzetet. Nagyon szerettem volna, maradéktalanul teljesíteni a programot. Szerencsére az első hét vége alkalmat adott a pihentetés, és a gondok enyhítésére, így –legnagyobb örömömre- folytatni tudtam a megkezdett munkát.

Felsorolni sem tudom a sok mindent, ami ez alatt az idő alatt történt, röviden, -mert a katonákkal szemben ez is az egyik követelmény- azt mondhatom, hogy gyorsan elrepült az idő, minden rendben volt!

Biztosan, a sok egyhangú esemény között azért volt olyan esemény, esetleg események is, melyek sokáig meg fognak maradni az emlékeitek között, erről néhány gondolatot kérhetek?

Talán annyit, hogy ez volt eddig az év legmelegebb időszaka. Csobánka nagyon sok katona által ismert gyakorlótér. Itt töltöttünk négy napot. Itt lőttem először az AK-63 gépkarabéllyal, itt ismertük meg és gyakoroltuk a különféle harctevékenységi formákat, a harctevékenységi formáknak megfelelő építmények kialakítását, alkalmazását, harcszerű mozgást a terepen, itt dobtunk először éles kézi gránátot, fogyasztottunk el hihetetlen mennyiségű ivóvizet, úgy, hogy a rohamsisakkal kiegészített teljes felszerelésünk állandóan „kéznél” volt. Képtelenség minden részletet felsorolni, de az, biztos, hogy ezek örök emlékek sokáig megmaradnak számomra.

Úgy beszélsz ez egész elvégzett munkáról, mintha egy szokványos,  a világ legtermészetesebb rutin eseményéről szólt volna ez az alapkiképzés, milyen volt az alegységetek összetétele, milyenek voltak az emberi kapcsolatok?

Az alegységünk 45 főből állt, ebből 10 lány és a többi fiú volt. Az első napokban két fiú ki vált, de a többi, végig teljesítette, a kiképzést. Itt 43 katona volt, a természetes sajátosságokon túl senki nem tett semmilyen különbséget fiuk és lányok között. Én nem tudom korábban mi volt a helyzet, de tudomásom szerint, ez a helyzet is újszerű, a korábbi nemzedékek gyakorlatához, tapasztalataihoz viszonyítva. Nekem ez a helyzet, teljesen normálisnak tűnt! Kevés szabad időnket kisebb, nagyobb csoportokban, de együtt töltöttük, ugyan úgy mint más fiatalokból álló közösségekben.

Elrepült a kiképzésre tervezett idő, fárasztó felkészülés után egy szép, megható, emlékezetes ünnepélyes eskü. Milyen volt az értékelés, Hogyan tovább?

Az alaki kiképzés képezte a program befejező részét. Nehéz volt, de kárpótolt a szép, eredményes végrehajtás. Számomra felemelő érzés volt, együtt gyakorolni, fegyverrel, fegyver nélkül, azt hiszem ezek a mozzanatok is erősítik, a katona közösségek kialakulását, fejlesztését, erősítését. A Parancsnokaink értékelése jó volt. Volt a vendégek között is „hozzáértő” vendég, Tőlük is jó értékelést kaptam, kaptunk! Az eskü szövegét sokszor gyakoroltuk, mégis amikor mondtam, könnyes lett a szemem, ezek nem egyszerű mondatok, ezeknek nagyon mély tartama van!
A felszereléseinket leadtuk, folytatjuk a további munkánkat, még egy rövid pihenő, és kezdődik az új tanév, most már kinek – kinek, egyetemeken, főiskolákon. Én egyetemen, eredetileg jogi tanulmányok helyett szlavisztikát fogok tanulni, a többit meg majd meglátjuk! A MATASZ területén is folytatom a tevékenységemet, szeptember elsején Szegeden, egy nemzetközi ejtőernyős verseny lesz, már tudom, hogy azon számítanak rám.

Befejezésként, annyit mondhatok, hogy életem egyik legszebb, legtartalmasabb vakációja volt. Érzem, hogy eltelt a gyermekkorom. A felnőtt élet határán, sokkal nagyobb feladatok várnak rám is, Társaimra is. Fel kell nőnünk ehhez. Immár kiképzett tartalékos katonaként is számítanak ránk. Ez a közösség olyan volt, ami miatt most értem azt, hogy katonaviselt férfiemberek, ha valaha katonatársakkal találkoznak, mért tudnak órákon át az élményeikről beszélni. Ha tehetném, megköszönném Kiképzőinknek, volt Parancsnokainknak a végtelen türelmet, hozzáértést, gondoskodást, mellyel hozzájárultak felkészítésünkhöz, kiképzésünkhöz. Köszönöm, volt „Katona Társaimnak ” a barátságot, a bajtársiasságot! Csak javasolni, ajánlani tudom minden kortársamnak, próbálja meg. Kétségtelen egy költséges hazai, netán külföldi nyaralás kényelmével, egy alapkiképzés nem mérhető össze, de az igazi felnőtté válás útján ez egy igazi „lépcsőfok” volt! Van két fiú Testvérem, két „Remek Fickó” biztos vagyok benne, hogy Ők is követni fognak! „Már csak azért is” Fáradtan, de élmények egész sorával gazdagabban, kicsit pihenek még és készülök a jövő kihívásaira!

Megköszönöm a tartalmas, élményszerű, érzelem gazdag beszámolódat. Büszkeséggel kísértük figyelemmel munkásságodat, további sok sikert, kívánok, magam, és mindannyiunk nevében, várunk vissza, hiszen itt is tovább folyik a munka, most is, itt is számítunk Rád!


„Az eskü egy életre szól, és csak arra esküdhetünk fel, amiben valóban hiszünk. Ti most arra esküdtetek fel, hogy ha kell, életetek árán is megvéditek a hazát” – fogalmazott Hende Csaba honvédelmi miniszter augusztus 17-én Szentendrén, az önkéntes műveleti tartalékos és szerződéses legénységi állomány ünnepélyes katonai eskütételén.

Szerződéses katonák és önkéntes műveleti tartalékosok tettek ünnepélyes esküt Szentendrén, az MH Altiszti Akadémia alakulóterén augusztus 17-én, pénteken délelőtt. A rendezvényen Hende Csaba üdvözölte a fogadalmat tevőket.

„Ma sokféle honvéd gyűlt össze itt, az alakulótéren, de a cél összeköt benneteket. E cél barátokkal, és ami ennél is több, bajtársakkal ajándékozott meg, akikre mindig számíthattok. Becsüljétek meg e barátságot!” − mondta a honvédelmi miniszter. A tárcavezető külön kitért az önkéntes műveleti tartalékosokra, akik civil tanulmányaik és munkájuk mellett vállalták a szolgálatot. Mint mondta, ők a kapocs a nemzet és a honvédség között.

A közös eskütételt követően a szerződéses legénységi állomány tagjai megkezdik szolgálatukat a honvédség különböző alakulatainál, az önkéntes tartalékosok pedig visszatérnek a civil hétköznapokba, immáron azzal a tudattal, hogy ha a hazának szüksége van rájuk, készen kell állniuk a helytállásra és a segítségnyújtásra.

 

Fotók: Galovtsik Gábor

A teljes cikk itt olvasható!


Elkezdték a tartalékosok kiképzését!

A teljes cikk itt olvasható PDF formátumban!


AKTUÁLIS
Szeged, 2012. július.

Demcsák Zoltán t hadnagy, információkért felelős elnök helyettesünk folytatja kérdéseit, melyek a megyénk tagságának érdeklődését tükrözik. Válaszol: Dr. Palotai Jenő ny. ezredes, megyei elnök:

Az elmúlt év októbere óta eltelt időszak mi újat hozott a Szövetség életében? Vannak újabb elképzelések, változások?

Kétségtelen, -lassan több mint fél éve- nem jelentkeztünk, gyorsan eltelt ez az idő, és sok mondani valónk lenne. Kevés az idő, és a hely, hogy mindent apró részletességgel el tudjunk mondani, egyre kevesebb hitele van –szinte mindenütt- a kimondott szónak, és egyre szűkülő anyagi és egyéb lehetőség áll rendelkezésünkre. Így pedig nehéz fontos dolgokról röviden beszélni.
Szerintem az egyik legfontosabb kérdés, hogy –végre- napirendre került a Szövetség struktúrájának kérdése, ami alapvető jelentőségű a Szövetség működése, vezethetősége, léte szempontjából. Ez sok pénzbe nem kerül, a feltételei adottak, csupán rátermett, alkalmas embereket kell ehhez a munkához találnunk főleg a végrehajtó munka területén.
Ezzel összefüggésben, májusban egy szemináriumot rendezett az Elnökség Szegeden, és ott sok érdekes kérdés merült fel.
Kedvezőnek, és –egyben a MATASZ munkája elismerésének is tartom- a MATASZ meghívását a HÉF tanácskozó testületébe, annak tanácskozásaira, ez fontos dolog, mert közvetlen lehetőség kínálkozik a felmerülő gondok felvetésére, egyeztetésére, megoldására.

A szemináriummal kapcsolatban kérdezném, -Tagságunk tájékoztatására- milyen kérdések, hogyan merültek fel, érzékelhető e elmozdulás, a kedvező, hasznosnak tűnő,  javaslatokat illetően? A tagrevízió lekerült a napirendről?

Sok javaslat merült fel, több részét éppen a Csongrád megyei tapasztalatok alapján fogalmaztuk meg. Azt gondolom, hogy az Elnökség sok impulzust kapott, és ennek alapján bizonyára szorgalmas munka folyik az Elnökségben a megoldásokra.
Ennek egyik biztos jele, hogy Algyői klubunk elnöke Leléné Juhász Erika konkrét feladatot kapott az Elnök Úrtól, egy „általános tartalékos klub” működési leírásának, egyfajta „mankónak” a készítésére. Ezt a munkát a napokban terjesztettük fel az Elnökségnek. Azt, részletesebb elemzés, köröztetés, kiegészítés, általános felhasználásra alkalmassá tétel után, az Elnökség nyilvánosságra tervezi hozni. A nyári időszakban inkább a rendezvények folynak, de, a lényeg: ez a munka megkezdődött!
Javaslatok hangzottak el a hagyományőrzés, a működési feltételek megteremtése, és megtartása, a helyi és nemzetközi együttműködő munkával összefüggésben. A még használható, „inkurencia” anyagok „non profit hasznosítása”, rendszerből kivont technikai eszközök átadása, és más kérdésekben. Olyan javaslatok is hangoztak el, melyekre az Elnökség szintjén, a HM irányába kell lépni. Csaknem a teljes Elnökség jelen volt, úgy is mondhatnám, egyenesben vették a jelzéseket! A jelzések, és javaslatok valójában nagyon fontosak, ezért - azt senki sem mondhatja, hogy ezekről nem hallott - mégis világosan kell látni, hogy a megvalósulás (megvalósítás) érdekében senkinek nem célszerű várni senkire sem.
Helyi kezdeményezésre, önszerveződésre, és legfőbbképpen szorgalmas, tehetséges emberekre van szükség, a jövőben is, Melyek itt élnek közöttünk, csak meg kell Őket találni! Ez egyben ennek a munkának az egyik legszebb, de talán a legnehezebb része is. Tagrevízió jelenleg nincs napirenden, azt minden évben, a klubokban, a tagdíjak rendezése alkalmával kell elvégezni. Erre sem szükség, sem idő, energia, és pénz sincs.

Hogy áll a toborzás kérdése, mit tehet a MATASZ ezen a területen, van ezzel kapcsolatosan a megyei vezetőségnek konkrét elképzelése?

Természetesen! A toborzást itt is legalább kettős értelemben kell értelmezni. Folytatni kell a klubok alakítására korábban hozott döntéseinket. Saját magunk megszervezéséhez, nekünk is tovább kell folytatnunk a tagtoborzásunkat, ezen a területen vannak jó tapasztalataink, de nagyon sok a tennivaló.  Az ÖVT létszáma kialakult, az ott szolgálatot vállalt Tartalékosok, munkánkba történő bevonásának lehetőségeit –az önkéntesség alapján- Györössy Tábornok Úr ismertette, és támogatja.  Megígérte, segítségét, támogatását, erre bátorítani kellene, az ÖVT szolgálatot, teljesítő embereket! Ezen a területen –remélhetően belátható időn belül- fordulatra van szükség, és akkor előbbre fogunk lépni. Várom a fejleményeket!
Jól halad a Műveleti Tartalékosok toborzása is.- Megyénkben ezen a területen, jó színvonalon folyik a munka. Az 1000 Tartalékos Szegedi, és július második felében kezdi meg alapkiképzését. Szegeden tervezi egyetemi tanulmányait, sok feladatot fog kapni, főleg a leendő Társai körében tervezett munkában. A helyi Toborzó és Érdekvédelmi Központtal nagyon jó, szinte napi a kapcsolatunk, és ez biztosítéka részünkről is az eredményes munkának!

Az együttműködésnek két területéről beszéltél, a hazai, tehát a településeken megvalósuló, és a nemzetközi együttműködésről. Ezen a területen, hogy áll a dolog?

A településeinken adott a helyzet. Gyorsítani kell a helyi tartalékos klubok rendszerének építését. Együtt kell működnünk a helyi önkormányzatokkal, és együtt kell működnünk az összes, helyben működő társadalmi civil szervezettel, a kölcsönös –felismert helyi- előnyök alapján! Azt gondolom ez teljesen nyilvánvaló, és természetes, ennek a feltételei helyben adottak, ehhez egyetlen fillérre sincs szükség! Nem rivalizálni, hanem a kölcsönös előnyök alapján, egymást segítve, támogatni kell, a településeken folyó közéleti tevékenységet! Nekünk „nincs konkurenciánk”!
A külföldi kapcsolatok építése is fontos. Itt azt a rendező elvet kell követnünk, hogy olyan újabb külföldi kapcsolatokat célszerű létesítenünk a településeken, ahol már vannak állami kapcsolatok, testvér települések között, és ott kell keresni annak lehetőségét, hogy e kapcsolatok a tartalékosok között is ki épüljenek.
Nem célszerű olyan kezdeményezéseket támogatni, melyeknél a Tartalékos Szövetség tulajdon képen csak eszközként szerepel bizonyos önös célok megvalósítása érdekében. Ilyen célokra jöttek létre, és működnek az utazási irodák. Magán érdekek természetszerű felmerülése esetén, a közös célok - a Szövetség értékelhető érdeke mellett-, és a kölcsönös előnyök, megvalósulása lehet, a rendező elv!
Magán vállalkozásokat, vállalkozóként, magán emberként, a Szövetségtől függetlenül kell végezni! A települések megalapozott kezdeményezéseit testvér települések létesítését, viszont örömmel támogatjuk. Jó példa erre Rúzsa, ahol a tartalékos kapcsolatok segítették a helyi, Önkormányzati, végül is település szintű kapcsolat ki alakulását.

Fő feladat, a 2012 évben, melyeket a megyei vezetőség tervez? Milyenek a megvalósítás kilátásai, lehetőségei?

Folytatni akarjuk a klub hálózatunk építését! Ez egy nagyon fontos, de nem azonnali eredményt hozó, nem látványos feladat! Közre kell működni a klubok építésének feltételeinek kialakításában. Nagyobb gondot kell fordítani munkánk megismertetésére és elismertetésére. Ezen a területen, az egész ügy, sokat kell, fejlődjön! Nem a világot kell megváltani, -ez már régen megtörtént,- hanem apró okos lépésekkel kell a megvalósítható célok irányába mozogni!

Előttünk áll a XIII. 2012 évi Nemzetközi Ejtőernyős Célba ugró Verseny. Fővédnöknek a Honvédelmi Miniszter Urat kértük fel. Miniszter Úr a felkérést Vállalta, a feladat tervezését megkezdtük, ebben a munkában, szinte minden aktivistánkra szükség lesz!

Az új járási rendszer kialakulása után, ezt a közigazgatási rendszert követve, -valószínű- meg kell alakítanunk a Tartalékos Szövetség ennek megfelelő vezetőségeinek rendszerét. Nem lehet –legalább is eredményesen- ettől eltérő szervezeti rendszereket működtetni.

Tovább kell folytatni azt a soha véget nem érő munkát, hogy keresni, kutatni és felkészíteni azokat a vezetésre alkalmas, környezetükben ismert, elismert, jó szervező készséggel rendelkező hiteles embereket, Fiatalokat, akik hajlandók Szövetségünkben felelősséggel, önzetlen munkát vállalni. Törtető, gátlástalan, kalandor, öncélokat hajszoló emberekre, „szerencselovagokra” itt, a jövőben sem lehet szükség!  Ilyen emberek csak kárt tudtak és tudnának a Szövetségnek okozni! Ezért ezektől óvnunk kell a közösségeinket!

Az anyagi lehetőségeink –valószínű- csak Hazánk általános helyzetének javulásával összhangban alakulhatnak a jövőben is. Tovább növekszik a jelentősége –kölcsönös előnyök alapján- a lehetőségek keresésének, és a feltételek megteremtésének, a Szövetség minden szintjén. Itt is elsősorban a helyi lehetőségekre gondolok Egyelőre csak tisztességes munkát, megtisztelő feladatokat tudok ígérni, jó emberi közösségeket ajánlani, és azt, hogy a becsületesen elvégzett munkát értékelni, és a lehetőségeknek megfelelően fogjuk elismerni. Fogjuk meg tehát egymás kezét, szerényen, okosan, szorgalmasan, céltudatosan, közösen, többre vagyunk képesek! Ebben biztos vagyok!

Köszönöm a beszélgetést!


ALGYŐ
2012 JÚLIUS

Algyői Klubunk a helyi civil szervezetekkel összefogva közös munkán vett részt 2012. július másodikán. a TESZEDD mozgalom keretein belül részt vettünk településünkön elhagyott hulladékok összegyűjtésében, környezetünk szebbé, tisztábbá tételében. Számunkra az állomás környékének a rendbe tétele volt a feladat, melyet „népes csapatunk 25 tagja” nagyon eredményesen hajtott végre, 48 zsák hulladékot gyűjtöttünk össze, melyben részt vettek tagjaink családtagjai is. Jelen volt a klub teljes vezetősége „a klub motorját képező” Leléné Juhász Erika, Fróman Gábor t mk őrnagy és Benedek Káplár Csaba t százados, a klub vezetői. Ezt így kell és lehet jól, eredményesen csinálni.
Egy szép hasznos, eredményes közhasznú délelőtt volt, erősítette összetartozásunkat, ismertebbé, elismertebbé tette Algyőn a Magyar Tartalékosok Szövetségét. Jók hasznosak az ilyen és ehhez tartozó közös fellépések, nekünk Algyő a Hazánk, több mint hatvan éve, már alig élnek olyan emberek, akik a háborúra –élmény szerűen- emlékeznek, egyre fogy azok száma is akik sorkatonák voltak és szerencsére béke van, úgy gondoljuk, ez is érdekes, figyelmet érdemlő része lehet, egy, a haza a hazafiság erősítésének, ápolásának érdekében alakult és működő Társadalmi szervezet települési klubjának.
Köszönet a munka szervezőinek és minden résztvevőjének! Szép, eredményes szombat volt, jó példája annak, hogy a helyi társadalmi szervezet, hogyan tud együttműködni a helyi Faluvédő egyesület aktivistáival.


MISSZIÓS VISSZAFOGADÓ ÜNNEPSÉG
HÓDMEZŐVÁSÁRHELY
2012. 06. 27.
Hazatértek a missziókból
„Köszönöm mindannyijuknak, hogy hazájuktól távol, a megszokottól lényegesen eltérő körülmények között is lelkiismeretesen végezték a munkájukat, méltóképpen képviselték Magyarországot és a Magyar Honvédséget” – köszöntötte a külszolgálatokból hazatért katonákat június 27-én, szerdán a hódmezővásárhelyi Zrínyi Miklós laktanyában Huszár János dandártábornok, az MH Összhaderőnemi Parancsnokság (MH ÖHP) szárazföldi haderőnem főnöke.
Külszolgálatból hazatérőket köszöntöttek június 27-én Hódmezővásárhelyen. Az MH Műveleti Tanácsadó és Összekötő Csoport (Operational Mentoring and Liaison Team − OMLT) 7. váltása, az MH Nemzeti Támogató Elem (NTE) 4. váltása. A MH Logisztikai Mentorcsoport (LMCS) 4. váltása, az MH Légi Kiképzési Támogató Csoport (Air Mentor Team − AMT) 6. váltása, az MH Mi–17 Légi Tanácsadó Csoport (Air Advisory Team – AAT) 2. váltása és a Nemzetközi Biztonsági Közreműködő Erő (International Security Assistance Force – ISAF) egyéni beosztást ellátott tagjainak visszafogadó ünnepségén részt vett többek közt dr. Böröndi Gábor dandártábornok, az MH 5. Bocskai István Lövészdandár parancsnoka, Lamos Imre dandártábornok, az MH 86. Szolnok Helikopter Bázis parancsnoka és dr. Kószó Péter, Hódmezővásárhely alpolgármestere. A Magyar Tartalékosok Szövetsége képviseletében az ünnepségen részt vett Demcsák Zoltán t hadnagy, a MATASZ Megyei Alelnöke és Szabó Sándor ny. alezredes Úr a MATASZ Hódmezővásárhelyi elnöke is.
A kontingensparancsnokok (Fürst Tamás ezredes, Fábián László, Kerekes Béla alezredesek, Klement Zsolt őrnagy és Lőrincz Attila százados) jelentéstétele után Huszár János dandártábornok üdvözölte a missziókból hazatérteket: „Büszke vagyok önökre, mert ismételten beigazolódott, hogy a magyar katonák fegyelmezetten, elismerésre méltó szakmai színvonalon, más országok katonáival kiváló együttműködésben végezték és végzik a munkájukat. Legyenek önök is büszkék arra, hogy ezekben a missziókban teljesítettek szolgálatot és részesei lehettek egy küldetésnek, amely olyan embereknek ad reményt, akik már hosszú ideje nem csinálják, hanem elszenvedik saját történelmüket!” – mondta az MH ÖHP szárazföldi haderőnem főnöke.
A külföldön teljesített katonai szolgálatuk elismeréseként a missziók tagjait Magyarország honvédelmi minisztere a Békefenntartásért Szolgálati Jellel tüntette ki. A Honvéd Vezérkar főnöke kiemelkedő munkájuk elismeréséül emléktárgyat adományozott Fürst Tamás ezredesnek, Kerekes Béla mérnök alezredesnek, Gulyás György őrnagynak, Czimmer József zászlósnak, Suszter Attila őrnagynak, Kürthy Péter Zoltán főhadnagynak, Balla Tibor őrnagynak, Hercz Dániel István főhadnagynak és Hedvicsek Zoltán törzsőrmesternek.
Az MH Összhaderőnemi Parancsnokság parancsnoka emléktárgyat adományozott a feladatban részt vett 13 katonának, és két Fő munkáját oklevéllel ismerte el.
A Magyar Tartalékosok Szövetsége képviseletében részt vett Társaink, fontos beszélgetéseket folytattak a jelenlévő Katonai, Állami és Társadalmi Vezetőkkel. Tájékoztatták a Térségben folytatott tevékenységünkről, hosszabb rövidebb távú feladatainkról. Beszélgettek a missziókban rész vett Katonákkal. Javasolták az együttműködés erősítését a MATASZ előtt álló tervezett feladatok megvalósítása érdekében, és a missziókban járt katonák bekapcsolásáról a MATASZ Missziós tagozatában folyó tevékenységbe. Ehhez nagymértékben szükséges, a külföldi missziókban részvett, hazaérkezett állomány akaratára, és önszerveződő szándékára. Szép felemelő ünnepség volt, büszkék voltunk a feladatukat kiemelkedően teljesített Katonáinkra.


ÚJ KLUBUNK ALAKÚLT!
ÚJSZENTIVÁN
2012. június 23 - 24.

Újszentiván, ez a határ menti kis település, közel hatszáz éve lakott terület. Több nemzetiségű lakossága, békés munka szerető emberek, büszkék településük múltjára, jelenére, bíznak a jövőben is. Egykor még a Honvédség is jelentős bázissal rendelkezet itt, egy légvédelmi jelző „radar század” is teljesített itt szolgálatot, több volt katona lett Újszentiván lakója. Ma is sokan nosztalgiával, szép emlékekkel gondolnak vissza azokra az időkre, amikor Hazánk légterének védelmében, a repülés irányítás fontos és felelősségteljes munkájában, naponta emlegetett volt, a Csongrád Megyei kis település, Újszentiván!

Polgármester Úrral, egykori itt élő, és szolgált Katonákkal, Hagyományőrző Barátainkkal már régebb óta terveztük a Magyar Tartalékosok Szövetsége helyi klubjának megalakítását. Ebben az évben is meghívást kaptunk a Falunapi rendezvényre, melynek eleget téve, egy nagyon eleven, lelkes, színes rendezvény részesei lehettünk! Most eddigi terveinket, és klub alakító munkánkat siker koronázta, egy szép állampolgári eskütétellel és rétes sütő versennyel, a település ünnepségével egy időben,  a Szegedi III. Honvéd Hagyományőrző Zászlóalj bázisán, megalakult a a Magyar Tartalékosok Szövetsége Újszentiván-i  klubja!

A Klub elnökének:  Dr. Vass László hő alezredes Urat,
Alelnöknek:            Tóth Zoltán hő őrmester Urat,
Titkárnak:                Kiss Kornél hő hadnagy Urat választották meg.

A jelen lévő Dr. Palotai Jenő ny. ezredes a Magyar Tartalékosok Szövetsége Csongrád Megyei elnöke, a klubalakítást tudomásul véve, üdvözölve, biztosította a jelenlévőket, hogy jóváhagyásra a megyei vezetőség elé terjeszti a jelenvolt huszonkét alapító tag döntését, kérte, és egyben jó munkát, sok sikert kívánt ennek a tehetséges, lelkes közösségnek. A tartalékos klubalakításról helyben tájékoztatta, a jelen lévő Polgármester Urat.

Ez a nagyszerű lelkes közösség, egy nagyon látványos bemutatóval ajándékozta meg a nagyszámú közönséget. A most esküt tett határokon túl élő Felvidéki, Erdélyi, Délvidéki Honfitársainkat, akik őszinte lelkesedéssel mondták el -Putnik Lázár Polgármester Úr után-, az állampolgári esküt! Polgármester Úr egy Székely versíró versét mondta el köszöntőként, hagyományőrzőink, ágyú díszlövéssel köszöntötték új Állampolgár Társainkat! A jelenlévők együtt énekelték el a Magyar és a Székely Himnuszt, majd népi táncosok, zenekarok késő estig szórakoztatták a megjelent vendégeket. Együtt ettek, ittak, kóstolgatták a legváltozatosabb, és a legfinomabb helyben sült réteseket. Jól tervezett, szervezett bensőséges ünnepség volt, jól éreztük magunkat, további sok sikert kívánunk! Új klubjaink alakulásakor döntő jelentőségű az önszerveződésre való nyitottság, a jó közösség alakításának a szándéka, és a kölcsönös előnyök felfedezése, és megvalósításának készsége!


RUZSAI TARTALÉLKOSOK
LÁTOGATÁSA
GROßHASLACHBAN
2012. június 14 – 17.

A Magyar Tartalékosok Szövetsége Csongrád Megyei Vezetősége, és a Német Tartalékos Szövetség Közép Frankföldi Vezetősége 2004 évben kezdeményezett, és 2005-évben megkötött együttműködési szerződése alapján, kezdődött meg a két vezetőség közötti együttműködés. Ennek keretein belül indult meg, és –remélhetően folytatódik is- a Magyar és a Német települések közötti kapcsolatok keresése, létesítése és fejlesztése. Ennek keretében létesült, az elmúlt évek együttműködő munkája eredménye képen, Ruzsa és Großhaslach közötti, kezdetben klub szintű, később a két település közötti kapcsolat kialakulása. Ez átgondolt része a Tartalékos Szövetség megyei vezetőségében folyó szerény „külügyi” tevékenységnek, és javasolható más, már meglévő, és a közeli jövőben további településeken alakuló tartalékos klubok, illetve települések számára. A közeli múltban a két település Polgármesterei és Önkormányzatai is kapcsolatba léptek, és a legjobb úton haladnak az együttműködési szerződés megkötésének útján. Egyébként Rúzsa az első olyan Magyar Település, ahol a Magyar Tartalékosok Szövetsége helyi klubja közvetlen együttműködési szerződést kötött Német Tartalékos Klubbal.

A Rúzsai küldöttséget Sánta Gizella Polgármester Asszony vezette, tagjai voltak: Katona Csaba t. törzszászlós klub elnök, Csikesz Péter t. őrnagy  klub alelnök, Majoros Imre t. főhadnagy, Tanács Zsolt t. törzszászlós, Pálinkás Zoltán t. zászlós,  Bernáth László t. főtörzsőrmester, Frank Kügler t. szakaszvezető a Rúzsai Klub tagjai.

A látogatás során a Magyar vendégeket üdvözölte a település polgármestere Lutz Egerer Úr, és tárgyalásokat folytatott Sánta Gizella Polgármester Asszonnyal. Megállapodtak egy újabb Rúzsai látogatásban, ahol sor kerül Goßhaslach és Rúzsa együttműködési megállapodásának aláírására. Itt adta át a H. Rudelsberger Úr a Tartalékosok nevében az általuk összegyűjtött pénzadományról szóló levelet, melyet egy Rúzsai óvoda támogatására szánnak. Itt jelen volt a helyi plébános is. Ez egy települések közötti együttműködés lesz, melynek része a két Tartalékos Szövetség helyi kapcsolata is. Jelen volt a A Magyar Tartalékosok Rúzsai Klubjának küldötteit köszöntötte Reinhardt Gernandt t alezredes Úr, a Német Tartalékosok Szövetsége Közép Frankföldi Elnöke, Aki jelentős szerepet vállalt a két település közötti kapcsolat alakításában.

A Vendéglátók tartalmas sport és kulturális programot, és színvonalas gasztronómiai élményeket szerveztek a Vendég Magyar Tartalékosok számára. Viszonozták az elmúlt évi Magyarország Rúzsai látogatást, egyben megállapodtak abban, hogy jövő évben Rúzsán újra találkoznak!

Gyakran emlékeztek a Rúzsai Tartalékos Klub létesítésében maradandó érdemeket szerzett Néhai Farkas András t századosra, aki az elmúlt évben, közlekedési balesetben hunyt el. Számára a két Tartalékos Klub közös Kopjafát építtet Rúzsán, és a látogatások alkalmával ott koszorúzással emlékeznek Társunkra. A lelkes és hálás Utódok, most érzik Bandi Bácsi hiányát, gyakran emlékeznek Ennek az Idős Embernek értékes munkásságára.


IX. SZEGEDI EJTŐERNYŐS
 NÉGY TUSA VERSENY
ÉS EJTŐERNYŐS TÁBOR

SZEGED, 2012. június12 – 16.

Alapos tervezés, és nagyon összetett szervezőmunka előzte meg, a most már kilencedik alkalommal megrendezett ejtőernyős tábort, és az ejtőernyős négy tusa versenyt. Ha valaha, most nagyon is szükséges volt, így minden kedvezőtlen előjel, és nehézség ellenére egy sikeres, eredményes rendezvényt tudhatunk magunk mögött.

A beérkezett Német vendégek szállításában, fogadásában fontos feladatot vállalt, Csorba József t hadnagy, ejtőernyős klub vezetője, és Úr, Dr. Bardócz Csaba r ezredes Úr, és Dr. Palotai Jenő ny. ezredes Úr, versenyünk védnökei. A versenyt Dr. Boda József dandártábornok Úr nyitotta meg, majd Dr. Palotai Jenő ny ezredes, röviden köszöntötte a résztvevőket, jó versenyt, sportszerű vetélkedést kívánt minden résztvevőnek. Több meghívott vendég között részt vett Rédei Róbert alezredes Úr, a Bornemissza eje. z 86. Szolnoki helikopter z Parancsnoka, a helyi közélet több vezetője, és Várnagy Gyula alezredes Úr, versenyünk, nagy elkötelezettje, a verseny igazgatója, a verseny teljes mezőnye, és sokan mások.

Rendezvényünk egybe esett az iskolai oktatási évzárók országos rendezvényeivel, és nagy gondokat okozott a gazdasági helyzet kedvezőtlen hatása, amely minden kérdésnél nagyon fontos szerepet játszott.  A MH segítése, a Szolnoki ejtőernyős alakulat, segítő támogatása, a Szegedi Repülőtér érintett állománya, a klub tagjai, a Rendőr Szakiskola, a Szegedi  Uszoda, az ejtőernyős klub, és a Homokhátsági Barátaink. A közvetlen együttműködő támogató csapataik, nélkülözhetetlen munkája pótolta a nehézségek többségét, és egy jó tábort, és egy színvonalas, jó hangulatú ejtőernyős négy tusa versenyt sikerült megvalósítani.

Versenyünkön részt vett magyar katona csapatok mellett, a TEK, két Német katona csapat, -csapatukban egy hetvenkét éves nyugállományú ejtőernyős alezredessel, aki korától függetlenül eredményesen végig teljesítette mind a négy tusa követelményeit-, egy szerb tartalékos csapat, két szegedi, több hazai csapat. A Hét Német vendég, Georg Weiland t alezredes Úr vezetésével, a verseny előtt egy öt napos tábori kiképzésen sajátították el az RS típusú ernyő használatát, és sikeres vizsga után ezzel az ernyővel teljesítették a verseny feladatait.
Színvonalas volt a versengés. Az egyes tusák teljesítése során elért eredmények igazolták, hogy a verseny résztvevői jól felkészültek, és igazi verseny alakult ki. Végül, a versenykiírás, a szabályok, és vezetői, döntések alapján ki alakult a sorrend, és találtak gazdákra a MATASZ megyei Elnökének verseny díjai:

Összetett csapatversenyben:

  1. Helyezett:   „Last Minute” Szeged  csapata
  2. Helyezett:   „MH 25/88 eje z”. Szolnok csapata
  3. Helyezett:   „Végrehajtók”   vegyes csapata               

További csapatok az „indultak még csoportjába” lettek értékelve, de minden csapat, fegyelmezetten teljesítette a követelményeket, még a versenyben utolsó helyet elért csapat is lelkes ünneplésben részesült.

Egyéni versenyben:

  1. Helyezett: Tóth Nándor  Szeged
  2. Helyezett: Barkóczi Balázs Szeged
  3. Helyezett Tongori Tamás Szolnok                           

 Minden részt vett versenyző, az egyes tusákban elért egyéni eredményeiről oklevelet kapott!

Az egyes Tusákban a legjobb eredményt az alábbi versenyzők érték el:

Úszás:                      Döme Tamás „Kentner”
Ejtőernyős ugrás:     Tóth Nándor „Szeged”
Lövészet:                 Bakos Gábor „TEK"
Terepfutás:              Bernátski László „Végrehajtók”

A verseny záróeseményére 2012. június 16-án került sor. Nem maradt el a vizsgát tett „fiatalok hagyományos avatása” sem. Ez alkalommal eredeti Német „rituálé” szerint. A „nadrág ásványvízzel előkészítve tökéletes tapadást biztosított, „érzékeny emléket állítva” úgy az avatott, mint az avatóknak”. Itt történt a kerek számú ugrásokat elértek köszöntése is. Ebben természetesen, csak azok vehettek már részt, akik az „avatottak” ugrás számat meghaladták. A verseny befejező mozzanata ként, a szakmai értékelést Csorba József t hadnagy a verseny fő szervezője tette meg, majd Dr. Palotai Jenő ny. ezredes megyei elnök köszönte meg a munkában részt vett minden közre működőnek fontos, színvonalas, nélkülözhetetlen munkáját, majd a jelen lévő Georg Wielland t alezredes Német csapatvezető Úrral közösen, váltva át adták a verseny díjait, és a díszes okleveleket.

Gratuláltak a győzteseknek, minden résztvevőnek, további sikereket, magán életükben sok boldogságot kívántak. Minden gond ellenére, a jövő évi viszontlátással köszöntünk el. Most fő figyelmünket a szeptemberi nemzetközi célba ugró ejtőernyős versenyre összpontosítjuk, több új elemmel. Élve az alkalommal, már most meghívtunk minden résztvevőt szeptemberi versenyünkre! A verseny fővédnökének a Honvédelmi Miniszter Urat kértük fel, Aki a felkérést vállalta!

A kitűnő hangulatban elfogyasztott finom közös vacsora, méltó befejezése volt ennek a versenynek. Ez a rendezvény is megmutatta, hogy az önszerveződésnek, a közösség összefogásának, az egyes tagok felelősségteljes, értékes munkájának a jelentősége nélkülözhetetlen. Gondolni kell ennek a munkának a folyamatos értékelésére, megbecsülésére, és elismerésére. Köszönetet mondunk Csorba József t hadnagy Úr kiemelkedő munkájáért, Várnagy Gyula alezredes Úrnak, magas színvonalú, sokoldalú tevékenységéért, az ejtőernyős klub tagjainak nagy számban részt vett, pontos és színvonalas munkájáért, a Szegedi Repülőtér, a MH. 86. he e, a 25/88 eje. Z. a TEK, és a német tartalékos ejtőernyős csapatok, közreműködött lelkes, jó szellemű tagjainak. Horváth Zoli Barátunk által, nagy számban készült képanyagból néhány:


                                            

MAGYAR-SZERB
TARTALÉKOS VEZETŐI TALÁLKOZÓ
SZABADKA - PALICS
2012. június 9.
A Magyar Tartalékosok Szövetsége Elnöksége és Csongrád megyei vezetősége, és a Szerb Tartalékos Katonai Elöljárók Szövetsége Elnöksége, Vajdasági és Szabadkai vezetői 2012. június 9-én Szabadkán és Palicson baráti találkozót tartottak és megbeszélést folytattak a két együttműködő szervezet aktuális kérdéseiről. Magyar Tartalékosok Szövetségét Dr. Czuprák Ottó ny. ezredes elnök Úr, és Juhász István ny. vezérőrnagy alelnök Úr vezette.

A Csongrád megyei küldöttséget Dr. Palotai Jenő ny. ezredes a MATASZ Csongrád megyei elnök, Bánki András t. őrnagy megyei alelnök, Demcsák Zoltán t. hadnagy megyei alelnök, Fróman Gábor t. őrnagy, Leléné Juhász Erika, Kovács Anita, Benedek Káplár Csaba t. százados, Szél Pál t. mk törzszászlós, Váradi Aranka és Daru Erzsébet klubelnökök, titkárok és tisztség viselők képviselték.
A vendéglátók részéről jelen volt, Đorgye Malankovics t. őrnagy az ORVSS Elnöke, Kovács Imre ny. alezredes, Sándor Tibor t I. o. kapitány, Dr. Milorad M. Drobac t. ezredes Úr a ORVSS korábbi elnöke, Vladimir Vecsics ny. ezredes Úr, Gorán Risojevics t. százados Úr, Voiszláv Raicsovics t. őrnagy Úr – aki a közelmúltba lépett elő őrnaggyá -, és még sokan mások Szabadka és Magyarkanizsa térségéből.
A küldöttségünket a Röszke – Horgosi határátkelőhelyen fogadták, rövid üdvözlések, bemutatkozások után Szabadkára utaztunk. A szabadkai Városházán Horvatovics Péró alelnök Úr fogadta a delegációt, ahol kölcsönösen tájékoztattuk egymást közös tevékenységünkről. Itt került sor elismerések átadására. Szóltak a küldöttségek vezetői, röviden ismertették a két szervezet helyzetét, a jövőbeni terveket. Mindketten elégedetten nyilatkoztak az elmúlt közel tíz év munkájáról.

A Magyar Tartalékosok Szövetsége és a Szerb Tartalékos Katonai Elöljárók Szövetsége eredményes együttműködése érdekében, huzamosabb időn át végzett kiemelkedő munkájuk elismerése képen:
A MAGYAR TARTALÉKOSOK SZÖVETSÉGE EMLÉKÉREM
KITÜNTETÉSBEN RÉSZSÜLT
SÁNDOR TIBOR t. I. o. kapitány Úr,
az ORVSS Magyarkanizsai titkára
Demcsák Zoltán t. hadnagy Úr,
a MATASZ Csongrád Megyei alelnöke.

Az elismerésről szóló határozat kivonatát Dr. Palotai Jenő ny. ezredes ismertette, a kitüntetéseket Dr. Czuprák Ottó ny. ezredes Úr, a Magyar Tartalékosok Szövetsége Elnöke adta át.
Ez alkalommal emléktárgyak átadására is sor került. A MATASZ Elnöke emléktárgyat, díszes emlékplakettet és emlékpajzsot adott át: Horvatovics Péró Úrnak, Szabadka város alpolgármesterének, Đorgye Malankovics t őrnagy Úrnak, az ORVSS elnökének, Milorad M. Drobac t. ezredes Úrnak az ORVSS korábbi elnökének.

Vendéglátóink szintén ajándéktárgyakat adtak át: Dr. Czuprák Ottó ny. ezredes, elnök Úrnak, Juhász Istvány ny. vezérőrnagy, alelnök Úrnak, Palotai Jenő megyei elnök úrnak, és másoknak, akik eredményes munkát végeztek a két szervezet közötti kapcsolatok alakításában.
Dr. Palotai Jenő ny. ezredes Csongrád Megyei Elnök - élve az alkalommal- itt adta át a Szabadkai és a Magyarkanizsai együttműködő Partnereinknek, a Találkozó alkalmából készült okleveleket és emléktárgyakat. A Szabadkai Vezetőség nevében Voiszlav Raicsovics őrnagy Úr, a Magyarkanizsai vezetőség nevében Sándor Tibor I. o. kapitány Úr vette át az emléktárgyakat. Az ünnepi alkalomból fellépett Váradi Aranka Harmonika művész tanárnő, aki Szövetségünk tagja és Magyarkanizsán él.
Megtekintettük a Szabadkai Városháza impozáns épületét, rövid tárlat vezetés alkalmával megismerhettük a Monarchia idejéből közös történeti emlékekkel, Szabadka alapításának körülményeiről, fejlődéséről, több érdekes információt kaptunk építésének fontosabb érdekesebb mozzanatairól.

A találkozó résztvevői ezt követően Palicsra –az ismert népszerű kiránduló helyre- mentek, ahol a jól szervezett kulturális program, és a kiváló ellátás mellett, kötetlen keretek között tárgyalásokat folytattak minden a két Szövetséget érintő kérdésről. A Két Elnökség képviselői az elnökségek szintjén, a megyék, a megyék kapcsolatait érintő kérdésekről és a szép számban jelenlévő klubok képviselői konkrét kapcsolataikról egyeztették terveiket, lehetőségeiket, értékelték az elvégzett munkát. Elemezték a közös munka módszereit, működésünk feltételeit. Jelen volt a Szerb Honvédelmi Minisztérium Társadalmi kapcsolatokért felelős vezetője, munkatársai, és jelen volt a helyőrség parancsnoka is.
A tárgyaló felek –szintjeiknek és szervezeteiknek megfelelően- áttekintették az elmúlt év közös tevékenységét, tájékoztatták egymást az elvégzett munka tapasztalatairól, közös sport versenyeken való részvétel kérdéseiről, a szervezeteinkben bekövetkezett változásokról. Felek megállapították, hogy a kedvezőtlen gazdasági világhelyzet, a szervezeteink munkájában is éreztették hatásukat, bár minden tervezett feladatot végrehajtottunk, szükség volt a személyes anyagi és más áldozat vállalásra. Jó volt a közös tevékenységünk az ejtőernyős sporttevékenység, az állami ünnepségeken való közös koszorúzások, a klubok kétoldalú együttműködésének dinamikus fejlődése, a zenei kultúra területén érzékelhető ugrásszerű fejlődés, és az iskoláskorú fiatalok körében végzett munka területe. Kiemelkedően eredményes a takarékossági okok ellenére, hogy jól halad a lakóterületek tartalékos szervezetei kapcsolatainak fejlődése, az utazások és a látogatások gyakorisága. A végrehajtó munka szintjén ez látszik egy követhető, megvalósítható gyakorlatnak.
A Magyar Közigazgatás további fejlesztése, még részleteiben nem eldöntöttek, de ezen a területen is követnünk kell az kialakuló új helyzet adta körülményeket. A jövő útja várhatóan a településeken működő, és a jövőben bővülő tartalékos klubok létrehozása és eredményes működtetése jelentheti a fejlesztésünk új irányait, ennek megfontolását javasoltuk Szerb Barátainknak is. Sajnos az elhúzódó gazdasági nehézségek miatt jelentősebb állami támogatásokkal a jövőben sem számolhatunk. És ez jellemző mindkét együttműködő tevékenységére a jövőben.
Eredményesen fejlődnek az együttműködő szervezetek vezetőinek emberi, személyes kapcsolatai, melyek kedvező hatással vannak a gondok kezelésében. Közös munkánkban teljes a bizalom, a tapasztalatok, ismeretek kölcsönös cseréje, a kezdetektől fogva jellemző vonása volt közös munkánknak.

A két tárgyaló fél kölcsönösen tájékoztatta egymást a szervezetink vezetésében történt személyi változásokról, a szervezeteink jövőbeni tevékenységében a tervezett prioritásokról.
Palicson lehetőség nyílt a helyi arborétum, a gazdag állatkert egy részének megtekintésére is. Vendéglátóink itt szervezték az ebédet, ízletes Szerb sültekkel, finom italokkal, melyet még a hirtelen jött nagy kánikulai meleg sem tudott megzavarni.  A Találkozó, tárgyszerű, a felmerült kérdések alapos, elemző megtárgyalása után Baráti légkörben ért véget, a vendéglátók küldöttségünket a határig elkísérve, búcsúztatták el és rendben haza érkeztünk.
Köszönjük vendéglátóinknak a tartalmas, eredményes munkával telt szép napot! Egy újabb jó alkalom volt, hogy tovább erősíthettük, fejleszthettük a Két Tartalékos Szövetség munkáját, együttműködését.


SZENTES
2012. június 7.

„A Magyar Honvédség EUFOR Kontingens- 11. váltás, a feladat végrehajtására felkészült” jelentette Bartók alezredes Úr a kontingens parancsnoka Szentesen az ÖHP Parancsnok helyettesének Huszár János dandártábornok Úrnak. Az ünnepélyes búcsúztatásra, és a balkán térségben szolgálatot teljesítők visszafogadására a MH 37 II. Rákóczi Ferenc Műszaki Ezred laktanyájában, felsorakozott állomány Vezetők, és a Családtagok jelenlétében került sor.

A teljesített eredményes feladatokat, és a felkészülést jó szinten végrehajtott állomány munkáját Huszár dandártábornok Úr köszönte meg. Köszönetet mondott a felkészítést végző parancsnoki állománynak, a Családoknak. A jelenlévő tábori Püspök Úr áldását adta a tervezett feladatban résztvevő állománynak. Ez alkalommal került sor a részt vett visszatért állomány kitüntetésére, a kiemelt munkát végzettek elismerésére, a feladattal kapcsolatos parancsok ismertetésére. A visszafogadást és a búcsúzatást egy állófogadás követte, ahol jelen voltak, állami és együttműködő szervezetek vezetői, a ki küldő alakulatok parancsnokai és képviselőik, az érintett állomány, és Családtagjaik.

Az ünnepségen a Magyar Tartalékosok Szövetségét Dr. Palotai Jenő ny. ezredes a MATASZ Csongrád megyei elnöke képviselte. Az alkalmat felhasználva beszélgetéseket kezdeményezett, a balkáni feladatról visszaérkezett, és a tervezett feladatra felkészült állomány tagjaival. Tájékoztatta Őket a Magyar Tartalékosok Szövetsége keretein belül működő Missziós Tagozat létéről, tevékenységéről, célokról és a lehetőségekről. Át adta az érdeklődőknek elérhetőségét, és kérte jelentkezésüket, a megye területén ebbe a munkába való bekapcsolódásukat. El mondotta, hogy ez fontos, érdekes feladat, de csak az érintettek akaratával, és céljaival egyezően valósulhat meg. Csak úgy lehet sikeres, hogy, ha, a missziós feladatokban részt vettek is akarják, és vállalnak önszervező, közreműködő szerepet ebben a munkában. Több kérdés merült fel, ezek többsége a célok, lehetőségek, feltételek, és a kölcsönös előnyök keresésével voltak összefüggésben. Egy szép, felemelő, pontosan jól megszervezett ünnepség részesei lehettünk! Köszönjük a meghívást, és a lehetőséget!EZREDIK MŰVELETI TARTALÉKOS
ÜNNEPÉLYES SZERZŐDÉSKÖTÉSE
Szeged, 2012. június 1.

A Magyar Honvédség Műveleti Tartalékos Komponensének tervezett 6000.-fős létszámának fontos eseménye érkezett el. Az Ezredik Műveleti Tartalékos Váradi Palotai Panna immár tartalékos szakaszvezető, az Eötvös József Gimnázium most érettségiző, végzős tanulója.
Az ünnepélyes szerződéskötésre Szegeden a 2. sz. Toborzó és Érdekvédelmi Központban került sor. Az ünnepségen jelen volt Dr. Hende Csaba Magyarország Honvédelmi Minisztere, B. Nagy László Csongrád Megyei Kormánymegbízott, Fehér István ezredes a Megyei Védelmi Bizottság Titkára, Vanyúr Tibor mk. ezredes a MH. Hadkiegészítési és Központi Nyilvántartó Parancsnokság Parancsnoka.

A Himnusz elhangzása és a Vendégek megérkezése után, Vanyúr ezredes Úr köszöntötte az ünnepség, és a sajtó nagy számban megjelent képviselőjét, érdeklődőket, külön köszöntötte a Honvédelmi Miniszter Urat, a Kormánymegbízott Urat, és a Megyei Védelmi Bizottság Titkárát. Köszöntötte Krisán Szabolcsot, Londoni Olimpikonunkat, és Váradi Palotai Pannát, Aki az ezredik Műveleti Tartalékosként írta alá az önkéntes tartalékos katonai szolgálat vállalására vonatkozó szerződését, a jelenlévő további 10 Tartalékos képviseletében.
Krisán Szabolcs és Váradi P. Panna rövid bemutatkozó beszédükben beszéltek döntésük előzményeiről, terveikről, elképzeléseikről, és mindketten kijelentették, hogy „készen állnak a katonai alapkiképzés megkezdésére”

Honvédelmi Miniszter Úr ünnepi köszöntőjében elismeréssel szól a két fiatal elhatározásairól, beszélt a Honvédség és benne a tartalékosok feladatainak növekedéséről, az ország védelmi képességeinek erősödéséről, annak értékeiről, a közeli és a távolabbi jövő terveiről, célkitűzéseiről. Jónak, eredményesnek ítélte meg az ezen a területen folyó munkát, a tartalékosok körében folyó tevékenységet, annak fontosságát.

Az írott és elektronikus médiák nagyszámú jelenlévő munkatársai, a megjelent Vezetőkkel, és a további Tartalékosokkal fontos és érdekes interjúkat készítettek. Számunkra különösen Váradi P. Pannával készített interjúk voltak, leginkább érdekesek, rokonszenvesek, hiszen Szegedi Születésű, Tagja a Magyar Tartalékosok Szövetségének, talpra esett bemutatkozó beszéde, szerény, de kedves egyénisége csaknem valamennyi média érdeklődését felkeltette. A helyi tartalékosok körében jól ismert Panka, mától kezdve Váradi - Palotai szakaszvezető! A most szerződést kötött tartalékosok július 24-én kezdik meg alapkiképzésüket, melyhez sok sikert, nagyon sok katonaszerencsét kívánunk! Figyelemmel kísérjük munkájukat, ott leszünk legalább egy riport erejéig az alapkiképzésükön is!


HONVÉDELEM és a HŐSÖK NAPJA!
IX. Algyői Repüléstörténeti Emléknap, és Családi gyermeknap!
Algyő, 2012. május 27.

Algyő a Szegedi Repülés bölcsője, az elmúlt évszázad harmincas éveiben kezdődött az Algyői repülő téren a repülő élet és számos híresség, és még több kiváló későbbi harci repülő szerette, és ismerte meg itt a repülést. Az utókor nem is hálátlan, minden évben a Honvédelem és a Hősök napja környékén szép, és látványos módon emlékeznek meg az elődök munkájáról. A Tartalékos Szövetség helyi klubja, lehetőségei szerint járul hozzá ehhez az ünnepség sorozathoz. Egész napos szép, családi programok színesítik ezt az ünnepet, megtalálják minden korosztály számára azokat az elfoglaltságokat, érdekességeket, melyek vonzzák a helyi lakosokat és a vendégeket.

Az egész nap, egy fontos mozzanata a repülők emléktáblájánál tartott megemlékezés, ahol ebben az évben is megjelentek az egykori repülők, barátaik, érdeklődők. Ebben az évben az ünnepi megemlékezést Dr. Palotai Jenő ny. ezredes, a Magyar Tartalékosok Szövetsége Csongrád Megyei elnöke tartotta. Őszinte szívvel mondott köszönetet, az egykori repülőknek, és a település mai, és korábbi Vezetőinek, akik rendszeresen gondoskodnak arról, hogy ezek a szép, fontos emlékek ne kerüljenek a feledés homályába. Beszélt a hősök napján a hősiességről, azokról a kötelezettségekről, melyeket békében is teljesíteni kell. Elismeréssel szólt a Tartalékos Szövetség helyben működő klubjáról, vezetőinek eredményes munkájáról, segítőkről, támogatókról, a település Vezetőiről, az Itt élő Emberekről, közös, eredményes munkásságukról. Külön köszöntötte a jelen lévő 92 éves Döme Béla Világháborús Veterán pilótát, az Algyői repülőtér első parancsnokát, aki repülőgép vezetőként végig harcolta a II. Világháborút. Ugyan nehézkesen járva, de jól, ma is kiegyensúlyozottan él.

Jó a haladás iránya, ezen az úton kellene tovább menni. A Szövetség egy társadalmi civil szervezet, a Magyar Honvédség egyik ernyő szervezete. Kérjük és várjuk, ennek a munkának a segítését, támogatását, ugyan úgy, mint eddig!

Az Algyői Klub támogatása, az együttműködés terén huzamosabb időn át végzett kiemelkedő munkája elismeréseként, Dr. Palotai Jenő ny ezredes kitüntetést adott át:

MAGYAR TARTALÉKOSOK SZÖVETSÉGE EMLÉKÉRMÉT

Dr. Piri József Úrnak
Algyő korábbi Polgármesterének!

Megköszönte eddig végzett munkáját, az elismerés átadása alkalmából, további sok sikert, jó egészséget, magánéletében sok boldogságot kívánt.

Az elismerésre vonatkozó elnökségi határozatot Benedek Káplár Csaba t százados Úr, az Algyői Klub titkára ismertette. A Kitüntetettnek elsőként gratulált Herceg József Polgármester Úr, majd Őt követte a település számos lakója, az ünnepség sok résztvevője. Az ünnepséget követően egy baráti beszélgetésre került sor, ahol a résztvevők részletesen beszéltek a régi idők emlékeiről, kérdések és válaszok hangzottak el, a Védelmi és Műveleti Tartalékos katonai szolgálat vállalásának helyzetéről, kérdéseiről, lehetőségeiről, a MATASZ közelmúltban tartott Szegedi szemináriumán tárgyalt kérdéseiről.
A rendezvény színes közreműködője volt, a vendég, Csanádpalota Ifjúsági Fúvós zenekara, melynek vezetőjével megismerkedve, szóba került a további együttműködés módja és lehetőségei. Az egész napos programot, sok helyi, és vendég, család, gyerekek, érdeklődők lelkes résztvevők, elismeréssel köszönték meg.


KOSZORÚZÁS - MEGEMLÉKEZÉS!
Szeged, 2012. május 16.

Szeged korábban egy igazi nagy katonaváros, egy jelentős honvéd helyőrség volt. A két világháború között seregtest parancsnokság működött itt. Gyalogos, huszár, tüzér, utász, ezredek, légvédelmi, hidász, egységek, ellátó, iskola, kórház, és más seregtest közvetlen alakulatokkal, intézetekkel, fontos hivatalokkal. A háború után is, katonai kerület parancsnokság, több ezred, és önálló egység állomásozott Szegeden. A rendszerváltozáskor is még egy magasabb egység, egy ezred, több önálló egység és alegység, valamint több fontos katonai intézmény végezte itt a munkáját.

A Honvédség nagyarányú csökkentése során csaknem minden katonai alakulat a városban megszűnt, csupán egyetlen, ám fontos szervezet maradt meg. Most az egykori katonák, a Honvédség különféle érdekvédelmi szervezetei, Bajtársi Közösségek tagjai, és a Tartalékos Szövetség Képviselői, őrzik az emlékeket, és a legutóbbi időkig működött két legnagyobb laktanyában elhelyezett emléktáblát keresték fel, koszorúzták meg, helyezték el a megemlékezés virágait, egykori laktanyákban, egykori szolgálati helyeiknél, emlékeztek a volt Bajtársakra.
Az egykori Kossuth, és Zalka, majd Török Ignác laktanyákban, az aktív állomány koszorúját Dr. Kovács Éva százados Úrhölgy, a BEOSZ, a Nyugdíjas Klubok, koszorúját Csepi László ny. őrnagy és Kispál Jenő ny. őrnagy, a Magyar Tartalékosok Szövetsége koszorúját: Dr. Palotai Jenő ny. ezredes, Nagy Ferenc ny. százados, Papp Lajos ny. törzszászlós, és Dékány Lajosné t főtörzsőrmester helyezte el, mindkét laktanyában lévő emléktábláknál. Jelen volt sok egykori, ezeken a helyeken szolgálatot teljesített volt hivatásos és sorkatona, akik jó szívvel emlékeztek, a rég elmúlt eseményekre. A Hódmezővásárhelyi helyőrségi zenekart Kovács István százados Úr vezényelte.

Este a résztvevők közel háromszáz fős csapata, családtagokkal együtt, kitűnő hangulatban, az Üvegvár étteremben egy közös vacsorán vettek rész, melyet a Szegedi nyugdíjas klub szervezett és rendezett meg Csepi László ny. őrnagy és Kispál Jenő ny. őrnagy Úr kiváló szervezésében. Számtalan közös emlék, érdekes közös élmény, katonatörtének hangzottak el, sikerült hangulatban, élményekben, több évtizedet visszazökkenni. Több visszaemlékezés, bejelentés, elismerés, előléptetés, és sok aktuális kérdés hangzott el.

Tartalékos Szövetség és a Szegedi Nyugdíjas Klub együttműködése terén huzamosabb időn át végzett kiemelkedő munkája elismeréseként, Dr. Palotai Jenő ny ezredes kitüntetést adott át: a

MAGYAR TARTALÉKOSOK SZÖVETSÉGE EMLÉKÉRMÉT

KISPÁL JENŐ NY ŐRNAGY Úrnak!

a Szegedi Honvéd Nyugdíjas Klub titkárának!

Köszönetet mondott az elismerésben részesített munkájáért. További munkájához sok sikert kívánt. Méltatta a Nyugdíjas Klub lelkes közösségének a kiemelkedő munkáját, további sikereket, jó egészséget kívánt az egész tagságnak, akik között sok egykori katonatársát is köszönthette. Az Elnökség határozatának kivonatát Csepi László őrnagy Úr ismertette.ELSŐ MATASZ SZEMINÁRIUM,
ÉS, KIBŐVÍTETT ELNÖKSÉGI ÜLÉS
SZEGED 2012. MÁJUS 12.

A Magyar Tartalékosok Szövetségében folyó tevékenység, szervezettsége, hatékonysága javítása érdekében, megyei vezetőségünk javaslata alapján, a MATASZ Elnöksége, módszerét tekintve egy szemináriumot és, kihelyezett elnökségi ülést rendezett Szegeden.
A rendezvényre meghívást kapott a Honvédelmi Minisztérium, a Magyar Honvédség Hadkiegészítő és Központi Nyilvántartó Parancsnokság, több katonai szervezet Parancsnoka, korábbi Elnökök, a Szegedi Toborzóközpont Parancsnoka, a HM. EI. ZRT Vezetői, több, eredményesen működő MATASZ klubokkal rendelkező Település Polgármesterei, Tanintézeti és Kollégiumok Igazgatói, Megyei MATASZ Elnökök, és több további Csongrád és más megyei MATASZ Klub Elnök.

Juhász István ny. vezérőrnagy Alelnök Úr, köszöntötte a tanácskozás résztvevőit, vendégeket. Megnyitó beszédében, külön köszönetét és elismerését fejezte ki a megjelent Polgármestereknek, ugyanis ebben az időben számos más, jelentős Szegedi rendezvény közül, a Magyar Tartalékosok Szövetsége Szegedi rendezvényét tisztelték meg jelenlétükkel, érdeklődésükkel.

A szemináriumon a bevezető előadást Dr. Czuprák Ottó ny. ezredes Úr a MATASZ Elnöke tartotta. A jól felépített előadás, sok nagyon aktuális elemmel, a Szövetség számos területei közül, most a KLUB, - mint tevékenységi forma,- helye szerepe, kialakításuk lehetőségei, tradíciói a honvédelmi elő utóképzésben, továbbá, a honvédelmi sportok, a településeken folyó közéleti, közösségi élet alakításában. A sok gyakorlatias kérdést tartalmazó előadást több érdekes korreferátum egészítette ki.

A Csongrád Megyei Vezetőség „A MAGYAR TARTALÉKOSOK SZÖVETSÉGÉBEN FOLYÓ MUNKA KÖZPONTJA A SZÖVETSÉG KLUBJA” címmel, lehetőséget kapott, hogy „viszonylag hosszú időtartamban” tarthassa meg korreferátumát. Dr. Palotai Jenő ny. ezredes a kiegészítőjét néhány gondolat felvetésével vezette be. MATASZ, társadalmi szervezet. Az alapvető feladatok érdekében, legeredményesebben, a Hazafias Honvédelmi nevelés a honvédelem társadalmi háttér tevékenységének kedvező alakítása, formálása terén végezhet, elsősorban, hasznos, értékelhető munkát. A klub, mint tevékenységi forma, a területeken csak a kölcsönös előnyök alapján működhet jól.
Általános tartalékos, és szakági klubjaink, az ifjúság körében végzendő oktató nevelő munka, a klubok anyagi alapjainak megteremtése, és a hagyományápolás területein, logikailag jó felépített sorban, rész előadásra szólította, az egyes tárgykörökben a feladatokra felkészült, olyan eredményesen működő klubok elnökeit, Akik, a gyakorlatban végzett tevékenységeik bemutatása útján tartottak tájékoztatót.
Így, Leléné Juhász Erika, Széll Pál t mk törzszászlós, Lőw Szabolcs t szakaszvezető, Kocsis István t őrnagy, Bánki András t őrnagy, és Dr. Vass László hő alezredes, tartották meg érdekes, esetenként szenvedélyes, a tapasztalatok alapján klubjaikban folytatott tevékenységükről szóló előadásaikat. Az egyes előadások között a megyei elnök, csupán „átvezető mondatokat” mondott. Így is kerek képet kaphattak a résztvevők, az egyes klubokban folyó munka módszereiről, tartalmáról, a Tartalékos Szövetség Csongrád megyei klubjaiban folyó munkáról, a Szövetségi munka „egy célszerű, megfontolásra, alkalmazásra ajánlott változatáról” Elismerés, és köszönet, munkájukért!
Az is nyilvánvalóvá vált, hogy minden klubra érvényes „kaptafa” nincs, de az ilyen és ehhez hasonló rendezvények, néhány általánosítható gyakorlati kérdés, „szakmai fogás” további részletesebb elemzése, feldolgozása, hasznosak lehetnek, más, esetlegesen újonnan alakuló klubok számára. Ezért Elnök Úr megbízta Leléné Juhász Erikát, - Algyői klubunk elnökét- a klubok számára egyfajta „mankó” hasznosítható segédlet, készítésével, melyet közvitára tervez az Elnökség bocsájtani, és kiegészítése, javítása, vita után, segédanyagként használni a Szövetségben.

A további érdekes kiegészítő előadások sorában Prof. Dr. Antonió Del Fabro Olasz Alpesi Tartalékos Vezető, Mikulán Róbert Békés Megyei Elnök Úr, Tóth István ny. alezredes szakági elnök Úr, Győrössy Ferenc ny. altbgy. HM. EI. ZRT. Igazgató Úr és Vanyúr Tibor mk. ezredes Úr tartottak, szakterületeiknek megfelelő, érdekes, színvonalas előadásokat. Győrössy altábornagy Úr, beszélt, az ÖVT állomány munkájáról, feladatairól, arról, hogy milyen jelentős terheket vállal át a katona állománytól az őr feladatok ellátása területén. És készen áll a tartalékosok szövetségében végzendő szerep vállalására. Az önkéntességen alapuló részvétel a kölcsönös előnyökre alapítva, kívánatos és hasznos lehet az ÖVT és a MATASZ számára egyaránt. Erre kölcsönösen kezdeményező lépésekre lesz szükség a következőkben. Vanyúr ezredes Úr tájékoztatta a résztvevőket a ÖMT állomány szervezésének jelenlegi helyzetéről, annak kedvező, terv szerinti alakulásáról. Az ÖMT rendszer bevezetésétől tovább fog javulni, erősödni a társadalom és a Honvédség ismertsége, kapcsolata. A tartalékosok léte, tevékenysége erősíteni fogja azt a hasznos és szükséges kapcsolatot, melyre a társadalom és a hadsereg között szükség van. A munka jól halad. Az Ezredik Tartalékossal történő szerződés megkötésére a közeli jövőben ünnepélyes keretek között, várhatóan éppen Szegeden fog, sor kerülni.

A vitát, Dr. Czuprák Ottó ny. ezredes Elnök Úr foglalta össze. Tartalmas, több területen új gondolatot adó rendezvénynek értékelte a szemináriumot, és valószínű, hogy más kérdésekben hasonló rendezvényeket fog kezdeményezni az Elnökség.
Élve az alkalommal, kiemelkedő munkájuk elismeréseként a MAGYAR TARTALÉKOSOK SZÖVETSÉGE EMLÉKÉREM kitüntetéseket adott át, Szabó Sándor alezredes, Dr. Vass László hő alezredes, és Kocsis István t őrnagy Uraknak. Itt mondott köszönetet a rendezőknek Dr. Palotai Jenő ny. ezredes Úrnak, részére emlék plakettet, Kocsis István t őrnagy Úrnak, a „házigazdának” az Ady Kollégium Igazgatójának, részére egy díszes MATASZ emléktárgyat adott át. Végül a résztvevők egy ízletes ebéd elfogyasztása után vettek búcsút, és utaztak haza. A tanácskozás alkalmat adott több fontos kétoldalú megbeszélésre, meghívásokra, személyes kapcsolatok erősítésére. Alkalmi kétoldalú megbeszélést folytattunk Prof. Dr. Antonio Dal Fabbro Úrral, ahol főleg tartalékosaink Harmonikás szakági klubjának együttműködéséről, de más települési rendezvényeken történő Olasz Alpesi tartalékos közösség részvétele is hasznos lehet.

A rendezvényen részt vettek a helyi sajtók, médiák. Tudósítást készített a TV. ahol nyilatkozott a Szövetség munkájáról Dr. Czuprák Ottó ny. ezredes a Magyar Tartalékosok Szövetsége elnöke, és Vanyúr Tibor mk. ezredes Úr, a Magyar Honvédség Hadkiegészítő és Központi Nyilvántartó Parancsnokság Parancsnoka.MÁJUS ELSEJE!
2012.

Csongrád Megye településein rendszeresen ünnepeljük, az év legszebb hónapjának első napját! Korábban ez a nap volt a munka ünnepe. Megváltozott viszonyaink között ez a nap más értelmet, tartalmat kap, mégis kedvelt, szép alkalom a baráti társaságok összejöveteleire. Ebben az esztendőben ideális jó idő volt, ennek megfelelően mindenütt a helyi szokásoknak, hagyományoknak megfelelően emlékeztek meg a civil szervezetek tagjai, közösségek, köztük Tartalékosaink is. A legtöbb helyen a hagyományos baráti társaságok jöttek össze, közös főzés, a „mértékletes evés-ivás”, barátkozás volt a meghatározó. Szép nap ez gyerekeinknek, a felnőtteknek, a családoknak egyaránt! Ezek is részei hagyományainknak, okos törekvés az ha „számolunk” közösség építő munkánk során.

Fontos megemlékezni az egyre szaporodó tartalékosok közösségeiről, ahol mód és alkalom nyílik a Haza, a Honvédelem, a Hazafiság és Honvédelmi nevelés, a Hagyományok és ennek keretein belül a Magyar Tartalékosok Szövetsége lehetséges és szükséges tevékenységéről beszélnünk! Több helyen önálló sátorral, külön programmal, de a legtöbb helyen a vidám közösségek tagjai ként, vettek részt Társaink a majálisokon.

Algyőn Szerbiából, Magyarkanizsáról, Szabadkáról és Horgosról érkeztek Vendégek, Tartalékosok Vezetői, ahol a helyi Klub biztosított Számukra tartalmas programot, látta vendégül Barátainkat. A megyei vezetőséget Bánki András t. őrnagy, megyei alelnök képviselte, fogadta a Vendégeket Herceg József Polgármester Úr, és tárgyalásokat folytattak a település szintű kétoldalú kapcsolatok tovább fejlesztéséről is. A kapcsolatok fejlesztésének területe a tartalékosok, ezen belül a kulturális, zenei, a harmonika iránti közös érdeklődés is lehet egy új irány. A rendezvény során, Algyőn is bemutatkozott a közelmúltban alakult Harmonika zenekarunk. A sikeres közös munkában jelentős részt vállalt Fróman Gábor t. mk. őrnagy Úr, és Leléné Juhász Erika helyi Klub Elnökünk.

Hasonló módon, sikeresen ünnepeltek Társaink Ruzsán, Mindszenten, Kisteleken, Szegeden, Hódmezővásárhelyen, Mórahalmon, Makón, Deszken, és sorolhatnánk településeink egész sorát, ahol színvonalas, baráti összejövetelek része ként ünnepeltek tagjaink, családtagjaik, felnőttek, gyerekek. Ezeknek a rendezvényeknek sajátos jelentősége van, és talán még nagyobb lesz a jövőben is. Az emberek egyszerűen igénylik azokat a közösségeket, társaságokat, melyekben jól érezhetik magukat! Lehet egy kollektív védekező reflex, a naponta ránk nehezedő, különféle kellemetlenségekkel szemben! Talán a társadalom fejlődésének egy új jelenségével állunk szemben? Az ilyen események alkalmasak arra, hogy jó, céltudatos, értékes emberi közösségek, társaságok alakuljanak ki, formálják az adott települést, közösséget, összehozzák, és együtt tartsák a közös érdeklődésű embereket. Ezek „bázisán” alakulhatnak további klubjaink. Ezt kell felismernünk, és hasznosítanunk! Megfelelő tartalmas programjainkkal egészítsük ki ezeket a helyes, helyi érdeklődésre számot tartó eseményeket, fontos, értékes Közösségeket. Köszönet illeti Társainkat, akik időt, fáradtságot, nem egy helyen anyagi áldozatokat is vállalva dolgoztak, szervezték ezeket a rendezvényeket.


„Minden hazafiság alapja a közösség…”

Konferencia a patriotizmusról
Különös tétje van a hazafiságról való gondolkodásnak most, amikor a magyar honvédelem rendszerének megújításán dolgozunk, …amikor a válságban lévő Európa jövőjén gondolkodunk” – jelentette ki Hende Csaba a Német-diplomások Egyesülete április 21-i „Patriotizmus/hazaszeretet az Európai Unióban” című budapesti konferenciáján.

Megnyitóbeszédében Hende Csaba Kölcsey Ferenctől, a Himnusz szerzőjétől idézett. „Az emberiség egésze nem egyéb számtalan háznépekre oszlott nagy nemzetségnél, melynek mindegyik tagja rokonunk, s szeretetünkre és szolgálatainkra egyformán számot tart” – hangzott el többek között.

A miniszter kiemelte: az összetartozás, a hazaszeretet fontos része a szabadság. Minden hazafiság alapja a közösség és benne az egyén szabadságának és jogainak a védelme. A hazaszeretet nem lehet semmilyen formában kirekesztő. Csak befogadó lehet. Ahogyan Petőfi Sándor írja: „haza csak ott van, hol jog is van” – idézte a nagy költőt.

Hende Csaba a katona, a honvéd szemszögéből is elemezte a hazaszeretet kérdését, kihangsúlyozva, hogy a nemzeti érdek, a haza védelmében a katonai erő mindig az utolsó érv. Szólt arról, hogy a magyar népet a legnehezebb történelmi helyzeteken az összetartozás ereje, tudata és az újrakezdés, újjáépítés képessége segítette át.

Európához való kapcsolatunkat a miniszter így jellemezte: „Európára mi úgy tekintettünk, mint a világra, ami összefog szabadságáért”. Hangsúlyozta: „Európa és benne Magyarország jövőjét az dönti el, hogy lesz-e közös életünk. Lesznek-e egymás kölcsönös érdekeinek és értékeinek tiszteletben tartása mellett sikerre vitt közös ügyeink? Az dönti el, hogy az egyén és közösség kölcsönös viszonyára épülő hazafiság milyen erős lesz Európa nemzeteinek szívében. Azt kívánom mindannyiunknak, hogy sikerüljön megfelelő válaszokat találnunk ezekre a kérdésekre!” − mondta Hende Csaba.

A tanácskozás levezető elnöki, moderátori tisztét Bornemissza Tamás és Márki Gábor, a Honvédelmi Minisztérium védelemgazdaságért felelős helyettes államtitkára, az egyesület felügyelőbizottságának elnöke látta el, aki szintén Németországban végzett, Drezdában szerzett közgazdász diplomát. A konferencia előadói között volt Balog Zoltán református lelkész, a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium társadalmi felzárkózásért felelős államtitkára, aki a kisebbségek és migránsok hazaszeretetének összefüggéseiről beszélt. Előadott továbbá Hans Kaiser egykori tartományi miniszter, Alexis Merdaci francia ezredes és a Német Védelmi Minisztérium, illetve a Bundeswehr képviseletében Guido Mathes és Martin Hofbauer vezérkari alezredes. Az előadók között volt még az ELTE docense, Wilhelm Droste, dr. Michael Zimmermann budapesti osztrák nagykövet és dr. Horváth István egykori bonni és bécsi nagykövet, valamint Bíró László katolikus tábori püspök, aki a globalizmus és a hazaszeretet az egyházban témát elemezte.

Az 1994-ben alakult egyesületnek napjainkban mintegy ezerkétszáz tagja van. Csak azok tartozhatnak soraiba, akik Németországban teljes egyetemi képzés után szereztek diplomát; tagja és korelnöke volt Teller Ede atomfizikus is.

Az egyesület tagdíjakból fedezi tevékenységét, az aktuális, 17. konferencia támogatója a Honvédelmi Minisztérium és a Konrad Adenauer-alapítvány volt.

A teljes cikk itt olvasható!


„TAVASSZAL, A HARMONIKA IS NYÍLIK”
TAVASZI HARMONIKÁS KONCERT
SZEGED 2012. április 21.

Harmonika klubunk a fenti címmel Tavaszi Harmonikás Koncertre hívta a Szövetség tevékenysége iránt érdeklődő és a Harmonika zene kedvelőinek széles körét. A meghívó személyhez szóló volt, hívta a Barátokat, Ismerősöket, Rokonokat, Szomszédokat, Fiatalt, Időset, az Újszegedi Bálint Sándor Művelődési Házba, melyet térítés nélkül kaptunk e célra.
A műsorban a Klub tagjain kívül, felléptek a Szerbiai Magyarkanizsai harmonikás Barátok is Váradi Aranka vezetésével Tanítványai, és Ő Maga. Most mutatkozott be, sikeresen a közelmúltban megalakult öttagú harmonika zenekar, Tagjai: Dr. Bálint Csilla, Bakos József, Sári József, Kovács József, Czikora Tibor, vezényelt Kiss Ernő. A műsor kedves színfoltja volt a Nagy Torma Család „Családi fellépése” Nagy Torma Krisztina harmonika, Nagy Torma Zsuzsanna hegedű, és Nagy Torma Julianna fuvola családi trió.
Kétségtelen, hogy a legnagyobb sikert Dr. Bálint Csilla Szeged (civilben Családi orvos), és Váradi Aranka a Szerbiai Magyarkanizsa zeneiskolai tanár harmonika duó, és Kovács Péter orgonaművész egyéni, és tanítványával közösen előadott magas színvonalú műsorok aratták!
Hálás volt a közönség minden fellépőnek, köztük több igen fiatal hazai és Szerbiai fiatalnak, felnőttnek és az idősebb korosztályok tagjainak egyaránt. A műsorban felléptek: Kószó Emese, Vályi Balázs, Balázs Bence, N. Torma Krisztina, Nagy T. Zsuzsanna, Nagy T. Julianna, Dr. Bálint Csilla, Váradi Aranka, Kovács Péter és Tanítványai, Dudás András, Kalusi Dénes, Bakos József és Stojan Brcan.

A rendezvényen Kiss Ernő t hadnagy Úr a  ismertette az elismerésekre vonatkozó határozatot.
A Harmonika klubban huzamosabb időn keresztül végzett kiemelkedő munkájáért:
MATASZ ÉREM és Oklevél Elismerésben részesült:

Dr. Bálint Csilla Úrhölgy
Ginál János Simon Úr

Oklevél és könyvjutalomban részsült:

Gonda József Úr

Oklevél elismerésben részsült:

Szabó Katalin Úrhölgy
Majorné Német Margit Úrhölgy
Csurgó Sándorné Úrhölgy
Kalusi Dénes Úr,
a Magyar Tartalékosok Szövetsége Csongrád megyei Harmonika Klubjának Tagjai.

Az elismeréseket Dr. Palotai Jenő ny. ezredes megyei elnök és Bánki András t őrnagy klub elnök adta át. A megyei elnök elismerését és köszönetét fejezte a klub vezetőinek, és az elismerésben részesültek munkájáért. További munkájukhoz sok sikert, erőt, egészséget, magán életükben sok boldogságot kívánt. Egyben kérte további lelkes szorgalmas értékes munkájukat a klub és a Magyar Tartalékosok Szövetsége munkájához.

Biztosak vagyunk abban, hogy tevékenységünk ilyen széles körű népszerűsítése, a zenének, a harmonikának, a Tartalékos Szövetségnek, a legalapvetőbb céljainknak, lehet munkánk megismertetésének és elismertetésének, egy-egy kellemes, hasznos emberi közösségnek az alakításának. Formák, módszerek, eszközök, állandó, bővítésének, keresve sem lehet találni jobb módszerét! Tegnap egy laktanyában jártunk és láttuk a haza védelmének eszközeit, láttuk a katonákat. Most a haza, a hazafias honvédelmi nevelés célját, hazánk egy kis szegletét, lakóhelyünket, testvéreinket, családjainkat, kultúránkat mutattuk meg, melynél jobb hasznosabb tevékenységét aligha mutathatnánk be. Igen, ezzel jól tudjuk kedvező irányban befolyásolni, szolgálni a működési területünkön a hazafias, kulturális nevelő munkát, a Tartalékos Szövetség megismertetését. Gratulálunk a résztvevőknek, a fellépett harmonikásoknak, az egész közösségeknek! Legfőbb képen ennek a nagysikerű rendezvény „Kulcs emberének” Bánki András t őrnagy Úrnak, aki ennek a klubnak az elnöke, és a megyei vezetőség alelnöke. Továbbá Kiss Ernő t hadnagy Úrnak, aki a Házi gazda Művelődési Háznak Igazgatójának, és az egész rendezvény szellemes, időnként karmesterének, a szakszerű műsorvezetőjének!

A köszönet és hála, a nagyszámú műértő, lelkes közönségének. Többször vastapssal, felállva kinyilvánított elismerése, jól tükrözte azt a sikert, amit magas színvonalúnak, nagyon eredményesnek kell minősíteni! A műsor utáni fogadás, baráti összejövetel, a terített gazdag asztal példaadó lehet mindenki számára, akik egy társadalmi szervezet, tevékenységének, alakításának, összetartásának szép, megtisztelő, fontos, és egyben eredményes munkájára akar törekedni. Készek már az év hátralévő tervei, pontosítás alatt áll az önálló harmonika fesztivál megrendezése. A különféle társadalmi rendezvényeken, és MATASZ programokon már rendszeres részt vevők, és ezt folytatni kívánjuk! Nagyszerű kezdeményezés a „harmonika suli” ahol a zene, és a hangszer iránt érdeklődő fiatalok számára „iskolát” létesítenek, melynek jelenleg kilenc fiatal a tagja, az érdeklődés és a gyerekek száma növekszik! Jó úton járnak, további sikereket kívánunk nagyszerű munkájukhoz!MŰSZAKIAK, ÉS, A
 RENDŐRSÉG NAPJA
Szentes 2012.

Ez évben is közösen rendezték meg Szentesen 2012. április 20-án a MH 37. II. Rákóczi Ferenc Műszaki Ezred, valamint a Rendőr Főkapitányság szervezésében a Műszakiak és a Rendőrség Napját, a Szentesi Damjanich laktanyában. Szép idő, jó hangulat, tömeges, nagy érdeklődés fogadta látogatókat!

Az ünnepélyes ezred sorakozóval, majd a csapatzászló fogadásával megkezdődött ünnepségen, az ÖHP. Parancsnok helyettese és Nyers József mk. ezredes,  a Műszaki Ezred parancsnoka megszemlélte az ezred állományát, majd köszöntötte, a felsorakozott katonákat, a meghívott vendégeket és a rendezvényen megjelent látogatókat. Értékelte az elmúlt időszakban az ezred által végrehajtott feladatokat. Köszöntő beszédében kiemelte, most együtt ünnepelnek az ország különböző helyőrségeiben aktív szolgálatot teljesítő műszaki alegységeit reprezentáló alakulatok műszaki katonái, és a Damjanich laktanyában egykor szolgált, és az ország különböző tájairól most újra visszalátogatott öreg katonák, az idősebb nyugállományú kollégák, a műszaki tisztek, tiszthelyettesek. Hangsúlyozta, hogy nagy öröm, és megtiszteltetés, az alakulat és a szentesi Rendőrkapitányság között fennálló, jól működő együttműködés, hogy közösen ünnepelhetünk a mai napon a rend őreivel, a Katasztrófavédelem munkatársaival, akik most itt, laktanyánkban rendezték meg a Rendőrség Napját.
Megemlékezett azokról a műszaki katonákról, mérnökökről, hajóácsokról, mesteremberekről, akik 163 éve, az 1848-49-es forradalom és szabadságharc komáromi csatájában 1849. április 25-re virradó éjszaka hajókból, bárkákból, szükség eszközökből hidat építettek a Dunán. Elismeréssel szólt minden műszaki katonáról, a jogelőd szervezetek Parancsnokairól, tisztjeiről, tiszthelyetteseiről, akik, korábban, és ma is szolgálnak a honvédség, különböző helyőrségeiben és hírnevet szereztek a műszaki katonáknak. Végezetül köszönetét fejezte ki az állománynak a helytállásáért, a végrehajtott teljesítményéért, mellyel színvonalas, elismerésre méltó munkát végeztek. A rendőrség nevében Papp Károly r ezredes Úr, a Megyei Rendőr Főkapitányság, Gazdasági Igazgatója köszöntötte a résztvevőket.  A köszöntő beszédek elhangzása után, parancsok felolvasása és elismerések átadása következett.
Élve az alkalommal Isaszegi János ny vezérőrnagy Úr –mint a sorozat koordinátora-  a Zrínyi KHT Média gondozásában megjelenő fegyvernemeket és szakcsapatokat bemutató könyv sorozat részeként, itt most, a műszaki csapatokat feldolgozó, nagyon érdekes könyv került bemutatásra. A meghívottak a példány egy ajándék kötetét vehették át, az ügyesebbek még a Szerzők aláírását is kérhették. Sok más érdekes információ is elhangzott. Isaszegi tábornok Úr egy új oldalát is megismerhettük, ez a bőséges tájékoztatás volt.
Autóbuszok, személyautók sora szállította a Vendégeket, iskolásokat, óvodásokat a rengeteg programra, amely a nyílt kapu akció során várta őket. A vendégek az ünnepi sorakozót lezáró díszmenet után, a napi programok özönében találták magukat. A laktanyában több helyszínen, szárazon vagy vízen, kisebbeknek és nagyobbaknak, szórakozni vagy versenyezni vágyóknak, egyaránt biztosítva volt, hogy igényeinek megfelelően találjanak elfoglaltságot. Katonai programok között közelharc és fegyver bemutató kápráztatta el a közönséget. A berendezett katonai tábor mellett, a jelentős számú haditechnikai eszközökön és felszereléseken kívül megtekinthették a Toborzó Iroda bemutatóját, „a suli program” formaruhás diákjainak kedves „toborzó” közreműködését, a Hagyomány Őrzőink Dr. Vas László hő. alezredes Úr vezette hagyományőrző csoportjának látványos felszereléseit és bemutatójukat, korabeli ágyúval végrehajtott dísz lövéseit. A fiatalabb korosztály örömmel és csodálkozva szemlélte ezeket a különleges eszközöket.

A bemutatók között kiemelt jelentősége volt a rendőrség bemutatójának, hiszen ők is ünnepi műsorral készültek. Az elfogások, gépkocsik akciók, kommandós feladatok sora, a közelharc, a fegyverropogás, tette teljesé a bemutató hangulatát.

A különböző kulturális programokat, tűzoltóság bemutatóját, a Hódmezővásárhelyi és a Szolnoki összevont zenekar térzenéjét, látványos bemutatóját, a középkori lovagok bemutatóit, gyermekprogramokat, ugráló vár, íjászat, egészséges életmód tanácsadás, katonai toborzás, szakszervezeti tanácsadás, autómárka képviseletek bemutatóit sokan megtekintették. A Műszakiak Napján rengetegen látogattak el az MH 37. II. Rákóczi Ferenc Műszaki Ezred laktanyájába, kifejezve, a műszaki katonák, a rendőrök, katasztrófavédők iránti érdeklődésüket, tiszteletüket, megbecsülésüket. A rendezvényen, jelen voltak a katonai szervezetek műszaki alegységei, Társ Fegyveres Testületek vezetői és a csapatok képviselői. A Tartalékos Szövetséget Dr. Palotai Jenő ny. ezredes vezetésével küldöttségünk képviselte. A rendezvény szép, érdekes, nagyon hasznos volt, bizonyára a látogatók, sok új, érdekes információt szerezhettek katonáink, rendőreink, katasztrófavédőink, és a műszakiak életéről.


ADY napok 2012

A teljes dokumentum letölthető innen!


SZELES JÁNOS NY. EZREDES
1930 – 2012.

Szeles János ny. ezredes Úr, Hamvait, a 60. MŰ. U. DD. Szeged volt Helyőrség Parancsnokát, a Magyar Tartalékosok Szövetsége alapító tagját a Szegedi Dugonics Temetőben 2012. április 11.-én, nagy részvéttel, katonai tiszteletadással kísértük utolsó útjára. Ravatalánál Dr. Palotai Jenő ny. ezredes, a Magyar Tartalékosok Szövetsége Csongrád megyei elnöke mondott búcsú beszédet. Méltatta életútját, nagyszerű, példaadó munkásságát, kiemelkedő emberségét, segítő készségét! Őszinte elkötelezett híve volt a Haza, a szolgálatának, a Hazafias Honvédelmi nevelő munkának! A Dísz alegységet, mely a Csapatzászlóval, díszmenettel búcsúzott Szeles János ezredes Úr Hamvaitól, a Szentesi 37. Műszaki Ezred, a zenekart, 5. Bocskai Lövész Dandár Hódmezővásárhely Helyőrség biztosította. Köszönet érte! Halálával nagy veszteség érte családját, közösségünket, és a műszaki csapatok nagy családját!
Szeles János ezredes, élt 82 évet! Emlékét megőrizzük! Nyugodj Békességben!

 

ÚJ KLUBUNK ALAKÚLT!
Szeged, 2012. március 23.

A Szegedi lövész klub bázisán az egykori tagok, versenyzők, érdeklődők 2012. március 23.-án baráti találkozó hívtak össze a Szegedi Sport lőtéren. Már nem tudni pontosan kinek volt az ötlete, de igen nagy érdeklődés kísérte a találkozót és közel húsz érdeklődő, egy nagyon bensőséges baráti megbeszélésére került sor. Ez a közösség nagyon értékes hagyományokkal rendelkezik, Tagjai, Edzői, Versenyzői között több Olimpikon, Világ, Európa, és Országos Bajnokok találhatóak.

Sok emlék, élmény, esemény került itt szóba, sokan hiányolták, hogy ezek a szép, nemes hagyományok merülnek a feledés homályába, az „Idősebbek” egyre fogynak és szükség lenne a hagyományok éberen tartására. Eldőlt, hogy a jelenlévők között a Doayaen Szőke László egykori kiváló pedagógus, az Összetett Honvédelmi Versenyek „arany kovácsa” aki több világbajnokot nevelt, számos sikert ért el nevelt csapataival.

Az „Idősebbek” fogyatkozó energiájukra hivatkoztak, közben a „Fiatalabbak” éppen arra hivatkoztak, hogy az egy nagyon nagy érték, és adják át azokat a hasznos értékes tapasztalatokat az ifjaknak. Így született meg a gondolat, a javaslat, és azonnal a döntés is! Meg alakítjuk a Magyar Tartalékosok Szövetsége Szegedi Lövész Klubját, ahol helye lesz ennek a nagyszerű közösségnek, és bővíteni fogjuk létszámunkat az érdeklődő fiatalokkal és a most távol maradt egykori Társakkal.

A jelenlévők: egyhangúlag, Andrássy Árpád t főhadnagy Urat, a MATASZ alapító tagját, a lövész szakág eddigi vezetőjét választotta elnöknek, helyettesének: Vér László t főhadnagy Urat a kiváló, sokszor ki próbált és jelentős eredményeket elért testnevelő tanár, titkárnak: Erdész Ida kiváló sport edzőt, sportolót választottá meg. Sok sikert kívánunk ennek a kiváló közösségnek!

A rendezvényen Dr. Palotai Jenő ny. ezredes köszönetet mondott a rendezvény szervezőinek, Ugri György t százados Szeged városi alelnökünknek a korábbi évtizedek relikviáiból rendezett alkalmi kiállításért, a finom vacsoráért, a sok értékes beszámolóért, a megosztott élményekért! Ez alkalommal Fróman Gábor t mk őrnagy úr ismertette az elismerésről szóló határozatot, melynek alapján, az elmúlt évek során végzett kiemelkedő munkája elismerése kép:

A MAGYAR TARTALÉKOSOK SZÖVETSÉGE ELÉKÉRMÉT adományozták

ANDRÁSSY ÁRPÁD t főhadnagy Úrnak
A Magyar Tartalékosok Szövetsége alapító tagjának, a Délalföldi Lövész és Tömegsport Szövetsége Elnökének!

A kitüntetést Dr. Palotai Jenő ny. ezredes adta át, személyesen is köszönetet mondott a kiemelkedő munkáért, megköszönte a közösség segítő támogató tevékenységét, további sikereket, magánéletükben sok boldogságot kívánt.

A közösség még sokáig együtt maradt, vége-hossza nem volt a közös élményeknek, és ez a kezdet tovább fog folytatódni, immár a Tartalékos Szövetség Klubja ként. Rendszeresen fog ez a nagyszerű közösség találkozni, segítve, támogatva főleg az ifjúság nevelése, oktatása területén szép hagyományainkat, és a jövő célkitűzéseit.


EJTŐERNYŐSÖK NAPJA
Szolnok, 2012. március 23.

1918. március 23 óta ez a nap az ejtőernyősök napja. Ezen a napon hajtotta végre Boksay Antal az első sikeres ejtőernyős ugrását. Ebben az évben Szolnokon az Ittebei Kiss József Helikopterbázison rendezték meg az ünnepi állománygyűlésüket. Az ünnepségen jelen volt a Honvédelmi Miniszter Úr, és számos meghívott között jelen voltak a Szegedi klubunk tagjai is, Dr. Palotai Jenő ny. ezredes megyei elnök, és Csorba József t hadnagy a Szegedi ejtőernyős klub vezetője.

Az ünnepségen került sor az Afganisztánban szolgálatot teljesített állomány visszafogadására és a kardokkal ékesített kitüntetések átadására, majd meg koszorúztuk az ejtőernyősök emlékművét. A Magyar Tartalékosok Szövetségének koszorúját Széles Ernő dandártábornok Úr a MATASZ missziós tagozatának vezetője, és Baán Norbert alezredes Úr a MATASZ Szolnok megyei elnöke helyezte el az emlékműnél. Megtekintettük a repülőtéren a statikus, és dinamikus bemutatókat, ejtőernyős ugrásokat és a műveleti szolgálatban résztvevő katonák közelharc bemutatóját. Ezt követően került sor a közös ebédre, az ajándékkönyvek átadására, a szerzők által történő dedikálásra, majd a most átadott csapatmúzeum megtekintésére.

Szép, tartalmas, gördülékeny program volt, majd minden résztvevő átvette a rendezők ajándék könyveit, így ez alkalommal is méltó emléket állított a nagyszámú érdeklődő, ejtőernyőseink emlékének!


MEGEMLÉKEZÉSEK!
C:\Documents and Settings\Jenő\Dokumentumok\www.kokárda.jpg1848 – 2012                          
Március 15.

1848.jpgAz 1848 Forradalom és Szabadságharc 164. évfordulója alkalmából Megyénk csaknem minden településén megemlékezésekre és koszorúzásokra került sor. A megemlékezéseken részt vettek a Tartalékos Szövetség vezetői és tagjai: Szegeden, Hódmezővásárhelyen, Ruzsán, Algyőn, Deszken, Makón, Mórahalmon, Kiskundorozsmán, Tápén, és szinte minden településünkön. Az ünnepségeken a MATASZ vezetőségeket, és klubokat, Bánki András t őrnagy, Demcsák Zoltán t hadnagy megyei alelnökök, Pál Mihály t őrnagy, Ugri György t százados, Szeged városi elnök és alelnök, Lehel Zoltán t hadnagy, megyei titkár, Dékány Lajosné t főtörzsőrmester megyei titkár helyettes képviselte. A településeken klub elnökeink, titkáraink, és tagjaink vettek részt a helyi ünnepségeken. Ünnepi beszédekkel, szavalatokkal, bemutatókkal, műsorokkal emlékeztek meg a történelmi eseményekről.

Mindszenten, a helyi emlékhelyen Dr. Abdúl Rahim t o alezredes Úr a klub elnök helyettese, és Szél Pál t mk. törzszászlós Úr, a klub titkára, helyezte el a megemlékezés koszorúját. A városi ünnepségen Szél Pál t mk törzszászlós ismertette a MATASZ Elnökség határozat kivonatát:

MAGYAR TARTALÉKOSOK SZÖVETSÉGE EMLÉKÉRMÉT adományozta:
ZSÓTÉR KÁROLY Úrnak!                             
Mindszent Város Polgármesterének!

A kitüntetést Dr. Palotai Jenő ny. ezredes a MATASZ Csongrád Megyei elnöke adta át. Köszönetet mondott a Kitüntetett kiemelkedő segítő, támogató, együttműködő munkásságáért! További sok sikert, jó egészséget kívánt Polgármester Úrnak, a Város lakóinak. Köszönetet mondott Tartalékos Szövetség helyi Szervezetének, Klubjának, Vezetőinek, Tagjainak a Klub életében és a városi rendezvények színvonalának emelése területén végzett eredményes munkájukért!HARMONIKÁS BÁL!
SZEGED, 2012. március 2.

Harmonikás Klubunk március másodikán, a rossz időjárás miatt, most már második időpontban, kiemelkedően magas színvonalú szervezésben valósította meg ezt a kiemelkedő jelentőségű rendezvényét. Ebben az évben, sorrendben, immár második alkalommal:

Igazi báli hangulat, barátságos fogadtatásban volt rész a közel százfős vendégseregnek. Az alkalomhoz illő öltözet, udvarias, baráti fogadtatás, finom ételek, italok, kiváló környezet, csaknem minden elképzelhető kellék a rendelkezésre állt! A hangulat alakításával nem lehetett gond, hiszen ennek a közösségnek, alkotó, és összetartó eleme maga a zene, és az egyik legcsodálatosabb hangszer, a harmonika. A rendezvény házigazdája Bánki András t őrnagy, a MATASZ megyei alelnöke, a Harmonika klub vezetője, Anita Kedves Társa, és számos segítő, közreműködő, mindent megtettek a rendezvény sikeréért!

A megyei vezetőséget Dr. Palotai Jenő ny. ezredes megyei elnök, Dékány Lajosné Rózsika a megyei vezetőség titkár helyettese, és Ugri György t százados a Szeged városi vezetőség alelnöke képviselte. Ez alkalommal köszöntötték fel a klub legidősebb tagját Gonda József Urat, a köztiszteletben álló Józsi Bácsit születés napja alkalmából, aki ma is aktív harmonikás, és rendszeres szereplője a különféle rendezvényeknek.

A pontosan szervezett program keretében került sor az elismerések átadására. Dékány Lajosné t főtörzsőrmester Asszony, a megyei titkár helyettes ismertette az elismerésekről szóló határozat kivonatát, melynek alapján:

MAGYAR TARTALÉKOSOS SZÖVETSÉGE EMLÉKÉREM
KITÜNTETÉSBEN RÉSZESÜLT:

BÁNKI ANDRÁS t őrnagy Úr
Megyei alelnök, a Harmonika Klub elnöke

UGRI GYÖRGY t százados Úr
Szeged Városi alelnök Úr

A SZÖVETSÉG ARANY ÉRME
KITÜNTETÉSBEN RÉSZESÜLT:

MOLNÁR SÁNDOR ÚR
Harmonika Klub Elnökségi tagja.

Az elismeréseket Dr. Palotai Jenő ny. ezredes adta át, a jelenlévő nagyszámú résztvevő és meghívott vendég, a zenekari tus, és a legszélesebb elismerés nyilvánítás mellett! A nagyon alapos szervezés során igyekeztünk az elismeréseket a rendezvényt megelőzően „titokban tartani” így majdnem mindenki tudott mindenről, csak az elismerésben részesítettetek, tudták meg az eseményt a helyszínen, így annál nagyobb volt a meglepetés.

A rendezvény színvonalát csak emelte a kitűnő svéd asztalos vacsora, a finom ételek, italok, a kulturált, modern felszolgálás, a kitűnő zene, a kiemelkedő, folyamatosan jelen lévő barátság és a nagyszerű hangulat! Nagyon magas színvonalú rendezvény volt ez, méltó folytatása a tavalyi rendezvényeknek, és a nyári Harmonika fesztiválnak. Ebben a klubban rendszeres a klubélet, komoly értékelhető művészi, kulturális és közösség alkotó, formáló, és összetartó tevékenység folyik, melynek fő „motorja” letéteményese: Bánki András t őrnagy elnök, és a klub vezetői és a tagság! Gratulálunk, további sok sikert, jó egészséget, magán életükben nagyon sok boldogságot kívánunk.Küldött Gyűlés!
Budapest, 2012. február 25.

Küldöttgyűlésre került sor Budapesten a Stefánia Palota Gobelin termében. Az Elnökség a MATASZ alap dokumentumainak módosítását, a 2011 év értékelését, a 2012 év feladatainak, megtárgyalását, és jóváhagyását, és az elnökségben bekövetkezett változások feladatainak elvégzését tervezte. Sajnos az élet ismét közbeszólt, Sándor György Úr, Kedves Barátunk, a MATASZ alapító és az Ellenőrző Bizottság tagja 2012. január 24.-én, 65.-éves korában, elhunyt. Temetésére az Újpesti Temetőben 2012. február 21.-én került sor. Emlékéről egy perces néma felállással emlékeztünk meg. Ezért, helyette is egy új tagot kellett választani. Megyénket Dr. Palotai Jenő ny. ezredes megyei elnök, Bánki András t. őrnagy, megyei alelnök, Kocsis István t. őrnagy az ifjúsági munkabizottság vezetője és Bakos József t. őrnagy Úr a Harmonika Klub, vezetőségi tagja képviselte.

A munkára a tervezett napirend szerint került sor. Kisebb pontosításokkal a küldött gyűlés az alapszabályt, a szervezeti és működési szabályzatot, és az etikai szabályokról szóló fontos dokumentumokat elfogadta. Meghallgattuk a közhasznúságról és az ellenőrző bizottság munkájáról szóló jelentést, melyeket a küldöttgyűlés szintén elfogadott. A munkában felszólalt – több Társunk mellett - a Honvédelmi Minisztérium, és a Parlament Honvédelmi Bizottsága Társadalmi Kapcsolatokban illetékes Képviselője, aki a MATASZ lehetőségeiről, a pályázatok lehetőségeiről, és azokról a fontos kérdésekről beszélt, melyek a Szövetség ernyőszervezet jellegéből adódnak. Az ÖHP Parancsnok Helyettese, az ÖVT és az ÖMT szolgálat és annak főleg társadalmi háttér tevékenysége területén nagyon fontosak.

Dr. Deák János ny. vezérezredes Úr a Honvédelmi Miniszter Úr Főtanácsadója, a MATASZ Tiszteletbeli Elnöke. Több fontos, és alapvető kérdésre hívta fel a figyelmet, többek között az együttműködésre, egymás tiszteletére, megbecsülésére, a kommunikáció fontosságára, választékosságára. Többször szóba került a „képzeletbeli hajó, mint szimbolikus” eszköz, hol a hajó iránya, a vitorlák szerepe, a kormányzása, evezése stb. Tábornok Úr utalt arra, hogy ha már a hajóról beszélünk, tudnunk és éreznünk kell, hogy „Mi mindannyian, egy hajóban vagyunk”, és nem fordulhat elő, hogy ez a hajó felboruljon, mert akkor azok is „vizesek lehetnek” akik nem szeretnének!

A jelzett lemondás és más okok miatt a korábban megválasztott jelölő bizottság Dr. Németh József jelölő bizottsági Elnök Úr személyében ismertette a jelölő bizottság munkáját. A megüresedett elnökségi tagsági helyre több javaslat érkezett. A javaslatba hozott négy személy közül ketten a feladatot vállalni nem tudták. Juhász István ny. vezérőrnagy Úr a jelölést vállalta, és az ugyancsak jelölt Munkácsi Sándor ny. alezredes Úr a jelölést megtiszteltetésnek tartva, más irányú leterheltségére, és Heves megyei elnöki feladataira tekintettel, kérte, hogy esetleges támogatói, Juhász vezérőrnagy Úr megválasztását támogassák.

Így a jelenlévők egyhangúan elfogadták a jelelő bizottság javaslatát és Juhász István vezérőrnagy Urat az elnökség tagjának, és egyben a MATASZ alelnökének megválasztották. Úgyszintén egyhangúan választotta meg a Küldöttgyűlés az ellenőrző bizottság elnökét. Juhász alelnök Úr rövid, bemutatkozó beszéde elismerést váltott ki minden bizonnyal munkáját jelentős támogatással fogja majd végezni, melynek fő területe a HM és a Szövetség közötti folyamatos, zökkenőmentes együttműködés feladata lesz. A mandátumvizsgáló és szavazatszedő bizottság munkáját Éliás György ny. ezredes Úr nagyon pontosan és újszerűen, gördülékenyen fogta össze!

A küldöttgyűlés végén elismerések átadására került sor, melynek keretein belül Bakó vezérőrnagy Úr emlék plakettet, egy Társunk MATASZ emlékérem ezüst fokozatát vehette át. Számunkra kollektív megtiszteltetés volt, hogy az ÉV MEGYEI ELNÖKE megtisztelő címet, oklevelet és ajándéktárgyat Dr. Palotai Jenő ny. ezredes Csongrád Megyei elnök vehette át! Gratulálunk további sok sikert, jó egészséget kívánunk.

Dr. Czuprák Ottó ny. alezredes Úr zárszavában eredményesnek ítélte az elvégzett munkát, az elfogadott alap dokumentumok a további eredményes tevékenységét fogják biztosítani, és bejelentette, hogy még ez év tavaszán Csongrád megyében egy „módszertani jellegű” megyei elnöki és közös elnökségi ülést tervezünk, ahol, tevékenységünk, működésünk néhány fontos kérdésével szándékozunk foglalkozni, nagyon szerény, a rendelkezésünkre álló lehetőségeink szerint. Elnök Úr Mindenkinek megköszönte az aktív, szorgalmas érdeklődő munkáját, a közösen elfogyasztott ebédhez jó étvágyat, és kellemes hazautazást kívánt a Küldöttgyűlés minden résztvevőjének!

Bajtársi Klub
Évzáró Közgyűlés!
Szeged, 2012. február 17.

Barátaink, a Szegedi Bajtársi Klub évzáró közgyűlésére került sor 2012. február 17.-én a Vármegye Étteremben. Vezetőség részletesen beszámolt a nagyon tartalmas végzett munkájukról, a jelenlévők meghallgatták a Közhasznúsági és a pénzügyi beszámolót. A vezetőség részletesen tájékoztatta a tagságot az éves tervekről, és minden olyan fontos információkról, mellyel teljes mértékben hozzájárult a tagság fontos, részletes tájékoztatásához.

A télies időjárás nem riasztotta el a klub tagjait, nagy létszámban voltak jelen, nagyon családias, baráti volt a légkör, kitűnő a hangulat. Mint vendégek, úgy éreztük, hogy a klub tagjai nagyon elégedettek a vezetőség munkájával, élő, tartalmas, színvonalas tevékenység folyik, bármelyik hasonló közhasznú társadalmi szervezet büszke lehetne, ilyen színvonalas vezetőkre, tagokra, közösen, tervszerűen végzett munkára.

A Magyar Tartalékos Szövetség képviseletében Dr. Palotai Jenő ny. ezredes megyei elnök, és Pál Mihály t. őrnagy Szeged városi elnök volt jelen. A rendezvény alkalmából, Pál Mihály t. őrnagy ismertette a MATASZ elnökségének határozatát, melynek alapján Csepi László ny. őrnagy Urat, Klubjában végzett munkájáért, a színvonalas együttműködésért a MATASZ megalakulásának 10 évfordulója alkalmából, a MAGYAR TARTALÉKOSOK SZÖVETSÉGE EMLÉKÉREMMEL tüntette ki. A kitüntetést Dr. Palotai Jenő ny. ezredes adta át. Gratulált Csepi őrnagy Úrnak, és a Közösségnek, további sok sikert kívánt munkájukhoz!F E L H Í V Á S!

Magyar Tartalékosok Szövetsége Csongrád Megyei
Tartalékos Szervezetei
Vezetői Tagjai!

MÜKÖDÉSI TERÜLETEIKEN!

     Kedves Barátaim, Bajtársak!

A kialakult veszélyes hó és téli időjárás helyzetre, - figyelembe véve megyénk veszélyeztetettségi helyzetét- nagyfokú körültekintésre, egymás segítésére, támogatására kérlek Benneteket!
Lakóterületeinken az állami előkészületek, felkészülés munkálatai már beindultak, ebben tartalékosaink már részt vesznek! Kérem megyénk Tartalékos Vezetőit és Tagjait, a továbbiakban is, hogy működési területeiken, szervezzék meg a –helyi feladatok végrehajtására alkalmas- tagjaink készenlétét, mérjék fel védekezésre alkalmas anyagaikat, eszközeiket, (kézi szerszámok, stb.) önállóan, és ha szükséges jelentkezzenek lakóhelyeiken a Polgármesteri hivataloknál, a Védelmi munkákat szervező és irányító helyi szervnél.

Cselekedjetek bátran önállóan, szakszerűen, a védelmi szervezetek igényeivel összehangoltan, tartsátok be a téli, balesetvédelmi szabályokat! Csongrád tanyás megye, az itt élő Emberek tudják a „túlélés elemi szabályait” Mégis figyeljetek egymásra! Segítsék a bajbajutott társaitokat, szomszédjaitokat, az idős beteg, rászoruló egyedül élő embereket, családokat. Hosszabb kemény hideg, az átlagosnál nagyobb hó várható! Ezekben a napokban ez a feladat jelenti mindenekelőtt a HAZA VÉDELMÉT! A tél, a hideg kegyetlen ellenség!

Február 25-én a MATASZ küldöttgyűlést hívott össze: Kérem javaslataikat a MATASZ munkájának javítására vonatkozó elképzeléseiteket, személyi és egyéb változtatásra irányuló terveiteket. Egyben kérem Tagságunkat, Klubjaikban az éves tagdíjakat rendezzék!


Szeged, 2012. 02. 03.
Dr. Palotai Jenő ny. ezredes
megyei elnök
Magyar Tartalékosok SzövetségeEGYEZTETŐ MEGBESZÉLÉS
DESZK 2012. január 17.

A Magyar Tartalékosok Szövetsége alapvető jelentőségű feladata, szervezeti rendszerének kiépítése és annak célirányos működtetése. Már az elmúlt évben eldöntöttük, hogy a megyei vezetőség minden tagjának „házi feladata,” hogy az év során, személyes felelőséggel, működjék közre a megye települései közül, egy-egy helyi klub alakításában. Alapos egyeztetés után most került sor Deszk, ennek a Szeged közeli településnek a Polgármesterével, egyeztető megbeszélésre.

A tájékoztatóra érkezett Dr. Palotai Jenő ny ezredes megyei elnök, és Fehér András t őrmester. Király László Deszk Polgármestere fogadta a látogatókat, és részletes tájékoztatót hallgatott meg a Tartalékos Szövetség tevékenységéről, helyi terveiről, lehetőségeiről. A beszélgetés során számos kérdés merült fel, melyek megválaszolásra kerültek, tájékozódtunk a közös érdeklődésre számot tartó kérdésekről.

A megbeszélés végén Polgármester Úr röviden összefoglalta véleményét, melynek lényege az, hogy a Tartalékos Szövetség céljaival, elképzeléseivel egyet ért, egy ilyen társadalmi civil szervezet jól illeszkedne a település életébe, létrehozását, és működését támogatni tudja, a megszervezése meg is fogja mutatni ennek a civil szervezetnek az életképességét.
Ebben a kérdésben teljes egyetértés alakult ki, és olyan döntés született, hogy megbízzuk a jelen volt Fehér András t őrmester Urat, hogy kezdje meg a szervező előkészítő munkát, aki úgy a település, mint a Tartalékos Szövetség bizalmát élvező, a szövetségi munkában jártas, nagy és eredményes tapasztalatokkal rendelkező Társunk. Fontos gyakorlatias segítő támogatásunkkal a feladatot vállalta, és részére ilyen formában a hivatalos felkérés megtörtént. Sok sikert kívánunk ehhez a szép és megtisztelő feladat végrehajtásához!


Utolsó frissítés: 2013-06-08