Internet partnereink:

w6 Info Bt. - Weboldalak, komplett webes megoldások, tárhely, email, honlapkészítés, Joomla!

 

Támogatóink:

KORMÁNYOS AUTÓSISKOLA
6720 Szeged, Tisza L. krt. 14.
+3620-220-33-35
+3620-220-28-58
kormanyosautosiskola.hu
kormanyos97@invitel.hu

 

web fejlesztés:   w6.hu

Joomla! rendszerek átalakítása

 

Hírek  2011.

Archívum: 2002. 2003. 2004. 2005. 2006. 2007. 2008. 2009. 2010.ÉVZÁRÓ KLUBGYŰLÉSEK
2011. December

A Magyar Tartalékos Szövetség egyik legfontosabb szervezeti eleme, a Településeken működő alap egységei, szervezeteink, klubjaink. A Szövetség elképzelései, tervei, itt valósulnak meg, ezért nagy gondot fordítunk ezeknek a rendezvényeknek az előkészítésére, megvalósítására. Bár az alapszabály módosítása még nem zárult le, úgy véljük ez egyik sarkalatos része lesz a módosításnak. Az elmúlt időszak változásai egyre inkább előre vetítik a Tartalékosok területén is változásra érett helyzetet, a megjelent utasítások már egyértelműen mutatják, hogy az ÖVT és ÖMT rendszer átalakítása alapvetően állami feladat. Természetesen, mint minden állami feladatnak vannak társadalmi úgynevezett civil háttér kérdései is, ebben az esetben – valószínű- arról lehet szó, hogy ennek a komponensnek a társadalmi, szervezeti háttér tevékenysége lehet a MATASZ egyik teljesíthető feladata.

Azt gondoljuk, hogy sok más fontos tapasztalata lehet fennállásunk elmúlt tíz évének, hogy befejezzük az eddig sorra elvetélt azon kísérleteket, hogy különféle állami feladatokba akarunk bele avatkozni, teljesen illetéktelenül, cél és támogatás nélkül, hanem kevés energiánkat, és támogatottságunkat nem helyes ilyen módon szétforgácsolni. Tiszta viszonyokat kellene teremteni, szakítani kellene, az egyéni törekvések érvényesítésének kísérleteivel. Több energiát kell fordítanunk szervezeti kereteink kialakítására, meglévők erősítésére, és ennek a munkának a fő területe a települések közösségei, melyeknek ezekben a hónapokban van itt a legfőbb ideje. Fő szereplője az Ember, a szövetség különféle tisztség viselői, tagjaink! Fontosak a különféle szintű vezetői testületek is, de ezek rendeltetése már jelentősen eltérnek. Algyői Klubunk ezt a feladatot a közel múltban már elvégezte, nagyon jó tapasztalatokkal, most újabb két klubunk tevékenységéről számolunk be, további klubjaink számára javasoljuk, ezeknek a jó példáknak tanulmányozását.

MINDSZENT

Mindszenti Klubunk évzáró összejövetelére került sor. Ez a rendezvény évek óta megrendezésre kerül, csak ajánlani tudjuk –akár módszertani jelleggel- minden klubunk számára ezt a fajta rendezvényt. A rendezvényen megjelent a Város Polgármestere Zsótér Károly Úr, Dr. Palotai Jenő ny. ezredes megyei elnök, Dékány Lajosné t főtörzsőrmester, megyei titkár helyettes, és a teljes klubtagság. A klub vezetősége gondosan előkészítette az évzáró összejövetelt, részletes beszámolót készítettek a tagság számára, melyet a meghívóval előzetesen megküldtek a tagságnak és a meghívottaknak.

Széll Pál mk törzszászlós klub alelnök, rövid szóbeli kiegészítője után Zsótér Károly Polgármester Úr elismeréssel szólt a Helyi Tartalékos Szervezet munkájáról. Kiemelte, hogy több városi akcióban vettek részt, több jó kezdeményezés történt a klub részéről, és ma egy hasznos helyi civil szervezetté vált a Tartalékosok helyi szervezete, ami a terveiket illeti, azon az úton van, hogy az egyik legeredményesebb civil szervezetté fejlődjön Mindszenten. Ez jó a városnak és egyben jó a Tartalékosok Szövetségének. Örül ennek az új szervezetnek, szükség van a munkájukra, és támogatásáról biztosította a jelenlévőket!

Zsótér Károly Polgármester Úr köszönetet mondott a helyi tartalékosok munkájáért, különösen a belvíz elhárítás során nyújtott értékes munkájukért, és az ünnepségeken nyújtott színvonalas tevékenységükért. Dr. Palotai Jenő ny. ezredes megyei elnök és méltatta ennek a klubnak a munkáját, leginkább a jó ütemű fejlődését, tervszerű átgondolt tevékenységét, módszeres építő munkáját, melyben új lehetőségként beszélt az őrző védelmi tartalékos szolgálatvállalás lehetőségeiről, mely iránt a jelenlévő több fiatal társunk élénk érdeklődést mutatott. Nagyon fontos a helyi együttműködés, melynek alapja a kölcsönös előnyök keresése, és megtalálása. Ismét meg erősítette, hogy a településeken létrehozott és működő tartalékos klubok lehetnek a Magyar Tartalékos Szövetség működtethető, életképes szervezeti formái, azok a tevékenységi területek, ahol a Tartalékos Szövetség megjelenik, és értékelhető tevékenységet végez!

Csernák Pál t szakaszvezető a klub tagja felajánlotta, hogy az eddig bolt és italboltként működött helyiségét felajánlotta a helyi tartalékos klub klubhelyiségének, melyért nem kér térítést. Nagyvonalú, nagyszerű felajánlás ez, példa értékű, és csak ajánlani tudjuk mindazoknak, akik ilyen lehetőségekkel rendelkeznek. Egy tanyás település esetében – mint Mindszent külterülete - ez nagyon nagy jelentőségű. És még egy bejelentés is elhangzott: Dávid István ny. mk alezredes Úr egy éves Németországi munkaszerződést kötött, ezért a klub elnöki teendőket át adta Széll Pál mk törzszászlós klub alelnök Úrnak, akit segítő támogatásáról biztosítottak a jelenlévők.

A Résztvevők saját italaikkal, süteményeikkel színesítették a jelentős választékot, ezért is nehezen bontottunk asztalt. Élve az alkalommal Palotai ezredes. a Klub Tagságának, Családjaiknak, a Polgármester Úrnak és Rajta keresztül a Település minden lakójának Eredményekben gazdag Boldog Újévet kívánt!

RUZSA
Szintén évzáró és évértékelő gyűlésre jöttek össze Ruzsán is, ahol ez volt az első évzáró, melyen már nem vehetett rész „Nagy Öregük” az augusztusban elhunyt Farkas András t százados. Emlékéről most is kegyelettel és nagy tisztelettel emlékeztek meg a jelenlévők. Javaslat hangzott el arra, hogy Farkas András a klub tagnyilvántartásának az 1. sorszámú tagja marad, a tagsági díját a tagság közösen összeadva minden évben befizeti, és ha hosszú idő múlva új tagok jelentkeznek és Őt nem ismerték ilyen módon meg fogják ismerni munkásságát. Továbbá a Német és a Magyar Polgármesteri megbeszélésen már felmerült, hogy egy kopjafát terveznek állítani emlékére, és ugyancsak fontolgatják, hogy egy alapítványt hoznak létre Farkas András tartalékos százados emlékére.
A beszámolót Szögi Imre Elnök és a fiatal energikus Katona Csaba ny. törzszászlós mondta el. Részletesen beszámoltak a végzett, - egyébként nagyon - színvonalas munkáról, hazai és külföldi kapcsolataikról, melynek egyik fontos eredménye, hogy a tartalékosok együttműködése alapján létesít a település testvér települési kapcsolatot Grosshaslach Bajor településsel. Részletesen beszéltek az elvégzett sport, kulturális és szabadidős munkáról, mellyel elismerést és megbecsülést, ismertséget szereztek a településüknek.

Döntés született arról, hogy az elhangzott javaslatok nagyon jók, és valamennyit meg is fogják a közeli jövőben valósítani. Most első alkalommal össze is szedték Farkas András tagdíját, és a jövőben ezért a mindenkori elnök lesz a felelős.

Nagy elismeréssel szólt a tagság önzetlen munkájáról, a jelen lévő Dr. Palotai Jenő ny. ezredes megyei elnök. Rövid értékelő hozzászólásában ki tért ezeknek a rendezvényeknek a fontosságára, a közösség erősítő szerepére. Külön megemlékezett Farkas András nagyszerű munkásságáról kiemelkedő és példaadó szorgalmáról, szerénységéről, nagyszerű emberi értékeiről. Bejelentette, hogy a javaslatok nagyszerűek, ezeket és az ehhez hasonló gondolatokat terjeszteni kell a megyei kluboknál, itt említette, hogy Mindszenten egy működőképes korábbi kocsmát ajánlott fel a tulajdonos térítés nélkül klubhelyiség céljára. Ez alkalommal jelentette be, hogy Dávid István ny. mk alezredes, megyei alelnök Úr tisztségéről lemondott, külföldi munkavállalás céljából Német országba távozik, és a megyei vezetőség munkájában a továbbiakban nem vesz részt.

Méltató szavait követően elismeréseket adott át. Az elismerésről szóló határozatot Pálinkás zászlós Úr olvasta fel, Szögi Imre Úrnak segítő, támogató tevékenységért, Kugler Frank t szakaszvezető Úrnak segítő támogató, aktív, hatékony munkájáért, Csikesz Péter t. őrnagy Úr, szervező, segítő, támogató munkájáért, és Lőw Szabolcs Úrnak tevékenységéért, okleveleket adott át, de hosszú sorát lehet említeni a magas színvonalon végzett társak neveit. A klub évzáró ülését, egy nagyon hangulatos vacsora követte, ahol az elmúlt évek eseményeit idézve bátran levonható az a következtetés, hogy munkánk stílusa, módszere az ilyen rendezvények szervezése, és a haza és a honvédelem állami feladatai megkívánják, az ilyen társadalmi háttér tevékenységet, és ennek a népszerűsítése, terjesztése, bővítése lehet megyénkben az egyik legfontosabb és egyben megvalósítható feladat.

Külön elismerés és köszönet illeti Szögi Imre és Katona Csaba törzszászlós Urak szervező munkáját, akik lelkei, valóságos motorjai voltak ennek a szép munkának!POLGÁRŐRÖK MEGYEI
ÉVZÁRÓ KIBŐVÍTETT ELNÖKSÉGI ÜLÉSE
Szeged 2011. december 20.

Együttműködő Partnerünk a Csongrád Megyei Polgárőr Szövetség évzáró elnökségi ülést tartott. Az elnöki beszámoló részletesen elemezte a végzett munkát, az anyagi nehézségek ellenére elért jelentős sikereket a megye településeinek biztonsága, rendje, az együttműködőkkel elért közös munka sikereit. Külön elismeréssel szólt a Rendőrséggel és a Magyar Tartalékosok Szövetséggel eredményes közös tevékenységről.

Beszélt arról, hogy gondoskodni kell a jövőben a polgárőrök alap képzésével, felkészítésével, továbbképzésével. A Rendőrség képviselője elismeréssel nyilatkozott a Polgárőrök támogató munkájáról csaknem nélkülözhetetlen tevékenységükről, melyet a megye településeinek rendje, biztonsága érdekében végeztek. Tájékoztatta a jelenlévőket a közelmúlt törvényi változásokról, melyek több szervezettebb pontosabb lehetőséget fog biztosítani jövendőbeli munkájukhoz, a közel jövőbeni közigazgatási átszervezés várható alakulásáról, a Kormány Hivatal jövőbeni tevékenységéről. Markánsan meg fogalmazta, hogy az állami feladatok, és a társadalmi feladatok közötti pontos határ, és a szervezett együttműködés pontosan, a legfelsőbb szintű együttműködés és támogatás apró részletei pontosításra kerültek!

Az elnökségi ülés jó alkalmat biztosított személyes találkozásokra a különféle területek vezetőivel, képviselőivel. Ki fejtettük, hogy nagyra becsüljük Polgárőr Barátaink munkáját, tovább akarjuk erősíteni együttműködésünket a kölcsönös előnyök alapján. Számunkra példaadó a BM és a Polgárőrség tartalmas, szervezett együttműködése, nagyon jelentős állami támogatás is melyről tájékoztatni fogjuk elnökségünket! Nagyon fontosnak tűnt az állami és társadalmi feladatok pontos meg rajzolása, azaz összehangolása és elkülönítése, egyébként erre hívta fel figyelmünket a jelenlévő MVB titkára is. Miközben gratuláltunk az eredményes munkájukhoz, továbbra is kértük segítségüket szervezeti kereteink kialakításában, úgyszintén kértük a jelenlévő rendőri vezetők segítségét működési területeiken munkánkhoz, javasoltuk működjünk együtt a fiatalon nyugállományba került ÖMT szolgálatot vállalni szándékozó volt rendőrök, határőrök toborzásában. Erre természetesen elsősorban a MATASZ jelenlegi és jövendő tagjaira gondoltunk. Minden megszólított Kapitány Úr ebben konkrét segítő támogatásáról biztosított bennünket.

Egyre világosabb, hogy csak szervezetten leszünk képesek eredményes munkát végezni! Szervezett, szabályozott pontos együttműködési szerződésre van szükség mindenütt. Központi szinten egy, a megyék szintjén húsz, és a települések szintjén több mint három ezerre. Ez is mutatja, hogy a munkánk a településeken, a végrehajtó munka szintjén dől el, ehhez tanulságos lehet az elmúlt tíz esztendő munkája! Kell természetesen anyagi támogatás is, de a kulcskérdés, a szerény, tehetséges, jó felkészült, a munkánkat szerető, azt vállaló emberek sokasága, melyek munkáját tisztelni, megbecsülni és el kell ismerni! Szövetségünktől távol kell tartani a karrierista, törtető, kalandor, szerencselovagokat, akik csak ártani tudnának a munkánknak! Erre a megyei Polgárőr Szövetségben dolgozó Polgárőrök körében nagyon sok jó példa van!

Utalt a jelenlévő Polgárőr és MATASZ helyi tisztség viselőkre, akik közül többen részesültek az év során végzett kiemelkedő munkájukért elismerésekben. Közülük hét Társuk éppen a mai napon vette át Belügy Miniszteri Kitüntetését tiltott határsértők elfogása érdekében végzett kiemelkedő munkájuk elismerése képen! Tájékoztatta a jelenlévőket az önkéntes tartalékos rendszer területén az elkövetkezendő években várható ismert változásokról, és kérte a Polgárőrök további segítő, támogató együttműködését.

Élve az alkalommal, Kellemes Karácsonyi Ünnepeket és Boldog Újévet! Munkájukhoz további sok sikert, jó munkát, magánéletükben sok boldogságot kívánt. A Tartalékos Szövetség Megyei vezetőségét további két társunk: Demcsák Zoltán t hadnagy megyei elnökhelyettes, és Dékány Lajosné t főtörzsőrmester, megyei titkár helyettes képviselte.

MATASZ – ORVSS
Egyeztető megbeszélés
Szabadka 2011. december 22.

Egyeztető megbeszélésre került sor a MATASZ Csongrád megyei küldöttsége Szabadkai látogatása alkalmával. A tárgyalásra, Szerb Barátaink hívták meg küldöttségünket, melynek tagjai voltak: Dr. Palotai Jenő ny. ezredes megyei elnök, Pál Mihály t őrnagy Szeged városi elnök, és Dékány Lajosné t főtörzsőrmester megyei titkár helyettes, és részt vett a munkában Veres János ny. alezredes Úr a MEASZ Csongrád megyei elnöke, aki ebben a minőségében első alkalommal vett részt Szabadkai látogatáson.

Tájékoztattuk Egymást kölcsönösen, az ebben az évben végzett munkánkról, és a 2012 év várható tennivalóiról. Kölcsönösen meg kellett állapítani, hogy a lehetőségeink jelentős mértékben szűkültek, a világgazdasági gondok nem kerülték el szövetségeinket sem. Minden gond ellenére a tervezett tennivalókat sikerült megvalósítani. Magyar résztől megrendezésre kerültek a tervezett ejtőernyős rendezvények, két iskolai honvédelmi verseny. Eredményes látogatást tettünk Magyarkanizsán és Szabadkán több látványos szép rendezvény, megemlékezés, koszorúzás, volt, és kiválóan sikerült a tartalékosok találkozója Apatinban, melyen képviseltettük magunkat.

A 2012 év során folytatjuk közös tevékenységünket, melyre kölcsönösen meg hívjuk egymást. Itt elsősorban a közös honvédelmi jellegű sport versenyekre, koszorúzásokra, megemlékezésekre, és a kölcsönös település szintű kapcsolatok fejlesztésére gondolunk, elsősorban azon települések esetében, ahol már vannak település szintű állami önkormányzati kapcsolatok, ezeket kívánjuk, a tartalékosok területére ki terjeszteni. Mindezek mellett folytatni és hatékonyabbá kívánjuk tenni a szervezetink erősítését, szervezeteink munkájának kölcsönös megismertetését, együttműködést a kölcsönös előnyök alapján.

A MATASZ tevékenységének módosulása során tájékoztattuk Partnereinket, hogy Magyarországon az Önkéntes Védelmi Tartalékosok rendszere mellett létrejöttek a feltételek az Önkéntes Műveleti Tartalékosok rendszerének bevezetésére. E tartalék erők rendeltetése egyes olyan feladatok teljesítése, melyre a létszámában kisebb Hadsereg kevéssé képes, illetve annak tehermentesítése. Ezen kívül költséghatékonyabb, és több állampolgár kerülhet kapcsolatba a Haza szolgálatával, a honvédelem ügyével. Tájékoztattunk a munkánkat érintő törvényi változásokról, az oktatás, nevelés területén, a közigazgatás átszervezése és egyéb várható változásokról.

Tájékoztattuk az ORVSS képviselőit, hogy a MATASZ elsősorban a Honvédelem ügyének társadalmi háttér tevékenységének területén tud szervezeti útján hasznosabb tevékenységet végezni, és érzékelhető különbségnek kell megjelenni a honvédelem, mint állami feladat között. Természetesen mindkét feladat rendszernek minden szempontból több támogatásra lesz és van szüksége. Felvetettük az egykor felszámolásra került katonai szervezetek bázisain létrejött baráti körök önszerveződésének igényét, több helyen megvalósult, csoportosulásait, ezeknek a szomszéd országok hasonló helyzetbe került volt katona közösségeinek ismerkedését, esetleges együttműködését. A javaslat alapján kölcsönösen meg nézzük, teljesen a katonaélet hagyományos értékein, az emberi kapcsolatok alapján, a napi politikai aktualitások mellőzésével. A Délalföldön milyen lehetőségek lennének ennek a gondolatnak a tovább fejlesztésére.

Elhatároztuk, hogy tovább folytatjuk közös munkánkat, a kölcsönös előnyök és lehetőségek szem előtt tartásával, kölcsönösen tájékoztatjuk egymást végzett munkánkról, rögzítettük az együttműködésért felelős személyek kompetenciáit, közös munkánk további lehetőséget. Élve az alkalommal Kellemes Karácsonyi Ünnepeket és Boldog Újévet, jó egészséget kívántunk egymásnak a közös munkánkhoz.


POLGÁRŐRÖK MEGYEI
ÉVZÁRÓ KIBŐVÍTETT ELNÖKSÉGI ÜLÉSE
Szeged 2011. december 20.

Együttműködő Partnerünk a Csongrád Megyei Polgárőr Szövetség évzáró elnökségi ülést tartott. Az elnöki beszámoló részletesen elemezte a végzett munkát, az anyagi nehézségek ellenére elért jelentős sikereket a megye településeinek biztonsága, rendje, az együttműködőkkel elért közös munka sikereit. Külön elismeréssel szólt a Rendőrséggel és a Magyar Tartalékosok Szövetséggel eredményes közös tevékenységről.

Beszélt arról, hogy gondoskodni kell a jövőben a polgárőrök alap képzésével, felkészítésével, továbbképzésével. A Rendőrség képviselője elismeréssel nyilatkozott a Polgárőrök támogató munkájáról csaknem nélkülözhetetlen tevékenységükről, melyet a megye településeinek rendje, biztonsága érdekében végeztek. Tájékoztatta a jelenlévőket a közelmúlt törvényi változásokról, melyek több szervezettebb pontosabb lehetőséget fog biztosítani jövendőbeli munkájukhoz, a közel jövőbeni közigazgatási átszervezés várható alakulásáról, a Kormány Hivatal jövőbeni tevékenységéről. Markánsan meg fogalmazta, hogy az állami feladatok, és a társadalmi feladatok közötti pontos határ, és a szervezett együttműködés pontosan, a legfelsőbb szintű együttműködés és támogatás apró részletei pontosításra kerültek!

Az elnökségi ülés jó alkalmat biztosított személyes találkozásokra a különféle területek vezetőivel, képviselőivel. Ki fejtettük, hogy nagyra becsüljük Polgárőr Barátaink munkáját, tovább akarjuk erősíteni együttműködésünket a kölcsönös előnyök alapján. Számunkra példaadó a BM és a Polgárőrség tartalmas, szervezett együttműködése, nagyon jelentős állami támogatás is melyről tájékoztatni fogjuk elnökségünket! Nagyon fontosnak tűnt az állami és társadalmi feladatok pontos meg rajzolása, azaz összehangolása és elkülönítése, egyébként erre hívta fel figyelmünket a jelenlévő MVB titkára is. Miközben gratuláltunk az eredményes munkájukhoz, továbbra is kértük segítségüket szervezeti kereteink kialakításában, úgyszintén kértük a jelenlévő rendőri vezetők segítségét működési területeiken munkánkhoz, javasoltuk működjünk együtt a fiatalon nyugállományba került ÖMT szolgálatot vállalni szándékozó volt rendőrök, határőrök toborzásában. Erre természetesen elsősorban a MATASZ jelenlegi és jövendő tagjaira gondoltunk. Minden megszólított Kapitány Úr ebben konkrét segítő támogatásáról biztosított bennünket.

Egyre világosabb, hogy csak szervezetten leszünk képesek eredményes munkát végezni! Szervezett, szabályozott pontos együttműködési szerződésre van szükség mindenütt. Központi szinten egy, a megyék szintjén húsz, és a települések szintjén több mint három ezerre. Ez is mutatja, hogy a munkánk a településeken, a végrehajtó munka szintjén dől el, ehhez tanulságos lehet az elmúlt tíz esztendő munkája! Kell természetesen anyagi támogatás is, de a kulcskérdés, a szerény, tehetséges, jó felkészült, a munkánkat szerető, azt vállaló emberek sokasága, melyek munkáját tisztelni, megbecsülni és el kell ismerni! Szövetségünktől távol kell tartani a karrierista, törtető, kalandor, szerencselovagokat, akik csak ártani tudnának a munkánknak! Erre a megyei Polgárőr Szövetségben dolgozó Polgárőrök körében nagyon sok jó példa van!

Utalt a jelenlévő Polgárőr és MATASZ helyi tisztség viselőkre, akik közül többen részesültek az év során végzett kiemelkedő munkájukért elismerésekben. Közülük hét Társuk éppen a mai napon vette át Belügy Miniszteri Kitüntetését tiltott határsértők elfogása érdekében végzett kiemelkedő munkájuk elismerése képen! Tájékoztatta a jelenlévőket az önkéntes tartalékos rendszer területén az elkövetkezendő években várható ismert változásokról, és kérte a Polgárőrök további segítő, támogató együttműködését.

Élve az alkalommal, Kellemes Karácsonyi Ünnepeket és Boldog Újévet! Munkájukhoz további sok sikert, jó munkát, magánéletükben sok boldogságot kívánt. A Tartalékos Szövetség Megyei vezetőségét további két társunk: Demcsák Zoltán t hadnagy megyei elnökhelyettes, és Dékány Lajosné t főtörzsőrmester, megyei titkár helyettes képviselte.

Ünnepi köszöntő


ÚJ TAGJAINK!
Gyarapodik a MATASZ!
Szeged, 2011. december 16.

Baráti Bajtársi összejövetelre került sor 2011. december 16-án a Szegedi 2. sz. Toborzó és Érdekvédelmi Központban. Nyugállományba vonult Mészáros Antal őrnagy Úr a toborzó iroda korábbi vezetője, Kiss Miklós őrnagy Úr az iroda korábbi vezető helyettese, és Bán Péter törzszászlós Úr az iroda, toborzó munkatársa.

A Baráti összejövetelre a szervezők, meghívták az iroda korábbi munkatársait, a Toborzó és Érdekvédelmi Központ Új Vezetőjét, az Új Munkatársakat, és az Iroda működési körébe tartozó Társadalmi Szervezetek vezetőit, képviselőit.

A MATASZ képviseletében Dr. Palotai Jenő ny. ezredes a Szövetség megyei elnöke, és Dékány Lajosné t főtörzsőrmester megyei titkár helyettes vett részt. Ismertették a Szövetség Elnökségének határozata kivonatát. A Magyar Tartalékosok Szövetsége megalakulásának 10. évfordulója, a Szövetség érdekében huzamosabb időn át végzett kiemelkedő, segítő támogató munkájuk elismerése képen, nyugállományba vonulásuk alkalmából:

Mészáros Antal őrnagy Úrnak
a MH. 2. sz. Toborzó és Érdekvédelmi Iroda vezetőjének
A MAGYAR TARTALÉKOSOK SZÖVETSÉGE EMLÉKÉRMÉT

Kiss Miklós őrnagy Úrnak
a MH 2. sz. Toborzó és Érdekvédelmi Iroda, vezető helyettesének
A MAGYAR TARTALÉKOSOK SZÖVETSÉGE ARANY ÉRMÉT

Bán Péter törzszászlós Úrnak
a MH. 2. sz. Toborzó és Érdekvédelmi Iroda, toborzó munkatársának
A MAGYAR TARTALÉKOSOK SZÖVETSÉGE ARANY ÉRMÉT

Adományozta. Végzett munkájukért a Szövetség elismerését és köszönetét fejezi ki, további munkájukhoz sok sikert, jó egészséget, magán életükben sok boldogságot kívánunk.

Az elismerésben részsült egykori Társaink a legfiatalabb nyugdíjasok, legújabb tagjai a Szövetségnek! Köszönetet mondtak az elismerésekért! Mindannyian kifejezésre juttatták további segítő támogató szándékukat és munkájukat a Magyar Tartalékosok Szövetségében. Nagy szükség is van az ilyen jól felkészült utánpótlásra, feltétlenül számítunk is a munkájukra! Élve az alkalommal kértük az újonnan kinevezett Parancsnok Úrtól, - miközben segítségünkről, támogató együttműködésünkről biztosítottuk- és az új Munkatársaktól munkánkhoz a nélkülözhetetlen további segítő támogatást, melyről természetesen biztosították a Tartalékos Szövetséget.

A gazdagon terített asztal mellett, az elfogyasztott finom vacsora során, hosszasan beszélgettünk, közös emlékeket meséltünk, a különféle szolgálati helyeinken, az eltelt hosszú évek közösen végzett munkájáról, változatos eseményeiről, közös emlékeinkről.
F O N T O S  I N F O R M Á C I Ó!
PARLAMENTI DÖNTÉS!
 
 
TOVÁBBI FONTOS RÉSZLETEK A: www.honvedelem.hu HONLAPON OLVAHATÓ!
 
                                                Dr. Palotai Jenő ny. ezredes

KLUB NAP
Algyő 2011. november 25.

Algyői Klubunk nyílt klubnapot hirdetett, melyre meghívták a klub tagjait, családtagjaikat és a Szövetség munkájában érdekelt helyi érdeklődőket, ismerősöket is. Meghívták, a település Polgármesterét Herceg József Urat Algyő Polgármesterét, Dr. Palotai Jenő ny. ezredes, megyei elnököt, Dékány Lajosné t főtörzsőrmester Asszonyt, megyei titkár helyettest.

A klubnapon élénk beszélgetés alakult ki a legkülönbözőbb általános társadalmi, helyi és a Magyar Tartalékosok Szövetsége lehetőségei, helyi és egyéb dolgaival kapcsolatosan. Főleg a Tartalékos Szövetség lehetőségeinek elemzése során több hasznos, a Szövetség alapvető célkitűzéseivel kapcsolatosan merült fel sok érdekes gondolat. Ezek lényege az, hogy az általános lehetséges feladatok közül az számíthat a megvalósulás legjobb esélyeire, melyre helyben van a legnagyobb igény, melyben helyileg lehet megteremteni azokat a kölcsönös előnyöket, melyekhez a lehetőségek biztosítva vannak.

Sok összefüggésben merült fel a pénz. Kétségtelen, hogy minimális pénzforrásra szükség van, de az egészen bizonyos, hogy a tervezett célok eléréséhez, megfelelő emberekre, adott esetben a Tartalékos Szövetség olyan helyi vezetőire és aktivistáira is szükség van, melyek nélkül még egyszerű dolgok sem valósulnak meg.

Fróman Gábor t őrnagy Úr nagy büszkeséggel mutatta be a Település új iskoláját, ami valóban a XXI század követelményeinek megfelelő oktatási intézmény. Bármelyik nagyvárosi, akár fővárosi iskola is meg irigyelhetné, hiszen felszereltsége, berendezettsége, működtetése és minden, ami a legmagasabb szintű működéshez szükséges, ebben az iskolában megtalálható. Természetesen ez is sok pénzbe került, de teljesen nyilvánvaló, hogy ehhez, az Algyői Emberekre, Vezetőkre volt szükség, gratulálunk munkájukhoz!

Egy további értékes gondolat! A településen –régebben- sok kocsma is működött, melyek közül, több elvesztette az eredeti rendeltetését, működésének feltételeit. Ebből az egyiket, a civil szervezetek rendelkezésére bocsájtotta az Önkormányzat, így a MATASZ is, mint az egyik kedvezményezett térítés nélkül használhatja ezt az épületet. Közös összefogással egy nagy teljesítményű kemencét építettek az udvaron, ahol a rendezvényhez szükséges ételek is készültek, nagyon szép, hangulatos „formában” Ennek az érdekes tájjellegű építménynek az egyik alkotója, helyi klubunk egyik igen aktív tagja fűtötte fel ez alkalommal is a kemencét. Több Család tejes létszámmal volt jelen, mint később kiderült, valamennyien családostól tagjai a Tartalékos szövetségnek. Helyes jó gyakorlat ez, hasznos, hogy már a családokban megkezdődik a fiatalok orientálása a munkánk felé.

Az összejövetelt egy finom helyben készült vacsora zárta. Öröm volt itt lenni, számtalan kérdés merült fel, melyekre természetesen teljes megoldást nem találhattunk, de egy ilyen közösség együttes gondolatai nagyon értékesek. Egészen biztos, hogy a Tartalékos Szövetség, mint társadalmi civil szervezet alapját, tartalmas működését a településeken létesült, támogatott és megbecsült klubjai jelentik, olyan emberekkel, akik nem az önös, egyéni érdekektől, a harácsolástól, a haszonszerzéstől, hanem a közösség érdekeitől vannak vezérelve és motiválva, akik tisztelik, becsülik egymást.

Köszönet a klub elnökének Leléné Juhász Erikának, Fróman Gábor t őrnagy Úrnak, Benedek Káplár Csaba t százados Úrnak a klub vezetőinek és a klub nagyszerű tagjainak, akiknek segítő támogatásával ez a Település Civil szervezeteivel, köztük a Tartalékos Szövetség Helyi Klubjával, eddig is, és a terveiket meg ismerve, a jövőben is eredményesen fognak dolgozni a hazafias honvédelmi nevelő munka területén, Algyő érdekében. Ehhez ígérték a jelenlévő megyei vezetők a segítségüket, támogatásukat.
2011-11-03 13:00:00

A honvédelmi miniszter a 79/2011. (VII.29.) HM utasítással adta ki a Magyar Honvédség a 2012-2021. közötti időszakra szóló humánstratégiáját. A dokumentum megalkotása annak az intenzív munkának a részét képezi, amely a honvédelem rendszerének teljes megújításához vezet. Meghatározza azokat az alapelveket és célokat, melyek mentén haladva biztosítható a Magyar Honvédség számára a haza védelméhez és a szövetségi, illetve egyéb nemzetközi kötelezettségek teljesítéséhez szükséges személyi állomány.

A teljes cikk itt olvasható >>


AKTUÁLIS!
2011. november 1
.

A kérdéseket Demcsák Zoltán t hadnagy, a MATASZ Csongrád Megyei Vezetőségének kommunikációs feladatokért felelős elnök helyettese fogalmazta meg. Válaszol: Dr. Palotai Jenő ny. ezredes megyei elnök.

Sorozatunknak –ha nem lennénk érintettek- akár azt is mondhatnám, hogy szerény, de sikere volt. A szüneteltetésre felhozott indokainkat volt, aki elfogadta, volt, aki nem. Az is igaz, hogy volt olyan eleme közös munkánknak, ami túl terjedelmes volt. Mindezekből okulva, most csupán két kérdés lenne, az egyik a suli program, a másik, a műveleti tartalékosok kérdésköre.

Ezek talán a legfontosabb kérdések, válaszaimnál azért, tájékozottságomat, helyzetemet, kérem figyelembe venni, hiszen magam sem rendelkezem sokkal több, információval. A suli program az iskolákban folyó hazafias honvédelmi oktatás és nevelés tennivalóit, lehetőségeit tartalmazza. Ki dolgozott, jól használható anyag ez! A megvalósítása területén már nem ennyire egyértelműen, jó a helyzet. Az oktatás-nevelés alapvetően, egy állami feladat! A MATASZ, lévén egy társadalmi civil szervezet, társadalmi jellegű feladatokat tud teljesíteni. Én a legfontosabb tennivalóinkat abban látom, hogy az iskolákban dolgozó (és remélhetően a belátható jövőben újra képzésre kerülő) tartalékos tiszteket össze fogva, iskolai klubokat alakítva az iskolákban, a társadalmi, az önkéntes, civil jelleget erősítve végeznénk a munkánkat. Számos kérdésben a két világháború közötti állapotok elemzéséből, vonnak le ma is, helyesen, használható következtetéseket. Szeretném hangsúlyozni nem a kötelező levente mozgalomra gondolok! De az iskolákban akkor végzett tudatos, megfontolt, össze fogott, támogatott állami tevékenység, az iskolák, az elkötelezett tanárok általános nevelő munkájának elemzése, bizonyára érdekes, használható, tanulságos eredményeket hozhatna. 

Ennek alapja az Oktatásügy, az iskolákat fenntartó önkormányzatok és a honvédelem ügyéért felelős főhatóságok megállapodása, feladatok szétosztása, felelősök, és a feltételek biztosítása, a Tanárok ki választása, felkészítése. Ezek nélkül, pozitív változásokat nehéz elképzelni. Ez egy nagyon erősen összefüggő kérdés kör. Valamit az illetékeseknek tenniük kell, mert a jelenlegi helyzet nem jó! Ez a jövő egyik kulcs kérdése, ezt nem lehet egy alig finanszírozott társadalmi civil szervezetre rá bízni. Ehhez a lelkesedésen kívül fedezetre is szükség van.

Tehát szó nincs arról, hogy az „iskolákból laktanyákat akarna csinálni” bárki is?

Természetesen erről szó nincs, el sem képzelhető! Ez egy hibás, talán nem is jó szándékú közelítés! Az nyilvánvaló, hogy hazafias, honvédelmi nevelésre, oktatásra nagy szükség van, ennek egyik fontos helyszíne az iskola, és ahogy említettem, ebben a fő, meghatározó szerepet az iskolákban dolgozó pedagógus, tartalékos tiszt Tanárok kellene, hogy végezzék. Természetesen a tevékenységüket segíteni, támogatni, a feltételeket biztosítani, megbecsülni és e munkát el kellene ismerni. Ezt a rendszert valószínű újra kellene elemezni, fel kellene újra építeni. Könyv, elképzelések, gyerekek, tanárok már vannak!
Egy hasonlattal élve: senki sem gondolhatja komolyan, hogy egy gyár először kész termékeket képes ki bocsájtani, felkészített szakemberek nélkül és termelni, mielőtt azt felépítették volna. Így van ez, az iskolákban folyó honvédelmi oktatás és nevelés területén is. Csupán az ügy szeretete feltételek nélkül csak „jó szándék” maradhat!

A műveleti tartalékosokról mit lehet tudni?

A Parlament döntött 8000 Fő műveleti tartalékos komponens alakításáról. A központunk erre vonatkozóan általános útmutatást adott számunkra. Ennek alapján szervezeti rendszerünkön keresztül, ezt meg ismertettük tagságunkkal. Az alelnök Úr rövid email útján tájékoztatott arról, hogy Államtitkár Úr tájékoztatót tartott ezzel összefüggésben. Hogy miről van szó, konkréten milyen tennivalók képzelhetők el, milyen feladatokat kaptak a Magyar Honvédség érintett szervei, hogy nekünk mit kellene segíteni, miből, hogyan, milyen rendelkezésünkre álló módon tudnánk a tennivalókat támogatni, bővebb információ nem áll rendelkezésemre.

Sok konkrét kérdés merült fel ezzel kapcsolatban, különösen a szolgálati felső korhatár elérése előtt nyugállományba került Társaink, a volt hivatásos állomány tagjai körében. Érthető ez, mert, a „kósza információk szerint” ez a kör, különösen érdekelt ebben a kérdésben. Mégis úgy érzem, hogy a fiatalok érdeklődésének már most is nagyobbnak kellene lenni. Konkrét információk kellenének ennek a korosztálynak az érdeklődésük felkeltéséhez, érdekeltté tételéhez, ne csupán „foglalkoztatási problémára” zsugorodjon ez a fontos kérdés.

Ezen kívül, őszintén meg kell mondani, hogy ez szintén egy „Állami feladat, Nemzeti ügy” állami felelősökkel, egy teljesen komplett, működő, szabályozott rendszer keretein belül. Már működő rendszerekkel kompatibilis módon képzelhető csak el ez, nem is beszélve arról, hogy ennek nagyon komoly anyagi, pénzügyi vonzatai, feltételei vannak, melyekkel a Szövetség megyénkben, jelenleg egyáltalán nem rendelkezik. Ezen a területen a világgazdasági válság, a takarékosság, - valószínű – csak tovább szűkíti ez elképzeléseket, a lehetőségeket.

Csupán, hivatalosan meg nem alapozott, televízióban, rádióban, sajtókban, közzé tett, nem akarom mondani, hogy csak pletykaszerű információim vannak, melyeket itt most nem szívesen terjesztenék. A lényeg: Minél több emberrel ismertessük meg a lehetőségeket, szervezeti rendszerünkön keresztül. Most előzetes jelentkezőket gyűjtünk, toborzunk, csak akkor lehet konkréten a dolgokról tárgyalni bárkivel, ha világosak lesznek az elvárások, a lehetőségek! Ezen a területen is különösen nagy a jelentősége a településeken működő klubjainknak, a személyes kapcsolatoknak, a pontos információk gyors áramlásának mindkét irányba! Nem lenne jó, ha megismétlődnének azok a nem kívánatos jelenségek, melyek a védelmi tartalékosok szervezése területén a megyénkben előfordultak, ugyanis abból a Tartalékos Szövetséget valamilyen –általam ismeretlen, és érthetetlen- okból ki rekesztették!

Konkréten mi most a tennivaló a végrehajtó munka területén? Te magad különösen szereted tömören, röviden, egyszerűen, érthetően a dolgokat megfogalmazni, ezt kérem!

Igen! Tehát, azonnal minden eddig megismert információt el kell jutatnunk tagságunk minden érdekelt tagjához. Javítani kell a szervezeti rendszerünk hatékonyságát bővítését. Toborozni kell új tagokat is, folyamatosan tovább alakítani új klubokat, az információkat gyorsan, pontosan továbbítani. Gyűjteni a tartalékos szolgálatra előzetesen jelentkezők kérdőíveit! Nagyon rövid úton, folyamatosan, és nem kampányszerűen. Ha ez a komponens létre jön, folyamatos lehetőséget ad a tartalékos szolgálat vállalására, és ez szélesíteni fogja a Tartalékos Szövetség ismertségét, ha jól végezzük a munkánkat, az elismertségét, lehetőségeit. Ezek a tartalékosok egy évben 26 napig teljesítenek tartalékos szolgálatot, az év további részében, Ők jelentik majd tagságunk meghatározó részét, a Szövetség tagságát, magját. Ennek a feladatnak a működéséhez nekünk kellene, konkrét formában hozzá járulni.
Szervezeti rendszerünk működtetésével részt venni, a társadalmi háttér szükséges és kedvező formálásában. Ez egy igazi, valódi társadalmi, mozgalmi civil feladat. Ennek lehetőségeit, formáit, módszereit kell a helyi lehetőségek, adottságok, és korunk követelményeinek megfelelően alakítani. Ez lehet, hogy azért lesz bonyolult, mert nagyon egyszerűnek látszik, de ha összefogunk, ezt a szép megtisztelő feladatot –megfelelő támogatás esetén- meg tudjuk oldani!


F E L H Í V Á S!

Hölgyeim, Uraim, Kedves Barátaim, Bajtársak!
Jelentkezzetek Önkéntes Tartalékos Szolgálatra!

A tartalékos katonai szolgálattal összefüggésben a közeli napokban meg fog jelenni az Országgyűlés döntése az önkéntes, tartalékos, katonai szolgálat vállalásának új lehetőségeiről.

A–jelzett- jogszabályváltozások miatt az 57. életévüket be nem töltött –felső korhatár elérése előtt nyugállományba vonult,- a volt hivatásos állomány tagjai számára jelentős és fontos érdekek, és előnyök, megtartása mellett, lehetőség nyílik önkéntes tartalékos szolgálat vállalására, szerződés kötésére.

A konkrét jogszabályok, végrehajtási utasítások most készülnek. Arra kérem a Szövetség megyei Vezetőit, Tagságunkat, hogy az érintett tagjainkat, működési területünkön élő nyugállományú, volt hívatásos állomány tagjait tájékoztassák erről a lehetőségről, és tegyék lehetővé számukra a Magyar Tartalékosok Szövetségébe való belépést, az ÖVT szolgálatra jelentkezés minden lehetőségét! Ez a tagsági viszony a kölcsönös előnyök alapján leendő társainkra vonatkozóan fontos, kedvező lehet! A jelentkezéshez szükséges belépési nyilatkozat, honlapunkon, megtalálható! Minden megkeresésre válaszolunk!


Szeged, 2011. október 26.

Dr. Palotai Jenő ny. ezredes
megyei elnök

Az anyag word formátumban letölthető innen!


Tisztelt érdeklődők, Hölgyeim, Uraim!

Felhívásunkra, Szövetségünk minden tagja jelentkezhet, 18-57 éves korig, nemre való tekintet nélkül. már többen jelentkeztek. A jelentkezők kérelmeit Központunkba továbbítjuk, onnan az anyagok a Honvédséghez kerülnek. A jelentkezéseitekre válasz az anyagok feldolgozása, a jogszabályi háttér kidolgozása után onnan fog érkezni. Azt követően egy alapos beszélgetés, alkalmassági vizsgálat, és azt követően kerülhet sor szerződés kötésére.

Jelentkezéseiteket a mellékelt jelentkezési lap kitöltése után email útján az alábbi címre kérjük:
colonelpalotai@tvnetwork.hu

Személyesen, szóban, minden helyi klubunknál, tisztég viselőinknél, aktivistáinknál, és a: Szegedi 2. sz. Toborzó és Érdekvédelmi Irodában Lehel Zoltán t hadnagy Úrnál, megyei vezetőségünk titkáránál:

6724 Szeged Dr. Boross József u 5. Telefon: 62.426-263
További folyamatos információk:
http://mataszcsongrad.mi-net.hu
honlapunkon. Jelentkezési lapok itt letölthetőek

Gyertek, várunk klubjainkban, további segítséget, útmutatást, tájékoztatást, támogatással, várjuk jelentkezéseiteket. A jelentkezés, tájékozódás nem jár kötelezettségekkel, adataitokat, az adatkezelés szabályai szerint biztonságosan kezeljük. MATASZ támogatással érkezett kérelmek, jelentkezések támogatást, előnyt élveznek.

A jelentkezési lap letölthető innen!

KOSZORÚZÁS
Mindszent 2011. október 23.

A Forradalom és Szabadságharc 55. évfordulója alkalmából Mindszenten az emlékezés és a tisztelet koszorúját helyezték ez a Városháza falán lévő emléktáblánál és a Városháza előtti kopjafánál. A Város koszorúját az Alpolgármester Úr, és a Jegyző Asszony, a Társadalmi Szervezetek Iskolák koszorúit, a Civil Szervezetek vezetői, a Magyar Tartalékosok Szövetsége Városi Szervezetének koszorúját Dr. Abdúl Rahim t. o. alezredes Úr a MATASZ városi alelnöke és Széll Pál tartalékos mk törzszászlós Úr a városi vezetőség titkára helyezte el.

Az emléktábla előtti emléktáblánál a Mindszenti Tartalékosok dísz őrei álltak díszőrséget. A dísz őrséget Dávid István mk alezredes Úr vezette, biztosította a feltételeket, és készítette fel. Ez esős idő ellenére, a koszorúzási ünnepségen sok érdeklődő vett rész, a helyi Iskolások, érdeklődő polgárok mellett, többek között Dr. Palotai Jenő ny. ezredes megyei elnök, Bánki András t őrnagy megyei alelnök úr. Rész vettek továbbá a megye több szervezetének, klubjának meghívott vezetői és tagjai.


SZABADKA
2011. október 10.

Küldöttségünk Szabadka Város Önkormányzata, a Szerb Harcosok Szövetsége Városi Vezetősége és az ORVS Szabadkai Vezetőségének meghívására részt vett a Város felszabadulásának 67. Évfordulója alkalmából rendezett városi ünnepségen és koszorúzáson.

A Magyar Tartalékos Szövetség meghívott megyei vezetőségét Dr. Palotai Jenő ny. ezredes Csongrád Megyei és Pál Mihály t őrnagy Szeged Városi Elnöke képviselte. Az alkalomból a Város Közgyűlése Ünnepi ülést tartott, melyen megjelent, és beszédet mondott, Dragan Sutanovac Szerbia, Honvédelmi Minisztere.

A Szerb Tartalékos Katonai Elöljárók Szövetsége ebben az évben ünnepelte alakulásának kilencven kettedik évfordulóját. Az ORVSS vezetői és tagjai nagyon büszkék arra, hogy tevékenyen részt vettek, nagy áldozatokat hoztak a fasizmus elleni kegyetlen harcokban, és részesei voltak a győzteseknek a II. Világháború idején.

Az ünnepség keretein belül ebben az évben a Szerb Hadsereg Gárdájának zenekara, disz alegységének felvonulása, díszelgése, és látványos bemutatója következett, majd a városi fasizmus áldozatainak emlékműnél elhelyeztük az emlékezés koszorúját. Megtekintettük a pravoszláv temetőben rendezett koszorúzási ünnepséget, mellyen részt vettek a város vezetőin kívül a Diplomáciai testületek, Katonai Attasék, külföldi meghívott vendégek, további nagyszámú helyi vendégek és érdeklődők.

Szabadka Városában és a koszorúzás mindkét helyszínen színvonalas, az alkalomhoz illő kulturális műsort szerveztek, melyben, szerepet vállaltak Szabadkai Barátaink, iskolás fiatalok és együttműködő szervezetünk. Ezt követően díszebéden vettünk részt.


Megemlékezés az Aradi Vértanúk Napján
MINDSZENT
2011. október 6.

Az 1848-as szabadságharc mártírjai előtt tisztelegtek a nemzeti gyásznapon Mindszent polgárai, kegyelettel emlékezve a 13 aradi vértanúra. A megemlékezésen – más civil szervezet mellett – a Magyar Tartalékosok Szövetsége Mindszenti Klubja is képviseltette magát.

2011. október 6.-án országszerte megemlékezéseket tartottak az aradi vértanúk napján, amelyet 2001-ben a magyar nemzet gyásznapjává nyilvánított a Kormány. Így került sor Mindszenten, a Keller Lajos Városi Könyvtár és Kulturális Központ színháztermében arra a megemlékezésre, amelyen a magyar szabadságharc 1849. október 6.-án Aradon kivégezett 13 hős honvédtábornokáról, illetve a Pesten kivégzett gróf Batthyány Lajosról, az első magyar felelős kormány miniszterelnökéről emlékeztek meg az egybegyűltek.

A megemlékezésen részt vett, a Magyar Tartalékosok Szövetsége Mindszenti Klub elnöke, Dávid István ny. mk. alezredes, Dr. Abdul Rahim t. orvos alezredes alelnök és Széll Pál t. mk. törzszászlós alelnök.

A megemlékezés, az Alkony Népdalkör közreműködésével közösen elénekelt Himnusszal kezdődött, majd a kulturális műsort Mezeiné Bodnár Henrietta nyitotta meg. A megemlékezés keretében felolvasták az aradi vértanúk neveit. Mezeiné Bodnár Henrietta a műsor első részében Tisza Zoltánnal közösen idézte fel, a százhatvankét esztendővel ezelőtt kivégzett tizenhárom vértanú utolsó pillanatait.

Elmondta többek között, hogy a magyar hazához való feltétlen hűség és a szabadságharcban tanúsított végsőkig való kitartás jellemezte mind a tizenhárom vértanút, akik igaz, különböző nemzetiségűek voltak ugyan, de a forradalomban született magyar alkotmányra nemcsak felesküdtek, hanem mellette a végsőkig kitartottak. A vértanúk a kitartásukat, becsületüket, a szabadulás lehetőségének visszautasításával fejezték ki. Utolsó szavaikban viszont egytől egyig meggyőződésüknek adtak hangot, mélységes hitükről tettek tanúbizonyságot, ezért mondhatjuk el róluk, hogy nem csak mártírok, hanem hősök voltak ők. Ezért, sosem szabad elfelejteni ezeket a bátor embereket, akik bátran vállalták a halált, a hazáért és a szabadságért. Megemlékezését azzal fejezte be, hogy az aradi tizenhárom vértanú példája arra int bennünket, hogy az igazságtalanságba soha, semmilyen körülmények között nem szabad beletörődni.

A kultúrműsorban szerepelt még Fekete Emil, aki verset mondott, valamint Cseh Adrien népdalénekes, illetve Torma Noémi és Károlyi Beatrix Ilona.

A megemlékezés után az egybegyűltek átvonultak a helyi katolikus templomba, ahol szentmisét tartottak az Aradon mártírhalált halt tábornokok lelki üdvéért.


OKTÓBER 4.
MAGYAR TARTALÉKOSOK NAPJA

Magyarország Honvédelmi Minisztere 2011 évtől október 4-ét a Magyar Tartalékosok Napjává nyilvánította! Ez egyben elismerése azoknak a törekvéseknek, melyet Szövetségünk folytat. Tíz éve alakult meg a Magyar Tartalékosok Szövetsége. Az eltelt évek nagyon sok, változást, minden szempontból értékes tapasztalatot hoztak számunkra. Az Ország szempontjából kevéssé, de egy ember életében 10 év nagyon sok idő, is sok olyan esemény történt, melyek fontos, tanulságok szempontjából nagyon gazdag a jövő alakításának szempontjából.

Az ünnep alkalmából, ünnepi megemlékezésre került sora Stefánia Palotában, ahol jelen volt Fodor Lajos ny. vezérezredes a Honvédelmi Minisztérium Államtitkára, Juhász István vezérőrnagy a VK. Csoportfőnöke Dr. Deák János ny. vezérezredes a MATASZ alapító, tiszteletbeli elnöke, Borszéki Tivadar ny. vezérőrnagy a MATASZ korábbi elnöke, együttműködő partnereink képviselői, az elnökség, és a megyék meghívott képviselői.

A nagyon szép, gondosan megtervezett, és szervezett ünnepség keretein belül felszólalt Dr. Deák János ny. vezérezredes, alapító, tiszteletbeli elnökünk. Jó volt újra hallgatni az alapító gondolatokat, a barátság, a bajtársiasság, egymás segítése, támogatása, megbecsülése, utalások a legszebb katonai eszményekre, az önkéntes, önzetlen törekvés a haza szolgálatára, a hazafias nevelésre. Beszélt arról, hogy ezek az elvek, gondolatok ma is érvényesek! Felszólaltak a meghívott külföldi vendégek képviseletében a Szlovén küldöttség vezetője, a Honvédelmi Minisztérium képviseletében Fodor Lajos vezérezredes Úr, A Honvédelmi Minisztérium Államtitkára.

Államtitkár Úr nagyra értékelte a Tartalékos Szövetség önkéntes, önzetlen erőfeszítéseit. Elmondta, hogy az alakulás óta eltelt tíz év az egész társadalom szempontjából is nagyon fontos időszak volt, és beszélt a Honvédség, a Tartalékosok életében bekövetkezett változásokról. Elismeréssel szólt munkánkról, és beszélt a Tartalékosokkal kapcsolatos jövőbeni lehetőségekről is.

A Magyar Tartalékosok Szövetségének elmúlt 10 éves történetét Dr. Czuprák Ottó Úr a MATASZ elnöke tekintette át. Elismeréssel szólt a korábbi elnökökről, az alapítókról, Szövetségünk életének főbb mozzanatairól, hazai és nemzetközi tevékenységünkről, tagságunk, társaink erőfeszítéseiről.

Az ünnepség keretein belül elismerések átadására került sor. A Magyar Tartalékosok Szövetsége Elnökét Dr. Czuprák Ottó ny. alezredes Urat a Honvédelmi Miniszter Úr ezredessé léptette elő, számos alapító, hazai és nemzetközi együttműködő Partnerünk emlék plakettet vehetett át, többen a Honvédelemért Kitüntető Cím különféle fokozatait vehették át, és 25 Társunk a Magyar Tartalékosok Szövetsége Emlékérem különféle fokozatai kitüntetésben részesült. Megyénkből Dávid István ny. mk alezredes Úr a kitüntetés ezüst fokozatát, Dr. Palotai Jenő ny. ezredes, a Szövetség jubileumi emlékplakettjét vehette át.

Az ünnepség befejező részében a Honvédség Központi Művész Együttes színvonalas műsorát hallgattuk meg és részt vettünk az ünnepség végén az álló fogadáson, ahol Borszéki Tivadar ny. vezérőrnagy Úr, korábbi elnökünk mondott pohárköszöntőt. Szép, jól előkészített és színvonalas ünnepség volt, méltó a Szövetség elmúlt tíz éves történetéhez. A központi ünnepségen elhangzott köszönetek és elismerések, a kezdetét jelentik ennek a munkának. Tovább folytatjuk az elhangzott elismerések, köszönetek továbbítását megyei, városi és klub szintű ünnepi és minden egyéb szintű rendezvényeinken. További sok sikert, jó egészséget kívánunk Elnök Úrnak előléptetése alkalmából, a Magyar Tartalékosok Szövetsége Minden Tisztség viselőinek, Tagjainak, Barátainknak, Nemzetközi Együttműködő Bajtársainknak!


A szövetség szilárd kapocs katonák és civilek kötöztt.
2011.10.05.

A teljes anyag letölthető innen PDF formátumban


I. DÉLALFÖLDI
HARMONIKA FESZTIVÁL
Szeged-Algyő 2011. 09. 23-24.

Első alkalommal kerül sor a Délalföldi Harmonika Fesztiválra, melynek fő szervezője a Magyar Tartalékosok Szövetsége Dél-Alföldi Harmonikabarátok klubja, Bánki András t őrnagy klub elnök, és a lelkes klubvezetőség vezetésével, közreműködésével.

A rendezvényre két helyszínen és két napon került megrendezésre. Algyőn is és Szegeden is jelentős esemény ez, hiszen Harmonikásaink rövid történetük alatt sok helyszínen működtek közre, és most önálló rendezvénnyel hívták fel a kultúra, a harmonika és ezen belül a Szövetség iránt érdeklődők figyelmét.

A megnyitóra Algyőn a Faluházban ideális körülmények között került sor. A rendezvényen részt vett Herceg József Polgármester, és számos meghívott vendég mellett Dr. Palotai Jenő ny. ezredes a Magyar Tartalékosok Szövetsége Csongrád megyei elnöke, és mintegy 6-700 nagyon lelkes zene iránt érdeklődő vendég. A helyszíneken, Algyőn az Algyői Faluház, Szegeden a Bálint Sándor Művelődési Ház, volt a házi gazda. A nyitó ünnepség előtti fogadáson a házigazdák, gazdagon terített asztallal, frissen sült hallal, finom italokkal, gyümölcsökkel, és őszinte barátsággal várták a meghívottakat, Külföldi és hazai Vendégeket.

A színpad, ízlésesen dekorálva, egy gyönyörű virágkölteménnyel, kiállított harmonikákkal díszítve, kifogástalan hangosítással várta a fellépőket, és a nagyszámú közönséget. A szokásos köszöntők után, Bakos József aki –társadalmi közreműködőként - részt vett a Faluház építésében, elmondta, hogy közel húsz éve, arról álmodott, hogy egyszer majd itt akár egy harmonika fesztivált is lehetne rendezni. Ez az akkori álma most megvalósult, és most itt lehet, felléphet és ez nagy boldogság számára és az egész település számára. Köszönte a Polgármester támogatását, a MATASZ segítségét, a Lelkes Harmonikás Társak, és Algyő lakóinak lelkes támogatását.

A műsor a terveknek megfelelően gördülékenyen, terv szerint folyt Kiss Ernő t hadnagy Úr, a Bálint Sándor Művelődési Ház igazgatójának nagyon precíz, színvonalas műsor vezetői közreműködésével. A klub alakulása óta végzett értékes munkáját a helyszínen, a Magyar Tartalékosok Arany Emlékérmével ismerték el, melyet a Tartalékos Szövetség Megyei elnöke adott át. Palotai ezredes gratulált a fellépőknek, a műértő és lelkes érdeklődő, nagyszámú közönségnek, a szervezőknek, segítőknek támogatóknak, a Polgármester Úrnak, Bánki András t őrnagy Úrnak és Leléné Juhász Erika helyi klub elnökének, nagyszerű, értékes, szervező munkájukért.

Sok érdeklődő juthatott egy szép kulturális élményhez, lehet, hogy közülük többen, majd éppen ennek az élménynek a hatására fogja választani ezt a szép értékes hangszert, vagy ezen keresztül ismeri meg a Szövetséget a Magyar Tartalékos Szövetséget, lesz elkötelezettje valamelyik –általunk is művelt- kulturális tevékenységnek, fog majd értelmes egészséges módon élni.

A rendezvényen hazai Harmonikabarátokon kívül részt vettek Spanyol és Szerb Harmonikabarátok is, így a rendezvény „nemzetközi” is lett.

Ezt a tevékenységünket a jövőben is folytatjuk. További új utakat is keresünk. Számunkra világos, hogy a haza, a honvédelem ügyének elsősorban –a kölcsönös előnyöket, a támogatható érdeklődést tekintve- ilyen módon tehetünk legtöbbet, a jelenlegi céljainkat, lehetőségeinket figyelembe véve. Célunk az, hogy felkeltsük a Társadalom, főleg a fiatalok érdeklődését a haza, a hazafias honvédelmi nevelőmunkát is magába foglaló közösségünk tevékenysége iránt, legyen reális képük a Magyar Honvédségről, a katonai pályáról, a hivatásos és szerződéses katonai szolgálatról, a Magyar Tartalékos Szövetségről, és ha ennek éppen a zene, a kultúra, a helyes és jó szórakozás, szórakoztatás az eszköze, minden lehetőségét fel használjuk.

Alig egy éve egy rendezvényen, egyik –kevéssé tájékozott kollégánk- kicsit furcsán, de inkább tájékozatlanul jegyezte meg, hogy „a harmonika lenne az új fegyvernem” a Szövetségben? Akkor még magunk sem gondoltuk, hogy ez a hangszer mennyire nagyszerű eszköz arra, hogy meg ismertessük és elismertessük, népszerűsítsük a munkánkat, a Magyar Tartalékosok Szövetségét. Megalakulásunk 10. Évfordulóján érdemes erre is gondolni, és hálás szívvel emlékezni, a rendezvény megálmodóira, megszervezőire, a fellépett nagyszámú, hazai és külföldi vendég, köztük a Szerbiai Magyarkanizsai, hatalmas sikert aratott harmonika művészeikre, Hölgyekre, Urakra, és a lelkes közönségre. Igen! A harmonika ennek a Tartalékos klubnak a „fegyvere” mellyel a kultúra, a szabad idő helyes eltöltése, munkánk népszerűsítése, tevékenységünk bemutatása, stb. területén a legértékesebb tevékenységet tudjuk végezni.

Az első harmonika fesztivált –minden bizonnyal- követni fogja a második és a továbbiak, ugyanis a rendezvényt hagyományteremtő szándékkal kezdték, és a tapasztalatok birtokában, már szóba került az elkövetkezendő idők újabb harmonika fesztiváljainak tervezése, és szervezése. Köszönjük a szép élményt és sok sikert kívánunk a jövő szép, ambiciózus terveihez.


A SZERB TARTALÉKOSOK ÜNNEPE
APATIN
2011-09-28.

Fennállásának, megalakulásának 92. évfordulóját ünnepelte 2011. szeptember 24-25.-én a szerbiai Apatinban, a Szerb Tartalékos Katonai Elöljárók Szövetsége (SORVS). Az évforduló ünnepségsorozatára meghívót kapott a Magyar Tartalékosok Szövetsége, amelyet Dávid István ny. mk. alezredes, a MATASZ országos elnökségének tagja, Csongrád megye alelnöke és Szabó Mihály t. százados, Jakabszállás polgármestere képviselt. A magyar küldöttséget a Szerb Tartalékos Katonai Elöljárók Szövetsége szabadkai titkára, Kovács Imre ny. alezredes fogadta Szabadkán, majd kísérte az ünnepség helyszínére, a Duna partján fekvő Apatinba.

Apatin városát Szent István királyunk alapította és 1011-ben a veszprémi apácáknak adományozta. Ez az adománylevél az első írásos emlék a településről. Apatinban ma 14-féle nemzet, illetve nemzetiség él. Rendkívül jó a kapcsolatuk Magyarországgal is. Szinte nincs egyetlen határ menti magyar település sem, amellyel ne működnének együtt. Az itt élő magyarok hidat, kapcsot jelentenek Európával. A város nemzeti sokfélesége miatt úgy tartják az itt lakók, hogy ők már régen a sokszínű Európában élnek, csak éppen arra várnak, hogy bebocsássák őket.

Az Apatini Junakovic gyógyfürdő – a várostól néhány kilométerre – egy erdő közepére épült. Ez az épület adott otthont a Szerb Tartalékos Katonai Elöljárók Szövetsége rendezvényének. A fürdő gyógyvize 700 m mélyről ered, s 50 C° hőmérsékletű. Gyógyhatású víz, amelynek összetétele legjobban a Harkályi vagy Karlovi Variba található gyógyvízhez hasonlít. 1983-ban 270 férőhelyes gyógyszállót hoztak itt létre, amely elsősorban reumás, ortopéd és nőgyógyászati panaszok gyógyítására a legmegfelelőbb. Az épület együttes mellett, 10 kültéri medence, 4 teniszpálya, fizikoterápiás központ és medence, 2 finn szauna, konditerem, masszázsok számos fajtája és beltéri egységek is várják az itt gyógyulni, kikapcsolódni vágyó vendégeket. Kerékpárutak kötik össze Apatin városát a gyógyfürdővel, így lehetőség van az aktív pihenésre is.

A „Banja Junakovic” gyógyfürdő impozáns szállodaépületében Malenković Đorđe magiszter,
a SORVS elnöke fogadta és köszöntötte a magyar vendégeket. Tájékoztatta őket az évfordulóra rendezett ünnepségsorozat programjáról, majd egy baráti beszélgetésre invitálta őket a gyógyszálló különtermébe.

A szűk körű megbeszélésen Malenković Đorđe elnök úr elmondta, hogy a Magyar Tartalékosok Szövetségével élő, és működő kapcsolatuk van, amely a két nép barátságán kívül, a tartalékosok sikeres együttműködéséről is szól, és fog szólni a jövőben is. Beszélt a megváltozott társadalmi körülményekről, a beszűkült anyagi lehetőségeik alakulásáról, melyek között a munkájukat végzik.

A két szervezet kapcsolatát tekintve megállapította, hogy rendezetlen kérdések, lényeges problémák nem terhelik a kapcsolatokat, amelyek teljes mértékben élvezik a központi támogatást, s megfelelnek a központi elképzeléseknek. A napi feladatok számtalan olyan lehetőséget rejtenek, amelyeket a jövőben a tartalékos szervezeteknek kölcsönösen keresniük kell. Ilyen lehet például, az ifjúság nevelésében való részvétel, amely elsősorban, a kölcsönös sport, kulturális rendezvényeken való részvétel útján valósulhat meg. Az eltérő, mégis közös történelmi hagyományok ápolása során a tárgyszerűség, és az őszinte megértés, a katonai emlékhelyek és hadisírok ápolása során a történelmiség, a reális valóság követése a kívánatos. Végezetül elmondta, hogy együttműködésünk alapja a jövőben is, az egymás kölcsönös tisztelete, a kölcsönös barátság és a megértés. Közös munkánkban a szomszédságunk, az állami vonalon meglévő együttműködés, a tartalékosok közös tevékenységének a munkában való megjelenítése a kívánatos.

A magyar küldöttség nevében Dávid István ny. mk. alezredes megköszönte a vendéglátóknak a magyar tartalékosokra vonatkozó elismerő szavait, kifejtette, a továbbiakban is, a kölcsönös előnyökön
alapuló, az egymást tisztelő, megbecsülő együttműködés fog dominálni a két szervezet kapcsolatában. Elmondta, hogy a MATASZ, a jövőben is, egyik legfontosabb Partnerének tekinti a Szerb Tartalékos Szövetséget.
A magyar fél készséggel segíti, támogatja törekvéseiben, céljaiban a szerb fél Európai Uniós, és Euró Atlanti közeledését, és a széles körű, főleg település szintű együttműködési törekvését. Tájékoztatta Malenković Đorđe elnök urat arról, hogy a Szövetség megalakulásának 10.-évfordulója jegyében 2011. október 04.-re tervezett rendezvényre szeretettel elvárjuk, illetve számítunk a szerb testvérszervezet megjelenésére.

Ezt követően egyeztetésre került, a 2011 évben még a két szervezett előtt álló fontosabb rendezvények köre, különös tekintettel azokra a rendezvényekre, amelyekben számítunk a kölcsönös képviseletre. Megállapodás születet abban is, hogy az egyes rendezvényekre megfelelő időben egymás számára meghívót fogunk küldeni. A megbeszélés nyílt, őszinte, baráti alkotó légkörben folyt, ahol minden felmerült kérdésben megállapodásra jutottak a tárgyaló felek.

A bajtársi légkörben lefolyt találkozó egy nagyszerű ünnepi vacsorával folytatódott, amely kitűnő hangulatával alkalmat biztosított arra is, hogy ismerkedjünk és beszélgessünk a házigazdákkal, Dr. Milorad M. Drobac t. ezredes úrral, a korábbi szerbiai országos elnökkel, Sándor Tibor t. MT. I.o. kapitány úrral, a Magyarkanizsai elnökkel.

A téma adott volt, a két ország tartalékosainak jövőbeni szerepe, rendeltetése, illetve a várható változások. Abban a beszélgető felek egyetértettek, hogy mindkét országban a társadalmi civil jelleg erősödése várható. Várhatóan egy újminőségű önszerveződésre lesz szükség, és nem számolhatunk az állami támogatás jelentős, illetve nagymértékű emelkedésével sem. A beszélgető partnerek fontosnak, érdekesnek tartották a magyar törekvéseket, s elmondták, a magyar tapasztalatokat szívesen megismernék, s megvalósíthatósága esetén, ezeket a tapasztalatokat készséggel hasznosítanák munkájukban.

Másnap – a gyógyszállóban elfogyasztott ízletes, tájjellegű reggeli után – városnézéssel folytatódott a program, ahol lehetőség nyílott megtekinteni Apatin nevezetességeit, a Duna parti teherkikötőt, a helyi híres sörgyár épületét, a városházát, a szerb uralkodók utcáját, az ortodox szerb templomot és a Mária Mennybemenetele katolikus templomot. A főtéren megtekintettük a szerb hadsereg fegyverzeti és hadászati kiállítását, ahol egy közelharc bemutatóra is sor került.

A programok után, vendéglátók a határig elkísérték a magyar küldöttséget, amely rendben hazaérkezett. Küldöttségünk eredményesen vett részt a rendezvénysorozaton, amelyért köszönet illeti a vendéglátókat, a szívélyes vendéglátásáért, a gazdag, látványokban bővelkedő programért!


TOBORZÓ
Szeged 2011. 09. 17.

Toborzó rendezvényt szerveztünk a CORA áruház támogatásával az áruház parkolójában. Rendezvényünkre meghívtuk a Szegedi Iskolák Tanárait és Diákjait. A Toborzón több száz fiatal vett részt, ahol ismerkedhettek munkánkkal, tevékenységünkkel, különös tekintettel a –honvédelmi sportok közül- repülés és az ejtőernyőzés lehetőségeivel.

A sajátos toborzóra, ki települt a Tűzoltóság, a Rendőrség, a Szegedi Repülőtér, és a Kelet Magyarországi Hadkiegészítő Parancsnokság Szegedi 2. sz. Toborzó Irodája is. Minden kitelepült együttműködő partnerünk nagyszerűen mutatta be mindennapi tevékenységét, játékokkal tették érdekessé, érthetőbbé munkájukat. 

A katonai pálya iránt érdeklődő fiatalok válaszokat kaphattak kérdéseikre, kézbe vehették a katonai pálya elengedhetetlen eszközeit, a fegyvereket is. A jelenlévő katonák apró ajándékokkal, nyomtatványokkal, propagandaanyagokkal látták el az érdeklődő fiatalokat.

Sok fiatal juthatott egy egész életre szóló élményhez, lehet, hogy közülük többen, majd éppen ennek az élménynek a hatására fogja választani a katonai pályát, élethívatásának, lesz tagja a Magyar Tartalékos Szövetségnek, lesz elkötelezettje valamelyik –általunk is művelt- sport tevékenységnek, fog majd értelmes egészséges életmódon élni.

Ezt a felvilágosító, tagtoborzó tevékenységünket a jövőben is folytatjuk. Számunkra világos, hogy a haza, a honvédelem ügyének elsősorban –a kölcsönös előnyöket tekintve- ilyen módon tehetünk legtöbbet, a jelenlegi céljainkat, lehetőségeinket figyelembe véve. Célunk az, hogy felkeltsük az iskolás fiatalok érdeklődését a haza, a hazafias honvédelmi nevelőmunkát is magába foglaló közösségünk tevékenysége iránt, legyen reális képük a Magyar Honvédségről, a katonai pályáról, a hivatásos és szerződéses katonai szolgálatról, a Magyar Tartalékos Szövetségről.

Szeretnénk azt, hogy a felnövekvő ifjúság ismerje meg céljainkat, munkánkat, szervezeteinket, közösségeinket. Köszönetünket fejezzük ki a CORA áruház segítő támogatásáért, együttműködő partnereinknek, és közreműködő társainknak, Csorba József t hadnagy és Bán Péter törzszászlós Uraknak, az értékes, lelkes munkájukért.


I. DÉL-ALFÖLDI HARMONIKA FESZTIVÁL

A program letölthető pdf formátumban innen!


A Rúzsai Tartalékos Klub sikere
Német testvértelepüléssel gazdagodik Rúzsa

A Magyar Tartalékosok Szövetsége és a Bundeswehr Tartalékos Szövetségének együttműködési szerződése alapján a Csongrád megye és Közép-Frankföld már kilenc éve tart fent bajtársi kapcsolatot. Ennek alapján a megyék közös kezdeményezésére két település Rúzsa és Großhaslach tartalékosai – néhány kölcsönösen tett korábbi látogatás után – 2009. évben kezdeményezték a két település tartalékosainak szerződésben rögzített együttműködését, amely, azóta is töretlen.

A két szervezet találkozói alkalmával merült fel annak a lehetősége, hogy szerencsés lenne, ha ez a kapcsolat települési szinten is megerősítésre kerülne. Az együttműködési megállapodás 2009. évi aláírásával ennek reális lehetősége konkrétabban is felmerült, hiszen Hans Rudelsberger úr, a Großhaslachi tartalékosok bajtársi egyesületének elnöke, tagja a petersaurachi kistérségi önkormányzatnak, amelyhez Großhaslach is tartozik.

A két tartalékos egyesület szándékait megtárgyalta az érintett önkormányzatokkal, s alapos egyeztetés után került sor 2011. szeptember 16.-án arra a kétoldalú tárgyalásra, amelynek már a két település hivatalos kapcsolatfelvétele volt a célja.

2011. szeptember 15.-én – Rúzsa község önkormányzatának meghívására – a településre látogatott Lutz Egerer, a petersaurachi kistérségi önkormányzat polgármestere, valamint Reinhard Gernandt tartalékos őrnagy, a Közép-Frankföldi BRDW megyei vezetőségének elnöke, illetve Hans Rudelsberger úr, a großhaslachi tartalékosok bajtársi egyesületének elnöke. A vendégeket fogadta Sánta Gizella, Rúzsa község polgármestere és Katona Csaba tartalékos törzszászlós, a helyi tartalékos klub elnöke.

A 13 településből álló, s 35 ezer lakost számláló kistérségi önkormányzat központja Petersaurach, amelynek polgármestere Lutz Egerer úr azért látogatott el Rúzsára, mert már annyi szépet és jót hallott erről a kis településről, hogy saját szemével akart meggyőződni a hallottak valóságtartalmáról. Ennek megfelelően került sor 2011. szeptember 16.-án, arra a kétoldalú tárgyalásra, amelynek már az volt a célja, hogy előkészítse a hivatalos testvér-települési kapcsolatfelvételt Rúzsa és Petersaurach között. A megbeszélésen a tolmács szerepkörét, a helyi tartalékos egyesület felkérésére, Dávid István nyugalmazott mérnök alezredes, a Magyar Tartalékosok Szövetsége Csongrád megyei alelnöke látta el.

A tárgyaló felek, a tárgyalást megelőzően, – egy perces néma felállással – röviden megemlékeztek, a közelmúltban tragikus körülmények között elhunyt Farkas András tartalékos századosról, a rúzsai szervezet elnökéről, akinek elévülhetetlen érdeme volt a két egyesület közötti kapcsolat létrejötte, valamint az együttműködési megállapodás hivatalos megkötése.

Az ezt követően kezdődő megbeszélésen, a résztvevő polgármesterek, kölcsönösen bemutatták saját településeiket, kitérve azok történelmi, közigazgatási, gazdasági, kulturális sajátságosságaira. Rúzsán köztudottan sok német család telepedett le, amely szintén témája volt a kétoldalú megbeszéléseknek. A német vendégek – a megbeszélés végén, 2012. évben, egy, a későbbiekben egyeztetett időpontban, a petersaurachi kistérségi önkormányzat vendégeként – hivatalos baráti látogatásra hívták meg Rúzsa község önkormányzatát.

Délben, a közösen elfogyasztott ízletes magyaros ebéd után, a tárgyaló felek lovas kocsin megtekintették a falu nevezetességeit, valamint az önkormányzat kezelésében lévő intézményeket, ahol az intézményvezetők tájékoztatták a helyi sajátosságokról a német vendégeket.  

A Rúzsa községben letelepedett németek képviseletében, Frank Kügler tartalékos szakaszvezető, a helyi tartalékos szervezet tagja és családja hívta meg a vendégeket és a MATASZ helyi vezetőit, egy ízletes magyaros vacsorára, amit a család pihenőházában fogyasztottak el a résztvevők. A vacsorát követő beszélgetéseken, a két tartalékos szervezet együttműködésének további lehetőségeiről folyt a szó.

Polgármester Asszony méltatta a két civil szervezet együttműködésének hasznosságát, tekintettel arra, hogy a térségben több mint száz német család él, s elmondta: bízik abban, hogy a helyi németek, ezen a szervezeten keresztül még könnyebben bekapcsolódhatnak a helyi közéletbe, a sport és szabadidős tevékenységbe. Elismerését fejezte ki a munkában résztvevő német és magyar tartalékosoknak, további támogatásáról biztosította tevékenységüket. Méltatta a kapcsolat úttörő jellegét, ugyanis országosan is ez az első település szintű szerződéses kapcsolat, mely tartalékosok között ez idáig létrejött.

A német küldöttség számára a vendéglátók egy tartalmas programot készítettek, amely során 2011. szeptember 17.-én – a német vendégek és magyar vendéglátóik – részt vettek a Pusztamérgesen szervezett Kakasfőző Fesztiválon, ahol egész napos kulturális és sport program várta őket. „Ismerőssel” is találkoztak, Dékányné Rózsika t. főtörzsőrmester, megyei titkárhelyettesünk, az egyik főzőverseny csapatának tagja, és Baráti Társasága, -mint az eredményhirdetésen kiderült- eredményesen vett részt a kakas főző versenyen. Később a Farkas Testvérek Pincészete egy borkóstolóval tette még emlékezetesebbé a napot. A vendégek a legnagyobb elismeréssel nyilatkoztak a gazdag programról.

A nap befejezéseként a vendégek bajtársi esten vettek részt, a helyi tartalékos szervezet rendezésében. A bajtársi est vidám, jó hangulatban telt el egy tartalmas közös vacsorával, amit egy konstruktív beszélgetés követett, ahol a vendégek és a házigazdák is elmondhatták véleményüket, meglátásaikat.

Az egyesület frissen megválasztott új elnöke emlékeztetett arra, hogy az együttműködés célja továbbra is egymás kölcsönös megismerése, az együttműködés elmélyítése, a közös tapasztalatok kölcsönös kicserélése, illetve részvétel a két szervezet közötti sport, kulturális és egyéb más aktuális rendezvényeken.

Megemlítette, hogy Rúzsa és Petersaurach közötti testvér települési kapcsolat létrejöttével új távlatok nyílnak a bajtársi kapcsolatok kialakításán és ápolásán kívül, a két nép közötti megértés és barátság konkrét személyes, és csoportos találkozások formájában történő elősegítésében, kapcsolódva a két település társadalmi életéhez. Lehetőség nyílik más civil szervezetek bevonására (Vöröskereszt, Tűzoltóság, Polgárőrség, illetve hagyományőrző egyesületek, stb.) az egyesületi munkába, egymás kultúrájának, életének, történelmének település szintű megismerésébe kapcsolataink kölcsönös ápolásába.

Rámutatott arra, hogy az előkészületek ezzel a tárgyalással befejeződtek, de a testvér-települési szerződés megvalósításához egy hosszú időszak vette kezdetét. Mint minden megállapodásnak, a jövőben megkötendő testvér-települési megállapodásnak is, a célok elérését, illetve a már megkötött magasabb szintű megállapodások szellemiségét kell követnie. Ennek megfelelően, ennek a megállapodásnak is a bajtársiasságot, a Német és a Magyar nép közötti megértés jegyében történő együttműködést, kell szolgálnia.

Vasárnap, 2011. szeptember 18.-án, a reggeli órákban, Sánta Gizella polgármester asszony búcsúztatta a német vendégeket, átadva nekik Rúzsa település ajándékait, s kívánva nekik szerencsés utat hazáig. A vendégeket a MATASZ helyi szervezete nevében Bernáth László és Frank Kügler búcsúztatta.

Jó példa lehet ez a település, ahol a Tartalékosok „katalizátor” ként működtek közre a Rúzsa megismertetésében, munkájuk elismertetésében. Nagyszerű közösség Rúzsai Klubunk! Kiváló Partner ebben, a megválasztott új klub elnökünk Katona Csaba t. törzszászlós, és A Polgármester Asszony, Aki nagyon jól érzi és érti a Tartalékos Szövetség helyi klubja -mint civil szervezet- helyét, szerepét a település életében, lehetőségeit a hazafias, honvédelmi nevelésben. Köszönjük a lelkes nagyszerű munkát, további sok sikert kívánunk, remélhetően, fogják ezt a jó kezdeményezést követni megyénkben!


92 ÉVES

A SZERB TARTALÉKOS KATONAI ELÖLJÁRÓK SZÖVETSÉGE
Megalakulásának 92. évfordulóját ünnepli a Szerb Tartalékos Katonai Elöljárók Szövetsége. Ünnepi megemlékezésre került sor Szabadkán, melyre meghívták a MATASZ Csongrád megyei Vezetőségének küldöttségét is.
Megyénket:       Dr. Palotai Jenő ny. ezredes megyei elnök,
Dávid István ny. mk. alezredes megyei alelnök,
Pál Mihály t. őrnagy Szeged Városi Elnök,
Dávid Ibolya t. tzls. Mindszenti titkár képviselte.
A Szabadkai Rendezvények házában Vojiszláv Raicsovics t. kapitány Úr az ORVSS Szabadkai elnöke köszöntötte. Ismertette a Szövetség megalakulásának körülményeit, a megalakulás óta végzett munkájának főbb kiemelkedő eseményeit.
Nagy büszkeséggel beszélt a Szövetség több társadalmi rendszeren átívelő munkájáról, tevékenységük tartalmáról, aktivistáik, kiemelkedő munkájáról, melyben a meghatározó mindig a haza önzetlen szolgálata volt. Megemlékezett a Magyar Tartalékosok Szövetségével élő, és működő kapcsolatukról, mely a népek, a tartalékosok együttműködéséről szólt és fog szólni a jövőben is. Beszéde végén emléktárgyat adott át a MATASZ jelen lévő képviselőinek.
A Csongrád megyei küldöttség nevében Dr. Palotai Jenő ny. ezredes Csongrád megyei elnök megköszönte a Vendéglátók elismerő szavait, ki fejtette további, a kölcsönös előnyökön alapuló, egymást tisztelő, megbecsülő együttműködését, további sikereket kívánt Szerb Barátainknak munkájához, majd emléktárgyat adott át a Vendéglátóknak.
A Baráti találkozó egy nagyszerű ebéddel, kitűnő hangulatban zárult, ahol alkalmat találtunk az elkövetkezendő időszak programjainak egyezetésére. Itt tájékoztattak az ORVSS Apatinban szeptember 24.-re tervezett, ünnepi megemlékezésére, melyre meghívják a MATASZ elnökét, Bács-Kiskun, és Csongrád megyék elnökei, 3 tagú küldöttségét, továbbá, október első harmadában Csongrád megye küldöttségét a szabadkai helyi ünnepségre. Jelen volt Kovács Imre ny. alezredes Úr Kedves barátunk, szabadkai titkár, együttműködésünk segítője, aki végig támogatta küldöttségünk munkáját.


Hölgyeim, Uraim, Kedves Barátaink!

Őszinte szívvel mondok köszönetet a XII. MATASZ KUPA Nemzetközi ejtőernyős célba ugró versenyünk végrehajtásával összefüggésben különféle módon kifejezett elismeréseikért, és jókívánságaikért.

Elismeréseiket, továbbítom, együttműködő, támogató, segítő Partnereinknek, és a rendezvény végrehajtásában részt vett Társainknak. Köszönjük, hogy figyelemmel kísérik, és értékelik munkánkat, törekvéseinket. A jövőben is kérjük, várjuk támogatásukat!

Önöknek is kívánunk további munkájukhoz sok sikert, jó egészséget, magán életükben nagyon sok boldogságot!

Szeged, 2011. szeptember 7.


Dr. Palotai Jenő ny. ezredes
megyei elnök


XII. MATASZ KUPA
Tartalékosok Nemzetközi Ejtőernyős Célba ugró Versenye.
Szeged 2011. szeptember, 2 – 4.

Ebben az évben tizenkettedik alkalommal rendeztük meg a Tartalékosok Nemzetközi ejtőernyős célba ugró ejtőernyős versenyét. Az ejtőernyőzés nem tömegsport, mégis úgy gondoltuk szélesebb körben mutatjuk be tevékenységünknek ezt a részét, és Szeged egyik legnagyobb érdeklődéssel kísért rendezvényéhez kapcsolódva a Szegedi Nemzetközi Hallé Fesztivál keretein belül rendezzük a nyitó ünnepségünket. Kiváló Partner volt ehhez Frank Sándor Úr, Venesz díjas mester szakács, aki mindenben nagyon jelentős segítséget nyújtott a feladat végrehajtásához.

A Versenyünk Fő Védnökségét a Honvédelmi Miniszter Úr vállalta, védnökeink a a MATASZ Elnöke, A MEBSZ Elnöke, a megye katonai alakulatainak Parancsnokai, az együttműködő fegyveres Társ Szervezetek Vezetői, és a legnagyobb közép fokú tanintézet csoport Főigazgatója volt.

Hatalmas, több tíz ezer néző és érdeklődő jelenlétében jelent meg az ejtőernyősöket Farkas Imre t. hadnagy vezette szállító repülőgép a Tisza felett és került sor egy egészen különleges ejtőernyős ugrásra, a Tisza jobb partjára, ahol a „Szegedi Boszorkánynak” öltözött társunk hozta, és helyezte el 3500 adagos főzőedénybe a levegőből érkezett paprikát, hatalmas médiaérdeklődés mellett. Közel negyed órás ünneplés után ejtőernyőseink egy katonai kishajóba szálltak és átjöttek a Tisza bal partjára a nyitó ünnepség helyszínére, ahol a teljes protokoll, közel ezer nevezett hallé főző versenyző és több tíz ezer a barát, szurkoló várta Őket, Balogh Ferenc törzsőrmester a „boszorkány” Frank Sándor Úrnak, Kollár Gábor főhadnagy Palotai ezredes úrnak tettek jelentést. A harmadik ejtőernyős ugró Mészárovics György t. főtörzs zászlós volt, aki több mint tizenötezer ugrásával, a legtöbb ugrással rendelkező ejtőernyős Hazánkban, ez után kezdődött a nyitó ünnepség.

A nyitó ünnepségre a felállított színpadon a Hódmezővásárhelyi honvéd zenekar közreműködésével, térzene, érdeklődők és az egységes pólóban felsorakozott mezőny várta az érkező vendégeket. A Fővédnök Honvédelmi Miniszter Úr képviseletében érkezett Somkúti Bálint Úr,HM Társadalmi Kapcsolatok Főosztály Vezetőjét,  Fehér István Urat, a Megyei Védelmi Bizottság Titkárát, Dr. Czuprák Ott Elnök Urat, Dr. Boda József dandár tábornok Urat, Farkas Imre ezredes Urat MH. KMO. Hadkiegészítő Parancsnokság Parancsnokát, Kovács József ezredes Urat, a 5. Bocskai Lövész dandár Parancsnok helyettesét, helyőrség parancsnokunkat, Védnökeinket, Támogatóinkat, Köztük Frank Sándor Venesz díjas mester szakácsot, a CORA áruház Igazgatójának képviselőjét, és több más Vendéget.

A műsorközlő jelezte, a folyamatosan zajló eseményeket. A Himnusz elhangzása után Dr. Palotai Jenő ny. ezredes köszöntötte a résztvevőket, Védnököket, Vendégeket, Versenyzőket, köztük a Lengyel, Román, Szerb, Horvát, Boszniai, és Magyar tartalékos ejtőernyős versenyzőket, majd felkérte Somkúti Bálint Urat, a Fővédnök, Honvédelmi Miniszter Úr képviselőjét, szóljon a Vendégekhez, versenyzőkhöz és a XII. MATASZ ejtőernyős verseny megnyitását kérte.

Somkúti Bálint Úr köszöntőjében beszélt a Tartalékosok szerepének, jelentőségének tervezett növeléséről, a Honvédség szükséges erkölcsi támogatásának szükségességéről, arról, hogy a„Hadsereg egy ország bizonyos értelemben véve tükörképe, magának a társadalomnak”, majd, biztató, elismerő gondolatai után, az ejtőernyős versenyt megnyitotta.

Palotai ezredes megköszönte a megjelenteknek közreműködését, segítő támogatásukat, majd a házigazdák nevében meghívta vendégeinket, a versenyzőket, közreműködőket, zenészeket, a hajó személyzetét, egy kitűnő szegedi halászlére, pohár, borra, süteményekre.

Ezt követően harmonika klubunk rövid műsora következett, melyben fellépett Mizsei Zoltán t. őrmester és Bakos József t . őrmester Urak, igen nagy sikerrel. Ezzel a nyitó ünnepség Újszegeden tervezett része befejeződött, és a verseny a repülőtéren kitűnő időben, nagyszerűen folyatódott. Szerb Vendégeinkhez ott csatlakoztunk és tekintettük meg, vettünk részt a verseny részleteinek megtekintésében.

A verseny, záró ünnepségére vasárnap délután került sor, a Szegedi Repülő téren. A Védnökök által felajánlott versenydíjakat, külön díjakat, ajándékokat, Dr. Palotai Jenő ny. ezredes megyei elnök, és a megjelent Védnökök, segítők, Támogatók adták át:

Egyéni versenyben:     I. Helyezett:   Réczi Attila                       SZHSE I.
II. Helyezett:     Hirschler Gábor               SZHSE I.
III. Helyezett:    Asztalos István                SZHSE II.

Csapatversenyben:      I. Helyezett:  SZHSE I. Csapat Kollár, Hirschler, Olenyik, Réczi
II. Helyezett:    SZHSE II. Göbölös,Gál, Asztalos, Mészárovics
III. Helyezett:   PRIEDOR GRIFON Terzic, Ivetic, Lajic, Cvetkovic

Külön díjban részesült:   Lajic  Drasko                 PRIEDOR GRIFON Szerbia
Csorba József                SZEGED MATASZ
Petrive Annamaria        EAGLE 0909. Románia
Plopeaneu Annamarie  BATMEN 16  Románia

A munka során kiemelkedő munkát végzett Dávid István ny. mk. alezredes, Bánki András t. mk. őrnagy, Kiss Antal t. őrnagy, Ugri György t. százados, Demcsák Zoltán t. hadnagy, Csorba József t. hadnagy, Várnai Adrienn és Takó Zsuzsa Úrhölgyeknek, és rajtuk kívül még további, mintegy negyven társunk, Ruzsa, Szegedi, Algyői, Ejtőernyős, és Harmonika klubunk tagjai, akik kiemelkedő, áldozatos munkájáért, őszinte szívvel mondunk köszönetet. Elismerésünket és köszönetünket fejezzük ki a sajtóknak, médiáknak a kiemelkedő munkájukért, támogatásukért.

A versenyünk jól sikerült, alapos tervező munkánkat sikerült valóra váltani. Izgalmakban is volt bőven részünk, például a mezőnyt szállító autóbusz váratlan hibája, -az életnek megfelelően- azonnali tennivalókat követelt közreműködőinktől, de végül minden probléma megoldódott. Nagyon sok új tapasztalatot, kapcsolatokat, szereztünk további munkánkhoz. Bizonyos szerény anyagi, de főleg erkölcsi, eszmei támogatás nélkül eredményes munka nem végezhető a siker reményében. Tovább, erősödött, az a meggyőződésünk, hogy a közösen, önzetlenül végzett munkánk felbecsülhetetlen értékű, hogy tovább kell mennünk a kölcsönös előnyökön alapuló együttműködés útján, és az, hogy ezt a munkát meg kell becsülni, és el kell ismerni.


RUZSA
2011. szeptember 2.

Nagy részvéttel, sok Ruzsai lakos, de a környező települések számos lakója, ismerője, a Közélet számos képviselője, Tűzoltók, Polgárőrök, Lövész, Rádiós sportolók, Tartalékosok Idősek, Fiatalok között kísértük utolsó útjára Kedves Barátunkat, Bajtársunkat Farkas András tartalékos századost, Ruzsai Klubunk közelmúltban autó balesetben elhunyt elnökét.

A szertatást a helyi Plébános kezdte, majd búcsú beszédet Sánta Gizella Polgármester Asszony mondott. Kegyelettel emlékezett Farkas András élet útjára, ami példa lehet minden ma élő Fiatal ember számára. Búcsúztak Tőle a Tűzoltók, Polgárőrök, a Lövész Tömegsport egyesület képviselői.

A Magyar Tartalékosok Szövetsége Csongrád megyei Vezetősége, a Grosshaslach-i Német, és a Kispiaci Szerb, Tartalékosok nevében Dávid István nyá. mk. alezredes búcsúzott. Búcsú beszédében méltatta Farkas András nagyszerű emberi tulajdonságait, közös munkánk fontosabb eredményeit, majd a Német Tartalékosok megküldött búcsú beszédét ismertette. A szertartáson részt vett Dr. Palotai Jenő ny. ezredes, Fróman Gábor t. mk. őrnagy, Andrássy Árpád t. főhadnagy, és Katona Csaba t. törzszászlós. A temetésen részt vettek a Homokhátsági Tűzoltók, járműveikkel, villogó lámpákkal, szirénával búcsúztak Farkas Andrástól, kedves Baráttól, az egykori Tűzoltótól.

A temetés után az igazi jó Barát, Szögi Imre a helyi lövész és tömegsport egyesület elnöke, meghívta a legszűkebb kört, akivel együtt dolgozott, és hosszasan beszélgettünk Bandi Bácsi életéről, tevékenységéről, nem egyszer elérzékenyülve emlékeztünk a több évtizedes közös munkánkra.

A sok virág és koszorú mellett, Sírhalmán elhelyeztük a Magyar Tartalékosok Szövetsége koszorúját. Kedves Bandi Bátyánk, búcsúzunk Tőled, nyugodjál békességben, munkádat, emlékedet kegyelettel megőrizzük!


BARÁTI BAJTÁRSI TALÁLKOZÓ
Újszeged 2011. július 14.

Szerény hagyományainknak megfelelően minden évben baráti, bajtársi összejövetelt szervezünk, ahol a meghívottakkal, és helyi vezetőinkkel, a „fehér asztal” mellett egyeztetjük gondolatainkat. Összejövetelünkre meghívtuk az Elnökség néhány tagját, helyi, a „szomszéd megyék” Elnökeit, munkánkban érintett Vezetőket. Együttműködő Barátainkat Szerbiából, így ez a baráti-bajtársi vacsora alkalmat adott helyzetünk és a határ menti legfontosabb dolgaink elemzésére is.

A főzés ez alkalommal is Dorka Gyuri ny. őrnagy Barátunk feladata volt, melyet ez alkalommal is, hiba nélkül oldott meg. Az időjárás is „ritka nagy meleggel” járult hozzá a baráti légkörhöz, és Harmonikásaink is megleptek bennünket, így a hangulat alakításában jelentős szerepet vállaltak. Itt tovább ismerkedtek a „régiekkel” az „újabb” tisztségviselők, és jó alkalom volt, hogy ne csak a közélet dolgainak intézése közben, hanem magán emberként is találkozhassanak egymással. Ez már korábbi tapasztalatunk, hogy az ilyen összejövetelek erősítik a baráti, emberi kapcsolatokat, melyekre munkánk során nagy szükség volt eddig is, és szükség lesz a jövőben is.

Felköszöntöttük Szabó János ezredes urat, akit a közelmúltban léptették elő, Dékány Lajosné t. főtörm, Úrhölgyet, megyei titkárhelyettest, aki a közelmúltban kapta meg a Honvédelemért kitüntetést, Dávid Istvám ny. mk. alezredes Urat, aki a Német Tartalékos Szövetség érdemérmét, és Dr. Abdúl Rahim t. o. alezredes Urat, aki a Vöröskereszt érdem érmét, a Polgárőr Szövetség kitüntetését, és a Német Tartalékos Szövetség érdem érmét vette át, akik fontos szerepet vállaltak, és teljesítettek a Magyar és a Szerb Tartalékosok, a Magyar és a Német Tartalékosok, és a Szövetségünk körében végzett munka területén.

Jelen volt: Dr. Czuprák Ottó Úr a MATASZ Elnöke, Széles Ernő dandártábornok Úr a MATASZ missziós tagozatának vezetője, Dr. Szabó Imre ny. alezredes Úr a MATASZ igazgatója, Novák Mártonné ny. zls. a MATASZ gazdasági vezetője, Szabó János ny. ezredes Úr a MATASZ Bács-Kiskun megyei elnöke, és Sándor Tibor t. I.o. kapitány Úr, az ORVSS Magyar Kanizsai titkára, és a MATASZ Szegedi, és Csongrád megyei vezetői.

Természetesen köszönetet mondtunk egymásnak is, hiszen összefogásunk, barátságunk, egymás segítése és megbecsülése, munkánk elismerése, együttműködésünk képezheti az elkövetkezendő időszak egyetlen, de megbízható tartalékát.

Folyamatban van a Szövetség alap dokumentumainak módosítása, annak előkészítése. Dávid István ny. mk. alezredes Úr, élve a lehetőséggel a módosító javaslatok több pontjának pontosítását is végezte, de ez a feladat, számos más összefüggés tisztázása után érheti el az előterjeszthetőség szintjét. Nem vagyunk kényszerhelyzetben, nem kell kapkodni, több, a Szövetséggel összefüggő kérdés tisztázása után célszerű ebben a kérdésben a végleges javaslat kialakítása, és a küldött gyűlés elé terjesztés, döntés végett.

Az összejövetel alkalmat kínált a jelenlévőknek, hogy megemlékezzenek Dr. Palotai Jenő ny. ezredes közeli 75. születésnapjáról. Dr. Czuprák Ottó Elnök Úr meleg szavakkal emlékezett meg a „Házi Gazda”Szövet6ségünkben végzett munkásságáról, Közösségünkről, és az alkalomból Dísz tőrt, a Szövetség Arany Emlékérmét, és ajándéktárgyat adományozott, miközben hosszú boldog életet, jó egészséget kívánt az ünnepeltnek, további sok sikert a Résztvevőknek.

Palotai Jenő ny. ezredes, az elismerést és a köszöntő jókívánságokat megköszönve, elmondta, hogy az elismerés a személyes vonatkozásokon kívül, közösségünknek is szól. „Bennünket a haza ügyének szolgálata hozott össze, kovácsolt baráti közösségé, és fog összetartani a jövőben is, a személyes ambíciók, az egyéni érdekek gyengítenének bennünket is, ezért erre az összetartó erőre most is és a jövőben is, mint közös kincsünkre kell vigyáznunk. Koromat nem tartom érdemnek, nem is vagyok maradéktalanul elégedett személyes munkámmal, viszont büszke vagyok arra, hogy a közösségünknek tagja lehetek, és a jövőben is szeretnék alkotó, eredményes munkát végezni”

Ez egy jó közösség, vannak közös értékeink, ezeket tovább kell gyarapítani. Tudjuk, hogy számtalan feladatot kell még megoldanunk, lesznek amelyet, sikerül majd jól megoldani, és valószínű lesz olyan is, amit nem tudunk megvalósítani, úgy ahogy szeretnénk. Sikereink további záloga: a helyes célok, a feltételek és a szorgalmas munkánk, egymás segítése és támogatása. A találkozó jó, baráti hangulatban tartott volna akár tovább is, de külföldieknek, vidékről érkezett Barátainknak a haza utazásra is gondolniuk kellett. Szükség van az ilyen össze jövetelekre, ez a munka mellett összekovácsolja a közösségeket, átsegít bennünket, az alig ki kerülhető nehézségeken. Nincs megállás, már itt is felmerült a soron lévő ejtőernyős nemzetközi célba ugró verseny szervezésének feladat sora, ami közösségünk számára nem kis feladatot fog jelenteni az elkövetkezendő időszakban.


Német – magyar bajtársi találkozó Rúzsán
Rúzsa 2011.07.14 – 17.

A Bundeswehr Tartalékosainak Közép Frankföldi Bajtársi Szövetsége és a Magyar Tartalékosok Szövetsége (MATASZ) Csongrád Megyei vezetősége 2005. május 20.-án Szegeden aláírt együttműködési szerződésében foglaltak alapján talált egymásra két tartalékos egyesület, Rúzsa és Großhaslach.

A 2007. évi Großhaslachi ismerkedési bajtársi találkozót követően, 2009. június hó 19.-én került ünnepélyes keretek között, a rúzsai polgármesteri hivatalban aláírásra, az az együttműködési megállapodás, amely alapján, 2011. július 14.-én kilenc tartalékos katona érkezett Rúzsára, az ott szervezett bajtársi találkozóra.

A rekkenő hőségben Rúzsára megérkező német tartalékos katonákat, Farkas András tartalékos százados, a MATASZ Ruzsai elnöke fogadta a Ruzsai tűzoltó szertárnál. A kölcsönös üdvözléseket követően a vendégeket Szögi Imre, a helyi lövészegyesület elnöke látta vendégül egy kis uzsonnára.                                                                         

Az uzsonnát követően a Kügler vendégházhoz, a német delegáció szálláshelyére hajtottak a német tartalékosok, ahol Frank Kügler szakaszvezető, a Rúzsán letelepült és családot alapított házigazda köszöntötte a vendégeket ékes bajor szavakkal. Egy rövid pihenő és tisztálkodás után, a vendégházban a német tartalékos delegáció tagjainak bemutatkozását követően került sor a hivatalos köszöntésre. Farkas András tartalékos százados, az egyesület elnöke köszöntőjében kitért a két egyesület egyre mélyülő kapcsolatára. Frank Kügler tartalékos szakaszvezető magyar és német nyelvű köszöntőjében elmondta, ő személy szerint is nagyon örül annak, hogy új hazájában köszöntheti bajtársait, honfitársait.

A találkozó hivatalos része után a vendégek és a házigazda tartalékos katonák közösen fogyasztották el azt az ízletes vacsorát, amely a helyi vadászok és halászok által adományozott zsákmányból készült. A vacsorát követően lágy dallamok mellett, bajtársi beszélgetésekkel folytatódott az est.

Másnap 2011.07.15.-én, a bőséges és finom reggeli után Szegedre utazott a két egyesület küldöttsége, ahol a Kelet-magyarországi Hadkiegészítő Parancsnokság Szegedi Toborzó- és Érdekvédelmi Irodájában Mészáros Antal őrnagy tájékoztatta a vendégeket az iroda működéséről. A tájékoztatót követően Dr Palotai Jenő ny. ezredes, a MATASZ Csongrád Megyei elnöke mutatta be a magyar tartalékosok szövetségét, munkáját, megyei felépítését, lehetőségeit, közös Magyar Német megyei szintű tevékenységét, melynek része ez a mostani találkozó is.. 

Ezt követően a program a szegedi lőtéren folytatódott, ahol Andrássy Árpád, a Csongrád Megyei Lövészegyesületek elnöke tartott rövid tájékoztatót a dél-magyarországi lövészklubokról, majd kispuska lövészversenyre került sor a két szervezet között, amit egy, a helyszínen bográcsban megfőzött szarvas pörkölttel zártak a rendezvényen résztvevők.

Ebéd után séta repülni indult a két csapat a Szegedi Repülőtérre, ahol Rózsavölgyi Vilmos fogadta őket. Egy Antonov AN 2-es repülőgéppel, lehetőségük nyílt a tartalékosoknak madártávlatból is megismerni Szeged belvárosát, jelképeit és nevezetességeit, a Tisza-Maros torkolatát, a Fehér-tó természeti szépségét, a Matty-éri evezőspályát. Az „Ancsával” végzett sétarepülés felejthetetlen élményekkel gazdagította a tartalékosokat. A mozgalmas nap után bizony jólesett mindenkinek az ízletes vacsora a Kügler tanyán.

Július 16-án, szombaton, a reggelit követően újra gépkocsiba szállt az egész csapat és a meglepetés program helyére utazott. A hivatalos programban egy sportlövészet állt, amit a Rúzsai lőtéren hajtott volna végre a két csapat. A meglepetés tökéletes volt, amikor az Ásotthalmi koronglőtéren állt meg az autó. Itt egy komplett koronglövészeti programon vettek részt a két tartalékos egyesület tagjai. A koronglövészetnek több ága van, amelyből a résztvevők a „trap” lövészeten, illetve az újabb keletű a „skeet” lövészeten vettek részt. Sokan most vettek részt első alkalommal ilyen lövészeten, mégis úgy tünt az eredmények összesítésénél, ők szerepeltek sikeresebben, maguk mögé utasítva a vadászokat is.

Az ebéd utáni felkészülést követően, 16.00 órakor a német delegáció és Ruzsai MATASZ egyesület megkoszorúzza a rúzsai 1848-as kopjafát. A koszorúzás után Sánta Gizella, a rúzsai polgármester asszony fogadta a német delegációt és a helyi MATASZ egyesület képviselőit. A fogadáson a német delegáció vezetője bemutatta delegáció tagjait, majd Sánta Gizella polgármester asszony mutatta be Ruzsa községét.

Dr. Palotai Jenő ny. ezredes, a Csongrád megyei MATASZ elnöke értékelte a két klub együttműködését. A jövő útja, amit a két települési tartalékos szervezet megvalósított. Ehhez szükséges két jól működő közösség, és egy olyan települési önkormányzat, és önkormányzati vezetők, mint ami adott esetben megvan. Első, és az óta is egyetlen ez a kapcsolat, és szépen fejlődik, vannak elképzelések a település szintű kapcsolatok tovább építésében, és ebben a helyi tartalékosok a „katalizátor” szerepét tölthetik be. Ezt követően elismeréseket nyújtott át. A két szervezet közötti együttműködés létrehozásában, működésének támogatásában kifejtett érdemeiért a „Magyar Tartalékosokért” emlékérmet kapta Sánta Gizella, a rúzsai polgármester asszony és Hans Rudelsberger, a Grosshaslachi tartalékos bajtársi egyesület elnöke. A fogadás alkalmával át adta a megyei vezetőség ebből az alkalomból készített emléklapját a küldöttség minden tagjának.

Reinhard Gernandt őrnagy, a Bundeswehr Tartalékosainak Közép Frankföldi Bajtársi Szövetsége elnöke, a német delegáció vezetője hozzászólásában elmondta, hogy példaértékű a két tartalékos szervezet közötti együttműködés, ahol a bajtársakból igaz barátokká váltak az emberek. Ez a kapcsolat mindenben megfelel a 2009. évben Rúzsán megkötött együttműködési megállapodás pontjaiban foglaltaknak, illetve a már megkötött magasabb szintű megállapodások szellemének és híven szolgálja a Német és a Magyar nép közötti megértést, a barátságot és az együttműködést.

A továbbiakban oklevelek, elismerések és emléktárgyak kerültek átadása a vendéglátók, és a német delegáció részéről. Itt került bemutatásra és átadásra az a díszes vándorserleg, amely Erwin Trammer főőrvezető javaslata alapján készült el, s amit 2012. évben a Rúzsaiak visznek Németországba.  

A német tartalékos katonák – az emléklap mellé – egy pólót is kaptak ajándékba, amelynek a hátát a két tartalékos szövetség emblémája és a TARTALÉKOS BAJTÁRSI TALÁLKOZÓ RÚZSA 2011. 07.14-17.” Felirat díszelgett. Ebbe a pólóba beöltözve vettek részt a magyar és a német tartalékosok azon az ünnepi vacsorán, amelyre Szél János ny. alezredes tanyáján került sor. Itt kerültek kihirdetésre a közös lövészet eredményei és átadásra az érmek és az oklevelek. A több fogásos ízletes vacsorán a vadaké és a szárnyasoké volt a főszerep, amelyhez ízletes italok egész sorát vonultatta fel a vendéglátó Szél János. Az est baráti beszélgetéssel folyt a házigazda által is nyújtott élő zenei előadás mellett.

Másnap, 2011. július 17.-én vasárnap, a reggeli után elérkezett a búcsú pillanata. A búcsúzást Sánta Gizella polgármester asszony kezdte, átadva minden vendégnek egy üveggel a helyi legfinomabb borból, valamint átadva egy, a helyi iskola növendékei által készített kisplasztikát, amely Rúzsa címerét ábrázolta. Búcsúzott a két egyesület elnöke, valamint Frank Kügler szakaszvezető vendéglátó is, akinek a munkáját az egész családja és az egyesület tagjai, asszonyai is segítették, amelyért ez úton mondott köszönetet Reinhard Gernandt őrnagy, a Bundeswehr Tartalékosainak Közép Frankföldi Bajtársi Szövetsége elnöke és Hans Rudelsberger a Großhaslachi tartalékosok elnöke.MAGYAR NÉMET TARTALÉKOS SZÖVETSÉG
MEGYEI ELNÖKÖKEI
EGYEZTETŐ MEGBESZÉLÉSE
SZEGED 2011. július 15.

2011. július 15.-én a megyénkben tartózkodó Közép Frank Földi Német Tartalékos Szövetség elnöke Reinhardt Gernandt t. őrnagy és Dr. Palotai Jenő ny. ezredes egyeztető megbeszélést folytatott a Szegedi Toborzó Irodában. Erre Reinhardt őrnagy megválasztása óta első alkalommal került sor. A megbeszélésre azért is volt szükség, mert mindkét Szövetségben az utóbbi években módosultak prioritásaink, változtak lehetőségeink, és a személyi csere is indokolta, néhány fontos kérdés pontosítását, egyértelművé tételét.

Kölcsönös tájékoztatás után –a Tárgyaló Felek- az alábbi kérdésekben állapodtak meg:

Tovább folytatjuk együttműködésünket az őszinte, teljes egyetértés alapján a két megyei vezetőség között.
Mivel rendezetlen kérdés a két vezetőség között nincs, elsősorban célszerűség és a takarékosság miatt, nincs szükség az évenkénti vezetői találkozókra, azokra kétévente kerüljön sor a jövőben.
Együttműködésünk fő iránya a települések, a települési szervezeteink közötti kapcsolat építése és fejlesztése legyen a jövőben.
A Megyei vezetőségek közötti kapcsolat irányítása egyértelműen a két vezetőség elnökének közvetlen kapcsolattartásán alapul, ezért minden hivatalos érintkezés a két elnök email címén keresztül valósulhat meg. Minden más kapcsolatot, levelet, információt, magánjellegű levelezésnek tekintjük.
Elismerésekre tett javaslatainkat csak az egymással lefolytatott konzultáció alapján, annak alapján terjesztünk elő.


Ismét jól főztek a mindszenti tartalékosok

Mindszent város 2011. július 01 – 03.-án rendezte meg, a XII. Mindszenti Napok rendezvénysorozatát, amelyre meghívták a testvérvárosok mellett mindazon Mindszent nevű települések képviselőit, akik három napig vendégeskedtek a városban. A rendezvénysorozat első napjának délutánján, az ünnepélyes megnyitót követően, népi kirakodóvásár mellett, a lovas-pályán díjugratás folyt, illetve a vendég települések Érmindszent, Csehimindszent, Csonkamindszent, Mindszentkálla, Mátramindszent, Mindszentpuszta-Pér és Muzslya mutatkozott be. A találkozón alkalom nyílt, az elmúlt hónapban, Szerbiában megkezdett „tartalékos kapcsolatok” tovább fejlesztésére, egymás megismerésére, a konkrét kétoldalú kapcsolatok építésére.

A második nap délelőttjén, reggel nyolc órakor vette kezdetét a Mindszenti Horgász Egyesület által szervezett horgászverseny a Kurcán. Mindezzel egy időben a Helytörténeti Gyűjtemény udvarán már gyülekeztek azok, akik aratóünnepre indultak. Kilenc órakor a főzőverseny rajtolt el, míg a vendégtelepülések polgármesterei és a küldöttségvezetők, a Városházán találkoztak.

A Kulturális Központ előtti ligetben készülődött a főzőversenybe benevezett 11 csapat. Itt ütötte fel sátrát a Magyar Tartalékosok Szövetsége Mindszenti Szervezete kis csapata is, Dávid István ny. mk. alezredes vezetésével.
 
A verseny célja: hogy megismerkedjünk egymás tájjellegű ételeivel, boraival és kultúrájával, hogy ez által, idegenforgalmi látogatottságunkat növeljük, és jól érezzük magunkat.

Verseny leírása: Az ország bármelyik településének polgármestere vagy annak megbízottja jelentkezhet ezen versenyre (csapatonként maximum 4 fő főzhet, a többiek kísérők, kisegítők, stb).
Bogács Magyarország egyik gyöngyszeme. A Bikarét nevű területén a résztvevők felállíthatnak egy magukkal hozott főzősátrat, amelyben egyúttal bemutathatják a saját településük múltját, jelenét, jövőjét. A magukkal hozott nyersanyagokból kb. 30 adag bográcsban készíthető ételt kell főzni, lehetőleg a saját tájegységüknek megfelelő jellegűt. Hozhatnak magukkal vendégeket is de a jelenlevő nézők között is szét kell osztani legalább 20 adag ételt kóstolóként.
Értékelés: zsűri értékeli a települések bemutatkozását és a készített ételeket.
Az értékelésben neves szakemberek vesznek részt, valamint segítségünkre lesznek a magyarországi lovagrendek tagjai. Pl.: Bor lovagrend, Paprika lovagrend, Szóda lovagrend jeles képviselői.

Megjegyzés: a résztvevőknek saját maguknak kell gondoskodni a főzéshez szükséges nyersanyagokról és az összes felszerelésről.

A XII. Mindszenti Napok kulturális bemutatóján különböző csoportok szórakoztatták a több ezres közönséget. A Zafír Hastánccsoport többször is megjelent a színpadon. Amíg péntek este a felnőttek csoportjában gyönyörködhetett a közönség, ezúttal a fiatalabbak kerültek előtérbe. Az Alkony Népdalkör a Mindszenti Napok kezdete óta már sokadszorra állt ki a közönség elé, de ezúttal is magukkal ragadták a hallgatóságot. A Városi Dalkör is széles repertoárral érkezett. Mátramindszent, Rozmaring népdalkörét hozta magával, akik a gyönyörű dalokon túl népviseletbe öltözött tagjaikkal is magukra vonták a figyelmet.
Mindszent fája mától kezd cseperedni – mondta a Kulturális Központ előtti parkban a frissen ültetett facsemete mellett álló vendégeknek és vendéglátóiknak Lupityka Gáborné Pelyva Sára, a Mindszenti Civil Szervezetek Tanácsának elnöke a július 3-i záróünnepségen.
A XII. Mindszenti Napok résztvevői vasárnap mondták egymásnak istenhozzádot, ám – a tervek szerint – 2013-ban ismét találkoznak Mindszentpuszta-Péren a tizenharmadik találkozón.

A XII. Mindszenti Napok zárónapján már a nap is kisütött, így megtarthatták a strandon a homokvárépítő és homokszobrász versenyt. 9 nevező alakítgatta lapáttal, vödörrel vagy épp szabadkézzel az alkotásokat. A zsűri értékelésének idejére a Nagycsaládosok Egyesülete ügyességi játékokkal készült, és homokrajz-versenyre is várták a jelentkezőket. Végül aztán a zsűri úgy határozott, hogy minden nevezőt abszolút győztesként hirdet ki. Kiemelték viszont a felnőttek közül Annus Róbert alkotását, aki arcokat mintázott homokból, illetve Horváth Emese homokállatkáit, aki békát, delfint, szitakötőt formázott meg anatómiai pontossággal. Hoztak vödröt, kislapátot is magukkal, de erre nem volt szükség, hiszen szabadkézzel készültek a vízi vagy vízparti állatok.

A partra Pérmindszenti vendégek is kilátogattak vasárnap délelőtt. Rumi Istvánné és Csete Lászlóné ezen a három napon Szabóné Dr. Szokol Gabriella és családja vendégszeretetét élvezte. Igaz, először jártak Mindszenten, de ezentúl szeretnének mindig részt venni a Mindszenti Napokon. Az időjárástól függetlenül igazán jól érezték magukat. Szépnek találták Mindszentet, minden programban részt vettek a jóslástól a bemutatókig. Különösen tetszett nekik a hastáncosok szereplése és a telepi iskolások szüleinek bajortánca. Barátságos és vendégszerető társaságnak ismerték meg a Mindszentieket.

A szentmise után a templomban hangversenyt vártak az érdeklődők. Két tehetséges fiatalember – Balasi Barnabás orgonaművész és Ávéd János szaxofonművész – nyűgözte le játékával a közönséget. Velük lépett még fel a koncerten Brezánszki Ágnes is, aki klarinéton kapcsolódott be a darabokba, illetve gyönyörű hangjával töltötte be a templomot. Több korból több zeneszerzőt megidéztek az egy óra alatt. A sokszínű repertoárba belefért spirituálé, Bach, francia romantikus orgonazene, de felcsendült Ávéd János kompozíciója, melyet kifejezetten orgonára és szaxofonra komponált. A hangverseny záróakkordjaként nem maradhatott el az improvizáció, amely abból a szempontból is különlegesnek számított, hogy hazánkban nem igen próbálkoztak még két ember, két hangszer együttes improvizációjával. A két fiatalember közösen két éve lépett fel Mindszenten, akkor nagyszüleiknek ajánlották a koncertet.
Vágó Vera oboán, Varga Márta pedig, angolkürtön kísérte végig a faültetés ceremóniáját. Lupityka Gáborné Pelyva Sára a búcsúzókat azzal engedte útjukra, hogy a Mindszentek fája jusson eszükbe a távolban is, mert mindig visszavárja a településre őket. Az ünnepség záróaktusaként Annus Ferenc – mint ötletgazda – segédletével elhelyeztek egy időkapszulát, amely a 25 évvel későbbi nemzedéknek visz hírt a 2011-es évről a XII. Mindszenti Napokról.

A megtisztelő oklevelet Dávid István ny. mk. alezredes, a Magyar Tartalékosok Szövetsége Mindszenti elnöke vette át.


Rendkívüli Véradás Mindszenten
Mindszent 2011. 07. 01

A Magyar Vöröskereszt Mindszenti Szervezete, közösen a Magyar Tartalékosok Szövetsége Mindszenti Szervezetével, a XII. Mindszenti Napok alkalmából, ez évben már harmadik alkalommal,  térítésmentes véradást szervezett, a Szentesi Vérellátó Állomással közösen Mindszenten, a Központi Óvodában.

A Magyar Vöröskereszt Mindszenten megalakult csoportja és a Magyar Tartalékosok Szövetsége Mindszenti Szervezete évek óta rendszeresen részt vesz a Szentesi Vérellátó Állomással közösen szervezett térítésmentes véradások mindszenti szervezésében és kivitelezésében. Ez alkalommal a XII. Mindszenti Napok alkalmából szerveztek rendkívüli véradást, amelyre sokan jelentkeztek.

A hely sok véradót némi nosztalgiával töltött el, hiszen sokan ők is, vagy a gyermekük, esetleg az unokájuk oda járt óvodába. Mosolyogva ültek le a pici asztalokhoz, a törpikényi székekre és fogyasztották el a véradást követően a virslit és a sört, az üdítőt, vagy a kávét és a süteményt, amivel a rendezők vendégelték meg a véradókat.

A javaslat, illetve a rendkívüli véradás ötlete Dr. Abdul Rahim tartalékos orvos alezredestől – a Magyar Vöröskereszt Mindszenti Szervezetének elnökétől – származott, amelyhez csatlakozott a Szentesi Vérellátó Állomás, illetve a Magyar Vöröskereszt Szentesi vezetősége is. Mindszenten sok tartalékos katona dolgozik vöröskeresztes aktivistaként, illetve ad minden alkalommal vért Mindszenten, ezért akadálya nem volt egy rendkívüli véradás megszervezésének.

A XII. Mindszenti Napokra érkező több ezer vendégre és érdeklődőre számítva szervezte meg Dávid Ibolya t. törzszászlós, a Magyar Vöröskereszt Mindszenti Szervezetének titkára és Erhard Árpádné véradásszervező az akciót, akik a véradás előkészítésében és szervezésében most is kiváló teljesítményt nyújtottak. A véradás sikeres megszervezéséhez nyújtott segítségért és önzetlen támogatásért, külön köszönet illeti a rendezvénynek helyet biztosító Központi Óvodát, illetve annak vezetőjét és a lebonyolításban segítő dolgozóit.

Mint tudjuk, Magyarország vérellátáshoz, évente legalább 500.000 egység vérre van szükség. Ehhez évente közel fél millió önkéntes embertársunk véradományát, önzetlen segítségét várják beteg honfitársaink. Egy–egy alkalommal, négy és fél deciliter vért vesznek le a véradótól.

A megrendezett rendkívüli véradó napon 81-en jelentkeztek önkéntes véradásra, melyből 76-an adtak sikeresen vért. Új véradóként 14 főt regisztráltak a vérellátó dolgozói. Voltak olyan véradók is, akik a házastársukat, gyermeküket is magukkal hozták, akikből sok volt az első véradó. Sokan nem is tervezték a véradást, csak a rendezvényre érkeztek vendégként, s itt döntötték el, hogy vért adnak.
Ahhoz, hogy az átlagosnál sikeresebb véradást tudhattunk a magunkénak, – mondta el Dávid Ibolya t. törzszászlós, a Magyar Vöröskereszt Mindszenti Szervezetének titkára – sok embernek és szervezetnek kellett hatékonyan együtt működnie. Ez úton szeretnék köszönetet mondani mindazoknak, akik fáradságot nem ismerve, szabadidejük terhére szervezték, segítették és támogatták, illetve az általuk leadott vérrel tették sikeressé, a térítésmentes rendkívüli véradást Mindszenten.


VIII SZEDI EJTŐERNYŐS NÉGY TUSA VERSENY
ÉS EJTŐERNYŐS TÁBOR
SZEGED, 2011. június 14 – 19.

Hosszú tervezés, és nagyon összetett szervezőmunka előzte meg, a most már nyolcadik alkalommal megrendezett ejtőernyős tábort, és az ejtőernyős négy tusa versenyt. A verseny Fővédnökének Dr. Czuprák Ottó Urat a MATASZ Elnökét kértük fel, aki a tisztével kapcsolatos tennivalókat vállalta, és eleget tett megtisztelő, vállalt kötelezettségének. Védnökeink is teljesítették kötelezettségeiket, így minden kedvezőtlen előjel, és nehézség ellenére egy sikeres, eredményes rendezvényt tudhatunk magunk mögött.

A beérkezett Német vendégek fogadásában fontos feladatot vállalt Dávid István ny. mk. alezredes Úr. Ő is nyitotta meg a versenyt melyen több meghívott vendég között részt vett s 86. Szolnoki helikopter e. Parancsnoka, a helyi közélet több vezetője, Várnagy Gyula alezredes Úr versenyünk, nagy elkötelezettje, a verseny teljes mezőnye, és sokan mások.

Rendezvényünk egybe esett az egy héttel megnyúlt iskolai oktatási évzárók országos rendezvényeivel, és nagy gondokat okozott a gazdasági helyzet kedvezőtlen hatása, amely minden kérdésnél nagyon fontos szerepet játszott. Végül Fő védnökünk több oldalú segítsége, a MH több szintű segítése, a Szolnoki ejtőernyős alakulat segítő támogatása, a Repülőtér érintett állománya, a Rendőr Szakiskola, a Szegedi  Uszoda, Ruzsai MATASZ Klubunk segítő közreműködése, a Csorba József t. hadnagy és közvetlen együttműködő támogató csapata pótolhatatlan, nélkülözhetetlen munkája pótolta a nehézségek többségét, és egy jó tábort, és egy színvonalas, jó ejtőernyős versenyt sikerült megvalósítani.

Versenyünkön részt vett magyar katona csapatok mellett egy szerb tartalékos csapat, egy Horvát, két szegedi, több hazai csapat, és egy német katona csapat Georg Weiland t. alezredes vezetésével, akik a verseny előtt egy öt napos tábori kiképzésen sajátították el az RS típusú ernyő használatát, és sikeres vizsga után ezzel az ernyővel teljesítették a verseny feladatait.

Magas színvonalú volt a versengés. Az egyes tusák teljesítése során elért eredmények nem kis gondot okozott a sok holtverseny miatt a végső eredmények kialakítása. Végül a verseny bíróság bölcs döntései alapján ki alakult a végső sorrend, és találtak gazdákra a MATASZ Elnökének díszes verseny díjai:

Összetett csapatversenyben:

  1. Helyezett:                                           Szeged I. Csapata.
  2. Helyezett:                                           Last Minute Csapata
  3. Helyezett:                                            MH 86. SZHB Csapata
  4. Helyezett:                                           Német Csapat
  5. Helyezett:                                           SKY Escort csapata

További csapatok az „indultak még csoportjába” lettek értékelve.

Egyéni versenyben:

  1. Helyezett: Hármas Holtversenyben   Tóth Nándor

                                                                             Csorba József
Hartman Jörg

  1. Helyezett:                                           Barkóczi Balázs

            

  1. Helyezett: Kettős holtversenyben:     Kölner Péter

                                                                               Kővári Ádám

       IV.       Helyezett: Kettős holtversenyben:      Lumpe Rainer
Kocsis Tibor

  1. Helyezett:                                            Varga Ferenc

 Minden részt vett versenyző, az egyes tusákban elért eredményeiről oklevelet kapott.

Az egyes Tusákban a legjobb eredményt az alábbi versenyzők érték el:

Úszás:                                                                     Csorba József
Ejtőernyős ugrás:                                                    Kocsis Tibor
Lövészet:                                                                 Hartmann Jörg
Terep futás:                                                             Kővári Ádám

A verseny záró eseményeire 2011. június 18-án került sor. Nem maradt el a vizsgát tett „fiatalok hagyományos avatása” sem. A verseny befejező mozzanata ként a szakmai értékelést Csorba József t. hadnagy a verseny fő szervezője tette meg, majd Dr. Palotai Jenő ny. ezredes megyei elnök köszönte meg a munkában részt vett minden közre működőnek fontos, színvonalas, nélkülözhetetlen munkáját, majd a jelen lévő Georg Wielland t. alezredes Német csapatvezető Úrral közösen, váltva át adták a verseny díjait, és a díszes okleveleket. Gratuláltak a győzteseknek, minden résztvevőnek, további sikereket, magán életükben sok boldogságot kívántak. Minden gond ellenére, a jövő évi viszontlátással köszöntünk el. Most fő figyelmünket a szeptemberi nemzetközi célba ugró ejtőernyős versenyre összpontosítjuk, több új elemmel, mely verseny fővédnökének a Honvédelmi Miniszter Urat kértük fel.

A kitűnő hangulatban elfogyasztott finom vacsora, méltó befejezése volt ennek a versenynek, ahol nem győzték méltatni a Lőw család kitűnő magyaros vacsoráját. Azért lett ez „családi vacsora” mert a munkát vállalta és megkezdte az ifjabb, és a befejezést az Apa a Lőw család idősebb tagja teljesítette.

Ez a rendezvény is megmutatta, hogy a közösség összefogásának, az egyes tagok felelősségteljes munkájának a jelentősége nélkülözhetetlen. Gondolni kell ennek a munkának a folyamatos értékelésére, megbecsülésére, és elismerésére. Köszönetet mondunk A MATASZ Elnökének, Csorba József t. hadnagy Úr kiemelkedő munkájáért, az ejtőernyős szakosztály tagjainak nagy számban közreműködött pontos és színvonalas munkájáért, a Szegedi Repülőtér, a MH. 86. He. E. Ruzsai klubunk, segítő támogatásáért, Dávid István ny. mk. alezredes megyei alelnök Úr, Katona Csaba t. tzls. Úr, és a Lőw „Család” fontos, kiemelkedő, nélkülözhetetlen munkájáért. A nagy számban készült képeinkből néhány: 


I. Német-Magyar Megyei Szintű Partnerszeminárium Winklmoosalm
2011.06.10. – 2011.06.13.

A Magyar Tartalékosok Szövetsége Csongrád Megyei Szervezete részéről Dávid István nyugalmazott mérnök alezredes vezetésével egy négyfős küldöttség utazott Bajorországba. Dr. Abdul Rahim t. orvos alezredes, a mindszenti szervezet alelnöke, Benedek Káplár Csaba t. százados, az algyői szervezet titkára és Katona Csaba t. törzszászlós, a rúzsai szervezet titkára, akiket megérkezésükkor, Hans-Dieter Böckl úr, az Oberpfalz megyei elnök, mint a szeminárium főszervezője fogadott.

A szemináriumon résztvevő – a MATASZ Csongrád megyei szervezetével partnerségi kapcsolatban lévő – Közép Frankföldi Tartalékos Bajtársi Szövetség küldöttségét, Reinhard Gernandt tartalékos őrnagy úr vezette. Tagja volt Hellmut Gottschalk-Gaudig tartalékos alezredes, a szervezet tiszteletbeli elnöke, Karl Lampe tartalékos alezredes, alelnök és Michael Lucke tartalékos alezredes, a szervezet igazgatója.

A MATASZ Csongrád megyei elnökének üdvözlete, jó kívánságai mellett, átadásra kerültek a rendezvényen megjelent Közép - Frankföldi Tartalékos Bajtársi Szövetség tagjai részére azok az emléklapok, amelyeket Csongrád megye küldött a Vendéglátók részére, valamint az emlékbe szánt könyvek, a MATASZ országos elnökségének ajándékai. Az est további részében a közös bajtársi beszélgetéseké volt a főszerep.       

A rendezvényen résztvevők abban egyetértettek, hogy a népes német és magyar küldöttségek számára a vendéglátó oberpfalziak egy tartalmas programot készítettek. Még felsorolni is hosszú lenne a négy napon látottakat, amelyközben tovább erősödött a vendégek és a vendéglátók közötti bajtársi, és baráti kapcsolat. Az est folyamán már tervek szövődtek az egyes kapcsolatok újabb állomásairól, amelyeket egyre bővülő tartalommal terveznek megtölteni. A búcsú este vidám, jó hangulatban telt el. Úgy a vendégek, mint a vendéglátók is a legnagyobb elismeréssel nyilatkoztak a közösen megvalósított programról.

Az utolsó nap reggelén – a közös reggeli után – összeült a közép-frankföldi és a Csongrád megyei küldöttség, hogy a grosshaslachi tartalékosok küszöbön álló júliusi magyarországi útjának, illetve tartózkodásának programját egyeztessék. Reinhard Gernandt tartalékos őrnagy úr, a Közép Frankföldi Tartalékos Bajtársi Szövetség elnöke kijelentette, hogy nagyszerű volt az elmúlt napok rendezvénye, s több ilyenre lenne szükség, ahol át tudnánk adni egymásnak tapasztalatainkat. Rámutatott arra, hogy a jövőben, ezeket a kapcsolatokat ki kellene még néhány közös dologgal egészíteni. Ezekről a tartalmi, mozgalmi, szakmai részletekről a küldöttség külön feljegyzést készít!

Dávid alezredes köszönetet mondott a vendéglátóknak az ellátásért és az elhelyezésért, valamint a gazdag és látnivalókban bővelkedő programért. A német partnereknek, további eredményes munkájukhoz sok sikert, erőt, egészséget, magánéletükben sok boldogságot kívánt.
HŐSÖK NAPJA, GYERMEK NAP
REPÜLÉSTÖRTÉNETI EMLÉKNAP!
ALGYŐ 2011. május 29.

Algyőn hagyományosan május utolsó vasárnapján rendezik meg az Algyői Repüléstörténeti Emléknapot, a Hősök Napját és a családi gyermeknapot. Ebben az évben a Magyar Tartalékosok Szövetsége Algyői Klubja is jelentős feladatot vállalt magára, az ünnepség megszervezése és rendezése során.

A széles érdeklődéssel várt napon fúvós zenekari ébresztő, térzene után, az egykori repülőtéren a repülés történeti emlékhelyen Dr. Palotai Jenő ny. ezredes a MATASZ megyei elnöke mondott ünnepi beszédet. Beszédében elmondta, hogy az Algyői repülőtér a Szegedi repülés bölcsője, sok ismert repülő kezdte itt a repülést, Algyő nemcsak gazdag olaj és gázlelő helyéről, hanem a repülésről is ismert. Beszédében megemlékezett a hősökről, a gyermekekről, a családok fontos szerepéről.

Algyő nagy családjának ma már fontos része a helyi MATASZ, mint az egyik legfiatalabb helyi társadalmi civil szervezet, aki egyre inkább vállal fontos szerepet, a helyben folyó hazafias honvédelmi nevelésben, a hagyományok őrzésében, a településen található hadisírok gongozásában, és a napokban mutatkozott be a klub a nemzetközi tevékenység területén is, a Szerbiai Testvér település Martonos Tartalékosaival megvalósított találkozó alkalmával.

Az ünnepségen –melyen jelen volt a helyi lakosság nagy többsége- meg koszorúzták a hősök emlékművét, majd a Tartalékosok Szövetsége munkájában való tevékeny részvétel, és a Szövetség támogatása területén végzett kiemelkedő munkájuk elismerése ként, a MAGYAR TARTALÉKOSOK SZÖVETSÉGE EMLÉKÉRMÉT adta át Dr. Palotai Jenő ny. ezredes:

HERCEG JÓZSEF Polgármester Úrnak és

FRÓMAN GÁBOR t. mk. őrnagy Alelnök Úrnak.

Az elismerésekről szóló határozat kivonatát, Bánki András t. mk. őrnagy Úr megyei alelnök ismertette.

A nap széles körű, színes programjában fellépett a MATASZ harmonika klubjának, több helyi és meghívott tagja, melynek igen nagy sikere volt. További sok sikert, jó munkát, erőt, egészséget kívánunk!

Ezen a napon emlékeztünk meg a HOHE rendezésében a Szegedi Hősök napi koszorúzási ünnepségen Szegedi Hőseinkről, melyen a Magyar Tartalékosok Szövetségét Dávid István ny. mk. alezredes Úr, megyei alelnök Úr vezette küldöttség képviselte.


A www.rakoczi.rs honlapról a Szerb Magyarkanizsai látogatásunkról átvett tudósítás.

A Magyar Tartalékosok Szövetsége képviselői városunkban


A MAGYAR TARTALÉKOSOK SZÖVETSÉGE (MATASZ)
CSONGRÁD MEGYEI vezetősége, élükön Dr. Palotai Jenő ny. ezredessel 2011. május 26-án városunkba érkezik.
Délelőtt rövid történelmi városnéző sétával fogadunk őket, majd ezután részletes megbeszéléseket folytatunk a bácskai '48-as, első és második világháborús katonasírok, síremlékek, emlékművek összeírásának, dokumentálásának és részletes feltérképezésének módjáról, amit a Rákóczi Szövetség Magyarkanizsai helyi szervezete vállalt fel, a 2011-es évben, 2012 márciusáig, Magyarország Honvédelmi Minisztériumának segítségével.

A MATASZ legfőbb célja a hazafiságra nevelés, a helyes katonai, etikai, kulturált viselkedési módok elfogadtatása és azok képviselete, a katonai hagyományok ápolása, a bajtársiasság és a barátság erősítése.

Célkitűzéseit tekintve - hidat alkot a hadsereg és a civil lakosság között. Olyan képzeletbeli híd ez, ahol a katonai erények, hagyományok, a hazafiság és a civil elvárások találkoznak, és nem gyengítik, hanem erősítik egymást.


MAGYAR - SZERB
TARTALÉKOSOK VEZETŐI TALÁLKOZÓJA
KANIZSA 2011. május 26.

A Szerb Tartalékos Katonai Elöljárók Szövetsége meghívására egynapos találkozóra és egyeztető tárgyalásra, Kanizsára utazott a Magyar Tartalékosok Szövetsége Csongrád megyei vezetőség 8 tagú küldöttsége. A küldöttséget Dr. Palotai Jenő ny. ezredes megyei elnök vezette, Tagjai voltak: Dávid István ny. mk. alezredes, megyei elnök helyettes Mindszenti elnök, Dr. Abdúl Rahim t. o. alezredes Mindszenti alelnök, Leléné Juhász Erika Algyői elnök, Fróman Gábor t. mk. őrnagy Algyői alelnök, Szögi Imre Úr Ruzsai alelnök, Csikesz Péter t. őrnagy Ruzsai titkárunk, Kocsis István t. őrnagy Úr, Ifjúsági tagozatunk vezetője, és Kanizsán csatlakozott küldöttségünkhöz Kövecsek Ferenc Úr, harmonika klubunk vezetőségi tagja.

A Szerb Tartalékos Szövetség Küldöttségét az ORVSZSZ a legmagasabb szintű vezetői képviselték a tárgyaló küldöttséget Mr. Đorgye Malankovics Elnök Úr vezette, a küldöttség tagjai voltak Dr. Milorad M. Drobac t. ezredes Úr korábbi elnök, Sándor Tibor t. MT. I.o. kapitány Úr, Kanizsai Elnök, Kovács Imre ny. alezredes Szabadkai titkár, és a magyar tárgyaló fél testvér településeinek tartalékos szervezeteik képviselői.

Küldöttségünket a Horgosi határátkelőhelyen fogadták vendéglátóink, és együtt utaztunk Kanizsára, ahol a küldöttségünket a Szerb Tartalékos Katonai Elöljárók Szövetségének Országos vezetői várták, közösen vettünk rész a Város Polgármesterének fogadásán, melyen jelen voltak a város vezetői, és a térség érintett tartalékos vezetői.

Tárgyalásaink során részletesen tájékoztattuk egymást a kialakult helyzetről, azokról a fontos társadalmi változásokról, változó feladat rendszereinkről, melyek természetszerűen érintik és a jövőben még hangsúlyosabban érinteni fogják munkánkat, közös tevékenységünket. Nem változott, sőt gyorsul Szerbia Európa Uniós törekvése, a társadalom átalakulása, mellyel a Szerb Tartalékos Katonai Elöljárók Szervezetének is lépést kell tartania. Mindezt úgy, hogy Szerbiában sem hagyhatók figyelmen kívül a világgazdasági válság kedvezőtlen hatásai. Fontosnak tartják az Európai Tartalékosok Gamingi csoportosulását, és jövőben is részt szeretnének venni –lehetőségeiknek megfelelően- ebben a munkában.

Érzékelhetően, hasonló módon változik, alakul mindkét országban a tartalékosok szerepe, rendeltetése. Mindkét országban a társadalmi civil jelleg erősödése várható. Újminőségű ön szerveződésre lesz szükség, és nem számolhatunk az állami támogatás jelentős, nagymértékű emelkedésével.

A Magyar tárgyaló fél tájékoztatójában megfogalmaztuk a MATASZ új prioritásait, a társadalmi civil jelleg erősítésének terveit, azt, hogy terveinket, célkitűzéseinket, csak egy erős, településeinken működő szervezeti rendszerrel tudjuk megvalósítani, melyben jelen van a társadalom minden rétege, korra, nemre, felekezetre tekintet nélkül. Természetesen fontos szerep vár a volt katonákra. Tisztázni kell ebben a széles körű munkában az állami feladatokat, és pontosítani szükséges a társadalmi tevékenységet, a helyi településeken végezhető közhasznú, civil lehetőségeket, a település általános érdekeivel összhangban. Ha ezt jól ismerjük fel, számíthatunk a településeink támogatására. Öncélú, helyi érdeklődést figyelmen kívül hagyó elképzeléseknek támogatására nem számíthatunk! Ezért is, tárgyaló küldöttségeinket úgy állítottuk össze, hogy a testvér települések képviselői önállóan tárgyalhattak egymással, és felhatalmazásaik alapján állapodtak meg a további közös feladatokban.

Az ifjúság körében végzendő feladatoknak jó keretet biztosítanak a Suli program lehetőségei, de ezt nagyon pontosan egyeztetni kell, a munkában érintett, Oktatási, Önkormányzati és Honvédelmi legfelsőbb irányító szervekkel. Csak ez a legfelső szinten összehangolt, egyeztetett, minden oldalról biztosított munkának lehet gyümölcse. Fontos a türelem, a szakszerűség, és a minden oldalú feltétel rendszer megteremtése.

Szerb tárgyaló partnereink fontosnak, érdekesnek tartották törekvéseinket, tapasztalatainkat szívesen ismernék meg, és megvalósíthatósága esetén, tapasztalatainkat készséggel hasznosítanák munkájukban. A hagyományok ápolása terén és a hadisírok gondozása terén is, továbbá az ifjúság körében folyó sport tevékenységünket is jónak, követhetőnek tartották, melyet munkájuk során, hasznosítani fognak. A küldöttségünk tagja Kocsis István Úr több hasznos módszertani kérdést is ismertetett és lehetőséget ajánlott fel az iskolai és kollégiumi tevékenység formáira, lehetőségeire vonatkozóan. Célszerűnek tartotta, a Magyarkanizsai mezőgazdasági középiskola és kollégiummal korábban kötött együttműködési megállapodásának felelevenítését, és a Tartalékos Szövetségeink adta lehetőségekkel történő bővítését.

Biztosítottuk Szerb Partnereinket, hogy a jövőben is egyik legfontosabb Partnereinknek tekintjük a Szerb Tartalékos Szövetséget. Készséggel segítjük, támogatjuk törekvéseiket, céljaikat az Európai Uniós, és Euró Atlanti közeledésüket, és a széles körű, főleg település szintű együttműködésben. Ez költség takarékos, helyes célszerű, olyan munka, melyre van igény, talán ez képezheti jövőben, a Tartalékosaink nemzetközi tevékenységének egyik legfontosabb elemét. Egyben kértük, a volt Jugoszláv tagállamok tartalékosai körében a további Euró Atlanti orientáció elősegítését, annak támogatását az Európai Tartalékosok irányába történő haladásuk segítését. Ezen a területen a Magyar Tartalékosok Szövetségének vannak elképzelései, javaslatai, melynek fejlesztése, bővítése, javaslatok tovább finomítása a jövő feladatai közé tartozik.

Kölcsönös tevékenységünket, hasznosnak, eredményesnek ítéltük meg, melyet a jövőben tovább folytatunk, főleg a testvér települések kétoldalú kapcsolatait célszerű erősíteni. Nagyon fontosnak tartjuk a személyes, emberi kapcsolatokat, melyek bizonyos helyzetekben alkalmasak, a kisebb nagyobb akadályok leküzdésére. Ebben az évben lesz a MATASZ megalakulásának 10. évfordulója, ezzel kapcsolatosan tájékoztattuk Partnereinket, hogy központi, mértéktartó, ünnepséget fogunk rendezni, melyre Szerb Partnereinknek meghívót fogunk küldeni. Egyeztettük az éves feladatokat, rendezvényeket, majd egy nagyon tartalmas ebéd után, vendéglátóink a határig elkísérték küldöttségünket, haza indultunk és rendben haza érkeztünk. Küldöttségünk hasznos fegyelmezett, eredményes munkát végzett, köszönet küldöttségünk minden tagjának, köszönet, vendéglátóink, körültekintő szívélyes vendéglátásáért!


MATASZ KÖZÉPISKOLÁS
LÖVÉSZ VÁNDORSERLEG
Középiskolai Lövész verseny
SZEGED 2011. május 26.

Az ADY napok keretein belül került sor a MATASZ Megyei elnöke által alapított Szegedi Kollégiumok részére alapított Vándorserleg lövész versenyre, az ADY Kollégium sport lőterén.

A versenyre az öt legnagyobb középiskolai kollégium csapatai neveztek 4-4 fős csapatokkal, ezen kívül mintegy 30 Fiú és Leány jelentkezett egyéni versenyzőként. A látványos megnyitón a szervezési feladatokat magára vállaló ADY kollégium Igazgatója Kocsis István t. őrnagy Úr ismertette a versenycélját, rendeltetését, a kiírás legfőbb szabályait, a biztonsági előírásokat, majd Dr. Palotai Jenő ny. ezredes a Vándorserleg alapítója nyitotta meg a versenyt. A verseny célja a középiskolás korú diákok körében erősíteni a hazafias honvédelmi nevelő munkát, népszerűsíteni a honvédelmi sportokat, és létre hozni azokat a MATASZ célkitűzéseivel egyetértő fiatal diák szervezeteket, akik tanulmányaik befejezése után, lakóhelyeiken, a munkánkban már jártassággal rendelkező emberekként folytatják a megkezdett munkát.

A szervezett, jól előkészített, és végrehajtott versenyen esemény nem történt. Minden pontosan, gördülékenyen történt. A lövészetvezető, a lőgyakorlat vezető, az értékelők, pontosan végezték munkájukat, a részt vevő Tanárok jól fogták össze a nagy létszám miatt kissé elhúzódott versenyt. Sportszerű küzdelemben az alábbi eredmények születtek:

Csapatversenyben:
Helyezett: ADY Endre kollégium csapata.
Tagjai: Vörös János
Dézsi Bálint
Patkás Tamás
Olej Patrik
T: Magyar Márk

Helyezett: FODOR József kollégium csapata.
Tagjai: Nagy Csaba
Szabó Ferenc
Balogh V. Nándor
Vizi József
T: Fazekes Gergely
Kudmann Gergő

Helyezett: Ortutay Gyula Kollégium csapata.
Tagjai: Bereczka Zsolt
Csata Kálmán
Katona Csaba
Kovács Gábor
T: Angyal Roland.

Egyéni versenyben:
Helyezett: Vörös János ADY Kollégium
Helyezett: Dézsi Bálint ADY Kollégium
Helyezett: Kovácsházi Zsombor Gábor Dénes Kollégium.

A Lányok versenyében: a legjobb eredményt Csapó Rita a Janikovszky Éva kollégium versenyzője érte el.

A verseny szakmai értékelése során a verseny vezetője nagyon jónak értékelte az elért eredményeket. Ebben nagy szerepe van az ADY kollégiumban élő vadász és környezet védelmet tanuló nagyszámú hallgatónak, de minden versenyző jól megállta helyét a versenyben. Több résztvevő meghívást kapott a Szegedi lövész sport klubba ingyenes további felkészítésre, mint olyan tehetséges fiatal, akik akár a jövő sport lövői között is szerepelhetnek majd.

A verseny fő díját Dr. Palotai Jenő ny. ezredes adta át, gratulált a versenyzőknek, a rendezőknek, a felkészítő és közre működő Tanároknak, szorgalmas, eredményes felkészítő, és a feladat végrehajtásában végzett eredményes munkájukért. Külön mondott köszönetet Kocsis István t. őrnagy Úrnak, a verseny megszervezéséért, a teljes körű anyagi és személyi feltételek megteremtéséért.


MATASZ KÖZÉPISKOLÁS
IFJÚSÁGI TAGOZAT ALAKÚLT
Szeged 2011. május 25.

Megalakult a Magyar Tartalékosok Szövetsége Szegedi középiskolás ifjúsági tagozata. Szegeden az ADY kollégium rendezésében került sor a MATASZ Csongrád megyei elnöke által alapított lövész verseny végrehajtására, melynek az volt a rendeltetése, hogy a városi kollégiumok közötti lövész versenyen mérkőzzenek meg a csapatok a vándorserleg egy évre szóló megszerzéséért.

A verseny kiírást Kocsis István t. őrnagy Úr készítette el, és az előkészítő munka során már felvetette, a Tartalékos Szövetség Szegedi ifjúsági tagozatának megalakítása gondolatát. Az alkalmat felhasználva meg alakult a Szegedi középiskolai kollégiumok 59 résztvevőjével a MATASZ szegedi ifjúsági tagozata. Vezetését, szervezését, segítését, támogatását Kocsis István t. őrnagy Úr az ADY kollégium igazgatója vállalta el.

Segítését, támogatását, a jelen lévő MATASZ megyei elnöke ígérte. Elmondta, hogy Kocsis őrnagy Úr személyében egy közismert, nagyszerű ifjúsági és sportvezető tartalékos tiszt került erre a helyre, aki azonnal tájékoztatta a résztvevőket, hogy a leg egyszerűbb eszközökkel, a fiatalokat érdeklő, a suli programhoz csatlakozó, olyan tevékenységet terveznek, ami leköti a kollégiumi fiatalokat, része a hazafias honvédelmi nevelő munkának, a katonai hagyományok ápolásának, a honvédelmi sportoknak, az egészséges helyes életmódra nevelésnek. Kérte, hogy a kollégiumokban ismertessék ezt az eseményt, szeretettel várjuk, a tagozathoz csatlakozni vágyó fiatalokat, várjuk javaslataikat, elképzeléseket a tervezett programok színesebbé tételéhez. Sok sikert kívánunk a megkezdett munkához!


ISMERETTERJESZTŐ ELŐADÁS

ALGYŐ, 2011. május

A Magyar Tartalékos Szövetség, pontosított és vállal feladatai közé tartozik a hatékony részvétel a Társadalom nevelésében és úgy gondoljuk, hogy ez a tennivaló sor nagyon széles lehet. Algyői Klubunk Elnöke Leléné Juhász Erika kiváló ötlete volt, hogy településükön, az egészségre, az egészséges életmódra nevelés, oktatás vállalható, érdeklődésre számot tartó kérdéskör.

Kezdeményezésére megkerestük prof. Dr. Molnár József Urat, a Szegedi Orvostudományi Egyetem emeritus professzorát, a Tartalékosok Szövetségének tagját és felkértük egy ismeretterjesztő előadás megtartására, továbbá összegyűjtött, és a helyszínen felmerülő esetleges kérdések megválaszolására. Az érdekes előadást, számos kérdés és igen nagy érdeklődéssel fogadta a hallgatóság, Professzor Úr közérthető módon fáradhatatlanul válaszolt a kérdésekre, több egykori tanítványa, a település ma ott dolgozó orvosai is jelen voltak és érdekes beszélgetések követték az előadás „hivatalos” részét.

Az ismeretterjesztő előadások nyilvánvalóan nem helyettesíthetik az orvosok gyógyító munkáját, de az bizonyos, hogy az egészséges életmód, az egészséges életmódra nevelés nagyon fontos dolog, a betegségeket jobb megelőzni, egészségesen élni, sokkal célszerűbb, mint a beteg emberek gyógyítása, és előadásában Professzor Úr erre biztatta a résztvevőket.

A Tartalékos Szövetség kezdeményezését is, nagyon hasznosnak értékelte. Valóban az is. Ma szerencsére békében élünk, a helyes, természetes, egészséges életmódra nevelés, akár igazi hazafias nevelő tevékenységnek is tekinthető, és ez, mint egy közhasznú társadalmi szervezet, ha nem is alapvető, de hasznos kezdeményezése, büszkén vállalható és teljesíthető tennivalója lehet. Professzor Úr ma is büszkén vállalja, hogy a Magyar Honvédség tartalékos tisztje. Büszkén és jó szívvel emlékezik arra, hogy az 1970 évi nagy Tiszai árvíznél még „mozgósították” is, így az alap kiképzését jelentő katonai szolgálatát követően, még teljesített valóságos, igazi tartalékos katonai szolgálatot. A felajánlott tisztelet díját nem fogadta el, kérte, hogy azt fordítsák a Tartalékosok közötti eredményesebb munkára.


MATASZ
Szegedi Kollégiumi Légpuska Lövészverseny
Versenykiírás

A verseny időpontja, helyszíne: 2011. Május 25 (szerda) 15.30 óra, Ady Endre tagintézmény

A verseny védnöke: Dr. Palotai Jenő ny. ezredes Magyar Tartalékosok Szövetsége
Csongrád megyei elnök

A verseny rendezője: Szeged Városi Kollégium Ady Endre tagintézménye.
Vezetőbíró- Kocsis István

Résztvevők: Szeged Városi kollégium kollégistái

Versenyszám: 10 m távolságról 2x5 db értékelt lövés, 3 próba lövéssel, álló testhelyzetben
Lőlap- 1/A nyílt irányzékú légpuska lőlap
Lőidő- 3 próbára- 2 perc,
az 5-5 értékelt lövésre pedig 6-6 perc a lőlap cserével együtt!
Köregyenlőség esetén a több lőtt 10-9-8-7- stb.. köregység dönt.

Verseny:   Egyéni férfi- és női verseny, valamint 4 fős csapatverseny.
Csapatot az egy kollégiumba lakók alkothatnak, kollégiumonként maximum 1 csapat és maximum 4 fő egyéni versenyző.

Díjazás:  A nyertes csapat egy évre elnyeri az Alapító által felajánlott vándorserleget!
Továbbá csapat 1-3 oklevél, egyéni 1-3 oklevél és tárgyjutalom.

Egyebek:
A lövészversenyekre általánosan érvényes biztonsági előírásokat mindenki köteles betartani!
Az a versenyző, aki ez ellen vét, a versenyből kizárható.
Az a néző, aki ez ellen vét, a helyszínről felszólításra köteles eltávozni.
Egyéni versenyző és csapat, csak nevelőtanár kíséretével vehet részt a versenyen!
Várakozási terület a versenyzők mögötti terület és az erre kijelölt oldalsáv. Ezen belül csak a vezetőbíró, lövészetvezető és a versenyzők tartózkodhatnak! (nevelőtanár, kísérő sem)
A lővonalon felállt versenyzők mindent csak utasításra hajthatnak végre!
A fegyver csövét kizárólag a lőirány felé lehet fordítani. Aki ez ellen vét, kizárható a versenyből.

Szeged, 2011. május 16.

                                                                                               

Kocsis István


A Magyar Vöröskereszt mindszenti kitüntetettjei

A Magyar Vöröskereszt Csongrád Megyei Szervezete – a Vöröskereszt világnapja alkalmából – 2011. május 06.-án 14.00 órakor Jubileumi Közgyűlést tartott a Tisza River Café Étteremben, amely során megemlékeztek a Vöröskereszt Világnapja alkalmából a 130. éves Magyar Vöröskeresztről, értékelték a 2010. év megyei munkáját és kitüntetéseket, elismeréseket adtak át vöröskeresztes aktivistáknak.

Dr. Molnár Gyula a Magyar Vöröskereszt Csongrád Megyei elnöke ünnepi köszöntőjében, megemlékezett Henry Dunant-ról a Vöröskereszt alapítójáról, akinek– az 1859-ben lezajlott és óriási áldozatokat követelő Solferinói csata utáni – kezdeményezésére indult egy eszme, melynek hatására megalakult a humanitárius mozgalom, a Vöröskereszt. Ezután a különböző országokban sorra alakultak a nemzeti társaságok, amelyek a humanitárius eszmét és a vöröskereszt jelképet elfogadva, célul tűzték ki a segítségnyújtást. Kezdetben, elsősorban a háborúk sérültjeit segítették. Tekintettel arra, hogy a mozgalom kiterjedt az iszlám országokra is, így a jelkép kiegészült a vörös félholddal, s ma már, 186 országban működik a Vöröskereszt és a Vörös félhold szervezete. A humanitárius mozgalom Magyarországon is követésre talált. 1881-ben megalakult a Magyar Szent Korona Országai Vörös-kereszt Egylete. 1921-ben megalakult a Magyar Ifjúsági Vöröskereszt, amelynek szervezésében az ifjúság részt vett a rászorulók segélyezésében, adományok gyűjtésében. Kezdeményezésükre 1925-ben rendezték meg először az Anyák Napját, mely – azóta is – elismert hagyománnyá vált.

Dr. Molnár Gyula ünnepi beszédében – egyebek mellett – köszönetét fejezte ki mindazoknak, akik önkéntesként veszik ki részüket a szervezet sokrétű munkájából, önzetlenül, szervezik a véradásokat, mellyel hozzájárulnak mások életének és egészségének megmentéséhez. Megköszönte azt a segítséget és támogatást, amely nélkül a Magyar Vöröskereszt ma sokkal nehezebben láthatná el társadalmi misszióját.

Az ünnepi megemlékezést követően kerültek átadásra a különböző Vöröskeresztes kitüntetések és elismerések, az idei év kitüntetettjei számára. A kitüntetéseket és elismeréseket Dr. Molnár Gyula megyei elnök és Sasvári Krisztina megyei igazgató adta át. A Magyar Vöröskereszt érdemérem ezüst fokozatát – többek között – Dr. Abdul Rahim tartalékos orvos alezredes, a Magyar Vöröskereszt Mindszenti Szervezete elnöke és Erhardt Árpádné véradásszervező vehette át.

Dr. Abdul Rahim tartalékos orvos alezredes, a Magyar Vöröskereszt Mindszenti Szervezete elnöke, háziorvos, Palesztinában, Haifa városában született. Gyermekként szüleivel és testvéreivel – az arab-izraeli háború miatt – menekülni kényszerült Szíriába. Később kapott egy ösztöndíjat Magyarországra, és a szegedi orvostudományi egyetemre került orvostanhallgatónak, ahol 1979-ben szerezte meg orvosi diplomáját. 1980-ban kezdett Mindszenten gyógyítani. A betegek gyógyítására esküdött fel, mely esküje mellett 30 éven keresztül mindvégig kitartott, s igyekezett hivatásának megfelelni, a mindszenti betegeket gyógyítani. Itt került kapcsolatba a Magyar Vöröskereszttel.

A magyar egészségügyben végbement változások szükségessé tették, hogy az egészségügyi ellátás és a véradásszervezés szempontjából Szenteshez tartozó Mindszenten új, önálló területi vöröskeresztes szervezet jöjjön létre, melynek elnöke dr. Abdul Rahim lett. Mint újjáalakult szervezet kereste a helyi civil szervezetekkel a kapcsolatot, s elsők között a Magyar Tartalékosok Szövetsége Mindszenti Szervezetével, majd a helyi Árpád-házi Zsófia Segítőszolgálattal kötött 2008. év tavaszán együttműködési megállapodást. Azóta közösen, évente három alkalommal szerveznek véradást Mindszenten, a szentesi Dr. Bugyi István Kórház Vérellátó Osztályának közreműködésével.

Dr. Abdul Rahim nem csak orvosként segítette a Mindszentieket. 1990 óta képviselte a lakosságot az önkormányzatban. Képviselői munkássága alatt alakította meg Mindszenten 1991-ben a polgárőrséget, amely a rendőrséggel együttműködve, azóta is őrködik a város biztonságán.

Soha nem politizált, nem hangoskodott, s nem tagja egyetlen pártnak sem. A helyhatósági választások során sosem állt be a sárral hajigálók közé. Orvosként, hivatásához méltóan tisztességgel és csendben végzi gyógyító munkáját. Segíti a rászorulókat, támogatja, gyámolítja a gyengéket, s küzd a mindszenti kisebbségiek társadalmi felzárkóztatásáért, hátrányos helyzetük megszüntetéséért és segíti a szociálisan rászorultakat. Mindezt teszi tisztességgel, becsülettel, a közismerten forráshiányos költségvetés mellett, az egyre romló gazdasági viszonyok között, egy feszült politikai légkörben.

Embersége, erkölcsi tartása, a vöröskeresztes mozgalomban végzett majd három évtizedes munkája eredményeképpen kapta meg a Magyar Vöröskereszt érdemérem ezüst fokozatát.

A Vöröskereszt világnapja alkalmából rendezett Jubileumi Közgyűlés zárásaként, a szervezők, egy ízletes estebédre hívták meg az ünnepség résztvevőit.


Elfogadta a kormány a Magyar Köztársaság Nemzeti Katonai Stratégiáját. Ezúton közöljük a stratégiáról elfogadott kormányhatározatot, illetve letölthetik a dokumentum teljes szövegétElkészült a Magyar Köztársaság Nemzeti Katonai Stratégiája, melynek tervezete a honvedelem.hu-n is megtalálható volt, vagyis bárkinek lehetősége nyílt érdemben is hozzászólni a témához. Az érdeklődők a teljes szöveget letölthetik innen:

http://www.honvedelem.hu/files/9/13818/nemzeti_katonai_strategia_feher_konyv.pdf

A teljes cikk itt megtekinthető:

http://www.honvedelem.hu/cikk/13818/nemzeti-katonai-strategia---kormanyhatarozatEurópai tartalékos tisztek konferenciája Gödön

A Magyar Tartalékosok Szövetsége (MATASZ) – az EU elnökség programjához igazított – nemzetközi konferenciát rendez április 29-től, Gödön. A rendezvényen a Gamingi Kezdeményezés tagállamainak képviseletében hét ország küldöttei, megfigyelőként két nemzet tartalékos tisztjei, illetve – a NATO Tartalékos Tisztek Szövetségének (CIOR) képviseletében a főtitkár – Knut Jahr ezredes vesz részt. A kétnapos rendezvényt pénteken Czuprák Ottó, a MATASZ elnöke nyitotta meg, majd a konferencia fővédnöke dr. Simicskó István, a Honvédelmi Minisztérium parlamenti államtitkára, tájékoztatta a résztvevőket a magyar önkéntes tartalékos rendszer átalakításáról.


Az államtitkár többek között elmondta: a csaknem egy esztendeje megalakult kormány stratégiai célkitűzése a tartalékos rendszer megerősítése, melyet egyebek mellett a meglévő állomány életpályamodelljének megalakításával, illetve a tartalékos rendszer fejlesztésével kíván megvalósítani. A változtatás szükségességét az indokolja, hogy tartalék nélkül nincs igazi haderő. Az új képesség létrehozása, kiépítése, az utánpótlás a Magyar Honvédséggel karöltve a biztonság megerősítését szolgálja.

Másfelől, mivel a haza védelme nemzeti ügy, a társadalom felé történő nyitás a civilek nélkül elképzelhetetlen, de a tartalékos rendszeren keresztül megvalósítható. Ennek jelentősége azért óriási, mert a civilek láthatják a haderő valós működését, ami nem más, mint a valódi civil kontroll. A társadalom részéről ebben részt vevő emberek megbecsülést érdemelnek, mert a közösség érdekében tevékenykednek, fontos értéket, a közösség biztonságát képviselik.

Simicskó István a továbbiakban részletesen szólt a védelmi-, majd a műveleti tartalékos rendszer kiépítéséről. Az elképzelések között említette azt a sajátos állományt, a polgári tartalékos kategóriát, mellyel a közéleti szereplők kifejezik kötődésüket a hadsereg felé.

Szóba hozta az „egy nap a honvédelemért programot” is, amely nyitás az iskoláskorú gyermekek felé (a program lényege: a gyerekek a honvédelmi nevelés kiegészítéseképpen egy évben egy napot a laktanyákban töltenek), hogy tudatosuljon bennük a haza védelmének fontossága.

Beszéde végén a parlamenti államtitkár a Honvédelemért kitüntető cím II. fokozatát adta át Alexander Wolfgang Wallinger tartalékos hadnagynak. Az elismerést, a MATASZ kezdeményezésére, dr. Hende Csaba honvédelmi miniszter adományozta az osztrák tartalékos katonatisztnek.

A Gamingi Kezdeményezés (GI), korábban Gamingi Párbeszéd (GG), politikamentes, non-profit társadalmi szervezet, tíz közép-európai tartalékos, illetve tiszti szövetség regionális együttműködése. A szervezet létrehozásának gondolata 1989-ben merült fel Ausztria, Németország, Svájc tartalékos szövetségeiben, azzal a céllal, hogy segítsenek a térség új demokráciáinak saját tartalékos szövetségeik létrehozásában. Még a Varsói Szerződés megszűnése előtt, az alsó ausztriai Gaming kisvárosában, 1990-ben tartották első konferenciájukat, a festői szépségű karthauzi kolostorban. Innen kapta a szervezet a nevét.

Az alakuló rendezvényen Ausztria, Németország és Svájc mellett megjelentek a Cseh Köztársaság, Magyarország, Szlovákia és Szlovénia képviselői. Később csatlakozott Horvátország, Lengyelország és Olaszország is. Franciaország és Románia jelenleg megfigyelői státuszban vesz részt a szervezet munkájában. A GI teljes jogú tagja országonként egy tiszti, vagy tartalékos szövetség lehet. A nemzeti szövetségnek rendelkeznie kell országa (hon)védelmi minisztériumának felhatalmazásával.

Kezdetben a hangsúly a résztvevő szövetségek közötti együttműködés és a térség új demokráciáiban a haderők demokratikus kontrolljának kialakításán volt. Emellett a GI hathatós segítséget nyújtott néhány tagállam tartalékos szövetségének, hogy felkészülhessen a teljes jogú tagságra a NATO Tartalékos Tisztek Szövetségében. A CIOR és a GI céljai között sok közös vonás van ezért szoros együttműködés fűzi őket egymáshoz.

Kétévente más tagállam adja a GI elnökét. A szervezetnek jelenleg Irsay-Nagy Dénes személyében magyar elnöke van. A két alelnök a szlovén Bojan Potočnik (korábbi elnök) és a svájci Heidi Kornek (következő elnök). A szövetség főtitkárságát az Osztrák Tiszti Szövetség látja el. Jelenleg az osztrák Alexander Wolfgang Wallinger a szervezet főtitkára. A GI két fő rendezvénye a tavaszi, úgynevezett Gaming I. konferencia, melyet korábban a névadó kisvárosban tartottak, mára többnyire valamelyik tagállam látja el a házigazda szerepét, és egy közérdeklődésre számot tartó téma kerül megvitatásra, valamint az őszi Gaming II., ahol egy adott tagország mutatja be saját honvédelmének rendszerét, különös tekintettel annak tartalékos vonatkozásaira.

Az idei Gaming I. keretében Gödön az „Európa biztonsága magyar szempontból” elnevezésű kérdéskör szerepel a konferencia középpontjában. Az első nap előadásai között elhangzott: a Lisszaboni Szerződés értelmében tölti be hazánk az EU soros elnöki tisztét. Az unió közös biztonság- és védelempolitikájának területén elsősorban támogató szerepet töltünk be. Az irányítás Catherine Ashton főképviselő kezében van, az ő iránymutatásai alapján tevékenykedik hazánk. A magyar elnökség munkáját két kiemelt cél jellemzi. Egyfelől a közös biztonság- és védelempolitika erősítése, másfelől az európai védelmi integráció előmozdítása, illetve a Lisszaboni Szerződés lényeges rendelkezéseinek végrehajtása.

A védelempolitika területén kiemelt figyelmet kaptak a jelenleg is zajló békefenntartó műveletek, a válságkezelés, a weimari hármak kezdeményezése, a képességfejlesztés aktuális kérdései, ezen belül a képességek csoportosítása és megosztása (pooling and sharing), valamint a partnerségek (EU-ENSZ és EU-NATO) szükségessége.

A konferencia ügyrendi menetében a tartalékos rendszer megújulása és a nemzetközi kapcsolatok kiszélesítése is helyet kapott. A szekcióülésen a MATASZ két tervezetet terjesztett elő megfontolásra, amelyből az egyik az Európai Tartalékos Tisztek Szövetségének, vagy a másik az Európai Tartalékos Szövetség létrehozására irányult.

   


Fotó: Rácz Tünde

A teljes cikk itt megtekinthető:
http://www.honvedelem.hu/cikk/25647/europai-tartalekos-tisztek-konferenciaja-godon


ÉVADNYITÓ  KÖZGYŰLÉS
MAJÁLIS
MINDSZENT 2011. május 1.

A Mindszenti Civil Szervezetek Tanácsa 2010. május 1-jén egy színvonalas, különböző kulturális műsorokban bővelkedő, főzőversennyel egybekötött majálist tervezett, a civil szervezetek és baráti társaságok, valamint a Mindszenten élő családok számára, amelyre a felhívást megkapta – a többi civil szervezethez hasonlóan – a Magyar Tartalékosok Szövetsége Mindszenti Szervezete is. Az egyesület vezetése – csatlakozva a felhíváshoz – úgy döntött, hogy a 2011. évi évadnyitó közgyűlést a majális idején és helyén fogja megtartani.

Május elsején már kora reggel látszott, hogy az idő nem fog kedvezni a majálisozóknak. Ennek ellenére – ha szerény számban is – de összejött a tartalékosok egyesülete az évadnyitóra. Az egész nap szakadó eső sem húzhatta át a mindszenti majálisozó tartalékos katonák számításait. Mivel a szervezők a Kulturális Központ előtti térre tervezték a programokat, így néhány perc alatt áttelepültek a színpadi műsorok és a szereplők a színházterembe, amíg a főzőverseny résztvevői rendületlenül folytatták a szabadban megkezdett ínycsiklandó küzdelmet.

A majális ez évben az Anyák napjával egy napra esett az idén, erről sem felejtkeztek el a tartalékosok sem, így az évadnyitó közgyűlésen megjelent anyukáknak virággal, kedveskedhettek az egyesület tagjai ezen a rendhagyó évadnyitó közgyűlésen. A rendezvényen részt vett –most már nem mint vendég, hanem mint az egyesület teljes jogú tagja – a település polgármestere Zsótér Károly is.

A levezető elnöki feladatokat ezúttal is Széll Pál t. mk. törzszászlós látta el, gondoskodva a jó hangulatról, amit egy üveg „tüzes vízzel” biztosított. Dávid István ny. mk. alezredes elnök – a formaságok mellőzésével – tájékoztatta a résztvevőket az eltelt időszak MATASZ történéseiről, eseményeiről. Nyíltan beszélt a gondokról, őszintén és szerényen az eredményekről, méltatta a közösség szorgalmas munkáját, az egyesület részvételét a városi rendezvényeken, amely jó alkalmat biztosított az elmúlt évben, a tartalékosok helyi szervezetében folyó munka megismertetésére és elismertetésére.

Közben folyt a mindszenti majális színvonalas, különböző kulturális műsorokban bővelkedő programja, amelyből a mindig népszerű arcfestés sem maradhatott ki. A lepkéket, pókokat, a szivárvány színeit, a Kékvirág Klub tagjai varázsolták az arcokra. A színpadon pedig délelőtt és délután is egymást követték a színes műsorok, a fellépők.

A szervezők a Mindszenti Majális rendezvényeinek programjait úgy állították össze, hogy esős idő esetén sem legyen fennakadás. Az egész nap, szemerkélő eső ellenére, a főzőversenybe benevezett csapatok nagy vehemenciával készültek főzőtudományuk bemutatására. A Civil Szervezetek Tanácsa öt évvel ezelőtt jött létre Mindszenten azzal a céllal, hogy felkarolja, támogassa, összefogja a Mindszenten működő civil szervezetek tevékenységét, képviselje érdekeiket, összehangolja a helyi önkormányzat és a szervezetek munkáját, valamint olyan rendezvényeket szervezzen, amely nagy tömegeket mozgat meg a városban.

A Magyar Tartalékosok Szövetsége Mindszenti Szervezete, már a korareggeli órákban megkezdte a főzéshez szükséges feltételek megteremtését. Felállításra került a sátor, amit padokkal és asztalokkal rendezett be a csapat. A főzés a „tábori gulyás ágyú” felkészítése és betöltése Szőke János t. szakaszvezető vezetésével kezdődött meg, majd a legfiatalabb hadfi Zsótér Ákos vette át a főzés irányítását. A harci feladat ezúttal a „Szőke Gulyás” elkészítése volt, amihez a húst Dr. Abdul Rahim t. alezredes alelnök ajánlotta fel a csapatnak. Hát serénykedett is mindenki. A gulyás időben elkészült, amit – folyamatában több alkalommal is – megcsodált a helyi közönség és a zsűri. A délelőtti várakozás után, – a sok előkészülettel és munkával készült gulyás – felkerült az asztalra, amit jó étvággyal falatozott mindenki. Az ebéd után a zsűri kihirdette a főzőverseny eredményét, ahol a Magyar Tartalékosok Szövetsége Mindszenti Szervezete ételkülönlegessége III. díjat nyert.

Sajnos a nap további külső programjaiban az eső vette át a főszerepet, amit nagyon vártak azok, akiknek mezőgazdasági érdekeltségükből adódóan ez valóban –  mint minden májusi eső –  „aranyat”ért. A jó hangulatot azonban az eső sem tudta elrontani. A lassan elszéledő vendégek – az esős idő ellenére is – jól érezték magukat, s azzal köszöntek el, hogy jövőre ugyanitt, csak valamivel jobb időjárási viszonyok között!


RUZSA
Vezetőségi megbeszélés
2011. 04. 18.

Kibővített vezetőségi megbeszélésre került sor Ruzsán. A megbeszélés tárgya a júliusban esedékes Német Tartalékos küldöttség fogadása, a program összeállítása, és a szükséges anyagi feltételek megteremtése. A vezetőségi ülésen részt vett Dr. Palotai Jenő ny. ezredes megyei elnök és Dávid István ny. mk. alezredes Úr is. Minkét megyei vezető számára segítő közreműködést kér a Ruzsai klub.

Tisztázódott a küldöttség érkezésének a pontos ideje, a létszám és az összetétel területén még vannak pontosításra váró kérdések, de ezek már a szervezőmunkát alapvetően nem érintik. Az előzetes információk szerint a Német küldöttség tagja lesz Grosshaslach település Polgármestere is, és tervezik, hogy a két település Tartalékosainak együttműködését tovább fejlesztik, és ki bővítik, települések közötti kapcsolattá. Érdekes fejleménye ez a Tartalékosok együttműködésének, amennyiben ez megvalósul, minden képen tájékoztatjuk erről tagságunkat és más településeknek is megfontolásra ajánljuk, ezt a lehetőséget.

Fontos tapasztalatnak tartjuk, azt a széles körű összefogást, amit ennek a feladatnak a megoldása során tapasztaltunk. Ki kell emelni a feladat „kovácsát” Farkas András t százados Urat, aki minden bizonnyal a legidősebb tagja a MATASZ-nak, de ami a klub elnökeinket illeti egészen biztos így van! Természetesen munkájukhoz minden kért segítséget megadunk, Dávid István Úr felajánlotta, hogy ez alkalommal is, vállalja a tolmács szerepét, és élni fognak a helyi szervezők, a település vállalkozóinak segítő támogatásával, a településen élő Német származású segítőink, támogató közreműködésével. Sok sikert, jó munkát kívánunk a végrehajtó munkához!


HARMONIKÁSAINK KLUBNAPJA
Szeged 2011. 04. 18.

Egyik legsajátosabb klubunk a MATASZ Csongrád megyei Harmonika Barátok Klubja. Ez a zene, a barátság, a művészet a kellemes közös érdeklődésen alapuló közösségi tevékenység és munka nagy valószínűséggel egyik sajátos közössége a Magyar Tartalékosok Szövetségének, Csongrád megyében ez mindenképpen így van. Tagjai egyre több rendezvényen vesznek részt, teszik ismertté, és elismertté tevékenységüket, és természetesen azzal együtt a Magyar Tartalékosok Szövetséget. Nagy szükség is van erre, mert, ha kicsit megkésve is, de nyilvánvalóvá kell válni annak, hogy a MATASZ egy közhasznú, társadalmi civil szervezet, azoknak a prioritásoknak, melyeket fel vállalhatunk, csak így felelhetünk meg. Szükségünk van tehát az ismertségre, szükségünk van a településeken megalakítandó szervezeteinkre, egyértelművé kell tennünk, hogy állami feladatokat átvállalni nem tudunk, de erre nincs is szükség.

Fontosnak és felelősségteljesnek tartjuk azt, amit az ifjúság hazafias, honvédelmi, kulturális nevelése, a helyes emberi kapcsolatok alakítása és fenntartása, jó szellemű emberi közösségek alakítása és formálása területén végezni tudunk, és melyre egyre nagyobb igény van.

Több visszajelzés és konkrét igény jelentkezik munkájuk iránt, több meghívásnak kell eleget tenni a közeli jövőben, a környező településeken, falunapokon, kulturális és sport rendezvényeken, iskolákban és más helyeken. Ennek keretein belül kapott a klub meghívást Szentesre a Műszaki Katonák Napjára, ahol két társunk Bakos József és Mizsei Zoltán tartalékos őrmesterek harminc perces önálló műsort mutatnak be. Jó „követeik” Ők a Tartalékos Szövetségnek, „fegyvereik” pedig nem a hagyományos értelembe vett fegyver, hanem a harmonika, mellyel a zenét, a kultúrát hirdetik és terjesztik hallgatóságuk körében.

A hagyományos klubest ezúttal kissé eltért a megszokottól. Azon részt vett Dr. Palotai Jenő ny. ezredes megyei elnök és Demcsák Zoltán t. hadnagy megyei alelnök, és a legeredményesebb munkát végzett klubtagok közül három fő részére elismeréseket adott át. Meleg szavakkal mondott köszönetet Bánki András t. mk. őrnagy Úrnak a klub elnökének, Bakos József t. őrmester Úrnak és Mizsei Zoltán t. őrmester Úrnak kiemelkedő munkájukért, és további értékes munkájukhoz sok sikert, jó egészséget kívánt. Sok lehetőség van még amelyeket állandóan keresve ígéretes fejlődés áll a Harmonika Barátok Klubja előtt!


MŰSZAKIAK NAPJA
SZENTES 2011. 04. 20.

Minden évben a Magyar Honvédség megemlékezik a Műszakiak napjáról. Ez a szakcsapat megbecsült része a Magyar Honvédségnek, Hazánk fegyveres Őreinek! Ebben az évben is közösen rendezték meg Napjukat a Rendőrséggel, melyen jelen volt Dr. Benkő Tibor vezérezredes Úr a Honvéd Vezérkar Főnöke, Kovács József vezérőrnagy Úr a MH.  Ö. Haderőnemi Parancsnoka,  Dr. Lukács János r. dandártábornok a Csongrád Megyei Rendőrfőkapitány, Szentes Város Polgármestere Szirbik Imre, a társ fegyveres szervek és testületek vezetői, tagjai.

A program ezred sorakozóval, a katonai rendnek megfelelően történt, ahol elismeréseket adtak át. Az ezred állományát köszöntötte a Dr. Benkő vezérezredes Úr. Megköszönte a műszakiak kiemelkedő helytállását a hétköznapi munkájuk során, a kiképzési feladatok sikeres teljesítése során, és a katasztrófa helyzetek elhárításában nyújtott kiemelkedő munkájukért. A sorakozó végén az ezred díszmenetben vonult el az elöljáróik és a vendégek előtt. A meghívott vendégek számára tartott fogadáson Kovács József vezérőrnagy Úr mondott pohárköszöntőt, majd a fogadás során Vezérkar Főnök Úr körbe járta a fogadás résztvevőit, ennek keretein belül, néhány szó erejéig beszélgetett a Tartalékos Szövetség jelen lévő vezetőivel is.

Az alakulat alakuló terét teljesen betöltötték a sokféle bemutató csoportok, többek között a MATASZ Szegedi és Szentesi ejtőernyős alkalmi bemutató csoportja is. Erre az alkalomra még egy repülőgépet is ki vittek az ejtőernyő mellé, és szakszerűen tájékoztatták a nem kis számú érdeklődőket. A különösen érdekes bemutatóknak nagy számú fiatal és iskoláskorú érdeklődője mellett, jelen voltak az egykori műszaki katonák, a felszámolt alakulatok egykori tagjai, akik rendszeres résztvevői ennek a rendezvénynek. Ebben az évben jelen voltak a Szlovák, Román, Szlovén Ukrán hadseregek képviselői is, akik igen nagy érdeklődéssel és elismeréssel nyilatkoztak a rendezvényről.

Jelen voltak Szegedi, Algyői, Szentesi, Ruzsai és más települések tartalékosai, akik érdeklődésükkel, személyes jelenlétükkel, tették érdekesebbé, ezt a fontos és érdekes rendezvényt.

A rendezvényen nagyon pontosan tervezett kulturális program is folyt, melynek keretein belül fel lépett a MATASZ harmonika barátok klubjának két tagja, Bakos József tartalékos őrmester, és Mizsei Zoltán tartalékos őrmester Urak, akik igen nagy elismerést arattak a közönségük előtt.

A rendezvényen egy kitűnő bab gulyás és finom süteménnyel vendégelték meg a résztvevőket, közreműködőket, a rendezvény résztvevőit. Ebben az évben is kiváló volt az időjárás, meg is jegyezték, hogy az időjárás a műszakiak nagy szövetségese. Ebben az évben is, jól, nagyszerűen járult hozzá a rendezvényhez. Köszönjük Banki András t. mk. őrnagy Úr Klub elnök nagyszerű szervező, és közvetlen közreműködő, nélkülözhetetlen munkáját, Bakos József és Mizsei Zoltán tartalékos őrmester Urak, művészi közreműködésüket! Köszönjük a meghívást, további sok sikert kívánunk egykori Bajtársainknak, jövőben is készen állunk szerény lehetőségeinkkel munkájukhoz.BEMUTATKOZÓ
SZEGED
ADY NAPOK 2011. április 7.

A Magyar Tartalékosok Szövetsége –bár nem volt ismeretlen a Szegedi Középiskolás Kollégisták körében- mégis újabb bemutatkozást, korábbi kérdések pontosítását, tartottunk szükségesnek! Erre jó alkalmat kínált a Szegedi középiskolai kollégiumok körében már ismert ADY napok.
Alakulásunk óta eltelt tíz évében, egyik fő jellemző vonásunk, tevékenységünk főbb területeinek, munkánk főbb irányainak a keresése volt egyik legfőbb jellemző tulajdonságunk. Ennek okai a honvédelem folyamatos átalakulása, ernyőszervezeteinek ezekkel összefüggő feladat keresése, az általános társadalmi helyzet folyamatos változása melyben éltünk, és nem utolsó sorban a világ gazdasási helyzet kedvezőtlen alakulása, elkerülhetetlen következményei.

A helyzet, főleg a Honvédelmi Kormányzat egyértelmű döntései miatt egyértelművé vált, tisztázódott, hogy a Tartalékos Szövetség, egy közhasznú, társadalmi civil szervezet, a Hadsereg egyik ernyő szervezete. Helyzeténél, lehetőségeinél fogva, állami feladatokat nem vállalhat, viszont eredményesen működhet közre fontos feladatok teljesítésében, főleg a Honvédelem általános feladatainak teljesítésében, a kedvező társadalmi háttér formálásában, alakításában. Fő feladata lehet, mindezeket figyelembe véve:
1./ Aktív részvétel a társadalom, legfőbb kép a középiskolás korú ifjúság hazafias honvédelmi nevelésében, a helyi szervezeteink, és a honvédelmi sportok szervezése útján.

2./ Honvédelmi hagyományaink ápolása.

3./ Honvédelmi, Katonai emlékhelyek ápolása, hadisírok felkutatása, azok ápolásával összefüggő feladatok.

További általános feladatainkat jelentheti, munkánk jellegéből adódóan, részvétel iskolákban, lakótelepüléseinken, a helyi közéletben, a szervezeti élet útján kapcsolattartás a hasonló tevékenységet folytató külföldi társ, testvér szervezetekkel, és a tartalékosok érdekvédelmével összefüggő feladatok elősegítése, a katonai pályára irányítás és a toborzó munka támogatása. Egyszóval egy képzeletbeli híd működtetése a társadalom és a Magyar Honvédség között.

A rendezvényen részt vett Dr. Palotai Jenő ny. ezredes a MATASZ Csongrád megyei elnöke, Dávid István ny. mk. alezredes a MATASZ megyei alelnöke, Lele András százados a 2.sz. Toborzó és Érdekvédelmi Irodatoborzó tisztje. A nagyszámú érdeklődő nagy figyelemmel hallgatta a Toborzó Iroda munkatársának érdekes tájékoztatóját, és hasonló nagy érdeklődés kísérte a bemutatott fegyverekkel kapcsolatos tájékozatót, osztatlan sikere volt ezeknek az anyagoknak a kézbe vehetőségének. Ebben az intézményben mintegy háromszáz erdész, vadász tanuló is él, ezért ebben a körben nem volt idegen a fegyver ismeret, így még azok kezelésével, használatával kapcsolatosan még alkalmi verseny is alakult.

Élve az alkalommal javaslatot tettünk arra, hogy alakítsunk egy megyei ifjúsági tagozatot, melynek alapját a Honvédelmi ismeretek oktatása lehetne, ismertebb nevén a „Suli program” azaz a Honvédelmi Alap ismeretek oktatása. Ez egy fontos eszköz lehet, hiszen a közeli jövőben ezen a területen módosítások várhatóak, érettségi tárgy már ma is, és ennél fogva, az érdeklődő fiatalok számára érdekes tárgy lehet.

Ennek megvalósítása a jelen lévő Tanárok, és Vezetők körében is érdeklődést váltott ki. Ám ennek a kérdésnek a meghonosítása nem egy teljesen egyszerű feladat. Számos szakmai, szervezési, tervezési, oktatási és nem utolsó sorban financiális kérdést vetettek fel, melyre még több, főleg megfelelő szintű egyeztetésre van szükség.
Ennek alapján nyilvánvalóvá vált, hogy legalább három főhatóság, a Honvédelem, az Oktatásügy és az Önkormányzatok irányításának legfelsőbb színvonalán kell a dolgokat rendezni, és az egyezetések után döntéseket hozni, azokat megfelelő csatornákon továbbítani, egészen a végrehajtó munka szintjére, természetesen úgy, hogy a végrehajtáshoz a feltételeket is biztosítani. Megfogalmazódott az is, hogy az egyezetések után nem érdemes egymásra várni, hanem minél előbb a konkrét feladatokat meg kell kezdeni. Ebben a MATASZ csupán közreműködő lehet, a feladatokat tervezni, szervezni, a feltételeket biztosítani csak hatáskörrel, illetékességgel, a feltételek birtokában lehet!

Felmerült az is, hogy egy folyamatról van szó, azonnali nagy látványos sikerekkel számolni nem lehet, az egyik résztvevő olyan hasonlatot említett, hogy „egy gyár ahhoz, hogy termelni tudjon, azt fel kell építeni. ”volt, aki a „közös ló” hasonlatát említette, azért nem megy ez a dolog könnyen, és példakép a rendészeti oktatás is említésre került, ahol amióta az a kérdés egy kézbe került a problémák jelentős része megoldódott. Telik az idő, ha valaki valamit akar, annak sürgősen lépnie kell, még ez év tavaszán! Ez is egy állami feladat, egy csomó fizetett állami felelőssel, ezért ezt egy közhasznú társadalmi szervezet nem vállalhatja fel, ezt a munkát hatékonyan, a Szövetség sajátos mozgalmi, társadalmi eszközeivel ugyan segíteni tudja, de átvállalni semmiképp sem!

Az útkeresés, az igények, és a lehetőségek elemzése során eldöntöttük, hogy ennek a Kollégiumnak a bázisán, főleg az erdész tanulók bevonásával meg alakítjuk a Szövetség megyei középiskolás ifjúsági tagozatát. A MATASZ megyei elnöke egy vándorserleget alapít, melyet egy lövészet alkalmával lehet el nyerni egy évre, melyért négytagú csapatok versenyezhetnek. Értékelésüket a csapatok első, második és harmadik helyezettjének értékelése mellett, az egyéni első, második és harmadik helyezett eredményt elérő versenyző is értékelésre és elismerésre kerül. Az első verseny kiírására a legrövidebb időn belül sor kerül, és megrendezésére, május első felében, a MATASZ megalakulásának 10 évfordulója, és a Honvédelem napja jegyében fog, sor kerülni ebben az évben.

A verseny kiírására Kocsis István tartalékos őrnagy Úr, a Kollégium Igazgatója Ifjúsági Tagozatunk vezetője vállalkozott, a díjak, oklevelek, biztosítására a MATASZ megyei elnöke, tervezésükre, szerkesztésükre Demcsák Zoltán tartalékos hadnagy Úr a megyei alelnök Úr, a szervező, végrehajtó munka további fontos feladatát Dávid István ny. mk. alezredes Úr megyei alelnökünk vállalta magára. A megrendezés házi gazdája a Csonka Kollégium Tanárai és diákjai vállalkoztak. Jó a kezdeményezés, sok sikert, kívánunk! Köszönet az Intézetnek, és köszönet a Magyar Honvédség Kelet Magyarországi Hadkiegészítő Parancsnokság 2. sz. Toborzó Iroda személyes, segítő, támogató együttműködéséért!


SULI PROGRAM
Csongrád Megye
SZEGED 2011.

A Magyar Tartalékos Szövetség Számára az egyik prioritás, az Ifjúság Hazafias Honvédelmi nevelésében való tevékeny részvétel. Ennek megfelelően fontos terület a Kollégiumokban élő Tanulók be vonása a Tartalékos Szövetség munkájába. Ez lényegében számunkra egy új terület, ugyanis megváltozott kiemelt feladataink lehetővé teszik, hogy ebben a korosztályban a Szövetség megjelenjen, és hozza létre szervezetein, tagozatát, és kezdje meg tevékenységét. Az ADY napok erre jó alkalmat és lehetőséget biztosítanak! Jelen leszünk! A lehetőségért köszönetünket fejezzük ki Kocsis István Igazgató Úrnak.


MAGYAR – SZERB MEGBESZÉLÉS
SZEGED 2011. 03. 30.

A Szerb Tartalékos Katonai Elöljárók Szövetségének Kanizsai Vezetőségének Megbízottja, Sándor Tibor Úr, és Dr. Palotai Jenő ny. ezredes között egy bemutatkozó, tájékozódó, kapcsolatbővítő megbeszélésre került sor Szegeden.

A megbeszélést a MATASZ kezdeményezte, az előkészítésben fontos szerepet vállalt Kovács Imre alezredes Úr a Szabadkai Tartalékosok vezetőségének tagja. A megbeszélésen Palotai ezds. tájékoztatta Sándor Tibor Urat, a Szövetség helyzetéről, a kapcsolat kialakulásának körülményeiről, jelenlegi helyzetéről, és a következő időszak terveiről. A tervezett feladatok pontosítása után, ma már nyilvánvaló, hogy a MATASZ három fontos területen kíván és tud feladatokat vállalni. Ezek között olyan feladatok nem szerepelnek a jövőben, melyek állami feladatok, melyeknek állami felelősei vannak. Kérte és javasolta, hogy bővítsük tovább kapcsolatainkat Szerbia irányába, különösen Észak Szerbia Keleti térségében, mindenekelőtt Kanizsa térségében, mely közvetlenül határos Csongrád megyével.

A kapcsolatok bővítésének olyan települések kapcsolatai kerültek előtérbe, ahol működő állami kapcsolatok vannak települési szinteken, ahol javasoltuk, ezeknek a kapcsolatoknak a ki terjesztését a Tartalékosok területére is. A megbeszélésen javasoltuk, hogy három település kapcsolatainak pontosítását, erősítését: Csongrád Megye - Kanizsa területi vezetőségei, és ennek részeként, Algyő-Martonos, Mindszent-Muzsla, és Ruzsa-Kispiac települési szervezetek között.

Sándor Úr javasolta, hogy egy területi találkozót szervezzünk ez év május utolsó harmadában, Kanizsán, ahova meghívják az érintett területek szervezeteinek képviselőit, és közösen meghatározzuk a további részletes tennivalókat, a konkrét tevékenységi formákat, területeket, a lehetőségek felmérését, közös célokat. A megbeszélés őszinte légkörben, egymás tisztelete és a teljes megértés szellemében folyt, hasznos és előre mutató volt.


20 éve polgárőr Dr. Abdul Rahim

A Magyar Tartalékosok Szövetsége Mindszenti Szervezete alelnökét, Dr. Abdul Rahim tartalékos orvos alezredest, az Országos Polgárőr Szövetség elnöke, Dr. Túrós András, a polgárőr mozgalom érdekében, annak alapítása óta, 20 éven keresztül végzett kiemelkedően eredményes polgárőr vezetői munkája elismerése képen, 2011.03.26.-án, az OPSZ központi ünnepségén, Budapesten, a „Polgárőr Érdemkereszt” arany fokozatával tüntette ki

Magyarország gazdasági és társadalmi átalakulása során, a közbiztonság területén jelentkező hiányosságok pótlása képen, a magántulajdon és a lakosság biztonságérzetének igénye hozta létre, a különböző vagyonvédelmi egyesületeket, amelyekből országos mozgalomként jött létre, a polgárőrség.

Csongrád megye településein is ekkortájt alakultak az első ilyen szerveződések, amelyek közül is kiemelkedett a Mindszenten megalakított polgárőr egyesület, amely már akkor is, a város közrendjét, biztonságát, a lakókörnyezetet veszélyeztető bűncselekmények és közlekedési balesetek megelőzését, a gyermek- és ifjúságvédelem társadalmi feladatainak ellátását tűzte ki célul, s a célok megvalósítását – önként vállalt közösségi feladatként – végzi becsülettel, mind a mai napig.

A Mindszenti Polgárőr Egyesület egyik alapítója és első elnöke, a város önkormányzati képviselő testületének tagja és települési orvosa, Dr. Abdul Rahim lett. Mindszenten ekkor valódi, alulról szerveződő mozgalom bontakozott ki, az akkori, igen kritikus és mindenki által érezhető, zilált közbiztonsági helyzet következményeként. A lakosság érezte, nemcsak elvárásokat kell támasztania a rendvédelmi szervekkel szemben, de tevőlegesen is közre kell működnie a saját közbiztonsága megóvásában.

A Csongrád megyében ekkor megalakult polgárőr szervezetek hozták létre a Csongrád Megyei Polgárőr Szervezetek Szövetségét, melynek Dr. Abdul Rahim alapítója és 2010.-ig elnökségi tagja is volt. Nagy felelősséget vállaltak ekkor magára az a polgárőr vezető, aki vállalta, hogy megalapozza a civil bűnmegelőzés társadalmi megbecsülését, és ezt elfogadottá teszi a lakosság körében is. A polgárőröknek ebben az időben el kellett határolniuk magukat az erőszak, az önbíráskodás, és a másokat sértő provokatív magatartás, a felfegyverkezés és a félkatonai jellegű szervezeti és működési struktúrák, a politikai érdekeket szolgáló megnyilvánulások minden formájától. El kellett vetni, a „bűncselekményekre történő azonnali reagálás” elvét, s tevékenységük egészét a bűncselekmények megelőzésére, az úgynevezett másodlagos bűnmegelőzési munkára kellett irányítaniuk, amelynek egyetlen célja volt, a közbiztonság növelése, a lakosság biztonságérzete javításának elősegítése.

Dr. Abdul Rahim háziorvos és közéleti személyiség 20 éve polgárőr, és lakóhelyén Mindszenten, közel harminc éve gyógyít és hathatósan támogatja a civil szervezeteket, amelyek egy részének tevékenységében – vezetőként – maga is részt vesz.

Dr. Abou Ghazaléh Abdul Rahim háziorvos, Palesztinában, Haifa városában született 1942. október 10.-én, a család ötödik gyermekeként. Gyermekként, szüleivel és testvéreivel, – az arab-izraeli háború miatt – menekülni kényszerült Szíriába. Később kapott egy ösztöndíjat Magyarországra, és az egyéves budapesti egyetemi előkészítő után, a szegedi orvostudományi egyetemre került orvostanhallgatónak. Rahim doktor, 1979-ben szerezte meg az orvosi diplomáját. Orvosként még ma is népszerű, pedig már régóta nyugdíjasként dolgozik.

Dr. Abdul Rahim kezdeményezésére alakult meg 1991-ben Mindszenten a polgárőrség, amely a rendőrséggel együttműködve, azóta is eredményesen őrködik a város biztonsága felett.

Egész életében segítette és bőkezűen támogatta, s támogatja ma is, a Mindszenten működő civil szervezeteket, melyekből néhány megalapítása az ő nevéhez fűződik. Alapítója és elnökségi tagja volt, a Csongrád Megyei Polgárőr Szervezetek Szövetségének, s vezetője volt évekig a helyi polgárőr egyesületnek. Alapítója és elnöke az „Árpád-házi Zsófia Segítőszolgálat”-nak, valamint a Magyar Vöröskereszt helyi szervezetének. Tartalékos orvos alezredesként, tagja a Magyar Tartalékosok Szövetsége Csongrád Megyei Elnökségének, s alelnöke a Magyar Tartalékosok Szövetsége Mindszenti Szervezetének, illetve alapító tagja, a 2006. évben megalakult Mindszenti Civil Szervezetek tanácsának. Az elmúlt évek polgárőr rendezvényeinek állandó résztvevője és támogatója.

Soha nem politizált, nem hangoskodott. Nem volt, s ma sem tagja egyetlen pártnak, politikai szervezetnek sem. A helyhatósági választások során, mint képviselő, sosem állt be a sárral hajigálók közé. Orvosként, hivatásához méltóan, tisztességgel és csendben végezte gyógyító munkáját, mellyel sok száz mindszenti embernek mentette meg életét, adta vissza egészségét, az életbe vetett hitét.

Segíti a rászorulókat, támogatja, gyámolítja a gyengéket, s küzd a kisebbségiek társadalmi felzárkóztatásáért, hátrányos helyzetük megszüntetéséért. Mint a helyi önkormányzat szociális bizottságának vezetője, segítette – s segíti a mai napig – a szociálisan rászorultakat. Mindezt teszi tisztességgel, becsülettel, az orvosi esküjében foglaltaknak megfelelően, a közismerten forráshiányos költségvetés mellett, az egyre romló gazdasági viszonyok között, az egy feszültebb politikai légkörben.

A polgárőr mozgalomban végzett 20 éves vezetői tevékenysége példaként állítható sok mai fiatalabb polgárőrvezető elé. Embersége, erkölcsi tartása, a polgárőr mozgalomban végzett két évtizedes munkája eredményeként vette át, 20 éves polgárőri tevékenysége, valamint a polgárőr mozgalom érdekében, hosszabb időn át eredményesen végzett kiemelkedő munkájaként, az Országos Polgárőr Szövetség elnökétől, Dr. Túrós Andrástól, 2011.03.26.-án, az OPSZ központi ünnepségén, Budapesten, a „Polgárőr Érdemkereszt” arany fokozatát.


ALAPSZABÁLY MÓDOSÍTÁS ELŐKÉSZÜLETEI
2011. március 27.
SZOLNOK

A Magyar Tartalékosok Szövetsége életében az elmúlt évek jelentős változásokat hoztak éppen úgy, mint a társadalom egészében. Az elmúlt évek alatt tisztázódott, árnyaltabbá vált honvédelmi politikánk, egyértelművé vált, hogy a Tartalékos Szövetség egy közhasznú társadalmi, lényegét tekintve civil szervezet. A legerősebb kötődésünk: a Haza, a Honvédelem iránti elkötelezettségünk miatt, a mindenkori Honvédelmi Kormányzathoz való lojalitásunk, de ez mégsem jelenti azt, hogy a honvédelem konkrét feladatait végeznénk.

Az elmúlt években tisztázódott az is, hogy számos állami feladat létezik, melyek közül olyan feladatokra nem gondolhat a MATASZ melyeknek állami felelős intézményei, működő szervezetei vannak, mert ezek tevékenységébe való beavatkozás, számos, nem kívánt következményekkel járhatnak. Mindamellett, ilyen feladatok „át vállalása” felelőtlenség, kalandorság, a lehetőségek teljes hiányában megalapozatlan, felelőtlen lépés lenne.

Mindezeket figyelembe véve Szövetségünk a jövőben az Ifjúság hazafias honvédelmi nevelésében, a hagyományok ápolásában, és a katonai emlékhelyek és a hadisírokkal összefüggő feladatok ellátásában kaphat,m vállalhat szerepet, és ezt a munkánkat –eredményesség esetén- támogathatja a honvédelmi kormányzat. Ha jól bele gondolunk, ezek fontos és nem is kevés feladatot jelentenek a Szövetség számára, és ennek megfelelően kellett már az elmúlt év végén az Alapszabály módosítását átgondolni, előkészíteni és az előkészítő munkát megkezdeni. Az Elnökség ezt a feladatot Dávid István ny. mk. alezredes Úrra bízta, aki ebbe a munkába bevonja, az Elnökség által felkért bizottság tagjait. Ez a munka már hónapok óta tart, sok hasznos és jó javaslat érkezett. Ennek a munkának egy állomása volt 2011. március 27 Szolnok, ahol jelentős lépés történt a leendő Alapszabály szövegének megfogalmazása útján.

Az egyeztető megbeszélésen Baán Norbert ny. alezredes Úr szervezésében Szolnokon került sor, melyen részt vett Széles Ernő ny. dd.tbk. tagozat vezető Úr, Dr. Palotai Jenő ny. ezredes Csongrád megyei elnök, Mohácsi Pál t. őrnagy Békés megyei titkár, és a Házi Gazda mellett a téma előadója Dávid István ny. mk. alezredes Úr. A megbeszélés kitűnően elő volt készítve, minden szempontból. Ennek megfelelően tartalmas érdemi eszmecsere folyhatott, és ennek megfelelően egy jó, olyan javaslat készülhetett, melyet az Elnökség érdemben tárgyalhat, küldhet tovább véleményezésre és esetleges korrekciók után kerülhet döntés céljából a küldött gyűlés elé.

Több fontos kérdés részletezésétől a munka során eltekintettünk. Úgy gondoltuk, hogy további, nagyon fontos részleteket, a Szervezeti és Működési Szabályzatban kell ki fejteni, és részleteiben szabályozni, melynek megalkotására, csak egy módosított, a jelenlegi helyzetnek már minden tekintetben megfelelő alapszabály birtokában van lehetőség. Némileg bonyolította a helyzetünket a jelenleg folyó Alkotmányozási Eljárás is, mégis a jelenlegi ismereteink birtokában végeztük a munkát, és készítettük el javaslatainkat.

A közös munkára a tárgyszerű, érvekkel alá támasztott, kompromisszum kész, alkotó légkör, a tapasztalatokon alapuló szakmaiság, az előre mutató, megoldásokat kereső, az élet által megkívánt helyzeteket tükröző javaslat kidolgozása volt a cél. Úgy gondoljuk ennek a célkitűzésnek sikerült megfelelni. Természetesen ennek a közösségnek számolnia kell az Elnökség és egy még nagyobb közösség a Küldött Gyűlés további bölcsességével. Mégis úgy gondoljuk, hogy ez az anyag alkalmas további, érdemi, alkotó vitára, és a szükséges kiegészítések figyelembe vételével alkalmas arra, hogy kereteit biztosítsa az elkövetkezendő évek munkájához.

Elismerésünket és köszönetünket fejezzük ki Baán Norbert ny. alezredes Úrnak, értékes észrevételeiért, az előkészítő munka, és Családjának a megbeszélés „minden oldalú biztosításáért” végzett kiemelkedő munkájáért. A résztvevőknek a türelemért, közreműködésért, a sok hasznos értékes észrevételéért, tanácsaiért, javaslataikért!Egyeztető megbeszélés
Szeged 2011. március 14.

A 2011. év egyik kiemelkedő rendezvénye Csongrád megyében, a Tartalékosok ejtőernyős négy tusa versenye. Ez az év egybe esik a Magyar Tartalékosok Szövetsége megalakulásának 10. évfordulójával. Az esemény eddigi fő szervezője Csorba József t. hadnagy, az ejtőernyős klubunk vezetője, tájékozatót tartott az eddig végzett előkészítő munkáról. Megbeszéltük a feladat megkezdése óta történt eseményeket, a Tartalékos Szövetség életében, lehetőségeiben bekövetkezett változásokat, újabb, pontosított prioritásait.

Feladataink tervezése során figyelembe kell vennünk, hogy lehetőségeink, támogatóink lehetőségei egyaránt szűkültek, és a jövőben is ezzel kell számolnunk. Legfőbb tartalékaink, egymás tisztelete, megbecsülése, segítése, támogatása. Lehetőségeink közé tartozik, saját erőink, szervezetink építése, összefogása. Mégis reális célokkal szerény mértéktartással vannak lehetőségeink. Ebbe a feladat sorba jól illeszkedik a hagyományossá váló ejtőernyős négy tusa versenyünk, elsősorban, sport jellege miatt, mely alkalmas a Szövetség munkájának megismertetésére, tevékenységünk népszerűsítésére, elismertetésére.

Ennek megfelelően, ebben az évben, eddigi hazai és nemzetközi kapcsolatainkat meghaladóan, több külföldi és belföldi, főleg fiatal vendég meghívásával, szerényen bővítjük a rendezvényt. A mostani nehéz anyagi helyzetben, melyben jelenleg mindannyian vagyunk ez nem egy könnyű feladat, egyre nagyobb mértékben kell azon gondolkodni, hogy egyes rendezvényeket, versenyeket vállalkozás szerűen kell tervezni és megvalósítani.

A tennivalók pontosítása után, meg kell kezdeni a Fő Védnökök, Védnökök felkérését, Velük szemben a kéréseink megfogalmazását. A személyi, anyagi, tárgyi feltételek megteremtését, a verseny kiírás véglegesítését, szétküldését. A részfeladatok konkrét meghatározását, ez egyes feladatok végrehajtásáért felelős Társak kijelölését.

A megbeszélésre a Propeller Klubban került sor, részt vett: Dr. Palotai Jenő ny. ezredes, Dávid István ny. alezredes, Demcsák Zoltánt. hadnagy és a Vendéglátónk: Csorba József t. hadnagy.


Vezetőségi megbeszélés
Ruzsa 2011.03.10.-én

A Magyar Tartalékosok Szövetsége és a Német Bundeswehr Tartalékosok Szövetségének együttműködési szerződése alapján, a Csongrád Megyei Vezetőség és a Közép Frankföldi Vezetőség már több mint öt éve tart kapcsolatot. Ennek alapján a megyei vezetőségek közös kezdeményezésére, a két település, Rúzsa és Grosshaschlah tartalékosai, – a kölcsönös korábbi látogatások után – 2009. évben kezdeményezték a két település tartalékosainak szerződésben rögzített együttműködését.

A két szervezet szándékait akkor megtárgyalták az érintett magyar és a német tartalékos szervezetek vezetőségei, és ezt követően, 2009. július 18.-án került sor – alapos egyeztetés után – a díszes formában előkészített szerződés ünnepélyes aláírására, a Ruzsai önkormányzat tárgyaló termében. Az ünnepélyes aláíráson jelen volt Sánta Gizella Polgármester Asszony, valamint a képviselő testület több tagja, valamint Dr. Palotai Jenő ny. ezredes a MATASZ Csongrád megyei elnöke, Dávid István ny. mérnök alezredes alelnök, Reinhard Gernandt t. őrnagy a Közép Frankföldi BRDW megyei vezetőség elnöke, Helmut Gottschalk-Gaudig t. alezredes az érintett német megyei vezetőség tiszteletbeli elnöke, és a két szervezet több képviselője is. 

A két szervezet között, azóta is folyamatos a kapcsolat, amely során a rúzsai tartalékosok 2010. évi németországi látogatást viszonozva, jönnek 2011.07.14.-én négy napos baráti látogatásra, a német tartalékosok Rúzsára. A látogatás megfelelő előkészítéséért ült össze 2011.03.10.-én a Rúzsai Polgármesteri Hivatalban a helyi MATASZ szervezet vezetősége.

A megbeszélésen jelen volt, Sánta Gizella Polgármester Asszony, valamint a MATASZ Csongrád Megyei Vezetősége képviseletében, Dávid István ny. mérnök alezredes alelnök is. Farkas András t. százados, a helyi MATASZ szervezet elnöke üdvözölte a megjelenteket, majd tájékoztatta őket a német delegáció magyarországi tartózkodásának tervezett programjáról.

A Polgármester Asszony méltatta a két civil szervezet együttműködésének hasznosságát, tekintettel arra, hogy a térségben több mint száz német család él, s elmondta: „bízik abban, hogy ezen a szervezeten keresztül, a helyi németek könnyebben bekapcsolódnak a település közéletébe, a sport és szabadidős tevékenységébe". Elismerését fejezte ki a kapcsolat kiépítésében résztvevő tartalékosoknak, és további támogatásáról biztosította tevékenységüket. Méltatta a kapcsolat úttörő jellegét, ugyanis országosan is ez az első ilyen település szintű szerződéses kapcsolat, amely a magyar és a német tartalékosok között ez idáig létrejött.

Farkas András t. százados elnök elmondta, hogy a német küldöttség számára a magyar vendéglátók egy tartalmas programot készítettek elő, amelyet megtárgyalásra terjesztett elő, a vezetőség elé. A vezetőség megtárgyalta, illetve bizonyos pontokban megváltoztatta, illetve kiegészítette a javasolt programot. Még felsorolni is hosszú lenne azt, az ily módon átdolgozásra javasolt négynapos programtervezetet, amely bővelkedik látni- és tennivalókban, s bizonyára ezúttal is hozzájárul ahhoz, hogy a vendégek maradandó élményekkel utazzanak – a négy napos látogatás után – haza Németországba.

A tervezett német látogatás anyagi fedezetét ezúttal is, a helyi vállalkozók és a kapcsolatban érdekelt tartalékosok biztosítják. Dávid István ny. mk. alezredes megyei alelnök, hozzászólásában biztosította a rúzsai szervezet vezetőit, hogy a megyei vezetés is kiveszi részét a támo
gatásból. Köszönetet mondott a rúzsai tartalékosok értékes és kiemelkedő tevékenységéért, további eredményes munkájukhoz sok sikert, erőt és egészséget kívánt. Kifejtette, hogy az előkészületeket a megyei vezetőség folyamatosan figyelemmel kíséri és kérte, hogy a továbbiakban is, lelkesedéssel és szorgalommal dolgozzanak terveik megvalósítása érdekében. A megyében és talán az országban is, több ilyen kapcsolatra lenne szükség, és még nagyobb szükség lesz arra, hogy ezeket a kapcsolatokat tartalommal töltsék meg az együttműködők.ALGYŐ
2011. március 4.

Algyői Klubunk vezetőségi megbeszélést tartott. A megbeszélésre az alakulás óta eltelt időszakról szóló tájékoztatás és az éves feladatok megbeszélése okán került sor. Tájékozatót Leléné Juhász Erika tartott. Tájékoztatta a jelen lévőket, hogy az alakulás óta mintegy húsz főre bővült a taglétszám, rendben megtörtént a tagdíjak beszedése és befizetése, készítettek egy pályázatot, mellyel 100.000.-Ft pénzösszeget nyert a klub, egyeztetésre került a 2011. év feladatai és lehetőségei a település vezetőivel, és az együttműködő társadalmi civil szervezetekkel.

Részletesen ismertette a március 15-i megemlékezéssel kapcsolatos koszorúzás konkrét tennivalóit, vázolta az április 29-i helyi rendezvény, a május 29-i helyi repülés történeti nap, és gyermeknap elképzeléseit, és az augusztus hónapban megrendezésre kerülő falunap várható lehetőségeiről. Fróman Gábor t. őrnagy alelnök tájékozatót tartott, a pályázat útján kapott haditechnikai eszközök elhelyezésének és hasznosíthatóságának elgondolását. Majd Dr. Palotai Jenő ny. ezredes megyei elnök tájékoztatta a jelenlévőket a MATASZ küldött gyűlésen elhangzottakról. Elmondta, hogy a MATASZ 2011 évben munkáját a Szövetség megalakulásának 10 évfordulója jegyében tervezi. Ez évben is, és a jövőben a Szövetség három fontos prioritást állapított meg a maga számára: A Társadalom, főleg az ifjúság körében végzendő hazafias honvédelmi nevelést, (szervezeti keretei is lehetőségei működtetése útján) a hagyományápolás, és a katonai emlékhelyek és a hadisír gondozás, együttműködve ezen a területen a helyi civil szervezetekkel. Az ezen a területen végzett eredményes munka elismerésére is gondolni kell majd a jövőben.

A tájékoztatók után felmerült, hogy fontos, hogy meg ismertessék tevékenységüket a település lakosságával, tisztázni azokat a lehetőségeket és módszereket, amivel el lehet ismertetni MATASZ létjogosultságát, megismertetni munkánk közhasznúságát. Meg kell jelenni a gyermekekkel kapcsolatos rendezvényeken. Tájékoztattak, hogy igen jó visz hangja volt Bakos József Miniszteri elismerésének, a településen jól ismert a kultúra művelése és terjesztése terén végzett munkája. Felmerült, a Szerbiai Martonos településsel lévő együttműködés lehetősége, melyet még a rendezvény szünetében pontosítottuk, az ORVSS illetékeseivel, válasz a közeli jövőben várható.

A jó hangulatú, alkotó légkörben lezajlott megbeszélés, a feladatokhoz tartozó fontosabb feltételek számba vétele, a felelősök ki jelölése, biztosítja a sikeres végrehajtás esélyeit. Kérték, hogy nagyobb rendezvényeikre, esetenként hívjunk országos MATASZ vezetőket is, hogy ismerjék meg azokat a körülményeket, melyek keretei között a települések munkájukat végzik. Algyő kedvező körülmények között működő, jó adottságokkal, eredményesen dolgozó vezetőkkel irányított település, számos lelkesítő eredménnyel, több kiemelkedő jelentőségű tervvel messze viszonyokkal rendelkezik a hasonló méretű több településnél. Sok sikert, további jó munkát kívánunk!


KÜLDÖTT ÉRTEKEZLET
Budapest, 2011. február 26.

A Magyar Tartalékosok Szövetsége legmagasabb szintű fóruma a Szövetség Küldött értekezlete. Ez alkalommal megtárgyaltuk a 2010-évben végzett munkát, meghallgattuk az Ellenőrző Bizottság és a Számvizsgáló bizottságok jelentéseit, és megtárgyaltuk a 2011 év fontosabb feladatait. Tisztségéről lemondott Kovács Zoltán Úr helyére az elnökség tagjává választottuk Bakó István ny. vezérőrnagy Urat, aki már korábban huzamosabb időn keresztül a Szövetség Repülő tagozatát vezette.

A küldött értekezlet munkájának középpontjában az elkövetkezendő időszak legfontosabb feladatainak megjelölése állt, ezek szerint a jövőben az ifjúság, bővebb értelemben a társadalom hazafias honvédelmi nevelésében való részvétel, a honvédelmi jellegű sportok szervezése, a hagyományápolás, és a katonai emlékhelyek, és a hadisírok gondozása és az ezzel kapcsolatos civil lehetőségek szervezése. A Honvédelmi Minisztérium ezeket a feladatokat tartja szükségesnek és támogathatónak.

Ezek a feladatok kevesebbek, mint amelyekre korábban gondoltunk, de állami feladatok végzésének meg vannak az állami felelősei, ezeket Nekik kell a jövőben felelősséggel végezni. A számunkra vállalható és végezhető tennivalók nem kevesek, melyeket csak úgy tudunk végezni, hogy meg kell szerveznünk saját magunkat, és szervezeti kereteink között, szorgalmas és hasznos munkával további elismerést és megbecsülést szerezhetünk a Magyar Tartalékosok Szövetségének. Ehhez összefogásra, egymás segítésére, támogatására és megbecsülésére van szükség.

Megyénket hét fős küldöttség képviselte, rész vettünk a vitában. Véleményünkkel, szerény tapasztalatainkkal igyekeztünk hozzájárulni a küldött értekezlet munkájához.

MAGYAR – SZERB TARTALÉKOSOK
EGYEZTETŐ MEGBESZÉLÉSE
SZEGED 2011. 02. 28.

A Szerb Tartalékos Katonai Elöljárók Szövetsége és a Magyar Tartalékosok Szövetsége Együttműködésért felelős kijelölt megbízottai Szegeden egyeztető megbeszélést folytattak. A két együttműködő szervezet illetékesei kölcsönös tájékoztatást adtak szervezeteik helyzetéről, azokról a társadalmi körülményekről, megváltozott prioritásokról, anyagi lehetőségeik alakulásáról, melyek között a munkánkat végezzük. Egyeztettük a 2011 évi fontosabb rendezvényeinket, különös tekintettel azokra a rendezvényekre, melyekre számítunk kölcsönös képviseletre.

Tájékoztattuk Szerb Partnereinket arról, hogy éves munkánkat a Szövetség megalakulásának 10.-évfordulója jegyében tervezzük. Két kiemelt megyei rendezvényre, a tervezés stádiumában lévő júniusi ejtőernyős négy tusa versenyre, a szeptemberi nemzetközi célba ugró ejtőernyős versenyre, és a központi októberre tervezett rendezvényre számítunk megjelenésükre. Szerbiában, a nyári hónapokban június, július hónapban egy ifjúsági tábor rendezvényére hívják elsősorban Csongrád megyei MATASZ vezetők részvételét.

Megbeszélésünkön megállapítottuk, hogy rendezetlen kérdések, lényeges problémák nem terhelik kapcsolatainkat. Megállapítottuk, hogy kapcsolataink teljes mértékben élvezik a központi támogatást, teljes mértékben megfelelnek a központi elképzeléseknek. Munkánkban is érzékelhető a feltételek egy részének hiánya, egyetértettünk abban, hogy a megváltozott prioritások, napi feladatainak számtalan lehetőségei lehetnek, melyeket a jövőben kölcsönösen keresnünk kell. Az ifjúság nevelésében való részvétel, a elsősorban kölcsönös sport, kulturális rendezvényeken való részvétel útján valósulhat meg. Az eltérő, mégis közös történelmi hagyományok ápolása során a tárgyszerűség, és az őszinte megértés, a katonai emlékhelyek és hadisírok ápolása során a történelmiség, a reális valóság követése a kívánatos.

Egyetértettünk abban is, hogy együttműködésünk alapja a jövőben is az egymás kölcsönös tisztelete, a kölcsönös barátságnak és a megértésnek kell lennie. Közös munkánkban a szomszédságunk, az állami vonalon meglévő együttműködés, a tartalékosok közös tevékenységének a munkában való megjelenítése a kívánatos. Megállapodtunk abban, hogy az egyes rendezvényekre megfelelő időben egymás számára meghívót fogunk küldeni.

A MATASZ részéről Dr. Palotai Jenő ny. ezredes Csongrád megyei elnök, az ORVS részéről Kovács Imre ny. alezredes folytatta a tájékoztató, egyeztető megbeszélést. Rendezetlen, felmerült és megnyugtatóan meg nem tárgyalt kérdés nem maradt! Közös munkánkról az általunk képviselt szervezetek illetékes vezetőit kölcsönösen tájékoztatjuk.


MEGYEI ELNÖKÖK ÉRTEKEZLETE

BUDAPEST. 2011. február 11.

A MATASZ Elnöke rendhagyó tanácskozásra hívta a Szövetség megyei elnökeit. A tanácskozás legfőbb oka az volt, hogy több olyan változás, illetve több tekintetben más helyzet állt elő, ami a megyei vezetők többségében kérdések egész sorát vetette fel. Elnök Úr ismertette a Szövetség helyzetét, a korábbiakhoz viszonyítva újszerű módon azokat a lehetőségeket, melyek közül, a Szövetség megjelölheti azokat az elképzelhető feladatokat, melyeket teljesíteni tud, és amelyek teljesítése esetén együttműködő, támogató partnereket, feltételeket, és támogatást szerezhet megvalósításához.

Vita indítójában elmondta, hogy a profilunk egyre inkább tisztázódik, általunk korábban elképzelt feladatokat, az állam és az arra szakosodott intézményei, más feladatokat, más szervezetek fognak megvalósítani. Ezért a vég nélkülinek tűnt út keresés befejező szakasza érkezett el, és a jövőben a jelzett területek művelése a kívánatos és támogatható a jövőben:

Tájékoztatta a megyei elnököket (ahova a korábbi Elnökök, és az elnökség tagjai is hivatalosak voltak,) hogy az új Honvédelmi Vezetés számos kérdést, úgy tartalmában, módszerében másként lát, mint eddig, támogatásukat pedig csak az eredményes munka reményeiben fogja a jövőben biztosítani. Képletesen elmondta, hogy a jövőben sem, (igaz számunkra eddig sem) „röpködnek sült galambok a levegőben” ezért erre senki sem számítson!

1./ Hagyományok őrzése, ennek változatos formája, melyet pályázatok lehetőségével, és más egyéb módokon a HM támogat.

2./ Hadisírok gondozása, ennek kialakult és támogatott rendszerébe kell be kapcsolódnunk, mindenekelőtt a lakó területi szervezeteink útján.

3./ A társadalom hazafias honvédelmi nevelése, különös tekintettel az ifjúság, ezen belül is a tanuló ifjúság körében végezhető honvédelmi jellegű sportok szervezése, végrehajtására.

Ezek már így felsorolva, megfogalmazva is régen várt rendező gondolatok! A megvalósíthatóság sok formája, tarka lehetőségei, számtalan lehetőséget rejthet számunkra. Azt teljes bizonyossággal meg lehet állapítani, hogy sok eredeti, Több Alapító Társunk egykor, számos megnyilatkozásaik szerint, nem egészen erre gondolt. Főleg azok, akik egy tartalék haderőre, egy egész sor állami feladatra, állás helyek sokaságára, kiképzésre, nagy bázisokra stb. gondoltak. Soha nem láttak különbséget az állami és a társadalmi jellegű civil feladatok között, akik a Tartalékos Szövetséget a MH egyik „hadrendi elemének” gondoltak békeidőben. Ma már nyilvánvaló: Ezek téves elképzelések voltak!

Sok ember számára, úgy érzem, számunkra is a gondot az jelenti, hogy –bár eltelt 20 év a rendszerváltozás óta- nehezen tudunk eligazodni a civil társadalom útvesztőjében. Nehezen értjük meg az önkéntesség, az önkormányzatiság elveit, gyakorlatát. Nehezen különböztetjük meg, hogy melyek az igazi, melyek a látszólagos értékek. Melyek azok a tevékenységek, amelyek támogatásra érdemesek, melyek azok amelyek ugyan kihívóan magas támogatást élveznek, és lényegében a közösség érdekeivel szemben egyéni haszonszerzés céljait szolgálják! Nem érthető, hogy becsületes életvitellel a nélkülözés, és a nyomor szélére lehet kerülni, és szélhámoskodással mesés vagyonokra lehet szert tenni. Sokszor ez nem is könnyü.

Most legalább meg van fogalmazva, mit gondol a Honvédelmi Kormányzat, a Tartalékos Szövetséggel kapcsolatban. (Alakulásunk óta eltelt 10-évet figyelembe véve ez sem semmi!) Remélhetően ezek napokon belül nem fognak tovább változni! Evidenciának tartom, hogy a felvállalásra kerülő tevékenységeket a Honvédelmi Kormányzat, támogatni is fogja! Nem képzelhető el a hagyományápolás azon a formája, ahol „mesedélutánok szervezésével kiöregedett katonák mesélni fognak a csodálkozó gyerekeknek”, mert ezzel könnyen nevetség tárgyává válhat az egész ügy, még a legjobb elképzelés is. Ez a XX században megszokott gyakorlat volt, most már az újabb évszázadból már egy új évtized is eltelt.

Biztosan lesz sok szép, értékes, okos kezdeményezés, de a célok elképzelések mellett a támogatások oldalát is alaposan át kell gondolni. Ott ahol értékelhető tevékenység folyik, oda nem az „apparátus által előkészített” nemleges döntéseket, leveleket kell és lehet küldeni, hanem valóságos segítés, és konkrét támogatás kell! Itt eszmei, erkölcsi támogató (egyértelmű HM ajánló levél a MATASZ támogatására) továbbá anyagban, (inkurencia, tényleges kiadások stb.) eszközökben, és nem egyszer pénzben megjelenő segítésre kell gondolnunk.

A többi tevékenységi forma is alapos, átgondolásra váró kérdések egész sora. Ennek elemzésére idő szükséges. Meg kell ezekhez találni az embereket, formákat, anyagokat, eszközöket. A konkrét tennivalók kialakítását. A bűnözésen kívül nincs egyetlen olyan „vállalkozás” sem, ahol befektetés nélkül lehetne gyors eredményeket elérni. Ma egy piac gazdaságban élünk, látjuk azt, hogy sokan nagyon jól élnek viszonylag kevés munkából, joggal várhatjuk el, hogy önzetlen tevékenységünket értékének megfelelően támogassák!

Természetesen ehhez egy jól működő ismert, erős szervezet szükséges! Megszervezését sok törekvés és számos evidencia megvalósulása, szervezeti, stílus, módszer alkalmazása fogja tarkítani, elfogadhatóvá tenni a munkánkat. Milyen jó, hogy nem tanácsoltunk el eddig egyetlen társunkat sem, a közénk jelentkezettek közül. Most már látható, hogy egy átgondolatlan képbe korábban volt nem illeszthető ez a csoport, most már szükségünk lesz Rájuk. Gondoljuk át az eddigi elképzelések egy részét, képtelen elképzelések megalkotóit, (területvédő ezredek, minőségi tartalékok, kiképző bázisok, adatgyűjtés, jelentések a HM felé, stb.) akik közül sokan már azt sem tudjuk, hol vannak, ha még itt is vannak kénytelenek diszkréten nagyokat hallgatni (ha még emlékeznek) egykori téves ötleteik okán:

A mostani megyei elnöki megbeszélés formájában új. Lényegében ez egy újfajta „műhely tevékenység” volt. Nem döntéseket kellett itt hozni, hanem azoknak az embereknek a véleményét kellett meghallgatni, megismerni, akik egyikeik azoknak, akik a legnagyobb jártassággal rendelkeznek a napi munkában, és a leg szakszerűbb, megvalósítható véleményeket tudják megfogalmazni a jövőt illetően. Ezek ismeretében az elnökség össze tudja állítani a küldött gyűlés számára a valószínűen elfogadható javaslatait.

Egyik Társunk egy képzeletbeli kocsihoz hasonlította közös ügyünket, ahol vannak képzeletbeli lovak, akik előre húzzák a kocsit, (a MATASZ szekerét) vannak, akik csak hozzá vannak kötve, vannak, akik ezen a kocsin csak utazni akarnak, és sajnos olyan is van, akik szándékosan, vagy szándékukon kívül visszafelé húzzák ezt a képzeletbeli kocsit. Érdekes szókép ez, érdemes lenne rajta elgondolkodni.

Talán nem volt az összejövetel haszontalan. Egyenes, sokszor egyértelmű, nyílt vélemények hangzottak el. Kezd az őszinte hangvétel teret nyerni, hiszen vannak dolgok, amelyek nem kerülhetők meg. Van több olyan hosszabb idő óta folyó kedvezőtlen jelenség, erről nyíltan beszélni kell, mellyen változtatni kellene. Van terület, ahol úgy tűnik személyes konzekvenciák levonása is szükséges lehet.

Természetesen mellőzni kellene a személyeskedéseket, sértődékenységet, mert az sehova nem vezet, de hallgatni a valós problémákról még nagyobb gond lehet! Ki kell néha rakni a tükröt, és ha gond van, „szó éri a ház elejét” lehet, hogy nem a tükörrel van baj!

Az internet nagy segítő társunk, nehéz lenne már nélküle, kiváló lehetőség a kapcsolat tartására, az információk áramoltatására, akár fontos „éles fegyver” is lehet a céljaink megvalósítására, de ne fordítsuk egymás ellen, ne lehessen eszköz egymás zaklatására, lejáratására!

Vannak itt komoly értékek, ezeket meg kell őrizni. Döntő többségünk valaha katona volt, de ma már a korábbi tapasztalataink módosítás nélkül nehezen alkalmazhatóak. Ezt be kell látni! Nem áll mögöttünk a költségvetés, nem lehet utasítgatni senkit sem, nem lehet parancsolgatni, itt csak és kizárólag becsületesen kérni lehet! A javaslatok mellé ma már elvárják a megvalósításhoz szükséges feltételek nagy részének a bemutatását is! Mégis minden lépésért illik, erkölcsi felelősséget vállalnunk! Ez jelenti munkánk felbecsülhetetlen értékét! Erre mindenki nem képes!

Szövetségünk egy közhasznú társadalmi szervezet, itt is egy új stílusra, modorra, új emberekre, rengeteg időre, türelemre, megértésre, bizalomra, barátságra, széles társadalmi támogatásra, új módszerek egész sokaságára van szükség. Vannak kedvezőtlen tapasztalatok is ezeket meg kell érteni. Új szemléletre van szükség „Fenn” „Középen” és „Lent” egyaránt! Munkánk fő színtere a végrehajtó munka, a települések szintje lehet valószínűleg! Vannak sajnos modortalan, néha sértő, személyes ambíciók is, amiket a közösség nem kedvel, és vannak új célkitűzések, amelyeket mérlegelni kellene. Voltak és vannak délibábos álmok, ezekre most itt az ébredés ideje! Az egészen biztos: az önzetlenül végzett hasznos, értékes munkát rendszeresen értékelni kell, és azt el kell ismerni.

A találkozó záró részében felszólalt a korábbi Elnökünk is, aki jártasságával, tapasztalataival, egymás tiszteletére, megbecsülésére intette a jelen lévőket, szükségesnek tartotta a vélemények őszinte megfogalmazását, de annak módjára gondot kell fordítani. Módosulnak a nemzetközi kapcsolatok területén eddig végzett munkánk területei, módszerei, célkitűzései, új prioritások vannak ezen a területen. Nagyobb szerepet tervezünk az Európai Tartalékosok körében végzendő munkánk területén. Eltérések, és szóródás tapasztalható együttműködő Partnereink hozzá állásában, közös munkánk tartalmi megítélése területén is. Elnök Úr összefoglalójában, egészében hasznosnak ítélte az összejövetelt. Sok kérdés maradt így is a levegőben, azokkal még a továbbiakban foglalkozni kell. Ennek a megértés, és alkotó szellemben kell történnie. Kérte az elnökség munkájának a segítését, támogatását, az egység, az egységes fellépés lehetőségének biztosítását. Ez alkalommal került sor a 2011. február 26-i. küldött gyűlés előkészítésével, megtartásával kapcsolatos kérdések tisztázására is.
Az izmosodó szövetség

Czuprák OttóAz idén születésének 10. évfordulójára készülő Magyar Tartalékosok Szövetsége (Matasz) 2001. július 14-én alakult meg. Úgy tűnik, a tartalékosok legnagyobb szövetsége hamarosan elfoglalja méltó helyét a honvédséghez szorosan kapcsolódó szakmai szerveztek sorában. Elnökével, Czuprák Ottóval beszélgettünk a mögöttük álló évről, idei feladataikról, terveikről.

Hogyan foglalná össze a legfontosabb tudnivalókat?

Tevékenységi területeink, céljaink tulajdonképpen nem sokat változtak az elmúlt egy évtizedben. Szövetség összefogja azokat az önkéntes állampolgárokat – elsősorban a tartalékos korúakat – akik szerepet kívánnak vállalni hazánk biztonságának erősítésében, a honvédelemhez köthető feladatok vállalásában. Szövetségünk – együttműködve a Honvédelmi Minisztériummal, a Magyar Honvédséggel, a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetemmel és számos katonai szervezettel – szervezi tagjai biztonságpolitikai, haditechnikai, honvédelmi és katonai ismereteinek alapozását, szinten tartását, fejlesztését, fizikai állóképességének növelését. Szerteágazó tevékenységünket alapvetően a Honvédelmi Minisztériummal kötött együttműködési megállapodás határozza meg. Ezt még a megalakulásunkat követően fogadta el a két fél. Erre a – 2004-ben kelt – megállapodásra épül minden valamennyi más szervezettel történő együttműködésünk. A honvédelemhez kapcsolódó más szervezetekkel – szám szerint héttel, például a BEOSZ-szal, az MTTSZ-szel és a VIK-kel – együttműködve hozzájárulunk védelmi képességeink erősítéséhez. A katasztrófa- elhárítással és mentéssel kapcsolatos feladatok ellátásában pedig az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatósággal működünk együtt. Részt vettünk például az árvízi védekezésben is, ahol több mint tízezer munkaórát teljesítettünk.

Egyik egyre fontosabb céljuk a fiatalok bevonása. Hogyan állnak ezzel?

Czuprák OttóA különböző oktatási intézményekkel együttműködve tagjaink aktív szerepet vállalnak a fiatalok hazafias nevelésében, honvédelmi jellegű felkészítésében. Jelenleg 8 megyében a Matasz tagjai tanítanak katonai ismereteket a középiskolákban, és több felsőoktatási intézményben pedig honvédelmi ismeretek mentorálasát látja el a korábbi elnök. Idén előreláthatólag még több feladatunk lesz ezen a területen, mert a fiatalok érdeklődése egyre nő a tantárgy, a versengés, a katonai jellegű sportok iránt. Ez az érdeklődés nyilvánul meg a különböző honvédelmi napok, haditornák esetében is. Békéscsabai haditornánk tavaly már nemzetközi lett. A selejtezőkön több ezer fiatalt mozgattunk meg, az őszi döntőt pedig megtisztelte jelenlétével a honvédelmi miniszter és a vezérkari főnök is. Ugyancsak nagy sikert aratott gödöllői honvédelmi versenyünk és haditechnikai bemutatónk. Úgyhogy idén még több Békéscsabát és több Gödöllőt akarunk szervezni.

Az egyes tagozatok szakmai munkájáról is hallhatnánk konkrétumokat?

Négy tagozatunk: a hagyományőrző, a missziós, az ifjúsági és a sport összefogja a szerződéses, önkéntes tartalékos és missziós katonákat, a legkülönbözőbb szakmai, sport, kulturális és családi rendezvényekkel, programokkal. Hagyományőrzésünk egyik példája a doni emlékmenet, amelyen idén már négy ország 120 tartalékos katonája vesz részt. Missziós tagozatunk tavaly két nagyobb találkozót, eszmecserét szervezett Kaposvárott és Szolnokon. E tagozat aktivitására jellemző, hogy nemrégiben egy felhívásra – három nap alatt – 100 ember állítottunk ki, akik készek és képesek lennének azonnali missziós feladatok ellátására. Megvolt az ehhez szükséges nyelvtudásuk, képzettségük, alkalmasságuk, és ami ennél is fontosabb készségük is a külföldi feladatvállalásra. E tagozat létszáma tovább bővül: idén már egy konferenciát is tervezünk számukra. Sporttagozatunk tagjai nemcsak maguk indulnak számos hazai és külföldi versenyen, de sok tornát, haditornát, bajnokságot, járőrversenyt is szerveztek. Vonzó lehet a jövőben, hogy – elsősorban a fiatalok – már búvár, ejtőernyős vagy paint-ball szakosztályokba is jelentkezhetnek. Ez egybevág terveinkkel, miszerint még sokkal többen, még aktívabban sportoljanak.

Nemzetközi kapcsolataik, együttműködésük külföldi társzerveikkel mindig példás volt. Mi a helyzet most?

MATASZA Mataszra kezdettől fogva a komoly nemzetközi együttműködés a jellemző. Többek között részt veszünk a CIOR (NATO Tartalékos Tisztek Szövetsége) és a közép-európai tartalékos tiszteket tömörítő Gamingi Kezdeményezés (Gaminger Initiative) munkájában. Ez utóbbinak például – a soros magyar EU-elnökséggel párhuzamosan magyar elnöke van. Idei ülésünket Gödön tartjuk – tíz tagország részvételével – április végén, május elején. Több tartalékos katonai szervezettel ápolunk komoly kétoldalú kapcsolatokat Kiemelkedő ezek közül a Német Bundeswehr Tartalékos Szövetséggel való együttműködésünk. Ma már 12 megyénk tartalékosainak van közvetlen kapcsolat ottani tartományok tartalékosaival. A kiemelkedő német-magyar kapcsolatra jellemző, hogy tavaly több mint 100 millió forint értékű egészségügyi felszerelést, orvosi műszereket kaptak tőlük két megyénk egészségügyi intézményei. Magyar középiskolások – mintegy harmincan – voltak szászországi szakmai gyakorlaton. A Leandro-program keretében nyelvtudásukat is bővíthették. Szerb Tartalékosok Szövetségével – tekintettel arra, hogy ott idén térnek át az önkéntes haderőre – ugyancsak kiváló a kapcsolatunk. Igen jelentős a tagszervezetek közötti – megyei és tartományi szintű – együttműködésünk például a cseh, a horvát, a lengyel, a szlovák tartalékosok szövetségeivel, az Osztrák Tiszti Szövetséggel, valamint a szlovén Tartalékos Tisztek Szövetsége egy-egy tagszervezetével. Idén kerül sor Németországban – már a nyolcadik alkalommal – a német-magyar tartalékosok szemináriumára. Ezen, megyénként 2-2 tartalékos képviseli szövetségünket Berlinben. Még többen leszünk azon a négynapos rendezvényen, amelyet Bajorország szervez megyénként 4-4 fő részvételével, s amelynek keretében egy ottani alpesi dandárral és a térséggel ismerkedünk, különböző versenyek rendezése mellett. Nem titok, hogy a tervek között szerepel egy egységes Európai Tartalékos Szövetség létrehozása. Ebben aktívan közreműködünk, hiszen szervesen beleillik a Duna-stratégiánkba és a kontinensünk biztonságának növelése érdekében vallott felfogásunkba. Bízunk benne, hogy még soros uniós elnökségünk alatt sor kerülhet az aláírásra.

Gondolom, bőven állnak új feladatok a szövetség előtt.

Az izmosodó szövetségTizenkét tagszervezetünk száma a jövőben tovább növekszik, a szövetségbe jelentkezők nagy száma miatt. Tavaly is előfordult, hogy egész baráti körök jelentkeztek egyszerre, és ma már önálló szervezetként vesznek részt a munkánkban. A tartalékosok toborzása is sok munkát adott, hiszen több százan léptek be a szövetségbe. Új feladatunk az önkéntes védelmi tartalékosok társadalmi hátterének biztosítása. A múlt év decemberében három megye – Győr-Sopron, Békés és Csongrád önkéntes védelmi tartalékosainak csaknem mindegyike belépett a Mataszba. A jelenlegi 2080 önkéntes tartalékosnak egyébként országosan 40 százaléka tagja már szövetségünknek, és naponta mintegy tucatnyi jelentkezőnek írom alá jelentkezési lapját. Ez azért is nagy öröm számunkra, mert sajnos az elmúlt években a haderő sok kiváló katonájától méltatlan módon vált meg. Az önkéntes műveleti tartalékosok esetében már más, még fontosabb szerepet szeretnénk ellátni. Részt kívánunk venni a kapcsolattartásban, a továbbképzésükben, és összefogásukkal, foglalkoztatásukkal szervezeti kapcsolatukat erősítenénk. A változtatásra – alapszabályzatunk, szervezeti és működési szabályzatunk módosítására – most kerül sor. Döntés a február 26-i küldöttértekezletünkön várható. E feladatok egyre kiteljesedő ellátásával kívánjuk támogatni a kormány honvédelmi munkájának társadalmi hátterét.

Háború Művészete  -  Forrás: honvedelem.hu

A XI. DONI HŐSÖK EMLÉKTÚRA
PROGRAMTERVE

2011. 01. 27-30.

Doni túra program terv letölthető innen!


2011. Csongrád Megye

Tartalékosok is küzdenek a belvíz ellen!

Dél-Magyarországon is egyre nehezebb a helyzet, s már az ország mintegy 5%-át borítja belvíz, s további olvadás is várható. Az év végén, az ünnepek alatt, ugyan többnyire hó esett, mégis tovább nőtt a belvízzel borított területek nagysága. A Dél-Alföldön az óta tovább romlott a helyzet. A belvíz által elöntött területek nagysága 446 ezer hektárra nőtt.

Ezekben a napokban, és a hétvégén várhatóan tovább fog romlani a helyzet, hiszen a Duna vonalától keletre lévő területeken is olvadásnak fog indulni a hótakaró, és a talaj már nem képes elnyelni ennyi vizet, hiszen a talaj felső rétege teljesen át van fagyva. 

Csongrád megyében az elmúlt néhány hétben, tizenkét településen összesen tizenhét ingatlan dőlt össze, vagy rongálódott meg annyira, hogy emberi tartózkodásra alkalmatlanná vált, és összesen harminchat embert kellett kitelepíteni. Az otthonukat vesztett emberek egy része rokonokhoz költözött, mások elhelyezéséről az önkormányzatok gondoskodtak. Öt településen, Királyhegyesen, Csanádpalotán, Csanyteleken, Csongrádon és Pálmonostorán van harmadfokú helyi vízkár elhárítási készültség, negyvenöt faluban és városban pedig első- vagy másodfokú készültség mellett folyik a vízkár-elhárítási munka.

Balogh Jánosné, Mártély község polgármestere elmondta, hogy az ezerkétszáz lelkes településen december eleje óta védekeznek folyamatosan - másodfokú belvízvédelmi készültség mellett - az önkéntes tűzoltók és a tartalékos katonák, a polgárőrökkel karöltve, a belvíz ellen. Ennyi csapadékra, amennyi az elmúlt hónapokban esett, a legidősebbek sem emlékeznek Mártélyon és környékén. December óta a belvíz által elöntött területek nagysága érdemben nem változott, a becslések szerint most Mártély közigazgatási területén 27,8 négyzetkilométer áll víz alatt, amely több házat is összedőléssel fenyeget.

Mártélyon 2008. február 02.-án alakult 16 fővel egy tartalékos csoport, amely a Mindszenten működő egyesülethez csatlakozott. A településen az önkéntes tűzoltókkal és a polgárőrökkel közösen végzik a település mélyen fekvő – belvízzel elöntött – részeinek szivattyúzással és átmeneti vízelvezető árkok ásásával történő vízmentesítését.

Rózsa János tartalékos főtörzsőrmester, a csoport vezetője elmondta, hogy a település mélyen fekvő pontjain sok a gond, az összegyűlt csapadékvízzel, sok helyen nyolcvan centi víz áll a pincékben, s a földutakon sem lehet közlekedni.

A településen ugyan megoldott a csapadékvíz-elvezetés, s van zárt csatorna és nyílt csapadékelvezető árok, viszont nagyon sok a faluban a mélyen fekvő terület. Van olyan ház, amelynek hálószobája fél méterrel a talajvízszint alatt van, itt rendszeres szivattyúzással segítenek. A falu több utcájáról kaptak olyan jelzést, hogy 20-30 centiméter mély vályúk keletkeztek a földutakban, most ezeket ellenőrzik, és igyekeznek járhatóvá tenni.

Lassan két hónapja, hogy a feladatot önként vállalók, a segíteni akarás egy olyan példáját mutatják fel Mártélyon, ahol az összefogás és a bajtársiasság magas szintű erkölcsi színvonallal párosult. A helyi tartalékosok a helyi önkormányzat felhívására kapcsolódtak be a védelmi munkálatokba, s fegyelmezett, bátor állampolgárokként teljesítik önként vállalt feladataikat.


Társunk, Barátunk, Támogatónk!
Adója 1%-ának felajánlásával
Kérjük, támogassa munkánkat!
MAGYAR TARTALÉKOSOK SZÖVETSÉGE
Közhasznú Egyesület.
Adószámunk: 18104965-1-412
Kereskedelmi és Hitelbank

10402142-21480517-00000000Utolsó frissítés: 2013-06-08