Internet partnereink:

 

 

Támogatóink: 
web fejlesztés:   w6.hu

 

Hírek  2009.

Archívum: 2002. 2003. 2004. 2005. 2006. 2007. 2008. 2009. 2010.
ÉVZÁRÓ BESZÁMOLÓ KÖZGYŰLÉS
MINDSZENT 2009. december 19.

Mindszenti Társaink évzáró Taggyűlésre jöttek össze. Igazi télies idő fogadta a szervezet tagjait. Ködös idő, jeges utak, havas szép alföldi táj, jól elkészített meleg fűtött helyiség, és baráti, bajtársi vendégszeretet. Ez jellemezte az egész rendezvényt, mellyen jelen volt a szervezet teljes tagsága.

Az előre elkészített beszámoló jó alapot adott a tartalmas megbeszéléshez, részletesen elemezték az egész éves közös munkát. Egyre inkább egy erős összetartó jó civil közösség van kialakulóban, amelyre nagy szükség van, úgy a Tartalékos Szövetségnek, mint ennek a szép, kedves alföldi kisvárosnak. A tagság döntött a Weisenburg-i Német Tartalékosokkal tervezett együttműködés lehetőségeiről, és elhatározták, hogy a Német meghívásnak megfelelően 2010 évben négytagú küldöttség utazik Németországba, és az azt követő 2011 évben megkötik az együttműködést a két település Tartalékos Szövetségei között.

Dávid István ny. mk. alezredes ezután javaslatot tett a vezetőség kiegészítésére. Egyhangú szavazással alelnökké választották Szél Pál t. mk. főtörzszászlós Urat, majd elismerések és jutalmak átadására került sor. Elismerésben részesült Dr. Abdúl Rahim t. o. alezredes, Szél Pál t. mk. fötörzszászlós, és Csernák Pál t. szakaszvezető Úr.

A taggyűlésen részt vett Dr. Palotai Jenő ny. ezredes megyei elnök. Felszólalásában köszönetet mondott a közösség éves munkájáért, tájékoztatta a tagságot a MATASZ tisztségviselőinek terén bekövetkezett változásokról, és az önkéntes tartalékos rendszer területén történt törvényi változásokról, és a várható és elképzelhető feladatokról. A két nagy helyőrség Hódmezővásárhely és Szentes közelsége miatt a Mindszenti szervezetünknél ez fontos lehetőségeket fog majd biztosítani. A rendszer 2012-ben fogja elérni működőképességét, még van ugyan idő, de a felkészülést el kell kezdeni, egyelőre úgy, hogy erősíteni kell a szervezet közösségét.

A rendezvényen mutattuk be Dékány Lajosné t. főtörzsőrmester Úrhölgyet, a megyei vezetőség közelmúltban megválasztott titkár helyettesét. Egy finom közös vacsora elfogyasztása után, megköszöntük a figyelmes baráti vendéglátást, Tagjaiknak és családjaiknak Kellemes Karácsonyi Ünnepeket, Boldog Újévet, jó egészséget kívántunk az elkövetkezendő ünnepek alkalmából.


POLGÁRŐRÖK MEGYEI ÉVZÁRÓ ELNÖKSÉGI ÜLÉSE
Szeged 2009. december 18.

Együttműködő Partnerünk a Csongrád Megyei Polgárőr Szövetség évzáró elnökségi ülést tartott. Az elnöki beszámoló részletesen elemezte a végzett munkát, az anyagi nehézségek ellenére elért jelentős sikereket a megye településeinek biztonsága, rendje, az együttműködőkkel elért közös munka sikereit. Külön elismeréssel szólt a Rendőrséggel és a Magyar Tartalékosok Szövetséggel eredményes közös tevékenységről. Elemezte, hogy a MH

Egykor tömegével ontotta számukra a jól kiképzett, fegyelmezett embereket, akik ma a polgárőrség gerincét képezik, és érzékelhető, hogy a sorkatonai szolgálat megszüntetésével csökkent a „merítési” lehetőség.

Beszélt arról, hogy gondoskodni kell a jövőben a polgárőrök alap képzésével, felkészítésével, továbbképzésével. A Rendőrség képviselője elismeréssel nyilatkozott a Polgárőrök támogató munkájáról csaknem nélkülözhetetlen tevékenységükről, melyet a megye településeinek rendje, biztonsága érdekében végeztek.

Dr. Palotai Jenő ny. ezredes Úr a MATASZ megyei elnöke felszólalásában, elismeréssel szólt a Polgárőrök nélkülözhetetlen munkájáról, áldozatos tevékenységéről. A településeken a legjobb együttműködő partnerei a MATASZ nak, azt kérte, hogy szervezeteink alakításánál legyenek segítségünkre szervezeti rendszerünk kialakítása során. Erre a számos személyi „átfedések miatt” jó és természetes lehetőség van. Utalt a jelenlévő Polgárőr és MATASZ helyi tisztség viselőkre, akik közül többen részesültek az év során végzett kiemelkedő munkájukért elismerésekben. Tájékoztatta a jelenlévőket az önkéntes tartalékos rendszer területén az elkövetkezendő években várható ismert változásokról, és kérte a Polgárőrök további segítő, támogató együttműködését.

Élve az alkalommal, munkájukhoz további sok sikert, jó munkát, magánéletükben sok boldogságot kívánt. A Tartalékos Szövetség Megyei vezetőségét további két társunk: Dávid István ny. mk. alezredes megyei elnökhelyettes, és Dékány Lajosné t. főtörzsőrmester, megyei titkár helyettes képviselte.


 

MEGEMLÉKEZÉS Szeged 2009. december 14.

A HOHE szervezésében megemlékezés és koszorúzásra került sor az 5. gyalogezred emléktáblájánál Szegeden a Dóm téren. Dr. Maschek Rudolf Elnök Úr mondott beszédet, majd a Szegedi Dóm plébánosa mondott imát az elhunyt hősök emlékére. A Belvárosi egyházközösség énekkara közreműködésével és koszorúzással zárult a szép, tartalmas megemlékezés. A Tartalékosok Szövetségét Dr. Palotai Jenő ny. ezredes megyei elnök, Dávid István ny. mk. alezredes, megyei alelnök, és Dékány Lajosné t. főtörzsőrmester, megyei titkár helyettes képviselte.


Fiatalítás, tagtoborzás, missziós szolgálat
Czuprák Ottót választották a MATASZ új elnökének
2009.12.10. 06:46 / Szűcs László


Tisztújító küldöttgyűlést tartott november 28-án a Magyar Tartalékosok Szövetsége (MATASZ). A rendezvényen egy korábbi elnökségi tagot, dr. Czuprák Ottót választották meg elnöknek, aki egyik fő célkitűzéseként tovább szeretné fiatalítani a szövetséget. Az új elnök a küldöttértekezletről és a szervezet prioritásairól is beszélt a honvedelem.hu-nak.
Nyolc éve, 2001. július 14-én alapított önkéntes, közhasznú társadalmi szervezetként jött létre a Magyar Tartalékosok Szövetsége a Honvédelmi Minisztérium ajánlásával, támogatásával. A MATASZ legfőbb céljaként a tartalékos katonák és a honvédelem iránt érdeklődők egységbe tömörítését, valamint továbbképzésük megszervezését tűzte ki. Az első küldöttértekezletet ugyanezen év novemberében tartotta meg a szövetség, ahol – a szabadszállási helyőrségi klubban – megválasztotta az elnökséget.
A megyék által delegált küldöttértekezleten az elfogadott alapszabályban azt is rögzítették, hogy a szövetség élén álló elnökséget négyévente újra kell választani. A MATASZ első elnöke dr. Deák János nyugállományú vezérezredes, a Magyar Honvédség korábbi parancsnoka volt, aki nagy alapossággal és körültekintéssel irányította a társadalmi szervezetet. Az itthon és külföldön egyaránt jól ismert és kiváló szakembernek tartott Deák tábornok 2005-ben Borszéki Tivadar nyugállományú vezérőrnagynak adta át a MATASZ vezetését. Deák Jánosnak a szövetség első elnökeként végzett munkáját örökös tiszteletbeli elnöki felkéréssel ismerte el a tagság, így a vezérezredes mandátumának leárta után sem szakadt el a tartalékos katonák szervezetétől.
Dinamizmus, megújulás, fiatalítás
A szövetség vezetését 2009. november 28-ig ellátó Borszéki tábornok, bár jelöltette magát az elnöki posztra, a szavazás előtt visszalépett. Döntését akkor azzal indokolta, hogy a dinamizmus, a megújulás és a fiatalítás érdekében most más emberre van szükség a szövetség élén. A versenyben maradt két jelölt, Kerekes Sándor nyugállományú ezredes és dr. Czuprák Ottó nyugállományú alezredes közül a küldöttek utóbbinak szavaztak bizalmat.
Czuprák Ottó a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Bolyai János Katonai Műszaki Kar Vezetéstudományi Tanszékét vezeti. Az egyetemi docens a MATASZ elnökségének tagja 2001 óta. Elnökségi tagként az elmúlt nyolc évben elsősorban a szervezet stratégiájának kidolgozását végezte. A fejlesztés lehetőségeinek feltárása mellett, szervezte a továbbképzéseket, ugyanakkor a közép-európai tartalékos tisztek szövetségében (Gamingi Initiative) és más civilszervezetekkel történő együttműködésben és konferenciákon képviselte a szövetséget.
– A tisztújító küldöttgyűlés előkészítése még a nyáron, júliusban kezdődött meg. Az elnökség által felhatalmazott jelölő bizottság azt is vizsgálta, hogy miként lehetne a szervezet munkáját dinamizálni. Én ezen munka során kidolgoztam egy nyolc pontból álló elvrendszert. Ez az elgondolás fel is került a szövetség honlapjára vitaanyag gyanánt, majd irányadóként szolgált a szervezet és a vezetés megújításához egyaránt. Aztán rövid időn belül kiderült, hogy több megye vezetése egyetért abban: szükséges a változtatás. Ők kértek fel arra, hogy legyek az egyik elnökjelölt. Örömmel vállaltam – mondta dr. Czuprák Ottó, aki a honvedelem.hu kérdésére válaszolva hozzátette: az általa több éve dédelgetett változtatás lényege, hogy a szervezet munkájában olyan területeknek, tevékenységnek kell prioritást kapnia, ami mind a tagság, mind a támogatott ügy, vagyis a honvédelem érdekeit egyaránt szolgálják.
Eddig a szövetség elsősorban a nemzetközi kapcsolatokra, és a sportra helyezte a hangsúlyt a tevékenysége során. Czuprák Ottó szerint azonban – a korábban elért eredmények megtartása mellett – előtérbe kell kerülnie az ifjúság toborzásának, vagyis a szervezetnek azt a korosztályt kell tevékenységével megcéloznia, megszólítania, amelyik aktív katonaként jöhet számításba a Magyar Honvédségnél, illetve egy esetleges minősített helyzetben is lehetne rájuk számítani, támaszkodni. Különös jelentőséggel bír most ez a feladat azért is, mert a bevezetésre tervezett önkéntes tartalékosi rendszer realizálását jelentősen támogathatja a MATASZ azzal a felhalmozott szervező és kapcsolati képességekkel, amely a tapasztaltabb generáció szakmapotenciáljában rejlik – fogalmazott Czuprák Ottó.
Új elnök, új jelszó
Az új elnök jelszava az értékek megőrzése, a dinamizmus és a diverzifikáció. Az értékek megőrzése terén a kétoldalú nemzetközi kapcsolatok ápolása, a négy nemzetközi szervezet – a CIOR, a CIORM, az AESOR, és a Gamingi Initiative – munkájában való részvétel, a hazai és a nemzetközi sporttéren elért eredmények megtartása, a permanens képzés és a hagyományápolás terén valósulhat meg.
Dinamizálni szükséges a szervezeti tevékenységükből az alapfunkciót. Azaz olyan megújulást kell elérni az önkéntes tartalékos korú állampolgárok – és természetesen a jelenlegi szerződéses katonák – megszólításában, hogy az kellően támogassa a 2012-ben bevezetésre tervezett önkéntes tartalékosi rendszer gördülékeny kialakítását. Ebből adódóan a jövőben elsősorban azokat a fiatalokat kell megkeresniük, és megszólítaniuk, akik folyamatos utánpótlást jelenthetnek a haderő e komponensének – részletezte elképzelését a MATASZ újonnan megválasztott elnöke.
– Elengedhetetlen diverzifikálni szervezetünket, hiszen a szövetség hiába országos „hatáskörű”, ma vannak még megyék, amelyek csak néhány személlyel vesznek részt a szövetségünk életében. Valamennyi hazáját tisztelő és támogatni szándékozó ember tudja, hogy az ország-védelem szempontjából ezt a luxust nem engedhetjük meg magunknak. A hazafiságra és a hazaszeretetre nevelést, a védelmi felkészítést az egész ország területére szükséges kiterjeszteni általunk is. Ma részünkről ez az, ami alapvetően elvárható! – mondta Czuprák Ottó, aki azt szeretné, ha rövid időn belül minden megyében stabil, elsősorban a fiatalokra épülő nagy létszámú tagság lenne.
S ezzel el lehetne kerülni, hogy a MATASZ nem elsősorban a nyugdíjba vonult katonák klubja, hanem a honvédelem és a honvédség iránt érdeklődő fiatalok, katonailag aktivizálható állampolgárok szervezete legyen. Persze már pillanatnyilag is vannak olyan megyék – például Békés, Heves, Csongrád, Fejér és Nógrád, Pest –, amelyek élen járnak a fiatalok „toborzásában”, honvédelmi nevelésében - hangsúlyozta a szövetség elnöke.
A tisztújító küldöttgyűlést követően a szervezet prioritásai között megtalálható a nemzetközi kapcsolatok, a sporttevékenység, a tudományos munka továbbvitele és fejlesztése, de domináns a fiatalítás – összegezte Czuprák Ottó, hozzátéve: nagyon fontos cél az is, hogy összegyűjtsék azokat a tartalékosokat, akik önkéntes alapon akár külföldi misszióit is vállalnának. Egy korábbi felmérés szerint ugyanis a szövetség tagjai közül csaknem százan vannak olyanok, akik szívesen részt vennének egy-egy misszióban, bár erre pillanatnyilag nincsen törvényi lehetőségük. A MATASZ azonban bízik benne, hogy a parlament előtt álló, önkéntes tartalékos rendszerről szóló jogszabályváltozás már, bizonyos feltételek mellett, a tartalékosoknak is lehetőséget biztosít a külföldi katonai szolgálatra. Főleg olyan speciális beosztásokban, amelyeket az aktív állományúak köréből csak nehezen lehet felölteni.
Hozzájárulás a megtartó képesség fejlesztéséhez
– Továbbá releváns feladatnak tekintjük még, hogy a MATASZ hozzájáruljon a Magyar Honvédség humánerőforrás megtartó képességének fejlesztéséhez, valamint a szövetség tagságának biztonságpolitikai, technikai továbbképzéséhez, és fizikai állóképességének szinten tartásához egyaránt. Külön kell szólni a fiatalítás egyik módjáról, amely – reményeim szerint – a jövőbeni tevékenységünk egyik főbb eleme lesz. Ez pedig nem más, mint hogy szeretnénk bekapcsolódni a Honvédelmi Minisztérium által is igen fontosnak tekintett középiskolások katonai alapismereti képzésébe. Tudjuk, hogy a felsőoktatásban tanuló hallgatók egy jelentős része is elkötelezett a honvédelmi ismeretek elsajátítása tekintetében, őket is a szervezetünkben szeretnénk tudni. Megígérhetem, ha a közeljövőben, 2010-ben, a katonai alapképzést sikerül a magyar középiskolákba érettségi tantárgyként bevinni, akkor a szövetségünk óriási energiával és lelkesedéssel áll e nemes feladat mellé, mert a legutóbbi tájékoztatásom során szinte valamennyi megye támogatásáról biztosított e tekintetben. Tudom, hogy ebben a munkában megfelelő kompetenciával rendelkező MATASZ tagok segíteni tudnának az iskoláknak és a tanároknak mind metodikailag, mind szakmailag. Ez a kapcsolat egyben utat találna szervezetünk által a fiatalok hazafias és honvédelmi neveléséhez is, és így aktívan hozzá tudnánk járulni a mindenkori honvédelmi politika megismertetéséhez, a Magyar Honvédség feladatrendszerének szélesebb körű elfogadtatásához. E feladatkörnek – a ZMNE támogatásával – a szövetségünkhöz történő delegálásával e munkában részt vállaló tagjainkon át, a Magyar Honvédség katonai szervezetivel is a jelenleginél sokkal kamatozóbb együttműködést alakíthatnánk ki. Ugyanakkor, valamennyi katonai szervezethez egy másik feladat, a toborzás felvállalásával is szeretnénk kötődni. Konkrétan szakma, iskolai végzettség, tapasztalat alapú kiválasztással kívánjuk támogatnia az eltérő funkcióval rendelkező katonai szervezetek igényeit, különös tekintettel, az önkéntes tartalékosokkal történő kiválasztást és azok alkalmazhatóságát – mondta Czuprák Ottó.


Az elnök szerint ezek feladatok megoldásával a szövetség el tudja látni azt az önként vállalt funkcióját, vagyis hogy összekösse a társadalmat és a honvédséget, betöltse a híd szerepét az állampolgárok és a honvédelmet közvetlen megoldó személyek és szervezetek között.
Várják az új tagokat
A MATASZ elnöke megjegyezte azt is, hogy a Magyar Tartalékosok Szövetsége – önkéntes civil szervezetként – vár minden magyar állampolgárt soraiba korra, és nemre való tekintet nélkül. A feltételük mindössze annyi, hogy a jelentkezők fogadják el az alapszabályt, támogassák a honvédelem ügyét, és legyenek lojálisak a mindenkori regnáló kormány honvédelmi politikájával.
Az új elnökségről szólva Czuprák Ottó elmondta: a küldöttgyűlés döntése értelmében, egy korban megfiatalított és rendfokozatban a haderő struktúrájával közel adekvát testület kezdheti meg a négy éves munkáját a MATASZ élén. Az újonnan megválasztott elnökség átlagéletkora több mint tíz évvel kevesebb, mint a korábbi volt, ráadásul összetétele is megváltozott, immár többségben vannak benne a tartalékos katonák, s olyan embereket sikerült bevonni a munkába, akik saját szakterületükön, vagyis a gazdaság, az oktatás, az államigazgatás területén, vezető szakemberek, illetve a privát szférában eredményesen működtetik szervezeteiket.
November 28-a után tehát a MATASZ vezetése a következőképpen alakult. A szervezet tiszteletbeli elnöke dr. Deák János nyugállományú vezérezredes. Az elnöki beosztást négy éven keresztül Czuprák Ottó látja el, alelnöknek pedig Kerekes Sándor nyugállományú ezredest, a szervezet korábbi ügyvivő elnökhelyettesét választották meg. A héttagú elnökségben Orgovány István tartalékos alezredes, Kovács Zoltán tartalékos százados, dr. Németh József tartalékos őrmester, Jásdi Balázs tartalékos őrmester, Éliás György nyugállományú alezredes, Dávid István nyugállományú alezredes, és Kékesi Mihály nyugállományú alezredes kapott helyet.

Az elnökségből most kikerülő, ám a MATASZ életében az elmúlt négy, illetve nyolc év során fontos és kiemelkedő munkát végzett tagokat az elnök mellett működő tanácsadó testület munkájában való részvételre kérte fel Czuprák Ottó. A testület vezetését pedig Borszéki Tivadar nyugállományú vezérőrnagy vállalta fel, akit elismert, magas rendfokozatú katonák, és igen nagy elismertségi más szférában dolgozó személyek támogatnak. Mindannyian örömmel vállalták az új feladatot.
Az új elnök egyébként azt is szeretné, ha négy év múlva – a következő tisztújításkor, több NATO tagállamhoz hasonlóan – már nem egy nyugállományú, hanem egy tartalékos katona venné át a MATASZ vezetését, így teljesedne ki igazán a szövetség célkitűzése.


Fotó: a szerző és www.matasz.com


2012-től tartalékos haderő!

Háború Művészete  -  Forrás: honvedelem.hu

Bevezetik 2012-től a tartalékos haderőt Magyarországon. Erről a honvédség hivatásos és szerződéses állományú katonáinak jogállásról szóló törvény (HJT) módosításával, 343 igen 1 nem és 1 tartózkodás mellett döntöttek az Országgyűlésben hétfőn. Az önkéntes tartalékos szolgálat keretében mintegy 4 ezer főt alkalmaz majd a honvédség.

Első alkalommal 25 napra, ezt követően a szerződésben foglalt időtartamra, évente legfeljebb 15 napra hívhatják be őket. Ezen felül az önkéntes tartalékos 3 évente, összesen legfeljebb 6 hónap tényleges szolgálatra is behívható a Magyar Honvédség szervezeteihez. Fizetésüket, a költségtérítések, kedvezmények és támogatások mértékét a szerződéses katonákra vonatkozó szabályok szerint kell megállapítani. Ezen felül rendelkezésre állási díjra jogosult minden önkéntes, ennek összege a szerződés 1-2 évében évi 1 havi, 3-5 évében évi 2 havi, 5 év felett évi 3 havi alapilletmény összegével egyenlő.

Változik az az eddigi szabály is, amely szerint akik elérték az adott rendfokozatban eltölthető maximális időt, kénytelen voltak elhagyni a szolgálatot. A HJT módosítása lehetővé teszi, hogy kérésre, ha a parancsnok is úgy ítéli meg, akkor meghosszabbítható a szolgálati idő. A módosítással az eddigi gyakorlattól eltérően 30 nap betegszabadság után automatikusan csökken az addig 100 százalékos térítés 90 százalékra. Ezután az illetékes parancsnok megvizsgálja a betegség okát, és ha nem a szolgálatteljesítéssel összefüggő probléma okozta a betegséget, akkor tovább csökkenhet a térítési díj egészen 50 százalékig, ha igen, akkor megtérítik a 100 százalékot.

Módosították a leszerelési segélyt is és bevezették a szerződés-hosszabbítási díjat. A módosítás értelmében a katona ezentúl egy periódus szerint (3-4-5 év) veheti fel ezt a díjat: 3 év után 1,3 havi illetmény, 5 év után 1,6 havi pénzt kaphat egészen 20 évig, igaz a pénz csak egy ideig növekszik, aztán csökken. A jövőben a katonák a szakszervezet által rendezett megmozdulásokon egyenruhában vehetnek részt, de valamilyen megkülönböztető jelzést kell magukon viselniük, pontosabban egy karszalagot. A HJT-módosítás nyomán ezentúl a szakközépiskolai tanulmányi időt beszámítják a nyugdíjjogosultságba.


MH önkéntes tartalékos rendszer - 2009.11.27.

A hadkötelezettség békeidejű megszüntetésével hazánkban megváltozott a haderőszervezés alapfilozófiája. A cél egy kis létszámú, magasan kvalifikált, önkéntesekből álló, professzionális haderő fenntartása és fejlesztése, szakítva a hadkötelezettségen alapuló tömeghadsereg-szervezési elvekkel és célkitűzésekkel.
A honvédelemről és a Magyar Honvédségről szóló 2004. évi CV. törvény hatálybalépésével a korábbi tartalékos katona fogalom békében új értelmezést nyert.
A Magyar Honvédség katona állománya békében hivatásos és szerződéses, valamint önkéntes tartalékos állományú katonákból áll, mely minősített időszakban – az Országgyűlés döntését követően – kiegészül az Alkotmányban meghatározott hadkötelezettség alapján szolgálatot teljesítőkkel, akik a Magyar Honvédség további tartalékerejét jelentik.
A professzionális haderő tartalékállományát a békeidőszaki hadkötelezettség megszüntetése óta, minősített időszakon kívül, kizárólag az önkéntes tartalékosok biztosítják.
2008-ban a Kormány felülvizsgálta a Magyar Honvédség önkéntes tartalékos rendszerét, melynek megállapításai alapján az Országgyűlés – széles politikai támogatottsággal – a 124/2008. (XII. 3.) OGY határozatában feladatot szabott a rendszer fejlesztésére.
A változó haderő-szervezési követelmények és a rekrutációs lehetőségek módosulása az önkéntes tartalékos rendszer korszerűsítését, hatékonyságának fokozását is megkívánja, különös figyelemmel arra, hogy az önkéntes tartalékos szolgálatot vállalók száma jelentősen elmarad a rendszer kialakítása során megfogalmazott igényektől.
A honvédelem ügye nemzeti ügy. A Honvédelmi Minisztérium a lehető legszélesebb körben biztosítani kívánja a szakma és a tudományos élet képviselőinek részvételét a rendszer fejlesztésére vonatkozó döntések előkészítésében, számít továbbá a közvélemény figyelmére és támogatására.
Milyen közjogi szabályozó határozza meg az önkéntes tartalékos rendszert?

  Az önkéntes tartalékosokra vonatkozó szabályozást törvényi szinten a honvédelemről és a Magyar Honvédségről szóló 2004. évi CV. törvény, illetve a Magyar Honvédség hivatásos és szerződéses állományú katonáinak jogállásáról szóló 2001. évi XCV. törvény tartalmazza.

Mi az önkéntes tartalékos szolgálat lényege?

  Az önkéntes tartalékos szolgálat lényege, hogy az önkéntes tartalékos meghatározott időre szerződésben vállalja, hogy civil munkahelyének megtartása mellett önkéntes tartalékos beosztásra történő felkészítésre első alkalommal legfeljebb 25 napra, a továbbiakban a szerződésben foglalt időtartamig évente legfeljebb 15 napra behívásra kerül. Ezen felül az önkéntes tartalékos 3 évente, összesen legfeljebb 6 hónap tényleges szolgálatra is behívható a Magyar Honvédség szervezeteihez.

Önálló katonai erőt, haderőnemet képvisel-e az önkéntes tartalékos rendszer?

  Nem, az önkéntes tartalékos rendszer a Magyar Honvédség integráns része, a szolgálatot vállalók bármely fegyvernemnél teljesíthetnek szolgálatot.

Milyen juttatásokban részesül az önkéntes tartalékos?

  Tényleges szolgálatát, kiképzését teljesítő önkéntes tartalékos állomány esetében a szolgálatteljesítés idejét, az illetményét, a költségtérítések, kedvezmények és támogatások mértékét a szerződéses katonákra vonatkozó szabályok szerint kell megállapítani. Ezen felül rendelkezésre állási díjra jogosult, melynek összege a szerződés 1-2 évében évente 1 havi, 3-5 évében évente 2 havi, 5 év felett évente 3 havi alapilletmény összegével egyenlő.

Mikor jött létre a Magyar Honvédség önkéntes tartalékos rendszere?

  A sor- és tartalékos katonai szolgálat teljesítése rendjének változásával érintett törvények módosításáról szóló 2001. évi XLIV. törvény 2002. január 1-jével lépett hatályba, ezen időponttól kezdve beszélhetünk önkéntes tartalékosi rendszerről.

Hány fő az önkéntes tartalékos állomány tervezett létszáma?

  A hosszú távon elérendő önkéntes tartalékos létszámot 2002-ben 6000 főben határozták meg, melyet a 2008-ban lefolytatott felülvizsgálat során elvégzett ismételt hadműveleti elemzés 4000 főre korrigált. Ez a cél jelenik meg az Országgyűlés 2009-ben meghozott döntésében is.

Miért volt szükséges az önkéntes tartalékos rendszer létrehozása?

  Az önkéntes tartalékosi szolgálatteljesítési formát az tette szükségessé, hogy a hadkötelesek 2002-re jelentősen lecsökkent szolgálatteljesítési ideje objektíve alacsonyabb felkészültségű tartalékos katonák kikerülését eredményezte, azonban a NATO tartalékos katonákra vonatkozó ajánlásai és a hazai tartalékképzés szakmai igénye magasabban képzett állomány biztosítását tette szükségessé. További okként jelentkezett, hogy a hadkötelesek külföldi alkalmazását a jogi háttér csak korlátozásokkal tette lehetővé, így a szövetségi rendszer tagjaként szükséges volt egy olyan állománycsoport biztosítása, amely a hivatásos és szerződéses állandó állomány mellett közreműködhet az ilyen jellegű feladatokban.

Mi tette szükségessé az önkéntes tartalékos rendszer felülvizsgálatát?

  Az elmúlt időszak tapasztalatai azt mutatják, hogy az önkéntes katonai szolgálat iránt való érdeklődés össztársadalmi szinten alacsony, a rendszer nem biztosítja a jogalkotó szándékának megfelelő, a Magyar Honvédség működésének támogatásához szükséges valós tartalék-képességet.
  A rendszer működésével összefüggésben megállapítható, hogy a munkáltatók hajlandósága általánosságban alacsony olyan munkavállaló alkalmazására, aki előre kevéssé tervezhető ütemezéssel „eltűnik” munkahelyéről, hogy szolgálati kötelezettségének eleget tegyen, miközben távolléte munkaerő- és profitkiesést generál a munkáltatói oldalon. Az önkéntes tartalékos szolgálatra jelentkezni szándékozók esetében ez jelentős visszatartó erőt képezett – és képez a mai napig is.

Mely szabályozók rendelték el az önkéntes tartalékos rendszer felülvizsgálatát?

  Az önkéntes tartalékos rendszerrel kapcsolatban tapasztalható hiányosságokra tekintettel az Országgyűlés, széles politikai támogatottság mellett elrendelte az önkéntes tartalékos rendszer felülvizsgálatát a Magyar Honvédség önkéntes tartalékos rendszerének felülvizsgálatáról szóló 80/2008. (VI. 13.) OGY határozatban. A rendszer fejlesztéséről a Magyar Honvédség önkéntes tartalékos rendszerének felülvizsgálatáról szóló 80/2008. (VI. 13.) OGY határozat alapján elvégzett vizsgálat elfogadásáról és a kapcsolódó feladatokról szóló 124/2008. (XII. 3.) OGY határozatban döntött.

Milyen feladatokra tervezett az önkéntes tartalékos katonák alkalmazása?

  Az önkéntes tartalékos rendszer fejlesztése kiindulópontjának a Magyar Honvédség jogszabályban meghatározott feladatait és a szervezet tényleges katonai igényeit kell tekinteni. Ennek megfelelően a fejlesztés során a Hvt. 70. §-ában meghatározott feladatoktól való eltérés

   – a jogi környezet vonatkozásában – nem indokolt. Ez azt jelenti, hogy az önkéntes tartalékos katona a Magyar Honvédség valamennyi feladatában részt vehet, amennyiben a szükséges kiképzettségi szintet elérte.

  A tartalékosok alkalmazására és igénybevételére elsődlegesen az alábbi feladatokban kerülhet sor:

   - a minősített időszaki áttérés időszakában, a hadkötelezettség bevezetésével összefüggő többletfeladatok ellátása, illetve a minősített időszakban a Magyar Honvédség kiegészítése;
   - minősített időszakon kívül, hazai területen, mikor bármely okból (pl.: kiemelt gyakorlat, rendkívüli katasztrófavédelmi feladatok, az állomány pihentetése, stb.), a Magyar Honvédség állandó állományának kiegészítése, vagy ideiglenes helyettesítési feladatok ellátása szükséges;
   - külföldi missziókban, amennyiben a kitűzött feladatot nem célszerű/nem lehetséges kizárólag az állandó állománnyal elvégezni, vagy a feladat jellege olyan speciális felkészültségű katonák (pl. tolmács) közreműködését igényli, akiket nem szükséges állandó jelleggel az Magyar Honvédség állományában tartani

Melyek az önkéntes tartalékos rendszer fejlesztésének irányai?

  A Magyar Honvédség hatékonyan működő önkéntes tartalékos rendszerének kialakítása, ennek törvényi és szervezési feltételeinek megteremtése érdekében megvalósítandó fejlesztési célokat a Kormány elé terjesztett jelentés az alábbiakban határozta meg:

   • A Magyar Honvédség szempontjából valós harcértéket képviselő önkéntes tartalékosok rendelkezésre állásának biztosítása.
   • Az önkéntes tartalékos katonák számának nagyságrendi növelése (mintegy 4000 főre ).
   • Lehetőség biztosítása az állampolgárok részére a honvédelmi feladatokban történő aktívabb közreműködésre.

  A felsoroltakon túl a Kormány szükségesnek ítéli meg a munkáltatói/munkavállalói pozíciók erősítésére vonatkozó szabályok kialakítását az önkéntes tartalékos szolgálatra jelentkezők számának fokozása érdekében, egy célszerűen megtervezett ösztönző és kompenzációs rendszer létrehozásával.

Mi az önkéntes tartalékos rendszerhez kapcsolódó munkáltatói ösztönző és kompenzációs rendszer lényege?

  A kiépítendő, a Magyar Honvédség önkéntes tartalékos rendszeréhez kapcsolódó ösztönző és kompenzációs rendszer célja:

   - a munkáltató ösztönzése önkéntes tartalékos foglalkoztatására;
   - másrészről az önkéntes tartalékosi szolgálatot teljesítő kieső munkaerejéből eredő munkáltatói veszteség ellensúlyozása.

  Az önkéntes tartalékos rendszer bevezetésekor nem történt meg a tartalékosokat foglalkoztatók motiválására szolgáló, nem anyagi jellegű rendszer kialakítása sem (elismerő címek, kitüntetések rendszere, stb). Egy ilyen rendszer hatékonyan egészítheti ki az önkéntes tartalékosok és a munkáltatók anyagi jellegű ösztönző, illetve kompenzációs rendszerét.

Mikorra tervezett az önkéntes tartalékos állomány feltöltésének megkezdése?

  A Magyar Honvédség részletes bontású létszámáról szóló 106/2007. (XII. 6.) OGY határozat módosításáról szóló 51/2009. (VI. 18.) OGY határozat elfogadásával a jogi feltételek biztosítottá váltak arra, hogy 2012. január 1-től ütemezetten – az első évben 400 fő felvételével – megkezdődjön az önkéntes tartalékos állomány feltöltése.

Teljesítenek-e jelenleg is szolgálatot önkéntes tartalékos katonák?

  Igen, azonban a fejlesztés kapcsán jogállásuk szabályai módosulnak, az állomány létszáma jelenleg néhány tízes nagyságrendű.

Hogyan segíti az önkéntes tartalékos rendszer a Magyar Honvédség működését?

  Az önkéntes tartalékos állomány a Magyar Honvédség szempontjából valós harcértéket képvisel, segíti a minősített időszakra történő áttérés végrehajtását, béke időszakban biztosítja a Magyar Honvédség azon feladatainak ellátását, mellyel összefüggésben az állomány kiegészítése szükséges.
  Az önkéntes tartalékos rendszer fejlesztésével a Honvédség képessé válik arra, hogy a változó körülményekhez gyorsan alkalmazkodva, hatékonyan és alacsonyabb ráfordítás mellett bővítse képességeit anélkül, hogy az állandó és költségvetési szempontból jelentősebb kiadással járó állományát bővítené.

Mi az önkéntes tartalékos rendszer fejlesztésének hozadéka a magyar társadalom számára?

  Az önkéntes tartalékos rendszer fejlesztése a Honvédség szervezeti érdekein túlmutató, a honvédelem egészét érintő előnyökkel is járhat. Rendelkezésre áll majd – és a természetes fluktuációnak köszönhetően egyre szélesedik – egy olyan személyi kör, amely közvetlen kapcsolatba kerülve a haza védelmének ügyével mélyebb honvédelmi ismeretekkel rendelkezik, melynek köszönhetően az ország védelmi képességei is erősödnek.
  A Honvédség és a társadalom kapcsolatának szorosabbá válásával, mindkét fél profitálhat. A Magyar Honvédség az ismertség növekedésével többek között szélesebb toborzó bázissal, presztízsének emelkedésével számolhat. A társadalom felé a Honvédséget jellemző szervezettebb környezetből érkező önkéntes tartalékos olyan értékeket közvetíthet, mint például a jogkövető, fegyelmezettebb és felelősségteljesebb magatartás.

Megoldás-e az önkéntes tartalékos rendszer a Magyar Honvédség békeidejű létszámhiányára?

  Az önkéntes tartalékos rendszernek nem elsődleges rendeltetése a békehiány rendszerszerű kezelése, azonban ideiglenes jelleggel képes hozzájárulni az állandó állomány többletterhelésének kezeléséhez.

Részt vehetnek-e majd külföldi szolgálatban az önkéntes tartalékosok?

  A Hjt. módosítása szerint, az önkéntes tartalékosok alkalmazhatóak lesznek külföldi missziókban, amennyiben ezt az önkéntes tartalékos a szerződéskötéskor nyilatkozatával nem zárja ki.
  A külföldi alkalmazást lehetővé tevő egyéb szabályozók módosítása folyamatban van.

Milyen kiképzésben részesülnek a tervek szerint az önkéntes tartalékosok?

  A Magyar Honvédség szempontjából valós harcértéket képviselő önkéntes tartalékosok biztosítása érdekében az önkéntes tartalékosok katonai előképzettségük szerint differenciáltan, több ütemben kerülnek felkészítésre a szolgálat ellátására.

Jelent-e biztonsági kockázatot az önkéntes tartalékos állomány jelenlegi alacsony feltöltöttsége?

  A jelenlegi biztonsági környezetben közvetlen kockázati tényező nem azonosítható ennek kapcsán. Azonban az ország szuverenitásának biztosítása érdekében mindenképpen indokolt a valós harcértéket képviselő békeidőben is működő tartalékképesség kiépítése.

Milyen forrásokból kerül végrehajtásra az önkéntes tartalékos rendszer fejlesztése?

  Az önkéntes tartalékos rendszer fejlesztése a haderő-fejlesztési tervben jelenleg még csak egyes részleteiben szerepel. A kompenzációs és ösztönző rendszer részletszabályainak kidolgozása 2010 közepére tervezett, ezt követően lehetséges a pénzügyi háttér biztosításának teljes tervezése.
  A honvédelmi tárca nem zárja ki pótlólagos források bevonásának lehetőségét és szükségességét – különösen a kompenzációs és ösztönző rendszer vonatkozásában – a gazdaság élénkülése függvényében.


Tisztújító Küldött gyűlés!
Új Elnöke van a Magyar Tartalékosok Szövetségének!
Budapest, 2009. november 28.

Újabb fontos állomásához érkezett a Magyar Tartalékosok Szövetsége. Tisztújító közgyűlésünkön a küldöttek 86% jelent meg. A közgyűlésen megjelent, és az elnökségben foglalt helyet: Juhász István vezérőrnagy Úr a HM képviseletében, jelen volt Deák János ny. vezérezredes Úr a MATASZ alapító tiszteletbeli elnöke.

Elnöki tájékoztató, melyben Elnök Úr visszatekintett az elmúlt évek munkájára, melyben jól tükröződött társadalmunk minden gondja. Jól érzékelhetők azok a törekvések melyek Szövetségünk munkáját jellemezték. Lényegét tekintve minden területen léptünk előre, annak ellenére, hogy munkánk elengedhetetlen feltételeihez az egyre nehezedő gazdasági világhelyzet nem biztosíthatott jó feltételeket.
Tájékoztatta a küldött gyűlést, hogy új alapokra kerül az önkéntes tartalékos rendszer. Az eddigi tapasztalatokat felhasználva, alapvető változásokra kerül sor, melyben az eddigitől lényegesen nagyobb és alapvetően más szerep vár a Tartalékos Szövetségre. Folyamatosan jelennek meg intézkedések az állami feladatokra. (HM OM. Stb.) A MATASZ ennek megfelelően fogja kialakítani azokat a társadalmi háttér tennivalókat, (stílust, módszereket, struktúrákat, személyi és minden oldalú feltételeket) melyek segíteni, támogatni fogják az állami feladatok végrehajtását. Ehhez kéri, várja a HM a támogató együttműködést, számít a MATASZ munkájára.

A küldött gyűlés megváltoztatta a Szövetség alapszabályát. Csökkentette az elnökség létszámát 9. Főre, és az Elnök mellé egy alelnököt választott, aki konkrét illetékességi és feladatkör mellett, távollétében helyettesíti az elnököt. A további 7 elnökségi tag, szintén konkrét illetékességi és egyben felelősségi kör mellett a kollektív testületi tagságnak megfelelően fog egységesen dolgozni. Új tábornokokból álló tanácsadó testület alakult Borszéki vezérőrnagy Úr vezetésével, és az apparátusi tevékenység vezetése szervezése terén is elképzelések fogalmazódtak meg a korszerűsítésre.

A jelölő bizottság nagyon alapos, sokoldalú munkát végzett. Az újra jelölt Borszéki vezérőrnagy Úr megköszönte a tagság bizalmát. A megújulás, a fiatalítás, a dinamikusabb, gyorsabb ütemű fejlődés, a változtatás jobb lehetőségeinek megteremtése érdekében, kérte a jelölteket jelölésétől tekintsen el. Kérte támogatóit, hogy munkájukkal a jövőben támogassák Dr. Czuprák Ottó alezredes Urat, a ZMNE tanárát, aki eddig is részt vett az elnökség munkájában. Művelt, higgadt, megfontolt, a munkában járatos köztiszteletben álló főtiszt, aki minden szempontból alkalmas az elnöki teendők ellátására. A jelölést a Jelölt, és a küldött gyűlés elfogadta, majd titkos szavazáson jelentős többséggel a MATASZ elnökévé választotta Dr. Czuprák Otttó alezredes Urat a ZMNE tanszékvezető egyetemi tanárát. Ezt követően megválasztotta a MATASZ alelnökét, és az elnökség további hét tagját, köztük Dávid István ny. mk. alezredes Urat, megyénk jelöltjét. A küldött gyűlésen megyénk küldöttsége elvégezte a rábízott munkát, segítette az aktív alkotó tevékenységet. Küldöttségünket Dr. Palotai Jenő ny. ezredes vezette. Tagjai voltak: Bánki András t. őrnagy, Dávid István ny. mk. alezredes, Dr. Abdúl Rahim t. o. alezredes, Ugri György t. százados, Dr. Kegye Szilárd t, főhadnagy és Dékány Lajosné t. főtörzsőrmester.

A „kampány” a választásokkal véget ért! Most a munka tovább folytatása következik. Van új Elnökünk, van új elnökségünk. Köszönettel tartozunk a MATASZ minden eddig volt tisztségviselőjének, meg kell becsülnünk mindenki végzett munkáját. A jó tapasztalatokat meg kell őrizni, a téves, kedvezőtlen jelenségekből, hibás lépésekből tanulni lehet és kell is! Előre kell nézni, előre kell menni. Új feladatok, régi és újabb célok, változó, remélhetőleg kedvezőbb lehetőségek, új kihívások egész sora előtt állunk. Egy Elnök van, egy Elnökség van, és egy Tartalékos Szövetség! Csongrád megyében ezt figyelembe véve tervezzük jövőnket! Sok kérdésben adósai maradtunk jó elképzeléseinknek, terveinknek. Szerény eredményeinket egymás tisztelete, megbecsülése hozta, kerültük a felesleges vitákat, érveltünk és nem veszekedtünk, nem sértegettük egymást, ezt javasolhatjuk Társainknak is.

Az eltelt évek sok tapasztalatot hoztak. Tele vannak tanulságokkal! Voltak „hullámhegyek és völgyek” melyeket célszerű átgondolni. Az Elnök Úr „székfoglaló szűz beszédében” megfogalmazta, hogy az elnökség minden tagjának konkrét feladatokat terveznek. Fel kívánják frissíteni, és konkréttá, tartalmassá tenni, aktualizálni a HM együttműködés elemeit, különös tekintettel az önkéntes tartalékos rendszer megújításával kapcsolatosan. Sokkal nagyobb szerepet tervez az új elnökség az ifjúság körében végzendő hazafias honvédelmi nevelő munkának, a sport tevékenységnek., a szövetség struktúrájának folyamatos korszerűsítésének. Új stílusra, módszerekre, több hasznos, új segítő társra, jobb, a szövetséget népszerűsítő, átgondolt, tartalmas, tervszerű, pr. tevékenységre van szükség. Ezek hasznos, igazi jó célok! Biztosítjuk Elnökségünket, hogy ezen feladatok megvalósításában, lehetőségeink szerint a jövőben is számíthat ránk. Jó munkát sok sikert kívánunk!


Tájékoztató a Magyar Honvédség önkéntes tartalékos rendszere felülvizsgálatával és fejlesztésével kapcsolatban létrehozott bizottság tevékenységéről

A hadkötelezettség békeidőszakra vonatkozó megszűntetése óta eltelt időszak tapasztalatai azt mutatják, hogy az önkéntes tartalékos katonai szolgálat iránt való érdeklődés össztársadalmi szinten alacsony, a rendszer csak korlátozottan biztosítja a jogalkotó szándékának megfelelő, a Magyar Honvédség működése támogatásához szükséges valós tartalék-képességet.
Mindezekre tekintettel az Országgyűlés a Magyar Honvédség önkéntes tartalékos rendszerének felülvizsgálatáról szóló 80/2008. (VI. 13.) OGY határozatával összhangban a HM kabinetfőnöke koordinálásával és a HM tervezési és koordinációs főosztályvezető vezetésével szakértői bizottság alakult, amely a honvédelmi tárca szakemberei és a szakterület jeles képviselői, korábbi állami és katonai vezetők, társadalmi szervezetek bevonásával elvégezte a rendszer felülvizsgálatát.
A szakértői bizottság tevékenységét az önkéntes tartalékos rendszer működési tapasztalatainak vizsgálatáról szóló 23/2008. (HK 7.) HM utasításban meghatározottak szerint végzi.
A bizottság vizsgálatának eredményeit JELENTÉS-ben foglalta össze, amely alapján az önkéntes tartalékos rendszer fejlesztésére vonatkozó javaslatok figyelembe vételével a Kormány előterjesztést nyújtott be az Országgyűlés számára.
Az előterjesztést ötpárti egyeztetést követően az Országgyűlés „a Magyar Honvédség önkéntes tartalékos rendszerének felülvizsgálatáról szóló 80/2008. (VI. 13.) OGY határozat alapján elvégzett vizsgálat elfogadásáról és a kapcsolódó feladatokról” szóló 124/2008. (XII. 3.) OGY határozatában elfogadta.
Az Országgyűlés döntése alapján a Magyar Honvédség önkéntes tartalékos rendszerének fejlesztését több ütemben kell megvalósítani, melynek első üteme (2009-2011.) a jelentős költségvetési igénnyel nem járó fejlesztési feladatokat foglalja magában.
Ehhez illeszkedően kiadásra került a Magyar Honvédség önkéntes tartalékos rendszerének fejlesztéséhez kapcsolódó egyes ágazati feladatokról szóló 1032/2009. (III. 17.) Korm. határozat, amely meghatározza a fejlesztési feladatok felelőseit és a végrehajtás határidejét.
A határozatban megszabott, a honvédelmi tárcára vonatkozó feladatok végrehajtása érdekében kiadásra került a 22/2009. (HÉ 12.) HM utasítás, amely a JELENTÉS összeállításáért felelős bizottság mandátumát meghosszabbította.

A szakértői bizottság döntés-előkészítő, véleményező és javaslattevő jogkörrel rendelkezik.
A bizottság vezetője:

  Dr. Lakatos László okl. mk. vezérőrnagy
  (tel.: 474-11-24; hmtkf@hm.gov.hu) a HM TKF főosztályvezetője

A bizottság titkára:

  Dr. Kádár Pál ezredes, főosztályvezető-helyettes
  (tel.: 474-11-08; hmtkf@hm.gov.hu)

A bizottság tagjai:

  a) kommunikációs és toborzó főosztályvezető;
  b) jogi főosztályvezető;
  c) védelmi tervezési főosztályvezető;
  d) hadműveleti és kiképzési főosztályvezető;
  e) haderőtervezése főosztályvezető;
  f) személyzeti főosztályvezető;
  g) HM Védelmi Hivatal főigazgató;
  h) HM Közgazdasági és Pénzügyi Ügynökség vezérigazgató;
  i) MH Összhaderőnemi Parancsnokság parancsnok kijelölt helyettese;
  j) ZMNE kancellár.

A bizottság tagjainak akadályoztatása esetén a munkában a tagok döntésre jogosult szakmai képviselője vesz részt.
A bizottság vezetőjének felkérése alapján a kidolgozó munkában az MH személyi állományán kívüli személyek, illetve más minisztériumok és közigazgatási szervek szakértői is részt vehetnek.


Kapcsolódó anyagok:
http://www.hm.gov.hu/miniszterium/biztottsagok/onkentes_tartalekos_rendszer_bizottsag

Összefogás az önkéntes tartalékos rendszer ügyéért
2009.11.28. 08:01 / Demeter Ferenc


A Magyar Honvédség önkéntes tartalékos rendszere és a kapcsolódó kompenzációs rendszer fejlesztése címmel rendeztek konferenciát Székesfehérváron, a Magyar Honvédség Összhaderőnemi Parancsnokságán, melyre meghívták a kérdésben érintett szervezetek, minisztériumok politikai, szakmai, katonai vezetőit.
A konferencia megkezdése előtt Dr. Szekeres Imre honvédelmi miniszter átadta Benkő Tibor altábornagynak, az ÖHP parancsnokának a Honvédelmi Minisztérium által elsőként odaítélt Tudományos Kutatóhely címet tanúsító oklevelet. A honvédelmi miniszter az elismerést méltató beszédében kiemelte: az évszázadok során sok olyan katona volt, aki a tudományos élet területén maradandót alkotott. Ezek a tudósok a munkájukkal jelentős mértékben járultak hozzá a hazai és az egyetemes had-, valamint a természettudományok fejlődéséhez. "A cím, amit most megkapott a parancsnokság, a jövőre nézve kötelezettséget jelent. Tovább kell folytatni azt a tudományos tevékenységet, amit az elmúlt években itt folytattak és a hivatásos katonák körében szorgalmazni kell a tudományos fokozatok elérését", mondta a miniszter.
Benkő Tibor parancsnok megköszönte a miniszter által adományozott kitüntető címet. Megerősítette: egyre többen vannak, akik a munkájuk mellett tudományos kutatással is foglalkoznak és rendszeresen átadják ennek az eredményét a tudományos életnek. Jelenleg az ÖHP állományából 15-en rendelkeznek tudományos fokozattal és 27 katonatársuk doktori képzésen vesz részt. Van tehát utánpótlás, és azon területeket, ahol e munka folyik, a jövőben is erősíteni szeretnék. A tudományos konferenciát Dr. Lakatos László okleveles mérnők vezérőrnagy, a HM Tervezési és Koordinációs Főosztály főosztályvezetője nyitotta meg.


A bevezető előadást Szekeres Imre tartotta Az önkéntes tartalékos rendszer fejlesztése - össznemzeti érdek címmel. A honvédelmi miniszter előadásában kifejtette: a kötelező sorkatonai szolgálat eltörlésével nagyon sokat változott a honvédség helyzete. "A honvédelemben elsődlegesen azok vesznek részt, akik ezt önként hivatásként vállalják. Napjainkra a külföldi példákat is figyelembe véve nyilvánvalóvá vált, hogy a haza védelmébe önkéntes alapon be kell vonni az állampolgárokat, ezért szükséges az önkéntes tartalékos rendszer kialakítása. A katonatanács már 1999-ben megfogalmazta e szisztéma koncepcióját. Kimondták azt is, hogy a rendszerben szolgálatot ellátóknak jól felkészülteknek és kiképzetteknek kell lenniük. Megfogalmazásra került az önkéntes tartalékosok feladatrendszere is, amelyben nagy hangsúlyt kapott az, hogy ennek a tartalékos rendszernek ki kell egészítenie az önkéntes haderőnemben meglévő hiányokat, segítenie kell a hivatásos katonák feladat végrehajtását", mondta a honvédelmi tárca vezetője.


Szekeres Imre hangsúlyozta: az idén elfogadásra került Nemzeti Katonai Stratégiában már megfogalmazódott az, hogy szükség van egy jól funkcionáló önkéntes tartalékos rendszerre. "A szakmai munkát ezzel a konferenciával szeretnénk beindítani. Nagyon sok területtel kell egyeztetni, a feladatrendszert el kell fogadtatni a szakmai szervezetekkel, ki kell dolgozni a jogállással kapcsolatos feladatokat, és egyeztetéseket kell végrehajtani a munkáltatói oldallal arról, hogy milyen feltételekkel biztosítható a tartalékosok munkavállalói védelme, és ezért milyen kompenzációkat kell az államnak biztosítania. Ez nem egy kis feladat, de el kell indítani a folyamatokat", mutatott rá a miniszter. Szekeres Imre elmondta: az Országgyűlés felhatalmazta a kormányt, hogy kezdjen hozzá a rendszer kidolgozásához. Mivel a honvédelem nemzeti ügy, a rendszernek lehetővé kell tennie azt, hogy aki akar, részt vállalhasson benne. Biztosítani kell azt a jogi keretet, amelyben nem sérülhet az önkéntesség elve, de a jognak ugyanakkor szem előtt kell tartania az össznemzeti és a honvédelmi érdekeket is. Tudatosítani kell, hogy ez az intézmény nem a hobbikatonáskodást célozza meg, az ide jelentkezők komoly katonai feladatot hajtanak végre. "Nem másodrendű katona az, aki ezt vállalja, hanem a többi katonával egyenértékű feladatvégrehajtó", fogalmazott a miniszter.


Beszédében kiemelte: nagyon fontos az önkéntes tartalékos rendszer társadalmi elfogadottságának erősítése. "E nélkül nem fogunk tudni építkezni, és nem lesz, aki vállalja ezt a szolgálatot. Ehhez egy, a lakosságot célzó programot kell elindítani, amelyben el kell fogadtatni a tömegekkel a honvédelem fontosságát és az önkéntes tartalékos rendszer szükségességét, és ezt a munkát már a fiatalok között kell elkezdenünk. Ebben a munkában nagyon jelentős az, hogy egyre több középiskolában vezetik be a honvédelmi oktatást és sok olyan egyetem van, ahol a hallgatók a honvédelmi ismeretek tantárgy felvételével kreditpontokhoz juthatnak", mutatott rá Szekeres Imre. A másik fontos kérdés az, hogy a kieső tartalékosok miatt a rendszer biztosítsa a munkáltatóknak a megfelelő kompenzációt. De a másik fél számára is biztosítékokat kell adni arra, hogy nem kerülnek hátrányba a többiekkel szemben, és a kiesések miatt nem veszthetik el munkájukat. "Mindkét érintett fél számára megnyugtató helyzetet kell teremteni", mondta a miniszter, aki kiemelte: ebben a kérdésben több minisztériumnak kell egyeztetnie és konszenzusra jutnia. A folyamat elindult, és a szakmai munkával egy időben az Országgyűlésnek is meg kell kezdenie a törvényi feltételek kialakítását.


A következőkben Csampa Zsolt képviselő, az Országgyűlés Honvédelmi és Rendészeti Bizottságának tagja mondta el a gondolatait az önkéntes tartalékos rendszerről. Beszédében kiemelte: a haza védelme mindenki számára fontos feladat kell, hogy legyen, ezért is szükséges az önkéntes tartalékos rendszer kialakítása és működtetése. Az ezzel kapcsolatos törvénytervezet az Országgyűlés előtt van, és pártoktól függetlenül egyet kell érteni a rendszer felállításában. 2009. december 7. jeles nap lehet a honvédelem életében, mert a HJT-be beépítésre kerülnek azok a törvényi előírások, melyek biztosítják a rendszer kiépítését. "Az elmúlt időszakban több ország tartalékos rendszerét tanulmányoztam, és számomra a briteké volt a legszimpatikusabb. A rendszer náluk már a középkortól működik és nagy társadalmi támogatottsággal bír. A társadalmi elismertséget fokozza például az, hogy a miniszterelnök minden évben egy alkalommal vendégül látja a tartalékosokat", mondta Csampa Zsolt.


Dr. Simicskó István, az Országgyűlés Nemzetbiztonsági Bizottságának elnöke Az önkéntes tartalékos rendszer kiépítésének szükségessége a nemzeti biztonság erősítése érdekében címmel tartott előadást. Kijelentette: az önkéntes tartalékos rendszer kiépítése szükséges a nemzetbiztonsági érdekek erősítéséhez. "Az emberi és közösségi értékek védelméhez csak egy jól működő, erős állam tud garanciákat adni. Ebben az államban lennie kell egy védelemre feljogosított intézménynek, mely felkészíti állampolgárait a védelmi feladataik ellátására. Az adott ország katonai ereje adhat érvényesítési erőt az ország külpolitikájához is", fogalmazott a politikus, aki kiemelte: nagyon fontos kérdés az erő kialakításánál, hogy milyen az állampolgárok hozzáállása a honvédelem ügyéhez. "Azt kell az állampolgárokban tudatosítani, hogy a honvédelmi politika a nemzetpolitika része. Ha nem tudjuk a fiatalok fejében kialakítani a honvédelmi tudatot, nem fogjuk tudni kiépíteni a tartalékos rendszert. Azt is látnia kell mindenkinek, hogy tartalék nélkül nincs hadsereg. Nekünk pedig azt kell tudni biztosítani, hogy minden cselekvőképes állampolgár részesülhessen honvédelmi nevelésben és kivehesse a részét a hon védelméből. Az önkéntes tartalékos rendszer jelentheti az igazi civil kontrollt, mert az állampolgárok közvetlenül találkozhatnak a honvédség munkájával. Ezzel együtt szükséges a megfelelő érdekeltségi rendszer kialakítása is, mert napjainkban a pénz motiváltsága nagyon előtérbe került", mondta Simicskó István.


Ezt követően katonai és polgári szakemberek mondták el a véleményüket az önkéntes tartalékos rendszer feladatairól a minősített- és békeidőszakban, a munkáltatók, munkavállalók veszteségeinek kompenzálásáról, a haderőnem konkrét feladatairól a tartalékosok felkészítésében. A jelenlévők tájékoztatást is kaptak más országok önkéntes tartalékos rendszereinek a működtetéséről. Ezek közül a jelenlévő katonák számára érdekes volt Szűcs György, az Ipartestületek Országos Szövetsége elnökének előadása, aki megerősítette az önkéntes tartalékos rendszer kiépítésének szükségességét. Ugyanakkor megfogalmazta: egy valóban hatékony munkáltatói kompenzációs rendszert kell kiépíteni, és az Országos Érdekegyeztető Tanács munkaadói oldala nevében kérte a bevonásukat a döntés előkészítésébe már a szakmai kidolgozói munka során.
A konferencia délután konzultációval folytatódott.

 

Konferencia az önkéntes tartalékos rendszerről - 2009.11.27.

A Magyar Honvédség önkéntes tartalékos rendszeréről és a hozzá kapcsolódó kompenzációs rendszer fejlesztéséről rendezett konferenciát a Honvédelmi Minisztérium november 27-én, pénteken, Székesfehérváron, a Magyar Honvédség Összhaderőnemi Parancsnokságán (MH ÖHP). A rendezvényen részt vett dr. Szekeres Imre honvédelmi miniszter is, aki a tanácskozást megelőzően átadta Benkő Tibor altábornagynak, az MH ÖHP parancsnokának a minisztérium által odaítélt Tudományos Kutatóhely címet tanúsító oklevelet.

A miniszter beszédében hangsúlyozta, hogy a hazánk történelemben számos katona alkotott maradandó értéket a különböző tudományágakban, hozzájárulva ezzel nemcsak a magyar, de az egyetemes tudományok fejlődéséhez is. Éppen ezért a jövőben is tovább kell folytatni ezt a tevékenységet, és a katonákat ösztönözni kell a tudományos fokozatok megszerzése érdekében.

Benkő Tibor altábornagy köszönőbeszédében rámutatott, hogy mind több katona foglalkozik a szolgálata mellett tudományos kutatással is. Ezt megerősítendő elmondta, hogy a parancsnokságon 15 fő rendelkezik tudományos fokozattal és csaknem 30 fő vesz részt doktori képzésen.

Ezt követően a konferenciát dr. Lakatos László okleveles mérnők vezérőrnagy, a HM Tervezési és Koordinációs Főosztály vezetője nyitotta meg, majd Szekeres Imre tartott előadást „Az önkéntes tartalékos rendszer fejlesztése – össznemzeti érdek” címmel. A miniszter az elmúlt évek gyökeres változásairól szólva hangsúlyozta az önkéntesek bevonásának jelentőségét a haza védelmébe. Az idén elfogadott Nemzeti Katonai Stratégiában már szerepel egy ilyen rendszer létrehozása. „Az önkéntes tartalékos szolgálat a mi elgondolásunk szerint nem egyfajta „hobbikatonaság”, hanem komoly felelősség és embert próbáló feladat a haza védelme érdekében. Az önkéntes tartalékos katona tehát nem másodrangú katona, hanem az azonos felkészítést követően a hivatásos és szerződéses katonákkal azonos harcértéket képvisel” – mutatott rá beszédében a miniszter. Ehhez szükség van az önkéntes tartalékos rendszer társadalmi elfogadására, mert e nélkül nem lesz, aki vállalja ezt a szolgálatot. Éppen ezért ebben a kérdésben a következő időszakban több kormányzati és társadalmi szervnek is konszenzusra kell jutnia.

Hozzászólásában Csampa Zsolt képviselő, az Országgyűlés honvédelmi és rendészeti bizottságának tagja mondta el véleményét az önkéntes tartalékos rendszerről. Hangsúlyozta, hogy az ezzel kapcsolatos törvénytervezet már az Országgyűlés előtt van.

Dr. Simicskó István, az Országgyűlés nemzetbiztonsági bizottságának elnöke előadásában – egyebek mellett – kiemelte, hogy az önkéntes tartalékos rendszer kiépítése nemzetbiztonsági érdek is.

A tudományos tanácskozáson ezután szakértők fejtették ki véleményüket az önkéntes tartalékos rendszerről. A résztvevők – többek között – tájékoztatást is kaptak más államok már működő önkéntes tartalékos rendszereiről.

A konferencia pénteken délután szakmai konzultációval folytatódott, amelyen katonák és civilek közösen vitatták meg e fontos témában felvetődő kérdéseket.


Fotó: Bödő Viktória


JELÖLTÜNK
Dávid István ny. mk. alezredes.

Ebben az évben jár le a korábban megválasztott MATASZ Vezetők megbízatása. Megkezdődtek a tisztújító taggyűlések, küldött gyűlések. Ez eredményes választások alapvető feltétele a jó, a sok alkalmas jelöltből a legjobb, a leginkább alkalmas emberek választásának lehetősége. Megyénkben ez a munka már befejeződött, most a MATASZ egész tevékenységének legfőbb letéteménye, az Elnökség, az Elnök, és más fontos tisztségviselő választására kerül sor Budapesten, 2009. november 28. küldött gyűlésünkön. 

Az elmúlt évek sok tapasztalatot, új ismereteket hoztak. Több Új társunk jelent meg tevékenységünkben, új arcok mellett, új stílust, formákat, lehetőségeket, képességeket jelentettek meg a Szövetség életében. Szükség is van erre. Egyre inkább alakul Szövetségünk arculata, a MH kötődésű társadalmi szervezet formálódik, ahol egy képzeletbeli híd épül a társadalom és a honvédség között, ahol fontos a társadalom, főleg a fiatalok hazafias honvédelmi nevelése, a MH népszerűsítése, a toborzás, a katonai pályára irányítás, a tartalékosok érdekvédelme, a helyi közösségi életben való részvétel, a sport, az egészséges életmódra nevelés.

Az elmúlt időszak jó tapasztalatai mellett meg kellett értenünk, hogy az állami feladatok végzésére meg vannak azok a szervek, szervezetek melyek infrastrukturális háttérrel, személyi, anyagi, technikai és minden szükséges feltétellel rendelkeznek, melyek munkáját a MATASZ ugyan jól egészítheti ki, de helyettük a munkát nem végezheti el, nincs is erre igény. Fontos viszont az a társadalmi háttér, melynek formálásában a MATASZ eredményesen dolgozhat, hiszen ehhez rendelkezik csaknem minden feltétellel. Megyénkben ezt tervezzük.

A választásokra való felkészülés során megyénkben járt a központi jelölő bizottság, és egyhangúlag javasoltuk elnökségi tagságra, az elnökségen belül fontos feladat ellátására, vezető tisztségre Dávid István ny. mk. alezredes Urat, megyei alelnökünket, Mindszent városi vezetőségünk alapító elnökét.

 

                                                                      

Dávid István Szegeden született, iskoláit Szegeden. Budapesten, és Németországban végezte. Tanulmányai befejezése után a Tűzoltóság volt az első munkahelye. Katonai szolgálatát harckocsizó alakulatnál töltötte, sor őrmesterként szerelt le. Németországban végezte a Főiskolát, majd néhány évet Németországban élt és dolgozott. Haza térve tovább folytatta tanulmányait, és itthon különféle beosztások mellett három diplomát szerzett.

Szorgalma és eredményes munkája elismeréseképpen, több fontos beosztást töltött be a Tűzoltóság Megyei és Országos Parancsnokságán, a Megyei Védelmi Bizottságban dolgozott, majd Hódmezővásárhely és Szeged Polgári Védelmi Törzs Parancsnoka volt. Hat alkalommal tüntették ki szolgálati idő és érdemek elismerése után. Jelentős jártassággal rendelkezik a Társadalmi életben, a civil szervezetek irányítása, szervezése és vezetése területén, az önkormányzatok, a polgári védelem és a katasztrófa védelem területén. Mindszenti szervezetünk alapító elnöke, jártas a polgárőr szövetség munkájában, a Csongrád megyei elnökség tagja. A MATASZ katasztrófa védelmi munkabizottságának vezetője.

Jó kapcsolatépítő képességekkel rendelkezik, munkája során jól hasznosítja hazai és külföldön szerzett tapasztalatait. Idejét, energiáját nem kímélve dolgozik, élet eleme a közösség, a közösségért végzett önzetlen munka. Társai, külföldi és belföldi együttműködők egyaránt tisztelik, elismerik munkáját. Tevékenységéhez jó hátteret biztosít, rendezett családi háttere. Két felnőtt gyermeke van.

Bemutatása és megismertetése fontos, mert tevékenysége csupán helyben ismertek. A küldöttgyűlés számára fontos megismertetése, mert számos olyan előnyös tulajdonsággal rendelkezik, (udvarias, tisztelettudó, nem sértődékeny, vitaképes, más társadalmi szervezetekkel jó kapcsolat és kapcsolatépítő képesség, jó szervező, bajtársiasság, kedvező életkor, stb.) melynek ismeretében jó eséllyel rendelkezik elnökségi tagságra és azon belül fontos vezetői tisztségek betöltésére, felelősségteljes munkára, megbízatásra.

A Magyar Tartalékosok Szövetsége Csongrád Megyei Tagsága részéről ajánljuk, javasoljuk Dávid István ny. mk. alezredes Urat, a Küldöttgyűlésünk számára.


ELNÖKSÉGI ÜLÉS
BUDAPEST 2009. 10. 19.

A tisztújító küldött gyűlés előtt megtartotta előkészítő ülését Elnökségünk. Az Elnökség csaknem teljes létszámában, és több meghívottal meghallgatta a jelölő bizottság jelentését a végzett munkájáról. A jelölő bizottság az összegyűjtött vélemények alapján készen áll megalapozott javaslatainak megtételére. A széles körű vélemények alapján megfogalmazódott tagságunk véleménye, melyeket az Elnökség beszámolójában hallani fogjuk.

Több ügyrendi kérdést tárgyalt meg az elnökség, majd részleteiben megtárgyalta a küldött gyűlés menetét, technikai és egyéb részleteket. Végül tájékoztatók és bejelentések hangzottak el. Megyénket Dr. Palotai Jenő ny. ezredes és Dávid István ny. mk. alezredes képviselte, szerény lehetőségeink alapján véleményünkkel segítettünk a vitatott, és felmerült kérdésekben az álláspontok alakításában.


BESZÁMOLÓ TISZTUJÍTÓ TAGGYŰLÉS
SZEGED 2009. november 10.

Hosszas, alapos szervezés és előkészítés után került sor a MATASZ Csongrád megyei szervezeteinek 2006-2009 időszakának beszámoló, feladat meghatározó, tisztújító taggyűlésére.

Jelentős időszaka volt ez közösségünknek, figyelembe véve azt is, hogy egész társadalmunk egy folyamatos megújulásban van, környezetünkben is folyamatos a változás. A Tartalékos Szövetség több kérdésben is az útkeresés állapotában élte meg a MH átalakításának befejező szakaszát. Az anyagi lehetőségek folyamatos szűkülése, a költségek folyamatos növekedése, ellentmondásos helyzetek egész sorát eredményezte. Szinte minden területünkön fejlődtünk, ez igaz még akkor is, hogy bőven maradt még tennivaló a közeli és távolabbi jövőre egyaránt.

Taglétszámunk és szervezeteink folyamatos növekedése, egyre több feladatot ró társainkra, ennek megfelelni nem volt könnyű feladat. Nagyon sokat segített tevékenységünkben Társaink önzetlen szorgalmas odaadó munkája, egyre gyarapodó tapasztalata a mozgalmi munkában, Együttműködőink és Támogatóink segítő tevékenysége. Több területen lehetőségeinket messze meghaladó eredményeket értünk el. Ilyen terület az ejtőernyős képzés és sport tevékenység, és a nemzetközi kapcsolatok területe, de figyelemre méltó a lövész sportban végzett munkánk is. 

Figyelemre méltó, és igen nagy erőfeszítést igényelt a szervezeti élet fejlesztése, fejlődése. Sok értékes tapasztalatot szereztünk főleg a területi szervek létrehozása és a működő képességük fenntartása területén is. Nagyon fontos az Önkormányzatokkal kialakítandó kapcsolatok, a kölcsönös előnyökön alapuló együttműködés. Fontos, és alapvető jelentőségű, a település szintű, iskolákban, tanintézetekben megkezdett tevékenység.

A MH csapataival és Toborzó szerveivel a kezdetektől fogva kiemelkedően jól működtünk együtt. A legfontosabb és legtöbb segítséget Tőlük kaptuk. Szerény lehetőségeinknek megfelelően igyekeztünk olyan tevékenységet folytatni, hogy lehetőségeinkkel, eszközeinkkel elősegítsük a MH tevékenységének ismertetését, elismertetését és népszerűsítését. Fontos ez a tevékenységünk, ennek formáját, módját folyamatosan finomítani, javítani kell.

Fontos tanulsága ennek az időszaknak, hogy a feladatokat időben jól kell tervezni, biztosítani a minden oldalú feltételeket, és el kell ismerni a végzett munkát. Erre Társaink joggal tarthatnak igényt, és ezt az igényt ki kell elégíteni. A fogyasztói társadalomban mindennek ára van, így a közösség érdekében végzett önzetlen tevékenységnek is, és ezt figyelembe kell venni! Törekedni kell az ilyen tevékenység elismerésére is.

Egészében véve egy eredményes négy esztendő, és ennek megfelelően egy eredményes évet is zártunk. Ennek a sikeres időszaknak letéteményesei Társaink, akik nagyon sok áldozatot vállaltak céljaink megvalósításáért. Ki kell emelni Dávid István ny. mk. alezredes Urat, Bánki András t. őrnagy Urat, Ugri György t. százados Urat, Pál Mihály t. őrnagy Urat, Dr. Abdúl Rahim t.o. alezredes Urat, Csorba József t. hadnagy Urat, Demcsák Zoltán t. hadnagy Urat, és még hosszasan lehetne sorolni Társainkat, akiknek őszinte szívvel mondunk köszönetet.

Nélkülözhetetlen segítséget nyújtott munkánkhoz az 5. Bocskai Dandár Hódmezővásárhelyi Parancsnoksága, a 37. II. Rákóczi F. Műszaki Z. Parancsnoksága, a Hódmezővásárhelyi Helyőrségi Zenekar, az együttműködő fegyveres testületek Vezetői, Tagjai, más együttműködő civil szervezet, és az Önkormányzatok egész sora. Ki kell emelnünk nemzetközi együttműködő Partnereinket, a Szerb Tartalékos Katonai Elöljárók Szövetsége Szabadkai, és a Német Tartalékos Szövetség Közép Frankföldi Vezetőségét. Itt kell köszönetet mondanunk a MATASZ Elnöksége, elsősorban az Elnök Úrnak, segítő támogatásáért.

Úgy gondoljuk, jó úton járunk. Növelnünk kell befolyásunkat a településeken, az iskolákban, a családokban. Számos kérdést még tisztázni kell elsősorban a vállalható feladatok területén. Szinte egészen biztos, hogy legtöbbet településeinken tehetünk a Haza, a Hazafiságra nevelés, a Honvédelem és a MH népszerűsítése terén. Fontos, és lehetséges a toborzás, és a saját szervezetink szervezeti erősítése, a minden oldalú együttműködés a kölcsönös előnyök alapján. Ehhez kérjük és várjuk a jövőben is Társaink segítő munkáját!

Megyei Elnök:                           Dr. Palotai Jenő ny. ezredes
Megyei Elnök Helyettesek:       Dávid István ny. mk. alezredes
Bánki András t. mk. őrnagy
Demcsák Zoltán t. hadnagy

Megyei Titkár:                          Lehel Zoltán t. hadnagy
Megyei Titkár helyettes:           Dékány Lajosné t. főtörzsőrmester

Egy időben választottunk új vezetőséget Szeged Városi Vezetőségünk élére is:

Szeged Városi Elnök:                Pál Mihály t. őrnagy
I. Elnök helyettes:                     Ugri György t. százados
Elnök helyettes:                         Horváth Andor ny. főtörzszászlós

Szeged városi titkár:                  Csernok János

Sokat várunk Új megválasztott vezetőségünktől, akiknek további sikereket, jó egészséget kívánunk!


HATÁROZAT
Tisztség viselők megválasztásáról.

Taggyűlés 2009. november 10.

Megyei taggyűlésünkön tagságunk meghallgatta a vezetőség beszámolóját, jóváhagyta az éves és az elmúlt négy év végzett munkáját. Egyetért a következő négy év, programszerű feladataival és jóváhagyta a következő év fontosabb tervezett rendezvényeit. Mivel, a vezetőség megbízatása lejárt, vezetőségválasztásra is sor került.

Megyei elnök:

Dr. PALOTAI JENŐ ny. ezredes
colonelpalotai@tvnetwork.hu
20-95-51-684

Megyei alelnökök:

Dávid István ny. mk. alezredes
dernovics@citromail.hu
06-30-62-16-202
Bánki András t.mk. őrnagy
ab.gordius@t-online.hu
30-38-37-426
Demcsák Zoltán t. hadnagy
szerkeszto@deliapro.hu
20-95-68-704

Megyei titkár:

LEHEL ZOLTÁN t. hadnagy.
csongrad.toborzo@regiment.hu
70-77-93-103

Megyei titkár helyettes:

Dékány Lajosné t. főtörzsőrmester
osw.dekanyne@gmail.com
30-95-58-976


SZOBOR AVATÁS
EMLÉKEZÉS
A DONI CSATA ÁLDOZATAIRA
SZEGED 2009. október 31.

65. évvel ez előtt, a II. Világháború és a Magyar Történelem legsúlyosabb vereségét szenvedte el a Don mellett a Magyar 2. Hadsereg. A szakszerű visszaemlékezők őszintén és nyíltan megfogalmazták, hogy határainktól 1500 kilométerre, hibás célokért, felszerelés, fegyverzet, és lőszer híján, a túlerejű támadókkal szemben Hadseregünknek esélye nem volt a sikerre. Az elesett, megfagyott, eltűnt, fogságba került 100.000 katonából 15.000 Csongrád megyei származású volt.

Megyénk Vezetése úgy döntött, hogy erre a példa nélküli tragédiára Szegeden köztéri szobor emlékeztesse az utódokat, hogy soha többé ne kerülhessenek ilyen földi pokolba katonáink!

Szép, felemelő ünnepség volt. A beszédeket mondók megemlékeztek a politika felelősségéről, a mérhetetlen áldozatokról, és a borzalmakat túlélőkről. Megható volt, amikor a Megyei Közgyűlés Elnök Asszonya a túlélőknek emlékérmet adott át, és őszinte közvetlen, módon köszönte meg helytállásukat. A túlélők csoportjában volt egy ma Szabadkán élő volt katona is. Nem nehéz elképzelni ennek az Embernek az életét a haza érkezése után.

Az avató ünnepségen a közélet, a társadalmi szervezetek, a fegyveres erők és testületek tagjai mellett Dr. Palotai Jenő ny. ezredes MATASZ megyei elnök és Dávid István ny. mk. alezredes Szentesi elnökünk vett részt, gyertyával és egy szál virággal emlékeztek, tisztelegtek a hősök, az áldozatok emléke és a túlélők előtt. Szép, felemelő volt ez az ünnepség, végre a helyén értékelték a magyar katona teljesítményét. Megfogalmazódott, hogy csak olyan feladat szabható a katona számára, mely teljesítéséhez a reális feltételek vannak!

A szép külsőségekhez hozzájárult, a magas színvonalú szervezés, a nagyszámú érdeklődő, az események helyes történelmi és katona szakmai megítélése, a katonák dísz alegysége, és a Hódmezővásárhelyi katonazenekar színvonalas közreműködése.


SZENTES
2009. október 27.

Ebben az évben már harmadik alkalommal találkoztunk Szentesen a 37. Rákóczi Ferenc Műszaki Zászlóalj Vezetőivel, Katonáival. A mostanit a MATASZ központ szervezte az Ö. Haderőnemi Parancsnokság segítségével és engedélye alapján. A találkozón részt vett Csongrád megye 13 fős csoportja Dr. Palotai Jenő ny. ezredes megyei elnök vezetésével, és Békés megyei Tartalékos Társaink 7. fős csoportja Mohácsi Pál t. őrnagy vezetésével. A két megye küldöttségének össze állítása során figyelembe vettük a megyei, városi, és területi vezetőségeink, nyugdíjas, és fiatal középiskolás korú érdeklődő fiatal társainkat is.

A találkozó a Parancsnoki köszöntés után egy részletes tájékoztató hangzott el az alakulat rendeltetéséről, szervezeti felépítéséről, feltöltöttségéről, technikai eszközeiről és képességeiről. A bemutató előadás után több kérdés hangzott el. A kérdésekre adott válaszok után, egy statikus bemutató keretében tekintettünk meg a laktanya udvarában, leg jellemzőbb technikai eszközeiket, szakszerű tájékoztatás mellett, majd megtekintettük az alakulat igényesen kialakított és az áprilisi nyílt laktanya napon átadott múzeumát.

A múzeumlátogatás után autóbuszra szálltunk, és a belső gyakorló térre mentünk, ahol egy TMM-3 típusú négy mezős híd készlet telepítését mutatta be a kezelő állomány. Ezután a vízi gyakorló térre mentünk, ahol egy PMP híd anyagból, egy 80 t. teherbírású kompot építettek, melyen a bemutató résztvevői helyet foglaltak, és a Tiszán a folyó közúti átkelő helyéig kompon „utaztak” ahol már az autóbusz újra várta résztvevőket.

A laktanyába visszaérve, finom ebéddel vártak a házigazdák, melynek elfogyasztása után mindkét csoport haza utazott.

A Műszaki csapatok a Honvédség keretein belül egy „sajátos családot” alkotnak. Nélkülük az összfegyvernemi csapatok tevékenysége nehezen képzelhető el. A csapatok mozgásának biztosítása, különféle akadályok leküzdése, különböző műszaki zárak telepítése, átjárók nyitása, aknamentesítés, búvár feladatok ellátása, különféle állások, fedezékek építése, víztisztítás, stb. a műszaki katonák képessége és egyben felelőssége. A külföldi missziókban való részvételen túl, NATO tagságunkból adódóan is egy egész sor feladat végrehajtására kell készen állniuk.

Az előforduló időjárási rendellenességek idején, katasztrófa helyzetekben is ez az a szakcsapat, ami a legtöbb közvetlen segítségre képes. A napokban kaptunk hírt arról, hogy búváraink nyújtottak segítséget a Tiszai vízi balesetet szenvedett emberek felkutatásában, de a téli járhatatlan utakon is Ők segítenek a mentőknek, bajba jutott embereknek. Az egyik Fiatal Társunk meg is jegyezte, hogy a mai bemutató után nem is érti, hogy az „átlagember” eszébe a katonaság hallatán azonnal a fegyver, az erőszak, a durvaság, gorombaság jut az eszébe. Ma láthattuk, hogy a katonák ügyes, talpra esett, jól felkészült, emberek, értik hivatásukat, büszke lehet rájuk minden civil ember.

Az egész napos programot a résztvevők nevében Dr. Palotai ezredes, megyei elnök, egy emléktárgy átadása mellett köszönte meg. „Amikor köszönetet mondtunk az érdekes, értékes, látványos egész napos munkájukért, megköszöntük, versenyeinkhez, rendezvényeinkhez az eddig nyújtott értékes segítségüket, ezt kérjük a jövőben is. A MATASZ társadalmi szervezet, szerény lehetőségeink felhasználásával eredményesen tudunk közreműködni, hogy szervezeti életünk során reális kép alakuljon saját magunkról, a honvédség mindennapi munkájáról.

Amit láttunk: ez a hadsereg egy „profi” hadsereg. Elképzelésekben, tartalékosainak, tartalékának is ilyennek kell lenni. Ennek létrehozása a következő évek feladata lehet, ám ennek pénzügyi, anyagi, tárgyi, személyi és egyéb feltételeit előbb meg kell teremteni. Ez mesze meghaladja a MATASZ jelenlegi lehetőségeit! Továbbra is célunk, hogy a Tartalékos Szövetség egy képzeletbeli „hidat” képezzen a társadalom és a hadsereg között, továbbá, a honvédelem ügyének népszerűsítése során felkelteni a fiatalok érdeklődését a katonai pálya, a katonai hivatás vállalására”.

Külön köszönjük Varga István mk. alezredes Parancsnok Helyettes Úr közvetlen tájékoztatóját, az alakulat kiképzésért felelős főtisztjének személyes közreműködését, az egyes foglalkozási helyek jól felkészült tisztjeinek türelmes, részletes, szakszerű tájékoztatását, a bevont állomány munkáját, és Juhász László százados Úrnak, az alakulat tájékoztatásért felelős tisztjének minden oldalú segítéséért és támogató közreműködéséért.

A rendezvény hasznos volt azok számára is, akik katonák voltak, hiszen láthatták, hogy az utóbbi években szerkezetében, összetételükben, szemléletükben, felszereléseikben, technikai eszközökben milyen nagy változások történtek. A népes fiatal tagjaink számára ezért volt fontos a mai nap, mert –mint elmondták- „nem is gondolták, hogy ilyen a katonaélet, hiszen ez egy érdekes, nagy ügyességet, szakértelmet igénylő munka, jó légkörű emberi közösség, egy izgalmas sajátos munkahely, tele kihívásokkal”

Célszerű ezt a folyamatot tovább vinni! Hasonló látogatást kell szervezni a toborzó szerveknél, ugyanis megyei szervezeteink a legközvetlenebb kapcsolatban a Kiegészítő Parancsnokságok megyei toborzó szerveivel vannak konkrét kapcsolatban, a toborzást Ők végzik! Ők vannak kapcsolatba az alakulatokkal, Ők ismerik személyi igényeiket, és a MATASZ vezetőségeknek Velük leg konkrétebb, és leg mindennapibb a kapcsolata. A MATASZ tevékenysége ezen a területen képzelhető el a leg természetesebben, a kölcsönösen leg előnyösebb, leg hasznosabb formákban!MEGEMLÉKEZÉSEK
2009. október 23.

1956. október 23. Forradalom és Szabadságharc 53. évfordulója, és a III. Köztársaság kikiáltásának 20. évfordulóján megyeszerte megemlékezések és koszorúzások voltak, mellyen részt vettek a Tartalékos Szövetség képviselői. Megemlékezésre és koszorúzásra került sor Szegeden, Hódmezővásárhelyen, Makón, Szentesen, Mórahalmon, Ruzsán, Mindszenten, Sándorfalván, Algyőn, és csaknem a megye minden településén.

Fejet hajtottunk a forradalomban részt vettek emlékének, halottainknak, hőseinknek. Emlékeztünk, a rendszerváltoztatásban munkát és áldozatokat vállalt Honfitársainkról. Az ünnepségek mindenütt békésen, méltóságteljesen ünnepi hangulatban teltek.


HIVATALOS BARÁTI LÁTOGATÁS
KOSZORÚZÁS
SZABADKA 2009. 10. 10.

A Magyar és a Szerb Tartalékosok Szövetségeinek együttműködési terve alapján a MATASZ küldöttsége Borszéki Tivadar ny. vezérőrnagy vezetésével látogatást tett Szabadkán. A küldöttség tagja volt Dr. Palotai Jenő ny. ezredes a MATASZ Csongrád megyei és Dávid István ny. mk. alezredes a MATASZ Mindszent városi elnöke.

A küldöttség részt vett Szerbia Nemzeti ünnepe alkalmából rendezett a Városi ünnepi díszülésen, ahol a diplomáciai testületek, és a nagyszámú vendégek mellett felszólalt küldöttségünk vezetője is. Borszéki tábornok Úr köszöntötte a vendéglátókat és a 90. éves Szerb Tartalékos Szövetséget. Ezt követően megtekintettük a színvonalas kulturális műsort, majd megkoszorúztuk a városi emlékművet, és a pravoszláv temetőben a II. Világháborúban elhunyt katonák emlékművét.

Részt vettünk a város vezetői által szervezett ünnepi ebéden, majd a Tartalékos szövetség illetékes vezetőivel kétoldalú megbeszélésen megtárgyaltuk az aktuális kölcsönös érdeklődésre számot tartó kérdéseket, az együttműködés közelebbi tervezet feladatait. Kétségtelen, hogy a világgazdasági válság kedvezőtlen jelenségei a Szerb Tartalékosokat is hozzánk hasonló módon sújtja. Elhatározott szándékuk az euro atlanti orientáció, keresik a választ a globális kihívásokra, a soknemzetiségű Szerbiát egy egységes országként képzelik el egy élhető Európai Unióban.

Örömmel érzékeltük, hogy helyes nemzeti hagyományaikat nemzedékek összefogásával ápolják. Ünnepeiken az idősebb korosztályok mellett, jelen van a társadalom derékhada, és ott vannak a fiatalok, akik lelkesen vesznek részt az ünnepségeken. Nyílván való, hogy nagy figyelmet fordítanak a fiatalok oktatása mellett a nevelésre, a hagyományok ápolására a közös értékek megőrzésére, megbecsülésére. Ebben a Civil Szervezeteknek, így a Tartalékos szövetségnek is fontos szerepe van.


LAKTANYA LÁTOGATÁS
ISMERKEDÉS TÁJÉKOZTATÓK
KECSKEMÉT 2009. 09. 29.

Szabó János ny. alezredes Úr, Kedves Barátunk, a MATASZ Bács Kiskun Megyei Elnöke látogatást szervezett a Kecskeméti Repülő korház, a Megyei Toborzó Iroda, és az 59. Szentgyörgyi Repülő Bázis meglátogatására.

Az érdekes rendezvényre meghívták a MATASZ Elnökét Borszéki Tivadar ny. vezérőrnagy Urat, és megyénket is. A Bács Kiskun megyei Tartalékosok 24 képviselője mellett, részt vett megyénk háromfős küldöttsége is Dr. Palotai Jenő ny. ezredes, Dávid István ny. mk. alezredes, és Dr. Abdúl Rahim t. o. alezredes is.

A tartalmas programot a repülő korház magassági vizsgáló berendezéseinek megtekintése és részletes bemutatásával kezdtük, majd a helyi Toborzó Irodában folytattuk. Az iroda vezetője egy előadás keretében tájékoztatott munkájukról, napi tevékenységükről. Kérdésre el mondotta, hogy a MATASZ és a volt katonák, napi szervezeti tevékenységükkel segítséget tudnak nyújtani, hogy kedvező kép alakuljon ki a honvédségről, a katonai szolgálatról, és így segíthetjük a toborzó tevékenységet.

Repülőtéri látogatásunkat a repülő bázis, csapat múzeumának megtekintésével folytattuk, megismerkedtünk a csapat hagyományaival, a névadó életútjával, és egyáltalán a bázis napi tevékenységével. Szerencsénk volt, az időjárás alkalmad adott a bázis majdnem minden repülő eszközének statikus, valamint korábbi idők repülő eszközeinek megtekintésére. Ezt követően megtekintettük az Albatros, a MÍG-29, és a legújabb repülőgépek, a Gripenek napi tervezett repüléseit.

Egész napos programunk az ebéd után fejeződött be, majd valamennyien haza utaztunk. Gratulálunk a szervező és egyben vendéglátó Bács Kiskun megyei Barátainknak, Szabó János alezredes Úrnak, és a programba bevont katonáknak, toborzóknak, és a repülőtér szolgálatkész, jól felkészült munkatársainknak. Voltak, akik első ízben jártak ezen a fontos repülőm bázison azoknak különösen nagy élményt jelentett a látogatás, akik már korábban jártak itt, azok számára a változások sokasága nyújtott szép élményt. Köszönjük!


NYITOTT LAKTANYA NAP
III: Dél-alföldi katona Zenekari Fesztivál
HÓDMEZŐVÁSÁRHELY 2009. 09. 27.

A MH 5. Bocskai István Lövészdandár Hódmezővásárhely Helyőrség Parancsnoksága ebben az évben is megrendezte a Nyitott Laktanya Nap és a III. Dél-alföldi Katona Zenekari Fesztivált. A Színvonalas rendezvényre meghívást kaptunk. Egyeztetés után, több Szegedi Középiskola hallgatóival részt vettünk ezen az igazán érdekes eseményen. A rendezvény Fő Védnökei: Dr. Lázár János Országgyűlési képviselő Hódmezővásárhely Polgármestere, és Dr. Szekeres Imre Országgyűlési Képviselő Honvédelmi Miniszter volt.

A fesztiválon részt vett a házigazda Hódmezővásárhelyi Helyőrségi Zenekar Kovács István százados karnagy Úr vezetésével, a MH. Légierő Zenekara, a MH. Debrecen Helyőrségi Zenekar és a Hódmezővásárhely Városi Fúvószenekar és a Városi Mazsorettcsoport.  

A műsor során a résztvevők Térzenével, Menetzene és más egyéb érdekes bemutatókkal szórakoztatták a nagyszámú érdeklődő közönséget, a város és a környék, köztük sok Szegedi, valamint Mindszenti Fiatalokat, Iskolásokat, és a MATASZ vendégeket. Érdemes volt eljönni!

A Tartalékos Szövetség vendégeit a Szegedi középiskolások népes csoportját Bánki András t. őrnagy Megyei elnök helyettes, és Dávid István ny. mk. alezredes Mindszenti elnökünk vezette. A Csoportok érdekes, látványos, jelentős művészi értéket képviselő, magas színvonalú rendezvényt tekinthettek meg. Az egész műsor, a bemutatók, katonáink ügyes vendégszeretete sok új hívet szerzett a Magyar Honvédség, katonai hivatás és szolgálat, a haza védelme és a honvédelem ügyének.

Gratulálunk a Közreműködőknek! Köszönet a Házigazdáknak a meghívásért, a nagyszerű élményekért. Ismételten megfogalmazódott, hogy hasonló jellegű, a Magyar Honvédséget népszerűsítő, értékes látványos rendezvényre Szegeden is igen nagy szükség van. Remélhetőleg Szeged ebben illetékes Szervezői, Rendezői és Vezetői korábbi nyilatkozatoknak megfelelően a jövő évi rendezvények tervezésénél is gondolni fog.


„Pioniere 2009“ műszaki kiképzési
oktató és bemutató gyakorlat
Németország Münchsmünster
2009. szeptember 16.

Erfolgreicher Verlauf von Stabsrahmenübung TERREX 08A Német Szövetségi Köztársaság Bundeswehr Műszaki Iskolája, valamint a Bundeswehr Építőműszaki és RBV. Szakiskolája – együttműködve a Bundeswehr Vezetőképző Akadémiájával, 2009.09.16.-án Münchsmünsternben „Pioniere 2009“ elnevezéssel műszaki kiképzési oktató – bemutató gyakorlatot tartott, melyen a Német Bundeswehr Tartalékosainak Középfrank Megyei Bajtársi Szövetsége meghívására részt vett a Magyar Tartalékosok Szövetsége Csongrád Megyei Szervezetének négy fős küldöttsége is. A MATASZ Csongrád megyei szervezetének képviseletében a németországi Münchsmünsterbe utazókat, Dávid István t. mérnök alezredes vezette.

A 2009. szeptember 16.-án Münchsmünsternben megtartott „Pioniere 2009“ műszaki kiképzési oktató és bemutató gyakorlaton, a Közép Frankföldi tartalékosokon kívül részt vettek, a Bundeswehr Vezetőképző Akadémiájának külföldi hallgatói, valamint a katonapolitikai konferenciára érkezett európai hadseregek küldöttei is. Az ünnepélyes megnyitót követően, az egész napos műszaki kiképzési oktató – bemutató gyakorlatot, a 43 országból érkezett, közel 300 fő tekintette meg.

A hat munkahelyen folyó különböző műszaki feladatokat, a rendezvényt szervező és előkészítő oktatási intézményekben szolgálatot teljesítő, hivatásos oktatók vezetése mellett, a Bundeswehr műszaki egységei hajtották végre.

A gyakorlat célja az volt, hogy a kiképzési oktató és bemutató gyakorlaton részt vevő tartalékosok, betekintést nyerjenek a Bundeswehr műszaki és RBV. egységeinek szerteágazó tevékenységébe.

Az első állomáson, a műszaki egységek által támogatott vegyvédelmi és ember, eszköz – technika, mentesítési feladat végrehajtást mutattak be a katonák.

A második állomáson, a harcoló egységeket támogató műszakiak által használt kompok összeszerelését és használatát, valamint a búvárok tevékenységét mutatták be, imitált harci körülmények között.

Ezt követően egy ízletes tábori ebédre került sor, amit a tábori körülmények között kialakított büfében kávéval, süteménnyel, édességgel lehetett kiegészíteni. Az ebédszünetben nyílt lehetőség a különböző típusú és gyártmányú aknákból összeállított kiállítás megtekintésére.

Az ebédet követően, a harmadik állomáson, különböző – a műszaki alakulatok által használt – földmunkagépeket mutattak be tevékenység közben, majd a hídvető gépek és a modul rendszerű, helyben összeszerelhető hidak bemutatása következett.

A negyedik állomáson a telepített robbanószereket felkutató kutyák és a kutyavezetők bemutatója következett. Itt mutatták be a modern aknakereső felszereléseket és berendezéseket, valamint a védőruhába öltözött katonák aknakereső-mentesítő tevékenységét, az aknazárak gépekkel történő nyitását. A bemutató során fellelt aknák tölteteit, a helyszínen semmisítették meg a katonák.

Az ötödik állomáson egy missziós tábor építését, az épített véd műveket, és a különböző itt használatos technikákat mutatták be a szervezők. Falak, tornyok épültek percek alatt, kutat fúrtak és barakkok nőttek ki a földből rövid idő alatt. Az itt felsorakoztatott gépeket láthatták a meghívottak munka közben.

A késő délután befejezett gyakorlaton a zárszót, a műszaki alakulatok vezető tábornoka mondta, aki elismeréssel szólt a feladatot fegyelmezetten, precízen és gyorsan végrehajtó katonák, kimagasló teljesítményéről.

 


90 ÉVES
A SZERB TARTALÉKOS
KATONAI ELÖLJÁRÓK SZÖVETSÉGE
SZABADKA 2009. 09. 19.

Megalakulásának 90. évfordulóját ünnepelte a Szerb Tartalékos Katonai Elöljárók Szövetsége. A gondosan előkészített ünnepségre Szabadkán a társadalmi szervezetek székháza konferencia termében került sor, melyen megyei küldöttségünk is részt vett. A Magyar Tartalékos Szövetséget Dr. Palotai Jenő ny. ezredes, Pál Mihály t. őrnagy Szeged városi elnök és Ugri György t. százados Szeged városi elnök helyettes képviselte.

Ünnepi beszédet Voiszlav Raicsovics I. O. t. kapitány a Tartalékos szövetség Szabadkai Elnök mondott. Részletesen áttekintette a Szövetség kilencven éves tevékenységét, kiemelte, hogy a Szerb Tartalékos Szövetség kormányokon, sőt rendszereken átívelő tevékenysége megőrizte alapvető vonását, mindig a haza védelme, védelmi képességének, a hazának, a hazafias nevelésnek szolgálatában állt. Hősök, tábornokok, tisztek, tiszthelyettesek és közkatonák tízezreit készítették fel, és képezték és tovább képezték, tartották készen a haza védelmére. Máig büszkék erre a nagyszerű hazafias tevékenységükre.

Az ünnepi beszéd elhangzása után elismerések átadására került sor.  Megköszönték szervezeteikben legkiemelkedőbb munkát végzett tagjaiknak munkáját, együttműködő helyi szervezeteiknek segítő támogatását. Emléktárgyat adományoztak a külföldi együttműködő partnereknek is, Borszéki Tivadar ny. vezérőrnagy Úrnak a MATASZ Elnökének és Dr. Palotai Jenő ny. ezredesnek a MATASZ Csongrád megyei elnökének. Kérték és várják további együttműködő tevékenységünket.

Küldöttségünk őszinte szívvel mondott köszönetet az elismerésért, közös munkánkat méltató elismerő szavakért, és átadtuk a 90. születésnapját ünneplő Szerb Tartalékos Katonai Elöljárók Szövetségének az erre az alkalomra készített Emléklapot, és a díszes emléktárgyat. Biztosítottuk Szerb Partnereinket arról, hogy készen állunk lehetőségeinknek megfelelően a további együttműködésre. A találkozó egy baráti ebéddel ért véget, ahol még hosszasan beszélgettünk közös tevékenységünkről, lehetőségeinkről, terveinkről.


X. MATASZ KUPA
NEMZETKÖZI EJTŐERNYŐS
CÉLBAUGRÓ VERSENY
Szeged 2009. szeptember 12.

Hosszas szervező és előkészítő munka után került sor a Szegedi repülőtéren a X. MATASZ Kupa ejtőernyős célba ugró versenyre. Versenyünk külsőségeiben szerényebb, mértéktartóbb volt, mint az előzőek, szakmaiságában, eredményekben a korábbiakhoz hasonlóan magas színvonalú volt. Védnökeink, Vendégeink, a Segítők támogatók, a Versenyzők ezt egyértelműen megfogalmazták.

Mégis a Védnökök és a Vendégek is egyértelmű véleménye az volt, hogy ez a rendezvény, főleg a nyilvánosság érdeklődése tekintetében ebben a „túl szerény formában” alatta marad részben a korábbiaknak, részben a bele fektetett tengernyi munkának, részben pedig a jelentőségének. Főleg Szerb Vendégeink javasolták a fogadás kötetlen beszélgetésein, hogy ennek sokkal nagyobb nyilvánosságot kellene adni és számos javaslat és ötlet hangzott el, melyhez a javaslatok mellett a támogató szándékot is hozzá fűzték.

A verseny résztvevőit, Védnököket, Vendégeket és a Versenyzőket, Dr. Palotai Jenő ny. ezredes a MATASZ megyei elnöke köszöntötte, a versenyt Dr. Szentgyörgyi Pál Úr nyitotta meg. Meleg szavakkal köszönte meg az elvégzett munkát, a versenyzőket, az elért eredményeiket.

A versenyt szakmai szempontból a verseny Igazgatója értékelte. A díjakat a Védnökök, és a Támogatók jelenlévő vezetői és képviselői adták át. Dr. Szentgyörgyi Pál Alpolgármester Úr, Fehér István vezető Főtanácsos Úr a Megyei Védelmi Bizottság titkára, Bánáti Antal Úr a VSI Igazgatója, Szabó Sándor Alezredes Úr a Hódmezővásárhely és Szentesi alakulatok külön díjait, Kovács Imre alezredes Úr a Szabadkai Tartalékosok képviselője, Fábrik György alezredes Úr a Vajdasági repülő szövetség vezetője, A X. MATASZ Kupát Dr. Palotai Jenő ny. ezredes a MATASZ Elnökének megbízásából adta át. A további külön díjakat a Rendőr Főkapitányság, a TKOE, a Móra Ferenc Oktatási Központ képviselői adták át Külön köszönjük Védnökünk a SKF csapágy áruház vezetőjének, és Szeged Város Önkormányzatának sokoldalú segítségét.

A versenyt követő fogadáson számos informális megbeszélésre került sor, a városi programok összehangolásának lehetőségei, a tanintézetekben folyó lehetőségek, a kölcsönös előnyökön alapuló együttműködés, nemzetközi tevékenységünk, a mindenkit sújtó gazdasági gondok kezelése, és számos aktuális kérdés. Fontos és hasznos volt ez a rendezvény ebből a szempontból is.

Az elhangzott javaslatok és észrevételek, a kilátásba helyezett segítő, támogatások  figyelembe vételével, azokat alaposan megfontolva, a felajánlott javaslatokkal számolva, a következő évet ennek felhasználásával szervezzük meg. Keresnünk kell a helyi, új és állandóan változó lehetőségeket, és a kölcsönös előnyök alapján az együttműködés lehetőségeit. Továbbra is kérjük és várjuk Védnökeink, Vendégeink támogatását, hazai és külföldi Versenyzőink részvételét, Társaink lelkes, szakszerű, önzetlen, munkáját. Viszont látásra 2010 évben a XI. Ejtőernyős MATASZ Kupa versenyein!


TISZTUJÍTÓ JELÖLŐ MEGBESZÉLÉS
SZEGED 2009. szeptember 11.

A MATASZ Országos tisztségviselőinek megbízatása ez évben lejár, az új választásokat az Elnökség november első felében tervezi. Az alapos, átgondolt jelölő tevékenység javában folyik, a jelölő bizottság végzi a munkáját.
Kértük –ha lehetséges- a jelölő bizottság a helyszínen hallgassa meg szervezeteink képviselőinek véleményét, esetleges javaslatait, ilyen módon is hozzájárulva az eddig végzett munka értékeléséhez a jövőnk alakításához.

Alapvető fontosságúnak tartjuk az alapos elemzést, és a legfőbb irányok megjelölését, a helyzetet tükröző struktúra kialakítását, a működőképesség fenntartását. Ki kell emelni két kérdést, melyet fontos lenne elemezni, akár az alapszabály módosítása, bővítése újabb értelmezése útján is.

A politikamentesség fontos volt eddig is és a jövőben is az lesz. Az alapszabályban is van erre utalás, ezt pontosabbá kellene tenni. Jelenleg közvetett politikai jellegű tevékenység a tiltott. A jövőben minden fajta politikai tevékenységet tiltani kellene, mert ez zavart kelthet a munkában, megoszthatja tagságunkat, zavart okozhat tagjaink egymáshoz való viszonyában. Továbbá az alapszabályban rögzíteni kellene, hogy a MATASZ –mint közhasznú társadalmi szervezet- fő tevékenységét a HM és a MH együttműködése alapján végzi, a Honvédelem ernyőszervezete, és teljesen lojális a mindenkor regnáló honvédelmi kormányzattal. A MATASZ soha nem válhat pártstruktúrák nélküli pártpolitizálás helyszínévé!

Működő képességünk, szervezeteink bővülése miatt, már igényli, hogy ezen a területen is módosítsuk szervezeti felépítésünk eredeti rendszerét. Egy megye nem kezelhető, nem működtethető egyetlen szervezetként. Túl nagy területet, túl sok embert, több önálló életre képes szervezetet jelent, ami az évekkel ezelőtti rendszer szerint, ma már élet, és működésképtelen.
Helyette javasoljuk, hogy a megyei (Területi) vezetőségeket a lakó települési szervezetek küldöttei (1.fö, 50 fő felett +1 fő) küldött gyűlésen válasszák meg, és ez a küldött gyűlés válassza a megyei vezetőséget és a megye küldötteit az országos küldött gyűlésre. Ebben lényegében minden jelenlévő egyetértett. Alakulásunk óta bekövetkezett sokoldalú változások miatt ez a módosítás tovább nem halasztható. Ez kisebb számszerű eltéréseket okozhat, de a részletesebb képviselet biztosítása jobban megoldott lehet. A megye is egyszerűbben, lényegesen olcsóbban, hatékonyabban, és megalapozottabban működhetne. A lakó területi szervezetek működésén (10-főt meghaladó szervezeteket 1.fő képviselné, évente taggyűlés stb) változtatni nem kellene.

Egyetértettünk a kisebb létszámú (7.fő) de hatékonyabb munkát végző, jobban vezethető és működtethető elnökséggel. Helyesnek tartjuk, hogy az adott konkrét feladatkörökhöz, konkrét embereket keressünk és válasszunk. Egyes állománykategóriák név nélküli emlegetését nem tartjuk szerencsésnek. Konkrét feladatokhoz könnyebb lenne a személyi jelölés.

Az eddigi tevékenység alapján nem látjuk indokoltnak az elnöki tisztséget érintően változtatást. Javasoljuk, hogy az elnök továbbra is Borszéki Tivadar ny. vezérőrnagy Úr maradjon. Itt hasznosítsa tovább eddig szerzett tapasztalatait! A jelen lévő megyei vezetők: További személyi jellegű javaslatainkat teljes egyetértésben tettünk a Jelölő Bizottság részére részletes indoklással

Érintettük az elnökség néhány tagjának eddigi eredményes munkáját, Őket a jövőben is szívesen látnánk az elnökségben. Javasoltuk azt is, hogy egy jogász, egy tábornoki rendfokozatot viselő MATASZ tag, egy megyei elnök munkájuk és beosztásuk, ismertségük és státuszuk miatt legyen tagja az elnökségnek.

További sok lényegi és érdemi kérdés merült fel, ezeket a jelölő bizottság köszönettel feljegyezte. Minden Társunk önállóan adta elő véleményét, elképzeléseit. Segíteni akartuk a jelölő bizottság munkáját, az volt a szándékunk, hogy érveinkkel, javaslatainkkal járuljunk hozzá ahhoz, hogy alakítsuk ki azt a struktúrát, melynek keretei között eredményesebben tudunk dolgozni, felvetettük gondjainkat, tettünk javaslatokat.

A régiós jellegű összejöveteleknek sok előnye van, ez most is igazolódott. Kevesebb témából jobban fel tudunk készülni, célirányosabb, konkrétabb, könnyebben kezelhetőbb a vita, egymás ismerete, jobb stílust tesz lehetővé, szinte nincs félre értés, jó esély a kompromisszumokra, a közös térség gondokat és megoldásokat feltételez, és sorolható az ilyen típusú „műhely jellegű” tevékenység számtalan előnye. Természetesen szükséges ennek a vitának a vezetését vállaló jól felkészült, megfelelő tapasztalatokkal rendelkező, információkkal és látókörrel rendelkező „független” segítő közreműködők.

A megbeszélés résztvevői, összetételüket, felkészültségüket, a munkában való jártasságukat tekintve jelentős tapasztalatok birtokában sok, hasznos és használható gondolatot fogalmazott meg. A véleményeket nem szubjektív, indulatok, vélt vagy valós sérelmek, megalapozatlan vélemények motiválták, hanem a jobbítás szándéka. Ezt a jelenlévő Vendégek is a legteljesebb mértékben így értékelték. Köszönjük, hogy a jelölő bizottság: Dr. Czuprák Ottó ny. alezredes Úr, Juhász János ny. alezredes Úr, és Mohácsi Pál t. őrnagy Úr, ezt a munkát –mint a teljes Bizottság-  egészében vállalta. Jó konzultáció, hasznos eszmecsere, értékes beszélgetés volt ez! Köszönjük, hogy eljöttek. Kérjük és várjuk a jövőben is az Elnökség ilyen irányú, és ehhez hasonló segítő támogatását.


20. ÉVE VÁROS
MÓRAHALOM

Mórahalom, ez a Szegedtől 20 kilométerre lévő település egykor Szeged város egyik külső települése volt. Önállósodása gyors ütemű és jelentős fejlődést indított el, tart ma is, és jövőjükre nézve is gazdag elképzelések vannak. 

A városban a II. világháború idején egy Lengyel menekültek, javarészt volt katonák és családjaik évekig tartó biztonságra és otthonra leltek. Ebből az alkalomból az egykori táborhelyük falán egy kétnyelvű emléktáblát lepleztek le, ahol a Lengyel Nagykövetség, a Megye és a Város vezetői koszurút helyeztek el katonai tiszteletadással.

Az bensőséges ünnepségen számos meghívott mellett részt vett Dr. Palotai Jenő ny. ezredes megyei elnök, Dávid István ny. mk. alezredes. A színvonalas helyi ünnepségen beszédet mondott Nagykövetségének vezető munkatársa a helyi tiszteletbeli Konzul, a Megyei Közgyűlés alelnöke és a Város Polgármestere. Az ünnepségen részt vett megszentelte az új felavatott táblát a település plébánosa is.
Élve az alkalommal megismerkedtünk Joó Balázs Atyával a település fiatal igen szimpatikus, népszerű Plébánosával és kértük nyújtson segítséget számunkra a településen élő tartalékosok helyi szervezetének létrehozásában, a hagyományok ápolásában. A rövid alkalmi jellegű bemutatkozó jellegű megbeszélésen megteremtettük a kapcsolatokat, reményeinket fejeztük ki a további eredményes tevékenységre.


LENGYEL MAGYAR KAPCSOLATOK
KIÁLLÍTÁS
SZEGED

Csongrád megye és Lodz megye hosszú idő óta tartó együttműködési megállapodás alapján tart baráti együttműködést, testvér megyei kapcsolatot. A jelenlegi találkozót egy kiállítással nyitották meg a Megyeházán mellyen emléket állítottak a II. világháború poklából menekülő Lengyel családoknak és katonáknak, melyeknek Csongrád megye két településén adtak otthont, ellátást, biztonságot! 

A kiállítás megnyitása alkalmából szép beszédek hangzottak el közös történelmi emlékeinkről, történelmi személyiségeinkről, eddigi közös munkánkról, jelenünkről, a jövő elképzeléseiről. Az alkalommal iskolások szép kultúrműsorral kedveskedtek a Vendégeknek, többek között a Nagykövetség munkatársainak, az egykori menekültek leszármazottjainak, az itt élő Lengyel származású vendégeknek. Szomorú szívvel és félve jöttek! Szomorúak azért voltak, mert el kellett hagyni hazájukat, félve meg azért, mert nem tudták milyen jövő vár Rájuk Magyarországon. Örültek és boldogok voltak, és jó szívvel gondolnak az óta is a Magyarokra, mert segítségünk akkor az életet jelentette számukra.

Itt volt Lodz katonai helyőrségének vezető lelkésze, akivel beszéltünk a testvér település kereteink belül a kapcsolatok ki bővítéséről a tartalékosok területén is. Kicseréltük címeinket, elérhetőségeinket, elemezzük ezen a területen a lehetőségeinket és jelentkezni fogunk!

Ez egy olyan rendezvény volt, ahol büszkék voltunk elődeink emberséges, bátor, bajtársias cselekedeteire. Ennek a ténynek az értékét növeli, hogy akkori szövetségesünk kifejezett kérése volt, hogy ne segítse az ország a Lengyel menekülteket. Mégis megtettük! Ezzel becsületből, tisztességből, bajtársiasságból, történelmünk legszebb hagyományaihoz méltó módon járultunk hozzá a Magyar-Lengyel barátsághoz.EJTŐERNYŐS KÉPZÉS
SZEGED

Szegedi ejtőernyős klubunkban hétvégeken rendszeresen folyik fiatal ejtőernyősök tanfolyam szerű elméleti és gyakorlati képzése. A Növendékek, leendő sportolók ejtőernyős jelöltek nagy többsége egyetemi hallgatók, iskolások, dolgozó fiatalok. Oktatójuk Csorba József tartalékos hadnagy huzamosabb idő óta, hozzáértéssel, szorgalommal és nagy felelősség érzettel dolgozik azért, hogy az oktatásra jelentkezett növendékek kiváló sportolók, ejtőernyősök legyenek. A felelősség nagy, hiszen a legalaposabb felkészítés, a minden oldalú kiképzés, minden oldalú feltétel biztosítása mellett is, a gép elhagyása után az ejtőernyősnek a biztonságos földet érésig mindent önállóan, pontosan, hibátlanul kell végrehajtani.

A három, négyfős csoportokban rendszerint jelen vannak a hölgyek képviselői is. Ez a sportág a bátrak sportja, melyben a Hölgyek ugyan olyan ügyesen, bátran és eredményesen vesznek részt, mint a férfiak. Az itt folyó munka eredményes és hasznos, több a klubban kiképzett fiatal jelenleg is ejtőernyős katona beosztásban a Honvédség állományában teljesít szolgálatot. Jelentős tartalék ez, még akkor is, ha ezzel soha senki sehol nem foglalkozik. Érdeklődést és támogatást érdemelne, hiszen ezek az oktatók, fiatal növendékek a szabadidejüket áldozzák erre a nemes és hasznos feladatra.


II. TÚRI MATASZ KUPA
Ejtőernyős célba ugró verseny!
Mezőtúr, 2009. augusztus 21-23.

Második alkalommal került sor a MATASZ Csongrád megyei elnöke által alapított és a Tartalékos Szövetség Szegedi ejtőernyős klubja által szervezett II. Túri Kupa ejtőernyős célba ugró versenyére.

A versenyre a Mezőtúri terep repülőtéren került sor, a versenyzők elhelyezésére az Önkormányzat a strandon biztosított, minden igényt kielégítő szállást, sőt biztosította a verseny során elfáradt versenyzőknek a termálvizes fürdőzést. A jó hangulatról a Kecskeméti Hírös Ejtőernyős klubtól Sutus András harmonikás gondoskodott. Kedvelt érdekessége volt a rendezvénynek a sport tartalma mellett, a rendezvény hírverő jellege, a tandemugrás és a sétarepülés lehetősége. Mindez jól illeszkedett a Város több napos rendezvényeibe.

Minden elismerés megilleti Csorba József t. hadnagyot, a verseny „kitalálóját” és legfőbb szervezőjét a MATASZ Csongrád megyei ejtőernyős klubjának vezetőjét, Poroszlai Ferenc Urat klubunk tagját, a Mezőtúri Önkormányzat segítő támogatását, akik nélkülözhetetlen segítséget nyújtottak a rendezvény színvonalas végrehajtásához. Köszönet a segítésért a támogatásért jövőre itt találkozunk a III. MATASZ Túri Kupa rendezvényein!AKTUÁLIS - 2009. július 24.

Folytatjuk aktuális sorozatunkat, beszélgetésünket Dr. Palotai Jenő ny. ezredessel a MATASZ Csongrád megyei elnökével. A kérdéseket és a válaszokat ez alkalommal is Demcsák Zoltán t. hadnagy tette fel, és a válaszokat is rögzítette.

Eltelt újabb fél év, hogy sikerült a tervezett elképzeléseket megvalósítani?

Nem könnyű fél év áll mögöttünk. Sok előre nem látható akadály merült fel, melyek a világgazdasági válsággal függenek össze. Ezek tőlünk független dolgok, ezekről talán nem is célszerű sokat beszélni. Ennek ellenére a tervezett feladataink döntő többségét megvalósítottuk, néhány kérdésben talán a vártnál jobb színvonalon sikerültek a dolgok.

Például?

Az ejtőernyős sport területén nagyon jól sikerült az ejtőernyős négy tusa verseny, lövészeink ügyes ötletes tevékenysége elismerésre méltó, a toborzás segítése területén a központi továbbképzés elveinek tisztázása segít a tisztánlátásban, és fejlődésnek indult a regionális együttműködés az itteni MATASZ vezetőkkel. Ezekről már részletesebben tájékoztattuk tagságunkat.

A toborzásról lehetne egy kicsit részletesebben? Milyen toborzásról van szó?

Valóban kétféle toborzásról is lehet beszélni. Leegyszerűsítve: a MATASZ miközben végzi, sajátos tevékenységét sok esetben találkozunk –és ez nagyon jó- a honvédelem, a haza fegyveres szolgálata iránt érdeklődő fiatalokkal. Tájékoztatás után ezeket a fiatalokat el „vezetjük” a toborzó szervekhez és a további szakmai feladatokat Ők végzik. A májusi továbbképzésen a MH. Központi Toborzó O. Vezetője is ezt kérte. A toborzás másik és természetes formája a szervezeteink számára végzett tagtoborzás. Ez mozgalmi feladat, teljes mértékben összhangban van, szervezetünk növelésének, erősítésének, befolyásának erősítésével összefüggő terveinkkel.

Több nemzetközi vonatkozású esemény, találkozó, verseny, látogatások voltak ebben az évben, ezek végrehajtásáról lehetne többet tudni?

Nemzetközi tevékenységünk eredményessége több tekintetben is szinte meghaladja a lehetőségeinket. Ezért mindenekelőtt szeretnék köszönetet mondani segítőinknek, támogatóinknak és az együttműködő Partnereinknek. Kiemelkedik ebből a sorozatból a Közép Frankföldi Német vezetők látogatása, a Grosshaschlah-i küldöttség látogatása és a megkötött együttműködési szerződés, a Münchmünnsteri gyakorlaton volt részvételünk, Szerbiában tett eredményes látogatásaink, a nemzetközi ejtőernyős négy tusa verseny, de sorolhatnák még több eredményes rendezvényt, és még néhány verseny vissza van ebben az évben. Itt kell megemlékeznek a MH. Helyőrség Parancsnokság sokoldalú támogatásáról, Farkas ezredes Úr személyes közreműködéséről, az érintett Önkormányzatok Vezetőinek személyes, közvetlen és közvetett segítő támogatásáról, Társaink önzetlen, kiemelkedő munkájáról. Ez kell a jövőben is, ez a további munkánk „arany tartaléka”

A médiákból értesülhettünk az önkéntes katonai kiképzésben részt vállalni szándékozók körében tervezett lehetőségekről, mi ez?

Őszintén megmondom én is csak média hír szintjén hallottam erről. Érdekes és újszerű dolognak tartom. Ez valószínű egy teljesen új a hazafias nevelés és érdeklődés kielégítését szolgáló cselekvési forma (remélhetően nem pótcselekvés) a fiatalok körében. Bízom abban, hogy sok fontos és tartalmas egyeztetés után, eljut a gondolat a döntés szintjére. Bizonyára tanulmányozni fogják az ezen a területen fellelhető nemzetközi tapasztalatokat. Külön jónak tartom, hogy a kérdést felvetettek gondoltak az elmaradhatatlan ösztönzők kérdéseire is.
Szerencsére a problémát nem a biztonságpolitikai helyzet kedvezőtlen változása, hanem egy természetes társadalmi igény vetette fel. Ez szükségesnek tartja életünk jelenlegi szakaszában egy hiányzó lehetőség, egy újabb mód feltárását, ahol a fiatalok számára megfelelő, hasznos, egészséges, célszerű, támogatható szabadidős foglalkoztatás valósítható meg.
Az elemzés során fontosnak tartom a biztos alapok megteremtését. Felmérni a valóságos érdeklődést, ütköztetni a hívek és az ellenzők nézeteit, ész érvek és nem indulatok, érzelmek, mutyizás, politikai számítgatások alapján. Figyelembe kellene venni a társadalom anyagi teherviselő képességét, a meglévő anyagi, szellemi és más lehetőségek kihasználását, és sok-sok más szempontot. A lényeg az, hogy ne egy politikai csatározás újabb ütköző zónája bontakozzon ki itt is, hanem alapos szakmai elemzés után kerüljön ez a politika asztalára és ott döntsenek, és azután támogassák is a dolgot.

A MATASZ tisztségviselőinek választására ez évben kerül sor. Vannak e elképzelések?

Ezzel kapcsolatban már több mint egy éve egy levél látott napvilágot. Ez a megyénkben enyhén szólva visszatetszést váltott ki, úgy a módját, tartalmát és az idejét tekintve. Természetesen semmi nem történt az óta ezen a téren, de most valóban itt az ideje, hogy ezzel a témával érdemben foglalkozzunk. A leendő küldötteket rendszeresen bevontuk az elnökség tevékenységével jobban összefüggő munkába. (találkozások, továbbképzések, országos rendezvények, külföldi utazások stb.) Erre azért van szükség, hogy bővebb ismeretekkel rendelkezzenek a számításba kerülő személyek munkájáról, személyiségéről, stílusáról, a reálisabb megítélés miatt.

A tisztségviselők választásánál nagyon fontos az elkövetkezendő időszak feladatainak pontosítása, a prioritások kijelölése, helyünk pontosítása a társadalomban, politikához való viszonyok tisztázása, HM és a MH csapataihoz, intézményeihez, szervezeteihez, más állami és társadalmi szervezetekhez, Önkormányzatokhoz való viszonyaink, és más megkerülhetetlen kérdés. A stílus, a módszerek, a struktúra. Az elképzelések szerint kisebb létszámú, de hatékonyabb munkát végző elnökség a kívánatos. Ebben az elnökségben hasznosulnia kell az elmúlt évek tapasztalatainak, összetételének tükröznie kell tagságunkat, alkalmasnak kell lenniük az irányításra, segítésre, és a minden oldalú együttműködésre. Ki kell maradni az elnökségből a közös munkát vállalni nem szándékozó embereknek, az összeférhetetlen, önjelölt, szubjektív, politizáló, stílusukban érthetetlen, modorukban alkalmatlan, tárgyalásra, kompromisszumokra képtelen, a társadalmi munkában járatlan, abban tehetséggel nem rendelkező embereknek.

A kimaradó volt tisztségviselőknek a munkáját tisztességgel meg kell köszönni, érdemeiket el kell ismerni, de úgy gondoljuk, hogy az elnökségnek a MATASZ egészének dolgaival kell foglalkozni és nem egymással. Ebben a munkában természetesen nagy körültekintéssel, megfelelő érzékenységgel, emberséggel, empátiával, kell eljárni. Erre a feladatra a jelölő bizottságunk tagjai személyiségüknél fogva kiválóan alkalmasak. Ezen a területen nagyon fontos, felelősségteljes munka vár Rájuk. Várjuk a személyes találkozást! Ennél fontosabb ez a téma, minthogy egy papírlapra felírjunk néhány nevet, és ez legyen a mi jelölésünk! Ezekben a mondatokban látszólag nagyon sarkosan fogalmaztam, de ebben nagyon sok konzultációt folytattam le, ez tükrözi közösségünk véleményét. Természetesen általánosságokban, de értékes, ismert, megbecsült emberekről van szó. Minden elvünkkel ellentétes lenne, ha nevekkel itt és most konkrét formában foglalkoznánk!

Sarkosan, de érthetően csak elvekben beszéltél! Mégis köszönöm! Tehát sok munka vár még ránk helyben és országosan is. A közeli napokban volt a születésnapod, további sok sikert, jó munkát, jó egészséget, magánéletedben sok boldogságot kívánunk!


Az ország legjobb ejtőernyős célbaugrói a szandaszőlősi réten

Sikerült hagyományt teremteni a szervezőknek, idén ötödik alkalommal rendezték meg a Hüse Károly Ejtőernyős Emlékversenyt, és az V. Honvéd Kupa Ejtőernyős Célbaugró Versenyt. Szolnokon mindig is nagy hagyománya volt az ejtőernyőzésnek, 2005-ben több mint egy évtizedes szünet után elevenítették fel a versenyt.

Az Európai Ejtőernyős Unió (UEP) által támogatott versenyen huszonegy csapat vett részt. Az idén hazánk a soros elnöke az Európai Ejtőernyős Uniónak (UEP), egyben házigazdája az UEP ez évi ejtőernyős versenyének. Érthető ezért, hogy a magyar nevezők mellett külföldiek is indultak. Hét külföldi csapat jött el. Ciprusi, francia, görög, lengyel, német, portugál, spanyol célbaugrók érkeztek Szolnokra. A verseny ezúttal is a katonai szervezetek és a civil sportegyesületek együttműködésének köszönhetően jött létre. A szervezésben és a lebonyolításban részt vett a Honvéd Sportrepülő Egyesület, a Magyar Ejtőernyősök Bajtársi Szövetsége, honvédségi részről pedig az MH Összhaderőnemi Parancsnokság (MH ÖHP), az MH86. Szolnok Helikopter Bázis, az MH 34. Bercsényi László Különleges Műveleti Zászlóalj, és az MH 25/88 Könnyű Vegyes Zászlóalj. Egyéni világbajnokok, dobogósok jöttek el ezúttal is.

A résztvevők között volt a hatvannégy éves Mészárovics György aki tizenötezer(!) ugrással büszkélkedhet. A rekordernek a HM Honvéd Vezérkar vezérkar főnök emléktárgyat adományozott, amelyet a verseny zárásakor az MH ÖHP törzsfőnöke adott át. E tények nem csak feltételezik, de bizonyítják is a biztos hazai szakmai háttér meglétét. A verseny szervezői ezért is döntöttek úgy, hogy a „profi” mellett felállítottak egy másik kategóriát is. Ez a szabadidő-sportolóké volt. Azok indultak itt, akik öt éve nem voltak válogatottak.

A négy nap alatt először a Mi-24-es helikopterből ugrottak. „Trenázsolás”, vagyis a beszállás, elhelyezkedés gyakorlása és a kiugrás módjának megismerését követően szálltak fel. Voltak, akik korábban csak képeken, filmfelvételeken látták a harci helikoptert. Ezúttal evvel szállították őket. A több, mint négyezer lóerővel néhány perc alatt a 800-1000 méteres magasságba röpítették az utasokat. A helikoptereket, a logisztikai biztosítást a Helikopter Bázis adta. A Bercsényi László Különleges Műveleti Zászlóalj és a Könnyű Vegyes Zászlóalj katonái részt vesznek a szervezésben, a biztosításban, technikájukat adták, ejtőernyőseik ott találhatók a legjobbak között.

A rendezvény menetét végigkísérte Eric Foulatier, az Európai Ejtőernyős Unió főtitkára. A verseny befejező napján tartották az ünnepélyes eredményhirdetést is. A felsorakozott versenyzőket Orosz Zoltán vezérőrnagy, az MH ÖHP törzsfőnöke köszöntötte. A záró ünnepségen ott volt Lamos Imre dandártábornok, az MH 86. Szolnok Helikopter Bázis parancsnoka, helyőrségparancsnok, és részt vettek a helyőrségben települt katonai szervezetek parancsnokai. Jelen volt dr. Boda József rendőr ezredes, az UEP soros elnöke, a Magyar Ejtőernyős Bajtársi Szövetség elnöke.

A katonai vezetők, a sportegyesületi-szövetségi elnökök, továbbá a szolnoki önkormányzat képviselői nívós díjakat adtak át a helyezetteknek. A verseny és kupa egyéni első helyezettje Varga Tamás, a Szolnoki Honvéd Sport Egyesület (SZHSE) sportolója lett; csapatban az SZHSE I. csapata nyerte az aranyérmet. A verseny „szabadidő” kategóriája egyéni versenyében a szegedi Csorba József bizonyult a legjobbnak, csapatban az ugyancsak szegedi MATASZ négyes. A nemzetközi UEP megmérettetésben a német Oliver Hotopp állt fel a dobogó legmagasabb fokára. Csapatban a világbajnoki érmesekkel indult magyar csapat lett a legjobb.

A teljes cikk itt olvasható >>

MATASZ Ruzsai és a WdRBw Grosshaslach-i Szervezetének Együttműködési megállapodása.
RUZSA 2009. július 18.

A Magyar Tartalékosok Szövetsége és a Bundeschwehr Tartalékos Szövetségének együttműködési szerződése alapján a Csongrád Megyei Vezetőség és a Közép Frankföldi Vezetőség öt éve tart kapcsolatot. Ennek alapján a megyei vezetőségek közös kezdeményezésére a két település Ruzsa és Grosshaschlah tartalékosai kölcsönös korábbi látogatások után kezdeményezték a két település tartalékosainak szerződésben rögzített együttműködését.

A két szervezet szándékait megtárgyalta Magyar és Német érintett illetékes Önkormányzatokkal, Tartalékos vezetőségeivel. 2009. július 18 került sor, alapos egyeztetés után, a díszes formában előkészített szerződés ünnepélyes aláírására a Ruzsai önkormányzat tárgyaló termében. Az ünnepélyes aláíráson jelen volt Sánta Gizella Polgármester Asszony, a képviselő testület több tagja, Dr. Palotai Jenő ny. ezredes a MATASZ Csongrád megyei elnöke, Dávid István ny. mk. alezredes a vezetőség tagja, Reinhard Gernandt t. őrnagy a Közép Frankföldi BRDW megyei vezetőség első elnök helyettese, Helmut Gottschalk-Gaudig t. alezredes az érintett vezetőség tiszteletbeli elnöke, és a két szervezet képviselőinek valamennyi képviselője. 

Polgármester Asszony méltatta a két civil szervezet együttműködésének hasznosságát, tekintettel arra, hogy a térségben több mint száz Német család él, bízik abban, hogy ezen a szervezeten keresztül könnyebben bekapcsolódnak a helyi közéletbe, a sport és szabadidős tevékenységbe. Elismerését fejezte ki a munkában résztvevő Német és Magyar tartalékosoknak, további támogatásáról biztosította tevékenységüket. Palotai ezredes méltatta a kapcsolat úttörő jellegét, ugyanis országosan is ez az első település szintű szerződéses kapcsolat, mely tartalékosok között ez idáig létrejött, és már jelezte, hogy Mindszent és Weisenburg települések között már folyamatban van egy újabb kapcsolat alakulása.

A népes Német küldöttség számára a vendéglátók egy tartalmas programot készítettek, melyet maradéktalanul végrehajtottak. Még felsorolni is hosszú lenne a négynapos programot, közben tovább erősödött a vendégek és a vendéglátók közötti kapcsolatot. Már tervezik a kapcsolatuk újabb állomásait, melyeket egyre bővülő tartalommal tervezik megtölteni. Az anyagi fedezetet a helyi vállalkozók, a kapcsolatban érdekelt tartalékosok biztosították. A búcsú este vidám, jó hangulatban telt el egy tartalmas közös vacsorával. A Vendégek is és a Vendéglátók is a legnagyobb elismeréssel nyilatkoztak a közösen megvalósított programról. A szomszédos település Öttömös tartalékosai is úgy nyilatkoztak, hogy szeretnének Ők is egy hasonló külföldi kapcsolatot létesíteni és kérték keressük közösen ennek gyakorlati lehetőségét. Erre a jelenlevő Német vezetők Reinhardt Gernand őrnagy első elnökhelyettes és Helmut Gottschalk alezredes tiszteletbeli elnök ígéretet is tett.

A bensőséges ünnepségen Palotai ezredes elismeréseket adott át a munkában kiemelkedő munkát végzetek számára. Sánta Gizella Polgármester Asszonynak, Helmut Gottschalk-Gaudig t. alezredesnek, Farkas András t. századosnak és Hans Rudelsberger t. törzsőrvezetőnek. Köszönetet mondott értékes, kiemelkedő tevékenységükért, további eredményes munkájukhoz sok sikert, erőt, egészséget, magánéletükben sok boldogságot kívánt. Kifejtette, hogy az előkészületek befejeződtek, de a szerződés megvalósításához egy hosszú időszak vette kezdetét, kérte, hogy hasonló lelkesedéssel és szorgalommal dolgozzanak terveik megvalósítása érdekében. Nagyszerűvolt ez a rendezvény, több ilyen kapcsolatra lenne szükség, és még nagyobb szükség lesz arra, hogy ezeket a kapcsolatokat tartalommal töltsék meg az együttműködők.


BAJAI
HALÁSZLÉFŐZŐ VERSENY
MATASZ TALÁLKOZÓ
2009. július 11.

A Délalföldi Régió jelentős és látványos eseménye az évente, nyár közepén megrendezésre kerülő Bajai Halászléfőző verseny, melyre ebben az évben is 2000 alkalmi versenyző jó előre helyet foglalva biztosította részvételét. Baráti társaságok százai itt találkoztak, készítették el a versenyen résztvevő halászéjüket. Mint minden versenyben itt is csak egy lehetett az első és ez a helyezettekre is érvényes. Mégis minden halászlé elfogyott, mert a baráti társaságok végül maguk fogyasztották el a „művet” így hálálva meg a versenyzők munkáját.

Az eseményen számos ismert közéleti szereplő vett részt, politikusok, színészek és más hírességek, különféle lovagrendek tagjai díszes öltözeteikben, és a nagyszámú érdeklődők érdekes forgataga különös látványt nyújtott. Szintén egyedi volt a város polgármesterének „produkciója” a nyitó alkalmából, de a derültség után mindenki napirendre tért a valószínűleg nem tervezett mozzanat felett. Számos Szegedi ismert emberrel is alkalmunk volt találkozni, érdekes volt az ételek és italok hatalmas kiállítása és kínálata.

A MATASZ Bács-Kiskun megyei vezetői és a Bajai vezetők is jól éreztek rá az alkalomra, és Ők Maguk is „Bázisukon” finom halászlét készítettek, és találkozót tartottak a Bajai szervezet tagjai bevonásával, melyre meghívták Borszéki Tábornok Urat, a MATASZ Elnökét, aki egyben a város lakója is, a Szerbiai Zombor Tartalékos vezetőit, és meghívást kaptak a régió képviselői is. Csongrád megyét Dr. Palotai Jenő ny. ezredes és Dávid István ny. mk. alezredes képviselte, de jelen volt Nógrád Megyei elnök társunk is, aki spontán csatlakozott a társasághoz. Ez a baráti kötetlen találkozó alkalmat adott közös gondjaink elemzésére, kétoldalú megbeszélésekre is.

Úgy tűnik, hogy csaknem mindenütt azonosak a gondok. A sikereink forrásai is hasonlóak, a megoldások is hasonló irányokba mutatnak. Nagyon fontos a jó együttműködés Partnereinkkel, egymással. Fontosak a helyesen megválasztott célok, a feltételek megteremtése, a jó Társak, közösségek kialakítása és megbecsülése. Erre jó példát láttunk Bács-Kiskun megyei és Bajai Barátainknál. Kéz a kézbe, egymást segítve, támogatva, egy nagyon színvonalas baráti estet szerveztek, ahol kifejezetten jól éreztük magunkat a jelenlévő 25-30 helyi és vendég résztvevő között, és csaknem éjfél volt, amikor Szegedre haza érkeztünk.

Találkoztunk már ebben a régióban tárgyalóasztal mellett is, most fehér asztalnál. Mindkét találkozó, típusát tekintve hasznos, és szükséges. Ezek az összejövetelek alkalmat adnak gondolataink, elképzeléseink pontosítására, finomítására, cseréjére, egymás megismerésére, emberi kapcsolatok alakítására, melyek a munkánkban nélkülözhetetlenek. Alkalom arra is, hogy tanuljunk egymástól. Talán ezek a legnagyobb tartalékaink, melyek szinte kimeríthetetlenek. Gratulálunk Bajai Barátainknak, ez egy jó, összeszokott csapat, munkájukhoz további sok sikert kívánunk.


SZERZŐDÉSES KATONÁNAK
MATASZ ajánlással.

A májusi továbbképzés alkalmával a Tartalékos Szövetséget érintően megismerhettük a MH toborzó tevékenységéből, azokat a pontokat ahol eredményesen egészíthetjük ki a tevékenységet, eredményes munkát végezhetünk. Azóta több toborzó rendezvényen vettünk részt, bizonyos tapasztalatokat, és gyakorlatot szereztünk. Látjuk, hogy ezen a területen is van lehetőség a kölcsönös előnyök alapján az együttműködésre.

A továbbképzésen Szabó ezredes Úr előadásában elhangzott, hogy a toborzás a Toborzó Szervek szakfeladata, melyet jól egészíthetünk ki szervezeti tevékenységünk során, sport és más egyéb rendezvényeinken, és eredményesen működhetünk közre katonai toborzó rendezvényeken a Szövetség népszerűsítése, munkánk megismertetése és elismertetése érdekében. A toborzás szakértelmet, jogkövetkezményekkel járó, felelősséget igénylő állami feladat, melyet a Tartalékos Szövetség eredményesen támogathat, segíthet, mint a MH egyik ernyőszervezete. Ennek hatékonysága bár nehezen mérhető, mégis több, szervezeteinkben jelentkezett fiatalt, fiút, lányt irányítottunk a toborzó irodához, ahol felvételük vizsgálata folyamatban van.

A jelentkezők között vannak, akik már voltak sorkatonák, szerződéses katonák, és természetesen egyre többen olyan fiatalok, akik még nem teljesítettek szolgálatot és az első lépéseket éppen a segítségünkkel teszik meg a katonai pálya irányába. Többen elsősorban munkahelyük elvesztése miatt, foglalkoztatási gondjai miatt, vannak, akiket az egyen ruha, van akit, a kihívás, de van olyan fiatal is, aki kerek-perec úgy fogalmaz, hogy a kaland érdekli, mely elképzelt része lehet a katonai szolgálatnak.

Elsődleges tájékoztatás után ezeket a fiatalokat eljuttatjuk a toborzó irodába, megszervezzük a találkozást, lerövidítjük a várakozási időt. Úgy gondoljuk, hogy ezzel a módszerrel tudjuk leginkább teljesíteni azokat az igényeket, mellyel eredményesen tudunk hozzájárulni a toborzó munkához. A Toborzó Iroda is ezt a formát tartja leginkább hasznosnak, melyet teljesíteni tudunk. Közben természetesen a MATASZ ról is mindent elmondhatunk, melyek ilyen alkalmakkor felmerülnek, ismereteket és tapasztalatokat szerezhetünk a MH életéről, napi munkájáról. Talán ez lehet a MATASZ eddig elképzelt több feladat közül az egyik, melynek megvalósítása éppen a szükségesség, és a hasznosság miatt megvalósítható lehet.

Nyilvánvaló, hogy a szerződéses katonai szolgálat vállalása nem egy, könnyű, egyszerű kenyérkereseti lehetőség, nem egy foglalkozatási probléma, de az is nyilvánvaló, hogy a katonának és a családjának ebből a fizetésből kell elsősorban megélni. Ez a jelentős követelmények mellett, egy fontos, alapvető fontosságú összefüggés!

A kérdés személyes vonatkozásai miatt ez alkalommal sem neveket, sem képeket nem mellékelünk, több folyamatban lévő alkalmassági vizsgálatnak, leendő katonák jövőbeli életének alakulása miatt, ettől ez alkalommal kérjük, tekintsenek el. Eredményes munkát végez ezen a területen Dávid István ny. mk. alezredes, Dr. Ványai László t. százados, és Dr. Abdúl Rahim t. o. alezredes társaink. Köszönet eddigi eredményes munkájukért, további sok sikert kívánunk.


SRVSS-MATASZ
SZERB-MAGYAR TARTALÉKOSOK
HIVATALOS BARÁTI TALÁLKOZÓJA
ÚJVIDÉK 2009. JÚNIUS 27.

A Szerb Tartalékos Katonai Elöljárók Szövetsége és a Magyar Tartalékosok Szövetsége hivatalos baráti találkozójára került sor Újvidéken a Szerb Hadihajósok házában. A Magyar Háromtagú küldöttséget, Borszéki Tivadar ny. vezérőrnagy a MATASZ elnöke vezette, tagjai voltak: Dr. Palotai Jenő ny. ezredes Csongrád megyei elnök, és Bánki András t. mk. őrnagy, megyei elnökhelyettes.

A megnyitó és a kölcsönös köszöntő, üdvözlő szavak után előadások hangzottak el Szerbia legfrissebb védelmi stratégiai dokumentumairól, melyet a Szerb Honvédelmi Minisztérium, a Vezérkar és a Szerb Hadsereg képviselői egészítettek ki. Az előadások erősítették és teljes mértékig alá támasztották Szerbia Euró Atlanti törekvéseit, alaposan elemezve Szerbia jelenlegi biztonságpolitikai, társadalmi, anyagi helyzetét, lehetőségeit.

A részletes, sokoldalú elemzések után, megtekintettük a Vajdasági Múzeumot, egy fegyverzeti és technikai bemutatót, majd egy baráti közös ebéden vettünk rész. Az ízletes babgulyás csaknem megtévesztésig hasonlított a magyar katonák ismert menüjére, de az azt követő népi zenekarok egymást váltva hangulatosan szórakoztatták Szerbia népeinek változatos jelenlévő vendégeit.

A kulturális műsor közben a Szerb és a Magyar fél kétoldalú tárgyaláson ismertette legutóbbi találkozónk óta kialakult helyzetet. Borszéki Elnök Úr tájékoztatójában jelentős hangsúlyt kapott az időközben kialakult világgazdasági válsághelyzet, az abból adódó gondok, a lehetőségek beszűkülése, de szándékaink változatlanok, meg akarjuk tartani közös munkánk eddigi eredményeit, különösen a határ menti együttműködés területén, elsősorban Szeged-Szabadka, és Baja-Zombor vonatkozásaiban. Gyorgye Malankovics mb. Elnök Úr tájékoztatta a tárgyaló feleket, hogy Elődje Drobac ezredes Úr más megbízatása miatt, az új választásokig, Őt bízta meg az Elnökség az elnöki teendőkkel. Bejelentette, hogy együttműködési szerződésünket további munkánk alapjának tartják, kérte tegyük ezt mi is. Fontosnak ítélte meg eddigi munkánk –közösen elért- szerény eredményeit, és javasolta, hogy ahol lehetőség nyílik a bővítésre, éljünk az alkalmakkal. Javasolta, hogy a természetes lehetőségeket, a természetvédelem, a katasztrófavédelem a pályázatok területein, is keressük a kölcsönös előnyökön alapuló együttműködés lehetőségeit. Borszéki Elnök Úr a lehetőségeknek megfelelően biztosította tárgyaló Partnereinket támogató álláspontunkról, és egyben Magyarországi látogatásra hívta meg a Szerb Tartalékosok Szövetsége 3-4 tagú küldöttségét. A Szerb fél a meghívást köszönettel elfogadta, de előbb újra várják a Magyar fél látogatását 2009 szeptemberében a Szerb Tartalékos Szövetség megalakulásának 90. évfordulója alkalmából rendezett ünnepségen.

A kétoldalú Szeged-Szabadka együttműködéséről Palotai ezredes tájékoztatta a résztvevőket, hogy folyamatosan folyik a munka. Bővíteni kellene a repülő sportok keretein belül az ejtőernyőzés, az ejtőernyős több tusa, és az ejtőernyős célba ugró versenyek területén, a gyakoribb részvételt. Az eddigi tevékenységről szóló tájékoztatót a jelen lévő Kovács Imre alezredes Szabadkai résztvevő a legteljesebb mértékig alátámasztotta, sőt újabb, érdekes, és takarékos formákra tett javaslatot. A jelen lévő Fabrik György repülő alezredes segítségét ajánlotta fel a repülés területén a kapcsolatok bővítéséhez, és ígéretet tett a szeptemberi ejtőernyős versenyen való személyes és csapattal történő részvételre. Baja-Zombor viszonylatában a közeli jövőben kerül sor egy újabb közös rendezvényre a Bajai Halászléfőző versenyre, melyre a rendezők várják a Zombori Vendégeket.

A találkozó nagyon szívélyes és közvetlen hangulatban valósult meg, melyhez hozzá járult a több éves zökkenőmentes, együttes munka, a kialakult személyes és emberi kapcsolatok, és az elhatározás, hogy tovább folytatjuk a –könnyűnek egyáltalán nem ígérkező- megkezdett közös munkánkat. Szakállas Ottó t. őrnagy, Kovács Imre ny. alezredes, Fabrik György t. alezredes és a helyszínen volt több magyarul beszélő, és az Elnökség további tagjai mindent elkövettek, hogy ez a találkozó, elemzéseivel, a lehetőségek értékelésével, az irányok megerősítésével, újabb módszerekkel, a határ menti kapcsolatok erősítésével tovább folytassuk közös munkánkat.


Német VdRBw Közép Frankföldi
 és a MATASZ Csongrád megyei Tartalékos Vezetők
Hivatalos baráti találkozója.
Budapest – Szeged
2009. június18 – 21.

Együttműködési megállapodásunk alapján, terv szerint került sor a hivatalos találkozóra Szegeden és Budapesten. A rendezvényre részletes terv készült. A küldöttséget Dr. Michael Cordes o. ezredes vezette, tagjai voltak: Garnandt t. őrnagy, Lucke alezredes, Schneider főtörzsőrmester és dr. E Fischler Tiszteletbeli tartalékos katona orvos Asszony.

A küldöttség fogadása során az első állomás a MATASZ Országos Központja volt, ahol a küldöttséget fogadta Borszéki Tivadar ny. vezérőrnagy Úr, aki ez alkalommal adta át Reinhard Gernandt t. őrnagy Úrnak a Közép Frankföldi Tartalékosok vezetősége első elnökhelyettesének, a Honvédelért II. o. kitüntetést a Magyar és a Német Tartalékosok együttműködése érdekében végzett kiemelkedő munkájáért. A kitüntetés átadásánál jelen volt a Nagykövetség két munkatársa.

A küldöttség megyei programját a Megyei Közgyűlésnél kezdte, a küldöttséget fogadta a Megye Főjegyzője és a Megyei Védelmi Bizottság Titkára. Rövid tájékoztató hangzott el a közös tevékenységről. A megye vezetése tájékozott és elégedett a megyében a tartalékosok között végzett munkáról. A nehéz gazdasági helyzet nem teszi lehetővé a szükséges támogatást, de így igazán kiemelkedően nevezhető értékesnek tartalékosaink tevékenysége. A Főjegyző Asszony további jó munkát, lelkesedést és sikereket kívánt közös munkánkhoz. Kérte, hogy a hagyományőrző munkánk során segítsük továbbra is a hadisírok felkutatását, és segítséget kért a gondozás megszervezéséhez. Javasolta a településeken szervezeteink létrehozását és megerősítését, részvételt a helyi közéletben, a nemzeti és más ünnepek rendezésében, az iskolák és a családokban folyó hazafias honvédelmi nevelés segítésében, a honvédelmi sportok szervezésében.

Tartalmas programot valósítottunk meg a Hódmezővásárhelyi laktanyában. Farkas Imre ezredes Úr az 5. gépesített lövészdandár Parancsnok helyettese, a helyőrség Parancsnoka, német nyelven tájékoztatta a vendégeket az alakulat rendeltetéséről, helyzetéről, az itt élő emberek és katonák munkájáról, a MATASZ támogatására irányuló közös munkáról. A helyőrségi zenekar egy nagyon látványos bemutatójával, egy technikai bemutatóval, technikai eszköz bemutatóval, laktanya látogatással, és egy kitűnő ebéddel, a látványos programmal járult hozzá a látogatás sikeréhez. A küldöttség megfogalmazta, hogy őszintén meglepődtek a Parancsnok úr nyelvtudásán, a munkába bevont parancsnokok udvarias közvetlenségén, a tartalmas és közvetlen programon, a bemutatott eszközök sokaságán, a zenekar kitűnő felkészültségén. Meg is fogalmazódott, hogy közös tevékenységünket ebben az irányban is lehetne bővíteni, helyes és látványos lehetne, közös katonazenekari együttműködés, közös fúvós zenekari fellépés, arra alkalmas ünnepségeken, rendezvényeken.

Sikeres lövészetet rendezett Szeged városi vezetőségünk a helyi Rendőr iskolán, ahol igen jó eredmények születtek. A nagy meleg ellenére több 100 %-os eredmény született, melyben a vendéglátókon kívül, a vendégek is igen jól szerepeltek. A küldöttség egyetlen Hölgy tagja a legérdekesebb eseménynek a lövészetet tartotta. Dr. Cordes ezredes Úr 91 köregységes pisztoly lő eredményével elismerést szerzett a vendégeknek. A díjakat és okleveleket a két küldöttség vezetői felváltva adták át a legjobb eredményt elért versenyzőknek.

Az egész napos munkát egy jó hangulatú bajtársi estével zártuk. Dorka György ny. őrnagy egy kiváló őz pörköltet főzött, ez alkalommal is igen nagy elismeréssel hálálta meg a meghívott „vendégsereg” Késő este, lámpa mellett még folyt a baráti beszélgetés, de az egész napos program a küldöttség minden energiáját elhasználta. Az Öt Vendég, a Vendéglátók 12 fős csapata, jó házigazdának bizonyult.

Szombaton, két részre osztottuk a küldöttséget. Balázs József t. hadnagy Társunk egy színvonalas, tartalmas városnézést vezetett, a Küldöttség orvos tagjai az Egyetemi oktatás Német nyelvű orvosképzésével ismerkedett prof. Dr. Molnár József t. hadnagy Úr segítségével, majd egy fogorvos avató ünnepségbe „cseppentünk” Délután Mindszent városi vezetőségünk meghívására Dr. Abdúl Rahim t. o. alezredes vendégei voltunk, ahol érdekes, egyedi alföldi környezetben, sajátos ételekkel ismerkedtünk meg, ami Vendégeinknek is nagyon megnyerte a tetszését. Késő délután a küldöttség koppal átkelve, Budapestre utazott, ahol a Hadik Szállóban lettek –jelentős segítséggel- elhelyezve, és egy szabad, kötetlen programot valósítottunk meg. Vasárnap reggel egy bajtársi családi reggelivel, -Támogatóink, segítőink jelentős segítségével- vettek búcsút. A küldöttség szép élményekkel, jelentős tapasztalatokkal, többször hangsúlyozott hálával és köszönettel indultak haza és a késő esti órákban, rendben megérkeztek otthonaikba. Teljesítve azt a közös szándékot, hogy sikerült tovább bővíteni és erősíteni a Magyar és a Német Tartalékosok együttműködését és barátságát. Ezen az úton is ki kell emelni a munkában részvett Társaink kiemelkedő, értékes, magas színvonalú munkáját, melyet az erre az alkalomra készült, kétnyelvű oklevelekkel köszöntünk meg.

Deutsche Delegation zu besuch in Ungarn am 18-21.06.2009.

Eine deutsche Delegation des Partnerbezirks Mittelfranken am 18.06.2009. besuchte die Bezirksgruppe MATASZ Csongrád. Bei einem umfangreichen Program war der Besuch
Beim MATASZ Centrum im Budapest der Höhepunkt. Dessen Präsident, Generalmajor
Tivadar Borszéki zeichnete den 1. Stellvertreter der Vorsitzenden des deutschen Partner-schaftsverbandes die Bezirksgruppe Mittelfranken, Major a.D. Reinhard Gernandt – in Nahmen der Ungarischen Verteidigungsminister – mit dem Ehrenkreutz der ungarischen Armee in Silber aus. Er würdigte damit der grossen Anstrengungen um die Partnerschaft
zwischen MATASZ und dem Verband der Reservisten der Deutschen Bundeswehr e.V. Bezirksgruppe Mittelfranken.

A Bajor középfrankföldi megyéből, 2009. június 18.-tól június 21.-ig német tartalékos katonai delegáció tett látogatást a Magyar Tartalékosok Szövetségének – velük szerződésileg együttműködő – MATASZ Csongrád Megyei Szervezeténél. A gazdag program kezdeteként a delegációt fogadta Budapesten a MATASZ központban, Borszéki Tivadar nyugalmazott vezérőrnagy, a Magyar Tartalékosok Szövetségének elnöke, aki a német partnerszervezet elnökhelyettesét – a honvédelmi miniszter megbízásából – Reinhard Gernandt tartalékos őrnagyot, a honvédelmi érdemkereszt ezüst fokozatával tüntette ki. Borszéki tábornok úr méltatta a kitüntetett érdemeit, a német Bundeswehr Tartalékos Bajtársi Szövetsége Mittelfrank Megyei Szervezete és a Magyar Tartalékosok Szövetsége Csongrád Megyei Szervezetének partneri kapcsolatának létrehozásában, illetve a létrejött partneri kapcsolatban hosszú időn keresztül kifejtett átlagon felüli teljesítményét.DÉL ALFÖLDI MATASZ ELNÖKÖK
REGIONÁLIS TALÁLKOZÓJA
SZEGEDEN 2009. JÚNIUS 11.

A Dél Alföld három megyéjének, Bács-Kiskun, Békés és Csongrád megye MATASZ elnökei az elmúlt évi közös döntésüknek megfelelően Szegeden a Toborzó Irodában találkoztak, és soros egyeztető megbeszélést tartottak. A tanácskozáson részt vett, Borszéki Tivadar ny. vezérőrnagy a MATASZ Elnöke is.

A korábban megbeszélt forgatókönyv szerint Dr. Palotai Jenő ny. ezredes „házigazda”-ként a résztvevőket tájékoztatta a megyei helyzetről, majd néhány általános módszertani, stílus, munkaforma, lehetőség, és megvalósítható célról beszélt, elsősorban a megyei lehetőségeket elemezte. Beszélt az együttműködés lehetőségeiről, formai tartalmi elemeiről, a helyi MATASZ vezetők kiválasztásáról, felkészítéséről, a tagtoborzás lehetőségeiről, fontosságáról, szervezetünk helyes struktúrájának alakításáról, majd a nemzetközi kapcsolatok helyzetéről.

Éliás György ny. alezredes a Békés megyei Elnök bemutatta megyéjének helyzetét lehetőségeit, az iskolákban folyó hazafias, honvédelmi nevelés helyzetét, főleg az iskola rendszer korszerűsítése során létrejött nagy oktatási intézmények kínálta új lehetőségekről és a gondokról. Beszélt a MATASZ vezető gárdájában a nyugállományú katonák nélkülözhetetlen szerepvállalásáról, munkájuk megbecsüléséről. Hangsúlyozta, hogy új és újabb Társakat kell bevonni a tevékenységbe, mert állandóan fiatalítani kell a leköszönő Társakat. Beszélt az összetartó kohéziós erőről, de figyelmeztetett az eróziós veszélyekre is.

Szabó János ny. alezredes ki hangsúlyozta, hogy a formák módszerek keresésében a sport, az egészséges életmód alakításában, más szakági sport szövetségekkel jó együttműködésre van szükség, jónak, helyesnek, alkotónak tartja ezeket a megbeszéléseket. Itt konkrét helyi dolgokról lehet beszélni, de előtte szólt Társai kicsit többet beszéltek, így számára már kevesebb idő maradt.

Borszéki Tivadar vezérőrnagy Elnök Úr, tájékoztatót adott a felmerült kérdésekkel kapcsolatosan az országos helyzetről. Helyesnek tartja az ilyen munkatalálkozókat, mert ezeken a rendezvényeken jó lehetőség van egyes kérdések részletes elemzésére, és közben jó személyes kapcsolatok alakulnak ki a résztvevők között. Alá húzta a kölcsönös előnyökön alapuló együttműködést az önkormányzatokkal, a hadsereg csapataival, és a Toborzó szervekkel. Szükség van a MATASZ részvételére a tartalékos toborzásban, így erősödhetünk szervezetileg, teljesítjük vállalt alapfeladatainkat. Fontosnak tartotta a helyes stílus a jó módszerek keresését, és folyamatos fejlesztését. Létkérdés a helyes a helyi feladatok keresése és megtalálása, az állandóan változó feltételek felismerése és a kihívásokra történő rugalmas gyors reagálás. Tudomásul kell venni mások nézeteit, a szövetségben ezeket egyesíteni kell, de pártpolitikai tevékenységtől tartózkodni kell. Szükségesnek tartotta a folyamatos fiatalítást minden szinten, ütőképes idős, tapasztalt, sokat bizonyított társainkra is számítani kell. Társainkkal kapcsolatos kérdéseket megfontoltan, az érdemek ismerésével és elismerésével, nem érzéketlenül, hanem nagy körül tekintéssel kell végezni.

A közelgő tisztújításokkal kapcsolatosan, egyelőre, konkrét, személyi javaslatok nem alakultak ki, bár több értékes társunk neve szóba került! Abban teljesen egyetértettünk, hogy olyan széles látókörű, megfelelő stílusú, a mozgalmi munka módszereit, a reális lehetőségeit értő, kellően felkészült, tárgyalóképes, közmegbecsülést élvező emberekre lesz szükség. Minden rendfokozati kategória, kor, nem, terület képviselője jusson képviselethez. Az Elnökség a MATASZ dolgaival foglalkozzon és ne saját magával! Dönteni kell a feladatok pontosításában, és a végrehajtásukra alkalmas, dolgozni akaró, rátermett, fejlődőképes, kreatív emberekre lesz szükség. A jelölőbizottság Dr. Czuprák Ottó vezetésével már javában járja a megyéket, és gyűjti a személyekre vonatkozó elképzeléseket.

A munkát egy ízletes munkaebéddel fejeztük be, melynek során Dorka György ny. őrnagy Barátunk eddig is jól ismert főző tudományát értékelhettük. Ez alkalommal is a legjobb minősítést állítottuk ki számára. Hasznos volt ez a nap is, bár kicsit jobban kellett volna gazdálkodnunk a rendelkezésünkre állt idővel, de legközelebb folytatjuk Békés megyében.


VI. TARTALÉKOS
EJTŐERNYŐS
NÉGYTUSA VERSENY
SZEGED 2009. JÚNIUS 12 – 14

Hatodik alkalommal került sor a tartalékosok ejtőernyős négy tusa versenyére Szegeden. Az úszás és az ejtőernyős feladatok végrehajtására Szegeden, míg a tájékozódási futás és a lövészetre Rúzsai Tartalékos Barátaink adtak otthont. A versenyre Csorba József t, hadnagy, Laczi Ambrus t. hadnagy és jól begyakorolt csapata vezetésével és közreműködésével jól felkészültek, jelentős segítséget biztosított a munkához a EOBSZ és a MH. A versenyen 14 csapat vesz részt, köztük több Szerb, Német, hazai tartalékos és katona csapat.

A regisztrációs eljárásra és a megnyitó ünnepségre a Toborzó és Érdekvédelmi Irodában került sor. 14. csapat regisztrálta magát, köztük több nemzet, számos katona és tartalékos ejtőernyős csapat. Dr. Palotai Jenő ny. ezredes megnyitó beszédében megköszönte a nagyszámú versenyző érdeklődését, és a felkészülésben részt vettek lelkes, hozzáértő, nélkülözhetetlen munkáját. Külön köszönetet mondott a jelen lévő EOBSZ Elnökének, Dr. Boda József r. ezredes Úrnak fontos, nélkülözhetetlen, sokoldalú, segítő munkájáért, az ejtőernyős sportolók „megszállott” lelkesedéséért. Lehet, hogy ez az egyik biztosítéka annak, hogy ilyen versenyeket rendezni tudunk. Külön köszöntötte a külföldi versenyzőket. Köszöntötte az első alkalommal induló Izraeli versenyzőket, Szerbia együttműködő tartalékos ejtőernyős csapatát, a fiatalokat a „még fiatalabbakat” a csapatokat, kísérőket, segítőket, kedves vendégeket. Kérte vigyék haza jó hírünket, vendégszeretetünket. Sok sikert kívánt a résztvevőknek, sportszerű vetélkedést, és eseménymentes versenyt kívánt.

Szombaton, Szegeden és Ruzsán majd vasárnap újra Szegeden folytatódott a verseny. Főleg az erős szél zavarta meg a verseny ejtőernyős számát, de végül esemény rendkívüli esemény nélkül fejeződött be. Ruzsa kiváló adottságainál fogva jó helyet biztosított a terepfutásnak és a lövészetnek. Nagyszerű ötlet a terepfutás helyszínének megválasztása, a helyi vendégházban lévő uszoda és étterem szolgáltatásainak igénybevétele. A mezőny tagjai nagy elismeréssel nyilatkoztak a verseny szervezőinek. A helyi MATASZ szervezet biztosította lőtér igénybevétele helyes és hasznos volt úgy a szervezők, mint a versenyzők részére.

Elért eredmények:

Összetett csapatversenyben:
helyezett: SZEGED I. CSAPATA 10 hibapont
Tagjai: Tóth Nándor
Csorba József
Nassan Amer (Izrael)

helyezett: SZEGED II. CSAPATA 11 hibapont
Tagjai: Strack Róbert
Balog Tamás
Dobó Zselyko (Szerbia)

helyezett: AERO KING PM. 18 hibapont
Tagjai: Majoros Róbert
Sztasák Imre
Balogh Ádám

Összetett egyéni versenyben:
helyezett: Csorba József Szeged I. csapat 25 hibapont
helyezett: Nyiri Áron Taszár HSE I. csapat 31 hibapont
helyezett: Szűcs András Ereszkedő I. csapat 31 hibapont

A versenyt szakmai szempontból Laczi Ambrus versenybíró értékelte. Részletesen ismertette az egyes tusákban elért eredményeket. A versenydíjakat Dr. Palotai Jenő ny. ezredes adta át. Gratulált a nyerteseknek, a helyezetteknek, díjat kaptak az egyes versenyszámokban „utolsó helyezéseket” elértek is. Az ejtőernyős számban, egy esernyőt, a lövészetben egy csúzli volt a „versenydíj” melynek a mezőny tagjai is és a díjazottak körében is igen nagy volt a sikere.

A versenyt a MATASZ megyei elnöke zárta. Beszédében köszönetet mondott a szervezőknek, a mezőny minden tagjának az EOBSZ elnöke segítő támogatásának, a Magyar Honvédségnek a nélkülözhetetlen segítő támogatásának. Külön kiemelte Csorba József t. hadnagy és Laczi Ambrus t. hadnagy magas színvonalú pontos munkáját. Talán az erős szél nem segítette a munkát, nem egy esetben kellett a versenyzők egy részét autóval „begyűjteni”. Záró beszédében közvetlen búcsút vett a rendezők nevében is! Viszont látásra 2010 évben újra itt.


FIUK-LÁNYOK!
GYERTEK, VÁRUNK BENNETEKET
LEGYETEK PILÓTÁK, KATONÁK!
REPÜLŐNAP,
KATONA ÉS TARTALÉKOS TOBORZÓ!

SZATYMAZ
2009. május 30.

III. REPÜLŐNAP ÉS PÖRKÖLTFŐZŐ VERSENY, KATONA
ÉS TARTALÉKOS TOBORZÓ
A SZATYMAZI REPÜLŐ TÉREN!

A szervezők Szeged és a környék lakosságának kikapcsolódást, szórakozást, részben a környéken élők körében a repülés meg ismertetésének és népszerűsítésének, célját tűzték maguk elé. További cél a fiatalok és érdeklődők tájékoztatása, és nem utolsó sorban a foglalkozást és hivatást kereső fiatalok körében a katonai pálya iránt érdeklődők figyelmének felkeltése a katonai hivatás, a katonai repülés iránt.

Újszerű volt a Tartalékos Szövetségbe a rendezvény helyszínén a tartalékos toborzás.

A terv megvalósításához, nagymértékben hozzá segített Szatymaz Polgármesterének Dr. Kormányos László Úr személyes helyszíni közreműködése.  Hozzájárultak a környező Települések, Önkormányzatok, Polgármesterek, Együttműködő Partnerek, Támogatók, Segítő Társak. A rendezvényt igen nagy 5-6,000 Fős érdeklődés kísérte.

A MATASZ tagtoborzás sikerét nagymértékben elősegítette Ugri György t. százados Szeged városi elnökhelyettesünk ügyes tagtoborzó munkája, melynek eredményeképp a helyszínen döntés született a település MATASZ klubjának megalakítására. A helyszínen tartózkodó Polgármester Úr javaslatára, Báló Ferenc Urat kértük fel az alakítással kapcsolatos munkára. A repülés, a hazafias honvédelmi nevelés, és pályára irányítás, évtizedes tapasztalatokkal rendelkező avatott szakemberei: Molnár Géza t. százados, Csikós József t. hadnagy és sokan mások tájékoztatták az érdeklődőket a repülés különféle ágazatairól, a sportrepüléstől, a mezőgazdasági jellegű repüléseken át egészen a katonai repülésig.

Ők tartalékos tisztek, jelentős tapasztalatokkal rendelkeznek ezen a területen. Neves katonai pilóták több nemzedékét ismertették meg a repülés alap elemeivel, szerettették meg Velük a katonai hivatást, indították el egy szép, nemes, felelősségteljes élet útján.  Részletes szakmai jellegű tájékoztatás, emberi magatartásbeli és sokoldalú más tájékoztatás mellett a bemutató repülésen át egészen az „utas repülésig” alkalma volt az érdeklődők egy részének a konkrét „tapasztalatszerzésre”

A repülés elkötelezett, fegyelmezett, művelt, „megszállott” embert követelő sport, szakma, és egyben egy hivatás. A kívül álló ember számára nehéznek tűnő, mégis nagy szorgalommal, odaadással meg szerezhetőek azok az ismeretek, melyek birtokában, egészségi alkalmasság és sok más lehetőség egybe esése esetén van esély a pilótává válásra. A bemutató egybe esik a Magyar Honvédség pilóta toborzó törekvéseivel.

A rendezvényre a Szegedi Toborzó Iroda munkatársai települtek ki. Megállás nélkül érdeklődtek a jelenlévő fiatalok, idősek, gyerekek a Hadsereg által biztosított lehetőségekről. A jelen lévő Dr. Palotai Jenő ny. ezredes a MATASZ megyei elnöke, és Ugri György t. százados, Szegedi elnökhelyettes tájékoztatta az alkalmi érdeklődőket, a Tartalékos szövetség kínálta lehetőségekről. A profi toborzók Bán Péter tzls. és Lénárt Edina zls. sokszor, sokaknak elmondta, hogy akár a legújabb repülőgépekre, (de más repülő gépekre is) leendő pilóta jelöltek jelentkezhetnek, elsősorban felsőfokú képzettségű (vagy ilyen tanulmányokat folytató, 26 éves kor alatti) angol nyelvet beszélő, megfelelő életvitelű, egészségileg alkalmas emberek köréből. Továbbá arról is tájékoztatták az érdeklődő fiatalokat, hogy a megyében, főleg Hódmezővásárhely, és Szentes helyőrségekbe, több katonai beosztásba keresnek, szerződéses katonai szolgálatot, vállaló fiatalokat.

Jelentkezni akár a helyszínen, és Szegeden a MH. 2. sz. Toborzó és Érdekvédelmi Irodában 6724 Szeged Boross József u 5.sz. alatt (tel:62-554-070) lehet, ahol minden további kérdésre szakszerű  választ kaphatnak a katonai pálya iránt érdeklődők.

Az ilyen tájékoztató jellegű bemutatóknak a jelentősége igen nagy. Hosszú évek tapasztalata az, hogy az ilyen rendezvények kiválóan alkalmasak arra, hogy felkeltsék a figyelmet, a repülés, a haza és a honvédelem ügye iránt. Gyakran egy egész élet további alakulására, meghatározó jelentőségű élmények birtokába így kerülhet egy-egy fiatal. Nagy sikere volt a folyamatos sétarepülés és ejtőernyőzésnek, a rádió távirányításos repülő modell bemutatónak, a tűzoltó és katasztrófa védelmi bemutatónak, különféle repülő bemutatóknak, a Román műrepülő kötelék magas színvonalú műsorának, az ejtőernyős bemutatóknak, a fegyverek kézbevételének, a sétarepülés lehetőségének. Hatalmas sikere volt Bessenyei Péter műrepülő világbajnokunk bemutatójának, de keményen állta az érdeklődők, és az autogramkérők rohamát is. És végül, de nem utolsó sorban a pörkölt főző verseny „értékelésének” A díjakat is Bessenyei Péter adta át. Az új élményektől meg éhezett vendégek estig jól érezhették magukat.

A rendezvény jelentősége nyílván való, a költség takarékos vonzata pedig elvitathatatlan, más toborzó-pályára irányító rendezvénynél olcsóbb, egyszerűbb és hatékonyabb, az önkéntes MATASZ tagtoborzásra is kiválóan alkalmas. A Tartalékos Szövetség sokoldalú, felkészült tagjain és egyre bővülő kapcsolat rendszerén keresztül jelentős segítséget tud adni ehhez a munkához, valószínű jövőbeli tevékenységünk egyik új lehetősége a toborzó munkában való ilyen közreműködés.

Köszönet a repülőtér minden közreműködőjének, a klub, a bemutatók minden résztvevőjének, az Önkormányzatoknak, Polgármestereknek, mindenek előtt az ötlet meg alkotóinak, ki vitelezőinek! Köszönet a Toborzó Iroda munkatársainak szakszerű, színvonalas, türelmes munkájáért, és Ugri György t. százados ügyes, rátermett tartalékos toborzó tevékenységéért. A Repülőnapon több ezer érdeklődő vett részt. Nem csalódtak, színvonalas, érdekes, sok új élményt adó esemény volt. A rendezőket is meg lepte a hatalmas érdeklődés. További sok sikert kívánunk a munkátokhoz!


ALGYŐ
VI. REPÜLÉSTÖRTÉNETI
EMLÉKNAP
ÉS HŐSÖK NAPI MEGEMLÉKEZÉS

Algyő a legtöbb Honfitársunk emlékei között az egykor mesés kőolaj és gázlelőhelyéről emlékezetes. Kevesen tudják viszont, hogy az egykor híres Szegedi repülés bölcsője Algyő, ez a Szegedtől alig 10. kilométer távolságra levő nagyközség rangú település. Itt tisztelettel megbecsülik és ápolják a repülést a volt repülőteret, a hangárt és az együtteshez tartozó építményeket. Itt emlékeznek meg évente a Hősökről, koszorút helyeznek el az egykori legendás repülés résztvevőiről, és helyeznek el a helyi vezetők, társadalmi és civil szervezetek, repülők, barátok koszorút és virágokat az elődökre emlékeztető márvány táblánál.

Ebben az évben, immár hatodik alkalommal kötötték össze ezt a nemes hagyományt a családi gyereknap és az V. Algyői Pálinkafőzetek versenyének döntőjével. Ebben az évben az ünnepi beszédet Dr. Palotai Jenő ny. ezredes a Magyar Tartalékosok Szövetsége megyei elnöke –volt repülő- mondta. Beszédében kitért a település alkotó szellemére, ami létrehozta ezt a rendezvény sorozatot, a Polgármester Úr és a Képviselő testület lelkes munkájára, és utalt a jelenlévő egykori katona és sporttársakra, akik garanciát jelentenek a közösségi élet javítására, bővítésére, szervezett fejlesztésére, a repülés tervezett jövőjére nézve.

A Szervezők nagy körültekintéssel kötötték össze az ünnepet a családi gyereknap játékos eseményeivel, és a felnőttek érdeklődésére számot tartó V. pálinkafőzetek versenyére. Érdekes és látványos volt a helyi Lovas klub és lovagoltatással és kocsikázással nyújtott lehetősége, később Pap Rita koncertje, és a helyi Mandula Színház János vitéz előadása elsősorban a gyerekek számára. A sok sátor, az árusok egész sora, a finom ebéd és a nyertes (de a nyeretlen) pálinkák is kitűnően szolgálták az egész napos otthonos, családias, baráti hangulatot. Jó volt itt lenni!

A rendezvény során a Polgármester Úrral és a csaknem jelenlévő teljes képviselő testület tagjaival külön beszélgettünk és terveztük, hogy ez év október elsején a Település napján bemutatkozik kicsit részletesebben a Magyar Tartalékos Szövetség, és egy Tartalékos Toborzással, bemutatóval hozzá járulunk a település helyi ünnepéhez, és megalakítjuk a helyi MATASZ szervezetet Egy új egészséges, civil szervezettel gazdagítjuk a helyi közösségi munkát, népszerűsítjük a Repülés, Haza, a Honvédelem ügyét. Kétségtelen szükség van mindenütt egy ebbe az irányba mutató, a fiatalok érdeklődését lekötő, a már meglévő civil szervezetekkel a kölcsönös előnyökön alapuló együttműködő szervezetre. Erre tettünk ígéretet és ezt be is fogjuk tartani. Ehhez kérjük és várjuk régi és új Társak segítő együttműködését.


HONVÉDELEM NAPJA
SZEGED
KÉT HELYSZÍNEN
2009. május 23.

Szeged Szabad Királyi várossá nyilvánításának évfordulója és a Honvédelem napjának közös rendezvényére került sor 2009. május 23.-án két helyszínen. A CORA áruház parkolójában önálló programként helikopter, vitorlázó repülő, tűzoltó bemutató, íjász, ejtőernyős, modellező és más érdekes bemutatók egészítették ki a katonai és tartalékos toborzást. A legnagyobb sikere a Toborzó iroda kézbe vehető fegyvereinek, kiadványainak, tűzoltóknak, helikopternek, íjlövészetnek volt, de szinte állandóan volt érdeklődés a kiállított bemutató tárgyak és eszközök iránt.

Folyamatos volt az érdeklődés a katonai pálya kínálta lehetőségek, a kereset, követelmények, fejlődés, karrier lehetőségek felöl. Érdekes volt, hogy milyen sok leány és hölgy érdeklődik a hadsereg iránt. Új színfoltja volt a rendezvénynek a tartalékos toborzás. A feladatra Csorba József t. hadnagy és Markovics Kálmán t. őrmester társunkat készítettük fel, akik a rájuk bízott feladatot jól oldották meg, és hasznos segítőtársnak bizonyultak Bán Péter t.zls Úrnak a Szegedi Toborzó Iroda munkatársának. Több érdeklődőt irányítottak a részletes, szakszerű információkért a toborzó szakemberhez, akinél szinte sorba kellett állni.

Főleg korábban szolgálatot teljesített volt tartalékos katona számára volt érdekes a tartalékos toborzás. Megfogalmazódott, hogy nem értik, hogy kerülhetett a korábban teljesített katonai szolgálat egyszerűen feledésbe. Csaknem mindenki egy nagy tévedésnek érezte ennek a kérdésnek a korábban történt rendezésének módját.

A Szegedi eseménysorozat fő helyszíne a Móra parkban berendezett központi toborzó hely volt. Több ki állított bemutatott jármű volt, ahol valóságos haditechnikai eszközöket, fegyvereket vehettek kézbe, beülhettek, próbálhattak ki az érdeklődők. Főleg a gyerekek éltek nagy számban a lehetőséggel. A zenekarok, folyamatos műsorok, látványos bemutatók, melyek közül kiemelkedett, a központi díszelgő alegység látványos dinamikus alaki és fegyver bemutatója, a Hódmezővásárhelyi Honvéd zenekar magas színvonalú műsora, a Szolnoki helyőrség közelharc bemutatója, a III. Szegedi Honvéd Hagyományőrző zászlóalj látványos bemutatói, a repülőgép vezető szimulátor, és más sok érdekes mozzanat. Mindezt a Szegedi toborzó iroda szinte teljes állománya szervezte koordinálta és vezényelte le, kitűnő pontossággal és szervezettséggel.

Itt került sor szintén első alkalommal tartalékos toborzásra. Itt Dávid István ny. mk. alezredes vállalta ezt az érdekes és fontos feladatot, melyet eredményesen oldott meg. Mindkét rendezvénynek kölcsönös tapasztalata az, hogy ezek a „tartalékos toborzó” kísérleteink bár újszerűek, valószínű a tartalékosok körében folyó tevékenységünknek egy újszerű tartalma lehet. Többen helyeselték ezt a tevékenységi fajtát, és tapasztalataink szerint ezzel segíteni tudjuk a toborzók tevékenységét.

Közben ezen a helyszínen, élve a lehetőséggel, színvonalas és méltó körülmények között meg tudtuk mutatni magunkat A szövetség számára jó alkalom volt tagok toborzására. Az ilyen és hasonló nagy tömeggel járó rendezvényeken szükséges lehet a segítség is. Fontos anyagok állandó felügyeletet igényelnek, jól felkészített tartalékos társaink értékes segítséget nyújthatnak a Honvédség elismertetéséhez, népszerűsítéséhez, a toborzó munkához, és egy időben a tartalékos szövetség tagságának, szervezetinek építéséhez és erősítéséhez. Együttműködő társaink megismertetéséhez, közös tevékenységeink bemutatásához, és elismertetéséhez.

Csupán egyetlen körmondat erejéig visszautalva a május 15-i továbbképzés gondolataira! Valószínű, a Tartalékos Szövetség egyik fontos tevékenységi területe lehet az ilyen és ezt a célt szolgáló feladatok vállalása. Erre fel kell készülnünk. Néhány társunkat fel kell készítenünk, fel kell szerelnünk a feladatok ellátására. Jól ki tudják egészíteni a toborzó munka szakembereit, a kölcsönös előnyök alapján eredményes és hasznos munkát tudnak végezni. Jól tudja a MATASZ teljesíteni a Honvédelem egyik ernyőszervezete számára elképzelt feladatait. Ez vállalható, valóságos feladat, erre van igény és lehetőség is. Köszönet a munkában részvett társaknak. Gratulálunk a toborzó szerveknek a színvonalas szervező munkáért! Nehéz lenne az elért eredményeket egzakt módon lemérni, de az biztos, hogy ez a rendezvény hozzá járult a honvédelem ügyének népszerűsítéséhez, alkalom volt –ha szerény mértékben is- a tartalékos szövetség megismertetéséhez és munkánk népszerűsítéséhez, elismertetéséhez. A jövőben ezen a területen tovább lehet kezdeményezni és végezni a munkánkat.

 


Interjú Tömböl László mk. vezérezredessel, a Magyar Honvédség vezérkari főnökével

Minden katonának tudatosítania kell magában, mit is jelent egyenruhát viselni - mondja a Magyar Honvédség vezérkari főnöke. Tömböl László mk. vezérezredessel a katonai kultúraváltás fontossága mellett az afganisztáni misszióról, a gazdasági válság honvédséget érintő következményeiről és a toborzás aktuális kérdéseiről is beszélgettünk.

Habár a vizsgálat még folyamatban van, muszáj szót ejtenünk az előző hétvégén Afganisztánban történtekről. Miként tudná összefoglalni az eseményeket?

Járőreink egy lehetséges CIMIC projekt helyszínét mentek felderíteni a hasonló utakhoz használt páncélozott eszközzel, és eközben Baglan-i-Dzsadid járásban támadás érte őket. A támadók kézifegyverrel lőttek rájuk, ők pedig megfelelően viszonozták a tüzet. A katonák és a járőrparancsnok egyaránt kitűnően vizsgáztak ebben a szituációban: mintegy 25 perces tűzharcban visszavonulásra kényszerítették a támadókat, majd ezt követően ők maguk is elhagyták a helyszínt. Személyi sérülés magyar részről nem történt, mindenki épen és egészségesen tért vissza a bázisra, és a gépjárművek is hadra fogható műszaki állapotban maradtak.

A másik oldal veszteségeiről lehet tudni valamit?

Nem, de ezzel nem is akarok foglalkozni, mert meg nem erősített hírek feletti találgatás lenne. Ez nem a mi dolgunk, a helyi biztonsági szervek nyomoznak az eset kapcsán. Összességében ez a támadás ugyanakkor abba az irányba mutat, hogy fokozódik, szervezettebbé válik az ellenállás Afganisztánban.

Ezt támasztották alá az országban szerzett személyes tapasztalatai is néhány héttel ezelőtt?

Meghallgattam a tájékoztatót az ISAF parancsnokságon, a saját katonáink jelentését, a biztonsági szolgálatok jelentéseit, és sajnos úgy áll a helyzet, hogy valóban szervezettebb lett az ellenállás. Persze elképzelhető, hogy a nyári időszak is közrejátszik a lázadók nagyobb aktivitásában, ezt nem tudhatjuk biztosan, de felesleges áltatni vagy becsapni önmagunkat. Még mindig jobb a rosszat tudomásul venni és arra felkészülni, mintsem azzal hitegetni magunkat, hogy nincsen semmi baj.

Ezen túlmenően mik voltak a legfontosabb tapasztalatai Afganisztánban?

Fontos volt a látogatás, mert két nemrég kitelepített katonai szervezetünknél is jártam. Az egyik a Hadműveleti Tanácsadó és Összekötő Csoport, az OMLT volt, akiket egy Kabul melletti központi kiképzőbázison látogattam meg. Itt beszéltem az afgán zászlóalj parancsnokával is, aki rendkívüli mértékben elégedett a katonáinkkal. Nem véletlenül: értik a dolgukat, teszik a kötelességüket, remekül együtt tudtak működni az amerikai Nemzeti Gárdából érkezett kiképzőtisztekkel. Felkészültek a feladatok végrehajtására. Ami már probléma, hogy az afgán zászlóalj bázisa csak részlegesen készült el az adott időre, és az állomány megfelelő elhelyezése érdekében provizórikus megoldásokat is alkalmaznunk kellett. A másik csoporttal is a települési helyen tudtam találkozni: a helyi amerikai parancsnok szintén a legnagyobb elégedettség hangján nyilatkozott a magyar katonákról. Voltak, vannak persze olyan állandóan visszatérő kérdések, amikre reagálni kell, de ezek mind azért merülnek fel, mert folyamatosan alkalmazkodnunk kell az új körülményekhez.

Miként összegezné a kabuli nemzetközi repülőtéren folytatott tevékenységünket?

A látogatás időzítésének aktualitása eleve az volt, hogy április 1-jén adtuk át a vezető nemzeti szerepkört Lengyelországnak. A Kabuli Nemzetközi Repülőtér üzemeltetése teljesen újszerű feladat volt, olyan, amihez hasonlót magyar katonák misszióban még nem végeztek. Egy az ISAF működése szempontjából kulcsfontosságú, nagy forgalmú nemzetközi repülőtéren felelt a magyar parancsnok a zavartalan üzemeltetésért, és több mint 900 alkalmazott munkájának biztonságáért: nagyjából e kontingens tizedét tették ki a magyar katonák, de a légiforgalmi irányítástól a repülőtér biztonsága - beleértve az utasbiztonságot is -kérdésén át egészen a moral and welfare-szempontokig minden a magyarok felelősségi körébe tartozott. A repülőtér nagyarányú korszerűsítése részeként ebben az időszakban érkezett végső fázisába a katonai terminál áttelepítésének előkészítése is, e munkálatok felügyeletét is magyarok végezték. A katonáink megállták a helyüket, és nagyon sok értékes tapasztalatot szereztek. Ha arról lenne szó, hogy vissza kellene mennünk, minden probléma nélkül oldanánk meg a helyzetet újból.

Szintén aktuális téma: nemrégiben Brüsszelben járt…

Egyrészt az Európai Unió, másrészt a NATO Katonai vezérkarfőnöki szintű ülésein vettem részt. Az EU oldalon, az ALTHEA művelet átalakítás előtt áll: az uniós tagországok többsége úgy gondolja, megérett a helyzet Bosznia-Hercegovinában arra, hogy átalakítsuk a jelenlegi „elrettentő” jelenlétet egy, a helyi biztonsági erőket támogató-kiképző jelenlétté. Előbb azonban a misszió politikai átalakítására is szükség van. Ami minket illet, elkötelezettek vagyunk a térség stabilitását illetően, és készen állunk arra, hogy szerepet vállaljunk az átalakított misszióban is. A befejeződő csádi misszióról is szó esett: a törzsben dolgozó utolsó magyar katona május végén érkezik haza. Ezt a feladatot is sikerrel teljesítette az Európai Unió. Tárgyaltunk a szomáliai partoknál, illetve az Ádeni-öböl térségében zajló kalóztevékenységről is, amely ellen az Unió létrehozta az Atalanta műveletet. Vannak eredmények ezen a téren, de a teljes sikerhez rendkívül nagy haditengerészeti jelenlétre lenne szükség a több mint 1 millió négyzetmérföldnyi területen. A NATO Katonai Bizottságának ülésén Afganisztán kiemelt helyet foglalt el. Az elnökválasztás miatt 2009 különös jelentőséggel bír: biztosítani kell a választások zavartalanságát, illetve az új stratégia megerősítése érdekében növelni az országban a katonai jelenlétet. A másik fő pillér az afgán biztonsági erők minél nagyobb mértékű bevonása a feladatokba. Elemeztük a KFOR esetében létező létszámcsökkentési igényt is, de itt továbbra is kiemelt lenne az elrettentő jelleg. Az álláspontok nem egységesek; Magyarország mások mellett úgy gondolja, hogy habár jelenleg viszonylag stabil, de törékeny a helyzet, kisebb-nagyobb konfliktusokra sor kerülhet. Így aztán az óvatos, átgondolt csökkentés hívei vagyunk, amíg a helyzet nem érett meg a jelentősebb átalakításra. Foglalkoztunk a NATO Reagáló Erők jövőjével is. Kiemelt hangsúlyt kapott a szervezési és alkalmazási elvek szükségessé váló módosítása, valamint a közös finanszírozás kérdése, amit Magyarország is támogat.

Térjünk át a hazai témákra! Lassan közhelyszámba megy a gazdasági válság ténye és következményei. Az Ön meglátása szerint a honvédséget közvetlenül mely területeken érinti leginkább a krízis, és miként enyhíthetők ezek a hatások?

A helyzetet bonyolítja, hogy egyelőre nem igazán látjuk, mennyire pontosan prognosztizálhatók a válság hatásai. Az mindenesetre nyilvánvaló, hogy a jelen körülmények között bizonyos beszerzéseket el kell halasztani, illetve át kell értékelni, természetesen annak maximális tekintetbe vétele mellett, hogy mind a hazai feladatokat, mind a nemzetközi missziókban vállalt kötelezettségeket maradéktalanul el tudjuk látni. A későbbi feladatokhoz szükséges készletek teljes feltöltése viszont nem valósítható meg, mert kompromisszumokat kell kötnünk önmagunkkal, a realitások talaján kell maradnunk. Emellett – mint azt bejelentettük - elmaradnak bizonyos rendezvények, így például a kecskeméti repülőnap, és nem vagy csak korlátozott mértékben támogatunk más hasonló hazai programokat. Ugyanakkor nem szabad láthatatlanná válni a társadalom irányába: igenis ott kell lennünk a fontos rendezvényeken, például az állami ünnepeken. Az ilyen irányú feladatokat teljes egészében végrehajtjuk. Ugyanígy az alapképességek fejlesztéséhez, erősítéséhez szükséges kiképzési feladatok sem szenvedhetnek csorbát, még ha időtartamuk, formájuk akár módosul is. Ezek közül a Bevetési Irány 2009 gyakorlatot említhetem elsőként, amit ősszel végre fogunk hajtani, záró rendezvényével a tervek szerint Ercsiben. Mistral légvédelmi rakéta-éleslövészet viszont például nem lesz ebben az évben, ezt elhalasztjuk 2010-re.

Az elmaradó rendezvények kulcsszerepet töltenek be a honvédség társadalmi kapcsolattartásában. Miként lehet ezeket pótolni? Vagy nincs is szükség erre, mert a krízis miatt eleve növekszik az érdeklődés a honvédség iránt?

Mint mondtam, láthatónak kell maradnunk. Igény van erre, sőt, úgy tapasztalom, egyre nagyobb az igény, a megkeresés. Ezek közül van olyan, amit tudunk teljesíteni, és olyan is, amit nem vagy csak korlátozottan. Egyik fontos feladatomnak tekintem a honvédség és a társadalom kapcsolatainak erősítését. Ez része annak a programnak, amit a miniszter úr is megfogalmazott a honvédelmi oktatás, nevelés szükségességét illetően. Úgymond társadalmasítani kell a honvédelem ügyét: mindenkinek meg kell találnia a saját helyét a honvédelem nagy rendszerében, az utca egyszerű emberétől kezdve a vállalkozói szférán át egészen az állami vállalatokig. Minél több emberrel ismertetjük meg és fogadtatjuk el a honvédelem ügyét, annál könnyebb a dolgunk ezen a téren.

Említette, hogy a jelenlegi toborzási szisztéma még fejlesztésre szorul. Mely irányokban képzelhető el ez?

Nagyobb intenzitással, nagyobb mértékben kell jelen lennünk a társadalmi élet színterein: rendezvényeken, iskolákban, fesztiválokon, még több állásbörzén, és így tovább. Nem elég arra várni, hogy az érdeklődők megjelenjenek a toborzóközpontokban, irodákban, nem elég csak a hajózó képzéssel kapcsolatban aktív toborzómunkát folytatni, hanem meg kell keresnünk mindenkit, aki számára vonzó lehet ez a pálya. És természetesen az egyes katonai szervezeteknek is meg kell adni azt a lehetőséget, hogy szervezett formában rendelkezzenek toborzóképességekkel. Kevés a jelenlegi kapacitásunk, ezért hozunk létre úgynevezett front office-okat, ezért jelennek meg toborzó beosztások az egyes szervezeteknél. Hogy konkrét példával is érzékeltessem a helyzetet: jóval többen tudják, hogy működik egy lövészdandár Debrecenben, mint akik értesültek a helyi toborzóiroda létéről. Ők először a laktanyában érdeklődnek, ahonnan aztán átküldik őket egy másik hivatalba, pedig sokkal egyszerűbb már a helyszínen megszólítani az érdeklődőket. Ez így életszerűbb is. Mindezzel természetesen nem bántani akarom a szakmai szervezetek munkáját, hiszen a toborzott személyi állomány létszámával most sincs semmi gond, sokkal inkább a megtartásuk jelent problémát. De magától értetődik, hogy a gazdasági válság, a növekvő munkanélküliség következtében az emberek a biztonságot, a stabil helyzetet keresik, és a honvédség ezt jelentheti számukra. Kiválóan példázza ezt, hogy az elmúlt 3-3 és fél hónapban annyian keresték fel a toborzóirodákat, mint tavaly összesen. Ezt ki kell használni. Segítünk, mert stabil, megbízható munkahelyet biztosítunk: nem küldjük el az embereket, hanem éppen ellenkezőleg, hívjuk őket, hiszen fel szeretnénk tölteni a szabad helyeinket. Az alkalmasság-vizsgáló intézet kapacitását is a duplájára növeltük egyszerű infrastrukturális bővítés révén, így jelenleg egyszerre már kétszáz jelentkezőt tudunk vizsgálni, és a várakozási idő jelentősen csökkent. Emellett az Összhaderőnemi Parancsnokság alárendeltségében létrehoztunk a tatai lövészdandár bázisán egy alapkiképző kurzust, ahol egyszerre több mint száz újonc felkészítését kezdtük meg. Megnéztem a kiképzésüket, és nagyon elégedett voltam azzal, amit láttam, beleértve ebbe a frissen bevonultak motiváltságát, elkötelezettségét is. A megnövekedett számú jelentkező között ugyanakkor nagyobb arányban vannak jelen azok, akik egészségügyi-fizikai állapotukat tekintve nem lesznek alkalmasak a katonai szolgálatra, hiszen a jelenlegi helyzetben már nemcsak fiatalok, hanem idősebbek is nagyobb számban jelentkeznek. Másrészt tudomásul kell venni, hogy a Magyar Honvédség egy fegyveres szervezet, legfontosabb feladata a Magyar Köztársaság fegyveres védelme, ezért fokozott biztonsági követelményeket kell érvényesíteni a szerződéses állomány esetében is.

Számít-e az újonnani alkalmasságin, ha valaki a sorozáson annak idején alkalmatlan volt?

Nem, egyáltalán nem, mindenki „tiszta lappal” indul. Ezen a téren egyébként is sokat változott a helyzet: a fizikai állapotfelmérésnél még néhány évvel ezelőtt is a legmagasabb követelményeket támasztottuk a laktanya kapuján belépő újonccal szemben. Úgy gondolom, ez téves álláspont, hiszen a katonának a kiképzés hatodik hónapjának végére kell eljutni idáig. Ha tudja teljesíteni az elvárt szintet, akkor maradhat, ha nem, megválunk egymástól, ez így működik. Meggyőződésem, hogy az utóbbi években éppen e téves szemlélet miatt veszítettünk el sok olyan jelentkezőt, akik 3-4-5 hónap alatt fel biztosan tudtak volna készülni a követelmények teljesítéséhez.

Említette, hogy a megtartó erő kérdése problémás terület. Hogyan lehet javítani a helyzeten?

Beszélhetünk erről órákat, kerülgetve a forró kását, de a legfontosabb szempont ezen a téren egyértelműen az anyagi juttatások kérdése. Ugyanakkor azt is tudomásul kell vennünk, hogy a jelenlegi gazdasági helyzet nem teszi lehetővé a jelentősebb illetmény-fejlesztést idén, de úgy gondolom, még 2010-ben sem. Tehát olyan megoldásokat kell keresnünk, melyek jelentősebb költségnövekedés nélkül eredményezhetik a megtartó erő növelését. Mindenképpen ilyen a katonai pálya kiszámíthatósága, átláthatósága. A szerződéses katonának jelentkező fiatalnak joga van tudni, hogy milyen katonai pályát járhat be adott idő alatt, milyen módon válthat állománykategóriát, hogyan válhat szerződésesből hivatásossá, milyen kedvezményekben részesülhet bizonyos szolgálati idő letöltése után, és így tovább. Ugyanígy nagyon fontos szempont – és talán furcsa, hogy pont a toborzás kapcsán említem ezt – a rekonverzió. A belépési kedv is nagyobb lehet, és a saját sorsát illetően is nyugodtabb az a szerződéses katona, aki tudja, milyen feltételekkel tud majd újfent elhelyezkedni, amikor már nem akar tovább a honvédség kötelékében szolgálni. Vagyis látnia kell, hogy akarunk és tudunk neki piacképes felkészültséget, szakmát adni, és értékes ismeretekkel tud majd megjelenni a munkaerőpiacon. Szintén kiemelném a családtámogató rendszert, hiszen a honvédség nemcsak a katonáknak, hanem a családjuknak is igyekszik gondját viselni, ha a katona éppen távol van tőlük. Léteznek ezzel kapcsolatos szabályzók, amiket felül kell vizsgálni. A rendszert mindenképpen szeretnénk tovább fejleszteni. Például nagyon jó kezdeményezés indult Debrecenben egy humánszolgálati információs iroda képében, ahol a katonák tájékoztatást kaphatnak akár a szolgálatuk lefolyásával kapcsolatos, akár más kérdésekben. De ugyanez a családtagokra is vonatkozik, és nemcsak információs, hanem tágabb értelemben vett segítségről is beszélek. Például ez az iroda a munkaügyi központokkal együttműködésben akár a családtagok részére is tud munkába lépéshez szükséges képzettséget biztosító tanfolyamokat keresni.

Vagyis mondhatjuk, hogy ha a bérversenyben nem is jár az élen egy frissen szerződött katona, az egyéb juttatásokat is tekintetbe véve azért csalogató körülményeket kínál a honvédség?

Úgy gondolom, hogy igen. És emellett természetesen a kiképzés, felkészítés, oktatás, egészségügyi szolgáltatás, lakhatás rendszerét is meg kell említeni. Ha nem is felhőtlenek a jelenlegi viszonyok, ezek a tényezők így is sokat számítanak.

A honvédelem gondolatiságát említve nem kerülhető meg a tartalékos szisztéma kérdése, amiről sok vita folyt és folyik manapság. Ön hogy látja, a honvédség létszámához viszonyítva mekkora tartalékos állomány léte lenne szükséges?

Elemzések alapján négyezer fő került meghatározásra – hogy ez sok vagy kevés, majd kiderül. Ugyanakkor el kell mondanom azt is, hogy bármekkora létszámot meghatározhatunk, nem érjük el célunkat, ha nem teremtjük meg hozzá a megfelelő feltételeket, és ezek közül is elsőként a megfelelő jogi hátteret. Nem véletlen, hogy a jelenlegi rendszer úgy működik, ahogyan… A helyzet ugyanakkor nem csak ezen múlik. Példaként említhetem, hogy az Egyesült Államokban az állampolgárok döntő többsége megtiszteltetésnek érzi és feladatának tekinti, hogy akár saját erejével, akár alkalmazottainak tartalékoskénti rendelkezésre bocsátásával, akár földterületének biztosításával hozzájáruljon hazája védelméhez. Ahol a társadalomban mindez nem tudatosul, ahol a honvédelem ügye nem evidens és magától értetődő, ott problémák vannak. A munkáltatói és a munkavállalói oldal részére egyaránt garanciákat kell teremteni, és jelenleg ezek a feltételek nem adottak. Először itt kell változtatni, utána pedig teljes terjedelmében világossá kell tennünk az önkéntes tartalékosok feladatrendszerét, akár országvédelemről, mozgósításról, katasztrófavédelemről vagy urambocsá’ békeműveleti feladatokról beszélünk.

Többször említette a katonai kultúraváltás fontosságát is.

Ez is egyszerű képlet: meg kell tanulnunk, hogy mit jelent az önkéntes, de sokkal inkább a professzionális haderő, a kettő ugyanis nem ugyanaz, sem tudásban, sem tapasztalatban, sem képességekben vagy felkészültségben. A Magyar Honvédség az önkéntessé válást követően elindult azon az úton, hogy professzionálissá váljon, de van még mit tennünk, méghozzá parancsnoknak, beosztottnak egyaránt. Ebben a rendszerben mindenkinek megvan a maga helye és szerepe. Újra kellett értelmeznünk a tiszthelyettesek és a legénységi állomány szerepét: a tiszthelyettesekkel például el kellett fogadtatni, hogy felelős beosztású parancsnokok lettek, a tisztekkel pedig a tiszthelyettesi és legénységi állomány szerepének, státuszának megváltozását kellett megértetni. Saját felelősségi körében mindenkinek proaktív módon gondolkodva, nem az események után kullogva kell tennie a dolgát, meghoznia a megfelelő döntéseket – akár itthon, akár egy misszióban. Ha nem így tesz, a gátat elsodorja a víz, harctéri veszteségeket szenved, vagy egyszerűen csak elmulaszt egy pillanatot, amit a hasznára fordíthatott volna. Mindez a kultúraváltás része. Minden katonának meg kell értenie, hogy ő a társadalom szerves része, és tudatosítania kell magában, hogy egyenruhát viselni többet jelent: mi nem egyszerű munkavállalók vagyunk, hanem a hazát szolgáljuk, ha úgy tetszik, erre tettük fel az életünket.

Interjúfotók: Tóth László 


Főhajtás a magyar katonák előtt
A társadalmi szervezeteket köszöntötték a Magyar Honvédelem Napjának alkalmából

A Magyar Honvédelem Napja alkalmából hívták meg a Stefánia Palotába a Magyar Honvédséggel együttműködő társadalmi szervezetek tagjait. A május 19-én megrendezett ünnepségen elismeréseket és jutalmakat is átadtak. Vadai Ágnes honvédelmi államtitkár hangsúlyozta: a hazának ma is és holnap is szüksége van az ország védelmét vállaló honvédségre.

A rendezvényen részt vett dr. Vadai Ágnes, a Honvédelmi Minisztérium államtitkára; Juhász István vezérőrnagy, a HM Hadműveleti és Kiképzési Főosztályának vezetője; Ipacs József nyugállományú ezredes, a Bajtársi Egyesületek Országos Egyesületének ügyvezető elnöke, Péter László nyugállományú ezredes, a Honvédségi Nyugdíjas Klubok Országos Szervezetének elnöke; valamint Borszéki Tivadar, nyugállományú vezérőrnagy, a Magyar Tartalékosok Szövetsége elnöke.

A rendezvényre elfogadta a szervezők meghívását a 98 éves Palotás Mihály nyugállományú alezredes, a 95 éves özvegy Kovács Imréné, és a 95 éves Szilágyi Gyula tartalékos hadnagy is.

– Immár 160 éve annak, hogy a már sok csatát megvívott, alig egy esztendős honvédsereg 1849. május 21-én visszafoglalta Buda várát, az ország szívét. Kivételes nap ez a történelmünkben. Méltán ünnepli az ország ezen a napon a magyar honvédelmet, a honvédséget – mondta ünnepi beszédében dr. Vadai Ágnes, majd arról beszélt, hogy Buda vára 1849-ben több volt, mint szimbólum. Bevétele az akkori politikai vezetés számára esélyt jelentett arra, hogy Magyarország függetlenségét nemzetközi szintéren elismertesse. Mint önálló állam remélhette, hogy támogatókat szerezhet, s nem kell egyedül vívnia tovább szabadságharcát.

– Méltán ünnepeljük Budavár bevételét május 21-én, és méltán ünnepeljük a mindenkori magyar honvédeket. Az 1849 májusában zajló háromhetes ostrom fennmaradt írásos emlékei, visszaemlékezései olyan átütő erővel szólnak a szabadság és függetlenség iránti vágyról, az önfeláldozásról, a bajtársiasságról, hogy azok a haza és hivatásszeretet máig ható alapértékeinek tekinthetők – emelte ki Vadai Ágnes.

A Honvédelmi Minisztérium államtitkára hozzátette: e napon tisztelettel fejet hajtunk mindazok emléke előtt, akik magyar katonaként – Budavár ostromától egészen napjainkig – életüket áldozták hivatásuk gyakorlása, szolgálati feladataik teljesítése közben.

– Ma a katonákra irányul a figyelem, ünneplünk. A Magyar Honvédség alakulatai, a honvédség köré szerveződött bajtársi közösségek, hagyományőrzők felidézik honvédségünk sikereit, katonáink hazaszeretetét, önfeláldozó hősiességét példázó tetteit. Közösen emlékezünk a dicső elődökre, katonai hagyományainkra, melyek továbbélését nagyban segítik e nap rendezvényei is – mondta Vadai Ágnes.

Az államtitkár asszony hangsúlyozta: a hazának ma is és holnap is szüksége van az ország védelmét vállaló honvédségre. Szakmailag, fizikailag és morálisan felkészült katonákra, akik az elődök elhivatottságával, a mai kor tudásával felvértezve, képesek ellátni a sokasodó feladatainkat itthon és más tájakon is. Hiszen az önkéntes alapon szerveződő honvédség a NATO szövetségi rendszerébe tagozódva vállal feladatokat, és sikerrel védi mind Magyarország, mind a szövetségeseink biztonságát.

– Az ünnep alkalom arra, hogy átgondoljuk céljainkat, számba vegyük eredményeinket, és körülnézzünk. Eredményeinket tekintve jól állunk. Vállalásainkat sikerrel teljesítettük mind hazai, mind nemzetközi mércével mérve. Átszervezett, önkéntes haderőnk minden helyszínen és minden helyzetben helytáll, magas fokon működőképes. Célunk nem lehet más, mint a szilárd alapokra tovább építkezni, azaz a stabil honvédségi vezetés mellett, korszerű tudás és technikai támogatás birtokában a magyar honvédség folyamatos erősítése – fogalmazott a minisztérium államtitkára.

Vadai Ágnes kiemelte: fontos kérdés a Honvédelmi Minisztérium és a Magyar Honvédség számára az is, hogy kire, kikre számíthat a honvédelmi munka során. Szerencsére jelentős számban képviseltetik magukat a honvédség támogatói. Ők azok, akik segítik a honvédelem iránt elkötelezetteket, hogy a honvédség soraiba kerüljenek. Akik személyes példamutatással is elérik, hogy a fiatalokban tovább éljen a katonai hagyományok tisztelete, a hazaszeretet, az ország-védelem iránti elkötelezettség.

Az ünnepi beszédet követően Vadai Ágnes, illetve Juhász István vezérőrnagy elismeréseket és jutalmakat adott át. Először a katonai rehabilitációban részesülteket köszöntötték korábbi rendfokozatuk helyreállítása alkalmából, majd a honvédelem ügye érdekében huzamosabb ideje végzett kiemelkedő tevékenységük elismeréseként több nyugállományú katonát is előléptettek. Emellett átadták a szolgálati érdemjel, illetve a „Honvédelemért” és az „Aranykor” kitüntető címek különböző fokozatait is, többen pedig miniszteri, illetve vezérkari főnöki emlékplakettet kaptak.

A Magyar Honvédelem napja alkalmából a társadalmi szervezetek számára rendezett ünnepség a Honvéd Együttes műsorával, illetve állófogadással ért véget.

További képek:

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotó: Szűcs László


Közös német-magyar műszaki gyakorlat
MÜNCHMÜNSTER
2009. 05. 15 – 17.

A Bundeswehr Bajorországi IV. Dél-német Katonai Parancsnoksága, valamint a Bundeswehr Tartalékos Szövetségének frankföldi tartalékosai 2009. május 15.-től 17.-ig összevont éves műszaki kiképzésen vettek részt a Bundeswehr kiképzőbázisán Münchsmünster/Oberstimm települkésen.

A Német Bundeswehr Tartalékosainak Középfrank Megyei Bajtársi Szövetsége, a Magyar Tartalékosok Szövetsége Csongrád Megyei Szervezetével 2005. május 20.-án megkötött együttműködési megállapodásban foglaltaknak megfelelően, a
műszaki gyakorlatra meghívta Csongrád megye 4 fős delegációját.

A MATASZ Csongrád megyei szervezetének képviseletében a németországi
Münchsmünsterbe utazókat, Dávid István t. mérnök alezredes vezette. Tagjai voltak Gulyás OPéter százados, Prácser Zoltán és Oláh Zsolt főhadnagyok. A résztvevők rendben meg érkeztek a gyakorlat helyszínére, a Münchsmünster/Oberstimm helységben lévő Bundeswehr kiképző központba, ahol már több mint hatvan fős német tartalékos katona várta a kiképzés megkezdését.

A beérkezést követően került sor, a hálókörletek és az ágynemű átvételére, valamint a hozott felszerelés és ruházat kicsomagolására.

A beérkező tartalékos katonákat Jürgen Wittmann törzsszázados úr, a kiképzőbázis parancsnoka várta, aki a beérkezést követő eligazításon tájékoztatta a tartalékosokat a következő két nap képzési programjáról. A bázison betartandó előírásokat és a házirendet, Siegfried Scherb főtörzsőrmester ismertette a tartalékosokkal.

Másnap a korai ébresztő, és a tisztálkodás után – a reggeli eligazítást követően – egy diavetítéssel egybekötött tájékoztatón vettek részt a tartalékosok, ahol Wittmann törzsszázados úr bemutatta a kiképző bázist, az ott folyó oktató tevékenységet, valamint az elkövetkezendő két nap oktatásvezetőit. Ez után került sor a reggelire.

08.00 h-tól – a tartalékosokból képzett 3 egyenként 20 fős csoportokkal – megkezdődött a műszaki gyakorlat összevont elméleti és gyakorlati képzése. A rövid feladatismertetés és munkabiztonsági oktatás után, az 1. csoport egy lerombolt fából készült szükséghidat épített újjá, a rendelkezésre álló anyagok és eszközök felhasználásával, a kiképző bázis közepén húzódó patak fölé. A 2. csoport szerelt, paneles rendszerű MGB hidat szerelt össze kissé távolabb, szintén a patak fölé. A 3. csoportba osztott német tartalékosok, – a magyarokkal közösen – egy 30 m hosszúságú Bailey elemes hidat építettek fel a fahíddal párhuzamosan, a patak fölé, Jürgen Gooss főtörzsőrmester irányítása alapján.

A kiképzési szünetben a 3. csoport kiképzője, Jürgen Gooss főtörzsőrmester érdekességként a tartalékosoknak bemutatta – a nem messze álló és szintén kiképzési célokat szolgáló – Mabey & Johnson típusú hidat.

A Bailey elemes híd, egy kézi erővel könnyen felépíthető híd, mely az angol és az amerikai hadseregben még ma is rendszeresítve van. A szerkezet igen sokcélúan felhasználható. A Bailey hidat egy bizonyos Donald Coleman Bailey angol mérnök tervezte, és első vázlatát 1941-ben 48 angol fontért adta el a Brit Háborús Irodának. A hidat a II. világháborúban Olaszországban, illetve Észak Európában alkalmazták 1943. – 1945. között. Mongomery Marshal mondta: „A Bailey híd nélkül nem nyertük volna meg a háborút, ez volt a legjobb dolog, amivel valaha is rendelkeztünk.” A Bailey híd továbbfejlesztett, ma is gyártott változata a Mabey & Johnson Compact 200 és Universal hídtípus.

A kézi erővel épített híd, újra felhasználható, csereszabatos, könnyűszerkezetű fém részekből áll, amelyek csapszegekkel és csavarokkal rögzíthetőek egymáshoz. A A Bailey elemes híd gyors építésű, melyet betolásos (behúzásos) technológiával lehet mozgatni egyik partoldalról a másikra. A híd előnyei közül érdemes kiemelni, hogy építése egyszerű, a híd minden eleme előregyártható. A legtöbb esetben a híd építése, semmilyen nehéz technikai alkalmazást nem igényel, s nincs szükség nagy létszámú hídépítő állományra. A hídszerkezeten a forgalmi sávtól függetlenül gyalogos forgalom részére járda is építhető.

A híd járófelülete fából van, a többi elem, végelemek, kereszttartók, a rámpák ötvözött acélból, vagy nagy szakító szilárdságú acélból készülnek. Az összes többi szerkezet hegeszthető szénacél felhasználásával készül. A kiképző elmondta azt is, hogy Dél-Németországban Ingolstadtban két készlet Bailey hidat tárolnak, hogy szükséghelyzetben, katasztrófahelyzetben azonnal használni lehessen. Elmondta továbbá, hogy a világban mindenütt, szélsőséges alkalmazási körülmények mellett, a Bailey elemes hídszerkezet igen jól vizsgázott.

A Bailey elemes híd, egy egypályás vázszerkezetű híd, ahol az útpálya felületét két panelsor közé építik. A váz két főtartó gerendája között, kereszttartók helyezkednek el, amelyek a végeknél vannak csapszegekkel összekapcsolva. Ezért hívják panel, vagy vázszerkezetű hídnak. A kereszttartókra hosszirányú fémszerkezetű teherhordó pályaburkolat kerül, amelyet fa koptatóburkolat véd a közvetlen mechanikai hatásoktól.

A kiképzésnek pontosan az volt a célja, hogy a képzés során a tartalékosok ismerjék a hídszerkezet telepítésének és bontásának legelemibb szabályait, és megfelelő gyakorlatot szerezzenek a híd gyors és szakszerű felépítésében. Ennek megfelelően a különböző mozzanatokat megelőzően a kiképző elméleti felkészítést tartott, amit a gyakorlati megvalósítás követett. Így alakult ki a képzés elméleti és gyakorlati egyensúlya.

A 12.00 h-tól 13.00 h-ig tartó ebéd után folytatódott a kiképzés 17.00 h-ig. A délután folyamán a tartalékosoknak félig vissza kellett bontani a hidat, hogy másnap újra kezdhessék azokkal a mozzanatokkal, melyek még gyakorlásra szorultak.

A napi kiképzést követően – az est folyamán – került sor a bajtársi estre, ahol a német és magyar tartalékosok baráti beszélgetés során ismerkedtek, illetve tárgyalták meg a nap egyes eseményeit.

Másnap, 2009.05.17.-én a reggeli és a parancskihirdetés után, újult erővel folytatódott a Bailey híd építése, mely 11.30 h-ra befejeződött. Az elkészült hidat teherpróbának vetették alá, majd a legfiatalabb tartalékos, – aki egy magyar tartalékos volt – német szokás szerint, két csapszeggel, nagy bíztatás közepette, elvágta az elkészült híd ünnepi szalagját.

A kiképzés befejezéseként, Wittmann törzsszázados úr, a helyszínen érté kelte a csoport teljesítményén, méltatva a kimagaslóan jó együttműködést. Ezt követően a tábor területén lévő további (robbantási, épület-helyreállítási, táborépítési, kisiklott és oldalára fordult vasúti tartálykocsinak a sínekre történő visszaemelési, tűzoltási és még sok más feladat végrehajtására alkalmas) kiképzési állomásokat tekintettek meg a tartalékosok, ahol tájékoztatás hangzott el az ott végzendő gyakorlatokról.

A gyakorlat végi sorakozót követő eligazítás után, a magyar tartalékosok lehetőséget kaptak, hogy megköszönjék a kiképző bázis dolgozóinak és a kiképzőknek a fáradozásait, s okleveleket és ajándéktárgyakat adtak át. A gyakorlatot megtekintette Prof. Dr. Friedwart Lender t. alezredes a Bajor tartalékos Szövetség Elnöke, és elismeréssel nyilatkozott Magyar vendégként résztvevő tartalékosok munkájáról, és természetesen a Német tartalékosok tevékenységéről, együttműködéséről.

Az együtt elfogyasztott finom tábori ebéd után, az elhelyezési körletek takarítására, az ágyneműk leadására került sor. A német tartalékosok azzal búcsúztatták magyar bajtársaikat, hogy jövő ilyenkor ugyanitt szeretnének találkozni velük. A bajtársi búcsú után a magyar tartalékosok hazafelé vették az irányt, s tizenegy órás utazás után szerencsésen megérkeztek otthonaikba.


LIBERTY CUP 2009.
TARTALÉKOSOK NEMZETKÖZI LÖVÉSZ VERSENYE
VYSKOV /CSEH ORSZÁG/
2009. MÁJUS 15 – 17.

A Cseh Köztársaság Nemzeti Hadseregének lőterén VYSKOVBAN nagyszabású nemzetközi Tartalékos lövész versenyre került sor, mellyen részt vettek a Cseh, Szlovák, Lett, Litván, Magyar, Lengyel, Észt, Holland, Olasz, Katona, Tartalékos, és több fegyveres szervezet csapatai, összesen 52 csapat 208 versenyzője.

A Magyar Tartalékosok Szövetségét Csongrád megye:
Szeged alábbi csapata képviselte:
 Pál Mihály t. mk. őrnagy MATASZ Szegedi Elnök vezetésével
Csorba Mihály t. hadnagy
Horváth Andor t. főtörzs zászlós
Markovics Kálmán t. őrmester

A rendezők a versenyt gépkarabély, pisztoly és gránátdobás versenyszámokban rendezték meg, elhelyezésünk kulturált körülmények között a Cseh Hadsereg kiképző bázisán volt biztosítva.

Csapatunk a rangos nemzetközi mezőnyben jól megállta a helyét. A pontos eredmény számos ok miatt nem születhetett meg, de csapatunk a mezőny első harmadában végzett. Pontos eredmény listát a rendezők a jövő hét végére ígérték.

A versenyen megjelent a Cseh Nemzetvédelmi Minisztérium Államtitkára, és a Cseh Katonai Akadémia Parancsnoka is.


MATASZ VEZETŐK TOVÁBBKÉPZÉSE
BUDAPEST ZMNE
2009. május 15.

Éves munkatervünk alapján MATASZ vezetők továbbképzésére került sor 2009. május 15-én a ZMNE területén. Megyénket Dr. Palotai Jenő ny. ezredes, és Dr. Abdul Rahim t. o. alezredes képviselte. Színvonalas témákban, kiváló előadók, és a Központ apparátusa  felkészülve várták a megyei résztvevőket, mintegy 60 főt. A továbbképzés házigazdája Dr. Czuprák Ottó ny. alezredes Úr, a ZNME Vezetéstudományi Tanszékének Vezetője volt.

Dr. Vámos Endre ny. ezredes a TIT HABE Elnöke, Dr. Deák János ny. vezérezredes a MATASZ Tiszteletbeli elnöke, egykori MH. Parancsnok és a VK. Főnöke, Szabó János mk. ezredes a HM. Toborzó, Érdekvédelmi és Katonai Igazgatási Osztály vezetője, valamint Prof. Siposné Dr. Kecskeméti Klára a ZNME oktatási Rektor helyettese, színvonalas, és érdekes,  előadásait hallgattuk nagy figyelemmel.

Valamennyi előadás magas színvonalú, időszerű, gyakorlatias volt. Jelentős mértékben járultak hozzá -őszintén elismerve- megkopott harcászati, hadműveleti katona-biztonságpolitikai ismereteink frissítéséhez, bővítéséhez. Jól mutatták be az állandóan változó világunk jelenlegi állapotát, a gyakran, és gyorsan változó igényeit.

A továbbképzés alkalmat adott más megyékben dolgozó Társainkkal való találkozásra, gondolataink egyeztetésére, cseréjére, alakuló kapcsolataink, barátságok bővítésére.

A MATASZ tevékenysége, jövője szempontjából különösen fontos volt a MH. Tartalékos igényeivel összefüggő előadás. Ezen a téren bizonyos elmozdulás érzékelhető a MATASZ számára teljesíthető feladat megfogalmazásában, melynek elképzelései most formálódnak és 2012 évre lépnének hatályba. Ez egy fontos időszak, képzeletbeli állomás a Szövetség életében! Nyilvánvalóan, a konkrét formák módszerek, stílus, gyakorlat, résztvevők, struktúrák kialakítására a feladatok megfogalmazása után kerülhet majd sor. Az már most jól látszik, hogy ezt a feladatot a MH Toborzó szerveivel, együtt, azt kiegészítve, Őket segítve, támogatva, a társadalmi háttér formálása, alakítása útján kell majd végezni. Ez teljesíthető feladat! Ennek részleteit kell majd alaposan, jól, megfontoltan kimunkálni országos, megyei (regionális) és települési szinten.

Még egy érzelmi vonatkozású gondolat! Dr. Czuprák Ottó Úr magas színvonalú felkészültsége és helyi jártassága, tapasztalatai, személyiségéből adódó figyelmessége, a ZMNE múzeum látogatásának megszervezésével hozzájárult ahhoz, hogy kinek-kinek 20-30 esetleg több évvel sikerült egykori tanulmányainak helyszínén „megfiatalodni” évtizedekre visszahangolódni. Köszönjük! Egészében véve hasznos volt, és jól éreztük magunkat. Sikerült, ha szerényen is, de bővíteni ismereteinket. Ez kell a jövőben is! Egyre nyilvánvalóbb, hogy a korábbi, nagyon sok nagy változás ellenére, bár befejeződött a Hadsereg átalakítása, ez a munka soha nincs kész, az élet új és újabb kihívásainak állandó változásaira a jövőben is készen kell állni. Ez -feltehetően- a tartalékosok körében végzendő munkára is érvényes lehet.


TARTALÉKOSOK LÖVÉSZETE
BALLÓSZÖG
2009. április 24.

Bács-Kiskun Megyei Barátaink Szabó János Elnök Úr vezetésével egy nagyon hangulatos lövész versenyre hívta a megye és a szomszédos megyék tartalékos lövészeit 2009. április 24-én a Ballószögi sport lőtérre.

Bács-Kiskun megye csapatain kívül meghívták a Bajai MATASZ vendégeit a ORVSS Zombori vezetőségének küldöttségét, így a verseny „nemzetközivé vált” Csongrád megyét a MATASZ Szeged városi vezetőségének csapata képviselte Pál Mihály t. őrnagy vezetésével. A csapatot elkísérte Dr. Palotai Jenő ny. ezredes Csongrád megyei elnök is.

A verseny nagyon alaposan elő volt készítve, rendben, fegyelmezetten, mégis oldott baráti légkörben, gördülékenyen zajlottak az egyes lő feladatok teljesítése, ahol nagyon színvonalas eredmények születtek.

A kitűnő szervezés, a jó idő, az ideális helyszín ellenére is volt egy nem tervezett esemény. A gyülekező és alkalmi fegyver bemutató közben észleltük, hogy a közvetlen közelünkben egy tűz keletkezett, és látható volt, hogy a tűz közvetlenül a lőteret fenyegeti. A gyülekező mezőny tagjai azonnal alkalmi tűzoltó csapattá alakultak és meg kezdték a tűz oltását a rendelkezésre álló anyagokkal és eszközökkel. A gyors beavatkozással sikerült a lőtér építményeinek –melyek nagy része gyúlékony anyagokból épültek- megvédése. Büszkék voltunk társunkra Markovics Kálmán t. őrmesterre akiről utóbb derült ki, hogy sorkatona korában alakulatának tűzoltó alegységében kiképzett katona tűzoltó volt, ezért bátran, gyorsan és szakszerűen avatkozott közbe. Végül a kiérkező Kecskeméti Tűzoltók fejezték be a tűz eloltását, melyek csak a lőtér golyófogó rendszerében és a környező erdőben okoztak károkat.

A lőtér a károk ellenére alkalmas maradt a lő feladat végrehajtására, és színvonalas eredmények születtek. (részletes eredmény lista külön) A legjobb eredményt a Bajai Tartalékosok Csapata érte el. Ők lettek a tulajdonosai a Csongrád megyei elnök által adományozott, a legjobb csapat teljesítményét elismerő kupának. Eredményesen szerepelt a Zombori ORVSS városi Elnök által vezetett küldöttségből alakult csapat, és színvonalas teljesítményt nyújtott a Kalocsai és a Kecskemét Tartalékosok csapati is.

Őszinte szívvel emlékeztük meg a búcsúzkodás során a házigazda szerepét betöltő Szabó János alezredes Úr megyei elnök Barátunk alapos, lelkes, szervező munkájáról, és a település Polgármesterének, tevékeny személyes közreműködéséről. Kiváló volt a vacsora, a vendéglátás! Példaadó lehet ez minden település számára, és főképp a MATASZ számára is. Csongrád megyében is nagy szükség van az ilyen alkotó, eredményes együttműködésre.


MŰSZAKIAK NAPJA
2009. április 24.
SZENTES

Szentesen a MH. 37. II. Rákóczi Ferenc Műszaki Zászlóalj Laktanyai Nyílt nap keretein emlékeztek meg a Műszakiakról, mint a szárazföldi csapatok legnagyobb létszámú, legközismertebb, legnépszerűbb szakcsapatáról. A Házigazdák összefogtak, jelen volt a megyében állomásozó Hódmezővásárhelyi műszaki támogató zászlóalj, és mivel ezen a napon van Sárkányölő Szent György napja a Rendőrök védőszentje ünnepe, így közösen emlékeztek meg az eseményekről.

A Laktanyai nyílt napon jelen volt és beszédet mondott Benkő Tibor altábornagy Úr az ÖHP. Parancsnoka, és ismertették a MH. VKF köszöntő levelét. Mindketten meleg szavakkal méltatták a műszaki csapatok fontos, nélkülözhetetlen tevékenységét a 161 évvel ezelőtti Komáromi fényes győzelemtől, a mai napig. Jelen voltak a MN. És a MH. volt Műszaki Főnökei, az alakulat volt Parancsnokai, egykori tisztjei, katonái, a volt jogelődök képviselői. Jelen volt az említett vezetőkön kívül, a 5. Bocskai Lövész dandár Parancsnoka, a Megyei Rendőrfőkapitány, USA műszaki katonák, több Országgyűlési képviselő, Polgármesterek, más meghívott vendég, köztük a MATASZ megyei, városi képviselői. Számos a tartalékosok munkájához szükséges találkozóra is sor került. Ez a nap nyújtott alkalmat a megújított csapatmúzeum megnyitásához, és a nagyon látványos, statikus, dinamikus technikai, és zenekari bemutatókhoz, a Toborzó tevékenység bemutatásához. Ki kell emelni az alakulatok vezetőinek nagyfokú figyelmességét, a közreműködők szorgalmas, lelkiismeretes, hatékony munkáját.

Az alakulatok Katonái, Parancsnokai, Rendőrök, büszkék voltak technikai eszközeikre, munkájukra, elért eredményeikre. A nagyszámú látogatók pedig büszkék voltak katonáinkra, rendőreinkre. A gyönyörű idő, a kitűnő szervezés, a nagyszámú lelkes érdeklődő, a kiváló házigazdák mindent megtettek, hogy felejthetetlen élményben legyen része a sok, főleg fiatal érdeklődőnek. Fontosak ezek az események, nagyszerű módja ez annak, hogy az adófizetők lássák és érezzék, hogy katonáink a helyükön vannak és teljesítik kötelességüket! Az önkéntes profi katonák, ha kell, készen állnak a feladataik teljesítésére. Minden korosztály talált bőven az érdeklődési körébe tartozó eseményt! Jó volt itt lenni, gratulálunk és további sok sikert, eredményes közös munkát kívánunk.


POLGÁRŐR KŰLDÖTT GYŰLÉS
2009. április 25.
SZEGED

Megyénk legnagyobb kiemelten közhasznú társadalmi szervezete a Polgárőr Szövetség Megyei szervezete –legnagyobb együttműködő partnerszervezetünk- megyei küldött gyűlést tartott. Értékelték tevékenységüket, melynek során értékes színvonalas munkáról adtak számot. Az országos vezetők és a megyei vezetők, együttműködő partnerek őszinte szívvel mondtak köszönetet a ma már nélkülözhetetlen munkájukért. Ezernyi gondjuk ellenére, mi is azt kérjük Tőlük, hogy nagyobb jártasságuk, kialakult szervezeti struktúrájuk működése során nyújtsanak segítséget számunka, főleg a településeken, így tudunk jobb partnerek, együttműködő társak lenni. Nyíltan beszéltek a gondjaikról, gazdasági életünk nehézségeiről, az adószabályozásban tapasztalható ellentmondásokról, a visszásságokról is, melyek jelen vannak a munkájuk során, mégis a meghatározó, a vállalt feladatok teljesítése volt a jellemző.

Jó volt látni a polgárőrök között a Tartalékos Szövetség területi aktivistát, vezetőit, és büszkén vettük tudomásul, hogy közöttük többen kaptak különféle elismeréseket, jutalmakat. Egyik társunkat az a megtiszteltetés ért, hogy egyik fontos vezető tisztség betöltésére választották meg. Gratulálunk, és sikeres munkát kívánunk.

A tanácskozás egy kellemes ebéddel zárult, melyet már a tartalékos polgárőrökkel együtt fogyasztottunk el, melyet felhasználtunk arra, hogy a küszöbön álló rendezvényeink konkrét tennivalóit is megbeszéljük. Gratulálunk mi is Polgárőr Barátainknak, további sikereket, jó egészséget kívánunk munkájukhoz.


Honvédelmi neveléssel a hatékony tartalékos rendszerért

A Biztonságpolitikai és Honvédelmi Kutatások Központja a Pallas Páholyban rendezte meg Országvédelem civil szemmel és profi támogatással című kerekasztal-beszélgetését a Magyar Honvédség működésébe illeszkedő, a kor színvonalának és követelményeinek megfelelő tartalékos rendszer szervezési elveit és működését illetően.

A beszélgetés egyik apropóját képezte, hogy tavaly komoly előrelépés történt e területen: egy országgyűlési határozat felkérésére a Honvédelmi Minisztérium jelentést készített az önkéntes tartalékos rendszer korszerűsítéséről, átszervezéséről. A feladatok között a Honvédelmi Minisztérium felelősségén és kompetenciáján túlmenően is számos, a polgári szférát érintő javaslat született a munkáltatói és munkavállalói pozíciók erősítésére az önkéntes tartalékos szolgálatra, a munkavállaló védelmére vonatkozóan.

A kerekasztalt megszervező és a beszélgetést levezető Kuti Ferenc köszöntőjét követően Dr. Simicskó István országgyűlési képviselő, tartalékos őrnagy hangsúlyozta: nagyon fontos, hogy a kérdésről a mai túlpolitizált világban is szakmai viták folyjanak. „A katonai biztonság mindenki ügye, de elsődlegesen az államnak kell ezt garantálnia. Ez örökérvényű, a globalizálódó világban is érvényes alaptétel”, fogalmazott a Nemzetbiztonsági Bizottság kereszténydemokrata elnöke. „Az egyetemes értékek, az emberiség, a magyarság, a haza védelme az állam feladata. Ha ehelyett valaki félkatonai szervezetekkel, magánhadseregekkel oldaná meg a felmerülő feladatokat, az az állam szétveréséhez, anarchiához vezet”, mondta Simicskó István, aki ezután kiemelte: a haza védelme emellett természetesen erkölcsi, hazafias kötelezettség is mindenki számára, és idézte a honvédelmi törvényt, ahol a honvédelem pillérei között az állampolgárok személyes szolgálata is szerepel. „Önkéntes alapon ma erre nincs lehetőség, csak hivatásos vagy szerződéses katonaként”, mutatott rá az ellenzéki politikus, aki szerint az állampolgárok aktív közreműködése kizárólag tudatos és célirányos alapozással válhat erősebbé. „A társadalmi tudatformálás, a hazafias nevelés fontossága nem hangsúlyozható eléggé. Nem a pályaválasztási szempontok a legfontosabbak itt, hanem a haza védelmének gondolatisága”, húzta alá Simicskó István.

A politikus ezt követően rátért a tartalékos rendszer fejlesztésének témakörére. „A társadalom, a nemzet és a Magyar Honvédség kapcsolata a tartalékos rendszer megerősítésével teljesedhet ki”, fogalmazott, kiemelve, hogy ezáltal a honvédségen belül érvényesülő civil kontroll is erősebbé válhat. „Kulcskérdés az érdekeltségi mechanizmusok kiépítése a munkáltatók irányába”, emelte ki Simicskó István, aki fontos állomásnak tartja a 80/2008-as országgyűlési határozat elfogadását a jelenlegi szabályozás felülvizsgálatáról. Ennek határideje 2011. december 31.

Dr. Kladek András nyugállományú ezredes is úgy vélekedett, hogy az említett országgyűlési döntés megszületése egy lépést jelent a jó irányba, ugyanakkor rámutatott: ez egyben azt is jelenti, hogy 2012-ig gyakorlatilag nem várható érdemi változás, hiszen a jelenlegi gazdasági helyzetben a honvédelmi tárcának is számos egyéb problémát kell megoldania. A tartalékos szisztéma mellett szóló szempontok közül kiemelte, hogy a tartalékosokra békeidőszakban, például árvíz esetén is lehet támaszkodni. „A 2006-os tiszai árvíz idején 7 ezer katona dolgozott erejét megfeszítve a gátakon, az egyetemi professzortól kezdve a magas rangú tisztekig”, emlékeztetett a Nemzeti Hírközlési Hatóság vezető főtanácsosa, rámutatva, hogy ilyen szituációk esetén a tartalékosok jelentős terhet vehetnének le a honvédségről. „Emellett bizonyos honvédségi beosztásokat is be lehetne tölteni tartalékosokkal, hogy egy példát is mondjak, a gép- és harcjárművezetők körében, e téren úgyis emberhiánnyal küzd a sereg”, vélekedett.

Kladek András is hangsúlyozta a munkáltatói támogatási program kidolgozásának fontosságát, hiszen enélkül a tartalékos szisztéma működésképtelen lenne. „A munkaadók enélkül nem képesek és nem is hajlandók elvállalni a munkavállaló helyettesítését arra az időre, amíg ő a tartalékosi kötelezettségeit teljesíti a gyakorlatokon, kiképzéseken. Rendkívül fontos a tartalékosok munkahelyének védelmét jogszabályi úton biztosítani, a másik oldalon pedig megfelelő kompenzációs eszközrendszert kidolgozni a munkáltatók részére. És természetesen nem feledkezhetünk meg az ellenérdekelt felek számára kiépített érdekképviseleti támogatási rendszerről, az érdekegyeztetés intézményesített formájáról sem”, fogalmazott. Kladek András szerint a tartalékosok megfelelő motiválásának anyagi és nem anyagi formákban egyaránt testet kell öltenie. „Ugyanígy a nyilvánosság szerepe is alapvető, hiszen ha az emberek nincsenek tudatában, hogy lehetőség van tartalékos szolgálatra, nem fognak jelentkezni sem”, mondta, végül pedig egy példával érzékeltette, hogy a gazdasági válság közepette akad még egy szempont, amiről nem szabad megfeledkezni: egy tartalékos költségvonzata jóval alacsonyabb, mint egy hivatásos vagy szerződéses katonáé.

Dr. Tollár Tibor nyugállományú határőr ezredes, elnöki tanácsadó szerint szerencsére Magyarországon sincs vita azt illetően, hogy a haza védelme elsődlegesen az állam feladata, az igazi eldöntendő kérdések a mikéntek, így a mértékek, az irányok, az időtávok. „Úgy gondolom, ha ezek tisztázásra kerülnek, a forrásoldal igényeit már egyszerűbb lesz hozzárendelni az alapokhoz”, vélekedett a szakember, aki szerint persze az is sarkalatos kérdés, miként hozhatók szinkronba ezek a költségigények. „Nem irigylem a költségvetés elfogadóit ebből a szempontból, hiszen cseppet sem könnyű eldönteni, hogy az iskolákat, a kórházakat, netán a rendészetet fejlesszék-e a meglévő anyagi eszközökből, vagy pedig a katonai létszámra fordítsák ezeket”, fogalmazott Tollár Tibor, aki szintén fontosnak tartotta a társadalmi szemléletváltást a tartalékos szolgálattal kapcsolatban. „Azzal is tisztában vagyok, hogy időigényes folyamatokról beszélünk. A klasszikus tartalékos rendszereket működtető országokban e szisztémák mögött komoly társadalmi hagyományok húzódnak meg, ami Magyarországról nem mondható el: itt ez mind a munkáltatói, mind a munkavállalói oldal számára újdonságnak számít”, mutatott rá, és ismét kiemelte: először az elvi kérdésekben kell megállapodni, és ha ez megtörténik, már viszonylag egyszerűen kitisztul majd, milyen forrásokra van szükség egy jól működő rendszer kialakításához.

A Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium részéről Dr. Medveczky Mihály kiemelte: habár erről gyakran elfeledkezünk, a humánerőforrás-tartalékok is egy adott ország gazdasági tartalékai, mozgósítható gazdasági erőforrásai közé tartoznak. „Az egész témakört illetően elmondható, hogy igen nehéz államigazgatási egyeztetéseket igényel például a hatékony munkáltatói program kidolgozása terén”, fogalmazott a tárca szakmai főtanácsadója, aki hangsúlyozta: a tartalékosok rendszerének erősítését semmiképpen sem szabad összekeverni a hivatalos állomány lecserélésével, de igenis léteznek olyan területek, ahol elegendő lenne tartalékosokat alkalmazni. Meglátása szerint ugyanígy a tartalékos állományból más munkahelyek is feltölthetők lennének a védelmi igazgatás egyéb területein, így például a megyei védelmi bizottságokban. Medveczky Mihály szintén kiemelte a kommunikáció fontosságát.

Fotók: Tóth László


Tudás hazaszeretet biztos életpálya.

Több mint ötven középiskolai igazgató, valamint történelemtanár vett részt a HM Katonai alapismeretek című középiskolai tantárgyat ismertető országos konferenciáján a Hadtörténeti Múzeumban. Jelenleg 11 középiskolában folyik a tárgy oktatása, ám ez a szám hamarosan növekedni fog.

„Tegnap miniszterjelöltként kellett megjelennem egy meghallgatáson. Lázár János azt kérdezte tőlem, milyen kiemelt feladatai lesznek idén a Honvédelmi Minisztériumnak. Azt válaszoltam: a minisztérium régi-új feladata a honvédelmi nevelést a korábbiaknál jobban előtérbe helyezni”, kezdte ünnepélyes megnyitóbeszédét Szekeres Imre. A honvédelmi miniszter kiemelte: a hazaszeretet, a hazafiasság, valamint a hagyományos értékek a modern kor fontos alkotórészei. „Az Országgyűlés 2004-ben úgy döntött, a Magyar Honvédség hivatásos katonákat toboroz. Mély és pozitív változás történt, amelynek azonban voltak negatív következményei: megszakadt a közvetlen kapcsolati rendszer a társadalommal”, mondta Szekeres Imre. A miniszter elárulta, az elmúlt egy év alatt több középiskolába és felsőoktatási intézménybe is ellátogatott. „Azt tapasztaltam, óriási az érdeklődés, ám nekünk kell kezdeményezni.”

A honvédelmi tárca vezetője ezután tájékoztatta az oktatási intézmények vezetőit, fenntartóit a Magyar Honvédség hazai szerepéről, szövetségesi feladatairól, a béke és a biztonság védelmében betöltött külföldi misszióiról. A miniszter külön kiemelte a mai magyar haderő két fontos mutatójának – a telepíthetőségnek és a műveleti képességnek – szerepét a NATO-n belül, és hangsúlyozta, hogy a professzionális magyar haderőben számos kiváló mérnök, orvos és jogász szolgál katonaként, a jövőben pedig még több kiemelkedő képességű szakemberre lesz szüksége a Magyar Honvédségnek. Mindezt elősegíti, hogy a Katonai alapismeretek tantárgy révén a diákok már a középiskolában megismerkedhetnek a katonai pályával, a katonai hivatással. Kérte a jelenlévőket, hogy felelősségteljes munkájukkal továbbra is segítsék a fiatalok tájékoztatását a honvédelem, a hazafias nevelés terén.

A miniszter megnyitóbeszéde után Ötvös Zoltán, az OKM Közoktatási Főosztályának érettségi referense hangsúlyozta: mindent megtesznek, hogy a katonai oktatás bekerüljön helyi szinteken is az oktatási rendszerbe. A referens a tudás használhatóságára hívta fel a figyelmet. „A katonai alapismeretek tantárgy már választható vizsgatárgy az érettségin, eddig 11 iskolában. Kiváló lehetőség értelmi, érzelmi, testi, erkölcsi, katonai tanításra egyaránt – e diákok fizikai és pszichikai edzettsége, egészségügyi állapota, stressztűrése, intelligenciája talán meg is haladja a polgári képzésben végzettekét”, mondta Ötvös Zoltán. Kiemelte többek között a térkép használat, a lövészeti ismeretek fontosságát, valamint elmondta, a fegyelmezettség, az alaki rendgyakorlatok utakat nyithatnak meg egyrészt a katonai életpálya felé, másrészt a tűzoltói- és rendőrpálya felé is. „Ráadásul magas szintű jogi ismeretekek is szereznek a diákok, megtanulják a Magyar Köztársaság alkotmányát. Én is megcsináltam kíváncsiságból a tesztet, és ha most diák lettem volna, elégségest kapok”, vallotta be Ötvös, és hozzátette: e pálya biztos megélhetést is jelent, ismeretanyagait pedig az élet minden területén hasznosítani tudják a diákok.

Magyar Ferenc mk. alezredes kiemelte: a regisztrációk alapján csaknem 54-55 középiskolai igazgató vagy történelemtanár érkezett a csütörtöki rendezvényre, és emellett még kollégái is folyamatosan keresik és tartják a kapcsolatot más iskolákkal. „Egy kutatás során 100 főt vizsgáltak. Arra voltak kíváncsiak, hogyan gondolkodnak a Magyar Honvédségről a megkérdezettek. Pozitív eredményeket kaptunk. Nagyon fontos, hogy 2005-ben akkreditáltuk a tankönyvet, valamint megjelent a polgári iskolákban is használható kézikönyv, 2006-ban pedig a tanári kézikönyv és DVD”, mondta, ám hozzátette: hamar rájöttek, hogy sajnos sem a tananyagok, sem a tankönyv nem bizonyultak kellőképpen hatékonynak. A 2009. márciusi kormányhatározat viszont az állampolgári/honvédelmi ismeretek szélesítését célzó program zászlóslobogója lehet: a ZMNE gesztor intézmény lett, elkezdődött az oktatási segédanyagok ismételt összeállítása képzett szakemberek segítségével. „A Honvédelmi Minisztérium és az Oktatási Minisztérium közösen elkezdte a 1032/2009. kormányrendelet feladatainak kidolgozását, a szakemberek kiválasztását, 2010-ben megjelenik az új tankönyv, önálló honlap indul (www.katonasuli.hu), mindemellett pedig kampányt is indítunk a tantárgy népszerűsítésére”, mondta Magyar Ferenc.

A konferencián Csank Csaba, a BLSZSZK Fáy András Szakiskola igazgatója mind a tizenegy, már katonai ismereteket oktató iskola nevében osztotta meg tapasztalatait az egybegyűltekkel. A Bátonyterenyén található szakiskolában körülbelül 500-600 diák tanul, a képzés 2003-ban indult. A 9. és 10. osztályban azonban még nem ismerkednek a fiatalok a szakmával, hiszen az oktatás a 11. osztályban kezdődött. 2005-ben sikerült végül elindítani a katonai alapok oktatását a 9. osztályban is. „A 9. és 10. osztályosoknak heti egy óra, míg a 11. 12 osztályosoknak heti két óra áll rendelkezésre a katonai alapismeretek oktatásához. A 2008/2009 tanévben végez az első olyan osztály, aki már 9.-től tanulja a tantárgyat. Az osztály félévi átlaga 3,93 volt”, mondta büszkén az igazgató.

Az európai társadalom öregszik, a fiatalok aktív piacon való megjelenése problematikussá vált például a hosszabb tanulási folyamat, vagy bizonyos szocializációs problémák miatt, a jelenlegi kihívások a kelet-közép-európai régiókban pedig csak jobban megnehezítik a fiatalok helyzetét. Dr. Krizbai János ezredes elmondása szerint elszigetelődés jellemzi a fiatal generációt. „Leginkább vidéken érezhető e jelenség, ahol kevésbé tudják elérni a fiatalokat. A másik jellemző, hogy ezek a fiatalok nem tudnak megfelelő társas kapcsolatokat létesíteni, és olyan fogyasztókká váltak, ahol a tudatos cselekedetek háttérbe szorultak. Sokan elfordultak a politikától. A kutatások szerint a mai fiatalok ingerküszöbe magasabb, mint régen, és ebben a kérdéskörben is a fogyasztói szemlélet jellemző rájuk”, mondta Krizbai ezredes.

Az ezredes több kutatást is kiemelt a kongresszuson tartott beszédében, így például azt is, amelyben arról kérdezték a fiatalokat, mit tudnak a XX. század történelméről. „Nagyon rossz eredményeket kaptunk. A nagyobb településeken a lakóhelyi történelmet sem tudják.”

Ugyanebből a kutatásból kiderült az is, hogy pozitív a megkérdezettek véleménye a bíróságáról, a rendőrségről és a honvédségről, ám negatív több más kategóriáról, mint például az Országgyűlésről. Az ezredes felhívta a figyelmet arra, hogy a fiatalok körében ugyan erősödött a tradíció, valamint a barátság fontossága, ám mégis nagyobb arányban vállalták azt, hogy nincs saját baráti körük, ahol akár formális, akár informális kapcsolatokat szerezhetnek. „A pályaorientáció is megváltozott, elsősorban azért, mert a fiatalok később dönthetnek. Ahol viszont már korán elkezdik a katonai nevelést, ott nagyobb arányban döntenek a katonai pálya mellett.”

Dr. Felházi Sándor mk. ezredes beszédében kiemelte: a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem volt az első oktatási intézmény, ahol katonai oktatás zajlott, tehát a feladat két szinten létezik: a középiskolai- és a felsőoktatás szintjén. Az ezredes ismertette a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetemen tanuló diákok számának növekedését. „Célunk, hogy átfogó ismereteket adjunk át a honvédségről, fő feladatairól, a szerződéses katonák életéről és a megszerzett tudás motiválja őket pályaválasztásuk során.” Végezetül az előadásból azt is megtudtuk: a katonai alapismeretek megszerzése után a hallgató dönthet úgy, hogy a Zrínyin folytatja, de úgy is, hogy ugyanott polgári hallgató lesz. A honvédelmi alapismeretek megszerzése után választhatunk: önkéntes tartalékos, tartalékos tiszt, valamint tartalékos tiszthelyettes is lehet belőlünk.

A katonai alapismeretek anyagának tartalmát mára korszerűsítették. A 208 órás felkészülési idő megmaradt, ám a minisztérium célja, hogy hatékonyabbá tegyék a tanárok felkészülését, valamint az, hogy a hallgatókat minél több interaktív programba vonják be például túlélőtáborban, gyakorlatokon.

„A hazaszeretetre nevelés és a hajlandóság a haza szolgálatára a legfontosabb cél. Ezzel a feladattal a Magyar Honvédség azonban egyedül nem tud megbirkózni, így más társadalmi szereplők támogatását is élvezi. Ilyen szereplők az iskolák is”, mondta el Kovács Imre ezredes, a Honvédelmi Minisztérium Kommunikációs és Toborzó Főosztály PR Koordinációs osztályvezetője. „A Magyar Honvédség a társadalom integráns része, amely munkalehetőséget kínál ebben a nehéz gazdasági helyzetben – bár nem szeretem ezt a szót, hiszen ez hivatás, nem munka”, tette hozzá. Kovács Imre szerint a rendszerváltás óta megváltozott egyrészt a Honvédelmi Minisztérium funkciója, másrészt pedig az olyan közvetlenül segítő szervezetek is eltűntek, mint például az Ifjú Gárda, az Úttörők, a Kisdobos Mozgalom vagy az MHSZ. „Jelenleg nyolc szervezettel vagyunk kapcsolatban, ezek legfontosabb feladata a hagyományápolás a honvédelmi nevelés területén, valamint a tájékoztatás. Napjainkban számos közös programot szerveznek többek között az ernyő-szervezetekkel, ilyen a például a Gesztenye Galopp nevű rendezvény is.” Az ezredes a toborzásról azt mondta: „A toborzás hosszú, többszereplős folyamat. Az iskolákra és a többi társadalmi szervezetre nagy szükség van, hogy reális információkra alapozva hozza meg a döntést a diák.” A Szonda Ipsos 2008. júniusi kutatásából kiderül: a 15-17 évesek körülbelül 14 százaléka (48 ezer fő), a 18-35 évesek 33 százaléka (74 ezer fő) érdeklődik a katonai pálya iránt. „Nem állunk rosszul, de kell a segítség”, fejezte be beszédét az ezredes.

A konferencia további részében Zsiga Tamás ezredes, a Honvédelmi Minisztérium Személyzeti Főosztályának osztályvezetője a toborzás aktuális kérdéseire hívta fel a figyelmet. „Az ország minden megyéjében találhatunk toborzó irodát, a toborzási rendszer pedig együttműködésen és folyamatos kapcsolattartáson alapul, legyen szó akár a helyi médiáról vagy munkaügyi központról.” Az ezredes kiemelte a mobil toborzást is, amely során rendezvényekkel népszerűsítik a katonai hivatást, egyúttal fel is hívta a hallgatóság figyelmét két közeli időpontra: a Karrier Napokra (Szarvas, április 20.) és a SZOFI Napokra (Szolnok, április 21-22.).

A toborzás általános feladatai közé tartozik a pilótatoborzás, a katonai tanintézetek beiskolázási létszámának biztosítása. Az ezredes ismertette a felvételi követelményeket és járandóságokat, és azt is megtudtuk, hogy a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetemen tandíjmentességet kaphatunk, az intézmény hozzásegít a jogosítvány megszerzéséhez, ingyenes elhelyezést is biztosít és ösztöndíjban is részesülhetünk. Kovács Imre elmondása szerint a Kinizsi Pál Tiszthelyettes Szakképző Iskolába évente körül-belül 100 főt vesznek fel, szemben a pilótaképzéssel, amelyre ezer jelentkezőből általában egy főt (és amelyhez többek között diploma és az angol nyelv középszintű ismerete is szükséges). Az ezredes beavatta a hallgatóságot a szerződéses szolgálat illetményeibe is, így megtudtuk: egy honvéd körül-belül bruttó 106 ezer forintot, egy szakaszvezető 130 ezer forintot, míg a zászlós bruttó 180 ezer forintot keres.

Novák István ügyvezető, közoktatási szakértő (Novoszolg Kft.) a pedagógusok nevében azt mondta: „Ne tekintsük se tantárgynak, se választott tárgynak a katonai alapismeretek oktatását, mert akkor a célunk töredékét érjük el csupán.” A szakértő szerint szükség van egy új, korszerű tankönyvre, egy interaktív felületre, tanári segédanyagra, kiegészítő anyagokra, valamint szükséges a szakmai taneszköz-rendszer kidolgozása, biztosítása, tanórán kívüli kiegészítő programok megszervezése, pedagógusok továbbképzése és szakmai konferenciák szervezése. „Szükség van hívható és küldhető szaktanácsadóra, valamint egy-egy élményklubra, amellyel valami olyan pluszt nyújtunk a diákoknak, ami megkülönbözteti a többi tantárgytól a katonai tantárgyat.”


NYÍLT TOBORZÓNAP!
HÓDMEZŐVÁSÁRHELY
2009. április 16.

Közismert, hogy a sorkatonai szolgálat felfüggesztése óta a Magyar Honvédség alakulatainál, már nem teljesítenek szolgálatot az általános honvédelmi kötelezettség alapján sorozott katonák. Helyettük szerződéses katonák önkéntes jelentkezés alapján végzik a legkülönfélébb munkát. A katonai szolgálat jelenlegi formáját öt évvel ezelőtt vezették be, ezért a katonai pályára elsősorban toborzás útján, a Magyar Honvédség Toborzó szervei gyűjtik, és juttatják el a fiatalokat, akik e szép és nemes feladat ellátására vállalkoznak. Ebben a munkában tud értékes segítséget nyújtani ehhez a fontos munkához a Tartalékos Szövetség is, miközben a sajátságos társadalmi tevékenységét végzi. A rendezvényen jelen volt Dr. Palotai Jenő ny. ezredes megyei elnök, és Dávid István ny. mk. alezredes Mindszenti elnökünk.

A Hódmezővásárhelyi laktanya adott otthont, és technikai eszközök bemutatására alkalmat a megyében élő, és a katonai szolgálat iránt érdeklődő fiataloknak, iskolásoknak és álláskeresőknek. A Szegedi Toborzó Iroda munkatársai nagyon alaposan felkészültek erre a toborzó napra, de valószínű Őket is meglepte a közel négyszáz fős érdeklődő, ezért több helyszínen, forgó színpad szerűen lehetett csak foglalkozni a nagyszámú érdeklődőkkel. Alaposan felkészültek, színvonalasan tájékoztatták a vendégeket a megyében vállalható szerződéses katonai beosztásokról, feltételekről és lehetőségekről. A tájékoztató szerves része volt a technikai eszközök, és fegyverek helyszíni bemutatása, melyeket kézbe is vehették, illetve be is ülhettek az érdeklődők. Jó alkalom volt ez a Tartalékos Szövetség számára is, hiszen közvetlenül kerültünk kapcsolatba iskolákkal, fiatalokkal, érdeklődőkkel. Olyan Tanárokkal és iskolákkal találkoztunk a helyszínen, mint Vér László t. főhadnagy Úrral, a Móra Ferenc oktatási központ tanulóival, akikkel már korábbi pályázatainkban is több alakalommal működtünk sikeresen együtt. Itt is megfogalmazódott, hogy az iskolák körében folyó honvédelmi nevelés, oktatás fontos lehetőség, mellyel élni kell.

Köszönet és elismerés a Szegedi Toborzó Iroda vezetőjének és munkatársainak, a laktanya Parancsnokságának és munkatársainak, a színvonalas lehetőségért, nagyszerű támogatásért, a nyílt toborzó napi meghívásért. Miközben saját munkánkat végeztük, magunk is sok érdekes információ birtokába kerültünk, ismerkedtünk a hadsereg igényeivel, a toborzás újszerű lehetőségeivel, feladataival, módszertanával. Tovább erősödött bennünk az, hogy ez az egyik fontos terület, ahol munkánk során sokat tehetünk a hazafias honvédelmi nevelés érdekében, a honvédségről alakuló helyes kép alakítása érdekében, a katonai pályára irányítás területén. Az természetesen nagy kérdés, hogy a nagyszámú érdeklődő közül, hányan fogják megyénkben a katonai szolgálatot különféle lehetőségeit vállalni.


ÁCS JÓZSEF NY EZREDES
1920 – 2009.

Minden valószínűség szerint, Ő lenne a MATASZ legidősebb tiszteletbeli tagja. A közelmúltban kaptuk a szomorú hírt, betegségben elhunyt Ács József nyugállományú ezredes. Élete példaadó volt mindannyiunk számára. Szerény, becsületes végtelenül bölcs ember volt, mindig készen állt mások segítésére. Példaképe és megtestesítője volt a legnemesebb katona eszményeknek. A Magyar Honvédség Halottját katonai tiszteletadással 2009. április 10. kísértük utolsó útjára a Szegedi Belvárosi temetőben. A Tartalékos Szövetséget küldöttségünk képviselte. Dr. Palotai Jenő ny. ezredes a MATASZ megyei elnöke vett búcsút a Család, Pályatársak, Barátok, a Katonai szervezetek nevében. Emlékét kegyelettel megőrizzük! Nyugodj Békében!ÉVAD NYITÓ
MINDSZENT 2009 03. 20.

Évnyitó taggyűlésére került sor Mindszenten. Dávid István ny. mk. alezredes városi elnök a helyi művelődési házba hívta össze a MATASZ tagságát. Meghívót kapott Dr. Palotai Jenő ny. ezredes megyei elnök is. Gondos házigazda módján, terített asztal, és a soron következő névnaposok köszöntésével varázsolt családias hangulatot. Az elmúlt időszak beszámolóját és a 2009. évi terveiket írásban eljuttatta a résztvevőkhöz, így azonnal az érdemi vitával kezdődhetett a munka.

Szél Pál a pr. Munkabizottság vezetője beszámolt munkájáról, több és részletesebb megjelenést tart célszerűnek a jövőben a MATASZ egész tevékenységéről a médiákban. A tervek között szereplő Német látogatás és kapcsolatteremtő elképzelést jónak tartja és várja a folytatást. Többen felvetették a Szerbiai Muzsla tartalékosaival a kapcsolat tartalmassá tételét. Hangsúlyozta, hogy a hivatalos eseményeket a köznapi emberek, civil szervezetek közvetlen személyes kapcsolataival kell életszerűbbé tenni. Többen fontosnak tartották a szervezeten belüli jó emberi kapcsolatokat és a jó együttműködést a helyi további civil szervezetekkel, amely ez idáig a legtöbb látványos sikert hozta.

Dávid István elnök, részletesen beszélt, mintegy bemutatta az együttműködésre tervezett Wisenburg-i települést és az ottani tartalékosokkal alakuló elképzeléseket. A bemutatkozó látogatásra ez év nyarán a megyébe érkező vezetői látogatás során fog, sor kerülni, melybe a helyi önkormányzati vezetőket is be kell vonni.

A jelenlévő Palotai ezredes megyei elnök, módszerében jónak tartja, és a megyénk más szervezeteinél is jó lenne meghonosítani az évzáró, és nyitó rendezvények tartását. Ilyenkor még bővebben van idő az ilyen összejövetelekre. A létszám bővítését, egész családok bevonását, a kölcsönös előnyökön alapuló helyi együttműködés fontosságát hangsúlyozta, főleg a fiatalok, az iskolák és a pedagógusok megnyerése lenne a fontos.. Az anyagi lehetőségek gyengeségével összefüggésben a mértéktartó tervezést, és a helyes célok megvalósítását jelölte meg. A legfontosabbnak egymás tiszteletét, megbecsülését, az önzetlenül, jó közösség kialakítását, a végzett munka elismerését, és olyan tervek megvalósítását javasolta, melyet helyben is értékeli a lakosság. Megismertetni és elismertetni kell a munkánkat. Ezen a téren, jó úton jár Mindszent, Dávid István és Dr. Abdul Rahim jó irányba és nagy szorgalommal vezetik a tevékenységet. Gratulált vezetésükkel végzett eredményes munkához, és sikereket kívánt a 2009. év terveihez.


A Magyar Tartalékosok Szövetsége
Minden Megyei Elnökének

Székhelyén.

Tisztelt Elnök Úr!

Az ország szinte minden egyes megyéjében valamilyen szinten már elrendeltek ár- és belvízvédelmi készültséget, vagy felkészültek az elrendelés lehetőségére. Magyarország folyóinak vízszintjével kapcsolatos jelentések naponta jelennek meg a helyi és az országos sajtóban. Az ár- és belvizek pusztításának megelőzésében, illetve a védekezéssel kapcsolatos feladatok végrehajtásában részt kíván vállalni, a Magyar Tartalékosok Szövetsége is.

Ennek szellemében kötött 2004. szeptember 21.-én együttműködési megállapodást a Magyar Tartalékosok Szövetsége és a BM. Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság, mely már megyei szinteken is megköttetett. A megkötött együttműködési megállapodásban foglaltak szerint, ma már Magyarországon tartalékos katonák százai állnak készen, hogy saját településük védelmében részt vállaljanak a katasztrófák, az életet, a vagyont veszélyeztető rendkívüli események megelőzésében, az ellenük való védekezésben, illetve a normális életviszonyok helyreállításában.

Ennek megfelelően elő kell segíteni és folyamatosan biztosítani kell, a Magyar Tartalékosok Szövetsége megyei szervezetei, valamint a megyei katasztrófavédelmi igazgatóságok közötti legszélesebb együttműködést, szükség esetén, a tartalékos katonai szervezetek bevonását a katasztrófák megelőzésébe, a károk felszámolásába, illetve a kölcsönösen megnyilvánuló segítségnyújtásba.

Az elmúlt évek ár- és belvízvédekezéseinek tartalékos katonai részvétele arra ösztönözte a Magyar Tartalékosok Szövetsége vezetését, hogy állandó katasztrófavédelmi munkabizottságot alakítson. A megalakult katasztrófavédelmi munkabizottság tevékenységi körébe tartozik a hivatásos katasztrófavédelemmel való folyamatos kapcsolattartás, valamint a területen folyó katasztrófavédelemi tevékenység támogatása, szakmai, módszertani útmutatók biztosítása.
Ma Magyarországon, gyakorlatilag már megoldott a katasztrófák elleni egységes védekezés. Vannak katasztrófavédelmi, tűz- és polgárvédelmi törvények, különböző szintű intézkedések, határozatok, melyek egységes rendszerbe foglalják minden, a katasztrófák elleni küzdelemben közreműködő szervezet feladatát.

A tartalékos katonák vonatkozásában elmondhatjuk, hogy ma a katasztrófa-elhárítás személyi feltételei javarészt biztosítottak, azonban a megfelelő technikai, és anyagi eszközök hiánya csak korlátozott mértékben teszi lehetővé a tartalékos katonák erőinek a katasztrófák következményeinek a felszámolásában való szervezett részvételét. Ennek ellenére részt kívánunk venni a társ hatóságokkal és szervekkel az ár- és belvízvédekezés feladatainak végrehajtásában.

A katasztrófaveszély széleskörű lehetőségei kiváltják a polgári lakosság érdeklődését, és egyben aggodalmát is. Az embereket ezek folyamatosan foglalkoztatják és a közvéleményben olyan felfogás fogalmazódik meg, hogy az élet és vagyonvédelem ma fontosabb és közvetlenebb feladat, mint a háborúra való felkészülés és ezért világszerte nagyobb hangsúlyt kap a lakosok jólétének, biztonságának és anyagi javainak védelme.

Kérem Elnök Urat, hogy jelöljön ki egy fő – lehetőleg műszaki végzettségű – tartalékost, aki a jövőben – mint a bizottság tagja – tartani fogja a MATASZ katasztrófavédelmi munkabizottságával, valamint a megyei katasztrófavédelmi igazgatósággal a kapcsolatot. Jelöltjének nevét és elérhetőségét, kérem, velem ezen az úton, vagy a MATASZ Központ útján közölje. Fel kell mérnünk továbbá, hogy a megye ár- és belvíz-veszélyeztetettsége vonatkozásában, milyen erők és eszközök állnak a tartalékosok rendelkezésére.

Tájékoztatom, hogy elindult a párbeszéd az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatósággal, ahol igyekeznek támogatni a MATASZ ilyen irányú törekvéseit. Várhatóan a Honvédelmi Minisztérium is támogatni fog bennünket, mert már erre is kaptunk határozott ígéretet.

Még ebben a hónapban sor kerül egy megbeszélésre a Magyar Tartalékosok Szövetsége és az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság között, ahol már a konkrét feladatokról, valamint a támogatás formájáról és mértékéről is szó fog esni.

Kérem Elnök Urat, segítse munkánkat!

Mindszent, 2009. március 18.

                                                 Tisztelettel:


/ Dávid István mk. alezredes /
a munkabizottság vezetőjeBudapesten ülésezett a Magyar Tartalékosok Szövetségének éves küldöttértekezlete. A küldöttek meghallgatták az országos vezetőség beszámolóját a 2008. évben végzett munkáról és elfogadták a szövetség 2009. évi programját. Borszéki Tivadar nyugállományú vezérőrnagytól, a MATASZ elnökétől, a szövetség munkájáról érdeklődött a honvedelem.hu.

A közelmúltban volt a szövetség soros küldöttértekezlete. Az elkövetkezendő időszakban milyen célkitűzéseket állított az elnökség a szervezetek elé?

A küldöttértekezleten került felolvasásra a honvéd vezérkar főnökének a levele, amelyben megerősíti, hogy szükség van a tartalékos katonai szövetségre és az országra kiterjedő szervezeteire. Idézni szeretnék egy gondolatot ebből a levélből: ”Hazánk fegyveres védelméért érzett felelősségben a Magyar Honvédség mellett osztozik a Magyar Tartalékosok Szövetsége azzal, hogy szervezi és összefogja a volt hivatásos, szerződéses és sorkatonákat, valamint az önkéntes tartalékosokat és a potenciális hadköteles személyeket.” A jövőben is számítanak a MATASZ tevékenységére a honvédség és a NATO további népszerűsítésében, a hagyományápolásban, de ezek mellett központi kérdésként kell kezelni a toborzó munka folytatását. Ezt a munkát kiemelten kell kezelni ott, ahol az országos átlagnál nagyobb a munkanélküliség. Konkrétan Borsod – Szabolcs – Hajdú megyékben fogjuk tevékenységünket erősíteni. A honvédelmi miniszter úr az elmúlt évben fogalmazta meg, hogy el kell kezdeni az önkéntes tartalékos rendszer kiépítését és ebben számít a MATASZ munkájára. A miniszter úr négyezer önkéntes tartalékos kiképzését, felkészítését és folyamatos rendszerben tartását látja szükségesnek. Erre építettük fel a 2009. évi feladatainkat is. A honvéd vezérkarral közösen újra szervezzük a tartalékos rendszert, de egyben ennek új tartalmat is kívánunk adni. Megtörtént az öt párti egyeztetés, a pártok támogatják a szervezet felállítását, most folyik az a szakértői munka, amely megteremtheti a felállításhoz szükséges törvényi háttereket.

Mik lennének a feladataik és hol kapnának felkészítést?

Úgy gondoljuk, hogy a kiképzésüket a már meglévő katonai bázisokon lehet végrehajtani. Jelenleg a szentendrei kiképző központ rendelkezik olyan felszereltséggel és a kiképzéshez nélkülözhetetlen bázisokkal - lőtér, vezetési pálya stb. - ahol ezek a felkészítések megvalósíthatók. De csak gondoljunk az ehhez szükséges logisztikára, ruházati ellátásra, elszállásolásra, étkeztetésre, szállításra, mind olyan erőforrásokat igényel, amivel ez a központ, a honvéd vezérkar támogatása mellett rendelkezik. Mi elsősorban azt tudjuk felvállalni, hogy a megyei, városi szervezeteink ennek a rendszernek a népszerűsítését végzik, valamint segítik a konkrét toborzói munkát, ezen kívül összekötő szerepet játszanának a vezérkar és a szervezetbe jelentkezők között.

Az önkéntes tartalékosok a feladataikban a csapatok igényeihez kapcsolódnának. Tudjuk, hogy egyes alakulatoknál a szerződéses katonákból jelentős hiány van. Az állomány leterheltségét fokozza még az is, hogy a missziókba kimenők tovább növelik a hiányzó katonák számát. Többek között ezeket a hiányokat lehetne a tartalékosokkal pótolni. Konkrétabban az éves programunkban ezt mi a következőképpen fogalmaztuk meg: a tartalékos állományunk részt vehet az MH igénye alapján behívások, bevonultatások segítésében, egészségügyi szolgálat ellátásában, objektumok őrzésében, logisztikai központokban végezhető feladatokban, a befogadó nemzeti támogató tevékenységben, útvonalak biztosításában, szükség esetén a kiképzési feladatokban és a missziós szolgálat ellátásában. Ezeken kívül képesek lehetnek a katasztrófák elleni védekezésre, illetve a felszámolási feladatok végrehajtására. Sajnálatos az, hogy a tartalékos rendszert az elmúlt években felszámolták, de most vissza kell hozni, hogy legyen egy tartaléka a hadseregnek. Az önkéntes tartalékos rendszer felépítéséhez folyamatos kapcsolatot tartunk a csapatokkal, gyűjtjük az észrevételeiket, de tapasztalatokat vesszünk át a külföldi hadseregektől is, akiknél ez a rendszer már régóta jól működik. A rendszer kialakítása, fenntartása és működtetése a szövetségünk faladata. E feladatban a fő célcsoportunk a középiskolások, valamint a felsőoktatásban tanuló fiúk és leányok. A különböző szintű vezetési szervezetekben is nagyon hiányoznak a fiatalok. Olyan, a honvédelem iránt elkötelezett fiatalokat szeretnénk a szervezetek vezetésébe behozni, akik új gondolataikkal segítenének a rendszer fejlődését. Nemrégiben adtunk ki egy kiadványt, ami az önkéntes tartalékos katonaságról szól, annak feladatairól és szükségességéről. Nem szabad azonban lemondanunk az idősebb tagjainkról sem, mert nekik vannak olyan több évtizedes tapasztalataik, amelyek a kiképzés és felkészítés tervezésében jól hasznosíthatók. Biztos, hogy a kiképzési tervek elkészítésénél igényelni fogjuk az ő segítségüket is.

A szövetség a 2009. évi programjában nagyon sok feladatot tűzött maga elé. Egy civil szervezetet legjobban a programjain keresztül lehet megítélni. Ám a jelenlegi gazdasági helyzetben mi a realitás arra, hogy mindezek megvalósuljanak?

Az élet majd hozza, hogy ezekből mit leszünk képesek megvalósítani. Arra törekszünk, hogy a végrehajtás száz százalék legyen. A MATASZ működő szervezetekkel van jelen minden megyében. A szervezeteket elnökségek vezetik és ezt a feladatot a tagjaink társadalmi munkában végzik. Nagyon nehéz olyan embereket beszervezni a szervezetekbe, akik aktívan dolgoznak. A mai világ sok tekintetben a pénzről szól és sokan vállalnak munkát a nyugdíj mellett, ami nem teszi lehetővé a társadalmi munka felvállalását. Csak a legnagyobb elismeréssel lehet beszélni azokról a tagjainkról, akik fáradtságot nem kímélve, anyagi áldozatot is képesek hozni azért, hogy részt vegyen olyan rendezvényen, mint a Doni Emléktúra... vagy Mátészalkáról felutaznak Budapestre, hogy egy haditornán, vagy egy sportversenyen képviseljék a tartalékos szervezetüket.

A programokból látszik, hogy nagyon sok területen megjelenünk. Ott vagyunk a tudományos munkában, külön csoportunk van erre, akik rendszeresen szerveznek az önkéntes tartalékos katonai rendszerrel foglalkozó elméleti konferenciákat. Ezek az elméleti konferenciák biztosítják többek között azt, hogy a tartalékos kérdés integrálódjon a nemzeti védelmi stratégiába. Hadműveleti felkészítéseket tartunk. Részt veszünk a katonai sportversenyeken és ahol lehetőségünk van lövészeteket, egyéb eseményeket szervezünk. Együttműködést alakítottunk ki a katasztrófavédelemmel, így például a tiszai árvíznél tagjainkból közel negyvenen segítették a védekezést.

De ettől jóval többet segíthetünk az embereken akkor, ha feltöltjük a szervezetet több olyan önkéntes tartalékossal, akik rövid időn belül, felkészülten mozgósíthatók.


Március 15
Koszorúzási ünnepség Mindszenten

Mindszent város önkormányzata nemzeti ünnepünk, március 15-e, az 1848-49-es forradalom és szabadságharc 161. évfordulója alkalmából, reggel 09.00 órakor koszorúzási ünnepséget rendezett a városháza falán elhelyezett centenáriumi emléktáblánál, illetve az épület előtti parkban felállított 1848-as kopjafánál.
Az ünnepségen, amelyen megjelentek – a helyi önkormányzat képviselői mellett – a helyi civil szervezetek képviselői is, valamint az ünnepségre meghívott vendégek és a város lakosai, a Himnusz hangjait követően, Répási Éva oktatási referens emlékezett a 161 évvel ezelőtt történtekre, méltatva az 1848-as események jelentőségét. Az 1848–49-es forradalom és szabadságharc, bukása ellenére – a honfoglalás és az államalapítás óta – a magyar nép legnagyobb tette volt, s a forradalom első napja, március tizenötödike pedig, a szabadság szimbólumává vált.
Ezt követően került sor a koszorúzásra, a városháza falán elhelyezett centenáriumi emléktáblánál, valamint az épület előtti parkban felállított kopjafánál. A helyi önkormányzat és a pártok képviselőinek koszorúzását követően a mindszenti civil-, és társadalmi szervezetek között – a helyi MATASZ szervezetet képviseletében – Dávid István mérnök alezredes elnök és dr. Abdul Rahim orvos alezredes alelnök helyezte el az emlékezés és a tisztelet koszorúját az 1848-as hősök emlékére állított kopjafán. A koszorúzást követően az ünnepség, a helyi Keller Lajos Városi Könyvtár és Kulturális Központ színháztermében megrendezésre került ünnepi összeállítással folytatódott.


Véradókat ünnepeltek Szentesen

Ünnepélyes keretek között köszöntötték 2009.03.06.-án Szentes város és a környékbeli települések véradóit, a véradószervezőket és a társszerveket Szentesen, a véradónapi ünnepségen. A véradónapi ünnepségen jelen volt Dávid István nyá. mérnök alezredes, a Magyar Tartalékosok Szövetsége Mindszenti Szetvezetének elnöke, Dr. Abdul Rahim nyá. orvos alezredes, a Magyar Vöröskereszt Mindszenti Szervezetének elnöke, s a mindszenti MATASZ szervezet alelnöke, valamint több tartalékos katona is. A rendezvényen megjelenteket, Agócs Lászlóné a helyi szervezet titkára köszöntötte, majd dr. Molnár Gyula főorvos, a Magyar Vöröskereszt Szentesi Területi Szervezetének elnöke mondott ünnepi beszédet, melyben elmondta:

„A véradás életmentés. A Magyar Vöröskereszt 1939 óta vesz részt a térítésmentes véradások szervezésében, 1993-tól pedig az Országos Vérellátó Szolgálattal együttműködve végzi ezt a feladatát.
A Véradók Napja, különleges ünnep. Ez az ünnep, az emberség, az emberi szolidaritás és a felebaráti szeretet ünnepe. Ha felebaráti szeretetről beszélünk, akkor Önökről, véradókról kell beszélnünk. Igen, Önökről, akik önzetlenül, köszönetet nem várva, nem ismerve kik a gyógyulni vágyók, a vérükkel segítenek életben maradásukért. Adnak, és büszke az, aki adni tud, különösen büszke akkor, amikor másnak az életét tudja visszaadni. Az önkéntes véradás a segítségnyújtás egyik legszebb, legfelemelőbb módja. Földünkön milliók köszönhetik életüket olyan embertársaiknak, akikkel soha nem találkoztak, és akik ellenszolgáltatás nélkül, önkéntesen nyújtották a karjukat azért, hogy embertársaikon segítsenek.
Önök, tisztelt hölgyeim és uraim, és minden véradó, példái az összetartásnak és a segítőkészségnek, egymás tiszteletének és elfogadásának. Hadd mondjak most tehát köszönetet a segítettek nevében az áldozatért, amit az érdekükben hoztak! A véradó nemes dolognak tartja azt, hogy az ember magából adhat valamit, ami nem kerül semmibe, értéke viszont felbecsülhetetlen. A véradás saját egészsége szempontjából is jó mindenkinek. Egy-egy véradás után ugyanis a szervezet felfrissül. A véradónak megváltozik a közérzete. Mindenki, aki vért ad, biztos lehet abban, hogy egészséges. Mindenki, aki vért adott, aznap elmondhatja: ma megmentettem három ember életét. Embertársainkon bármilyen módon segíteni felemelő érzés és csodálatos dolog.
Őszinte tisztelettel és nagyrabecsüléssel köszöntöm tehát, ezen a mai ünnepen, a véradókat, a véradás területén segítő dolgozókat, nővéreket, orvosokat, a szervezőket, az aktivistákat!”

Az ünnepi beszédet követően Dr. Szekeres Veronika, az Országos Vérellátó Szolgálat Dél-Alföldi regionális igazgatója, valamint a Dr. Bugyi István Kórház Véradó Osztálya, nevében Dr. Furák Ilona főorvos és Dr. Kispál Mihály főorvos elismerésüket fejezték ki a többszörös véradóknak s átadták a véradásért járó kitüntetéseket azoknak, akik közül sokan már a 30-40-50-60-70-80-90, sőt 100-szoros véradáson is túl voltak.


Az ünnepségen, a többiekkel együtt vették át, a mindszenti többszörös véradók és véradásszervezők kitüntetéseiket.

   100-szoros véradásért: Kallai István Mindszent, Kodály Z. u. 29.
90-szeres véradásért: Kallai János Mindszent, Táncsics M. u. 32.
80-szoros véradásért: Samu Imre Mindszent, Árvíz u. 12.
70-szeres véradásért: Annus Ferenc Mindszent, Akácfa u. 10.
60-szoros véradásért: Sánta György Mindszent, Elege u. 21.
50-szeres véradásért: Balogh Gábor Mindszent, Kossuth u. 33.
Debreczeni János Mindszent, Ludas u. 41.
Elekes Imre Mindszent, Andrássy u. 8.
Gyapjas László Mindszent, Árvíz u. 36.
Lantos Imre Mindszent, Iskola u. 73.
Réffi Zoltán Mindszent, Bajcsy Zs. u. 61.
Tóth József Mindszent, Árpád u. 6.
40-szeres véradásért: Bozó Tibor Mindszent, Kiss E. u. 8.
Csege József Mindszent, Erzsébet u. 13.
Ferenczi Jánosné Mindszent, Ludas u. 23.
Hevesi József Mindszent, Akácfa u. 12.
Kertészné Bossánszki Éva Mindszent, Damjanich u. 13.
Pálinkó Gábor Mindszent, Andrássy u. 3.
Szabó Róbert Mindszent, Thököly u. 102.
Szeri Mihály Mindszent, Tisza u. 7.
Szécsényi József Mindszent, Rozmaring u. 18.
30-szoros véradásért: Oláh Mihály Mindszent, Thököly u. 46. és
Pap István Mindszent, Bartók B. u. 2/a. szám alatti lakos vehette át a Magyar Vöröskereszt véradó kitüntetését és emléklapját.

Az ünnepségen sor került a kiváló véradásszervezők kitüntetésére is. A Magyar Tartalékosok Szövetsége Mindszenti Szervezetéből Dávid Ibolya titkár és Erhard Árpádné vezetőségi tag kaptak elismerést.

A Magyar Vöröskereszt Szentesi Vezetősége Erhard Árpádnénak, a Mindszenten kiemelkedő munkát végző véradószervezőinek „Véradó Mozgalomért” Ezüst Emlékérem kitüntetést adományozta. Elismerésben és jutalomban részesült Dávid Ibolya, a Magyar Vöröskereszt Mindszenti Szervezetének titkára, a településen végzett kiemelkedő véradásszervezői és koordinátori munkájáért.

Az ünnepséget egy közös vacsora, majd baráti beszélgetés zárta.
Rendhagyó történelemórát tartottak Szentesen, az MH 37. II. Rákóczi Ferenc Műszaki Zászlóaljnál. Az előadás a tiszthelyetteseket fejlesztő képzés keretében az 1848-49-es forradalom és szabadságharcra emlékezett.

Az események felidézését dr. Vass László ügyvéd, az 1848-49-es Szegedi 3. Honvéd Zászlóalj Hagyományőrző Egyesület vezetője tartotta. Két hagyományőrző társával együtt, korhű öltözetben megjelenve, és hitelesen tükrözve az előadás témáját, melynek címe „A dicsőséges Szegedi 3. Honvédzászlóalj menetvonala és ütközetei az 1848-49-es Szabadságharcban”.

Az egyesületet egyébként 1998. március 14-én, a Szabadságharc 150. évfordulója alkalmából alapították. Jelenleg hatvan fő a létszámuk a diákoktól kezdve az idősebbekig. Kérdésemre, hogy mi volt az ösztönzője a szervezet létrehozásának, Vass László elmondta: hogy már gyermekkora óta 1848 bűvöletében él, és ezt próbálta átadni gyerekének, barátainak, ismerőseinek, majd ahogy a kor eseményeit többször elmesélte, rájött, hogy ezeket megtehetnék az eredeti helyszíneken is. Ez volt a kiindulás, amelyből az elmúlt években komoly hobbi lett.

Az előadás a hagyományos egyenruhák bemutatásával kezdődött. A művészi pontossággal készített, díszes ruhák teljes hitelességgel adják vissza a kor öltözékét. Az alezredes úr büszkén mesélte, hogy azokon a gombok, a zsinórok eredetiek, és a hozzá tartozó kard is eredeti, még 1848-ból való, és részt vett a híres ütközetekben. A fegyverzeteik között láthattunk pisztolyt, különböző puskákat, de birtokolnak több ágyút is, és ezekhez a fegyverekhez engedélyük van a fekete lőporral való használathoz.

Mai katonaszemmel nézve szinte hihetetlen, hogy a puskák javadalmazásaként összesen tizenhat lőszert adtak a fegyverhez, mert utána meleg vízzel át kellet mosni a csöveiket, hogy újra használhatóak legyenek. Az előadáson emellett Hallhattunk a kor harcmodoráról, megismerhettük a gyalogság, lovasság, tüzérség alkalmazási lehetőségeit, fortélyait az ütközetek során. Megcsodálhattuk a 3. Honvéd Zászlóalj hadilobogójának és a díszzászlójának pontos másait.

A hadilobogónak, melyre a katonák felesküdtek, nagy jelentősége volt az ütközetek során. Elbukása, elvesztése a csata vesztes végét jelentette, mely után feloszlatták az alakulatát. Az előadás második részében Vass László részletesen vázolta a szegedi 3. Honvéd Zászlóalj menetvonalát és ütközeteit. A hosszú menetelés kezdete 1848. június 6-án kezdődött Szegedről. A Perlaki hídfő bevételével a zászlóalj átesik a tűzkeresztségen, és megvívja első ütközetét. A jarkovaci hadműveletek során kerül föl a fehér kakastoll a katonák sipkájára, és innentől kezdve „fehér kakastollas zászlóalj”-ként emlegetik őket. Budapest, Vác, Komárom komoly és sikeres hadműveletek voltak. Majd visszavonulás, Miskolc, Debrecen, Nagyvárad. Végezetül Világos, ahol a sok, sikeres ütközet után, a Szabadságharc hős katonái letették a fegyvert.

A zászlóalj 1280 katonával indult a harcokba, és bő egy éves menetelés után, az indulók közül mindössze 197-en fejezték be a csatározást. Az út hosszú és rögös volt. Az előadó számvetése alapján, megközelítőleg 4700 kilométert tettek meg a katonák gyalogszerrel, esőben, sárban, hóban, kánikulában. Az alakulat tiszthelyettesei nagy érdeklődéssel, és figyelemmel hallgatta a színvonalas, és értékes kiegészítésekkel fűszerezett előadást. Befejezésül a Hagyományőrző Egyesület vezetője így köszönt el a katonáktól:

– Önök büszkék lehetnek, hogy ilyen katonák nyomdokaiba léptek.

További képek:

Fotó: Juhász László


KŰLDÖTT GYŰLÉS
BUDAPEST
2009. február 28.

Küldött gyűlést hívott össze a MATASZ Elnöksége, részben az elmúlt évben végrehajtott feladatok értékelése és elemzése, részben a 2009. évi feladatok meghatározása céljából. Ez a fórum a legmagasabb döntéshozó szervezet mely évente általában egyszer, legfeljebb két alkalommal ülésezik. Ezen a megyék küldöttségein kívül részvett Juhász István vezérőrnagy Úr a HM főosztály vezetője, a Katasztrófavédelem Főigazgató helyettese, és a HM KTF képviselője is. Megyénket Dr. Palotai Jenő ny. ezredes, Dávid István ny. mk. alezredes, Dr. Abdul Rahim t. o. alezredes és Csorba József t. hadnagy Úr képviselte.

Jó alaphangot adott a tanácskozásnak Vezérkar Főnök Úr, Tömböl László mk. vezérezredes közvetlen, köszöntő levele, melyben megköszönte a MATASZ erőfeszítéseit, a haza, a hazafias honvédelmi nevelés, és a Honvédség ernyőszervezete ként végzett eredményes munkájáért. Az üdvözlő levelet Juhász vezérőrnagy Úr ismertette. Borszéki Tivadar Tábornok Úr beszámolójában kötetlen, közvetlen formában egészítette ki az írásban megküldött beszámolót. A MATASZ egésze az elmúlt évben eredményes munkát végzett. Jól járult, hozzá a Nemzeti Katonai Stratégia kialakításához. Egyre inkább megtaláljuk azokat a formákat, módszereket, melyekre igény, lehetőség és feltételek vannak. Igazi nagy értékek ezek, melyek letéteményeseik tagságunk önzetlenül dolgozó tagjai.

Elnök Úr vázolta a 2009. évi feladatokat. A feltételek az ország anyagi lehetőségeinek megfelelően alakulnak, ezért nagyfokú takarékosságra, jó tervezésre, és a kölcsönös előnyökön alapuló együttműködésre lesz szükség. A vitában megfontolt vélemények hangzottak el, ezek a „hogyan tovább” gondolat jegyében hangzottak el. A vitában felszólalt Palotai ezredes is, aki a MATASZ -ban folyó tevékenység javításának feltételeivel összefüggő tervezett képzés továbbképzés során, munkánk stílusának, formáinak, módszereinek alakítása, formálása fontosságáról beszélt. 

Az elmúlt évi munka legkiemelkedőbb eredményeit az elnökség az általa alapított emlékplakettel ismerte el. Ezt az elismerést kapta Társunk Dr. Abdul Rahim o. alezredes, továbbá a USA Európai Parancsokságának Repülő Főnöke által adományozott „Ejtőernyős Kitüntető Jelvényt” Csorba József t. hadnagy Úr vehette át, a huzamosabb időn át végzett kiemelkedő munkáért.

Az elemző, alkotó munka, a helyes stílus, az igény szerinti munka, a legfontosabb együttműködések keresése, és folytatása, a bajtársias légkör, egymás tisztelete és megbecsülése, az eredményes munka elismerése jellemezte ezt a küldött gyűlést. Élvezet volt részt venni, lélekben tovább erősödve fogyasztottuk a kitűnő ebédet.


Mindszent
VÉRADÁS SZERVEZÉS
2008. február 3-10.

A Magyar Tartalékosok Szövetsége Mindszenti Szervezete és a helyi vöröskeresztes csoport, 2009. február 03.-án és 10.-én 14.00 h-tól 18.00 h-ig, közös térítésmentes véradást szervezett, a Szentesi Vérellátó Állomás közreműködésével Mindszenten, a Keller Lajos Városi Könyvtár és Kulturális Központ színháztermében.

A Magyar Tartalékosok Szövetsége Mindszenti Szervezete – megalakulását követően – rendszeresen részt vesz a Magyar Vöröskereszt Mindszenti Szervezete és a Szentesi Vérellátó Állomás által közösen szervezett térítésmentes véradásokon.

A hazai egészségügy átalakítása kapcsán döntött úgy a Magyar Vöröskereszt Csongrád Megyei Vezetősége, hogy a mindszenti csoportból területi szervezetet hoz létre. A Magyar Vöröskereszt mindszenti csoportja korábban Hódmezővásárhelyhez tartozott, de az elmúlt évben, a magyar egészségügyben végbement változások szükségessé tették, hogy az egészségügyi ellátás és a véradásszervezés szempontjából Szenteshez tartozó Mindszenten új, önálló területi vöröskeresztes szervezet jöjjön létre, melynek újjászervezéséhez a Magyar Vöröskereszt Csongrád Megyei Vezetősége is hozzájárult. Az elképzelést tett követte, s így a 2008. január 23.-án újjá alakult területi szervezet – a megyei vezetés javaslatára – a Magyar Vöröskereszt Szentes Városi Vezetőségéhez csatlakozott. Mint újjáalakult szervezet kereste a helyi civil szervezetekkel a kapcsolatot, s elsők között a Magyar Tartalékosok Szövetsége Mindszenti Szervezetével, majd a helyi Árpád-házi Zsófia Segítőszolgálattal kötött 2008. év tavaszán együttműködési megállapodást.

Mint tudjuk, a hazai vérellátáshoz évente legalább 500.000 egység vérre van szükség. Ehhez évente közel fél millió önkéntes embertársunk véradományát, önzetlen segítségét várják beteg honfitársaink. Egy-egy alkalommal, négy és fél deciliter vért vesznek le a véradótól.

Ennek az elvárásnak megfelelően aktivizálta és koordinálta a véradás-szervezési tevékenységet Erhardt Árpádné Katika véradásszervező, kinek a rendezvény előkészítését.  A szervezésben és lebonyolításában segített, dr. Abdul Rahim t. orvos alezredes a Magyar Vöröskereszt Mindszenti Szervezetének elnöke és Dávid István t. mérnök alezredes, a Magyar Tartalékosok Szövetsége Mindszenti Szervezetének elnöke, akik a véradók mozgósításában és a véradás szervezésében, most is kiváló teljesítményt nyújtottak. A véradás sikeres megszervezéséhez nyújtott segítségért és önzetlen támogatásért, külön köszönet illeti még Mindszent Város Önkormányzatát, valamint a rendezvénynek helyet biztosító Keller Lajos Városi Könyvtárt és Kulturális Központot.

A médiában naponta tucatjával közlik a közutak szomorú statisztikáját, hogy aznap mikor, hol és hányan szenvedtek közúti balesetet. A sérültek ellátása mellet a kórházakban, klinikákon fekvő betegek folyamatos gyógyításához kell sok esetben a pótolhatatlan emberi vér.

Az idei első véradó napon 2009.02.03,-án, – tudtuk meg Dávid Ibolyától a mindszenti szervezet titkárától – 78-an jelentkeztek önkéntes véradásra, melyből 64-en adtak sikeresen vért. Egy héttel később, 2009.02.10.-én, 71 honfitársunk jelentkezett, melyből 60-an adtak sikeresen vért. A véradók között ez alkalommal feltűnően sok volt a – beteg embertársain segíteni akaró – fiatal, s az első alkalommal jelentkezett – véradó.

A véradás alkalma adta lehetőséggel élve Dávid Ibolya titkár, most is toborzást végzett a véradók között, melynek eredménye képen a Magyar Vöröskereszt Mindszenti Szervezete 28 új támogatóval gyarapodott.

Ahhoz, hogy az átlagosnál sikeresebb véradást tudhatunk a magunkénak, sok embernek és szervezetnek kellett hatékonyan együtt működnie. Ez úton szeretnénk köszönetet mondani mindazoknak, akik fáradságot nem ismerve, szabadidejük terhére szervezték, segítették és támogatták a sikeres 2009. évi – első alkalommal megrendezett – térítésmentes véradást Mindszenten.

Ilyen és ehhez hasonló kétséget kizáróan közhasznú tevékenységeinkkel tudjuk igazán megismertetni és elismertetni tevékenységünket. Egy ilyen feladat teljesítésében való részvétel fontosságát nem kell külön magyarázni, ezekhez nem kell törvényt módosítani, ennek fontosságát, hasznosságát a legegyszerűbb ember is megérti. A településeken erre is gondolni kell! Gratulálunk!


A MAGYAR TARTALÉKOSOK SZÖVETSÉGE
KÖZHASZNÚ EGYESÜLET
ADÓJA 1%
FELAJÁNLÁSÁVAL
AZ ÖN TÁMOGATÁSÁT KÉRI
ADÓSZÁMUNK: 18104965-1-42
KÖSZÖNJÜK!

MAGYAR – NÉMET TARTALÉKOSOK KAPCSOLATAI

LOYAL A Német Tartalékos Szövetség színes magazinja rendszeresen tudósít a Szövetség külföldi kapcsolatairól. Legfrissebb 2009. február 2. számában Csongrád megyei és Heves megyei kapcsolatokról jelentetett meg tudósításokat. Íme:

Emléktúra a doni hősök tiszteletére

A MATASZ Hagyományőrző Tagozata szervezésében január 29-én kilencedik alkalommal indul útjára a háromnapos a Doni Hősök Emléktúra. A rendezvény egyik szervezőjét és túravezetőjét, Jásdi Balázs hagyományőrző főhadnagyot kereste meg a honvedelem.hu, hogy megismerkedjünk az emléktúra egyéb részleteivel.

A MATASZ budapesti központjában érezhető a program közelsége, az irodában dolgozók alig érnek rá mással foglalkozni, mint a csütörtökön kezdődő rendezvénnyel, mert a szervezés a finisébe érkezett. A beszélgetés előtt a túravezető Jásdi Balázsnak, két dolgot még gyorsan el kell intéznie. Végre az önkormányzatok felé is elment a fax az utolsó kérésekkel, és a telefon is kikapcsolásra került.

Milyen hagyományai vannak ennek az emléktúrának, honnan ered ez a rendezvény?

Kilenc évvel ezelőtt négy hagyományőrző úgy gondolta, hogy nem csak beszélni kell erről a II. világháborús eseményről, hanem tenni is valami konkrét dolgot azért, hogy többen értsék meg az üzenetét. Egyszerűen meguntuk a hagyományőrzés játék voltát. A rendezvény megtervezésében azzal kellett számolnunk amink van, mert ekkor támogatóink még nem igazán voltak. Így született meg a Doni Hősök Emléktúra ötlete, amihez a kezdetektől adottak voltak a korhű ruhák és a vállalkozó szellem egy túra útvonal teljesítésére.

Az emléktúra útvonala hogyan alakult az elmúlt időszakban?

Az első útvonalat négyen teljesítettük: Zalahaláp környékén jelöltünk ki egy húsz kilométeres túra szakaszt. Ekkor még kerültük a lakott településeket, mert nem igazán tudhattuk, hogy az események milyen önkormányzati és a lakossági fogadtatásban részesülnek majd. Tévedtünk, kár volt az óvatosságért. A visszajelzések nagyon kedvezők voltak, a településeken élők pozitívan fogadták a kezdeményezést. A következő évben ezért bátrabbak lettünk és Veszprém - Tapolca közötti útvonalra terveztük az emléktúrát. Az érintett települések II. világháborús emlékműveinél megemlékezéseket tartottunk és gyertyákat gyújtottunk, ezen rendezvényen már tizennyolc hagyományőrző vett részt. A harmadik évben, a doni kitörés 60. évfordulóján kaptunk először hivatalos támogatást a Honvédelmi Minisztériumtól. Január 12-én a HIM-ben tartott hivatalos ünnepség végén felolvasták az ünnepélyes indulási parancsunkat és ezt azóta, minden évben megismétlődik. Abban az évben az útvonalunk Pákozd - Tapolca volt és több mint hatvanan mentünk végig az emléktúrán. Az országos színtérre 2005-ben léptünk ki, mert ekkor vált igazán ismerté a megemlékezéssorozat. Dabasra és környékére szerveztük meg a túra útvonalat és már a szervezés során azt tapasztaltuk, hogy egyre több civil szervezethez jutott el a rendezvényünk híre. Ezt követő években jöttek az ország más térségei, 2006-ban Nyíregyháza, 2007-ben Nógrád megye, 2008-ban a Jászság és most idén Visegrád és környékét látogatjuk meg. Minden esetben igyekszünk tartani az 50-60 kilométeres túratávot, amit két nap alatt tudunk teljesíteni.  A törekvésünk az, hogy a menet során minél több emlékhelyet tudjunk felkeresni. A településeken az önkormányzatokkal együttműködve megemlékezéseket és koszorúzásokat tartunk. A kis településeken mindig pozitív fogadtatásra találtunk, a vidéken élők rendkívül segítőkészek a programok megszervezésében.

A mostani túrán hány fővel számoltok és honnan jönnek a megemlékezők?

Ha az influenza járvány addig nem szól nagyon bele, akkor 70-80 túrázóval számolhatunk. Döntő részt a MATASZ hagyományőrzői lesznek a résztvevők, de elmondhatjuk, hogy ez a rendezvény négy éve nemzetközivé is vált. 2005-ben olasz hagyományőrzők jelentkeztek be a rendezvényre és azóta a románok már két alkalommal is részt vettek, tíz-tizenkét tartalékos katonával és az idén német tartalékosok is csatlakoznak a túrához. Elmondható, hogy azok a nemzetek, amelyek ott voltak a katasztrófánál egyre nagyobb számban képviseltetik magukat a megemlékezéseken. Idén hat huszár lesz jelen a menetben, természetesen lóháton. A túra során nyolc helyen lesz ünnepélyes megemlékezés. Esztergomban a Szent György Mezei templomnál lévő emlékműnél, másnap Pilisszentléleken a német katonasíroknál, majd Pilismaróton a templom mellett, Dömösön a Fő utcán lévő emléktáblánál, végül Visegrádon a Mátyás szobornál lévő II. Világháborús Emléktáblánál. Szombaton, a pilisszentlászlói iskola udvarán lévő emlékműhöz reméljük a helyi lakosok közül is sokan el fognak jönni. Az utolsó megemlékezés szombat este Szentendrén lesz. A rendezőség a megemlékezéseken minden a civil érdeklődőt szeretettel vár. Az ünnepi menethez bárhol csatlakozni lehet, de azt kérjük a hozzánk látogatóktól, hogy a ruházatuk egyértelműen civil túraöltözet legyen!


BUÉK! 2009!
AKTUÁLIS!

Néhány kérdés 2008 végén, 2009 év indításakor. A kérdéseket Demcsák Zoltán t. hadnagy a MATASZ Csongrád Megyei Vezetőségének kommunikációs feladatokért felelős tagja fogalmazta meg. Válaszol: Dr. Palotai Jenő ny. ezredes megyei elnök.

Az év fordulóján egy bevezető kérdés: Hogy sikerült a 2008. évi elképzeléseket teljesíteni, melyek a 2009. év legfontosabb célkitűzései?

Ilyenkor nagy emberek szoktak okosnak látszó nyilatkozatokat tenni. Én egyáltalán nem tartom magam ilyenre alkalmasnak, ezért inkább a helyzetről néhány szót, és azt mondanám el adott kérdésről, ami a véleményem, természetesen ismereteimnek, helyi tapasztalatomnak megfelelően. Szerényen, de sikerült rendezvényeinket, tájékoztatóinkat, a MH szerveivel, és csapataival, hazai és külföldi együttműködő partnereinkkel kapcsolatainkat megőrizni és szerényen fejleszteni. Ennek értékét növeli, hogy a gazdasági környezetünk a remélt módon és mértékben nem javult. Nagy szükség volt Társaink önzetlen, odaadó, szorgalmas és okos munkájára. A következő év kilátásai az ismert gazdasági viszonyok miatt sem jobbak, sőt túlzás nélkül mondhatom, hogy kevésbé kedvezőek. Nagyon nehéz lesz az elmúlt évi szintű rendezvényeket, találkozókat, szervezeti és más tervezett feladatokat megvalósítani ez évben.

Nagyon árnyaltan fogalmaztál, ennél kicsit konkrétebben lehetne e?

Kell is! Nagyon vázlatosan, röviden, és nagyon leegyszerűsítve: A társadalmi alap, egy magántulajdonon alapuló és működő piac gazdaság, felépítménye egy demokratikus, polgári társadalmi rendszer, a sajátos intézmény rendszereivel. Minden további részletkérdés ebből adódik. Tisztázandó, hogy mire van lehetősége, szüksége a társadalomnak, esetünkben a tartalékosokkal kapcsolatosan. Ez a tisztázó folyamat a probléma elméleti és gyakorlati elemzése előre haladott szakaszban van. Érdemben foglalkozik ezzel a parlament is. Döntés után várhatóan egyértelmű helyzet lesz. Ettől sok függ a probléma jövőjét illetően.

A Honvédelmi Miniszter Úr 4.000 Tartalékosról beszélt, melyre a Honvédségnek szüksége lenne. Ezzel kapcsolatban, a MATASZ mit tehet?

A Honvédelem állami feladat! Ebbe a Tartalékos Szövetségnek jelenleg közvetlen tennivalója a megyében nincs. A MATASZ közhasznú társadalmi civil szervezet! A MH hivatásos, szerződéses, tartalékos vagy akár közalkalmazotti állománya a MH személyügyi kérdése. Én ezzel foglalkozni nem tudok, nem is akarok. Ezek pontosan, megfelelő helyen szabályozva vannak. Ha ezzel összefüggésben bármely részterületen változás lesz, akkor foglalkozunk majd ezzel a kérdéssel, a szükséges, és megfelelő mértékben tájékoztatjuk Tagságunkat.

Addig is, mint a Honvédelem egyik ernyő szervezete számára több tennivaló képzelhető el. Példaképpen, a honvédelem ügyének népszerűsítése, a hazafias honvédelmi nevelés, a csapatokkal, toborzó intézményekkel, iskolák és társadalmi szervezetekkel való együttműködés. Kívánatos lenne a tartalékosok jogi helyzetének állami szintű rendezése, elismerése, megbecsülése. Szervezeti kereteink, struktúrák kialakítása és működtetése, fejlesztése, korszerűsítése, javaslatok kidolgozása stb. Erre is csak jelen szervezeti kereteink között vállalkozhatunk, de ehhez is több támogatásra, segítésre (kevés pénzügyi anyagi, inkább erkölcsi, eszmei) van szükség. Bizonyos dolgokban „túlzottan amatőrök” vagyunk!

A kommunikáció az élet minden területén fontos kérdés, társadalmi szervezet lévén, nem kellene e, ennek irányítására több figyelmet fordítani központilag?

De egészen biztos! Csakhogy fontos, pénzbe kerül. Pénzzel bőven sohasem, most pedig különösen gyengén vagyunk ellátva. Hasonló a helyzet, mint itt helyben. Kiadványokra, más munkánkat népszerűsítő anyagokra nincs pénz. Tény, hogy munkánkat megismertetni és elismertetni alapvető feladat, és erről lemondani nem lehet. Tapasztalatból tudjuk, hogy sokat dolgozunk egy-egy eseményen, és amikor erről tájékoztatni kell, már nem jut rá idő és energia. Erről Társaink más területekről is hasonlóan számolnak be. Ez így nem jó! A „kommunikáció fontos fegyver”, azzal jól kell bánni. Pontos, világos célok kellenek, azokat be kell mutatni. A néha tapasztalható szerep zavaros helyzetek, fellángolások, inkább haszontalanok, mint segítenék a tájékozódást, a biztonságos haladást! Ötletekben úgy tűnik „dúsgazdagok” vagyunk. De az adott ötletek hasznosságát, megvalósíthatóságát, feltételek megteremtését, támogathatóságát már nem tudjuk jól bemutatni. A földön kell járni! Én sem tudok senkinek sem egy mesebeli arany halacskát adni, vágyai megvalósításához! Viszont a továbbiakban, miképp eddig is, a nyilvánosság, a médiák támogatása nagyon fontos lenne, mondhatnám úgy is, hogy nélkülözhetetlen! Stílust, módszert is kell váltani!

Nemzetközi tevékenységünk területén hogy állunk, milyen tennivalók, esetleg gondok tapasztalhatók?

Ezen a területen az elmúlt év is igen sikeresnek tekinthető. Úgy Szerb, mint Német együttműködő partnereinkkel színvonalas munka folyt 2008. évben. Sőt megyénkben más városi, települési szervezeteink is előre haladott állapotban vannak a szervezett kapcsolatépítést illetően. Fontos, hogy a tapasztalatokat mértékkel, helyükön kezelve, hasznos következtetéseket vonjunk le a számunkra. A tapasztalatokat részleteikben elemezve, helyesen adaptálva tudjuk hasznosítani. Figyelembe kell venni az eltérő sajátosságokat. Ezekből pedig minden ország viszonylatában számtalan van.

A 2009. év várható sajátosságai?

A gazdasági világhelyzet a napi életünknek sem kedvez. Nyilvánvaló, hogy ennek a hatásait az egész társadalom, így a társadalmi szervezetek is érzékelhetik. Úgy gondolom, hogy azt érdemes tervezni, amit meg is tudunk valósítani. Élni fogunk a pályázatok lehetőségeivel, a kölcsönös előnyökön alapuló együttműködésekkel, külső szervek támogatásával, szponzorok szerény segítségével, lehetséges vállalkozás indításával. De végső esetben a tervezett feladatok, rendezvények számának csökkentésének nem kívánt lehetséges eszközével is kell számolnunk.

Az év elején küldött gyűlésre kerül sor. Ez a MATASZ legmagasabb fóruma. Remélhetően a teljesíthető célok megfogalmazása megtörténik, néhány hibás nézet végére pont kerül. Módszereinkben is, stílusunkban is, talán struktúránkban is (esetleg nevünkben is) keresni kell az újat, ami nem egyszerű feladat. Az élet, folyamatosan változik, ezzel lépést kell tartani. Át kell gondolnunk legfontosabb dolgainkat és helyes következtetéseket kell levonni a jövőnkre nézve. Ebben az Elnöknek az Elnökség minden tagjának külön-külön és egészükben is kivételes felelőssége van. A külön utas megoldások visszatetszést eredményezhetnek! Olyan ez néha számomra, mint egy énekkarban egy-egy fals hangú énekes lelkes, ám nem igazán hasznos, élvezhetetlen ténykedése.

És a megyében?

A helyes célok reális megfogalmazása mellett, az igények, lehetőségek, feltételek összhangja, az emberi kapcsolatok folyamatos javítása, fejlesztése, egymás segítése és támogatása lehet az a tartalék, ami területén én úgy érzem még nem merítettünk ki minden lehetőséget. Keresni kell tovább azokat az önzetlen jó közösségi embereket akik, segítőink támogatóink lehetnek. A közösségi szellemet nem értő, összeférhetetlen, feleslegesen érzékeny, érzéketlen emberek éppúgy nem kívánatosak, mint azok, akik pártstruktúrák nélküli, pártpolitizálás helyszínévé változtatnák a Tartalékos Szövetséget. Változatlanul fontosnak tartom szervezeteink létrehozását lakótelepüléseinken, és aktívan bekapcsolódni, a helyi közéletbe az élet minden területén, legfőbbképp a falvakban. Ezen a téren a kölcsönös előnyök keresése és megvalósítása vihet előre! A bezárkózottság, a kirekesztés, a kioktató, politizáló, a militáns, az „elit klub” elképzelés nem lehet hasznos, ez nálunk eddig semmi eredményt nem hozott!

Szakítottunk az állami feladatok ismétlődő egyoldalú hangoztatásával! Ezeknek megvannak az állami felelősei, anyagi forrásai, szervezeti keretei, anyagi technikai bázisai, pénzügyi feltételei. (Katasztrófa Védelem, Alakulatok, Polgárőrség, Vöröskereszt, Vízügyi Szervek, stb.) Itt együttműködési szerződésekkel rendeztük a viszonyunkat. Ezek hangoztatása a működő struktúrák részéről gyanakvást, ellenérzéseket válthatnak ki, ezért ezt kerülni kell. Megyénkben minden esetre ezt így kezeljük, tapasztalataink ennek helyességét igazolják.

Összetételünknek nagyjából a társadalom szerkezetének megfelelően kellene alakulnia. Mindenben részt kell venni, ami hasznos, ami összetartja a közösségeket. Fő hangsúlyt a családokra, az ifjúságra az egészséges életmódra nevelésre kell helyezni. Bár az életkor és a vele kapcsolatos életszemlélet nincs minden embernél, egyenes arányban. Nem szabad megfeledkeznünk a folyamatos fiatalításról, a mozgalmi munka módszereinek folyamatos frissítéséről, az élet napi kihívásainak megválaszolásáról. A fiatalokat egyre szélesebb körben kell bevonni a munkánkba. Ezt okosan, módszeresen a mozgalmi munka lehetőségeinek és érdekeinek megfelelően kell végezni. A kötelező katonai szolgálat szüneteltetésével ennek a jelentősége egyre jobban felértékelődik. Hasonló módon kell eljárnunk a Lányokkal és egyáltalán a Hölgyekkel.

Nemzetközi tevékenységünk területén rendben vannak a dolgok, Mindszent városi, Ruzsa községi vezetőségünket segíteni fogjuk, Német illetve Osztrák kapcsolatuk alakítása terén, és Szerbiai kezdeményezésre segíteni fogjuk városaink vezetőségeit, a meglévő testvérvárosi kapcsolatok bővítését a Tartalékosok szervezeti együttműködés szintjén is.   

Legfontosabb erőforrásunk az EMBER, helyben a Tartalékos Szövetség Tagjai, akik szervezeti összefogása, a jelenlegi viszonyok között is végezhető! El kell ismerni a jövőben még szélesebb körben és módon a Tartalékosok között végzett munkát. Az erkölcsi elismerés és megbecsülés a még a nehéz gazdasági viszonyok mellett is megvalósítható. Ennek a feltételei már meg vannak továbbiak megteremtése, okos jó javaslatokkal képzelhető el! Egyszóval nem egy hosszú téli álom következik, hanem az új helyzetben a lehetőségek számbavétele, reális tervek készítése, a feltételek keresése és megteremtése, és amit lehet, megvalósítunk. 2009 évben is kérem, várom minden Társunk segítő támogatását.

Sikerekben gazdag Boldog Újévet Kívánok a Tartalékos Szövetség Minden Tagjának!

 Utolsó frissítés: 2013-01-15