Internet partnereink:

 

 

Támogatóink: 
web fejlesztés:   w6.hu

 


 

Hírek  2008.

Archívum: 2002. 2003. 2004. 2005. 2006. 2007. 2008. 2009. 2010.KIBŐVÍTETT
MEGYEI VEZETŐSÉGI ÜLÉS

Szeged

Kibővített Megyei Vezetőségi Ülést tartottunk. Dr. Palotai Jenő ny. ezredes a Megyei Toborzó Irodába hívta a megyei vezetőség tagjait és a városi elnököket. Tájékoztatta a résztvevőket a 2008. évben végzett főbb feladatokról, és köszönetet mondott a jelenlévőknek a szorgalmas, eredményes munkájukért. Külön kiemelte az éves laktanyai nyílt napok szervezésében, a két jelentős Szegedi ejtőernyős, a Szatymazi repülőnap szervezésében, a Mindszenti és a Ruzsai falunapok, a középiskolák számára szervezett összetett honvédelmi versenyek, a tájékoztatók, a nemzetközi kapcsolatok ápolása és a szervezeti élet területén végzett fontos, eredményes sokoldalú munkájukért.

Vázolta a 2009. év főbb feladatait, mely során folytatni kell a középiskolák irányába megkezdett, és folyamatosan hosszúnak ígérkező munkát. A nemzetközi kapcsolatok tovább fejlesztését, a Német és Szerb vendégek fogadását, és egy Osztrák kapcsolat létesítését. A honvédelmi sportok területén a lövészet és az ejtőernyőzés terén bevezetett versenyek tovább folytatását, a Szatymazi repülőnap és a Honvédelem napja alkalmából rendezett tömegrendezvényeken a MATASZ jelenlétét. A falunapok adta lehetőségek igénybevételét, a társadalmi kapcsolatok továbbfejlesztését, és a szervezeti élet fejlesztését, szervezetünk létszám és szervezeti bővítését, tevékenységünk folyamatos megismertetését és elismertetését. Tovább kell javítani és erősíteni kommunikációs tevékenységünket, és együttműködésünket a helyi civil szervezetekkel a kölcsönös és közhasznú előnyök keresése alapján.

Egyre nyilvánvalóbb, hogy a MATASZ egy közhasznú társadalmi civilszervezet! Fontos szerepe lehet a Honvédség egyik ernyőszervezete ként, a Haza, a Honvédelem ügye népszerűsítésében, tevékenységének, megismertetésében. A Szövetség, nem katonai, vagy félkatonai szervezet! A Honvédség tervezett tartalékállománya nem azonos a MATASZ tagságával. Az „önkéntes aktív tartalékos katona terminológia” néhány ember fantáziájának szüleménye. Ilyen, a MH állományában, sem békében, sem más jelenleg tervezhető viszonyok között nem szerepel. Az Országgyűlési határozati javaslatban erről szó sincs, és a kérdésben döntés, nem történt! A jelzett okmányban a Magyar Tartalékosok Szövetségét még csak meg sem említették. Ezért erre a dokumentumra alapozva konkrét feladatokat a megyénkben a MATASZ nem tervez. Ez a törvényhozás a törvényalkotás további menetére vonatkozó okmány! Ezt jogforrásként megjelölni tévedés! A MATASZ megyei vezetőségének ebből adódóan helyi feladatai nincsenek és nem is képzelhetőek el. A MATASZ kapcsolata a HM, és az Elnökség közötti együttműködés alapján képzelhető el, a dolgok jelenlegi állása szerint. Ebben jól szabályozható lenne a MATASZ központi és területi vezetőségei, és a MH csapatai, és más intézményei, katonai szervezetei közös tevékenysége, az együttműködés, támogatás stb. kérdései. Felesleges lenne követnünk a néha érzékelhető téves, néha zavarosnak tűnő elképzeléseket.

Eddigi helyi tapasztalataink szerint tovább kell fejlesztenünk a településeken szervezeteinket, és be kell illeszkednünk a helyi közéletbe. Erre meg vannak a lehetőségeink, erre van igény is, de meg kell keresnünk ezeknek a feladatoknak a megvalósításához alkalmas embereket. A zavaros elképzelések eddig sem segítettek, és csak kárt okozhatnak a jövőben is. Az átgondolatlan, megvalósíthatatlan, szükségtelen „téves céloknak” értelme nincs.

 

A honvédelem állami feladat! A MATASZ ezt helyben is segítheti. Erre van igény és van lehetőség. A fogadatlan prókátor, a politizálós szerep a megyében sem kívánatos! Munkánkban sajátos stílust, munkamódszert, és kapcsolatrendszereket kell kialakítanunk és követnünk. Csak helyes és kívánatos célok támogatására számíthattunk eddig is és erre lehet esélyünk a jövőben is.

Tevékenységünk anyagi alapjait a jövőben sem képzelhetjük el nagyobb mértékű állami támogatásokból. Továbbra is a pályázatok útján szerzett pénz, törvényes vállalkozások indítása, más szervek támogatása, szponzorok és a kölcsönös előnyök alapján megvalósuló együttműködés hozhat számunkra tevékenységünket segítő támogatást. Ezt az ország általános helyzete, vállalható céljaink és reális számvetéseink vetítik előre. Természetesen ehhez a jövőben is nélkülözhetetlen társaink önzetlen és szorgalmas munkája, és az Elnökség által körvonalazott világos, politikamentes irány mutatása. Talán hasznos lehet még a már megvalósult vállalkozások, végrehajtott saját bevételt teremtő végrehajtott feladatok tapasztalatainak közkinccsé tétele, azok elemzése.

Ehhez a munkához kérte a jelenlévők hasznos, megvalósítható javaslatait, segítését, támogatását, további lelkes és önzetlen közreműködését. Őszinte szívvel köszönte meg a 2008. évben végzett munkát, és kívánt a jelenlévőknek, családtagjaiknak, segítőknek, támogatóknak, Rajtuk keresztül egész tagságunknak sikeres, eredményekben gazdag, Békés Boldog Újévet. 


POLGÁRŐR ÉVÉRTÉKELŐ
 Szeged 2008. december 11.

A Csongrád megyei Polgárőr Szövetség évértékelő megbeszélést tartott a megyei vezetők és az együttműködő szervezetek meghívásával. A Tartalékos Szövetséget Dávid István ny. mk. alezredes, Dr. Abdul Rahim t. o. alezredes és Farkas András t. százados képviselték. Az értekezleten jelen volt Fehér István alezredes Úr a megyei védelmi bizottság titkára.

Magyari Béla megyei elnök beszámolt a tartalmas éves munkájukról. Ma a Polgárőrség fontos tényezőjévé vált a települések életének, jelentős elismerést és megbecsülést szereztek a polgárőrök a megyében. Elismeréssel szólt az együttműködők, segítők és támogató munkájáról, köztük a Magyar Tartalékosok Szövetségéről, mellyel jó együttműködés van kialakulóban, főleg a településeken alakuló szervezetek, klubok alakítása területén. Elismeréssel szólt a közösen használt eszközökről, anyagokról, melyek mindenütt a közös, a társadalom érdekeit szolgáló célokat segítik.

A köszönő, elismerő szavak után a 2009 év feladatairól beszélt Elnök Úr, melyhez a nehéz anyagi helyzetet ismerve, csak a szívünket, lelkünket tudjuk hozzá adni. Beszélt arról is, hogy téves irány lenne, ha a társadalmi civil szervezetek más működő állami szervezetek feladatait tervezni, teljesíteni. Azoknak megvannak az állami felelősei, de készen áll a megyei polgárőr szervezet, hogy a kölcsönös előnyök alapján a partnereivel a jövőben is együttműködjön. Erre a MATASZ megyei szervezetei eddig is és a jövőben is készen állnak, továbbra is kérjük és várjuk a barátságot, a segítő, támogató együttműködést.


Előadás Palesztínáról

Dr. Abdul Rahim nyá. orvos alezredes a Magyar Tartalékosok Szövetsége Mindszenti Szervezetének alelnöke, a Magyar Egyesület Független Városi Szervezete felkérésére 2008. december 10.-én 18.00 órai kezdettel Szegeden, a szervezet Szent Györgyi Albert u. 2. szám alatti termében, előadást tartott Palesztínáról.

Az előadás bevezető részében beszélt a palesztin nép történelméről, a harcokban eltelt több ezer évről, az egyiptomi, római, török, majd európai gyarmatosítókról, majd az elmúlt évtizedek politikai eseményeiről, az 1964-ben megalakult Palesztin Nemzeti Front-ról, a jelenlegi katonapolitikai helyzetről.

Szó volt azonban Palesztína államformájáról, fővárosáról, illetve nagyobb városairól, nyelvéről, kultúrájáról, népességéről, gazdaságáról, az egy főre jutó jövedelem alakulásáról és még sok olyan dologról, amit csak egy palesztinát jól ismerő, azt szülőhazájának valló ember tudhat igazán.

Magáról is beszélt az 1970-ben Magyarországra jött, s itt Szegeden tanult és orvosi diplomát szerzett alezredes, aki még gyermekként fogott fegyvert a gyarmati elnyomás alól szabadulni akaró sok ezer honfitársával együtt. Mesélt arról az időről, amikor az 1967-es hat napos háborút követően, Izrael megszállta a Gázai övezetet, Ciszjordániát és Kelet-Jeruzsálemet, s családjával együtt menekülni kényszerült Szíriába. A sokgyermekes családból származó, kiváló főtiszt, egy ösztöndíjnak köszönhetően került Magyarországra, s itt Szegeden sebészorvosnak tanult. Ma, új hazájában, magyar állampolgárként, Mindszenten gyógyít, ahová házasságát követően került. Csaknem harminc éve dolgozik már, a mindszenti egészségügyi ellátásban dr. Abdul Rahim, aki 1979. április 15.-én telepedett le Mindszenten. Időközben nem csak megszerette választott városát, hanem idővel Mindszent igazi otthonává is vált.

A közel másfél órás előadást követően a résztvevők kérdéseket tehettek fel dr. Abdul Rahimnak, aki a feltett kérdéseket azonnal meg is válaszolta. A kérdésekből kiderült, hogy a palesztin helyzetet jól ismerik a magyarok és sok hasonlóságot is felfedezni véltek az ország történelmét illetőleg.

Az érdeklődésnek tudható be, hogy az egy órásra tervezett előadás egy kicsit elhúzódott, s este 20.00 órára fejeződött be, de ezt senki sem kifogásolta. A szervezők megköszönték Abdul doktor fáradozását, s ígéretet tettek arra vonatkozólag, hogy máskor is szívesen látják előadóként egy, az egészséges életvitellel foglalkozó előadásra, ahol a leggyakrabban előforduló időskori betegségekről, (szív- és érrendszeri betegségekről, a keringési problémákról, a magas vérnyomás által az emberi szervezetben végzett pusztításról, illetve a cukorbetegségről) a kialakult betegségek megelőzéséről és leküzdéséről, azok gyógyítási lehetőségeiről lenne szó.

 


TESTNEVELŐ TANÁROK
SPORTBAN ÉRINTETT VEZETŐK
TÁJÉKOZTATÁSA
SZEGED 2008. december 3.

A Szeged Városi Sport Igazgatóság értékelő megbeszélésre hívta meg Szeged és Vonzáskörzete Testnevelő Tanárait, sportban érdekelt vezetőit, együttműködő partnereit.
Meghívásnak megfelelően, Szeged Városi Vezetőinkkel részt vettünk a megbeszélésen. A megbeszélésen részt vett Bánáti Antal Úr a Sport Igazgatóság Igazgatója, Dr. Palotai Jenő ny. ezredes a MATASZ megyei, Pál Mihály t. őrnagy a Szegedi és Csorba József t. hdgy. A Szövetség ejtőernyős szakágának vezetője.

Halászevics Péter t. fhdgy. Városi sportigazgatóság munkatársa –egykori kollégánk- kedves szavakkal köszöntötte a MATASZ képviselőit. Palotai ezds. Rövid tájékoztatást adott a Tartalékos Szövetségről, az ott folyó munkáról, tervekről, az együttműködés fontosságáról és lehetőségeiről. Kiemelte, hogy az együttműködésnek a kölcsönös előnyökön alapuló részleteknek vannak realitásai. Célja az iskolákban folyó hazafias honvédelmi nevelő munkának, a Honvédség és a honvédelem ügyének népszerűsítése, a honvédelmi sportok, és az egészséges életmódra nevelés terén az együttműködés.

Pál Mihály t. őrgy. Szegedi Elnökünk kiemelte, hogy a közös honvédelmi jellegű, összetett honvédelmi versenyek, lövészetek, ejtőernyős versenyek, három és több tusa sport versenyek, már a korábbi években is népszerűek voltak, ez az út helyesnek látszik, ezen a területen javasolta az iskolákkal a szélesebb körű együttműködést.

Több fiatal testnevelő tanár kedves emlékként beszélt azokról az érdekes honvédelmi jellegű sport rendezvényekről, versenyekről, egész napos eseményekről, melyekben még maguk is gyermekekként vettek részt, de megfogalmazták éppen az együttműködés során megvalósítható anyagi technikai eszköz szükséglet, a szakmai hozzáértést, és közreműködés fontosságát.  A jelen lévő MATASZ vezetők a probléma valódiságát elismerve, ígéretet tettek arra, hogy a szakértelmet igénylő kérdésekben személyes közreműködéssel van szinte azonnali megoldás a tagság tartalékos tiszt, tiszthelyettes katonáinak bevonása útján. Az eszközök, hatástalanított, fegyverek, gyakorló sporteszközök beszerzése, tárolása, őrzése további idők feladatai lesznek.

Számunkra fontos tanulság, hogy az ilyen jellegű tájékoztatóknak, az együttműködésnek, a célok, a lehetőségek reális mérlegelése fontos, és az okos, hasznos kezdeményezésekre van igény. Ezeken a területeken szükséges az együttműködés a jövőben is.

Köszönjük a Szeged Városi Sport Igazgatóságnak a kezdeményezést, a lehetőséget, melyben fontos és újszerű, hasznos szerepet vállalt Bánáti Antal Igazgató Úr, kiváló sportszervező és vezető, és Halászevics Péter t. főhadnagy Úr, a rendezvény házi gazdái. Búcsúzás képen, a jelenvolt MATASZ vezetők, minden résztvevőnek Kellemes Karácsonyi Ünnepeket, és Boldog Újévet kívántak.


ÉV ÉRTÉKELŐ
ÖSSZEGEZŐ KÖZGYŰLÉS
MINDSZENT
2008. november 22.

Éves összegező közgyűléseink sorozatát Mindszenti szervezetünk kezdte meg ebben az évben. Egyben első éves tevékenységüket is értékelték és ünnepelték. Az összejövetelre Csernák Pál t. szkv. éttermében került sor. A közgyűlésen részt vett Dr. Palotai Jenő ny. ezredes megyei elnök is.

Az éves tevékenységről Dávid István ny. mk. alezredes szóban kiegészítette az írásban megküldött beszámolót, majd a tagok hozzászólásai következtek. A hozzászólók teljesen egyetértettek abban, hogy szükség van a tartalékos szövetségre, mert kevés az olyan társadalmi civil szervezet, aki a haza és a honvédelmi nevelés ügyével foglalkozik.  Helyesnek tartják, hogy politikával nem foglalkozunk, mert csak megosztanánk tagságunkat.

Szorgalmazták, hogy többet kellene saját tevékenységünkről beszélni sajtóban, tv. ben, és egyáltalán a köztudatban több helyet kellene kérni és biztosítani a hadsereg és a társadalom kapcsolatának, a hazafiságra és a honvédelmi nevelő munkának. Helyes nézet alakult ki abban a kérdésben is, hogy, kár várni országos megoldásokra (bár arra is szükség lenne sok kérdésben) célszerű helyben is keresni azokat a formákat, lehetőségeket, melyekre igény és lehetőség van.

A megyei elnök hozzászólásában megköszönte a közösség lelkes munkáját, kiemelve Dávid Elnök Úr és Dr. Rahim alelnök Úr nagyszerű kettős kiemelkedő munkáját. Csak biztatni lehet ezt az önzetlen okos, megfontolt tevékenységet, mellyel a MATASZ ebben a térségben résztvevője a helyi közéletnek. Ki kell emelni a helyi civil szervezetekkel az együttműködésüket, a lehetőségek és az igények reális megítélésén alapuló elvégzett munkájukat. Egyre szaporodnak azok az emberek szervezetükben, térségükben, akik készek a közösségért önzetlenül dolgozni. Erre maguk a helyi vezetők mutatnak legjobb példát.

A megyei elnök hozzászólásában a jövő modelljének tekintette az itteni összefogást. Itt pontosan tudják és értik, hogy az ország gazdasági helyzete nem teszi lehetővé, hogy nagyobb összegű közpénz felhasználására reális lehetőség lenne. Mégis szükség van a honvédelem ügye iránt érdeklődő közösségekre, összefogásra jó emberi közösségek működésére. Erre Mindszenten képesek, ezért köszönet illeti ezt a lelkes közösséget. Ezután elismeréseket adott át a helyi szervezet vezetőinek és tagjainak.

Az étterem tulajdonosa és a MATASZ helyi vezetői egy ízletes ebéddel kedveskedett a tagságnak, a résztvevőknek. A kitűnő hangulatban elfogyasztott ebéd tovább erősítette ennek a közösségnek az egymáshoz fűződő kapcsolatát, a barátságot. A résztvevőket, rendezőket, a vezetőket meggyőzték a látottak, hogy erre Itt, van lehetőség, van igény is, ezért ezen az úton fognak tovább haladni.Tájékoztató és konzultáció!
Budapest 2008. 10. 31.

A Honvédelmi Minisztérium tájékoztatóval egybekötött konzultációra hívta meg a honvédelmi feladatok végrehajtásában közreműködő civil szervezeteket, hogy tájékoztassa őket a kormány elé terjesztendő Nemzeti Katonai Stratégiáról. A rendezvényre meghívást kaptak a MATASZ képviselői is. A 2008. október 31,-én 15.00 órai kezdettel Budapesten megrendezésre került tájékoztató előadója maga a Magyar Köztársaság honvédelmi minisztere dr. Szekeres Imre volt.

Orgovány István elnök megnyitó szavai után, a honvédelmi minisztertől – a rendezvényre meghívottak – egy tájékoztatót hallgattak meg, a kormány elé terjesztendő Nemzeti Katonai Stratégiáról, melyről még jelenleg is viták folynak az Országgyűlés bizottságaiban.

Dr. Szekeres Imre elmondta, hogy az ország biztonsági helyzete stabil, vannak azonban új kihívások és veszélyek, melyekre figyelemmel kell a Nemzeti Katonai Stratégiánkat kialakítani.

A tájékoztató további részében a Magyar Honvédség önkéntes tartalékos katonai rendszerének kialakítási lehetőségeiről szólt a honvédelmi miniszter. Elmondta, hogy a felállítandó önkéntes tartalékos katonai rendszer szerves része lesz a Magyar Honvédség integrált rendszerének, mert a honvédségnek, valós harcértéket képviselő, kiképzett tartalékállományra van szüksége, mely szükség esetén helyettesíti, kiegészíti azt. A jövőbeni önkéntes tartalékosoknak, a hivatásos katonákkal azonos képességekkel, és felkészültséggel kell rendelkezniük. Ehhez meg kell teremteni egy teljes, új jogi intézményt, s át kell alakítani a támogatás rendszerét, kiépítve egy merőben új jogi kompenzációs rendszert a munkaadók és vállalók viszonyában, a szükséges anyagi, technikai és pénzügyi intézményi feltételek biztosítása mellett.

A tájékoztatót követő konzultáción lehetőség nyílt a résztvevők számárra, hogy a tájékoztatókon elhangzottakkal kapcsolatban kérdéseket intézzenek a honvédelmi miniszterhez, mely lehetőséggel sokan éltek, így a Magyar Tartalékosok Szövetségét képviselő dr. Cuprák Ottó ny. alezredes Úr is, a MATASZ Elnökségének képviselője.

Dr. Czuprák Ottó hozzászólásában kifejtette, hogy a tartalékos rendszer újjáélesztésére kialakított koncepció, a politikai – katonai és civil szervezetek erőfeszítésnek, együttműködésnek köszönhető. A tartalékos rendszer kialakítása a nemzet biztonságának megerősítését szolgálja majd. Vélemény szerint, az önkéntes tartalékosi rendszer felülvizsgálatáról készített anyag reális, amely mélyrehatóan elemezte az elmúlt időszak problémáit, de egyúttal annak eredménytelenségét is. Ugyanakkor kielégítő következtetéseket, tanulságot vont le a jelen helyzetre vonatkozólag és rámutat, illetve implicit utal a rendszer jövőbeni működtetésének nem rózsás kilátásaira is.
Elmondta, hogy a tartalékos rendszer fejlesztésére vonatkozó elképzeléseket reálisnak, megvalósíthatónak tartja, de

 1. „Ha a honvédelem össznemzeti ügy, akkor hazánkban is lehetővé kellene tenni az Alkotmány 70/H.§ a-nak érvényre juttatását azzal, hogy biztosítjuk azon állampolgárok felkészítését a haza védelmére, akik abból kivennék részüket, de az élet más területén látják saját boldogulásuk, jövőjük nagyobb lehetőségét. Ebből adódóan az önkéntes tartalékosokat két kategóriába lehetne csoportosítani                
  1. aktív tartalékosok, akik szerződést kötnek a MH-el és meghatározott időben teljesítenek szolgálatot a tervezetbe leírt módon;
  2. készenléti (kiképzett) tartalékosok, akik megszólíthatóak a megelőző védelmi helyzetben, a katasztrófák idején, illetve amikor a nemzet, a MH szükséglete kívánja. Van ilyen a környező NATO országokban és egy nagyrészük vállal szerződéses, vagy ÖT szolgálatot. 3 hó képzés.
 2. Tökéletesen tudom támogatni az ÖT tervezett alkalmazását valamennyi relációban, ahol a képesség, a kompetencia alapú alkalmasság döntsön adott esetben a feladatokhoz történő kiválasztás kapcsán. Azonban fel kell tenni a kérdést, hogy a jelenlegi haderő nem „kétsebességes” ha nem lehet komplett alegységeket műveleti tevékenységre alkalmazni, mert az ideális az lenne, mint ahogyan történik az több haderőben. A tartalékosok válogatását, kötelékbe rendezését az alkalmazási célhoz igazítottan, képesség szerin ajánlott megoldani.
 3. A 4000 fős létszámot bizonyára megfelelő számvetések támasztják alá, azonban itt is a funkció és a szervezeti arányosságnak célszerű dominálnia, mert ezek biztosítják a folyamatos alkalmazhatóságot.
 4. A képzés, továbbképzés tekintetében megítélésem szerint az alapképzésen túl csak a szak-, és a gyakorlatorientált képzést célszerű a csapatokhoz koncentrálni, amit anyagilag és szervezetileg előkészítetten a munkaidőben, képzési napokon ajánlott végezni. Más elméleti, biztonságpolitikai, képzést, fizikai felmérést célszerű hétvégeken, de szervezetileg egybetartozók számára regionálisan végezni.
 5. A Tartalékosok utánpótlását elsősorban a katonai szolgálatot teljesítettek bázisára célszerű építeni.
  Így tiszti utánpótlás két csatornából táplálkozhat, ha stratégiai gondolkodás jellemzi a katonai felsőoktatási beiskolázást és nem az ad hoc szükséglet.
  1. a katonai BsC alapképzésre a közvetlen szükséglet felett legalább 30 % -kal többet célszerű beiskolázni, ami versenyt teremt a beosztásokért. A többlet a tanulmányi időt tartalékosként leszolgálhatná visszafizetés nélkül.
  2. a szükségletnek megfelelő tartalékos tisztképzés a felsőfokú végzettséggel rendelkezőknek – az alapképzésen túl – 5-6 hónap alatt megoldható.
 1. Az igénybevétel rendszerét talán át kellene gondolni, mert ha azon személyekre is számítana a Honvédség, akik fiatalon elmennek nyugdíjba, azok évente korlátozott időben vállalnának még néhány hónapos szolgálatot. Ekkor viszont nem alkalmazható a 6 hónap, hanem a 3-4 hónap lehet a domináns idő, mert ekkor még nem lépi át a jövedelem a minimálbér éves összegét. (vagy kivételtétel)
 2. A jelentkezések tekintetében az ösztönző rendszer lesz a meghatározó különösen azoknál a fiataloknál, akik instabil munkahellyel rendelkeznek és az egzisztenciájukat, a családalapításukat így kívánják biztosítani, stabilizálni.
 3. A munkáltatókkal kapcsolatban nem lehetnek illúzióink Az amerikai liberális felfogás ma is él – (1865 az üzleti pacifizmus) – „A tőzsde, nem ismeri a hazafiságot”. Ezért célszerű megvizsgálni, hogy a lobby törvény érvényesítése elsősorban a HM stakeholderekkel szemben, miként alkalmazható az önkéntes tartalékosi szolgálat vállaltatása tekintetében. (HM őrzés-védelemben résztvevő szervezetek, beszállítók, különböző kedvezményezettek, stb. De nem feledkezhetünk meg az állami objektumokat védő szervezetek privilegizált helyzetéről sem)
 4. Ugyanakkor célszerű felkutatni azokat a foglalkozási csoportokat – idényfoglalkoztatottakat, akiknek igénybevételük kiszámítható ÖT szolgálatra. A területi, regionális megosztott foglalkoztatás sem hagyható figyelmen kívül, mert hazánkban vannak hagyományosan katonát tisztelő és biztosító régiók. Van egy sajátos kultúrával rendelkező népcsoport, amely érdeklődését fel kellene kelteni.
 5. Az állandó állomány tehermentesítése érdekében, az aktív ÖT állomány korlátozott igénybevételi lehetősége mellett, továbbra is szükségét látom olyan társadalmi szervezet, mint a MATASZ funkcionálásának, amely együttműködési megállapodás alapján támogatja a honvédelem céljait.

Így, e civil szervezetnek, a tartalékosok összefogásával, a toborzás segítésével, a fiatalok honvédelmi nevelésével, pályára irányítással, katonakorú (hadköteles) fiatalok fizikai felkészítésével, a hagyományápolással, a tartalékos szervezetek közötti nemzetközi kapcsolatok fenntartásával küldetése van. A társadalom és a hadsereg között az egész országra kiterjedő kapcsolatok fejlesztése, a honvédelmi kötelezettség, a nemzetközi szerepvállalás elfogadtatása a jövőben is feladat marad, de a katonák társadalmi elismertségének erősítése is elengedhetetlen, amelyet a MATASZ, mint civil szervezet továbbra is nagy erőkkel, hatékonyan támogathat.”

Dr. Czuprák Ottó, valamint még néhány résztvevő hozzászólását követően, a honvédelmi miniszter foglalta össze, s adta közre – a tájékoztatóban elhangzott témákra reagálók megjegyzéseire, felvetéseire, illetve feltett kérdéseire – válaszait. Ez a rendezvény az utóbbi évek leg tartalmasabb, leg színvonalasabb megközelítése volt a tartalékosok önkéntes, elképzelhető, szükséges bevonására a haza szolgálatának ügyébe. Természetesen további kérdés –az ismert gazdasági viszonyok közepette- mindezek finanszírozhatósága, mint a megvalósíthatóság elengedhetetlen kérdése.Az 1956-os forradalom és szabadságharc
Dicső napjaira, és mártírjaira emlékeztünk Mindszenten
MINDSZENT
2008. október 23.

Az sztálinista diktatúra elleni 1956-os forradalomra és a szovjet meg­szállás ellen folytatott szabadságharcra elékeztek a Csongrád megyei Mindszenten. A mindszenti Polgármesteri Hivatal épülete előtt reggel kilenc órakor, a nemzeti himnusz hangjaival kezdődött megemlékezésen, Répás Éva méltatta az ötvenkét évvel ezelőtt történteket.

„Az 1956-os forradalom és szabadságharc, a XX. századi magyar történelem egyik legmeghatározóbb eseménye volt. A budapesti diákok békés tün­te­té­sével kezdődött 1956. október 23-án, és a fegyveres felkelők ellenállásának felmorzsolásával feje­ződött be 1956. november 10-én. Az október 23-i budapesti tömegtüntetés a kommunista pártvezetés ellenséges reakciója és a fegyvertelen tömegre leadott véres sortűz következtében még aznap éjjel fegyveres felkeléssé nőtt. Ez a kormány bukásához, a szovjet csapatok visszavonulásához, majd a többpártrendszer visszaállításához és az ország demokratikus átalakulásához vezetett. November első napjaiban az új kormány megkezdte a tárgyalásokat a Szovjetunióval a szovjet csapatok teljes kivonásáról, a Varsói Szerződésből való kilépésről és az ország semlegességéről. A szovjet politikai vezetés azonban a kezdeti hajlandóság után meggondolta magát, és miután a nyugati nagyhatalmak biztosították arról, hogy nem nyújtanak a magyar kormánynak segítséget, november 4-én a szovjet csapatok hadüzenet nélküli háborút indítottak Magyarország ellen. Az aránytalan túlerővel szemben egyedül maradt ország, több napon át folytatott szabadságharca így végül elbukott.” – mondta a szónok.

Az ünnepi megemlékezést követően, a polgármesteri hivatal bejárata mellett elhelyezett emléktáblánál, valamint az épület előtti kegyeleti parkban felállított kopjafánál – a város nevében – dr. Zsótér István polgármester koszorúzott, majd ezt követően a városban működő civil szervezete helyezték el az emléktáblánál, illetve a kopjafánál a hálás utókor virágait.

A Magyar Tartalékosok Szövetségének Mindszenti Szervezete nevében Dávid István nyá. mérnök alezredes elnök és dr. Abdul Rahim nyá. orvos alezredes alelnök helyezte el a megemlékezés koszorúját.

Az 1956-os forradalomról és szabadságharcról való ünnepélyes megemlékezés, illetve az azt követő koszorúzás, a Szózat hangjaival ért véget.


Látogatás Ansbachban
2008.10.16-19.

A Magyar Tartalékosok Szövetsége Csongrád Megyei Elnöksége egy négytagú küldöttséggel a Közép-Frankföldi Tartalékos Bajtársi Szövetség elnöke dr. Michael Cordes orvos ezredes meghívására, 2008. október 16.-a és 19.-e között baráti látogatást tett a bajorországi Ansbachban és környékén.

A dr. Palotai Jenő nyá. ezredes vezette magyar küldöttség tagja volt Bánki András t. őrnagy megyei alelnök, Dávid István nyá. mérnök alezredes. Mindszent városi elnök, valamint Pál Mihály t. őrnagy Szeged város elnöke. A 2008. október 16.-án csütörtök reggel indulók délután 15.30 h-ra már Ansbachban voltak, ahol a Közép-Frankföldi Tartalékos Bajtársi Szövetség szervezéssel megbízott munkatársa Mathias Lucke tartalékos alezredes fogadta a magyar küldöttséget. Az Augustiner Hotel-ben megszálló magyar küldöttséget egy közös vacsorán fogadta Reinhard Gernandt, a Közép-Frankföldi Tartalékos Bajtársi Szövetség elnök-helyettese. A vacsora során – melyen részt vett Mathias Lucke tartalékos alezredes is – a két szervezet áttekintette a látogatás tervezett programját, valamint szóba került a kapcsolat jövőbeni továbbfejlesztése is.

Másnap 2008. október 17.-én pénteken reggel, dr. Michael Cordes orvos ezredes a Közép-Frankföldi Tartalékos Bajtársi Szövetség jelenlegi és korábbi elnöke Hellmut Gottschalk-Gaudig  alezredes, valamint Mathias Lucke alezredes és Reinhard Gernandt őrnagy társaságában, a magyar küldöttség elutazott  Oberschleissheim-be, ahol megtekintette Németország egyik legnagyobb repülőgép múzeumát. Ezt követően a Bajor Tartományi Katonai Parancsnokságon részt vettek egy fogadáson, ahol Johann Stadler ezredes parancsnok fogadta a küldöttséget, – majd  magyar nyelven méltatva a Német és Magyar Tartalékosok együttműködésének eredményeit, dr. Palotai Jenő nyá. ezredesnek, a két szervezet együttműködése terén, huzamosabb időn át kifejtett átlagon felüli teljesítményét – a Német Szövetségi Köztársaság honvédelmi miniszterének megbízásából átadta dr. Palotai Jenő nyá. ezredesnek, a Német Szövetségi Köztársaság Honvédelmi Érdemkeresztjének ezüst fokozatát. Palotai ezredes válaszbeszédében megköszönte az elismerést, és elmondotta, hogy ebben az elismerésben benne van a jelenlévő Német és Magyar Bajtársak értékes, hasznos, segítő támogatása és munkája. A fogadás után egy közös ebédet követően a résztvevők közösen Ingolstadt-ba utaztak, ahol megtekintették a Bajor Katonai Múzeumot, ahol megismerkedtünk a Német Hadsereg történetével, igényes történeti tárlat vezetés során.  A napot közös vacsorával zárták.

Másnap, 2008. október  18.-án szombaton Treuchtlingen/Möhren-be utazott a magyar delegáció, ahol a Közép-Frankföldi Tartalékos Bajtársi Szövetség katonái tartottak gyakorlatot. A 4 fős a középfrankföldi tartalékos csapatok, – az indulást követően – 30 km-es akadálypályán, 12 felállított állomáson – elméleti és gyakorlati feladatok megoldásán keresztül – adtak számot katonai felkészültségükről, fizikai állóképességükről.

A gyakorlaton VIP megfigyelőként részt vevő delegáció tagjai részére lehetővé tették a szervezők, hogy a számukra szimpatikus feladatok végrehajtásába – versenyen kívűl – részt vegyenek.

Így került sor a lőversenyen való magyar részvételre, melynek kiemelkedő eredményét a vendéglátók egy különdíjjal ismerték el. A magyar delegáció, a gyakorlaton legjobb erdményt elérő csapat részére egy különdíjat adományozott. Kupával és névreszóló oklevelekkel előre készültünk. A kezdeményezést a Német fél igen hasznos és jó ötletnek tartotta, és ezért köszönetüket fejezték ki. Átadására az ünnepélyes eredményhírdetés alkalmával került sor.

A gyakorlatot követően, az este beköszöntével, a magyar tartalékos küldöttséget a festői szépségű Bajor kisváros Großhaslach fogadta, ahol a meghívó tartalékos szervezet bajtársi estel készült a vendégek fogadására. A német-magyar bajtársi esten, a Großhaslachi Tartalékos Katonák Bajtársi Szövetsége elnöke Hans Rutelsberger, valamint Reinhard Gernandt, a Közép-Frankföldi Tartalékos Bajtársi Szövetség elnök-helyettese üdvözölte a magyar delegációt. Az ízletes vacsorát követően elismerések átadására került sor, amit közös beszélgetés követett. Felmerűlt, hogy a közvetlenebb és személyesebb kapcsolattartást jól szolgálná a szélesebb körü nyelv ismeret.

A bajorországi tartózkodás utolsó napján, 2008. október 18.-án vasárnap, Burgthann-ban, dr. Michael Cordes tartalékos orvos alezredes, a Közép – Frankföldi Tartalékos Bajtársi Szövetség  elnöke házában, az általa adott fogadáson, illetve munkareggelin búcsúzott a magyar delegáció. A munkareggeli során a jelenlévő vezetők – dr. Michael Cordes tartalékos orvos alezredes, Hellmut Gottschalk-Gaudig tartalékos alezredes, valamint Mathias Lucke tartalékos alezredes és Reinhard Gernandt tartalékos őrnagy – áttekintették a két szervezet kapcsolatát, jövőbeni együttműködésének további lehetséges területeit, valamint a német tartalékosok gyakorlata kapcsán tapasztaltakat.

A Német Tartalékosok vezetői kérték, hogy vizsgáljuk meg, hogy ejtőernyősök képzésére milyen lehetőségek állnak rendelkezésünkre, továbbá, milyen lehetőségek vannak, egy Európai tartalékos újság magyar nyelvű kiadására. Mindezeket természetesen üzleti jellegü együttműködés alapján. Ez ejtőernyős kiképzéssel kapcsolatosan helyben is láttunk lehetőséget, és ezzel azonnal igéretet tettünk, az újsággal kapcsolatosan sokirányú további konzúltációkra, egyeztetésekte lesz szükség. Egyben az együttműködési szerződés alapján hivatalos, baráti látogatásra hívtuk meg Vendéglátóinkat 2009-évben, mellyet köszönettel el is fogadtak, melynek várható időpontja 2009. június 18-21. Már a hazafelé utazó kűldöttség megkezdte a várható találkozó szinvonalas tervezését.

 

Ezen a rendezvényen részt vett prof. Dr. Friedwart Lendner Úr a VdRBw Bajor Tartományi Elnöke, és elismerő szavakkal méltatta a Magyar és Német Tartélosok együttműködése során elért eredményeket és további eredményes munkát kívánt. Itt került sor a két szervezet közötti elismerések és ajándékok átadására, mely után érzékeny búcsút véve a vendéglátó német tartalékos szervezet vezetőitől, a magyar küldöttség hazautazott.

A talákozó alkalmával tovább erősödött a két szervezet között a barátság, újabb ismereteket szereztünk népeink történelméből. Tovább bővűltek, erősödtek a személyes kapcsolatok, barátságok. A közös munkánk lehetőségei, módszerei, a munka stilus, az önkormányzatok és a hadsereg támogatása, segítése terén is több hasznos ismerettel, tapasztalattal gazdagodtunk. Ezek hasznosításának lehetőségeit itthon kell majd elemezni, és hasznosítani. Kűldöttségünk feladatát teljesítette, hasznos munkát végzett a Magyar és a Német Tartalékosok együttműködése terén, hozzájárúlt a további tervek eredményes megvalósításához.


Hősökre emlékeztek Szabadkán
Megemlékezés, Szabadka felszabadulásáról
2008. október 10.


A Szerbiai Szabadka felszabadulásának 63. évfordulójának alkalmából tartottak díszközgyűlést a szabadkai városháza dísztermében, melyre a Szerb Ellenállók és Antifasiszták Szövetsége, valamint a helyi harcos-, partizán-, és veterán katonai szervezeteken kívül, meghívást kapott a Magyar Tartalékosok Szövetségének Csongrád Megyei Vezetősége is. A díszközgyűlésen, továbbá az azt követő megemlékezésen, illetve koszorúzásokon részt vett Dávid István nyugalmazott mérnök alezredes, a MATASZ Csongrád Megyei Vezetőségének tagja, a MATASZ Mindszenti Szervezetének elnöke. Az eseményen jelen volt az orosz és a magyar szabadkai konzulátus vezetője és több munkatársa. A díszközgyűlésen megjelentek a MATASZ együttműködői a Szerb Tartalékos Katonai Elöljárók Szövetségének Szabadkai vezetői. Beszédet mondott a V.A.T. Népfelszabadító Háború egykori résztvevője, a Harcosok Szövetségének elnöke Vladimir Večič ny. ezredes Úr.

Megemlékezésében felelevenítette a 63 évvel ezelőtti dicső honvédő háború győzelmeinek sorában is kiemelkedő – a várost felszabadító partizánok hőstetteit, a Szerb nép győzelmét a fasiszta betolakodók hadserege felett. A szabadkai városháza dísztermében összegyűlt hallgatóság előtt elmondta, hogy immár 63 éve hangsúlyozzák e napon az egykori náci megszállás korunkra is érvényes üzenetét, hogy a demokrácia erőinek össze kell fogniuk a szélsőségekkel szemben.

A felszólalók méltatva a felszabadító szerb és orosz katonák hősies harcát, felidézve a 63 évvel ezelőtt történteket, kegyelettel megemlékezve azokról, akik életüket áldozták Szabadka felszabadításáért.

A megemlékezést követően, Szabadka egyik legszebb főterén, az ország szabadságáért és függetlenségéért elesett harcosokra emlékező hálás utókor által épített emlékműnél – mely azért épült, hogy emlékeztesse az embereket arra a véráldozatra, amelyet a mártírok a felszabadulásért hoztak – folytatódott az ünnepség. Az emlékmű előtt koszorút helyeztek el az ünnepségen részt vevő diplomáciai testületek, valamint a helyi harcos-, partizán-, és veterán katonai szervezetek képviselői, így a Magyar Tartalékosok Szövetsége Csongrád Megyei Szervezete is.

A koszorúzást követően a megemlékezők a város pravoszláv temetőjébe vonultak át, az elesett szerb és orosz katonák emlékművéhez, ahol évről-évre, minden október 10.-én tiszteleg a város, az őt felszabadító hősök emléke előtt, sorra helyezve el itt is el a megemlékezés koszorúit, virágait.


FELHÍVÁS!

 A Magyar Tartalékosok Szövetsége Csongrád Megyei Vezetősége felhívással fordul a
megyében élő missziós katonai szolgálatot teljesített Bajtársakhoz.

Kérjük, 2008. október 31-ig jelentkezzenek.

Bajtársi, Baráti találkozót tervezünk.

Regisztráció céljából az alábbi elérhetőségeinket ajánljuk:

Szeged: Szabó János ny. százados 30-206-93-61
csongrad.toborzo@regiment.hu
Hódmezővásárhely: Cservák Zoltán ny. százados 30-205-50-90
cservakzoli@freemail.hu
Szentes – Csongrád - Mindszent: Dávid István ny. mk. alezredes
dernovics@citromail.hu

Dr. Palotai Jenő ny. ezredes
MATASZ Csongrád megyei elnök


II. Dél Alföldi Katonazenekari Fesztivál, és Nyitott Laktanya Nap Hódmezővásárhely 2008. szeptember 28.

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város adott otthont, a 2008. szeptember 28.-án megrendezett II. Dél Alföldi Katonazenekari Fesztiválnak, valamint a Magyar Honvédség 5. Bocskai István Lövészdandár „Nyitott Laktanya Nap”-nak. Fontosak ezek a rendezvények, mert sok fiatal ezeken a rendezvényeken találkozik élőben a Magyar Honvédség tevékenységével, nyílik alkalma akár egy egész életre szóló kapcsolat létesítésére.


A fesztiválon magyar katonazenekarok és karmesterek mutatták be tudásukat látványos, zenés felvonulások, térzenék, alaki bemutatók és koncertek formájában. A fesztivál keretében a MH Légierő Zenekar Szolnok, a MH Debrecen Helyőrségi Zenekar,valamint a MH Hódmezővásárhelyi Zenekara és mazsorett-csoport előadására, majd az egyesített zenekari koncertre, illetve zenés alaki bemutatóra került sor.

Az eseményen dr. Lázár János Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város polgármestere,országgyűlési képviselő, az országgyűlés Honvédelmi és Rendészeti Bizottságának elnöke, dr. Szekeres Imre Honvédelmi Miniszter, Havril András vezérezredes, a Honvédelmi MinisztériumHonvéd Vezérkar főnöke, Tömböl László mk. altábornagy, a Magyar Honvédség Ösz haderőnemi Parancsnokság parancsnoka, Kovács József dandártábornok, a Magyar Honvédség 5. Bocskai István Lövész dandár parancsnoka, valamint Farkas Imre ezredes, Hódmezővásárhely helyőrségparancsnoka vett részt.

A bemutatók szünetében a rendezvényre látogató megtekinthette a szabadtéri technikai bemutatókat,
valamint a MATASZ tevékenységét bemutató tablót, és az Első Magyar Veterán Hadi- és Gépjármű
Technikai Egyesület által kiállított haditechnikai gépjárműveket.

A sátorsoron volt látható a szegedi Toborzó- és Érdekvédelmi Iroda kínálata, valamint a különböző
kézifegyverekből álló bemutató is. Akinek még ez sem volt elég, az a sátrakban sok érdekes apróságot
kínáló árusokat látogathatta meg, s kedvére válogathatott a sok katonai cucc között.

A honvéd zenekarok működésének természetes része a Magyar Honvédség bemutatása,
tevékenységének ismertetése. A helyőrségi kulturális élet fellendítése, abban való aktív részvétel és
az adott városban a hallgatók zenei ízlésének kialakítása, illetve a nagy magyar zeneszerzők műveinek
bemutatása. A színes, hangulatos rendezvény, a promenádok világát, a katonazene fénykorának
hangulatát idézte fel. Azt az időszakot, amely a térzenék világa, a katonazene fénykora volt. Az elmúlt ötven év magyar katonazenekarainak története összefonódik a honvédség életével, mindennapjaival és ünnepeivel. A magyar hagyományok ápolása, a fúvós zene kiteljesedése ma is iránymutató

A fesztivál ünnepélyes megnyitóján Farkas Imre ezredes, a Magyar Honvédség 5. Bocskai István Lövészdandár Hódmezővásárhelyi Helyőrségének parancsnoka ünnepi beszédben rámutatott, hogy e rendezvény révén nemes, hosszú életű kulturális eseménnyel gazdagodik Hódmezővásárhely változatos éves programkínálata. Farkas Imre ezredes méltatta a fesztivál jelentőségét, kiemelte, a bemutató programokban résztvevő alegységek katonái példás fegyelemről, alapos felkészültségről, magas szintű szakmai tudásról tettek tanúbizonyságot, a közelmúltban befejeződött gyakorlaton, és ezek a katonai erények érvényesek a korszerű Magyar Honvédség személyi állományára is.

A továbbiakban látványos bemutatóval kápráztatták el az érdeklődőket a fesztiválon szereplő Magyar Honvédség 5. Bocskai István Lövészdandár komendáns szakaszának katonái. Különösen nagy sikert aratott a MH Hódmezővásárhelyi Zenekara és a mazsorett-csoport közös műsora, nemkülönben a látványában is különleges „Hunyadiak Örökében”Dél-alföldi Regionális Hagyományőrző Egyesület középkori bemutatója.

A katonazenészi hivatás különös kettősségében ott él a fegyelmezett katona és a szárnyaló lelkű muzsikus ötvözete. A mi katonazenészeink azonban elkötelezettségükkel, felkészültségükkel és lelkesedésükkel bizonyítják, hogy fontos helyük és szerepük van a honvédség életében, ugyanis a zene sajátos eszközével, értékformáló nagyszerűségével nagymértékben hozzájárulnak a katonaélet teljességéhez.

A fesztivál zárására – az egyesített zenekar záró koncertjével – 18.30 órakor került sor,. A főkarmestere vezényletével az egyesített zenekar népszerű klasszikus zeneművekből összeállított színes programmal kedveskedett a hallgatóságnak.


KÖZÉPISKOLÁSOK
ÖSSZETETT HONVÉDELMI VERSENYE
SZEGED 2008. szeptember 13.

A megye minden középiskolája számára meghívót küldtünk a Középiskolások II. Szegedi Összetett Honvédelmi versenyére. A verseny három tusából állt, a futás, lövészet, és kézigránátdobás célba. A verseny szervezésében Szeged városi vezetőségünk vállalta a rendezés feladatait Pál Mihály t. őrnagy, Szeged városi elnökünk, Dorka György ny. őrnagy, Ugri György t. százados és Csorba József t. hadagy. Közvetlen segítségével.

A résztvevő gyerekek megtekintették az igen látványos ejtőernyős verseny haditechnikai bemutatóját, a közelharc bemutatót, érdeklődtek a ki települt toborzó iroda, és a szerződéses, katonai szolgálat vállalásának lehetőségei iránt. A legnagyobb sikere a közelharc bemutatónak volt, ahol csodálkozva kisérték figyelemmel ezeknek az ügyes katonáknak, ügyességét fegyveres támadókkal szemben.

A versenyben főleg Szegedi középiskolás csapatok vettek részt, melyben a résztvevő és közreműködő tanárok jó hozzá állása nélkülözhetetlen volt, ezért elismerésünket és köszönetünket fejezzük ki. A hirtelen jött őszies idő meg zavarta a rendezvényt, de végül is a sikeres volt, a gyermekek örültek a lehetőségnek, a mozgásnak, a szép díszes versenydíjaknak, az okleveleknek.

Bár többen voltak a versenyző iskolai csapatok az elmúlt évi rendezvénynél, gyerekek is többen voltak, a jövő években, jobban együtt kell működnünk az iskolákkal, esetleg más időpontot kell választanunk a rendezvény végrehajtására. Erre van igény, de ezeknek a lehetőségeknek a megismertetésére az iskolákban kell nagyobb súlyt helyezni. Ma már nyilvánvaló, hogy az iskolák vezetőinek az ott dolgozó tartalékosoknak több szerepet kell biztosítani.

A kiemelkedően legjobb eredményt elért középiskola a Szegedi Ságvári Endre Gimnázium volt, az I. II. III. helyezést Ők érték el. Gratulálunk, további sikereket kívánunk lelkes fiataljainknak és felkészítő tanáraiknak!

A győzteseknek, a helyezetteknek a munkáját Pál Mihály t. őrnagy MATASZ Szeged városi elnöke és Dorka György ny. őrnagy adta át. Köszönetünket fejezzük ki az iskoláknak, a résztvevőknek, támogatóknak, a végrehajtásban résztvevő Társainknak, lelkes szervező és pontos végrehajtó munkájukért.


IX. MATASZ KUPA
EJTŐERNYŐS CÉLBAUGRÓ VERSENY
SZEGED 2008. szeptember 12 – 14.

A hűvös, őszies időjárás megérkezése előtt, még szép nyárias időjárási viszonyok között kezdődött meg Szegeden a IX. MATASZ KUPA nemzetközi ejtőernyős célba ugró verseny.

A jelentős látványosságot biztosító szombati napra már ugyan megérkezett a szeles, lehűléssel járó hideg front, mégis a nyitó ünnepségre az időjárás kegyes arcát mutatva szép, napos időre fordult. A nyitó ünnepség alkalmából jelentős látványosságot jelentett a Szentesi, a Hódmezővásárhelyi és a Szolnoki alakulatoktól érkezett, különféle haditechnikai eszközök, a közelharc bemutató csoport, a Szegedi Toborzó Iroda.  A Hódmezővásárhelyi katonazenekar színvonalas térzenével, közreműködésével külön látványossága volt a rendezvénynek.

A megjelenteket Dr. Palotai Jenő ny. ezredes a MATASZ köszöntötte, majd felkérte Dr. Bardócz Csaba r. ezredes Urat a verseny védnökét, a verseny megnyitására. Nyitó beszédében utalt az ilyen rendezvények fontosságára, a hazafias honvédelmi nevelés, az egészséges életmódra nevelés területén. Fontosnak és szükségesnek tartotta a középiskolás fiatalok bevonását Ők lesznek majd a jövő nemzedékének meghatározói. Szükségünk van és lesz az edzett, bátor, egészséges hazánkat szerető fegyelmezett felnőttekre.

Sokan megtekintették a haditechnikai eszközöket, a kitelepült toborzó iroda munkatársait, és nagy tapssal jutalmazták a Szolnoki közelharc bemutató csoportjának, látványos és igen nagy bátorságot, kiváló fizikai erőt és felkészültséget igénylő bemutatóját.  A résztvevő kezelőszemélyzet, a katonák személyes kifogástalan magatartása, kérdésekre adott válaszaik jól tükrözte, hogy szerződéses katonáink jól felkészült, tájékozott emberek. Ma már mást jelent katonának lenni, mint évtizedekkel ezelőtt, más már ez a mai hadsereg! A sok látványosság és érdekesség sokkal több érdeklődőt érdemelt volna!

A győzelem ebben az évben is csak centimétereken múlott. Sok 5-10. cm. hibapontos ugrás volt, ami ha jól meggondoljuk 1000 méter magasságból nem kis spotteljesítményt jelent.

Csapat célba ugrás:

I. helyezett: Szolnoki Honvéd Se.                                                   0,27 cm.
(Dér László, Olenyik Roland, Mészárovics György)
II. helyezett: MATASZ Szeged                                                       0,77 cm.
(Kiss Róbert, Lippai Péter, Balogh Tamás, Bánszki György) 
III. helyezett: Veszprém Se.
(Ilia József, Kocsis István, Mórocz Béla, Magyar Zsolt)                0,88 cm.

Egyéni célba ugrás:

I. helyezett: Dér László Szolnoki Honvéd SE.                                 0,05 cm.
II. Mészárovics György Szolnoki Honvéd SE.                                0,06 cm.
III. Zsarnai Zsolt Honvéd Spertrepülő Egyesület Taszár                 0,07 cm.     

Számos további külön díjjal, éremmel, ajándéktárgyakkal jutalmazta a verseny szervezői, a különféle kiemelkedő sportteljesítményeket.              

A három napos verseny során a versenyzők színvonalas eredményeikkel jól szolgálták az ejtőernyős sport népszerűsítését, elért eredményeik jól tükrözik sportolóink felkészültségét. A résztvevő külföldi versenyzők elismeréssel nyilatkoztak a verseny rendezéséért és szervezéséért. Kiemelkedő munkát végzett Csorba József t. hadnagy Úr, és Várnagy Gyula alezredes Úr a versenyigazgató, aki nagy felelősséggel és hozzáértéssel vezette, irányította és biztosította a versenyt. Viszont látásra 2009. évben a jubileumi X. MATASZ kupa versenyen  Szegeden!


SZABADKA
2008. szeptember 14.

A Szerb Tartalékos Elöljárók Szövetsége meghívására MATASZ küldöttség utazott Szabadkára Borszéki Tivadar vezérőrnagy, a MATASZ elnöke vezetésével. A küldöttség tagjai voltak: Dr. Palotai Jenő ny. ezredes Csongrád megyei elnök, Bánki András megyei alelnök, és Csikós Tünde a vezetőség tagja.

A küldöttségünket a Röszke – Horgos határátkelő helyen fogadták a vendéglátók, majd a Glória Hotelben munka reggelivel kezdődött a találkozó. A látogatásra a Szerb Tartalékos Szövetség megalakulásának 89. évfordulója alkalmából került sor. Az országos megemlékezésre, melyre Szerbia valamennyi területéről mintegy 300 képviselő érkezett. Szabadka Polgármestere fogadta a résztvevő külföldi és Szerb küldöttségek vezetőit, majd a résztvevők meg koszorúzták a fasizmus áldozatainak emlékművét. A városházán egy nagyon bensőséges ünnepi ülést szerveztek a vendéglátók, melyen a hivatalos beszédek keretein belül küldöttségünk vezetője is köszöntötte a 89. éves Szerb Tartalékos Katonai Elöljárók Szövetsége jelenlévő vezetőit és egész szervezetüket. Az ünnepi ülés része volt egy színvonalas kultúrműsor, melyen ismert művészek léptek fel. Itt adta át Borszéki vezérőrnagy Úr, a magyar küldöttség ajándékát.

Ezt követően minden résztvevő Palics ismert üdülőhelyre ment, ahol egy igazi zenés Szerb kitűnő, gazdag ebéden vettünk részt. Itt több fontos megbeszélést folytatott küldöttségünk, részben a vendéglátók képviselőivel, a kétoldalú kapcsolatok tartalmi kérdéseiről, új formák és lehetőségek kereséséről, valamint kétoldalú megbeszélésre került sor Bosznia jelenlévő tartalékos vezetőivel. Ez alkalommal adta át Elnök Úr a Szabadkai és Szegedi tartalékosok jelen lévő vezetőinek, együttműködésük 5. éve alkalmából készült közös okleveleket.

Köszönet a színvonalas, szívélyes vendéglátásért, a közös munkánkhoz nyújtott minden oldalú baráti segítségért, az együttműködésért. További eredményes munkát, felelősségteljes munkájukhoz sok sikert, erőt, egészséget, magán életükben sok boldogságot kívánunk!

Küldöttségünk Szabadkai útjával egy időben Bácska Topolyán tárgyalt Mindszenti vezetőségünk 3 tagja, Dávid István ny. mk. alezredes Úr vezetésével. Mindszenti küldöttségünk a legjobb emlékekkel tértek haza, és a Vöröskereszt szervezettel együtt tovább munkálkodnak az együttműködés fejlesztése, bővítése területén.


II. CIVIL NAP Mindszenten

A mindszenti Civil Szervezetek Tanácsa által 2008. szeptember 06.-án már második alkalommal került megszervezésre Mindszenten a II. Civil Nap, melyen helyi egyesületek látványos sport- és kulturális programok keretében mutatták be tevékenységük egy-egy szeletét.

Kora reggel kisbíró dobolta ki a II. Civil Nap rendezvényének programjait, mely a helyi civil szervezeteknek nyújtott lehetőséget egész nap a bemutatkozásra. A Civil Szervezetek Tanácsa két évvel ezelőtt jött létre Mindszenten azzal a céllal, hogy felkarolja, támogassa, összefogja tevékenységüket, képviselje érdekeiket, összehangolja a helyi önkormányzat és a szervezetek munkáját, valamint olyan rendezvényeket szervez, amely nagy tömegeket mozgat meg a városban.

A II. Civil Nap a délelőtti sportrendezvényekkel kezdődött, ahol a sportos mozgásé, a játéké volt a főszerep. Lehetett focizni, kerékpáros ügyességi versenyen részt venni, íjászkodni, kerekesszékkel akadálypályán versenyezni. Délelőtt került sor a helyi tűzoltók bemutatójára is.

A Magyar Tartalékosok Szövetsége Mindszenti Szervezete, a délutáni órákban a szegedi Toborzó Irodával közösen – Lele András százados és Bán Péter törzszászlós urakkal, a jövő nemzedék honvédelmi célzatú tájékoztatása érdekében – igyekezett emlékezetes élményt nyújtani, a katonai szolgálat és hivatás iránt érdeklődő fiatalok részére, amely nagymértékben emelte a rendezvény szakmaiságát, a programok színvonalát.

A szegedi Toborzó- és Érdekvédelmi Iroda munkatársai, az általános katonai ismeretektől – a hadtörténelmen keresztül – a hadikultúráig, sok új ismeretet nyújtó tájékoztatásban részesítették, a haza fegyveres szolgálata iránt érdeklődőket, mellyel nagy segítséget adtak a fiatalok honvédelemmel kapcsolatos ismereteinek gyarapításához. 

A délután folyamán, a rendezvény színhelyén felállított színpadon a szervezetek egymást követően adták a különböző kulturális műsorokat. Bájos zenés-táncos programmal szerepeltek az óvodások, akiket a helyi színjátszó kör követett, majd a népdalkör, s a citerazenekar adta elő programját. Nagy tetszést arattak a hastáncos lányok, akik két korosztállyal is szerepeltek a rendezvényen. Egyéni előadók követték az együtteseket, akiket ismét zenészek követtek. Ez így ment estig.

Nem volt véletlen, hogy a MATASZ sátra mellett, a helyi vöröskereszt elnöke dr. Abdul Rahim, tartalékos orvos alezredes, mint a Magyar Vöröskereszt Mindszenti Szervezetének elnöke és lelkes csapata, – térítésmentes egészségügyi szolgáltatás formájában – vérnyomást és vércukorszintet, valamint testsúlyt mért, a rendezvényen résztvevő jelentkezőknél.

A mérések során tájékoztatták az időskorú lakosságot, az időskori betegségekről (szív- és érrendszeri betegségekről, a keringési problémákról, a magas vérnyomás által az emberi szervezetben végzett pusztításról, illetve a cukorbetegségről) a kialakult betegségek megelőzéséről és leküzdéséről, valamint az elhízásról, az egészséges étrendről és a korszerű táplálkozásról.

Dr. Abdul Rahim tartalékos orvos alezredes mérte a jelentkezők vérnyomását és vércukrát.

Dr. Palotai Jenő nyá. Ezredes, a Magyar Tartalékosok Szövetsége Csongrád Megyei vezetője is meglátogatta feleségével a rendezvényt, melyen az ő egészségi állapotát is felmérte Abdul doktor lelkes kis csapata.
A vöröskeresztes aktívák által, a gyermekek részére szervezett ki-mit-tud a Magyar Vöröskeresztről tesztlapos versenyen eredményesen résztvevők pólót kaptak ajándékba.

A kiosztott pólóknál is nagyobb sikere volt annak a több kiló almának, valamint az apró vöröskeresztes ajándékoknak, ami szétosztásra került a gyerekek között.

Az este folyamán került megrendezésre a főzőverseny, melyre 23 szervezet nevezett be, majd az est fénypontja a „Dupla Kávé” zenekar fellépése. Az eredményes rendezvényt a „Jump” együttes hajnalig tartó koncertje zárta.


DÉLALFÖLDI RÉGIÓ
MATASZ ELNÖKÖK TALÁLKOZÓJA
Kiskunfélegyháza 2008. augusztus 29.

Kölcsönös egyetértés alapján találkoztak a Délalföldi Régió MATASZ vezetői a Kiskunfélegyházi repülőtéren, ahol egy ejtőernyős verseny vendégei is voltak megbeszélésükkel egy időben. A találkozón részt vett: Szabó János ny. alezredes Bács-Kiskun megyei, Éliás György ny. alezredes Békés megyei, és Dr. Palotai Jenő ny. ezredes Csongrád megyei elnök. Meghívást kapott Borszéki Tivadar ny. vezérőrnagy Elnök Úr és Kerekes Sándor ny. ezredes Úr, ügyvezető alelnök. Utóbbi Meghívottak más, halaszthatatlan elfoglaltságuk miatt a megbeszélésen nem vettek részt. 

A találkozóra a takarékosság, a hatékonyabb és eredményesebb tevékenység, egyszerűbb, és alkotóbb feltételek és lehetőségek keresése miatt került sor. Az eltelt évek alatt egyértelművé vált, hogy az országos tanácskozások nem igazán alkalmasak az úgynevezett „műhely tevékenység” a problémák elemző, alapos, kötetlen, régiónkat konkrét módon érintő megtárgyalására. Ezért döntöttünk, munkánk, ezen új formája mellett, az útkeresés jegyében. Természetesen fontosak a jövőben is az országos, főleg a döntésekhez szükséges küldött gyűlések is, de azoknak más szerepe van és lesz a jövőben is.

A megbeszélést egymás életútjának, munkájának, lehetőségeinek, kölcsönös megismerésével kezdtük, majd tájékoztattuk egymást területeinken a tartalékosok körében végzett munkánk tapasztalatairól. Munkánk, tevékenységünk kölcsönös megismerése után az alábbi kérdésekben közös véleményt alakítottunk ki. A jövőben is az elnökség munkáját könnyítve, akarjuk területünk, és az Elnökség munkáját segíteni és támogatni.

A MATASZ közhasznú, társadalmi szervezet, működésünket a szövetség alapszabálya, és alapdokumentumai határozzák meg, annak megfelelően fogunk a jövőben is dolgozni. Pártok és különféle politikai erők, politikai törekvéseit, vitáit, kezdeményezéseit, ezekben a részvételt a jövőben is kerüljük. A honvédelem általános célkitűzéseit, minden időben a törvényesen választott honvédelmi kormányzat határozza meg. A honvédelem állami feladat, abban a MATASZ mint a honvédelem ernyőszervezete tud eredményesen tevékenykedni.

Munkánk kulcskérdése a Honvédelmi Minisztériummal kötött kölcsönös előnyökön alapuló, együttműködési megállapodás lehet, és annak mértékétől, feladatoktól függő támogatás. Mint társadalmi „civil” szervezet, településeinken az önkormányzatokkal törekedünk jobb együttműködésre, találjuk meg helyünket a helyi közéletben, a fiatalok nevelésében. Katonai kiképzéssel, félkatonai, területvédelmi és más az alapszabályban nem szereplő tevékenységgel, szervezetek kialakításával nem foglalkozunk. Együttműködünk minden olyan közhasznú társadalmi szervezettel, melyek tevékenysége a MATASZ tevékenységével egyeztethető. Az „önkéntes aktív tartalékos” terminológia téves, ilyen a MH. Személyügyi tevékenységében nincs, alkalmazása megtévesztő, félre értésekre adhat okot.

Az Elnököt és az Elnökséget szabályosan és törvényes keretek között választottuk meg, elemi kötelességünknek tartjuk munkájukban, területünkön végzett munkánkkal támogatni. Javasoljuk, hogy az elnökség a továbbiakban is MATASZ egészének tevékenységével foglalkozzék, és kevesebb energiát fordítson egyes tagjainak alkalmi ötleteivel. Összetételét, egyes állománykategóriák alapján értékelni, szükségtelennek tartjuk. Nem baj az, hogy nyugdíjas katonák dolgoznak a szövetségben, de törekedni kell a szükséges helyeken a fiatalításra. Fontos, hogy a MATASZ Elnöke mindig egy olyan közismert, és köztiszteletben álló, tekintélyes „emblematikus” személy, lehetőleg tábornok legyen, akit a munkánk során a társadalom érintett része ismer.   Az elkövetkezendő év végén aktuálissá váló választásokra a tervezett jelöltekre vonatkozó elképzelések kialakítását kissé korainak, „idő előttinek” tartjuk, de egyebek mellett, erre is tekintettel leszünk.

Elemző munkánk során ki derült, hogy a helyzetünket alapvetően hasonló módon ítéljük meg. Mégis van néhány terület, ahol vannak eltérő tapasztalatok, melyek a helyi sajátosságokból, a lehetőségekből adódnak. Ezeket természetesnek hisszük, nincs ebben semmi olyan, melyen csodálkozni kellene, ez természetes.

Munkánk egyik (legfőbb) akadálya a működésünk alapvető anyag, eszköz és pénz hiánya. Ezek biztosítását, elsősorban saját bevételt teremtő vállalkozások indításában, és ezek, különféle úton történő támogatásában látjuk. Természetesen a jövőben is kérjük és várjuk a honvédség, és más együttműködők, kölcsönös előnyökön alapuló támogató együttműködését. Ezek ismert, és később pontosításra kerülő formáit keresni kell a jövőben is. De esetenként gondot jelent munkánk alapjában vett tevékenységi körének, módszereink, szervezeti és más formáinak pontosabb kijelölése, a megváltozott és a folyamatosan változó körülményekhez és feltételekhez való gyors, rugalmas alkalmazkodás. Gondot látunk a helyi feladatok önálló keresése terén is.

Eltérően ítéltük meg nemzetközi tevékenységünk tapasztalatait bizonyos területeken. Ennek fő oka az anyagi fedezet biztosítottsága, illetve hiánya. A formák és módszerek keresése, a partnerek érdeklődése, a szerzett tapasztalatok hasznosíthatósága és más okok további elemzése szükséges, hogy amíg az egyik területen kedvezőek, más területünkön ez a munka további elemzésre, finomításra szorul.

Békés megyei kedvező tapasztalat, hogy az ott élő és dolgozó pedagógusok, lényegesen nagyobb és hasznosabb részt vállalnak az iskolákban folyó hazafias, honvédelmi nevelőmunkából, a területeiken rendezett honvédelmi sport tevékenységből. Ennek részleteit tanulmányoznunk kell, ennek a pótolhatatlan tevékenységnek más megyékben történő meghonosítását, megszervezését, ösztönzők alkalmazását.

A megbeszélés hatékony, alapos, elemző, őszinte és konstruktív légköre miatt minden szempontból eredményesnek tekinthető. Eldöntöttük, hogy ezt követően minden évben, változó helyszíneken, ilyen jellegű, találkozókat fogunk tartani. Ezekre a jövőben is rendszeresen meghívjuk a MATASZ Elnökét, és ügyvezető alelnökét. A következő évben, Csongrád megyében fogunk találkozni. Végzett munkánkról rövid tájékoztató feljegyzés készül melyet minden évben, a rendezvénynek helyt adó Elnök készít el, és juttatja el az Elnökségnek tájékoztatás, és további felhasználás végett.  Kattintson a képre, ha nagyobb méretben szeretné látni!


I. TÚRI KUPA
EJTŐERNYŐS CÉLBAUGRÓ VERSENY
2008. augusztus 22-24.

Mezőtúr város illetékeseinek megkeresése alapján a MATASZ Szegedi ejtőernyős klubja, mint a Magyar Ejtőernyősök Szövetsége Tagszervezete ejtőernyős célba ugró versenyt szervezett a TUR FESZTIVÁL 2008 rendezvény sorozat keretein belül, az ottani csordajárási alkalmi terep repülőtéren. A városi események különféle helyszíneken, nagyon változatos, színvonalas eseményekkel, kulturális és sport rendezvényekkel nagy tömegeket érintett.

A rendezvény sorozat részét képezte az I. TÚRI KUPA ejtőernyős verseny, és Ejtőernyős Baráti Bajtársi Találkozó, mellyen az ország számos ejtőernyős csapatán kívül jelenvoltak a Szabadkai ejtőernyősök is, mellyel ez a rendezvény nemzetközi jelleget is kapott. A verseny Fővédnöke: Borszéki Tivadar ny. vezérőrnagy a MATASZ Elnöke, Védnökei: Dr. Boda József r. ezredes a Magyar Ejtőernyősök Bajtársi Szövetsége Elnöke, és Dr. Palotai Jenő ny. ezredes a MATASZ Csongrád megyei elnöke.

A verseny feladatainak anyagi, technikai szervezeti, szervezési és minden oldalú koordinációs lebonyolításának, egyáltalán nem egyszerű feladatait Csorba József t. hadnagy,  Szegedi tartalékos ejtőernyős csapata, és a Mezőtúri ejtőernyőzés iránt érdeklődő Társak vállalták és nagyszerűen teljesítették is.

A verseny közben A MATASZ és az Ejtőernyős Bajtársi Szövetség Elnöke tárgyalásokat is folytattak, melyek fontosak a két szervezet jövőbeni, működése, a rendezvények és a még színvonalasabb együttműködése szempontjából. Ilyen kérdés volt a 2009. év ejtőernyős rendezvényeinek anyagi és ejtőernyős technikai biztosításának kérdései. Az eddig alkalmazott körkupolás ejtőernyők, a MH. rendszeréből kivonásra kerülnek.  Az új technika igénybe vételére viszont, még nincsenek biztosítva a lehetőségek. A MATASZ és az Ejtőernyős Bajtársi Szövetség megállapodott abban, hogy az ejtőernyős katonai előképzés területén, a kölcsönös előnyök alapján javaslatot dolgoz ki a Honvédség számára, melyet a két szervezet vezetői a szükséges úton előterjeszti a HM. Számára. Ezzel teremtve meg a jövő évi képzés és versenyek feltételeinek rendszerét. Ennek igényes és szakmailag alátámasztott, írásos előkészítését Csorba József t. hadnagy a MATASZ Szegedi ejtőernyős klubjának vezetője vállalta el.

Természetesen a verseny alkalmat adott ismerkedésre, barátkozásra, sétarepülésre, tandem ugrások és a repüléssel és ejtőernyőzéssel kapcsolatos és más érdekességekbe valóbetekintésre, részvételre. A helyi lakosok közül, sokan érdeklődtek és éltek is ezzel a lehetőséggel. A rendezők egy kedves ajándékot is készítettek: egy kerámia érmet az I. Túri kupa alkalmából, melyet a verseny résztvevőinek adományoztak. Baráti segítségnek szántuk ez évi közreműködésünket, a jövőben, a tapasztalatokat felhasználva, már feltehetően a helyi tartalékosok fogják ezeket a feladatokat elvégezni. Jó alkalmak az ilyen és ehhez hasonló rendezvények a MATASZ munkájának megismertetésére és elismertetésére.


POLGÁRŐRNAP
SZENTES
2008. augusztus 2.

Megyei Polgárőrnapon találkoztak együttműködő Barátaink a Csongrád Megyei Polgárőrök Szentesen, ahol Országgyűlési Képviselők, a Megyei Közgyűlés Elnök Asszonya, több Országos Vezető, a társ Megyék Elnökei, megyei együttműködők, köztük a MATASZ, és nem utolsó sorban a megyei Polgárőr Egyesületek csapatai.

Bensőséges fogadtatás után, került sor az ünnepélyes megnyitóra, ahol a megnyitó beszédet Szirbik Imre  mondta, a Város Polgármestere, Országgyűlési képviselője, majd meleg hangon köszönte meg a Polgárőrök munkáját Magyar Anna a Megyei Közgyűlés Elnöke, és a PSZ. Alelnöke is köszönetet mondott a megye Polgárőreinek áldozatos munkájáért.

Elismerések, kitüntetések, jutalmak átadására került sor a legeredményesebb munkát végző polgárősök, közösségek, együttműködők részére. Elismerték munkájukat és anyagi, tárgyi jutalmakat adtak át az eredményes tevékenységükért.

Szép tartalmas bemutatókkal szórakoztatták, és nyújtottak maradandó élményeket, a Tűzoltóság, a Honvédség, a Vám és Pénzügyőrség, a Katonai Toborzó Iroda munkatársai. A Polgárőrök maguk is gondoskodtak a családias jó hangulatról. A ki települt csapatok főző versenyen is összemérték tudásukat, finomabbnál finomabb ételek készítésével vetélkedtek, és ebben csak nyertesek voltak, mindenekelőtt a nagyszámú érdeklődő, akik elfogyasztották a kitűnő ételeket.

Örömmel láttuk, hogy polgárőrök között számos tartalékos aktivistánk, különféle vezetők is többen voltak a résztvevők, és az elismerésben, részesültek között. Tény, hogy egy lakott településen a legaktívabb emberek jelentős munkát végeznek a helyi közösségek érdekében, a polgárőrségben, a helyi tűzoltók munkájában, és Ők a leglelkesebb résztvevői a tartalékos szövetség helyi szervezeteinek is.

Az egész napos program szép élmény volt a nagyszámú Vendég számára, ahol egész családok, gyerekekkel, idősebbekkel nagyon jól érezték magukat. Gratulálunk Polgárőr Barátainknak, együttműködő Partnerünknek, további munkájukhoz sok sikert, és jó egészséget kívánunk.


RUZSAI TARTALÉKOSOK
GROSZHASLACH, MARKRTBERGEL, PETERSAURACH
Németországi látogatása
2008. július 11. – 13.

A Bundeswehr Tartalékos Szövetsége Közép Frankföldi Vezetősége és a MATASZ Csongrád megyei Vezetősége együttműködési szerződése alapján, Csongrád Megyét a Ruzsai MATASZ klub képviselte, a Német Tartalékosok nagy kaliberű, fél automata fegyverekkel végrehajtott Marktbergel-i lövész versenyén. 

A küldöttséget Farkas András t. százados klub elnök vezette.
Tagjai: Katona Csaba t. zászlós
Lasanc István t. főtörzsőrmester
Bernáth László t. őrmester
Dávid István nyá. mk. alezredes voltak.

Az esemény egybe esett, Tartalékos Barátaink Veiszbron település Tartalékos és Katona Veteránok Egyesülete megalakulásának 100. évfordulós ünnepségeivel. Küldöttségünk, egy bensőséges, baráti, látványos, kitűnő hangulatú ünnepségen vett részt. A lövész versenyen a Ruzsaiak Tartalékosok jól megállták a helyüket, egyik versenyszámban III. helyezést értek el.

A küldöttség megtekintette a Petersaurach-i Katasztrófavédelmi, Mentő és Gyorsbeavatkozó
Tűzoltó alegység elhelyezési körletét és technikai eszközeit. Találkoztak itt is a település vezetőivel. A Polgármester Asszony részletesen tájékoztatta a vendégeket a település munkájáról a társadalmi szervezetek és egyesületek tevékenységéről, működési feltételeik biztosításáról.

A Magyar küldöttség javasolta, hogy Ruzsa és egy hasonló nagyságrendű település szívesen kötne kétoldalú megállapodást és a tartalékosok együttműködését, település szintű együttműködésre kellene bővíteni. Több Német Család él a településen, és ezzel a kapcsolatok tovább erősödhetnének. Ez a törekvés egyébként, megfelel a Tartalékosok megyei vezetőségeinek elgondolásával is. A Vendéglátók ígéretet tettek a javaslat tanulmányozására, és érdemi intézésére.

Minden településen a Vezetők és Társadalmi egyesületek vezetői fogadták és tájékoztatták a küldöttséget, széles körben találkoztak a települések lakóival. Kedvező volt küldöttségünk látogatása, megítélése, vendéglátóink örültek és viszonozták az apróbb ajándékokat.

A küldöttség találkozott a VdRBw megyei vezetőivel, Dr. Cordes ezredes Úrral, Lucke alezredes Úrral, és több más vezetővel. A küldöttség munkáját személyesen segítette és mindvégig velük volt Reinhardt Gernand t. őrnagy Úr a Német Tartalékos Szövetség Közép Frankföldi elnök helyettese.

A küldöttség hazaérkezés után ismételten összejött Szél János, alias „Pamacs” Barátunk erdei pihenőjében és egy hangulatos baráti vacsora keretein belül újra felidézték az eseményeket, melyen részt vett Dr. Palotai Jenő ny. ezredes a megyei elnök is. A résztvevők munkájáért, fáradtságos helytállásukért meleg szívvel mondott köszönetet. Munkájuk példaadó lehet a megye sok településének! Jó ez az út, tovább kell ezen menni! További lelkes munkára biztatta ennek a kitűnő közösségnek a tagjait!

Megkezdődtek a vállalt kötelezettségek teljesítésének formái, lehetőségeinek keresése. A Klub és az utazásban részvett közösség, őszinte szívvel köszönte meg Dávid István ny. mk. alezredes Mindszenti elnökünk segítő munkáját, kiemelkedő közreműködését, kitűnően segítette a csoport eredményes munkáját, melyet a klub oklevéllel és egy ajándék, emléktárggyal köszönt meg. A csoport egymás munkáját is nagyra értékelte, különösen, a 82 éves elnök, Farkas András t. százados tevékenységét. Valószínű, hogy Ő a MATASZ legidősebb tisztség viselője, mégis fiatalokat jellemző frissességgel végezte a munkáját. Fáradhatatlanul, ha kel autót vezet, lő, rádiózik, internetezik, tárgyal, pénz szerez, lőteret épít, részt vesz a település közéletében, mindenki ismeri, egy igazi nagyszerű „közösségi” Ember! További jó egészséget, hosszú boldog életet kívánunk! A csoport összes tagja is nagy felelősséggel, hozzáértéssel, példamutatóan teljesítette a feladatait. Köszönet a munkájukért!

Hangszer is előkerült, nóta is volt, ahogy illik. Késő este azzal keltünk fel a gazdagon terített asztaltól, hogy fárasztó volt, de megérte! A résztvevők számára egy szép élmény volt, a település számára egy nagy lehetőség, hogy újabb barátokat szerezhettek, a MATASZ számára pedig, egy olyan alkalom, ahol Németországban (Bajorország, Közép Frankföld) újabb jó hírét vehették a Magyar Tartalékosoknak. Előbbre léptünk azon az úton, hogy magyar és német települések tartalékosai és lakói újabb barátokra tegyenek szert.Kattintson a képre, ha nagyobb méretben szeretné látni!

- Fordítás német nyelvről -

A großhaslachi tartalékosoknak magyar vendégeik voltak
Partnerségi kapcsolatokra törekedtek
A településen megtartott fogadáson bemutatkozott a kerületi mentő-és tűzoltószervezet

PETERSAURACH (tudósítónktól) – Ezen a napon a kerek 1000 km távolságban lévő Rúzsáról volt egy magyar delegáció vendégként Petersaurach városában. A vendégeknek Lutz Egerer polgármester, az ülésteremben, egy fogadás keretében mutatta be a várost. Mivel a magyar delegáció tagjai a Großhaslachi Tartalékos Bajtársi Szövetség vendégei voltak, a tájékoztatón főként speciálisan erről – a településrészen folyó – tevékenységről esett szó.

A program során, Egerer polgármester úr tájékoztatójához kapcsolódott még két beszámoló, a területen folyó tűzoltói és a vöröskeresztes tevékenységről. Walter Schwab kerületi tűzoltótanácsos beszámolójában kiemelte az együttműködés fontosságát a tűzoltók és a tartalékos katonák között. A tájékoztatóban elhangzott, hogy a Német Tűzoltó Szövetségnek Ansbach kerületében 300 önkéntes tűzoltó egysége van, melynek minden tagja társadalmi munkában végzi feladatát.  Csak katasztrófák esetében vonják be a területen működő tartalékos szervezeteket a káresetek felszámolásába, illetve a Bundeswehrrel való kapcsolatfelvételbe és kapcsolattartásba.

Roland Eischer mentőtiszt, a Német Vöröskereszt Petersaurachi Készenléti Szolgálatának vezetője beszámolt a városban működő 50 fős készenléti mentős egység tevékenységéről. A szolgálat egy négy – fekvő – sérültet szállító gyorsbeavatkozó készenléti mentőgépjárművel és egy mobil vezetési-irányítási ponttal rendelkezik. A két gépjármű fel van szerelve a végrehajtandó feladatokhoz szükséges speciális gépekkel, eszközökkel, felszerelésekkel. Mindkét gépjármű legénysége feladatát társadalmi munkában, a kerületben, sőt szükség esetén regionálisan is végzi. A mentőtiszt tájékoztatójában rámutatott azokra a pontokra, – sőt magyarázattal is szolgált – ahol a vöröskeresztes mentősök és a tartalékos katonák közösen végzik feladataikat. Szólt a Petersaurachi egység együttműködésen alapuló tevékenységéről a 2002. évi magyar árvízi helyzet során, valamint az ausztriai labdarugó Európa Bajnokságon végzett munkájáról.

A magyar delegáció vezetője bemutatta a 2.600 lelket számláló és közigazgatásilag 12 hektáron fekvő Rúzsa települését, melynek egy harmada erdő, s ebből adódóan a tűzvédelem külön hangsúlyt kap. A település iskolával, óvodával, orvosi rendelővel rendelkezik, ahol két orvos is dolgozik. Továbbá található a településen egy idősek otthona és egy mentőállomás két mentő-gépkocsival. A tűzoltóság – a szükségeknek megfelelően – jól felszerelt és hatékony, mert a saját településen kívül még öt társtelepülés tűzvédelmét is ellátja.

A település tűzoltóparancsnoka főállású, aki mellett még négy fizetett tűzoltó teljesít szolgálatot a nap minden órájában. A település többi tűzoltója szolgálatát társadalmi munkában végzi. Rúzsa településen 28 egyesület, illetve egyéb szervezet működik, akik egymást támogatják.

A tájékoztatóban az is elhangzott, hogy a magyar településen a tűzoltók és a tartalékos katonák együttműködése dicséretes. A tájékoztatóból az is megállapítható volt, hogy a német és a magyar tartalékos szervezet között sok a hasonlóság. A nyelvi nehézségek ellenére határozott remény van arra, hogy a kapcsolatfelvételt követően egy pozitív folyamat indult el. Petersaurachban tolmácsként Dávid István tartalékos alezredes működött közre, aki tagja a Magyar Tartalékosok Szövetsége Csongrád Megyei Elnökségének, aki Magdeburgban végezte műszaki tanulmányait és így, nagyon jó német nyelvismerettel rendelkezik.

A vendéglátó német fél részéről a Hans Rudelsberger, a Großhaslachi Tartalékos Bajtársi Szövetség elnöke, valamint Reinhard Gernandt tartalékos őrnagy, a Mittelfrank Megyei Tartalékos Bajtársi Szövetség alelnöke vett részt a fogadáson. Gernandt tartalékos őrnagy úr volt az, aki – ezt a partnerségi kapcsolatot – a Bundeswehr tartalékosait – évekkel ezelőtt – a Magyar Tartalékosok Szövetsége rúzsai egységével összehozta. Ö az elmúlt évben Rúzsán járt, s ezért volt oly biztos abban, hogy ez a partnerségi kapcsolat működni fog. Ennek megfelelően terjesztette be a partnerségi kapcsolat felvételére vonatkozó javaslatát a Großhaslachi Tartalékos Bajtársi Szövetség küldöttközgyűlése elé, melyet az elfogadott. Ez lesz az első ilyen, magyarokkal felvett, magyar-német partnerségi kapcsolat Mittelfrank megyében.

A magyar vendégek, a háromnapos program keretében részt vettek egy nagy kaliberű, hadifegyverekkel, s a német tartalékosokkal közösen végrehajtott lövészversenyen, egy a Német Vöröskereszt Petersaurachi Készenléti Szolgálatának sérültet szállító, gyorsbeavatkozó készenléti mentőgépjárműveinek, valamint a helyi tűzoltóegység tűzoltó gépjárműveinek és felszereléseinek bemutatóján. Meghívást kaptak és részt is vettek a weißenbronni Tartalékos Katonák és Háborús Veteránok Egyesületének 100 éves jubileumi ünnepségén, ahol Heinz Henninger helyettes tartományi tanácsos külön, s meleg szavakkal üdvözölte a magyar vendégeket.

A háromnapos németországi tartózkodás eredményeképpen, a jövő évben kerül Rúzsán aláírásra, az az együttműködési megállapodásról szóló oklevél, melynek alapjait már régen lerakták, nyilatkozta a búcsúzásként a Großhaslachi Tartalékos Bajtársi Szövetség elnöke.


AKTUÁLIS
2008. július 14.

Továbbra is kérjük és várjuk észrevételeiteket, kérdéseiteket, javaslataitokat!
 
Demcsák Zoltán t. hadnagy, beszélgetés formájában kérdezi Dr. Palotai Jenő ny. ezredest a MATASZ Csongrád megyében felmerült néhány kérdésről.

Az önkéntes aktív tartalékos rendszer területén van e valami haladás, előrelépés, hogy állnak a dolgok ezen a területen?

Ezen a területen lényegében változás nincs. Folynak az elemző, alkotó eszmecserék, ebben a MATASZ szakszerű elemző munkát vállalt, ez a munka folyik.  A Honvédelem egészében állami feladat! Ez megfelelő időben, helyen, módon, anyaggal, eszközzel stb. biztosítva van. Ezért a MATASZ nak, Csongrád megyében ezzel foglalkozni nem kell. Én nem tudom a honvédelem összetett kötelezettségeit a jelenlegi feltételek mellett egyesületi keretek között elképzelni. Miképp a Vöröskeresztben sem lehet az egészségügy dolgait. A Vöröskereszt szintén közhasznú társadalmi szervezet, épp úgy nem vállalhatja fel az állami egészségügy, vagy a nyugellátás feladatait Vagy az önkéntes tűzoltó mozgalom, a tűzoltóság és a katasztrófavédelem feladatait, a KBT a közlekedés rendészet feladatait, és még sorolhatnánk olyan szervezeteket, melyek fontosak a társadalom életében, de felfogásom szerint tevékenységüket elsősorban ernyőszervezetként fejthetik ki eredményesen.

Ez természetesen nem jelentheti azt, hogy nincs szükség tartalékosokra! Sőt! Teljesen más szerepre vállalkozhat a tartalékos szövetség, melynek vannak realitásai, lehetőségei, és mert más állami feladatokat nem zavar, sőt kiegészít, támogatás is várható lehet a Honvédség részéről. Sokkal inkább azt jelenti, hogy ezt a problémát széles összefüggésekben át kell gondolni, és ahol kell szabályozni. Talán az őszre jut el ez az elemzés abba az állapotba, hogy az egy egészként vizsgálható lesz.

Az Elnökség sajtótájékoztatóján elhangzott, hogy a tartalékosok is szívesen vállalnának missziós feladatokat, ezt a legutóbbi tragédiák függvényében, hogy látod?

A Magyar Honvédség már nem egy tömeghadsereg. Létszáma lényegesen kisebb, de összetételét, képzettségét, szerkezetét, feladatait, képességeit tekintve egy profi hadsereg. Tartalékosainak is ilyennek kell majd lenni. A tartalékosokat missziós szolgálati feladatok teljesítésébe feltehetően csak akkor fogják be vonni, ha a követelményeknek meg fognak felelni. Ezek nem alacsony szintű követelmények. Vannak természetesen olyan „szakmák” melyek polgári képzettség szerint is azonosak ilyen tartalékosok, speciális kiegészítő felkészülés után, más megfelelősség esetén alkalmasak lehetnek missziós szolgálatra. Megyénkben is van ilyen tartalékos orvos, és más, aki már többször is vett részt missziós feladatokban.

Szomorú aktualitása van a kérdésednek! Ebben az ügyben még hosszú vizsgálatok fogják a részleteket tisztázni, és én nem vagyok egyáltalán szakértőnek, még a probléma igazán jó ismerőjének sem tekinthető. Az biztos, hogy ami a bekövetkezett tragédiákat illeti, sajnos pótolhatatlan veszteségei a Családnak, a Hadseregnek, Hazánknak. A tűzszerészeknek nap, mint nap veszedelmes, „alattomos ellenséggel” (robbanó anyagokkal) kell szembe nézni, és megküzdeniük, részben a saját maguk, a társaik, és sokszor békés emberek életének, testi épségük védelme érdekében. Nemes, de hihetetlen veszélyeket rejtő „katonai szakma” ez. Mindig is az volt. Ehhez hozzá szokni nem lehet. A műszaki katonák között is a legfelkészültebbek, állandó és folyamatos tanulás, képzés mellett tudják munkájukat végezni. Afganisztán háborús térség, szörnyű veszélyeket rejteget, és még nem vagyunk a dolgok végén. További veszélyes feladatok várnak katonáinkra, melyekre még jobban fel kell készülni. Ez nem amatőr feladat. Minden esetre katonáink a nemzetközi missziókban nagy ismertséget, tekintélyt vívtak ki Maguk és Hazánk számára, ezért Őket elismerés és megbecsülés illeti.  

2008. tavaszán egy Tartalékos konferencia volt Székesfehérváron a Tartalékosok helye szerepe a Hon Védelmében címmel, hogy látod ennek hasznosíthatóságát munkánkban?

Fejér megyei kollégáink kezdeményezték, az Elnökség, főleg a több nemzetközi résztvevő miatt kapcsolódott a konferenciához. Képviselőink, akik részt vettek tájékoztattak, hozzászólásukkal, hozzá járultak a konferencia sikeres munkájához. Az időközben elkészült szerkesztett anyagot áttanulmányoztam. Ebből három főbb elemet emelnék ki mindenekelőtt a vitaindító anyagot Dr. Czuprák Ottó alezredes Úr színvonalas előadását, Borszéki Tivadar Elnök Úr, Kovács Gyula alezredes Úr, Dávid István mk. alezredes Urak hozzászólásait, melyekben fontos elméleti, és gyakorlatias, használható gondolatok fogalmazódtak meg.

A külföldi vendégekről, hozzászólásaikról lehetne néhány szót?

A találkozón Cseh, Svájci, Német és Osztrák vendégek vettek részt, hazai vendégek mellett. A meghívott vendégek hozzászólásai tájékoztató jellegűek voltak. Bemutatták, hogy Hazájukban a tartalékosok, hogy élnek, milyen rendben, milyen anyagi és más feltételek alapján dolgoznak. Országaink közötti történelmi, kulturális, gazdasági, társadalmi különbözőségek miatt ezek az információk, bár érdekesek voltak, legfeljebb gondolatok ébresztésére, további hazai javaslatok tételére alkalmasak.

Tudjuk egyáltalán, mit akar a „Haza” kezdeni a tartalékosainkkal? Nem tudnánk, hogy mit kell tenni? Külföldi vendégektől várunk megoldásokat?

A Haza védelme nézetem szerint állami feladat! Ezt törvények, rendeletek, utasítások egész sora és rendszere határozza meg. Ezeket nem kell kitalálni. Ezeket a Magyar Honvédség szakszerűen, profi módon, nemzetközileg elismerten végzi. Nem hiszem, hogy a külföldi vendégek néhány perces hozzászólása alapján fognak illetékesek ilyen dolgokban dönteni. Ebben amúgy is a Parlament az illetékes. Tény, hogy a tartalékosok helyzete nem minden tekintetben van pontosan szabályozva, de megvan a jogalkotás törvényes rendje.

A Tartalékosok javaslatára illetékesek igényt tartanak, ezek megfogalmazása - tudomásom szerint - folyamatban van, a döntés, a szabályozás és a feltételek megteremtése, az országgyűlés kezében van.

A Hon Védelme tehát nem lehet egy, a gyülekezésről szóló törvény alapján létrejött közhasznú társadalmi szervezet felelőssége! Ez feltehetően, egy konszenzuson alapuló, politikai egyeztetések eredménye lesz. A MATASZ politikai tevékenységet nem folytathat. Én bízom abban, hogy Hazánknak meg vannak a jól felfogott egyetemes érdekei, és ennek felismerése megfogalmazása a Parlament hatásköre. Újabban kedveltté vált (az élet több területén) egyes kérdésekben a konferenciák szervezése. Bízom abban, hogy ebben az esetben a MATASZ nem díszlet volt egy divatos rendezvényhez. Ezekben célszerű összevetni a ráfordított időt, energiát és pénzt, a remélt eredménnyel. Ennek az „egyenlege” kell, hogy a társadalmi értelemben vett célszerűségre és a hasznosságra választ adjon. Át kell gondolni a részleteket, és annak alapján „kasszát készíteni” Megérte? Nem érte meg? A józanész a nem politikafüggő!

A Tartalékos Szövetségben sok a nyugdíjas katona, Tőlük elvárható e, hogy ismerjék a hivatásos, a szerződéses az önkéntes tartalékos szolgálattal kapcsolatos részleteket?.

Valóban sok közöttünk a nyugdíjas katona, és én ennek örülök. Annak már kevésbé, hogy kevés a fiatal. Nyugdíjas katonák egy „kész” egzisztenciával rendelkeznek, idejük, ismereteik tekintélyük, tapasztalataik, bőven vannak. Megtehetik, hogy szabad idejükből, társadalmi feladatokat vállaljanak. Sokan meg is teszik! Még jobban meg kellene őket is becsülni erkölcsi értelemben. Állítom, hogy ismerik, vagy amikor arra szükség van tájékozódnak, és tájékozottak az újabb részletekről.

Ha tisztázódik a MATASZ és a Tartalékosok pontos helye, elvárt szerepe, és ezekhez a feltételek biztosítottsága, akkor lehet és kell tovább lépni. Biztos, hogy fontos szerep vár, a jól működő családi háttérrel rendelkező, sikeres, tartalékos vállalkozókra, a katonai szolgálatot teljesített (és azzal szimpatizáló) 20 – 40 év közötti fiatalokra, de az egész társadalomra, pedagógusokra, családokra, néhány ismert népszerű tábornokra, katonai felső vezetőre.

Úgy gondolom nem helyes, az emberek teherbíró képességét messze meghaladó újabb terheket ki találni a társadalom számára, és adók formájában megfizettetni. Ez ellenérzéseket váltana ki. (ld. vizitdíjjal kapcsolatos népszavazás) Az meg egyszerűen tévedés, hogy a fiatalok között tömeges igény lenne a térítés nélküli önkéntes tartalékos katonai szolgálatra! Aki ezt hangoztatja, az nem ismeri ennek a korosztálynak a helyzetét, szándékait, életkori sajátosságait. (még a fizetett, szerződéses katona helyekre a toborzás sem megy egyszerűen) Ez tény! Ez nem lehet a Hon Védelmével kapcsolatos illúzió! Le kell tenni a rózsaszín, délibábos szemüveget! Ezt a parlamentben kellene elemezni, és törvényeket alkotni!

Az iskolák, főleg a középiskolák, a szakiskolák és szakközépiskolák, a kollégiumok irányában tervezett feladatok terén sikerült e előbbre lépni?

Több középiskolát, kollégiumot kerestünk meg, és javaslatot tettünk az adott tanintézetben a „Honvédelmi alapismeretek” tantárgyként való felvételre. Ez a tantárgy akár érettségi tárgy is lehet. A kötelező katonai szolgálat megszüntetésével jól érzékelhető a fiatalok körében a Honvédséggel kapcsolatos ismeretek hiánya, esetenként a téves elképzelések. E tantárgy oktatását a HM is különféle módon támogatja. Az Iskolákat, Tanárokat, megfelelő formában, érdekeltté kell tenni. Nélkülük nem megy!

Bár több kezdeményezést tettünk, elégedettek nem lehetünk. Pályázaton nyertünk némi pénzt, ezek a pénzek még konkrét formában nem állnak rendelkezésünkre. Most ezek jogszerű, célszerű, hatékony felhasználását tervezzük. Megkezdtük néhány jelentősebb sport, elsősorban ejtőernyős, lövész, és összetett honvédelmi verseny szervezését. Ezekre ősszel, az új iskolaévben kerülhet már csak sor. A MATASZ az Oktatási Minisztérium, és a HM. Együttműködésén is kellene gondolkodni, ez a kölcsönös előnyök alapján képzelhető el!

Sikeres nemzetközi tevékenységet, értékes külföldi kapcsolatokat ápol a MATASZ megyei vezetősége, hogy álltok ezen a területen?

A MATASZ egész tevékenységének sikeres része a külföldi tartalékos szervezetekkel meglévő, igen tartalmas tevékenysége. Ebben jelentős szerepe van a katonai jellegű, honvédelmi sportok és sporttevékenységek szervezése, rendezése, ezeken a kölcsönös szervezett részvétel. Szinte minden irányban a tevékenység rendszeres, az elért eredmények messze meghaladják a lehetőségeinket. Partnereink elismerően nyilatkoznak közös tevékenységünkről. Ebben több kiemelkedő tevékenységet végző társunk munkája van benne.

Ez évben már két alkalommal találkoztunk a Szerb Tartalékos Elöljárók Szövetsége Országos, Vajdasági, Tartományi és Szabadkai képviselőivel. Egyik alkalommal Szegeden, és egy alkalommal Szerbiában. Erre a második találkozóra a Dunai Katonai Flottilla zászlóshajóján a KOZARA fedélzetén került sor. Kivételesen egyedi és érdekes környezetben, kiváló hangulatban. Mindkét alkalommal folytattuk a kapcsolatok erősítését, népeink és szervezetink között.  Tevékenységünk összhangban van a MATASZ Elnökség céljaival. A kapcsolatok további erősítése és bővítése a cél.  Érzékelhetőek azok a kedvező folyamatok, melyek Szerbia, választásokat követő Európai politikájából következnek. Igaz a régi bölcsesség, és erre törekednünk kell: „a szomszéddal mindig barátságban kell élni” Ennek a mi térségünkben valóságos értelme van!

A Szerb Tartalékos Elöljárók Szövetsége 89. éve alakult. Az ünnepségekre évente változó helyszínen kerül sor.  Ebben az évben Szabadkán rendezik a központi ünnepségeket. Erre meghívást kaptunk. Meg kezdtük a testvér települések tartalékos szervezetei közötti együttműködés bővítését. Ez egy új feladat. A további együttműködés hatékonyabbá tétele érdekében kétoldalú koordinációs csoportot alakítottunk, amely meg kezdte működését.

Németországi Tartalékosokkal terv szerint pontosan mennek a dolgok. Közös sport versenyeken rendszeresen részt veszünk. Ruzsai klubunk, ezekben, a napokban vesz részt, egy Német falu tartalékosainak lövész versenyén. Még ebben az évben egy megyei küldöttség utazik Németországba, ennek részletei, és a feltételek megteremtése, megtervezése folyamatban van.

Hogyan tovább?

Úgy gondolom tevékenységünk, átgondoltan, a lehetőségeinknek megfelelően, mégis egy kicsit lassan halad. Várjuk azoknak a fontos kérdéseknek a kimunkálását, melyek a célok, lehetőségek és a feltételek egységének a meghatározását jelentik. Várjuk a tartalékosok jogállása terén lévő „joghézagnak tűnő” kérdések rendezését. Le kellene zárni a vitákat, a megvalósíthatatlan ötletek, számomra inkább a tájékozatlanságot tükrözik. Világos célokra van szükség. Meg kellene újítani, konkrétabbá tenni, (igények, lehetőségek, feltételek) azokat a megállapodásokat, melyek, a HM. Együttműködést, érintik.

A jövőben is távol kell maradnunk a pártok politikai vitáitól. Aki mégis politizálni óhajt, annak azt tudom ajánlani, hogy keresse meg politikai ízlésének leginkább megfelelő pártot, és ott folytassa hasznosnak vélt tevékenységét! A megyénkben minden MATASZ szervezet pedig, ezután is, működésük területén, keressék a lehetőségeket. A reális, valóságos igényekből induljanak ki, a helyi együttműködésük területén. Mellőzzék az illúziókat, a kölcsönös előnyökre törekedjenek és építsenek, vegyenek részt a helyi közéletben, végezzék a közhasznú munkájukat, mutassák be, ismertessék el magukat, ez járható út!

Kicsit hosszúra sikerül ez a beszélgetés. Remélhetőleg, olvasóinknak lesz türelme végig olvasni. Még lett volna további néhány kérdés. Köszönöm a válaszokat, további sikereket kívánok ehhez a nem mindig egyszerű, de szép munkához.


SZRVSZSZ – MATASZ TALÁLKOZÓ
PALICS – NOVI SAAD
2008. június 28.

Hivatalos baráti találkozóra került sor Szerbia Tartalékos Elöljárók Szövetsége Vezetősége és a MATASZ vezetői között Szerbiában Palicson és Novi Saadon 2008. június 28-án.

A Magyar küldöttség összetétele:
Dr. Palotai Jenő ny. ezredes megyei elnök
Bánki András t. mk. őrnagy megyei elnök h.
Dávid István ny. mk. alezredes Mindszent városi elnök
Lehel Zoltán t. hadnagy megyei vez. titkára

A küldöttséget a Vendéglátók a Horgosi határátkelőhelyen, illetve Palicson fogadták. A Szabadkai Vezetőkkel Palicson Voiszlav Raicsovics t. százados Szabadkai Elnökkel, Kovács Imre ny. alezredes és Vladimir Vecsics ny. ezredes, folytattak tárgyalásokat, közös reggeli közben, majd a Vendéglátók Novi Saadra kisérték, ahol az Országos és Tartományi Vezetőkkel, prof. Milorad Drobac t. ezredes Elnökkel, Gyorgye Malankovics t. őrnagy tartományi elnökkel, Boskó Pilippovics t. alezredes Novi Saad-i elnökkel, Szakállas Ottó t. századossal, a Szövetség külügyekért és PR. tevékenységért felelős tisztségviselőjével,  és az alkalomra meghívott más vezetőkkel folytattak hivatalos baráti megbeszéléseket.

A tanácskozás széles médiaérdeklődés mellett, a legszélesebb nyilvánosság előtt, a SZRVSZSZ legmagasabb szintű képviselői közreműködésével, a KOZARA hadihajón, a Dunai Flottilla zászlóshajóján zajlott.

A rendezvény során, további kétoldalú találkozóra került sor. Megbeszélést folytatunk Vendéglátóinkkal, és a rendezvényre meghívott Boszniai Tartalékos Szövetség Vezetőivel, Csavity Radomir ny. vezérezredes Úrral, ahol felvetettük a kétoldalú együttműködés lehetőségeit.

Felajánlottuk közreműködésünket a közép kelet európai országok tartalékosainak GAMINGI egyesülésével kapcsolatosan a közeledés és közvetítés lehetőségeit, melyet tárgyaló Partnereink köszönettel elfogadtak.

Az egész napos programot Vendéglátóink nagy alapossággal, körültekintéssel és igényességgel szervezték meg. Kitűnő hangulatról egy zenekar, a vendéglátásról a hadihajó személyi állománya, a barátságról a nagyszámú meghívott Tartalékos vezető és tisztségviselő gondoskodott, a több száz fős vendégsereg legnagyobb megelégedésére.

A rendezvényre a Török hódoltság idején zajlott Rigómezei csata emlékére évente emlékeznek a Szerb tartalékosok, és az ez évben elhatározott szorosabb együttműködés keretein belül kaptak meghívást a MATASZ képviselői.

A tárgyalások során felmerült, hogy, az eddigi rendezvényeket folytatva és bővítve folytatjuk közös megemlékezéseket, sport, kulturális rendezvényeinket, főleg a határ közeli területeket tekintve (Szeged-Szabadka, Baja-Zombor) és újabbakkal bővítve, (Zenta-Hódmezővásárhely, Mindszent stb.) de lehetőségeinket tekintve tovább fejlesztjük eddigi jó, emberi kapcsolatainkat.

Szintén a szorosabb és rendszeresebb együttműködés keretein belül meghívják a magyar fél képviselőit a Szerb Tartalékos Szövetség megalakulásának 89. évfordulója országos ünnepségére, melyet ebben az évben Szabadka rendezi. A meghívást köszönettel elfogadtuk.

Érdekes, hogy az együttműködés formái és rész kérdései között a barátság, a jó szomszédság, a sport, a kultúra, az egészséges életmód, a környezetvédelem, a helyes közlekedésre nevelés stb. kérdései szerepeltek. Úgy tűnik, erre van igazi érdeklődés, és megfogalmazódott, hogy talán nem elérhetetlen, hogy a határok, ellégiesednek, és nem elválasztó vonalak lesznek népeink, országaink között, hanem összekötő kapcsok.

A Magyar Tartalékosok Küldöttségének tagjai elismeréssel és köszönettel nyilatkoztak a rendezvényről, a Vendéglátók Barátságáról. Hosszú időre szóló élményben volt részünk. Köszönjük! Ez a rendezvény szerényen, de biztosan hozzájárult, és erősítette a két szomszédos ország barátságát és tartalékosaink közötti együttműködést.


MIRE VAN SZÜKSÉG?
MIRE VAN LETŐSÉGÜNK?
MIT TEHETÜNK?
Baráti összejövetel Szegeden.
2008. június 27.

Ezek nagyon egyszerű, de fontos kérdések, főleg MATASZ vezetők számára, most amikor újra kell gondolni egész tevékenységünket. Ezekre a kérdésekre nem lehet igennel és nemmel, nem lehet hibátlan és egyedül alkalmazható válaszokat adni. Ilyen alkalmakkor újabb és újabb kérdések és válaszok fogalmazódnak meg, melyek között sok az értékes, okos gondolat.

Egy baráti összejövetelt tartottunk a MATASZ Csongrád megyei vezetői részére, ahol vezető társainkkal, Feleségeinkkel, valóban kötetlenül beszélgettünk múltunkról, jelenünkről és talán a jövőnkről is. Nem azzal a szándékkal jöttünk össze, hogy egyetlen kérdést is eldöntsünk. Célunk az volt, hogy ismerkedjünk, beszéljünk őszintén, készüljünk arra az elemző, tisztázó gondolatcserére, ami válaszokat adhat a tartalékosok jelenleg talán „függőben lévő” kérdéseire.

Abban biztosak vagyunk, hogy ebben a kérdésben a honvédelemmel összefüggésben fontos politikai konszenzuson alapuló politikai döntésekre van szükség! Ezeket a döntéseket a Parlamentben fogják meghozni, melyeket a mindenkori honvédelmi kormányzat fog megfogalmazni, és a végrehajtásához szükséges feltételeket biztosítani. Úgy gondoljuk, hogy a MATASZ és tagjai az egyesületi tevékenységük során ne politizáljanak! A MATASZ véleményét az Elnökség fogalmazza meg! (szakszerű, tárgyszerű, demokratikus elemző vita alapján) Úgy tűnik a parttalan politikai színezetű viták, inkább bomlasztják a kialakuló közösségeket, inkább az összetartó, mint a szétválasztó, kirekesztő gondolatok a jobbak. Ha nem így járnánk el, csak kárt tudnánk a Szövetség és a magunk számára okozni.

Helyben, abban látjuk lehetőségeinket, hogy a Haza, a Honvédelem ügye iránt érdeklődő társaink számára hozzuk létre az egyesülési törvény alapján azokat a klubokat, egyesületeket, ahol jól érezhetik magukat, és erre a lehetőségeink megvannak. Teljesíthetetlen, a honvédelem illúziójától befolyásolt délibábos álmokat nem követhetünk.

Több lehetőséget látunk a családokban, iskolákban, egyesületeinkben a hazafias, honvédelmi, technikai, sport, kulturális területeken folyó hazafias honvédelmi nevelőmunkában a részvételre. Erre van lehetőségünk, és ezt tehetjük is. Ehhez várunk és kérünk a jövőben több támogatást és segítséget. Állandóan értékeljük, elemezzük helyzetünket, és teszünk javaslatokat a helyzet alakítására. Itt a nyár a pihenés, erőgyűjtés ideje. Minden Társunknak köszönjük az értékes, nélkülözhetetlen munkáját, jó pihenést kívánunk!


V. TARTALÉKOS
EJTŐERNYŐS NEMZETKÖZI
NÉGYTUSA VERSENY

Szeged 2008. június 20 – 22.

Ötödik alkalommal került sor Szegeden a már megkedvelt és négy tusára bővült tartalékos ejtőernyős tusa versenyre. Négy ország tartalékos ejtőernyős csapata kapott meghívást. Már az elmúlt évben új verseny elemként került be az úszás a programba, és azonnal meg is kedvelték a résztvevők. Ebben az évben, nem kis nehézségek árán, három helyszínen került megrendezésre. A regisztráció és ünnepélyes megnyitó a Toborzó Irodában, az ejtőernyős ugrások a Szegedi repülőtéren, az úszás a Szegedi sportuszodában, a tájékozódási futásra, és a lövészetre a Ruzsai erdőkben, illetve a helyi lőtéren került sor.

Egymást már jól ismerő Barátok - Ellenfelek sportszerű küzdelme, nemes versengése jellemezte az egész versenyt, valamennyi tusa minden versenyét. Sokszor centiméterek, másodpercek, egy – egy köregység döntött a versenyben.

Nagyfokú társadalmi összefogás, önzetlen munka, a Hadsereg segítése végül minden akadályon átsegítette a rendezőket, szervezőket, a lelkes közreműködőket. A versenyzők, főleg a győztesek, elégedettek voltak a szervezők munkájával. A festői környezetben készült finom vacsora, a nagyszerű társaság, az új élmények feledhetetlenek voltak minden résztvevőnek.

A legnagyobb elismerés illeti: Csorba József t. hadnagy Barátunkat, aki államvizsga felkészülés szüneteit is a verseny szervezésére fordította, segítő ejtőernyős társait nehéz és felelős munkájukért, Farkas András t. százados Urat, Ruzsai MATASZ Elnökünket, Demcsák Zoltán t. hadnagy Urat, a nyomdai, grafikai munkájáért, Mészáros Antal őrnagy Urat, Katona Csaba t. zászlós Urat, és a Honvéd Helyőrség Parancsnokát Farkas Imre ezredes Urat, és még hosszasan kellene sorolni azok neveit és munkájukat, akiket köszönet, dicséret és elismerés illet.

Bár itt a nyár a szabadság és a pihenés ideje, de már megkezdtük az előkészületeket, az őszi nemzetközi tartalékos ejtőernyős célba ugró verseny előkészületeire. A verseny színvonalát illetően, elvárásaink évről évre nőnek, a lehetőségeink, főleg az anyagiak egyre kevesebbek, ezért társaink önzetlen munkája egyre nagyobb olyan érték, amit semmivel helyettesíteni nem lehet. A nézők, érdeklődők igen nagy érdeklődéssel, elismeréssel adóztak a versenyzők teljesítményéért. Ebben az évben a hazaiak igen jó eredményeket értek el.

Összetett egyéni versenyben I. helyezést ért el: Nagy István tizedes 16.01 p.(jobb eje. eredm.)
II. helyezést ért el:  Szilágyi Levente szds. 16.
III. helyezést ért el:  Csorba József hdgy. 16.11 p.

Összetett csapat versenyben  I. helyezést ért el: MH. 34. Bercsényi csapat 8. pont.
II. helyezést ért el:  Szeged I. csapat 10. pont.
III. helyezést ért el:  KOLIBRI 11. pont.

A típus vizsgát tett új ejtőernyősöket, annak rendje és módja szerint „avatták” Papp János Barátunk kitűnő vacsorával tette ismét emlékezetessé ezt a már hagyományosnak tekinthető tartalékos ejtőernyősök ez évi versenyét.

Ez a rendezvény (de a múlt heti Szatymazi repülőnap) is mutatja, hogy egy társadalmi alapokon működő Közhasznú társadalmi szervezet, mint a MATASZ összefogással és támogatással, Társaink önzetlen, hasznos és nélkülözhetetlen munkájával is, legfeljebb ilyen, és ehhez hasonló rendezvények rendezésére, a Társadalom Hazafias Honvédelmi nevelőmunkájában való eredményes részvételre, a Tartalékosok egyesületi jellegű társadalmi összefogására képes. Támogatással eredményesen működő közösség szervező és formáló,  ernyő szervezete lehet a Magyar Honvédségnek. (MH. Népszerűsítése, megismertetése, PR. tevékenység, kedvező kép alakítása, pályára irányítás stb.)


 

"Tettekben is megmutatható, mi a hazafiság"

Nem voltak éppen eseménytelenek az elmúlt hetek az átfogó honvédségi kérdések tekintetében: Vadai Ágnes honvédelmi államtitkárral a tartalékosok helyzetéről, a pápai C-17-es repülőtérről és az aktuális környezetvédelmi-területrendezési vitákról beszélgettünk.

Mit érzett, amikor értesült a héten történt tragikus afganisztáni eseményről?

Mélyen megrendített Kovács Gyula posztumusz hadnagy tragikus halála. Az alig harminc éves fiatalember hősi halált halt egy másik nép, a társak biztonságáért. Tisztában volt küldetése veszélyeivel, hiszen a Magyar Honvédség egyik legfelkészültebb tűzszerésze volt. Az általa alkalmazott technika, felszerelése a legmodernebb volt, de úgy tetszik, van, ami ezen is kifog: a brutalitás, az oktalan pusztítani vágyás. Alapos vizsgálatnak kell kiderítenie, kik és hogyan voltak képesek ilyen módon pokolgépet robbantani. Tudjuk, rajta ez már nem segít, az élőket azonban megóvhatja, ha Kovács Gyula halála körülményeit pontosan fel tudjuk térképezni. Részvétemet fejeztem ki családjának, s a tűzszerész társakkal, az egész honvédséggel együtt gyászolom őt.

A múlt hét itthoni eseményeire rátérve: hosszú évek óta folyik a vita, de most úgy látszik, kormány és ellenzék végre dűlőre jutott a tartalékos-kérdés rendezését illetően. Miben különbözik a most benyújtott ellenzéki előterjesztés az eddigiektől?

Elsődlegesen abban, hogy Simicskó képviselő úr végre megértette: a területvédelem Magyarországon a honvédség monopóliuma, amiről az Alkotmány is világosan rendelkezik. A honvédelmi törvény egyértelműen megfogalmazza, kik alkotják a haderőt, és ebben a tartalékos állomány is megjelölésre kerül. A „területvédelmi erő” megjelölés tehát nem politikai alapon, hanem alkotmányos megfontolásokból nem fogadható el. Ami a tartalékos haderőt illeti, az természetesen évek óta működik Magyarországon, és már az önkéntes haderőre való átállás előtt is létezett, azonban a mai rendszerben nagyobb motiváció szükségeltetik ahhoz, hogy valaki ennek tagjává váljon. Ha valakinek évente kétszer két hetet gyakorlatozással kell eltöltenie, kiesik a munkából, mi pedig természetesen nem szeretnénk azt, hogy a tartalékosok elveszítsék a munkahelyeiket: éppen ezért meg kell találni a megfelelő ösztönzési formákat a munkaadói és a munkavállalói oldalon egyaránt. Az országgyűlési határozat nagyon jó alkalmat teremt arra, hogy több más minisztériummal karöltve áttekintsük, mivel lehet ösztönözni a feleket, és létrejöjjön egy jól funkcionáló tartalékos rendszer.

Milyen típusú ösztönzőket tudnak elképzelni?

Többféle ötlet is létezik, azt ugyanakkor látni kell, hogy az önkéntes tartalékos rendszer felülvizsgálata nemcsak a honvédelmi tárca érdekkörébe tartozik. A szükséges pénzügyi vagy szociális ösztönzők meghatározásához és szociális és munkaügyi, vagy akár a pénzügyi tárca közreműködésére is szükség van. Én személy szerint egy olyan verziót is el tudok képzelni, hogy a START-kártya mintájára létrehozott juttatásokkal kedvezzünk azon munkaadóknak, akik elengedik a munkavállalóikat a tartalékos rendszerbe. Ez egy lehetőség a sok közül, és úgy láttam, Simicskó képviselő úr is kedvezően nyilatkozott vele kapcsolatban. Azt ugyanakkor hangsúlyoznám, hogy átfogó pénzügyi és jogi hatásvizsgálat még nem készült a témában. Ami pedig a munkavállalói oldalt illeti, ismertebbé kell tenni a rendszert a toborzás folyamatában is, hiszen lehet, hogy van, aki nem is tud erről a lehetőségről, pedig van benne annyi patriotizmus, hogy szívesen töltene el néhány évet ebben az állományban.

A nemzetközi gyakorlat meglehetősen eltérő a tartalékos haderő részarányát tekintve, Nagy-Britanniában 40 százalék fölött van a hadsereg összlétszámához viszonyítva, máshol lényegesen kevesebb ennél. Mi lenne az ideális Magyarországon?

Lehet, hogy túlzó álom, de úgy gondolom, alapvetően mindenkinek részesülnie kellene egy bizonyos honvédelmi nevelésben. Ha ma Magyarországon arról beszélünk, ki a magyar, ki a nagyobb magyar, ez általában szavakban jelenik meg. Az önkéntes tartalékos rendszer egy jó megoldás lehet arra, hogy tettekben is meg lehessen mutatni, mi az a hazafiság. Konkrét számot nem mondanék, de annak örülnék, ha minél több 18 évesnél idősebb hölgy és úr kipróbálná magát ebben a rendszerben, és készen állna, ha a hazának, a nemzetnek segítségre van szüksége.

A szervezeti kereteket illetően szintén számos különböző példát láthatunk magunk körül. Hogyan épülne fel a magyar tartalékos rendszer?

Egyértelműen csak a Magyar Honvédség keretein belül képzelhető el a rendszer, hiszen mint ahogyan azt említettem is, ez az Alkotmányból is következik. Mivel eddig nem beszélhettünk túl nagy létszámról, azt sem lehetett felmérni, hogy a szervezeti felépítést miként lehetne megfelelően meghatározni. Vannak persze elképzeléseink, de úgy vélem, a szerkezet, a szervezeti egységek kialakítását a hadseregre kell bízni. A politikának nincs is módja ebbe beleszólni, és nem is szabad beleszólnia. Biztos vagyok benne, hogy a vezérkar nagyon határozott iránymutatást nyújt majd ezt illetően. Első lépésben, októberig mindenesetre a megfelelő ösztönzőket kell megtalálni, a megfelelő szervezeti keretek kialakítása inkább közép- és hosszú távú program.

A Magyar Tartalékosok Szövetsége álláspontja szerint üdvös lenne, ha a tartalékos állomány tagjai a missziókban is részt vehetnének. Mit gondol erről a felvetésről?

Mivel a honvédelmi tárcát egyelőre hivatalosan nem keresték meg ezzel a kéréssel, hivatalos álláspontot nem tudok mondani, csak a személyes véleményemet. Aki tartalékosként tagja a honvédségnek, évi korlátozott mennyiségű kiképzésben vesz részt, miközben a Magyar Köztársaság olyan missziókat teljesít külföldön, ahol az állomány legjobbjaira van szükség. Éppen ezért nem tartanám helyesnek, hogy például Afganisztánba küldjünk ki olyan embereket, akik évente 4 vagy 6 hetet gyakorlatoznak, hiszen minden misszió kapcsán kiemelt fontosságú katonáink biztonsága – és ezen keresztül mások biztonságának megőrzése. Aki misszióba szeretne menni, azt örömmel látjuk szerződéses katonaként.

Talán korai még az előkészítés e szakaszában ezt firtatni, de milyen forrásigényeket támasztana a tartalékos rendszer kialakítása?

Akkor lennék a legboldogabb, ha minél többe kerülne, ez ugyanis azt jelentené, hogy sok kedvezményt tudtunk biztosítani minél több munkaadónak és munkavállalónak. A rendszer valóságos működéséhez közép- és hosszútávon szükséges összeget egyelőre még csak megbecsülni sem merném, ennek folyamatában kell kiderülnie.

Térjünk át más, szintén akut témára. Mik vezettek azon félreértésekhez, amik a honvédségi kezelésű területek kapcsán figyelhetőek meg az utóbbi hetekben?

Az utóbbi hetekben civil szervezetek azzal ostromolták az országgyűlési képviselőket és a sajtót is, hogy a Magyar Köztársaság területén teljes honvédelmi hatalomátvétel történik, mert az Országos Területrendezési Tervbe új fogalomként bekerült a kiemelt jelentőségű honvédelmi terület kategória. A félreértés a törvényjavaslat és a módosító javaslatok ismeretének hiányából fakad. Erre a megfogalmazásra azért van szükség, mert a területrendezési tervekben települési és megyei szinten már rendezték a honvédelmi területek kérdését, országos szinten azonban nem, így az a döntés született, hogy az Országos Területrendezési Tervbe is bekerüljön: Magyarországon léteznek olyan területek, melyek a Magyar Honvédség kezelésében vannak, és a honvédség, illetve a NATO-szövetségesi kötelezettségek teljesítését szolgálják. Világossá tettük, hogy ezek az objektumok természetesen továbbra is a magyar állam kizárólagos tulajdonát képezik. Kifogásként jelezték a civil szervezetek, hogy egész városok benne vannak ebben a kategóriában, de ennek is megvan az oka: a megyei és a települési területrendezési terveknek kell telekhatár pontossággal meghatározni, melyek azok a laktanyák, erdők és egyéb területek, melyeket a honvédség használ. Nem gondolom, hogy például Debrecenben bárki is kifogásolná, hogy ott van egy laktanya, ahol katonák dolgoznak… A problémák egyik oka, hogy sokan azt hiszik: a honvédelmet és a környezetvédelmet szembe kell állítani egymással, miközben ezek egymást nem kizáró értékek, hanem teljesen összeférnek egymással. A honvédségen belül összesen 232 jogszabály rendezi a környezetvédelemmel kapcsolatos kérdéseket. Azt gondolom, ez nem kevés. Ezeket természetesen a honvédség betartja, és a környezetvédelem nem kizárólag a környezetvédő civil szervezetek monopóliuma.

A másik vita a nemzetgazdaságilag kiemelt építési beruházások elősegítéséről szóló törvényjavaslat, amit egyszerűen csak „gyorsítótörvényként” emlegetünk, mivel felgyorsítana bizonyos beruházásokat. Itt is megjelenik a kiemelt jelentőségű honvédelmi terület kategória, de rajta komoly önkormányzati kontrolljoggal, hiszen az ilyen területeken történő építkezésnél első fokon a kerületi vagy a települési jegyző, másodfokon pedig az állami főépítész jár el szakhatóságként. Tehát nemhogy egyszerűbb lesz építkezni, hanem éppen szigorúbbá válnak a szabályok, az önkormányzatok pedig több beleszólással rendelkeznek majd.

Azt kellene végre megérteni ebben az országban, hogy az itt jelenlévő nagyon sok érték és érdek közül egyik sem tud primátusban lenni a többivel szemben: az Alkotmányból fakadó feladatait a Magyar Honvédségnek kötelessége ellátni, és hozzáteszem, érdeke is, hiszen mi magunk is itt élünk. A tárca környezetvédelmi szempontból minden beruházása esetében a legnagyobb körültekintéssel járt el, és ez a jövőben is így lesz. Akik ezt a vitát gerjesztik, azt hangsúlyozzák, hogy a környezetvédelmi érdekek minden mást felülírnak, én azonban úgy gondolom, minden érdeket mérlegelni kell. Az önkormányzatok nagy jogosultságokat kapnak azáltal, hogy minden esetben a tárcán kívüli emberek bírálják majd el, hogy lehet-e építkezni vagy sem.

A pápai C-17-es repülőtér kapcsán viszont szerencsére nem látni ilyen vitákat.

Itt teljes konszenzus van, ami egy nagyon fontos példa kell, hogy legyen a magyar politikai elit számára. Pápa város fideszes polgármestere és Gőgös Zoltán, az FVM szocialista államtitkára közösen képviselte a település érdekeit, az Országgyűlésben pedig valamennyi párt hozzájárulását adta, hogy a nyáron ide települjön az első C-17-es gép, illetve a hozzájuk tartozó 160 fős személyzet. Az a tény, hogy a NATO légiszállításait kezelő szervezet is ide települ, különösen jelentős tény, mert az új NATO-tagok közül Magyarország adhat helyet először ilyen intézménynek. A parlamenti pártok között ebben az ügyben is egyetértés volt. Már a szerződés és az azt megelőző verseny kapcsán is óriási elismerés érte Magyarországot, és a továbbiakban is kiemelt lehetőség nyílik, hogy még ismertebbé tegyük a magyar képességeket. Pápa város lehetőségei szintén nem elenyészőek, beszéljünk itt akár az útépítésről és az egyéb fejlesztésekről, vagy akár csak arról, hogy oda járnak majd vásárolni a bázison dolgozók. Nem véletlen, hogy ebben az ügyben a kormánypártok és az ellenzék között egyetértés volt, és mindannyian azon igyekeztünk, hogy minél előbb tető alá kerüljön a megállapodás.

Mindez elég jó cáfolata azon ellenzéki bírálatoknak, hogy hazánk utolsóként kullog a szervezeten belül a vállalások tekintetében…

Erre szoktam mondani azt, hogy az üléspont határozza meg az álláspontot. Budapesten egész más a perspektíva, mintha valaki valahol a helyi sajtónak nyilatkozik, vagy éppen külföldről akar valamit a kormánynak üzenni. Azt a vitát, hogy a NATO-ban ki hogy teljesít, elég terméketlennek tartom. Tavaly Magyarország a GDP 1,21 százalékát költötte honvédelemre. Több hivatalos tárgyaláson jártam NATO-országokban, és mindenütt egyetértettünk a partnerekkel abban, hogy fontos a hadi kiadásokra fordított abszolút érték, de a NATO bizonyos képességeket még úgy sem tudott ellátni, hogy számos tagállam tartósan sokat költött védelemre. Ennek az az oka, hogy a pénzek elköltése nem volt mindig hatékony: hiányoztak a szállítógépek, a helikopterek és még sorolhatnám. Vagyis az összeg nagysága mellett az is ugyanilyen fontos, hogy mire fordítjuk a rendelkezésre álló forrásokat. Éppen ezért a jövőben egyre gyakrabban jönnek majd létre olyan konzorciumok, mint amilyen például a C-17-esek állomásoztatása kapcsán is: ebben velünk együtt 13 NATO-tag és két NATO-n kívüli ország vesz részt. Vannak ugyanis olyan beruházások, amiket csakis összefogva lehet megvalósítani, mert drága a technológia, és ezt tudomásul kell venni. Magyarország természetesen nem kullog hátul semmilyen tekintetben, hiszen van olyan ország, ami nálunk GDP-arányosan is kevesebbet költ. A miniszter úr épp most jelentette be Kanadában, hogy a szárazföldi erők nagyságához mérten az Egyesült Államok és Nagy-Britannia után Magyarország a harmadik legjelentősebb erő a nemzetközi missziókban. Katonáink felkészültségéről, fegyelmezettségéről és tevékenységéről mindenhol a legjobbat lehet hallani. Persze boldogabb lennék, ha GDP-arányosan is többet költhetnénk a honvédségre, de tudomásul kell venni, hogy ennyi van. Ha pedig ennyi van, akkor ezt a pénzt kell a lehető leghatékonyabban elkölteni. Azon ellenzéki képviselőknek, akik folyamatosan kritizálják a HM költségvetését, annyit szeretnék mondani: ha annak idején, 2001-ben megfontoltabb döntés születik néhány beszerzés ügyében, lehet, hogy ma lényegesen nagyobb összeget tudnánk fordítani egyéb honvédelmi kiadásokra. A lényeg azonban az, hogy vállalásainkat külföldön és itthon egyaránt el tudjuk látni, illetve az a tény, hogy a társadalomban a honvédség a harmadik legelismertebb szervezet. Vagyis a magyar katonák jól végzik a munkájukat.


FIUK-LÁNYOK!
GYERTEK, VÁRUNK BENNETEKET
LEGYETEK PILÓTÁK, KATONÁK!
SZATYMAZ
2008. június 15.

II. REPÜLŐNAP ÉS PÖRKÖLTFŐZŐ VERSENY
A SZATYMAZI REPÜLŐ TÉREN!

A múlt heti tervezett időpontot a Medárd napi kedvezőtlen időjárás ugyan, még megtudta zavarni, el kellett a rendezvényt halasztani, de ezen  héten –ha nem is maradéktalanúl-kedvezett az időjárás a rendezőknek, és az érdeklődőknek.

A szervezők a környék lakosságának kikapcsolódást, szórakozást, részben a környéken élők körében a repülés meg ismertetésének és népszerűsítésének, célját tűzték maguk elé. További cél a fiatalok és érdeklődők tájékoztatása, és nem utolsó sorban a foglalkozást és hivatást kereső fiatalok körében a katonai pálya iránt érdeklődők figyelmének fel keltése a katonai hivatás, a katonai repülés iránt. A terv megvalósításához, nagymértékben hozzá járultak a környező Települések, Önkormányzatok, Polgármesterek, Együttműködő Partnerek, Támogatók, Segítő Társak. A rendezvényt igen nagy érdeklődés kísérte.

A repülés, a hazafias honvédelmi nevelés és a pályára irányítás évtizedes tapasztalatokkal rendelkező avatott szakemberei Molnár Géza t. százados, Csikós József t. hadnagy és sokan mások tájékoztatták az érdeklődőket a repülésről, a repülés különféle ágazatairól, a sportrepüléstől, a mezőgazdasági jellegű repüléseken át egészen a katonai repülésig. Ők tartalékos tisztek, hosszú tapasztalatokkal rendelkeznek ezen a területen. Neves katonai pilóták több nemzedékét ismertették meg a repülés alap elemeivel, szerettették meg Velük a katonai hivatást, indították el egy szép, nemes, felelősségteljes élet útján.  Részletes szakmai jellegű tájékoztatás, emberi magatartásbeli és sokoldalú más tájékoztatás mellett a bemutató repülésen át egészen az „utas repülésig” alkalma volt az érdeklődők egy részének a konkrét „tapasztalatszerzésre”

A repülés elkötelezett, fegyelmezett, művelt, „megszállott” embert követelő sport, szakma, és egyben egy hivatás. A kívül álló ember számára nehéznek tűnő, mégis nagy szorgalommal, odaadással meg szerezhetőek azok az ismeretek, melyek birtokában, egészségi alkalmasság és sok más lehetőség egybe esése esetén van esély a pilótává válásra. A bemutató egybe esik a Magyar Honvédség pilóta toborzó törekvéseivel.

A jelen lévő Dr. Palotai Jenő ny. ezredes a MATASZ megyei elnöke ezzel kapcsolatban tájékoztatta az alkalmi érdeklődőket, hogy akár a legújabb GRIPPEN repülőgépekre, (de más repülő gépekre is) leendő pilóta jelölteket keresnek, elsősorban felsőfokú képzettségű (vagy ilyen tanulmányokat folytató, 26 éves kor alatti) angol nyelvet beszélő, megfelelő életvitelű, egészségileg alkalmas emberek köréből. Továbbá arról is tájékoztatta az érdeklődő fiatalokat, hogy a megyében, főleg Hódmezővásárhely, és Szentes helyőrségekbe, több katonai beosztásba keresnek, szerződéses katonai szolgálatot, vállaló fiatalokat.

Jelentkezni Szegeden a MH. 2. sz. Toborzó és Érdekvédelmi Irodában 6724 Szeged Boross József u 5.sz. alatt (tel:62-554-070) lehet, ahol minden kérdésre szakszerű  választ kaphatnak a katonai pálya iránt érdeklődők.

Az ilyen tájékoztató jellegű bemutatóknak a jelentősége igen nagy. Hosszú évek tapasztalata az, hogy az ilyen rendezvények alkalmasak arra, hogy fel keltsék a figyelmet a repülés, a haza és a honvédelem ügye iránt. Gyakran egy egész élet további alakulására, meghatározó jelentőségű élmények birtokába így kerülhet egy-egy fiatal. Nagy sikere volt a folyamatos sétarepülés és ejtőernyőzésnek, a rádió távirányításos repülő modell bemutatónak, a tűzoltó és katasztrófa védelmi bemutatónak, különféle repülő bemutatóknak, Hatalmas sikere volt Bessenyei Péter műrepülő világbajnokunk bemutatójának, de keményen állta az érdeklődők, és az autogram kérők rohamát. És végül, de nem utolsó sorban a pörkölt főző verseny „értékelésének” a nagy melegtől, az új élményektől meg éhezett vendégek estig jól érezhették magukat.

A rendezvény jelentősége nyílván való, a költség takarékos vonzata pedig elvitathatatlan, más toborzó-pályára irányító módszernél olcsóbb, egyszerűbb és hatékonyabb. A Tartalékos Szövetség sokoldalú, felkészült tagjain és egyre bővülő kapcsolat rendszerén keresztül jelentős segítséget tud adni ehhez a munkához, csak egy kicsit több anyagi, erkölcsi és egyéb támogatásra lenne szükség.

Köszönet a repülőtér minden közreműködőjének, a klub, a bemutatók minden résztvevőjének, az Önkormányzatoknak, Polgármestereknek, mindenek előtt az ötlet meg alkotóinak, ki vitelezőinek! A Repülőnapon több ezer érdeklődő vett részt. Nem csalódtak, színvonalas, érdekes, sok új élményt adó esemény volt. A rendezőket is meg lepte a hatalmas érdeklődés. További sok sikert kívánunk a munkátokhoz!


MATASZ – ORVS
 VEZETŐI TALÁLKOZÓ
SZEGED 2008. június 11.

Szegeden a Magyar Honvédség Toborzó Irodájában találkoztak, és eredményes hivatalos, baráti tárgyalást folytattak a Magyar Tartalékosok Szövetsége és Szerbia Tartalékos Elöljárók Szövetsége Hazánkba érkezett Vezetői.

A két ország tartalékos katona szövetségei között öt éve kezdődött az együttműködés. Csongrád Megye és Szabadka úttörő volt a kapcsolatok alakítása területén. Ennek alapján alakult, a két ország közötti tartalékosok jó kapcsolata. Azóta évente két alkalommal váltakozó helyszíneken találkoznak. Rendszeresen megtárgyalják a katonai sportok, közös rendezvények, és a tartalékos katonák együttműködése területén az aktuális kérdéseket. Pontosítják a további együttműködés tennivalóit. Csongrád megye és Szabadka tartalékosai között is egyre javuló, tartalmas közös munka folyik, ennek csak a szűkös anyagi lehetőségek okoznak nehézségeket.

Az egész napos program keretein belül Vendégeink megtekintették a 160. éves a Magyar Honvédség kiállítást, ismerkedtek Szeged Város nevezetességeivel. A Szerb küldöttséget Dr. Milorad Drobac ezredes a Szerb Tartalékos Szövetség Elnöke vezette. Tagjai: Gyorgye Malankovics t. őrnagy Vajdasági elnök, Voislav Raicsovics t. százados Szabadkai Elnök, Kovács Imre ny. alezredes, és Sztoján Sztoinov t. hadnagy.

A Magyar küldöttséget Takács Ferenc ezredes az Európai Tartalékosok „Gammingi” Csoportjának Magyar Elnöke, a MATASZ Elnökség külügyekért felelős tagja  vezette. Tagjai: Dr. Palotai Jenő ny. ezredes, Bánki András t. őrnagy MATASZ Csongrád megyei elnöke, ill. helyettese, Lehel Zoltán t. hadnagy titkár, és  Pál Mihály t. őrnagy Szeged Városi elnöke volt.Gyermeknap Mindszent 2008.

Gyermekek kacagásától volt hangos a mindszenti sportpálya a hónap utolsó szombatján, amikor – mint a világ több országában, s így nálunk is – a gyermekék lett a főszerep. A gyermeknapot 1950. óta május utolsó vasárnapján ünnepeljük, a Nemzetközi Demokratikus Nőszövetség 1949. novemberi határozata óta. A cél ekkor az elmaradott, háború sújtotta országok gyermekeinek megsegítését szolgáló akciók megszervezése volt. Ezen a napon minden településen játékos programokat, versenyeket, színielőadásokat rendeznek a gyermekek számára.

Mindszent város képviselő testülete ez évben a Keller Lajos Városi Könyvtár és Kulturális Központot, (6630 Mindszent, Szabadság tér 37.) valamint a Civil Szervezetek Tanácsát kérte fel a 2008. évi gyermeknapi rendezvény előkészítésére és megszervezésére. A város 26 civil szervezete összefogásával elindult szervezés eredményét, az a sok mindszenti gyermek és felnőtt élvezhette igazán, akik részesei voltak a mindszenti sportpályán 2008. május 31.-én megrendezett gyermeknapi rendezvényen.

A Magyar Tartalékos Szövetség Mindszenti Szervezete vendégeként, a Magyar Honvédség 5. Bocskai István Lövészdandár hódmezővásárhelyi alakulata technikai bemutatót tartott a kíváncsi gyermek és felnőtt kíváncsiskodóknak.

A Magyar Honvédség Kelet-Magyarországi Hadkiegészítő Parancsnokság Szegedi Toborzó és Érdekvédelmi Irodájának munkatársa Pontyik Pál fegyvertechnikai bemutatóval és teljeskörű tájékoztatóval várta a katonai pálya iránt érdeklődő kicsiket és nagyokat

A Palacsintás király udvarának keretei között megrendezett gazdag gyermeknapi program, bővelkedett zenés-táncos előadásokban, sportrendezvényekben, vetélkedőkben, játékokban. A levetített „Palacsintás király” című mesefilm jól illett a reneszánsz kori gyermeknapi forgatagunkba. Aki úgy döntött, hogy egy időutazást tesz a reneszánsz korba, játszhatott régi játékokkal, megtapasztalhatta – a színvonalas lovagi tornát, a korhű ruhákba öltözött, íjászok bemutatóját megtekintve – az egykori lovagvilágok hangulatát.

A rendezvény résztvevőit a mesejáték Kökényszemű Katicája látta el palacsintával, amit a szolgálólányok hordtak körbe, megkínálva a színes forgatag résztvevőit.

Kézműves foglalkozások keretében agyagozás, sárkány-és koronakészítés, hímzés, arc- és képfestés között választhattak a gyerekek. De volt számtalan más játék is, mint ugrálóvár, körhinta, dodzsem, horgászat, zsákbanfutás.


Missziókba is szeretnének kijutni a tartalékosok
2008.05.28.

Az önkéntes tartalékos rendszer újjászervezéséről, valamint a Honvédelmi Minisztériummal és a Honvéd Vezérkarral való együttműködés további lehetőségeiről tartott sajtótájékoztatót a Magyar Tartalékosok Szövetsége (MATASZ) május 28-én Budapesten, a Pallas Páholyban.

Borszéki Tivadar nyugállományú vezérőrnagy, a MATASZ elnöke bevezetőjében arról beszélt, hogy a 2001. júniusában alakult szövetség a Honvédelmi Minisztérium (HM) egyik ernyőszervezete, azaz nagyon szoros a kapcsolat a HM és a MATASZ között. A szövetség 4500 taggal rendelkezik a megyei, a városi és a települési szervezeteiben. Az elnök kiemelte: a MATASZ tagja a NATO tartalékos tisztek szövetségének, a CIOR-nak, valamint a tíz közép-kelet-európai ország tartalékos szövetségeit tömörítő GAMING együttműködésnek is. Utóbbinak egyébként két év múlva a magyar szervezet lesz az elnöke. Elhangzott az is, hogy a NATO tartalékos tiszthelyettesek szervezetével, a AESOR-ral pénzhiány miatt nem tudja tartani a rendszeres kapcsolatot a magyar tartalékos szövetség.

Borszéki Tivadar a MATASZ hazai feladatairól szólva kiemelte, hogy a szövetség nagyon jó együttműködést alakított ki a honvédségi alakulatokkal , a rendőrséggel, a polgárőrséggel, az önkormányzatokkal és más társadalmi szervezetekkel is. A Katasztrófavédelmi Főigazgatósággal pedig külön együttműködési megállapodást kötöttek, melynek értemében a MATASZ tagjai közreműködtek a 2006-os tiszai árvíz védekezési munkálataiban, sőt előtte Budapesten is erősítették a védvonalakat a tartalékos katonák.

A nyugállományú vezérőrnagy szólt arról is, hogy a MATASZ tagjainak átlagéletkora 37 év, vagyis nemcsak a honvédségtől nyugállományba vonult egykori tisztek és tiszthelyettesek a tagjai a szövetségnek, hanem olyan fiatalok is, akik fontosnak érzik, hogy tegyenek valamit a honvédelem érdekében. Elhangzott: a szövetségnek hagyományőrző csoportja is van, akik minden nagyobb rendezvényen részt vesznek. Legutóbb például a Városligetben, a Honvédelem Napi programon láthatták az érdeklődők a hagyományőrzőket.

A sajtótájékoztató második felében az önkéntes tartalékos rendszer újjászervezéséről szólt Borszéki Tivadar. Kiemelte: ez a munka több hónapja folyik, és októberben kell letenni az új rendszerről szóló javaslatot a honvédelmi miniszter asztalára. A szövetség úgy véli, hogy a most kidolgozandó rendszer a korábban már létezett önkéntes tartalékos struktúra „felélesztése”, amelyhez azonban meg kívánják teremteni a törvényi hátteret is.

– Szervezetünket a honvédelmi miniszter írásban kérte arra, hogy észrevételeinket, tapasztalatainkat felhasználva tegyünk javaslatokat az új rendszerhez. S bár az anyagot még nem láttuk, ettől függetlenül kialakítottuk javaslatunkat – mondta a MATASZ elnöke, majd felsorolta milyen pontokat látnának szívesen a tartalékos rendszerről szóló tervezetben.

A tartalékos szövetség szerint az egyik legfontosabb kérdés, hogy a Magyar Honvédségből leszerelt szerződéses katonák – akik aktív szolgálati idejük alatt külszolgálatot is teljesítettek –, önként jelentkezés esetén ismét vállalhassanak missziós feladatokat. Ugyancsak fontos, hogy a haderőből fiatalon – vagyis 35-50 évesen – leszerelt, volt hivatásos katonák, önkéntes alapon jelentkezhessenek külszolgálatra. Természetesen mindkét esetben csak a szükséges felkészülés teljesítése után utazhassanak misszióba.

A MATASZ javaslata az is, hogy a katonai szolgálatot teljesített szövetségi tagok – önkéntes alapon –, meghatározott feladatra való alkalmasságuk esetén missziós szolgálatba kerülhessenek. Illetve azok a tagok, akik még nem teljesítettek katonai szolgálatot, a CIMIC feladatok ellátásával vehessenek részt egy-egy misszióban. A szövetség egyébként például tolmács, építészmérnök, jogász, orvos, egészségügyi dolgozó, pedagógus, geodéta, kommunikációs szakember, programozó, gépkocsivezető szakmákra gondolt, amikor ezt a javaslatot megalkotta.

A tartalékos szövetség ugyancsak javasolja, hogy tagjai önkéntes tartalékos katonai szolgálatot vállalhassanak, és saját szabadságuk terhére, megfelelő kiképzést kaphassanak. Emellett a MATASZ azt is szeretné, ha az önkéntes tartalékos rendszerről szóló tervezetbe belekerülhetne az a passzus, miszerint a tagok, ha szakmai felkészültségüknek megfelelően részt kívánnak venni a katasztrófák elleni küzdelemben, akkor ugyanolyan ellátást kapjanak, mint a haderő hivatásos és szerződéses állományú tagjai. A MATASZ mindezek mellett azt is szeretné, hogy a hivatásos, vagy szerződéses katonai szolgálatot teljesített nők is bekerülhessenek a tartalékosok közé. Emellett pedig kifejezetten kérik, hogy – ha a tartalékos rendszer működésbe lép – minden misszióban jelen lehessen tartalékos katona is.

– Mindeddig gazdasági és jogi nehézségek miatt nem lehetett feltölteni az önkéntes tartalékos helyeket, mivel a megfelelő anyagi és törvényi háttér nem állt rendelkezésre – fogalmazott Borszéki Tivadar, aki kiemelte: a MATASZ e kérdés megoldásában természetesen folyamatosan tárgyal a Honvédelmi Minisztériummal és a vezérkarral.

A nyugállományú tábornok hangsúlyozta: elengedhetetlen, hogy az illetékesek a Magyar Honvédség honvédelemhez és a nemzetközi feladatok ellátásához szükséges létszámát az aktív és a tartalékos komponensekkel egyaránt számolva tervezzék meg. Mindezek érdekében természetesen a tartalékos katonáknak is NATO kompatibilisnek kell lenniük. Hiszen a honi védelmi műveletek is csak szövetségi keretek között képzelhetők el. Éppen ezért a tartalékos komponens katonai képességeinek fenntartására rendszeresen, legalább évi húsz napos, szinten tartó kiképzést kell tervezni. Mégpedig – a gazdaságossági szempontokat figyelembe véve – a honvédség aktív állományának vezetésével, építve a békeállomány kiképzési foglalkozásaira és természetesen a kiképzési objektumokra is.

Czuprák Ottó nyugállományú alezredes, a MATASZ elnökségi tagja az elhangzottakhoz hozzátette: a szövetség a honvédelemről és a Magyar Honvédségről szóló 2004. évi törvény életbe lépése óta azért küzd, hogy a magyar tartalékos rendszert úgy alakítsák ki, hogy az önálló, a hadsereget támogató szervként létezhessen. Mindez nem lenne egyedülálló Európában, hiszen például Csehországban is azon dolgoznak, hogy kialakítsanak egy olyan tartalékos kontingenst, amelyik egyaránt képes nemzetközi és hazai feladatok ellátására. Horvátországban pedig az a cél, hogy a haderő átalakításának 2013-ra tervezett befejezésekor, a 24 ezer katonát számláló haderőben hétezer tartalékos is szolgáljon.

– Úgy gondolom, nem halogatható tovább, a tartalékos rendszert szabályozó törvénynek még idén ősszel meg kell születnie – mondta Czuprák Ottó, aki szerint az eddigi legnagyobb probléma, a finanszírozás kérdése is megoldható, hiszen egyértelműen bebizonyított, hogy a tartalékos katonák alkalmazása költségmegtakarítással járna a Magyar Honvédségnél.

A sajtótájékoztatón harmadikként felszólaló dr. Kladek András nyugállományú ezredes elmondta: a tervezett rendszer csak akkor működhet, ha mellé kidolgoznak egy munkáltatói támogatói programot is.Erről szólt egyébként a közelmúltban megvédett doktori értekezése is. Az egykori ezredes szerint a programnak négy elemből kell állnia. Az egyik a jogi védelem, amely szabályozza, hogy a munkáltató ne küldhesse el a tartalékost, amíg az szolgálatot teljesít. A másik a munkáltatói kompenzáció, hiszen a munkaadót meg kell fizetni, amiért alkalmazottja tartalékos katonai szolgálatot teljesít. A rendszer harmadik eleme egy érdekegyeztető és érdekvédő fórum, az úgynevezett munkáltatói támogató bizottság létrehozása. Az utolsó elem pedig a programban részt vevő munkáltatók elismerése.

 


KOSZORÚZÁSI MEGHÍVÓ
HŐSÖK NAPJA
2008. május 25.

A Honvéd Hagyományőrző Egyesület Szegedi Területi Szervezete az I. és II. világháborúban elesett hőseink emléke előtti tiszteletből, koszorúzással egybekötött kegyeletes megemlékezést rendez.

Helye: a Hősök Kapujánál (Aradi Vértanúk tere)
Ideje: 2008. május 25. (vasárnap) 11.30 órakor.

A kegyeletes megemlékezésre tisztelettel meghívjuk a Tartalékos Szövetség Tagjait, Hozzátartozóit, Bajtársainkat, és a Hőseink emlékét vállaló Honfitársainkat.

Honvéd Hagyományőrző Egyesület  Magyar Tartalékosok Szövetsége
Szegedi Területi Szervezete Csongrád Megyei Vezetősége

34. THE  LIBERTY CUP
34. ÉVES LIBERTY KUPA
Brezina (Vyskov) Cseh Köztársaság.
2008. május 16-18.

34. alkalommal rendezték meg Vyskovban a Cseh Hadsereg Nemzetközi Katonai Lövészversenyét, melyre a Tartalékos Szervezetek is meghívást kaptak. A meghívás alapján megyénket a MATASZ Szeged városi csapata képviselte Pál Mihály t. őrnagy, a MATASZ Szeged városi elnöke vezetésével. A Csapat tagjai: Polgár Lajos t. hadnagy, Horváth Andor t. ftzls. és Markovics Kálmán t. őrmester kiválóan felkészült tartalékosok voltak.

A versenyt a szervezők nagyon magas színvonalon készítették elő, jól használták fel a Cseh Hadsereg nyújtotta lehetőségeket, objektumokat, fegyvereket és az ellátást. Csapatunk minden versenyszámban jól megállta a helyét. Sikere volt a csapat által vitt versenydíjnak, okleveleknek és ajándéktárgyaknak. Csapatunk egységes megjelenése, fellépése és sportteljesítménye ki vívta a rendezők és a résztvevők elismerését.

Csapatunkat a rendezők megkeresték, és javaslatot tettek arra, hogy szívesen működnének együtt a Magyar Tartalékosok Szegedi szervezetével, melynek lehetőségeit fontoljuk meg. Javaslatukat örömmel elfogadtunk, csupán ennek az anyagi lehetőségeit kell a jövőben megteremtenünk. Elérhetőségeinket meg adtuk, és várjuk a jövőben a kölcsönös megkeresést. Szép napokat és kiemelkedő sportteljesítményeket értünk el ezen a versenyen is, és tovább erősítettük a Magyar Tartalékosok ismertségét, és elismertségét új Barátaink körében.MAGYAR TARTALÉKOSOK SZÖVETSÉGE
KÖZHASZNÚ TÁRSADALMI SZERVEZET

Kéri a Honvédelem, hazafiság, társadalmi támogatása iránt
érdeklődő, segíteni akaró és elkötelezett Honfitársainkat, hogy
ADÓJAIK 1 % -ÁNAK
Felajánlásával támogassák Szövetségünket!
ADÓSZÁMUNK:
18104965-1-42

Bankszámla számunk:
KHB 10402142-21480517-00000000

MATASZ
Köszönjük.

BALATONI TÁBOROZÁSI LEHETŐSÉG!
BALATONALMÁDI KÁPTALANFÜRED!

160. éves a Magyar Honvédség és 70. éves a Magyar Légierő. A két jeles évforduló alkalmából, a Magyar Tartalékosok Szövetsége táborozási lehetőséget biztosít Balatonalmádi Káptalanfüred-i bázisán általános iskoláknak, középiskoláknak, egyetemeknek, munkahelyi közösségeknek, MATASZ szervezeteknek önálló táborozásra. Az érdeklődő csoportoknak lehetősége van a csoportjukat megszervezni, kísérő Tanárokat és Szülőket, külön vezetőket be vonni, és a táborban önálló programokat, versenyeket, vetélkedőket, kirándulásokat szervezni.

Az évfordulóval kapcsolatosan a MATASZ előzetes egyeztetés alapján közreműködik sajátos, honvédelmi jellegű program szervezés segítésével. A szolgáltatásokat kedvezőáron, a Tartalékos Szövetség Tagjai számára különleges kedvezményekkel vehetik igénybe az érdeklődők.

Részletes információkról, árakról, időpontokról, minden fontos kérdésről,
további tudnivalókról, kérjük tájékozódjon, érdeklődjön!
 
Buth Sándor ny. ezredes Táborvezető
és munkatársai készséggel állnak rendelkezésükre.
 
www.matasz.extra.hu
matasz@extra.hu    buth@freemail.hu
 
06-70-701-89-93,   06-30-235-96-40
 

TOVÁBBKÉPZÉS
2008. április 26.
BUDAPEST

A MATASZ Vezetők tervszerű továbbképzésére került sor a MH. Stefánia Kulturális Központban. A honvédelem stratégiai helyzete, fejlesztésének kilátásait, irányait elemző nagyon tartalmas előadását Dr. Szenes Zoltán altábornagy Úr, a MH. Összhaderőnemi doktrináját Dr. Szép László ezredes Úr, a MH. Külföldi szerepvállalásának kérdéseit Domján László ezredes Úr, és a MH. CIMIC funkciójának gyakorlati kérdéseit Szilágyi Csaba alezredes Úr ismertette a résztvevőkkel.

Az előadásokat felkészült előadók, érdekes, szemléltető anyagokkal kiegészített, stílusában érdekes, közvetlen módon tartották meg, lehetőséget adva az esetleges kérdések felvetésére is. Kiemelkedően érdekes volt Dr. Szenes Zoltán altábornagy Úr előadása, melyből meg ismerhettük az elkövetkezendő évtized stratégiai elképzeléseit, és megtudtuk, hogy több kérdésben, ezt a fontos témát, a politikai döntés előtt társadalmi vita előzheti meg, a minél megalapozottabb döntések érdekében.

Minden előadás nyíltan beszélt a tervekről, elképzelésekről. Fontos utalások és indokok hangzottak el a tartalékosok tudásának, szerepének jövőbeni hasznosíthatóságáról, elképzelésekről. Hangsúlyozni kell, hogy tervekről, elképzelésekről van szó! További elemzések, viták, döntések egész sora, és több rendelet, és törvénymódosítás után, válhat valósággá. Csaknem bizonyos, hogy mindez a Magyar Honvédség keretein belül képzelhető el, melyet a Tartalékos Szövetség a sajátos eszközeivel, módszereivel, szervezetivel és lehetőségeivel hatékonyan egészíthet ki.

A színvonalas továbbképzés témáinak összeválogatása, a kiváló előadók felkérése, az egész továbbképzés, immár sokadik lebonyolításában az elnökség egészén túl, kiemelkedő szerepe volt Czuprák Ottó alezredes Úr kiválóan felkészült katonapedagógus társunknak, az Elnökség képzésért, oktatásért felelős tagjának. Sok újszerű gondolattal, információval ismerkedhettünk meg, hasznos volt ez a továbbképzés, a kérdésekben jártas, és kevéssé jártas Társainknak egyaránt.   

Borszéki tábornok Úr ismertette a résztvevőkkel, hogy az elemző folyamatba, a Tartalékos Szövetséget felkérték a MATASZ véleményeinek megfogalmazására, javaslatok megtételére, melyre az elnökség nagy körültekintéssel fog felkészülni és számít minden hasznos, és reális javaslatra. Elismerését és köszönetét fejezte ki a csaknem ötven, az ország minden részéről megjelent megyei vezetőknek a részvételükért, a színvonalas előadásokért, és az előadóknak elismerés és köszönet kép, átadta a MATASZ emlékplakettjét. Bejelentette, hogy az elnökség ebéd után, rövid megbeszélést fog tartani.


MŰSZAKIAK NAPJA
2008. április 25.
SZENTES

Nagysikerű rendezvénnyel emlékeztek meg a Műszaki szakcsapatok napjáról Szentesen. A nyílt napon részt vett Benkő Tibor vezérőrnagy az ÖHP parancsnok helyettese, Szirbik Imre országgyűlési képviselő, Szentes város polgármestere, az alakulat korábbi parancsnokai, a helyi közélet, és a társfegyveres testületek vezetői, és a megyében élő egykor volt műszaki katonák, nyugdíjasok, tartalékosok. Ami a legfontosabb több ezer gyerek és iskola vett részt a látványos, érdekes és igen tartalmas eseményen. Megyénk Tartalékosait Dr. Palotai Jenő ny. ezredes megyei elnök, és Dávid István ny. mk. alezredes a MATASZ  Mindszent város elnöke képviselte.

Az alakulat ünnepélyes sorakozójával kezdődött a nyílt nap, majd Nyers József mk. ezredes az alakulat parancsnoka köszöntötte a nagyszámú érdeklődőt, Vendégeket. Köszöntötte az egykori és a jelenlegi műszaki katonákat, megemlékezett értékes munkájukról. Elmondta, hogy Szentesen ma a műszaki szakcsapatok csaknem minden alakulatának őrzik az emlékeit, hagyományait, a Szabadságharc hidászatitól a ma missziós szolgálatukat kiemelkedő színvonalon teljesítő modern műszaki képességekkel rendelkező fiatal katonákig. Beszédében kiemelte azt a magas szintű helytállást, amit az állomány a kiemelkedő feladatok teljesítése során mutatott.

Jutalmak, elismerések átadása után az állomány díszmenete, a zenekar tisztelgése zárta a katonás programot, és a nagyszámú vendégsereg „birtokba vette a laktanyát” Megkezdődött, az ezernyi érdekességet kínáló program. A Házigazdák becsületére legyen mondva: nagyszerűen megállták a helyüket. Udvarias, kedves, vendégszerető munkájuk lépten-nyomon érzékelhető volt. Az egykori katonák a nagy hagyományokkal rendelkező laktanyában, újra egy kicsit otthon érezhették magukat. Ebben a beosztott állomány mellett, érzékelhető volt Nyers József ezredes Úr személyiségéből adódó fegyelmezett, közvetlen barátság és segítő közreműködés. Sokat tettek ez alkalommal is a Magyar Honvédség népszerűsítéséért, és a saját munkájuk megismertetéséért, tevékenységük elismertetéséért! Köszönjük!


M E G H Í V Ó !
NYITOTT LAKTANYA NAP
SZENTES 2008. április 25.

Tisztelettel tájékoztatjuk és meghívjuk a MATASZ városi és területei vezetőségeit és tagjait, a Magyar Honvédség 37.II.Rákóczi Ferenc Műszaki Zászlóalj  2008. április 25 én 08.30-16.00 között a MŰSZAKIAK NAPJA alkalmából rendezendő Nyitott Laktanya Nap eseményeire.

A vendégek betekintést nyerhetnek az alakulat életébe, megismerhetik a katonák életét, mindennapjaikat, a feladatok végrehajtásához rendszeresített technikai eszközöket. Kapunyitástól a kapuzárásig érdekes programok, bemutatók, felnőtt és gyermek programok, kiállítások egész sora várja az érdeklődőket.

A katonai programok közül is kiemelkedik a kompátkelőhely működtetése, búvár bemutató, grippen szimulátor, MI-24 helikopter bemutatása, toborzás, katonai alakulatok különleges bemutatói, térzene stb. Továbbá gyermek, sport és kulturális bemutatók, versenyek, kiállítások, haditechnikai eszközök bemutatása.

A helyi szállításokat korlátozott kapacitással helyi busz járatokkal fogják biztosítani, erről helyben adnak tájékoztatást. Ebéd igény szerint biztosított. Menü: babgulyás, rétes. Egész adag 485.-Ft. fél adag: 245.-Ft. Étkezés igénylése

2008. április 14-ig.

Részvételi szándék, és az étkezési igény bejelentése, információ:
Jelentkezéssel összefüggő információ: Szabó István százados 70-453-40-49
Ráfael Péter törzszászlós 30-415-52-67
Étkezéssel kapcsolatos információ: Sohár Noémi hadnagy 30-221-37-80
Szállítási információ: Horváth Pál főtörzsőrmester 70-771-16-73

Az alakulat parancsnoksága és személyi állománya
nagy szeretettel vár minden érdeklődőt.


MINISZTERI LÁTOGATÁS
Szeged 2008. április 8.

Szegeden járt és előadást tartott Dr. Szekeres Imre Honvédelmi Miniszter Úr. Előadásában tájékoztatta a nagyszámú érdeklődőt, főleg fiatal szakiskolást, középiskolás és egyetemi, főiskolai hallgatókat, de jelen volt több tartalékos tiszt és tiszthelyettes társunk is.  Miniszter Úr tájékozatta a hallgatóságát, Hazánk biztonságpolitikai helyzetéről a NATÓ csúcs után, a képesség alapú Magyar Haderőről, és a folyamatosan modernizálódó Magyar Honvédségről.

A Szegedi Tudomány Egyetem Tanulmányi és Információs Központjában látványos kézifegyver, és közelharc bemutatót és nagy érdeklődést kiváltó MÍG-29 és AN-26 repülőgép szimulátorokat tekinthetett meg a nagyszámú érdeklődő főleg fiatal. Érdekes élmény beszámoló hangzott el, az Afganisztánban missziós feladatot ellátott katonák munkájáról, és tájékozódhattak az érdeklődők, hogy milyen lehetőségek vannak a NATO vadászpilóta képzésben való részvételre. Éerekes fotó kiállítást tekinthettünk meg „Misszióban jártam” és „Hivatásom a Honvédelem” címmel.

A látványos rendezvényen a Nemzetvédelmi Egyetem Hallgatói, a MH. Hódmezővásárhelyi Helyőrség és a Szegedi Toborzó Iroda munkatársai egészítették ki, és tették otthonossá ezt a nem mindennapi eseményt. A rendezvény házi gazdája: Dr. Szabó Gábor Úr az egyetem rektora volt.  A tartalékosokat Dr. Palotai Jenő ny. ezredes, és Dávid István ny. mk. alezredes Úr képviselte. 

160 ÉVES A MAGYAR HONVÉDSÉG
KIÁLLÍTÁS SZEGED

A Magyar Honvédség történetét bemutató kiállítás nyílt Szegeden, a Fekete Házban. Szépen, tudományos igényességgel gyűjtött, válogatott és kiállított anyagok látványosan mutatják be az egykori Monarchia hadseregétől kezdve a II. Világháború katonáiig, az egyenruhákat, kitüntetéseset, felszereléseket, anyagokat, eszközöket, fegyvereket.

A kiállítás emléket állít a Hagyomány őrzők értékes törekvéseinek, bemutatja, díszes, de egyáltalán nem olcsó, ruháikat, rendezvényeiket, közmegbecsülésnek örvendő megemlékezéseiket, rendezvényeiket.

Fontos ez a kiállítás főleg a fiatalok, iskolások számára, hiszen a kiállítás anyaga nemzetünk történetének egy nagyon fontos részletét mutatja be, látványos, érdekes módon. Érdekes ez a felnőtt nemzedék számára is, hiszen az idősebbek még emlékezhetnek az elmúlt háború ruháira, egyes eseményeire. A kiállítás a Magyar Forradalom és Szabadságharc évfordulója alkalmából a Magyar Honvédség megalakulásának 160 évfordulója emlékére nyílt meg. Megtekinthető: hétfő kivételével mindennap 10,00 órától..


EMELKEDIK A TISZA
SZEGED 2008. március 18.

Megyénk az ország legalacsonyabban fekvő megyéje. A Tisza viszont vízgyűjtő területének minden vizével Szeged alatt hagyja el az országot, ezért az itt élő embereknek egyáltalán nem közömbös a vízállás alakulása. Bár a mostani árhullám levonulása nem ígér nagy árvizet –előre jelzések szerint- az is tény, hogy ez még nem az igazi zöldár, az még a magasabb hegyekben lévő hó olvadásakor várható.

A MATASZ katasztrófavédelmi munkabizottsága folyamatosan figyelemmel kíséri az események alakulását, sajátos lehetőségeivel készül, hogy ne érhesse meglepetés egy esetleges igénybevétel esetén. Jól képzett, többször ki próbált társaink rövid idő alatt el tudják érni az alkalmazás előtti, készenléti helyzetüket. Természetesen abban bízunk, hogy az olvadás fokozatosan fog megtörténni, és a Tisza ebben az esztendőben is el fogja vezetni a megnövekvő vízmennyiséget.

                                                                    

Március 15.-ei koszorúzási ünnepség Mindszenten

Mindszent város önkormányzata legnagyobb nemzeti ünnepünk, március 15-e, az 1848-49-es forradalom és szabadságharc 160. évfordulója alkalmából, reggel 09.00 órakor koszorúzási ünnepséget rendezett a városháza falán elhelyezett centenáriumi emléktáblánál, illetve az épület előtti parkban felállított 1848-as kopjafánál.

Az ünnepségen, amelyen megjelentek – a helyi önkormányzat képviselői mellett – a helyi civil szervezetek képviselői is, valamint az ünnepségre meghívott vendégek és a város lakosai, a Himnusz hangjait követően, Répási Éva oktatási referens emlékezett a 160 évvel ezelőtt történtekre, méltatva az 1848-as események jelentőségét. Az 1848–49-es forradalom és szabadságharc, bukása ellenére – a honfoglalás és az államalapítás óta – a magyar nép legnagyobb tette volt, s a forradalom első napja, március tizenötödike pedig, a szabadság szimbólumává vált.

A színvonalas kultúrműsort követően került sor a koszorúzásra, a városháza falán elhelyezett centenáriumi emléktáblánál, valamint az épület előtti parkban felállított kopjafánál. A helyi önkormányzat és a pártok képviselőinek koszorúzását követően a mindszenti civil-, és társadalmi szervezetek között – a helyi MATASZ szervezetet képviseletében – Dávid István mérnök alezredes elnök és dr. Abdul Rahim orvos alezredes alelnök helyezte el az emlékezés és a tisztelet koszorúját az 1848-as hősök emlékére állított kopjafán. A koszorúzást követően az ünnepség, a „Százhatvanéves március” címmel, a helyi Keller Lajos Városi Könyvtár és Kulturális Központ színháztermében megrendezésre került rendhagyó ünnepi összeállítással folytatódott.


 

VIDÁM CSATATÉR
SÁNDORFALVA 2008.

Vidám Csatatér elnevezéssel ebben az évben is megrendezte látványos bemutató,  találkozóját az EMVHG tejes nevén az Első Magyar Veterán és Hadijármű Egyesület, a Sándorfalva Csikós Csárdai gyakorlótéren. Az időjárás is kedvezett a találkozónak. Az ország csaknem minden részéből eljöttek a gyűjtők, barátok, érdeklődők, hogy újra láthassák egymást, bemutassák gyűjteményeiket, fegyvereiket, ruháikat.

Ebben az esztendőben az Ardenek-i csata egykori eseményeit próbálták meg újra lejátszani, természetesen kicsiben, korhű ruhákban, a szemben álló felek, egykori elgondolásainak megfelelően. A szervező EMVHG és fáradhatatlan lelkes vezetője Gémes Endre mindent meg tett, hogy a jelen lévők jól érezzék magukat. Az egyesület a MATASZ együttműködő partnere. Élve ezzel a lehetőséggel, sokkal több támogatásra és segítségre lenne szükség ahhoz, hogy a MH. rendszeréből ki kerülő haditechnikai eszközök, ne a hulladékgyűjtő telepeken végezzék pályafutásukat, hanem a MATASZ útján ebben a lelkes közösségben, bemutatható állapotban tovább szolgálhassák a hazafias, honvédelmi nevelést, a Honvédség, a katonai szolgálat népszerűsítését, a haza, a honvédelem ügyét.

Partnereink, technikai eszközeikkel rendszeresen jelen vannak a MATASZ rendezvényeken, csodálatra méltó az ahogy felkészítik, rendben tartják ezeket a 50-60 éves járműveket. Segítséget, támogatást érdemelnének ehhez a nagyszerű, hagyományőrző munkához. Gratulálunk Barátainknak, további munkájukhoz sok sikert kívánunk!

 


 

KÜLDÖTTGYŰLÉS
GÖD 2008. február 23.

Éves rendes küldöttgyűlését tartotta a MATASZ. A Honvédelmi Minisztériumot Juhász István vezérőrnagy Úr  a MATASZ kapcsolatokat tartó, Főosztály vezető képviselte. A küldöttek meg hallgatták az  Borszéki vezérőrnagy Úr az Elnökség nevében előterjesztett beszámolóját az elmúlt évben végzett munkáról, az Ellenőrző bizottság jelentését a MATASZ közhasznú tevékenységéről. Megyénket Dr. Palotai Jenő ny. ezredes megyei elnök, Bánki András t. őrnagy megyei elnök helyettes,  Pál Mihály t. őrnagy Szeged városi elnök, és Dávid István ny. mk. alezredes Mindszent városi elnök képviselte.

A munka, tervszerűen a ki adott program szerint folyt. Tartalmas, tárgy, és szakszerű vita alakult ki, melyek hozzá járultak a fel merült kérdések jobb megértéséhez. A jelenlévő meghívott, együttműködő szervezetek képviselői elismeréssel nyilatkoztak a MATASZ együttműködő tevékenységéről, fontos és megbízható partnernek tartják szövetségünket, további hasznos távlatokat látnak ehhez a közös munkához.

Kerekes Sándor ny. ezredes ügyvezető alelnök Úr ismertette a 2008 év tervezett munka programját. Gondként merült fel a Tatára tervezett lövészet jogi hátterének biztosítása. Ezzel kapcsolatban még további egyeztetésekre, a feltételek pontosítására, azok ki munkálására van szükség. Talán ha majd derék jogászaink abból a szempontból vizsgálják az ügyet, hogy, hogy lehet, és nem úgy hogy, hogyan nem lehet meg valósítani, ezt az egész MATASZ szempontjából lényeges eseményt, lehet, hogy előbb meg találják a megoldást.

Megyénk nevében Dr. Palotai Jenő ny. ezredes szólt hozzá. A HM. és a MATASZ kölcsönös előnyökön alapuló együttműködéséről, ennek ügyes kommunikálásáról, a végzett munka széles körű meg ismertetéséről és elismertetéséről beszélt.

A Közgyűlés egy együttműködő tag szervezet felvételéről döntött, és Öt Aktivistánk munkáját ismerte el Elismerő Emlék Plakettel az elmúlt évben végzett kiemelkedő munkájukért.


AKTUÁLIS
2008. február20.

A tájékoztatás, a kommunikáció életünk egyik velejáró problémája. Ez természetesen így van  a közéletben, és ettől mi sem vagyunk mentesek. Több Társunk kívánságára ezen az úton is meg kíséreljük Tagságunk tájékoztatását, a folyamatban lévő, és más egyéb, az esetlegesen, érdeklődésre számot tartó kérdésekről. Szükségképpen negyedévente, de ha szükséges gyakrabban tájékoztatjuk tagságunkat ezen az úton. Kérjük és várjuk kérdéseiteket, javaslataitokat.

Több középiskolát kerestünk meg, és javaslatot tettünk az adott tanintézetben a „Honvédelmi alapismeretek” tantárgyként való felvételre. Ez a tantárgy akár érettségi tantárgy is lehet. A kötelező katonai szolgálat megszüntetésével jól érzékelhető a fiatalok körében a Honvédséggel kapcsolatos ismeretek hiánya, esetenként a téves elképzelések. E tantárgy oktatását a HM is különféle módon támogatja.

Az év második felében, programunkban tervezzük a Misszióban egykor szolgált Tartalékosok számára egy konferencia meg szervezését. Kérjük és várjuk érintett tagjaink és a téma iránt érdeklődő missziós szolgálatot teljesített Bajtársak, Hölgyek, Urak jelentkezését, elérhetőségük meg jelölésével. Egyben kérjük, hogy jelöljék meg azokat a fontosabb kérdéseket, problémákat, melyekkel elképzeléseik szerint ezen az összejövetelen kiemelten, személyre szabottan, általánosítható módon foglalkozni kellene. Elérhetőségeink változatlanok. (Klubok, városi vezetőségek, és a megyei vezetőség is várja jelentkezéseteket)

Pályázatot készítettünk elsősorban a középiskolások körében a honvédelmi eszmét népszerűsítő kommunikációs tevékenységünk javítása érdekében. A megvalósítás érdekében fel keressük együttműködő Partnereinket. A pályázatot benyújtottuk, és várjuk annak kedvező elbírálását.

Meg alakult a MATASZ katasztrófavédelmi munkabizottsága. Vezetésére Társunk Dávid István ny. mk. alezredes Urat kérte fel az Elnökség. Több elképzelés fogalmazódott meg: Regionális, Megyei és esetlegesen az ország Keleti és Nyugati részét magában foglaló szervezeti egység. A feladatokat megfogalmazó, a részleteket, az együttműködési és anyagi kérdéseket kidolgozó, a működési készséget, készenléti helyzetet, a várható „zöld árhullámok” kialakulásának idejére el kell érni.

Az év során aktuális sport rendezvények végrehajtásához az előkészületek időarányosan meg lettek kezdve. A legtöbb gondot a rendelkezésre álló anyagiak, és a támogatók okozzák. Segítőinket is hátrányosan érinti a gazdaság jelenlegi helyzete. Az egyes rendezvényeken a felmerülő költségeket a pályázatokon megszerezhető pénzekből, Szponzorok támogatásából, más forrásokból, és a résztvevők anyagi hozzájárulásából kell fedeznünk.

A Tatára tervezett lövészetre megyénket Szeged város fogja képviselni. Felkészülésükhöz sok sikert kívánunk. Ez alkalommal kerül sor a Német vendég lövész csapat fogadására, melynek ideje és eseményeinek egy része egybeesik az ebben az időpontban megtartásra kerülő Tartalékosok Biztonságpolitikai Konferenciájára. Ez Országos és Pest megyei szervezésű rendezvény időpontja 2008. június második hét vége.

Bővítenünk kell szervezeti kereteinket, növelnünk kell a munkánkba bevonható, rátermett, kisebb nagyobb áldozatokat is vállaló újabb Társainkat. Számos más kérdés is tisztázásra szorul. Az ma már bizonyosra vehető, hogy érzelmi alapokon megfogalmazott tevékenységeket, egyéni törekvéseket a költségvetésből támogatni nem lehet.

Nemzetközi kapcsolataink tervezése és szervezése jó színvonalú. Szerb Partnerünkkel kapcsolataink rendezettek, a jelenlegi belpolitikai helyzetüket megértéssel tudomásul vesszük, és a soron lévő látogatásunkat, egy későbbi alkalmas időpontra egyeztetjük. A Német Országba tervezett utazásunkat október hónapra kérte a Német Fél halasztani. A ki utazó sport és Klub Küldöttségeket a feladatok végrehajtására fel készítjük.

Anyagi helyzetünket az Ország általános gazdasági helyzetének megfelelően, azzal összhangban kell értelmezni. Tisztázni kell néhány még teljesen meg nem érlelt kérdést. Együttműködőink természetesen, csak a kölcsönös előnyök alapján fogják tevékenységünket segíteni, ezért erre nagy figyelmet kell fordítani. Úgyszintén javítanunk kell kommunikációs tevékenységünket, lehetőségeinket tekintve hozzá kell járulnunk a honvédelem ügyének szolgálatához. Be kell mutatnunk munkánkat, és távol kell maradnunk a napi politikai aktualitásoktól. Megyénkben minden MATASZ szervezet a maga területén végezze a munkáját, mutassa be, ismertesse el magát.


ÜNNEPI MEGEMLÉKEZÉS
Szeged 2008. február 2.

50. évvel ezelőtt alakult meg a Csongrád megyei Tájékozódási Futó Szövetség! A mai szervezet számos átalakuláson ment keresztül, több neve, több mint tíz helyen volt otthona, és egy egész könyvnyi aktivista, sportoló és vezető végzett ebben a nagyszerű egyesületben nagy és lelkes munkát. Az ünnepi megemlékezésre Szegeden a Bartók Béla művelődési házban került sor, ahol az egyesület közel háromszáz tagja, sportolója és lelkes támogatója hallgatta meg az „örök ifjú” Elnök Dr. Tóth Imre érdekes színes beszámolóját.

Az ünnepségen megjelent Monspart Sarolta a sportág, egykor világhíres versenyzője, együttműködő partnereik képviselői, köztük a MATASZ képviselője. Egykori versenyzők, sportbírók, tisztségviselők, akik élményszerű beszámolóikkal egészítették ki az Elnöki beszámolót. Jó volt látni, hogy sok pici gyermek, gyerekkorú versenyzők, fiatalok, középkorú, és idős korú emberek jelen vannak! Szenvedélyesen emlékeztek a múltra, és emeltek szót a sportág jövőjéért. Csak érdekesség kép: az N-70 verseny kategória a női, az F-70 verseny kategória a férfi, hetven éven felüli versenyzői korcsoportot jelenti, ahol minden versenyen tucatnyi versenyző indul és teljesítik a verseny távokat.

A Csongrád megyei Tájékozódási Futó Szövetség, megbecsült tagja az Országos szövetségnek a jelen lévő Országos Vezető Monspart Sarolta elismeréssel szólt a Megyei Vezetők és Sportolók munkájáról, elért eredményeikről. Büszkék vagyunk Együttműködő Partnereinkre! Együttműködésünk során támogatjuk tevékenységüket, kérjük és várjuk a Szervezetükben dolgozó tartalékos tisztek, tiszthelyettesek és MATASZ tagok aktív közreműködését.

Az elkövetkezendő időszakban is teljesítjük vállalt kötelezettségeinket, megbízható, kiszámítható együttműködő partner lesz a MATASZ, rendezvényeiken részt veszünk, versenyeikre díjakat, ha kell, védnökséget ajánlunk fel. Ez a Közösség jól érti, hogy a sikerekért meg kell dolgozni, hiába várnának a „sült galambra” Teljesíthető célok kellenek, azt valószínű támogatják, „az erdő a sportpályánk” a jövő az összefogásban, a regionális együttműködésben van. Az Elnök, aki civilben egyetemi földrajz tanár. Tartalékos tiszt, még ma is annak tartja magát. (73 éves) Megjegyezte, hogy „aki a Hazát szereti, az ismeri is, el tud igazodni benne, ha kell térkép szerint is, és meg tudja érteni az abból adódó feladatokat” Magvas gondolat, csak ajánlani lehet mindenkinek! Gratulálunk elért eredményeikhez, további munkájukhoz sok sikert, jó egészséget kívánunk.


ELNÖKSÉGI ÜLÉS
BUDAPEST 2008. január 31.

Érintettség okán meghívást teljesítettünk az Elnökség ülésén. Több fontos napirend közül, lényegében két kérdés megtárgyalásán vettünk részt, mindkét kérdésben véleményt is nyilvánítottunk:

Meghallgattuk az Elnök Úr tájékoztató beszámolóját a HM, és az Álam Titkár Asszonynál folytatott tárgyalásairól. Ezek mind biztosítják a HM. támogatását, erősítették a MATASZ tervezett tervek szerinti hasznos közreműködő, közhasznú munkáját.

A Bátai tanácskozás összegezésével kapcsolatos összefoglaló, egyben a küldöttgyűlés előterjesztésével kapcsolatosan mondtunk véleményt. Véleményünk lényege az volt, hogy pontosan kellene a MATASZ jövőjét, tevékenységét körvonalazni. Elvárható, teljesíthető és támogatható feladatokra kell vállalkozni, azt meggyőzően be kell mutatni, és ahhoz, eséllyel várható a támogatás. Gyakorlatias, bár általános volt rövid kiegészítő véleményünk, de hozzá járulhatott az Elnökség döntéséhez.

Az Elnökség meghallgatta Dávid István ny. mk. alezredes, Mindszenti Elnökünk, előzetesen elkészített és vitára bocsátott előterjesztését a MATASZ esetleges feladataira vonatkozóan egy elképzelhető katasztrófa védelmi helyzetben. Az Elnökség Tagjai és a meghívottak közül több kérdés kiegészítés hangzott el, melyekre a válaszok is meg fogalmazódtak.

Az Elnökség úgy döntött, hogy alakuljon egy munka bizottság, melynek vezetésével Dávid István y. mk. alezredes urat bízta meg, dolgozza ki a munkabizottság ügyrendjét, előzetes tárgyalások után a bizottság tegyen javaslatot a szerkezeti struktúrájára, (megyei, regionális, stb.) anyagi, technikai, eszköz, stb. működéssel kapcsolatos kérdésekre. A munkát úgy kell ütemezni, hogy az ez évi „zöld ár” esetleges időszakában az elgondolás már használható legyen.

Élve az alkalommal több egyeztetést, konzultációt és pontosítást hajtottunk végre, és tájékoztattuk az Elnökséget, érintett megyei Elnök kollégákat az év során tervezett, és szervezés alatt álló, együttműködést igénylő feladatokról. Kiemelten a 2008. évi tervezett Biztonságpolitikai Szemináriummal egy időben tervezett Tatai bemutatóra, lőgyakorlatra, az ezzel összefüggő lehetőségekre és feladatokból adódó, tennivalókra.


SZENTMISEÁLDOZAT
SZEGED 2008. január 12.

Az 1943 januárjában elesett Hősök és Áldozatok lelki üdvéért, a Szegedi Szent József Jezsuita templomban istentiszteletre, emlékezésre jöttek össze, az Elesettek emlékeit őrző egykori Bajtársak, Tartalékosok, és a Hősök emlékét vállaló Szegedi polgárok.

A Szentmiseáldozatot Főtisztelendő Dr. Kiss-Rigó László Megyéspüspök Úr mutatta be. Az áttörés következménye a magyar családok ezreire mérhetetlen gyászt és évtizedekre kiható megpróbáltatásokat hozott, hiszen alig volt olyan család, akinek hozzátartozója, ismerőse, barátja ne maradt volna ott a jeges hómezőkön, vagy ne szerzett volna életre szólóan maradandó sebeket, betegségeket. Emléküket a Haza megőrzi. Nyugodjanak békességben. 

Utolsó frissítés: 2013-01-15