Internet partnereink:

 

 

Támogatóink: 
Webdinamika.hu, Dinamikus weboldal készítés

 


 

Hírek  2007.

Archívum: 2002. 2003. 2004. 2005. 2006. 2007.


 

 
KÖZLEMÉNY

Tisztelettel tájékoztatom Megyénk Tagságát, hogy felkeresett Fróman Gábor t. őrnagy Úr, eddigi alelnökünk, és bejelentette, hogy alapvetően megváltozott körülményeire tekintettel a MATASZ további munkájában már nem tud, és a jövőben nem is szándékozik részt venni. Döntése alapos, jól megfontolt, végleges! Bejelentését tudomásul vettem! Eddig végzett munkájáért köszönetemet fejeztem ki. Az önkormányzati területen vállalt további munkájához sok sikert kívántam! Tagságunkat ezen az úton, az Elnökség Illetékeseit rövid úton tájékoztattam.

Dr. Palotai Jenő ny. ezredes
megyei elnök


ÉV ÉRTÉKELŐ
KIBŐVÍTETT MEGYEI VEZTŐSÉGI ÜLLÉS
SZEGED 2007. december 28.

Kibővített megyei vezetőségi ülésre jött a MATASZ Csongrád megyei vezetősége. A megbeszélésre meghívást kaptak a városi vezetőségek Elnökei is. A Résztvevők tájékoztatást kaptak az elmúlt év tervezett feladatainak végrehajtásáról. Az elmúlt év legfontosabb feladatait sikerült jó színvonalúan végre hajtani. Kiemelkedik tevékenységünkből a Német Tartalékos Vezetők Szegedi látogatása, az ejtőernyős négy tusa verseny, a Megye Középiskolásai bevonásával végrehajtott összetett honvédelmi versenysorozat, és a nemzetközi célba ugró ejtőernyős verseny. Továbbá szervezeti kereteink bővítése, mely a lassú, de körültekintő, biztonságos, megfontolt előre haladásunk, a jövő záloga.

Lehetőségeinket tekintve, ezek a rendezvények jól szolgálták a hazafias honvédelmi nevelő munkánkat. Jól járultunk hozzá, főleg javuló PR. tevékenységünkkel, a térségünkben élő fiatalok, tartalékosok, és a honvédelem ügye iránt érdeklődők Honfitársaink érdeklődésének ki elégítéséhez, a Honvédelem ügyének népszerűsítéséhez.

Részt vettünk a MATASZ központi rendezvényein, ahol aktív közreműködésünkkel, javaslatainkkal járultunk hozzá a közös munkához. A MATASZ központtal élő napi, folyamatos, jó munka kapcsolatunk alakult ki, mely jól segítette, támogatta munkánkat, ezért elismerésünket és köszönetünket fejezzük ki, ezt kérjük és várjuk a jövőben is.

Ez a munka, csak úgy valósulhatott meg, hogy a munkában részt vett települési, városi és megyei vezetők, nem egyszer messze többet vállaltak, sokszor a lehetőségeiknél is. A munka során széles körű támogatást kaptunk a megyében lévő katonai alakulatok Parancsnokaitól, a Toborzó Irodától, és együttműködő Partnereinktől. Külön ki kell emelni Helyőrségünk Parancsnoka Farkas Imre ezredes Úr több irányú, továbbá: Nyers József ezredes Úr,  Szöllősi Sándor ezredes Úr, Mészáros Antal őrnagy Úr folyamatos segítő támogatását, és Pál Mihály t. őrnagy Úr, valamint Csorba József t. hadnagy Úr kiemelkedő tevékenységét.

Dr. Palotai Jenő ny. ezredes tájékoztatta a részvevőket a Bátai tanácskozásról, bemutatta az Új városi Elnököket, és részletesen beszélt az elkövetkezendő év legfontosabb feladatairól. Fel hívta a figyelmet a közös gondolkodás semmivel sem pótolható jelentőségére, egymás segítésére és támogatására, az őszinte, baráti, bajtársias szellem tovább erősítésére. Szinte ez az egyetlen, és ki meríthetetlen tartalékunk. Fő és általános célként a szervezeti erősítést, taglétszámunk bővítését, a területi szervek tovább alakítását, továbbá a Tatán tervezett, bemutatóval egybekötött Németekkel közös rendezvényt, az ejtőernyős négy tusa versenyt, az ejtőernyős nemzetközi célba ugró versenyt, és a nemzetközi szerződéseinkben vállalt utazási, fogadási feladatok maradéktalan teljesítését jelölte meg. Egy  pohár pezsgővel, közös munkánkhoz további sikert, Jó egészséget, a magán életben sok boldogságot, és Boldog Új Évet kívánt, minden Társunknak, Támogatónknak!POLGÁRŐR BARÁTAINK
CSONGRÁD MEGYEI ELNÖKSÉGI ÜLÉSE
SZEGED 2007. december 17.

A Csongrád Megyei Polgárőr Szervezetek Szövetsége Elnökségi értekezletet tartott. Mint együttműködők, meghívást kaptunk. Az elnökség beszámolt tartalmas éves tevékenységéről, fontos munkájukról. A Polgárőr Szervezetek Szövetsége a legnagyobb olyan közhasznú szervezet, mellyel a megyénkben együttműködési szerződésünk van, és akikkel a helyi szervezeteink létrehozása során a legnagyobb támogatást kapjuk. Számos településen a tartalékos szervezetink tagságának döntő többségét a helyben lakó, egyben a Polgárőr Szövetség tagjai alkotják.

Természetes és jól van ez így, hiszen a települések nagy részén jól működő Polgárőr szervezet működik, elismert, megbecsült tagjai környezetüknek. Ebben és a településeken felmerülő fontos és közhasznú feladatok megvalósításában eddig is és a következő időkben is, megbízható, jó partnerei vagyunk és leszünk Barátainknak. Sok hasznos tapasztalat és ismeret áll rendelkezésükre, melyeket készséggel meg osztanak velünk. Az együttműködés alapja, a kölcsönös tisztelet, egymás munkájának a megbecsülése, és a kölcsönös előnyök. Ehhez kérjük és várjuk segítő, támogató tevékenységüket.

Helyes, és az Elnökségünk számára javasolni fogjuk, hogy országos szinten is kezdődjék egyeztető tárgyalás egy magasabb szintű együttműködési szerződés megkötésére. Élve az alkalommal Megyénk Polgárőreinek, hasznos, önzetlen, elismert munkájához további sok sikert, és Boldog Újévet kívánunk!


RUZSA - 2007. december 14.

Egyeztető vezetőségi ülésen vettünk részt a Ruzsai Szabadidő Sport Egyesület szervezésében a Ruzsai Napfény Vendégházban. Az ülésen részletesen értékelték a 2007 év tapasztalatait és meg tárgyalták a helyi lövész klub fejlesztésének, erősítésének, a lőtér és a klub szabályzat szerinti működésének szakmai és egyéb szervezeti, és technikai, anyagi kérdéseit, a helyi MATASZ klubbal kapcsolatos tennivalókat. Előadó Farkas András t. szds. klub Elnök volt.

A 2008. évi feladatok között szerepelt a helyi MATASZ Klub németországi lövész versenyen való részvétel kérdései, meghívók, egyáltalán az együttműködés további feladatai. A helyi település szeretne egy Német településsel kapcsolatot létesíteni, ebben fel ajánlottuk, segítő közreműködésünket. A MATASZ megyei vezetősége nevében köszönetet mondtunk a 2007. évben végzett munkájukért, kiemelve az ez évi Német küldöttség fogadása során nyújtott értékes szervező és anyagi segítő munkájukat. A megyei vezetőség álláspontjával egyezik az, hogy települések szintjén kell a kapcsolatokat tovább fejleszteni, ott élnek az Emberek! Helyileg is több segítség és támogatás várható az ilyen kapcsolatok tartásához. Tagjaink, és Ruzsa szerencsés helyzetben van. A településen több Német állampolgár telepedett le, új ház és tanya vásárlás, és vegyes házasság folytán, van több nyelvet jól beszélő lakos.

Segítséget adunk, ezekhez, a helyes törekvésekhez, továbbítottuk leveleiket, és készen állunk az újabb találkozó meg szervezéséhez. Szerény lehetőségeinkhez mérten, a közeljövőben vételezésre kerülő ruházati anyagból, és a beszerzésre kerülő kispuska lőszerből, a helyi klubot támogatni fogjuk. Mivel több helyi Polgárőr Vezető is jelen volt, kértük ezzel a Nagyszerű Partnerünkkel az együttműködés további színvonalas folytatását. A megbeszélésen jelen volt Dr. Palotai Jenő ny. ezredes. megyei elnök, és Andrássy Árpád t. fhdgy. a Régió sportlövész főtitkára, a MATASZ Csongrád Megyei lövész szakterület felelőse.


KÖSZÖNET – ELISMERÉS

Szolgálati helyén kerestük fel Dr. Szöllősi Sándor ezredes Urat, a Katasztrófavédelem Csongrád Megyei Igazgatóját. Ezredes Úr 2007. december 31.-én, szolgálati nyugállományba vonul. Az alkalomból őszinte szívvel mondtunk köszönetet a Magyar Tartalékosok Szövetsége Csongrád Megyei Vezetősége részére, megalakulása óta nyújtott segítségéért. A MATASZ és a Katasztrófavédelmi Főigazgatóság együttműködése alapján megyénkben is együttműködési szerződésünk van.

Az együttműködésünk rövid áttekintése során meg állapítottuk, hogy a jövőben is lehetséges és szükséges a kapcsolatok fenn tartása, új utak keresése, és a lehetőségeknek megfelelően fel készülni a jövő esetleges kihívásaira. .Egyben meg ismerkedtünk Kató Sándor ezredes  Igazgató helyettes Úrral, Aki biztosította a MATASZ megyei vezetőségét a további támogató együttműködésről.

Dr. Palotai Jenő ny. ezredes a MATASZ Csongrád Megyei elnöke átadta, a MATASZ emléktárgyat, elismerő oklevelet, és mindannyiunk nevében sok sikert, jó egészséget, a közelgő ünnepek alkalmából Kellemes Karácsonyi Ünnepeket és Boldog Új évet kívánt a jelenlévőknek és a Katasztrófavédelem minden dolgozójának, segítőinek, támogatóinak.


BÁTA
MATASZ VEZETŐK TALÁLKOZÓJA
2007. december 8.

A MATASZ Elnöksége egy korábbi gondolatot fel karolva, MATASZ megyei vezetőket megbeszélésre hívta össze. A tanácskozásnak a MATASZ Bátai szervezete adott otthont. Ez a  Duna menti, Tolna megyei település, sok rokonszenves Tartalékosával, mindent elkövetett, hogy a munka jellegű megbeszélés eredményes legye. A tanácskozáson részt vett Farkas Imre ezredes Úr a HM társadalmi szervezetekkel együttműködéséért felelős Osztályának Vezetője és Orgovány István Úr, a Zrínyi KHT Igazgatója, Borszéki Tivadar ny. vezérőrnagy Úr MATASZ Elnöke, az elnökség számos tagja, és a MH Szekszárdi bemutató csoportja.

A tanácskozás levezető elnöke Buth Sándor ny. ezredes Úr, rövid köszöntője után előadások hangzottak el, részben a bemutatóra érkezett külföldi missziókban járt csoport tagjai, részben a HM képviselője és más felkért előadók részéről.

Természetesen a legnagyobb figyelmet, a HM képviselőjének, rokonszenves tájékoztatója kísérte. Lényegét, néhány sorban vázolva: SZÜKSÉG VAN A MATASZ RA! EZ A SZERVEZET AZ EGYIK FONTOS ERNYŐ SZERVEZETE A HAZA A HONVÉDELEM ÜGYÉNEK! ÉLVEZI A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM BIZALMÁT ÉS A LEHETŐSÉGEK FÜGGVÉNYÉBEN, TÁMOGATJA A SZERVEZET HASZNOS MUNKÁJÁT! Ez a döntő jelentőségű, és bátorító gondolat nagyon fontos, mert ennek tudatában, számos embert elbizonytalanító kishitű gondolat tisztázódott. Ezt követően alkotóbb légkörben folyt a megbeszélés. A problémák nagy része még a régi, de a légkör, már az új, a megoldások irányába mutattak.

Javaslatok hangzottak el, a hatékony, de a költség takarékosabb megoldásokra, PR. tevékenység javítására, a lehetséges feladatokra, a szervezeti élet kérdéseire, és a jövő elképzeléseire vonatkozóan. Mintha többet beszéltünk volna az összefogás gondolatáról, a közös fellépések lehetőségeiről, a kölcsönös előnyök keresésének kérdéseiről, és kevesebbet „a sokszor elhangzott és csaknem mindenki által ismert nagy igazságokról” a nehézségekről, a pénzről. Többen beszéltek saját szervezetük munkájáról. Alapvetően a tanácskozás, alkotó, jó légkörben folyt. A helyi halászlé pedig jól járult hozzá a munkához.

A megyei vezetőséget Dr. Palotai Jenő ny. ezredes és Dávid István ny. mk. alezredes képviselte. A vitában részt vettünk, és megpróbáltunk szerényen hozzá járulni, a felmerült kérdések tisztázásához. Nagyon jó benyomást keltett a helyi MATASZ szervezet ügyes, szorgalmas fellépése. Természetes, jó házi gazdái voltak az összejövetelnek. Példaadó lehet egy ilyen összefogás más települések számára is, és ennek az összejövetelnek, ez egyik fontos tanulsága, amit megyénkben is hasznosítani fogunk. Köszönet Auth János Úrnak lelkes Társainak. Jól, otthon éreztük magunkat, gratulálunk, és további sok sikert kívánunk.


HELYŐRSÉGI ZENEKARI HANGVERSENY
HÓDMEZŐVÁSÁRHELY 2007. december 6.

Nagysikerű, látványos helyőrségi katona zenekari hangversenyre került sor 2007. december 6.-án Hódmezővásárhelyen, a Fekete Sas Szálló patinás báltermében. A rendezvény Fő védnöke: Dr. Lázár János Hódmezővásárhely Polgármestere, Országgyűlési Képviselő, az Országgyűlés Honvédelmi és Rendészeti Bizottsága Elnöke, Kovács József Dandártábornok a MH 5. Bocskai István lövészdandár Parancsnoka, és Farkas Imre ezredes Úr a Helyőrség Parancsnoka volt.

A látványos, magas színvonalú hangversenyen Helyőrségünk zenekara, igényesen válogatott műveket adott elő. A nagyszámú meghívott nagy elismeréssel jutalmazta a zenekart, a karmestereket: Kovács István százados, és Balogh Tamás százados Urakat. Katonáink ez alkalommal azt igazolták, hogy nem csak a műveleti területeken, a gyakorló tereken, hanem a kultúra, a katonazenei hagyományok őrzése és terjesztése területén is magas színvonalú munkát végeznek.

Gratulálunk Farkas Imre ezredes Úrnak a helyőrség Parancsnokának, és Kovács István százados Úrnak, köszönjük a meghívást, köszönjük az év során munkánkhoz nyújtott különféle segítségüket, további munkájukhoz sok sikert kívánunk.


Új Városi Vezetőségünk alakult!
MINDSZENT
2007. november 23.

Új városi vezetőségünk alakult Mindszenten. Egyben újabb 15 fővel gyarapodott is a Magyar Tartalékosok Szövetsége taglétszáma. Alapos előkészítő munka után a munkát vállaló Dávid István ny. mk. alezredes Úr vezetésével alakuló ülést hívtak össze Mindszenten a város művelődési házában. Az alakuló ülésen megjelent Dr. Palotai Jenő ny. ezredes, aki köszöntötte a a MATASZ új tagjait és tájékoztatta a megjelent résztvevőket a MATASZ feladatairól, rendeltetéséről, céljairól, lehetőségeiről.

A Város a Tisza mentén fekszik, ahol állandóan vissza térő probléma az ár és belvíz veszély. Ebben a Honvédség már számos esetben segítette a Várost, ezért mindenek előtt a közös összefogás egyik alapvető kérdése volt az esetleges újabb védelmi helyzetre a szervezett felkészülés. Természetesen szóba került az itt élő egykor volt katonák szervezeti összefogása, közös fellépés lehetősége a hazafias honvédelmi nevelőmunkában, a hagyományok ápolása és más helyes közösség formáló feladatok, melyekre jó szervezeti kereteket biztosíthat a Tartalékos Szövetség.

A résztvevők elhatározták, hogy első lépésként erősíteni, bővíteni és gyarapítani fogják taglétszámukat, meg ismertetik a legszűkebb környezetüket a MATASZ tevékenységéről, és már a következő év során a lehetőségek ismeretében meg kezdik a szervezett közös munkát. Meg akarnak jelenni a település közéletében, ünnepségein, elő kívánják segíteni ismertségüket, és meg akarják a helyi közvéleménnyel ismertetni munkájukat.

Az alakulás körülményeinek kialakításában alapvetően fontos és kiemelkedő munkát végzett, Dávid István ny. mk. alezredes Úr, aki jó körülményeket alakított ki az alakuló ülés előkészítése és megtartása érdekében. A jelenlévők a megyei elnök javaslata alapján,  választották meg a vezetőség tisztségviselőit.

Tisztségviselők:

Elnök: Dávid István ny. mk. alezredes
Alelnök: Dr. Abdul Rahim
Titkár: Dávid Ibolya

Az új tisztségviselőknek jó munkát, sok sikert kívánunk, új tagjainknak kívánjuk, érezzék jól magukat a MATASZ nagy családjában, és kérjük támogassák a vezetőséget munkájukkal.

 


MEGYEI VEZETŐSÉGI ÜLÉS
SZEGED 2007. november 6.

 

Az elmúlt évi feladatok értékelő elemzése és a 2008 évi tervek képezték a kibővített megyei vezetőség megbeszélésének alapját. Dr. Palotai Jenő ny. ezds. rövid tájékoztatója szerint a tervezett feladatok többségét sikerült végre hajtani. Le maradás elsősorban a szervezeti keretek bővítése területén tapasztalható. Kiemelkedően eredményes volt néhány rendezvény, elsősorban sporttevékenységekkel összefüggő (lövészetek, ejtőernyős versenyek, futó versenyek, középiskolás rendezvények, stb.) és jó színvonalon teljesültek a nemzetközi kapcsolatainkkal összefüggő terveink. (Szerbia, Német Ország)

A 2008 évi feladatok tervezésénél, nagyobb hangsúlyt kell helyezni az együttműködő tevékenységünkre, ahol a kölcsönös előnyök elvét figyelembe kell venni. Csak így tudunk korrekt partnerek maradni, melyet elvárnak tőlünk. Bővíteni kell szervezeti kereteinket, csak így érhetjük el, hogy a helyi közélet tényezőivé váljunk és azok is maradjunk. Fontos a MH. és minden helyi Szervezetével és Csapataival az együttműködés, ezen a területen igen jó tapasztalataink vannak, szerény törekvéseinkkel ki tudjuk munkájukat egészíteni. Az Iskolák területén jóval többet kellene tenni, itt is a kölcsönös előnyök a meghatározóak.

Nagyon fontos feladat a PR tevékenységünk fokozása. A HM. Szintjén jelentős erőfeszítések folynak, (repülőnapok, iskolai jellegű és más rendezvény sorozatok stb.) ezeket a MATASZ lehetőségeivel központilag összehangoltan kellene rendezni, és ezt helyi lehetőségekkel ki egészíteni. Ezt szolgálják rendezvényeink. (májusi repülőnap, ejtőernyős tusa verseny, és a szeptemberi nemzetközi célba ugró ejtőernyős verseny)

Napi politikai kérdésekkel a jövőben sem szabad a szervezeten belül foglalkozni. Más társadalmi szervezetek tevékenységének megítélése és minősítése a jövőben sem kívánatos. A nemzetközi tevékenységünket kiemelten jónak és hasznosnak tartjuk, a kapcsolatokat városok és települések szintjén is bővíteni kell. Be kell vonni az érintett Önkormányzatokat is ebbe a munkába, itt több hasznos tapasztalat van, amit terjeszteni lehet. Egyáltalán jobb együttműködésre lenne szükség minden szinten és mindenkivel. Ezért hívtuk meg ülésünkre a Városi Sport Igazgatóságának képviselőjét is, aki segítő támogatásáról biztosított bennünket.

A regionális együttműködés gondolatát a vezetőség fontosnak tartja és támogatja. A megbeszélést, költségkímélő, gördülékeny jellegűnek tartja, ahol a térség igényeinek megfelelő, megbeszélés folytatható, ezen a megyei vezetőséget Palotai J, Froman G. és, Bánki Bánki A. képviselje, a meghatározott szempontok szerint. A Bátai országosra növekedett találkozót sem ellenzi a megyei vezetőség, azon Palotai J. és Fróman G. vegyen részt.

2008. év feladatait a korábbi programunk, és a most elhangzottak alapján el kell készíteni és azt a határidők betartásával az Országos Központnak meg kell küldeni.


LÖVÉSZ VERSENY
RUZSA 2007. szeptember 29.

A MATASZ Ruzsai Klubja hagyomány teremtő szándékkal lövész versenyt hirdetett 2007. szeptember 29.-re a Ruzsai lőtérre. A versenyre meghívást kaptak a Homokhátság lövész csapatai. A verseny fővédnöke: Sánta Gizella Ruzsa Polgármester Asszonya és Dr. Palotai Jenő ny. ezredes a MATASZ Csongrád megyei elnöke.

A versenyre nagyon szép őszi időben, a kiírásnak megfelelően került sor.

Az egyéni versenyben:

 I. Helyezett:
Gárgyán Imre Ruzsa alpolgármestere
II. Helyezett:
Mulati Imre Ruzsa
III. Helyezett:
Farkas András t.szds. Ruzsa

Csapat  versenyben:

 I. Helyezett:
Bordányi lövészcsapat
II. Helyezett:
Ruzsai lövész csapat
III. Helyezett:
Öttömösi lövész csapat

A versenyre a Védnökök okleveleket és díjakat ajánlottak fel a védnökök, és a verseny szervezői, melyet a versenyen jelen lévő Gárgyán Imre Alpolgármester és Fróman Gábor t. mk. őrnagy a MATASZ megyei alelnöke adták át. Gratulálunk a győzteseknek, a helyezetteknek, a közreműködőknek, és mindenek előtt Farkas András Klub Elnök Úrnak a lelkes és eredményes szervező munkájáért. További sikereket ehhez a jó, hasznos és sikeres kezdeményezéshez!


KÖZÉP ISKOLÁSOK
ÖSSZETETT HONVÉDELMI VERSENYE
Szeged 2007. szeptember 15.

 

Szegeden 2007. szeptember 15-én Csongrád Megye és Szeged valamennyi középiskolájának meghívásával (összesen több mint 40 középiskola és kollégium) összetett honvédelmi versenyt hirdetett a MATASZ Csongrád megye és Szeged Városi Vezetősége. A verseny során légpuskalövészet, gránáthajítás, és 1500 m. terepfutás szerepelt, melyet, a résztvevő versenyzők, nagy lelkesedéssel teljesítettek. Nagy volt a tét! Az első helyen végzett csapatot egy Szeged feletti sétarepülés várt, ezen kívül szép díjakat, és a Déli Apró a legnépszerűbb hirdető újságunk kupát, oklevelet és számos ajándéktárgyat ajánlott fel. A sportnap leg eredményesebb csapata a Szeged-Móravárosi Szakközépiskola és Szakiskola, az egyéni győztes is ebből az iskola csapatából került ki.  

 

Az egyéni összetett honvédelmi verseny végeredménye:
I. Helyezett:
Horváth Zoltán

I. Helyzett:

Szeged Móravárosi Szakközépiskola és Szakiskola:
Felkészítő Tanáraik: Vér László és Országh Márton Tanár Úrak.

II. Helyezett:
Szeged Ságvári Gimnázium Csapata

III. Helyezetett:
Vasvári Szakközépiskola Csapata.

A diákok meg csodálhatták az ejtőernyősök kiváló technikai teljesítményét, a motoros és vitorlázó repülőgépeket, a Honvédség kiállított hadi technikai eszközeit, a zenekar látványos bemutatóját, az ejtőernyős verseny látványos ünnepségét.

A verseny megrendezéséért elismerés a köszönet illeti: Pál Mihály t. őrnagy Urat, a MATASZ Szeged Városi Elnökét, Fróman Gábor t. mk. őrnagy Urat, a MATASZ megyei alelnökét, Ugri György t. százados urat a MATASZ Szeged városi alelnökét, és Csorba József t. főhadnagy Urat, a MATASZ ejtőernyős sport felelősét. A szervezők közül többen betegen, de teljes odaadással teljesítették a vállalt feladatokat! Köszönjük!  Elismerés és köszönet illeti a diákokat felkészítő Tanár Urakat és a verseny lebonyolításában résztvevő számos társunkat, lelkes közreműködőket.

A verseny igazolta, hogy a középiskolák körében jelentős érdeklődés van az ilyen és hasonló rendezvények iránt. Az Iskolákkal, és Kollégiumokkal ebben a munkában jobb, személyesebb együttműködésre van szükség, volt olyan iskola, ahol meghívásunkra nem is reagáltak. Nem nehéz elképzelni milyen látványos és ingyenes lehetőségből rekesztették ki diákjaikat. Gratulálunk a résztvevőknek, a győzteseknek, további munkájukhoz sok sikert kívánunk!  


VIII. MATASZ KUPA
NEMZETKÖZI TARTALÉKOS
EJTŐERNYŐS CÉLBAUGRÓ VERSENY
SZEGED 2007. szeptember 14. - 16.

A Magyar Tartalékosok Szövetsége éves rendezvény tervének megfelelően, a MATASZ Csongrád Megyei Vezetősége széles társadalmi összefogással rendezte meg a Tartalékosok VIII. MATASZ KUPA célba ugró versenyét. A versenyre 13 csapat 4 – 4 fős csapattal nevezet. A versenyre a nevezett csapatok pontosan beérkeztek, szállásuk a közeli rendőr iskolában volt meg szervezve.

A hivatalos ünnepélyes megnyitóra szeptember 15.-én 14,00 kor került sor. A verseny színesebbé és látványosabbá tétele érdekében a Magyar Honvédség több haditechnikai eszközt, bemutató jellegű anyagot, fegyvereket, állított ki, és ki települt a Szegedi Toborzó Iroda is, közreműködött a helyőrség zenekara, mely színvonalas bemutatójával, térzenével szórakoztatta, a versenyzőket és az érdeklődőket. A nyitó ünnepségen megjelent Dr. Gyaraki Károly ny. mk. altábornagy Úr, a MATASZ alelnöke, Farkas Imre Ezredes Úr a Helyőrség Parancsnoka, Nyers József ezredes Úr, Németh Károly ezredes Úr a megyei Rendőr Főkapitányság közbiztonsági igazgatója, Szöllősi Sándor ezredes Úr, a megyei Katasztrófavédelmi Igazgatója, Kovács Imre alezredes a Szerb Tartalékosok Szövetsége külügyi referense,  Védnökeink, és az együttműködő, támogató szervek képviselői.

A résztvevőket Dr. Palotai Jenő ny. ezredes a MATASZ megyei elnöke köszöntötte, a versenyt Dr. Gyaraki Károly ny. mk. altábornagy Úr nyitotta meg, sok sikert, sportszerű, eredményes versenyt kívánt valamennyi résztvevőnek.

Az egyéni verseny: 7 ugrás alapján összesen hiba cm.

1./ Gera István SZHESE II. 6. cm. MATASZ KUPA Győztese.
2./ Reczi Attila SZHESE I. 9. cm.
3./ Olenyik Roland SZHESE II. 10. cm.

Csapatverseny: 7 ugrás alapján összesen hiba cm.

1./ SZHESE II. CSAPAT:
 Tagjai: Dér László, Olenyik Roland Mészárovics György, Gera   István Összesen: 0,53 cm.

2./ SZHESE I. CSAPAT:
Tagjai: Göbölös Ferenc, Kollár Gábor, Torba Csilla, Réczi Attila Összesen: 0,77 cm.

3./ KISNYUGDÍJASOK CSAPAT:
Tagjai: Ilia József, Méhész Sándor, Zsarnai Zsolt, Mórocz Béla, Összesen: 0,84 cm.

A Legeredményesebb Hölgyet meg illető tiszteletdíjat:
 Torba Csilla az SZHESE I. Csapat tagja vehette át..

A MATASZ KUPÁT, a szép és értékes versenydíjakat, érmeket, okleveleket és elismeréséket Fróman Gábor t. mk. őrnagy, és Dr. Palotai Jenő ny. ezredes adta át.

A kiváló eredményekhez záró beszédében a Magyar Tartalékosok Megyei elnöke gratulált a versenyzőknek, további sikereket, jó egészséget kívánt. Köszönetet mondott a közreműködőknek, segítőknek, támogatóknak és a Védnököknek, Szeged Város Közgyűlésének, az SZKT Repülőtér Igazgatóságának, a Városi Sport Igazgatóságnak, a Repülő Egyesület és az Ejtőernyős Klub tartalékosainak, minden közreműködőnek értékes, nélkülözhetetlen munkájáért. Külön köszönet Csorba József t. főhadnagy Úrnak a MATASZ megyei  ejtőernyős sport felelősének,  és a verseny Igazgatójának Várnagy Gyula alezredes Úrnak pontos, színvonalas, értékes munkájáért. Viszont látásra jövőre ugyanitt!

 


Meghívó középsikoláknak: letöltés itt!

AVIII. MATASZ KUPA
NEMZETKÖZI EJTŐERNYŐS CÉLBAUGRÓ VERSENY SZEGED
2007. szeptember 14.-16.
 SZEGED REPÜLŐTÉR
PROGRAMOK!

09:00 órától
Ejtőernyős verseny
Sétarepülés vitorlázó és motoros repülőgéppel
Repülő eszközök földi megtekintése
Ejtőernyő földi kipróbálása
Múlt, jelen, jövő – repülő kiállítás
Százszorszép Gyermekház programjai
Íjászati bemutató
Tájékoztató a 2009. és 2010 évi vitorlázórepülő világbajnokságról
Magyar Honvédség Haditechnikai Bemutatója
Katona Zenekari Bemutató, Térzene
Veterán Hadijárművek
Toborzás, Fegyver bemutató

14:00 órától
MEGNYITÓ
Külön terv szerint

20:00 órától
Éjszakai sétarepülés
BŐVEBB INFORMÁCIÓ: 70/944-13-18

 


A tartalékosok helyzetével, lehetőségeivel kapcsolatosan több kérdés és vélemény fogalmazódott meg az utóbbi időben a társadalom, de Tartalékosaink körében is.

A tartalékosok helyzetével, lehetőségeivel kapcsolatosan több kérdés és vélemény fogalmazódott meg az utóbbi időben a társadalom, de Tartalékosaink körében is.
 
              

 

Demcsák Zoltán t.hadnagy, kérdések – feleletek formájában beszélgetett
Dr. Palotai Jenő ny. ezredessel a Magyar Tartalékosok Szövetsége Csongrád
Megyei Elnökével. Tartalmát, az alábbiakban adjuk közre:

Mikor és miért jött létre a Magyar Tartalékosok Szövetsége, milyen körülmények között, mik voltak az alapvető célkitűzések?

A MATASZ 2001. július 14-én alakult meg, ezt követően, megyénkben az év szeptemberében alakult. Ez az időpont azért fontos, mert ezt megelőzően lettünk a NATO tagjai. A megelőző árgyalásokon, a tervek ismertetése során, jelentős létszámcsökkentést is terveztek. Ennek során merült fel, hogy Magyarországon jelentős számú ki képzett tartalékos katona van. A tartalékosok mozgósíthatósága akkor még biztosított volt. Ennek az erőnek társadalmi, szervezeti össze fogása, a társadalmi háttér meg szervezése és biztosítása céljából ekkor jött létre a MATASZ. (leegyszerűsítve, röviden) A meg alakulást a Honvédelmi Minisztérium kezdeményezte, támogatta, és együttműködési szerződést kötött a létrejött MATASZ elnökséggel. A HM a NATO felé, a Magyar Tartalékosok Szövetségét nevesítette a Magyar Tartalékosok képviseletére. Ez óta a MATASZ munkája alapján, elismert, megbecsült tagja lett a NATO tartalék erői szövetségének a CIOR nak. Ennek alapján kezdtük meg szervezeti kereteink ki építését, létesítettünk kétoldalú hazai és nemzetközi kapcsolatokat, és lassan, de egyre javuló szinten végezzük munkánkat, közhasznú társadalmi tevékenységünket.

Ezek szépen hangzó célkitűzések, miért nem beszélnek még a felelős vezetők sem, erről?

Miközben vita folyik a médiák csaknem minden területén, felelős emberek, egyetlen szót sem ejtenek, a Magyar Tartalékosok Szövetsége létéről és tevékenységéről! Ez számomra is érthetetlen! Talán érdemes lenne, egy már meglévő, több ezer főt számláló, közel hat éves működés tapasztalataival, ám anyagi és erkölcsi támogatással alig rendelkező szervezet számára a minimális támogatást biztosítani! A helyzet ismeretének hiánya, a jól érzékelhető „tájékozatlanság” nem tudom kinek a szegénységi bizonyítványa? A MATASZ szervezetekben tömegével találhatók a honvédelem szinte minden szakterületén jártas, hozzáértő, önzetlenül dolgozni akaró ember. Az elmúlt évek sok ismeretet, tapasztalatot hoztak! Van e más ilyen szervezet ezen a területen? Talán éppen az ésszerű, hatékony, és takarékos megfontolások alapján legalább említeni kellene ezt a Honvédséghez egyik legközelebb álló ernyő szervezetet, melynek a jelentőségét nem igazán nehéz meg érteni.

A megyében folyó munkáról lehetne többet tudni?

Ami legnagyobb eredményünk: Szinte érzékelhető támogatás nélkül, egyre több helyen hoztuk és hozzuk létre helyi szervezetinket, klubjainkat. Sokan vállalnak szerepet tagjaink, aktivistáink a munkánkból. Talpig becsületes emberek, önzetlenül, ellenszolgáltatás nélkül, dolgoznak. Megbízható társai vagyunk együttműködő hazai és külföldi partnereinknek! Sport és kulturális rendezvényeket szervezünk, történelmi hagyományokat ápolunk, részt veszünk lakó területeink társadalmi életében, jelentős részt vállaltunk az árvízvédekezésnél, továbbá nemzetközi kapcsolatokat alakítottunk ki, foglakozunk a missziókban járt katonák sajátos problémáival, szervezeti összefogásukkal, segítséget ajánlunk a tanintézetekben folyó
hazafias, honvédelmi nevelőmunkához. Készen állunk további közhasznú feladatok teljesítésére. Várjuk e feladatokat! Természetesen mindezt a tartalékosok lehetőségeinek megfelelően.

Nagyon fontos jellemzője tevékenységünknek, hogy teljesen függetlenek maradtunk minden fajta pártpolitikai törekvésektől, befolyásoktól, a pártok közötti marakodástól. Ennek alapján (talán ezért is) alakult ki egy korrekt becsületes, személyes egyéni törekvésektől mentes, ám anyagiakat tekintve szegény bajtársi közösség! Azért erre büszkék vagyunk! Példa adó lehet ez bárki számára, és teljes joggal számítunk ennek tiszteletben tartására, elismerésére! Ezen a területen is számos megfontolásra érdemes javaslatunk van!

Ellentmondást látok a társadalmi hasznosság, és a MATASZ kínálta lehetőségek igénybe vétele terén. Miért van ez? Objektív, szubjektív dolgok ezek?

Ez is, az is! Az egyre szélesedő ellentmondásokkal teli, történelmi tanulságok egész sorát figyelmen kívül hagyó vita során, gondolni kellene arra, hogy a közelmúltban törölték el a kötelező katonai szolgálatot, és vele együtt a mozgósítható tartalékos állományt. Ennek indokait annak idején jól összefoglalták, (nincs és 10-15 éven belül nem várható ellenséges támadás”) azóta a helyzet lényegében nem változott. Az ismert körülmények miatt, némileg módosult a Magyar Tartalékos Szövetség helyzete is. Abban az értelemben azonban nem, hogy a MATASZ nem félkatonai szervezet, hanem az Egyesülési Törvény alapján létre jött közhasznú társadalmi, lényegében civil szervezet. Tagjaink többsége –annak idején- becsületesen teljesítette az egyik legalapvetőbb állampolgári kötelességét a katonai szolgálatát. Aki volt katona jól tudja, ez nem kis dolog! Ez ma is elévülhetetlen érdem! De ma már sok fiatal, és több hölgy tagunk is van. Ilyen a társadalom is, és ez az összetétel egy társadalmi szervezetben természetes. Saját tevékenységünk megismertetése, elismertetése területén viszont sok a pótolni való! Lényegesen több hasznos munkát végzünk, mint amit a társadalom ismer. Több erkölcsi és anyagi támogatás kell, a társadalom teherbíró képességeinek növelése nélkül! Ezzel kapcsolatban, több szerény kérésünk volt, konkrét javaslataink voltak és, vannak! De a médiák is sokkal többet segíthetnének, és ezt nagyon várjuk!

Tervekről, elképzelésekről mit lehet tudni?

Nincsenek olyan terveink, szándékaink, hogy bármelyik működő állami szervezet (Önkormányzatok, Honvédség, Katasztrófa Védelem, Polgári Védelem, Árvíz Védelem, stb.) tevékenységébe beavatkozzunk. Ezek a szervezetek felelősséggel végzik munkájukat. Tevékenységüket ki tudjuk egészíteni, de ebben ezen kívül, különösebb tennivalónk nincs. Tény az is, hogy a kötelező katonai szolgálat eltörlése után egy új helyzet állt elő. A jelentős létszám csökkenés, új célok, feladatok, sajátos képességek, más szervezeti formák, a folyamatos behívás és leszerelések el maradása, és sok más ismert ok miatt, változtak a „honvédelem” és az „adófizető állampolgár” közötti kommunikációs kapcsolatok, a szükségszerű tehervállalás elfogadásának kérdése. Ezen a területen nehéz, költséges és nem mindig azonnali eredményt hozó, munkát végez a honvédelmi kormányzat, de tény, hogy ezt ki kell egészítenie, az ezzel kapcsolatos, segítő társadalmi háttér tevékenységünknek. A Honvédelmi Minisztériummal együttműködési szerződésünk van, ezt időszakonként, a Szerződő Felek rendszeresen pontosítják. Az ebben foglaltakat az igények, feltételek és a lehetőségek alapján a MATASZ teljesíteni fogja. A jövőben is rendszeresen teszünk javaslatokat hazánk védelmi képességeinek erősítése érdekében a tartalékosokra vonatkozóan, ezeket kérjük meg fontolni.

Hazánk biztonsága felelős, nagy megfontoltságot, garanciákat igénylő kérdés!

Igazad van! Amúgy a Honvédelmi Törvény rendelkezik arról, ha arra szükség lenne, hogy un. „minősített időszakban” a katonai igazgatásnak milyen feladatai vannak, ennek a végrehajtására illetékesek fel vannak készülve. E miatt „ne fájjon a feje” senkinek! Meg kellene szabadulni végre az „ellenség” víziójától is! Ezt a leckét, azt gondolom, mindenki jól meg tanulhatta annak idején. A tandíjat, most ócskavas formájában is láthatjuk a felszámolt alakulatok telephelyein, különféle tároló helyeken.

Bár megbeszéltük, hogy a MATASZ dolgairól beszélünk, ebben a helyzetben nem kerülhető meg a kérdés, mi a véleményed a Gárdákról?

A MATASZ számára ez nem téma! A Gárdákról csupán olyan ismeretekkel rendelkezem, melyek a médiák tanulmányozása során ismerhetők meg. Ezen kívül ismerem az ebben az ügyben meg tartott HM és MATASZ Elnöki sajtó tájékoztatók anyagait. Természetesen figyelemmel kisérem magát a konkrét eseményeket. Az események hazai és külföldi sajtóját, és a politikusuk meg nyilatkozásait, és konkrét tetteit. Nem vonom kétségbe senki hazafias meggyőződését, de most sok a félre érthető, kétértelmű nyilatkozat és jelenség. Ez politika! Feltételezem, hogy erről a Parlamentben fognak még vitatkozni! Ebbe a Tartalékosoknak nem kell bele avatkoznia! Erre alapszabályunk nem ad lehetőséget. Minden esetre ismerve az ország gazdasági helyzetét, a különféle megszorító intézkedéseket, az ország biztonság politikai helyzetét, nem nehéz meg jósolni, hogy milyen anyagi és egyéb törvényes támogatást adhat most ehhez az ország. Anyagiak nélkül, hasznos célok nélkül, és nem akarom tovább ragozni a problémát nem nehéz elképzelni egy ilyen törekvés jövőjét.    

Hogyan tovább?

A megyében a célkitűzéseink változatlanok. Tovább bővítjük a munkánkba bevonható, önzetlenül munkát vállaló, rátermett, tehetséges tartalékosok körét, munkájukat értékeljük és elismerjük.  Folytatjuk szervezeti kereteink bővítését, hazafias honvédelmi nevelőmunkánkat. Szélesítjük együttműködő partnereinkkel a kapcsolatainkat. Megbízható kapcsolatainkat fenn tartjuk hazai és nemzetközi partnereinkkel. Előbbre lépünk a középiskolás korosztály körében végzett munkánk, és a misszióban járt tartalékosok összefogása területén. Javítjuk általános kommunikációnkat! Ebben a hónapban, szeptember 14. – 16. között, a Szegedi repülőtéren rendezzük a Tartalékosok, VIII. ejtőernyős célba ugró versenyét, és ha még lehetséges rendezünk egy helyi lövész versenyt is.

Ősszel minden évben egy nagyobb jelentőségű országos tanácskozást szoktunk a Tartalékos Szövetségben tartani. Ebben az évben is van egy ilyen elképzelés. Örülök, és várom az októberre tervezett tanácskozást. Üdvös lenne, ha ezen a tanácskozáson a legmagasabb szintű vezetők egyike képviselné a honvédelmi kormányzatot! Jól elő kell készíteni! Lehetőséget kell biztosítani kérdések, javaslatok előzetes, írásos ki dolgozására, és az előkészítő munka illetékeseinek átadására. Konkrét témakörök szerint célszerű tervezni a vitát. (ki ma igazán a tartalékos, településeinken milyen szervezetek kellemének, lehetséges vezetők, munkánkba bevonhatók köre, munkánk módszertani kérdései, szervezeti élet, ifjúság, iskolák körében végzendő munka, sport ügyek, missziós kérdések, hagyományőrzés, külügyek, együttműködés, újabb célok, támogatás, feltételek, toborzás, stb.) A korábbiakban felszólalásokra biztosított 2-3 perc kevés, nem alkalmas komoly, tartalmi kérdések, részletes ki fejtésére. Konkrét formában kell a feladatokat, és a kéréseket is meg fogalmazni! Azt már látjuk, hogy a „minden segítséget meg adunk” bátorító ígéretek tulajdonképpen semmit sem érnek! Több konkrét javaslat fogalmazódott meg, és fogalmazódhat meg ezután is, ezeket, a közérdek szempontjából kell értékelni és elbírálni. Ne maradjon egyetlen kérdés, vagy javaslat sem, megválaszolatlan!

                                                     Köszönöm a beszélgetést!

 


EGYEZTETŐ MEGBESZÉLÉS
Szeged 2007. augusztus 22.

Egyeztető megbeszélésre került sor a Szegedi Repülőtéren, a Magyar Tartalékosok 2007. évi ejtőernyős célba ugró versenyének előkészítésével és a tervezett programokkal kapcsolatosan. Dr. Palotai ny. ezds. Tájékoztatta a résztvevőket, hogy a tervezett feladatok végrehajtása időarányosan végre van hajtva, a Fő Védnök és a Védnökök valamennyien vállalták megbízatásaikat és a kért támogatást, biztosítani fogják. Rózsavölgyi Vilmos a repülő egyesület részéről számos jó elképzelést ismertetett, melyek megvalósítása jelentős mértékben javíthatja a rendezvény színvonalát. Csorba József t. hdgy. A verseny szakmai feladataival kapcsolatos kérdéseket ismertette.

A végrehajtással kapcsolatban meg fogalmazódott, hogy a rendezvénnyel kapcsolatos további tennivalók, lényegesen több főleg repülő, de más főleg anyagi támogatók be vonása is szükséges. Tekintettel arra ezek a kérdések széles körű szervezőmunkát igényelnek, a résztvevők ennek részleteibe is meg állapodtak, a végrehajtásról az érdekeltek a szükséges támogatást egymásnak meg adják.

Fontos kérdésként merült fel a meghívásra tervezett nagy számú középiskolás fiatal és a szak, szakmunkás és középiskola meghívása. Ennek tervezett szövegét a jelenlévők meg tárgyalták, és több javaslatot hallgattak meg a középiskolákat konkrétan érintő fegyvere, technikai eszközök és toborzó bemutatók, és szabadidős programokról.     

                                                

 


I. HAGYOMÁNYŐRZŐ NAP
ÚJSZENTIVÁN
2007. augusztus 3-4.

Újszentiván a közeli múltban, még nem volt ismeretlen település a légvédelmi jelző csapatok, ismertebb nevén a lokátorosok által „lakott” települések között. Hagyományőrző napot és lakodalmas vigadalmat szervezett –hagyomány teremtő szándékkal- a helyi Önkormányzat, melynek igen nagy sikere volt a település lakóinak körében. A széles körű rendező sereg jól mozgósította a környező települések Önkormányzatait, Kicsiket Nagyokat, Támogató Vállalkozókat, Polgárőröket, Hagyományőrzőket, és a Magyar Tartalékosok Szövetsége helyi aktivistáit.

A jó hangulatú rendezvényen részt vettek a szomszédos települések Lakosai, Vezetői. Jó házi gazdának bizonyult Putnik Lázár Polgármester Úr, és jól mutatkozott be a település MATASZ klubja is Tóth Zoltán szervező munkájával. A MATASZ megyei vezetőségét Fróman Gábor t. mk. Őrnagy és Bánki András t. őrnagy megyei elnök helyettesek képviselték.


 LÖVÉSZVERSENY
NAGYKALIBERÜ FEGYVEREKKEL
ANSBACH - MIMBERG
2007. július 14 - 15.

A MATASZ Csongrád Megyei vezetősége és a Bundeswehr Tartalékos Szövetsége Közép Frankföldi Vezetősége együttműködési szerződése alapján a nagy kaliberű fegyverekkel végrehajtott lövész versenyén Csongrád megyét, Szeged város négyfős csapata képviselte, Pál Mihály t. őrnagy városi elnök vezetésével.  

A Vendéglátók, nagy körül tekintéssel szervezték meg a csapat programját, részben az eddig ismeretlen fegyverekkel végrehajtott lövészetre való alapos felkészítéssel, részben a színvonalas programmal mindent meg tettek az eredményes szereplés érdekében. Csapatunk nem is vallott szégyent pisztollyal Pál Mihály t. őrnagy meg nyerte a versenyt, puskával Horváth Andor t. ftzls. a nagy létszámú mezőnyben, a megtisztelő tizenkettedik helyet érte el, így csapatunk az összesített versenyben, negyedik helyezett lett.

A tartalmas két nap programjában még egy városnézés, és egy igen érdekes, múzeumlátogatás is helyet kaphatott, és a csapat meg ismerkedhetett, egy igen korszerű, jól működő lőtér munkájával, működtetésével és a Német tartalékosok lövészeti képzésével és a lövész sport kínálta lehetőségek felhasználásával.

A látogatás alkalmával a Vendéglátók kérték, hogy a Csapat Vezetője haza érkezve tájékoztassa a megyei vezetőséget, hogy a Német fél a jövőben szívesen venne részt Magyarországon egy hadi fegyverekkel végrehajtásra kerülő hasonló versenyen. Ennek lehetőségeit meg vizsgáljuk, és a Közép Frankföldi vezetőséget tájékoztatjuk.

 


NÉMET TARTALÉKOS VEZETŐK
HÍVATALOS LÁTOGATÁSA
Szeged 2007. június 15-19

A Bundeswehr Tartalékos Szövetsége és a MATASZ együttműködési szerződése alapján a Tartalékosok Közép Frankföldi vezetősége és a MATASZ Csongrád megyei vezetősége két évvel ezelőtt kötött együttműködési szerződése alapján, Dr. med. Doz. Michael Cordes o. ezredes vezetésével négytagú küldöttség tett látogatást Szegeden. A küldöttség tagjai: Reinhardt Gernant t. őrnagy első elnök helyettes, Mathias Lucke t. alezredes megyei szervező, és Dr. Éva Fischler Asszony, aki tolmácsként segítette a küldöttség munkáját.

A Küldöttség értékelte az elmúlt két év munkáját, és meg állapította, hogy az együttműködők ki választása, és a munkában részt vevők össze tétele jól egészítette ki az együttműködés alapját jelentő helyes célokat. A magyar fél nagyon értékesnek tartja a Német Tartalékosok hosszú időn keresztül szerzett tapasztalatait, tartalékosaik aktív munkáját és elért eredményeit, azt a hátteret, melynek keretei között a tartalékosok képzése, felkészítése biztosítható. A Német fél elismeréssel nyilatkozott a MATASZ helyi törekvéseiről, arról, hogy a munka fő területének a végrehajtó munka fő helyszínének a klubokat, a helyi egyesületeket tekintjük. Lényegének a hazafias honvédelmi nevelést, a katonai hagyományok ápolását, a Hadsereg meg ismertetését és elismertetését, a Honvédség és a társadalom közötti híd építését és erősítését tekintjük. Alapvető módszerének pedig, a honvédelmi jellegű sportok, és a hazafias nevelés útján rész vállalás a települések közösségi életében. Teljes egyetértés alakult ki abban, hogy a támogatást az Önkormányzatok részéről és minden más területről ide kell koncentrálni. A Városi és Megyei vezetőség támogató tevékenységének ide kell irányulni.

A készített program során a Vendégek részt vettek az ebben az időszakban folyt ejtőernyős verseny rendezvényein, látogatást tettek Ruzsa Polgármesterénél, fel keresték a Kecel-i
haditechnikai múzeumot, több magyar tartalékos családjával ismerkedtek, kulturális és egyéb rendezvényeken vettek részt. A küldöttség látogatást tett a Megyei Önkormányzatnál. Kaszás Mihály ny. ezredes Úr a MVB titkára elismeréssel és meleg szavakkal méltatta tartalékosaink munkáját és törekvéseit, a Küldöttséget fogadta Dr. Magyar Anna a Megyei Közgyűlés Elnöke, Aki további sikereket kívánt közös munkánkhoz.

A Küldöttséget és a kíséretükben lévő helyi MATASZ vezetőket fogadta Solymos László Szeged Város Alpolgármestere, Lele András százados Úr a távollévő toborzó iroda vezetője képviselője, akik részletes tájékoztatást adtak munkájukról és a MATASZ munkájával közös tevékenységükről. Az ezt követő gyárlátogatás során a Vendégek egy itt élő és dolgozó Német Tartalékos életéről és munkájáról kapott részletes tájékoztatást.

A négy napos tartalmas közös munkán, arra törekedtünk, hogy valós képet adjunk életünkről, munkánkról, napi életünkről, köznapi örömeinkről, gondjainkról. Ezért igen jó hangulatban telt ez a néhány nap, melynek során még egy magyar nótát is megtanultak Vendégeink, nem egyszer került elő citera, harmonika, ami remények szerint emlékezetessé tette Vendégeink látogatását. Erről nyilatkoztak a búcsúzás alkalmával, reméljük az itt eltöltött napokra még később is emlékezni fognak. Ehhez értékes segítséget nyújtott Pintér József vezérigazgató Úr a múzeum látogatás biztosításával, és Klaus Bunser Úr a gyárlátogatás, és az üzemre vonatkozó részletes tájékoztatásával.

Ez a rendezvény természetesen csak a legszélesebb összefogás eredménye-ként jöhetett létre, melyért Dr. Palotai Jenő ny. ezredes a megyei elnök őszinte szívvel mondott köszönetet. Ki emelte, hogy társaink: Farkas András t.százados, Szél János ny. alezredes, Bánki András t. őrnagy, Pál Mihály t. őrnagy, Ugri György t. százados, Dorka György ny. őrnagy, Török György t. őrnagy, Csorba József t. főhadnagy, Demcsák Zoltán t. hadnagy, Dr. Balázs József t. hadnagy, Ludány Lajos ny. alezredes, Bán Péter tzls. Szalai József t. őrmester, értékes, szorgalmas , szorgalmas, önzetlen és nélkülözhetetlen munkája érték marad. Külön meg köszönte a háttérbe láthatatlan családtagoknak az áldozatos munkáját. 

A Küldöttség munkáját Budapesten fejezte be látogatást tettek a MATASZ központjában, ahol Kerekes Sándor ny. ezredes Ügyvezető Alelnökünk fogadta az ejtőernyős versenyzőkkel kiegészült csapatot, nagyra értékelte a Német és Magyar tartalékosok eredményes és országosan és a többi más megyékre is jellemző, egyre gazdagodó közös munkáját. Erről a július elején sorra kerülő Magyar - Német  partnerségi szemináriumon is beszélni kell.


TARTALÉKOSOK
EJTŐERNYŐS NÉGYTUSA  VERSENYE
Szeged 2007. június 15-17

A MATASZ Csongrád megyei vezetősége ejtőernyős szakosztálya Csorba József t. hadnagy és Szalai József t. őrmester vezetésével immár ötödik alkalommal a Szegedi repülőtéren szervezte meg a Tartalékos ejtőernyősök négy tusa versenyét. A versenyre meg hívták Bosznia, Horvátország, Lengyelország, Németország, Szerbia, és Magyarország korábban szerepelt tartalékos ejtőernyőseit. Ebben az évben összesen 14 csapat 42 versenyzője vett részt a versenyben. Ennek az évnek érdekessége volt, hogy az eredeti három tusa, az úszással négyre bővült, továbbá a fő versenyszámot, az ejtőernyős ugrást, kör kupolás ejtőernyővel kellett végre hajtani. Ez a feladat sok versenyzőnek azt is jelentette, hogy első alkalommal nyílt alkalom ilyen ernyővel ugornia.

Nagy verseny alakult ki, ugyanis a mezőny jól felkészült versenyzőkből állt, sokan már jól ismerték egymást, és az úszással bővült feladat, valamint a rekkenő hőségben a Ruzsai erdők homokja próbára tette a versenyzőket.

Kitűnő rendezésben minden a tervek szerint pontosan történt. Az úszás a Szegedi sport uszodában, a lövészet és a terepfutás a Ruzsai erdőben,  a lövészet az erre az alkalomra meg újult lőtéren, és az ejtőernyős verseny a Szegedi repülőtéren  lett végre hajtva, sérülés és rendkívüli esemény nélkül. A verseny meg rendezését nagyban segítette a szervezők, bírók, közreműködők, segítők támogatók sokassága.  Szeged Önkormányzata a Repülőtér biztosításával, Ruzsa Önkormányzata a lőtér felújításával, és térítés nélküli biztosításával, Papp János helyi vállalkozó az étkeztetés biztosításával, a Magyar Honvédség Hódmezővásárhely Helyőrség Parancsnoka az autóbusz biztosításával, a Szegedi Toborzó Iroda sokoldalúan, jelentős mértékben járult hozzá a verseny meg rendezéséhez.

Nagy elismeréssel nyilatkozott a rendezők szervezők és közreműködők lelkes és eredményes munkájáról versenyen meg jelent Dr. med. Doz. Mishael Cordes o. ezredes a Budndeswehr Közép Frankföldi Tartalékos Szövetsége vezette, négytagú küldöttsége, Kovács Imre alezredes Úr az ORVS Szabadkai küldöttségének vezetője, Sánta Gizella Polgármester Asszony és Dr. Palotai Jenő ny. ezredes a MATASZ Csongrád megyei elnöke. Érdekes színfoltja volt a versenynek a Német és a Szerb küldöttségek vezetőinek találkozása bizonyos részleteken való közös részvétele, a széles körű nyelvismeretek miatti kifogástalan kommunikációja.

A legkiemelkedőbb eredményt elérők, a legjobb munkát végzett szervezők és közreműködők elismeréseket vehettek át. A versenydíjakat, és az értékelő okleveleket Pál Mihály t.őrnagy Úr a MATASZ Szeged városi elnöke adta a verseny valamennyi résztvevőjének.

 Ez a rendezvény jól bizonyítja, hogy az összefogásnak, a lelkes munkának meg van az eredménye, kevés pénzzel, határainkon túl is, elismerést érdemlő eseményeket lehet, és kell,  a jövőben is rendezni.  


FIUK-LÁNYOK
GYERTEK, VÁRUNK BENNETEKET!
SZATYMAZ
2007. június 3.

 

REPÜLŐNAP A SZATYMAZI REPÜLŐTÉREN

A rendezők, részben a környék lakosságának kikapcsolódást, szórakozást, részben a környéken élők körében a repülés meg ismertetésének és népszerűsítésének, célját tűzték maguk elé. További cél a fiatalok és érdeklődők tájékoztatása, és nem utolsó sorban a foglalkozást és hivatást kereső fiatalok körében a katonai pálya iránt érdeklődők figyelmének fel keltése a katonai hivatás, a katonai repülés iránt. A terv megvalósításához, nagymértékben hozzá járultak a környező Települések, Önkormányzatok, Polgármesterek, Együttműködő Partnerek, Támogatók, Segítő Társak. A rendezvényt igen nagy érdeklődés kísérte.

A repülés, a hazafias honvédelmi nevelés és a pályára irányítás évtizedes tapasztalatokkal rendelkező avatott szakemberei Molnár Géza t. százados, Csikós József t. hadnagy és sokan mások tájékoztatták az érdeklődőket a repülésről, a repülés különféle ágazatairól, a sportrepüléstől, a mezőgazdasági jellegű repüléseken át egészen a katonai repülésig. Ők tartalékos tisztek, hosszú tapasztalatokkal rendelkeznek ezen a területen. Neves katonai pilóták több nemzedékét ismertették meg a repülés alap elemeivel, szerettették meg Velük a katonai hivatást, indították el egy szép, nemes, felelősségteljes élet útján.  Részletes szakmai jellegű tájékoztatás, emberi magatartásbeli és sokoldalú más tájékoztatás mellett a bemutató repülésen át egészen az "utas repülésig" alkalma volt az érdeklődők egy részének a konkrét "tapasztalatszerzésre"

A repülés elkötelezett, fegyelmezett, művelt, "megszállott" embert követelő sport, szakma, és egyben egy hivatás. A kívül álló ember számára nehezen érthető, mégis nagy szorgalommal, odaadással meg szerezhetőek azok az ismeretek, melyek birtokában, egészségi alkalmasság és sok más lehetőség egybe esése esetén van esély a pilótaképzésre. A bemutató egybe esik a Magyar Honvédség pilóta toborzó törekvéseivel. A jelen lévő Dr. Palotai Jenő ny. ezredes a MATASZ megyei elnöke ezzel kapcsolatban tájékoztatta az érdeklődőket, hogy akár a legújabb GRIPPEN repülőgépekre, (de más repülő gépekre is) leendő pilóta jelölteket keresnek, elsősorban felsőfokú képzettségű (vagy ilyen tanulmányokat folytató, 26 éves kor alatti) angol nyelvet beszélő, megfelelő életvitelű, egészségileg alkalmas emberek köréből. Továbbá arról is tájékoztatta az érdeklődő fiatalokat, hogy a megyében, főleg Hódmezővásárhely helyőrségbe, több katonai beosztásba keresnek, szerződéses katonai szolgálatot, vállaló fiatalokat. Jelentkezni Szegeden a MH. 2.sz. Toborzó és Érdekvédelmi Irodában 6724 Szeged Boross József u 5.sz. alatt (tel:62-554-070) lehet, ahol minden kérdésre szakszerű választ kaphatnak.

Az ilyen tájékoztató jellegű bemutatóknak a jelentősége igen nagy. Hosszú évek tapasztalata az, hogy az ilyen rendezvények nagyon alkalmasak arra, hogy fel keltsék a figyelmet a repülés, a haza és a honvédelem ügye iránt. Gyakran egy egész élet további alakulására, meghatározó jelentőségű élmények birtokába így kerülhet egy-egy fiatal. Nagy sikere volt a folyamatos sétarepülés és ejtőernyőzésnek, a rádió távirányításos repülő modell bemutatónak, a tűzoltó és katasztrófa védelmi bemutatónak, különféle repülő bemutatóknak, Hatalmas sikere volt Bessenyei Péter műrepülő világbajnokunk bemutatójának, de keményen állta az érdeklődők, és az autogram kérők rohamát. És végül, de nem utolsó sorban a pörkölt főző verseny "értékelésének" a nagy melegtől az új élményektől meg éhezett vendégek estig jól érezhették magukat.

A rendezvény jelentősége nyílván való, a költség takarékos vonzata pedig elvitathatatlan, más toborzó-pályára irányító módszernél olcsóbb, egyszerűbb és hatékonyabb. A Tartalékos Szövetség sokoldalú, felkészült tagjain és egyre bővülő kapcsolat rendszerén keresztül jelentős segítséget tud adni ehhez a munkához, csak egy kicsit több támogatásra van szükség. Most érthető, hogy a Hódmezővásárhelyi "nyitott nap" a magas Rangú ottani Vendégek miatt a Honvédség nem képviseltethette magát, de a jövő évben erre is kell gondolni. A takarékoskodás közepette ez egy igazán hosszú távú, biztosan megtérülő jó befektetés!

Köszönet a repülőtér minden közreműködőjének, a klub, a bemutatók minden résztvevőjének, az Önkormányzatoknak, Polgármestereknek, mindenek előtt az ötlet meg alkotóinak, ki vitelezőinek! A Repülőnapon több ezer érdeklődő vett részt. Nem csalódtak, színvonalas sok új élményt adó összejövetel volt. Talán magukat a rendezőket is meg lepte a hatalmas érdeklődés. További sok sikert kívánunk a munkátokhoz!


 


LÖVÉSZVERSENY
Bordány 2007. május 12.

A Homokháti térség sportlövői, Határőrök, Rendőrök hagyományos lövész versenyére került sor Bordányban, ezúttal a Szegedi Határőr kirendeltség szervezésével. A rendezvényt minden évben meg rendezik, a szervezés feladatait azonban minden évben más vállalja. Ez egy igen jó és ötletes forma. Ebben az évben nagyszámú résztvevő, főleg sok határőr csapat jelent meg a versenyen. A versenyt jól elő készítették a helyi csapat Fábián Lajos vezetésével szervezésből és az anyagok biztosításából is jól vizsgázott.

A versenyt Éberhardt Gábor határőr alezredes Úr nyitotta meg. Miközben a verseny szervezetten folyt, jobbnál jobb eredmények születtek. A szervezők a beérkező versenyzőket reggelivel fogadták és két nagy bográcsban azonnal meg kezdték az ebéd elkészítését.

A verseny legeredményesebb tartalékos versenyzőjének a MATASZ egy versenydíjat ajánlott fel. A rendezvényen részt vett Dr. Palotai Jenő ny. ezredes a MATASZ Csongrád megyei elnöke.

 

 


 

NYÍLT NAP
SZENTES
2007. április 27.

Ki nyitották a vendégek számára is a Szentesi II. Rákóczi Ferenc műszaki laktanyáját 2007. április 27.-én. Az ünnepi napon minden a nagyszámú érdeklődő vendég előtt történt. Több, magas rangú vendég mellett, sok civil érdeklődő, nyugdíjas, és a Magyar Tartalékosok Szövetségének tagjai is szép számmal keresték fel, a méltán nagy népszerűségnek örvendő szakcsapat bemutatóját.

A látogatók nem csalódtak! Színvonalas program, bemutatók egész sora, a konkrét műszaki feladat teljesítése, és végül az udvarias, barátságos fogadtatás széles körű elismerést váltott ki a vendégek körében. A MATASZ tagjai két busszal Fróman Gábor mk. őrnagy vezetésével vettek részt a rendezvényen. Sajnos sok érdeklődőt nem tudtunk át szállítani. Sok érdeklődő volt, a középiskolák, kollégiumok, de az idősebb korosztályok tagjai közül is. Az igazi "önfeledt érdeklődés" a gyerekek részéről volt igazán érzékelhető. Sajnos volt olyan iskolai közösség és kollégium, akiket anyagi okok miatt nem tudtunk át szállítani, illetve ellátni. A hagyományos toborzás mellett "tartalékos toborzás" is folyt a helyszínem, több érdeklődő mellett, egész már működő szervezett közösség is érdeklődött a MATASZ -ba történő be lépés lehetőségei felől.

Sok régi egykor volt katonatárs is találkozhatott a rendezvényen. A megyében sok volt műszaki katona él, itt nagyon népszerű és megbecsült ez a szakcsapat. Megyénk árvíz veszélyeztetett térség, ki ne emlékezne az éppen egy évvel ezelőtti veszedelmes helyzetre, ahol ennek az alakulatnak a katonái kiemelkedő eredményességgel vettek részt a védelmi munkákban. Köszönjük a meghívást, jó volt újra közelről érezni és látni, hogy a műszaki katonák jól felkészültek a várható feladataik teljesítésére, igazi mestereik technikai eszközeik kezelésére. Gratulálunk és további sikeres, jó munkát kívánunk!

 

                        


MAGYAR TARTALÉKOSOK SZÖVETSÉGE
KÖZHASZNÚ TÁRSADALMI SZERVEZET

Kéri a Honvédelem, hazafiság, társadalmi támogatása iránt
érdeklődő, segíteni akaró és elkötelezett Honfitársainkat, hogy
ADÓJAIK 1 % -ÁNAK
Felajánlásával támogassák Szövetségünket!
ADÓSZÁMUNK:
18104965-1-41
MATASZ
Köszönjük.

 


 


ELŐTTÜNK 2007. FELADATAI.
Megyei Vezetőségi Ülés.

2007. március 21.

A megyei MATASZ vezetőség részletes tájékoztatást kapott a február 28-i Országos Küldött gyűlés munkájáról, a megyében folyó tevékenység értékeléséről. Ennek alapján helyileg értékeltük lehetőségeinket, a tervezett feladatok végrehajtásának feltételeit. 2007.-ben fontos események megvalósítását tervezzük, ami nagy erőfeszítéséket igényel a megyei, a városi és a klubok vezetőitől, egész tagságunktól.

Ez évi tevékenységünk kereteit az elmúlt évben készített és jóváhagyott munka programja képezi, melyek végrehajtásának konkrét tervezése a jelenlegi feladat. A végrehajtás anyagi forrása még nem teljesen biztosított. Pályázatunk még nincs el bírálva, további pályázatokra, szponzori támogatásra, együttműködő partnereink segítségére van szükségünk. Tervezett feladatok törlését nem tervezzük.

A soron következő, lényegében az első fél év feladatai, az alábbiak: Folytatjuk a szervezeti keretek bővítését, klubok alakítását, növeljük a munkánkba bevonható, rá termett társak számát, keressük a kölcsönös előnyök alapján együttműködő partnereinket. Tavasszal a Móra és a Csonka kollégiumokkal folytatjuk közös munkánkat. Lövészetet szervezünk, és meg hívjuk Őket a tervezett ejtőernyős négy tusa versenyre Szeged és Ruzsa helyszínekre. Képviseltetjük magunkat Németországban lövészeteken, fogadjuk Német Tartalékosok vezetői küldöttségét, folytatjuk a Szerb Tartalékosokkal kapcsolataink erősítését. Tovább erősítjük a MATASZ munkájának megismertetését és elismertetését fokozó PR tevékenységünket. Fel készülünk a második féléves feladatok teljesítésére.

A feltételek meg teremtése érdekében fel keressük és tájékoztatjuk együttműködő és támogató Partnereinket, meg fogalmazzuk konkrét kéréseinket, különös tekintettel a megyében működő alakulatok Parancsnokait, az érintett Iskolákat, Kollégiumokat, és a feladatok során érintett klubokat, Önkormányzati Vezetőket.

A kiemelt események végrehajtására részletes terveket kell készíteni, a feladatok konkrét felelőseinek, a határidők meg jelölésével. Az ejtőernyős, és a négy tusa feladatok felelőse Csorba József t. hdgy. és Szalai József t. örm. Az Iskolák és a Kollégiumokkal kapcsolatos feladatokért Fróman Gábor és Pál Mihály t. őrnagyok, a Lövészeti feladatok végrehajtására Andrássy Árpád t. fhdgy. Urat kérjük, a PR. Tevékenység végrehajtásába Demcsák Zoltán t. hdgy Urat kérjük, és a feladatok összehangolásáért Dr. Palotai Jenő ny. ezredes a felelős.

 


 

VIDÁM CSATATÉR
SÁNDORFALVA 2007. február 24.

Szép, derült időben, az EMVHG egyesület "Vidám Csatatér" címmel baráti találkozót szervezett a Sándorfalvi gyakorlótéren. Az országos találkozón nagy számban vettek részt a legkülönfélébb veterán hadi járművekkel. Egész családok öltötték magukra az eltelt évtizedek egyenruháit, vették kézbe az akkori fegyvereket. Ebéd előtt, és ebéd után egy-egy második világháborús csata jelenetet elevenítettek fel. A részt vevők korhű egyenruhákban igen harciasan, de valójában barátokként "harcoltak"

Baráti játék volt ez, nem is csoda, ugyanis a szemben álló felek nem egy esetben, a valóságban egy család tagjai voltak. A baráti fogadtatás, a helyben főtt finom étel, a sok lelkes ember kiváló hangulata, azt a meggyőződésünket erősítette, hogy az ilyen összejövetelekre nagy szükség van. A Hadsereg korszerűsítése során feleslegessé váló haditechnikai eszközöket, hagyomány őrző tevékenység során a MATASZ jól tudná hasznosítani, az egykor volt fegyvereink és hadi technikai eszközeink tovább szolgálhatnák a Haza, a Honvédelem ügyét, és a Hazafias nevelő munkánkat.

                             


DONI HŐSÖKRE EMLÉKEZTÜNK
Szeged 2007. január 14.

 

A 64 évvel ezelőtti tragédiára a Don kanyarnál elszenvedett katasztrofális vereség áldozataira emlékeztünk a Szegedi Szent József jezsuita templomban. A szentmiseáldozatot Kiss-Rigó László megyés püspök mutatta be. A megemlékezést a HOHE megyei vezetősége -együttműködő partnerünk- szervezte ebben az évben is. A Magyar Tartalékosok Szövetsége Csongrád Megyei vezetőségét, Dr. Palotai Jenő ny. ezredes és Fróman Gábor t. mk. őrnagy képviselte.

 


CSORBA MIHÁLY NY. DANDÁRTÁBORNOK
Hódmezővásárhely alpolgármestere
1942 - 2007

 

Életének 65. évében súlyos betegség következtében elhunyt Csorba Mihály ny. dandártábornok, Hódmezővásárhely alpolgármestere. Személyében egy fegyelmezett, köz tiszteletben álló közéleti embert, a honvédelem ügyét sokoldalúan támogató kitűnő társunkat vesztettük el. Búcsúztatására el jöttek az egykori társak, vezető tábornokok, és a szülőváros hálás sokassága. A gyászszertartáson a Honvédelmi Minisztérium vezetői, a megye és a város vezetői mellett, egykori társak, barátok, bajtársak nagy számban vettek részt.

Csorba Mihály ny. dandártábornokot a Kincses temetőben, katonai tiszteletadással helyezték örök nyugalomra. A Magyar Tartalékosok nevében,  Borszéki Tivadar ny. vezérőrnagy a MATASZ elnöke helyezte el a megemlékezés koszorúját. A Tartalékosok megyei vezetőségét Dr. Palotai Jenő ny. ezredes megyei elnök, Fróman Gábor t. mk. őrnagy és Cservák Zoltán t. százados MATASZ Hódmezővásárhelyi elnök képviselte.

                                                    

 

 


Utolsó frissítés: 2013-01-15