Internet partnereink:

 

 

Támogatóink: 
Webdinamika.hu, Dinamikus weboldal készítés

 

 


 

 

 

Hírek  2005.

Archívum: 2002. 2003. 2004. 2005. 2006. 2007.

 

BUÉK 2OO5

 

Bajtársak, barátaim, Hölgyeim és Uraim!

 

Munkában és eseményekben gazdag esztendő áll mögöttünk. A honvédelem ügye területén nagy jelentőségű változások történtek, 136 év után megszűnt a sorozott katonai szolgálat áttérünk az önkéntes haderőre, ez a tartalékosok körében is új feladatokat, újszerű helyzetet, újabb kihívásokat jelent. Biztos vagyok abban, hogy egyre gyarapodó és erősödő szervezeteink eredményesen fognak tevékenykedni ebben az új esztendőben is.

 

Ehhez a szép és felelősség teljes munkához kívánok jó munkát sok sikert, erőt egészséget, Boldog Újévet

 

Szeged, 2004. december 27.

 

 Dr. Palotai Jenő ny. alezredes

 MATASZ megyei elnök

 


 

 

 

MAGYAR TARTALÉKOSOK SZÖVETSÉGE
KÖZHASZNÚ TÁRSADALMI SZERVEZET

Kéri a Honvédelem, hazafiság, társadalmi támogatása iránt
érdeklődő, segíteni akaró és elkötelezett Honfitársainkat, hogy
ADÓJAIK 1 % -ÁNAK
Felajánlásával támogassák Szövetségünket!
ADÓSZÁMUNK:
18104965-1-41
MATASZ
Köszönjük.

  

 


 

KAPCSOLATTEREMTÉS A CSONGRÁD MEGYEI KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁGGAL

 

2004 szeptemberében együttműködési megállapodást írt alá a BM. Katasztrófavédelmi Főigazgatóság és a MATASZ Elnöksége. Az együttműködési megállapodás javasolja a megyék számára is, a kölcsönös előnyök alapján a közös tevékenységet a munka során. A megyei Igazgató, Dr. Szöllősi Sándor tü. ezredes Úr a közelmúltban fogadta képviselőinket, és meg állapodtunk az együttműködés alap elveiben, ki dolgozzuk a közös munkát, szabályozó szerződést, egy köztiszteletben álló közös képviselőt kérünk fel segítő közreműködőnek és előkészítjük, a szerződés aláírását.

 

 

EMLÉKEZÉS A 2. MAGYAR HADSEREG ÁLDOZATAIRA

 

1943 januárjában a Don-kanyari Voronyezsnél a 2 Magyar Hadsereg gyakorlatilag meg semmisült. Az okokat a történelem részleteiben fel tárta, 200.000 magyar katona halt hősi halált. Tiszteletükre január 15. én Szegeden a Szent József jezsuita templomban a Honvéd Hagyományőrző Egyesület istentisztelettel egybekötött megemlékezést tartott. Gyulai Endre Megyéspüspök békére, erőszak és indulatmentes életvitelre, egymás tiszteletére, megértésre és szeretetre hívta fel a szentmise résztvevőit. Több egykori résztvevő mellett a MATASZ megyei vezetői is részt vettek és tisztelegtek a hősi halottak emléke előtt.

 

 


 

 

 

 

Hajós

Soron kívüli Elnökségi Ülésre kaptunk meghívót, 2005. március 12. Hajósra. Ez a szomszéd megyei nagyközség elsősorban eddig kiváló borairól volt számunkra ismert. Kalandos úton jutottunk el a helyszínre. Az éjszakai ónos eső jégpályává változtatta az utat, néhol csak lépésben tudtunk haladni. Szövetségünk Elnöke és a Nagyközség Polgármestere jó házi gazdákként fogadták a résztvevőket.

A megbeszélés lényege az volt, a rövid tárgyszerű tájékoztatón túl, hogy elő készítse a március 5.-re tervezett Küldöttgyűlést. A jó hangulatú tartalmas megbeszélésen felmerültek mindazok a fontos és érdeklődésre számot tartó kérdések, melyek az éves, hazai és nemzetközi tevékenységünk során, esetleg hosszabb távon érintik a Szövetség munkáját.

A kedvezőtlen időjárás miatt igyekezni kellett haza, de a változatos és fontos témák, a nagyszerű társakkal való találkozás, megérte! Több katona nemzedék adott hangot véleményének. Egyetlen szó sem arról szólt, hogy mit hogy nem, hanem arról szólt, hogy mit, hogy lehet jobban eredményesebben végezni. Az őszinte jó szó, a céljaink és munkánk helyességébe vetett töretlen hitünk tovább erősödése, újabb erőt és bizakodást (a tervezett anyagi eszközök pedig, anyagi alapot) nyújt további munkánkhoz.

Hajós 2005. február 15.KÜLDÖTTGYŰLÉS
SZENTENDRE

2005. március 05.

 

Szentendrén ülésezett a MATASZ legmagasabb választott vezető testülete a Küldöttgyűlés. A MATASZ. küldöttgyűlésén részt vett: Bali József vezérőrnagy Úr HM. Államtitkár, Dr. Deák János ny. vezérezredes Úr a MATASZ tiszteletbeli elnöke, a Kovács Zoltán dandártábornok VK. Személyügyi csoportfőnök Úr, Dr. Sütő Tamás hőr. vezérőrnagy Úr, a MH. Szárazföldi Parancsnoksága, a Katasztrófa védelem képviselője, továbbá együttműködők, vendégek, és a tanácskozás küldöttei.

Az elmúlt évi munkát Borszéki Tivadar ny. vezérőrnagy Úr, a MATASZ Elnöke, eredményes évi munkáról adott tájékoztatást. Majd a legjobb munkát végzők elismerésére került sor. Gazdálkodásunk terén, bár kevesebb pénz állt rendelkezésre, mint amire szükség lett volna, gazdálkodásunk eredményes és szabályszerű volt. Munkánk anyagi feltételeinek bővítéséhez a jövőben is szükség lesz Támogatóinkra.

Munkánk elismerését jelentette, hogy a Honvédelmi Miniszter Úr zászlót adományozott a MATASZ részére melyet, Bali Államtitkár Úr adott át és egyben szalagot kötött a zászlóra, biztató szavaival sok sikert, jó egészséget, további eredményes munkát kívánt a résztvevőknek. Biztosította a közgyűlés rész vevőit, hogy szükség van a MATASZ munkájára.

Titkos szavazással döntött a Közgyűlés. Dr. Mráz István ny. vezérőrnagy urat, alelnökké, CIOR képviselőnek Banka József t. alezredes urat, ESOR képviselőnek Dr. Koch György urat választotta meg és döntött a közgyűlés az ellenőrző bizottság összetételéről is. Az Elnökség bejelentette: a MTTOSZ, a Katasztrófavédelem, a BEOSZ, a HOHE, ÖLTP. Vezetőivel együttműködési szerződést kötött. A Küldöttgyűlés kezdeményezéssel fordult a Miniszter Úrhoz, hogy a II. Világháború befejezése alkalmából kerüljön sor, nyugdíjasok előléptetésére.

Bár tárgyszerű, jó munkát végeztünk, fogalmazott a levezető elnök zárszavában, adósai maradtunk a jóváhagyott napirend szerint az Alapszabály és az SZMSZ módosításának. A rövid szünetek ellenére, ezeknek megtárgyalására már nem maradt elég idő, ezért erre még ez év első felében fog, sor kerülni. A tartalmas Küldöttgyűlés a szózat hangjaival ért véget.


 

 


 

FELKÉSZÜLÉS ÁRVÍZ, BELVÍZ, VÉDEKEZÉSRE
2005. március 08.


Hazánk földrajzi, hidrológiai, geológiai, meteorológiai és más körülmények miatt, Közép-kelet Európa ár és belvízveszélyes területei, közé tartozik. A középkorú emberek jól emlékeznek a Tisza, Maros és a Körösök árvizeire és a gyakran jelentkező belvíz veszélyekre.

A 2005. esztendő csapadék viszonyai, annak hatalmas mennyisége, bizonyos körülmények kedvezőtlen egybe esése, veszedelmes helyzetet teremthet, melyre időbe fel kell készülni. Ez az illetékesek részéről folyamatban van. Ebből a MATASZ lehetőségeihez mérten rész vállal.

Megyei vezetőségünk azt a feladatot kapta, hogy mérje fel lehetőségeit. Mivel területünkön sok jól felkészült tartalékos él, és jól emlékszünk az elmúlt évek ár és belvíz védelmi feladataira, az alábbi döntést hoztuk:

Operatív csoportot hoztunk létre, Vezetője Fróman Gábor t. mk. őrnagy, tagjai, Podolcsák András t. repülő százados, és Halmos Lajos t. híradó főhadnagy. Ezen kívül, védelmi eszközök és anyagok tárolására alkalmas helyeket jelöltünk ki. Egy esetleges készenlét elrendelése után a csoport, képes, RH és URH rádió hálók működtetésével, megbízható rádió összeköttetést létesíteni, és a repülő klub eszközeivel repülő feladatok végrehajtásával a védelmi munkák szakszerű segítésére. A helyszíneken tárolásra kerülő anyagokkal és eszközökkel szervezetten és hatékonyan hozzá járulni a védelmi munkákhoz.

Ki kell emelni érintett tagjaink kitűnő hozzá állását az adott feladathoz! Természetesen jó esély van arra is, hogy az előkészületek, csak a felelős, biztonságra törekvést jelentik és a víz rendben le fog vonulni. Mégis jó tudni, hogy ilyen nagyszerű tartalékosok a társaink, akik, az első hívó szóra vállalták azt, amit meg tudnak tenni, alkalmazni azokat az ismereteket, amit a katonai szolgálatuk idején szereztek meg, mellyel, -ha szükség úgy hozza- most is, jól tudják szolgálni a haza érdekeit.MATASZ KÜLDÖTTSÉG LÁTOGATÁSA
SZABADKÁN
2005. március 10.

 

Borszéki Tivadar ny. vezérőrnagy a MATASZ Elnöke vezetésével, háromtagú küldöttség, Dr. Palotai Jenő ny. alezredes, Csongrád megyei elnök és Fróman Gábor t. mk. őrnagy, megyei elnök helyettes, Szerbia és Montenegró Államszövetség Tartalékos Katonák Szövetsége meghívására 2005 március 10. hivatalos baráti, kapcsolatteremtő látogatást tett Szabadkán. Küldöttségünket nagy figyelmességgel, a közös Határátkelőhelyen fogadták a vendéglátók.

A találkozón részt vett Dr. Sinisa Borovics tábornok Úr az ORVS Elnöke, Ljubisa Manasztirac tábornok Úr az ORVS Vajdasági elnöke és Milán Reseta ezredes Úr az ORVS Szabadkai Elnöke vezetésével a Vendéglátók nagy számú, magas rangú küldöttsége. A munkában részt vett a Hadsereg, a Katasztrófa Védelem és sok más, a közös tevékenységben érdekelt szervezet. A munka értekezletet Kucsera Géza Úr Szabadka Polgármestere nyitotta meg. Két nyelven elhangzott meleg hangú köszöntője vezette be a tartalmas alkotó légkörű baráti tárgyalást, majd több színvonalas előadás hangzott el.

A küldöttségek szándék nyilatkozatot írtak alá. Meg állapodtak abban, hogy egymás tisztelete és megbecsülése, segítése és támogatása szellemében folytatják Csongrád megye és Szabadka megkezdett közös munkáját és a két megye még 2005 évben együttműködési megállapodást fog kötni egymással. A MATASZ Elnöke az ORVS két tartalékos tisztjét 2005 évben magyarországi, nemzetközi nyelvtanfolyamra hívta meg. A MATASZ Elnöke 2005. meg hívta az ORVS Elnökségének küldöttségét magyarországi hivatalos látogatásra. Megállapodott a két küldöttség, hogy az együttműködés rendszeressé tétele érdekében 2006 évben együttműködési szerződést kötnek egymással.

A látogatás a nagyfokú kölcsönös figyelmesség, udvariasság egymást tisztelete, megbecsülése, a különböző sajtóorgánumok jelentős érdeklődése mellett, nagyon magas szinten, szervezett körülmények között zajlott. Bizonyossággal állapíthattuk meg, hogy jó szomszédok, megértő, jó szándékú partnerek találkoztak, és bizonyosra vehető, hogy ez a kapcsolat a kölcsönös előnyök figyelembe vételével fog folytatódni. Meleg hangon barátokként köszöntek el egymástól a küldöttségek tagjai a Horgos-Röszke határátkelő helyen, ahova vendéglátók a Magyar küldöttséget el kísérték.

 

 


EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS

 

A közelmúltban együttműködési megállapodást kötöttünk az Első Magyar Veterán Hadi-és Gépjármű technikai Egyesület Vezetőivel. Az egyesület egykor volt hadi járművek, eszközök gyűjtésével, működőképes állapotban tartásával, és azok bemutatásával foglalkozik. Ám tevékenységük ezeken az egyszerű gyűjtő szenvedélyen túl mutatnak.

Ilyen eszközök gyűjtése, karban tartása szükségessé teszi ezeknek az eszközöknek az ismeretét (megismerését) ehhez pedig, nem elsősorban pénzre (de az is, méghozzá nem is kevés) hanem elkötelezettségre, szorgalomra, sok munkára és sorolhatnánk mindazokat a kérdéseket, amelyekből mindenkinek kevés van.

Ez a partnerség számunkra azért fontos, mert pótolhatatlan módja ez az elmúlt idők, hadi technikai eszközeinek és anyagainak a megismerésében, a hazafias honvédelmi technikai nevelésben, és a felnövekvő fiatalok számára történő bemutatásnak. Ebben a kérdésben akarunk együttműködni, és történelmünk jobb megismertetésében közösen dolgozni mindazokon a területeken, ahol lehetőségünk adódik

.
További információk: www.emvhg.fw.hu honlapon és emvhg@citromail.hu email címen.

 


Megyei Vezetőségi ülés 2005. április 8.

Megtárgyalt kérdések:
1./ Együttműködési szerződés az Első Magyar Veterán Hadijármű Szövetséggel.
Döntés: A megyei Elnök tájékoztassa a MATASZ Elnökét, a HM. inkurencia
készletéből, Utalványon (térítés nélkül) kérünk olyan anyagokat és ha-
di technikai eszközöket, melyeket a honvédelmi nevelés, és főleg
a tanuló ifjúság irányába nyitó munkánk, és a hagyományőrző
tevékenységünk során, hasznosítani tudunk.

2./ Együttműködési szerződés a HOHE Megyei Vezetőségével.
Döntés: Az elnök a javasolt szempontokat figyelembe véve készítse el a szer-
ződés célszerű változatát. Abban kapjanak megfelelő hangsúlyt a
MATASZ alapszabályában foglalt követelmények

3./ Német Országi Biztonság Politikai Szeminárium. Palotai alez. A küldöttségbe.
Döntés: A Német Közép Frankföldi küldöttség ebben az időpontban fogja
az együttműködési szerződést alá írni Szegeden, Molnár Péter t. hdgy.
képviselje megyénket a küldöttségben. Felkészítéséért Palotai alez. a
felelős. Részére az ifjúsági munkára történő megbízólevél kerüljön ki
adásra.

Tájékoztatók: Dr. Palotai alezredes az alábbi kérdésekről tájékoztatta a Vezetőséget:

1./ A MATASZ küldöttség tagjaként részt vettünk Szabadkán egy találkozón, ahol, korábbi
szándékainknak megfelelően, tárgyaltunk egy együttműködési szerződés lehetőségeiről.
Tájékoztattuk Szerbia és Montenegró Államszövetsége Tartalékos Szövetségének illetékes
Vezetőit, Szabadka Tartalékos Szövetségének Vezetőit, együttműködési szándékunkról és
Vállaltuk, hogy a szerződés első változatát elkészítjük, és Partnereink részére átadjuk.
Csongrád Megye és Szabadka együttműködési szándékát, alapelveit és céljait Mindkét
Tartalékos Szervezet Vezetői jóváhagyólag tudomásul vették. Megbízták a két felet, hogy
segítsék, az Országos Tartalékos Szervezetek 2005 évre tervezett Budapesti találkozójának
előkészítését, és más gyakorlati feladatok megvalósítását.

2./ Lényegében elkészült a május 19-23. közötti Német látogatás és az ünnepélyes aláírás
terve. A személyi és anyagi feltételek biztosítva vannak, az előkészületek rendben folynak
Május hónapban soros ülésünkön a kérdésre ismételten vissza fogunk egy ki bővített
vezetőségi ülésen térni.

A tájékoztatókat a vezetőség tagjai tudomásul vették. A következő ki bővített vezetőségi ülés
Időpontjáról, helyéről és összehívásáról az Elnök gondoskodik.


RUZSA 2005. május 1.

Falunapi megivót kaptunk Rúzsa község Vezetőitől. Rúzsa tipikus Homokháti község fejlett közösségi élettel sok szorgalmas és tehetséges emberrel. A falu évek óta színvonalas ünnepség sorozattal ünnepli május első napján a falu napját. Ez alkalommal népes vendég sereg érkezett a testvér településekről is, akik együtt szórakoztak a házigazdákkal. A rangos vendégsereg, a térség több Országgyűlési képviselője, színvonalas kulturális rendezvényeken vehetett részt. A rendezvényen részt vettek a EMVHG egyesület veterán hadi járműveikkel, ami látványos szín foltja volt a rendezvény, ezen a területen jól lehet a MATASZ lehetséges tevékenységét népszerűsíteni. Vendéglátóinkat meghívtuk május 20. ra a Magyar - Német együttműködési szerződés aláírási ünnepségre. Fel vetettük a MATASZ helyi szervezetének szükségességét, lehetőségeit és meg terveztük egy újabb alkalommal az alakítás kérdéseit.


KIBŐVÍTETT MEGYEI VEZETŐSÉGI ÜLÉS
2005. május 2.

NAPI REND:

1.) Éves feladatterv pontosítása
2.) Német Tartalékosok látogatása, EMÜ Szerződés aláírásának terve, feladatai.
3.) Elismerési javaslat a Küldött gyűlés számára javaslat konkrét kérdései, formái.
4.) Bejelentések:

1.) Az éves feladatterv végrehajtása arányosan teljesítve van. Új feladatként jelentkezik az
EMVHG vel kötött szerződésben vállalt feladatok teljesítése. Komoly lehetőségek vannak
ebben az együttműködési szerződésben és az ifjúság hazafias, technikai érdeklődése ala-
kításának területén. Ez a munka nagy figyelmet, koordinációt igényel tőlünk, mindenek előtt a szükséges eszközök és anyagok meg szerzése során.

2.) A Német Tartalékos Szövetség május 19-23 közötti látogatás előkészületei jól haladnak.
A tervezett feladatok nagy oda figyelést, pontos koordinációt és fegyelmezett munkát
igényel minden résztvevőtől. Az eddigi tapasztalatok igen jónak mondhatók. A KIEG.Pa-
rancsnok Úrtól, a Toborzó Iroda teljes állományától az Együtt működőktől, feladatokkal
megbízott tagjainktól eddig soha nem tapasztalt aktivitás tapasztalható. A tervek már csak
pontosításokra várnak, néhány anyagi jellegű feladat vár teljesítésre, a rendelkezésre álló idő és anyag elégséges a feladatok végrehajtására. A feladat végrehajtására készüljön részletes terv, és a rendezvényről kapjon értesítést a helyi rádió, TV. És a médiák. A keletkezett anyagok PR felhasználása, a PR csoport fontos feladata. Az anyagot archiválni és folyamatosan használni kell.

3.) Elismerési javaslat a MATASZ KÜLDÖTTGYŰLÉS számára.
A MATASZ-ban folyó munka elismerésére a Vezetőség álláspontja változatlan. A kiemel-
kedő munkát végző aktivistáknak, együttműködőknek és az arra érdemes partnereknek, az erkölcsi elismerése és megbecsülése feltétlenül fontos! Egy EMLÉKÉREM és egy EMLÉK JELVÉNY alapítása látszik helyesnek. Demcsák Zoltán t. hadnagy Úr készítsen javaslatot, melyet küldötteink a MATASZ soros Küldött Gyűlésen terjesszék elő.

4.) A tervezett feladatok után tovább folytatódnak a feladatok. Június elején kerül sor az
Ejtőernyős Háromtusa versenyre, melyre egy háromfős német csapat érkezését jelezték.
Elhelyezésüket a Molnár Panzióban tervezzük, a lövészetre a városi lőtéren, kerüljön
sor. A versenydíjak beszerzése, előkészítése rendben. Ugyancsak meghívásnak kell ele-
get tenni Öttömös ebben az évben SPÁRGA FESZTIVÁLT rendez, ahol további
terveinket tekintve, fontos a részt vétel. Még ugyancsak ebben a hónapban kerül sor
Somogybabod községben egy hadi technikai országos találkozóra, mellyen megfelelő
színvonalú küldöttség fogja a megyei Vezetőséget képviselni.
Ezek a feladatok már előre vetítik, hogy ebben az esztendőben is jelentős tennivalók előtt
állunk.


BESZÁMOLÓ A NÉMET KÜLDÖTTSÉG SZEGEDI LÁTOGATÁSÁRÓL

SZEGED 2005. május 19-23.

 

2005. május 19-23. között Szegedi meghívásnak tett eleget a Bundeswer tartalékos szövetsége Közép Frankföldi vezetősége Helmut Gottschalk-Gaudig alezredes Úr vezette Küldöttség. A küldöttség tagjai voltak Gerhardt Gernand őrnagy Úr a megyei vezetőség elnök helyettese, Mathias Luke őrnagy Úr kiképző főtiszt és Oliver Würt t. hadnagy Úr.

A küldöttség egy tartalmas programot valósított meg. Fogadta Őket a Szegedi Biztonságpolitikai Iroda Vezetője, Szeged Város Alpolgármestere, és a Megyei Közgyűlés Védelmi Bizottságának Titkára, és más fontos területtel ismerkedtek megyénkben. Aláírtuk a két megye közötti együttműködése megállapodást, mellyen jelen voltak magas beosztású együttműködő szervek vezetői közöttük Kovács István dd. tbk. a Szentesi műszaki dandár Parancsnoka.


TOVÁBBI RÉSZLETES INFORMÁCIÓ ÉS KÉPEK

 

A Bundeschwer Tartalékos Szövetsége Közép Frankföldi Vezetőségének 4 tagú küldöttsége a MATASZ Csongrád Megyei Vezetősége meghívására 2005. május 19-23. között látogatást tett Szegeden. A a Szegei tartózkodás idején felkeresték a Biztonság Politikai irodát, és tájékozatót hallgattak meg az iroda vezetője Tóth László ezredes Úr részéről, fogadta a küldöttséget a Szeged Város alpolgármestere Kozma József Országgyűlési képviselő a Parlament Külügyi Bizottságának Alelnöke és a Megyei Közgyűlés részéről, fogadta a küldöttséget Kaszás Mihály ezredes Úr a Megyei Védelmi Bizottság Titkára.

 

 

Ez alkalommal került sor az Együttműködési Szerződés aláírására, a Szerződő feleket köszöntötte Kovács István dandár tábornok Úr a Szentesi II. Rákóczi Ferenc műszaki dandár Parancsnoka, majd a küldöttség felkereste a Katasztrófavédelmi Igazgatóság Szegedi Tűzoltó Parancsnokságát, ahol Dudás Miklós ezredes Úr tájékoztatta a Vendégeket, majd az egyik Tartalékos szervezetünk látták vendégül a küldöttséget.

 

 

Május 21.-én Ünnepélyesen fel vonták Szeged Zászlaját és megkezdődött a Szeged Napi ünnepség sorozat és a Hídi Vásár. A küldöttség ezután a Katona Családok Országos találkozójára utazott, melyet Havril András vezérezredes Vezérkar Főnök Úr nyitott meg. Szép szín foltja volt az eseménynek, az, amikor a honvéd zenekar karmestere meg látta Német vendégeinket, jelentkezett, bemutatkozott a Német Küldöttségnek és egy, Német katona indulót el játszottak, a küldöttség tiszteletére. Szép megható jelenet volt, köszönjük Kovács főhadnagy, karmester Úrnak.

 

Délután a küldöttség a vendéglátók vezetőjének Dr. Palotai alezredesnek vendégei voltak egy kerti parti keretein belül, ahol a vendéglátók és a vendégek is megbecsült vendég-ként jól érezték magukat.

 

 

Május 22.-én a Küldöttség egy alkalmi lövész versenyen vett részt, majd Ópusztaszer-re látogattak. Megtekintették a Feszty körképet, a Szabadtéri Múzeumot, ismerkedtek a Honfoglalás eseményeivel, nemzeti történetünkkel, hagyományainkkal

 

 

Ebéd a Magyar Veterán Hadijárművek Egyesülete tartalékos katonáinak vendégei voltunk. Rendkívül lelkes házi gazdáink egy kiváló helyben főzött, őzpörkölttel leptek meg
a Vendégeket, majd bemutatták technikai eszköz gyűjteményük egy részét, korhű ruhákban igazi érdekességet nyújtottak alkalmi bemutatójukkal. A beszélgetés során kérték Vendégeinket, hogy legyenek segítségükre, hogy hasonló érdeklődésű Német Partner felkutatásában legyenek segítségükre. Egyben meg hívták Őket Június végén a Somogy Babod-i Országos találkozójukra

 

 

Vacsorára igazi Szegedi halászlé és túrós csusza volt a menü. Vendégeink tetszését el nyerte ez az ősi Szegedi étel. Itt adtuk át egymás részére apró figyelmességeink ajándékait, és érdekes szín foltja volt a találkozónak, amikor, Vendégeinket fel vettük a MATASZ Tiszteletbeli Tagjai sorába.

 

 

Május 23.-án korán reggel volt az „ébresztő” Terv szerint látogatást tettünk az Országházban, ahol szakszerű idegen vezetés mellett ismerkedhettek a lenyűgöző építészeti remekművünkkel.

A látogatás befejezése képen, látogatást tettünk a HM-III objektumban a MATASZ Központjában, ahol az –Elnök Úr távollétében- Urbán Lajos altábornagy Úr,a MATASZ Szárazföldi Tagozat Vezetője Fogadta a Küldöttséget és adott tájékoztatót a MATASZ munkájáról és válaszolt a küldöttség által feltett kérdésekre. Ezt követően a Küldöttséget ki kísértük az M-1 re és azzal köszöntünk el, hogy folytatjuk ennek a képzeletbeli 1000 kilométeres hídnak az erősítését, melyet, a két legutóbbi találkozásaink alkalmával hoztunk szorgalmas munkával létre.

 

 

 

A fényképeket Tóth Ilona Úrhölgy, Reinhardt Gernand t. őrnagy, Fróman Gábor t. mk. őrnagy, és Demcsák Zoltán t. hadnagy Urak A Szövetség tagjai készítették. Köszönetünket fejezzük ki értékes munkájukért. Itt mondunk köszönetet a Magyar Televízió Színvonalas riportjáért és az aláírási ünnepségről készített tudósításáért, és az RTL Tudósítójának munkájáért. Köszönet az egész feladat teljesítésében részt vett minden társunknak, Kiegészítő Parancsnokság és a Toborzó Iroda lelkes nélkülözhetetlen minden oldalú támogatásáért. 

SZENTENDRE 2005. 05 28-29.

Az éves képzési programnak megfelelően a MATASZ vezetői felkészítésre került sor 2005. május 28-29. én Szentendrén a Kinizsi Pál Tiszthelyettes képző Központban.

A tartalmas program keretein belül, fegyverbemutatón és lövészeten vettünk részt, majd sor került az alapszabály és az SZMSZ megkezdett vitájának befejezésére. A második napon Dr. Deák János vezérezredes Úr Biztonságpolitikai előadása, majd Dr. Mráz István vezérőrnagy Úr előadása hangzott el, a MH. Szerepe, funkciója és fejlesztési irányai. Ezt követte Dr. Czuprák Ottó alezredes Úr vitaindító előadása a MATASZ jövőbeni helye szerepe, funkciója fejlesztési lehetőségei és tendenciái.

 


 

ÖTTÖMÖS 2005. június 3-5.

 

Az Öttömösi Spárga fesztivál valóságos népünnepély a homokhátság nagyon kedves kis településének. A spárga homoktalajon termelhető táplálék dús, egészséges élelmiszer, fő termő területe éppen ez a terület. Három napos ünnepségen gazdag programmal, jó hangulatú rendezvények egész sorával emlékeztek meg a jeles ünnepség sorozatról. Rendezvényeik sorából ki emelkedett a Damjanich lövész klub rendezvényei. Június 3. án a társég Polgármesterei és Jegyzői külön lövész versenyt rendeztek, majd a klub lövész, majd közelharc bemutatót tartottak, és természetesen a jelenlévő érdeklődők is részt vehettek a jól szervezett lövészeten.
Június 4. volt a legmozgalmasabb nap. A Környék sport lövői szép számmal vettek részt a lövészeten, majd a település központjában szervezett színvonalas bemutatókon és más rendezvényen. A részt vevők Öttömös vendégei voltak. Érdekes bemutatót tartottak a spárga elkészítésének több lehetséges formájáról. A lövész versenyen sok tartalékos vett részt a legeredményesebb versenyző a MATASZ kupát vihette haza. A környék tartalékosaival szót váltottunk a MATASZ szervezeti kereteinek alakításáról.

 


 

III MATASZ EJTŐERNYŐS HÁROMTUSA VERSENY
SZEGED 2005. június 13.

 

Szegeden immár harmadik alkalommal került megrendezésre, az ejtőernyős háromtusa verseny. Június 11.-én szombaton reggel eligazítással kezdődött a
verseny. Csorba József t. hadnagy részletesen ismertette a 6 résztvevő csapattal a végre hajtásra kerülő feladatokat. Az ejtőernyős célba ugrás, a lövészet mellett, a tájékozódási futás jó fizikai és szellemi felkészülést, ügyességet igényelt a résztvevőktől. A versenyen, a hazai versenyzőkön kívül két Ukrán és egy Német tartalékos katona csapat vett részt. Nemes sportszerű küzdelemben dőlt el, az értékes díjak sorsa.

 

 

További információk:


Az első versenyszám ejtőernyővel 1000 m. magasságból, célba ugrással kezdődött. A verseny színvonalát jellemezte, hogy az Ukrán csapat kettő, a Magyar csapatból egy Fő „0” hibapontot ért el.

Az Etelka sori lőtéren végrehajtott lövészeten a hazai pálya előnyét a Magyar csapat jól használta ki és szoros versenyben előzte meg a Német Csapatot.

A Szeged környéki erdőkben, a második Magyar Csapat szoros eredménnyel előzte meg a végig kiegyensúlyozottan versenyző, Közép Frankföldi Német tartalékos katona csapatot.

A versenyt szakmai szempontból Csorba József t. hadnagy a helyi ejtőernyős klub vezetője értékelte. A díjakat a repülő téri ünnepélyes eredményhirdetésen a versenyzők Fróman Gábor t. mk. őrnagy Úrtól vették át, aki köszönetet mondott a versenyzőknek a fáradtságos felkészülésért, a részt vételért, az eredményes és sportszerű helytállásért.

A versenyszámok értékelése során a MATASZ Kupát a 2. sz. Magyar Csapat nyerte el. (Kiss Róbert, Tóth Nándor, Hrabovszky Krisztián) A legjobb külföldi csapat részére felajánlott kupát az ejtőernyős célba ugrásban elért legjobb eredmény alapján az Ukrán csapat nyerte el.

 

A harmadik helyezett részére felajánlott díszes kupát a Német Közép Frankföldi tartalékos katona csapat nyerte el és vihette magával Nürnbergbe . A Kupát Ressel Werner t. alezredes Úr vette át.

A hazai ízeket a Propeller vendéglő jóvoltából ismerhették meg a résztvevők, elhelyezésükhöz a Molnár Panzió nyújtott nélkülözhetetlen segítséget, melyért őszinte szívvel mondunk köszönetet.

A versenyzők a kiírt feladatokkal, és a tájékozódási futás közben Rájuk zúdult esővel versenyzők, sikeresen megbirkóztak, és megígérték, hogy jövőre, ha meghívást kapnak, ismételten szívesen indulnak ezen a versenyen. Addig pedig, rendszeresen készülnek, minél jobb eredmények elérése érdekében.

 

HATÁRMENTI TALÁLKOZÓ
HORGOS 2005. június 13.

 


Határ menti találkozót tartott a MATASZ Csongrád Megyei Vezetőség és Szerbia Montenegró Tartalékos Szövetségének Szabadkai képviselői. A találkozón részt vett Bulgáriába utazó Borszéki Tivadar ny. vezérőrnagy a MATASZ Elnöke, és Banka József ny. alezredes a MATASZ külügyi referense, Dr. Palotai Jenő ny. alezredes megyei elnök, és Demcsák Zoltán t. hadnagy megyei PR. Felelős.

Kovács alezredes a Szabadkai küldöttség vezetője apróbb pontosításokkal el fogadta az együttműködési szerződés tervezetét, Borszéki vezérőrnagy Úr értékes útmutatásokkal látta el a Feleket, és ki alakítottuk a szerződés végleges változatát, melyet előre láthatólag szeptemberben egy Szerbiai ünnepségen történő részvétel alkalmával írunk alá.

A két küldöttség más közös érdeklődésre számot tartó kérdést is meg tárgyalt, ahol minden felmerült kérdés megoldásában egyetértés alakult ki.

 


 

SOMOGYBABOD
2005 június 30 – július 3.

 

Meghívót kaptunk Barátainktól, az EMVHG. fenti időpontban tartott Nyári Balatoni Találkozójára. Az egyesület régóta nagy lelkesedéssel és szorgalommal, nem kevés áldozattal készült erre a találkozóra. A programok keretein belül érdekes felvonulással, statikus, és harcszerű bemutatóval képet kaptunk az elmúlt évtizedek hadi technikai eszközei egy részéről. A találkozón részt vett nagy számú egyesületi tag, hihetetlen lelkesedéssel végezte munkáját, dacolva a szélsőséges időjárással. A közönség nagy elismerése mellett végrehajtott bemutatók jól mutatták, hogy ebben az egyesületben nagyszerű emberek dolgoznak, teljesen meg érdemelték a TV-2 és az RTL nagy fokú figyelmességét, tudósításaikat. Jó szolgálatot tettek a hazafias technikai nevelés és a honvédelem ügyének népszerűsítéséért, szolgálataikkal, kár, hogy az időjárás nem fogadta ezt a rendezvényt a kegyeibe. Gratulálunk Barátainknak, További sok sikert kívánunk. Köszönjük a meghívást!

 

 


 

2005 július 20.Megtárgyalt kérdések: 1./ Történelmi emlékvonat fogadása, részletek.

2./ VI. MATASZ Kupa Nemzetközi EJE verseny.

1./ A Történelmi emlékvonat érkezésének tervezett időpontja 2005. szeptember 10, A vonat Békéscsabáról érkezik a délelőtti órákban. Célszerű lenne a MÁV -al egyeztetve a Rókusi állomásra és oda szervezni a tanintézetekkel előzetesen egyeztetett és beosztott időpontokban. Kérjük a Hódmezővásárhelyi Helyőrségi zenekart, és a hangosítást. A megbeszélésen fel merült, hogy a kérdéses nap munkaszüneti napra esik, ezért jobb lenne, ha a vonat munkanapon jönne, mert így az érintett iskolákat nem lehet mozgósítani. További probléma a szükséges 250,000.-Ft. támogatás meg szerzése.

Döntés: A megyei elnök, vegye fel a kapcsolatot, az utat szervező hagyomány őrző tagozat vezetőjével, és tegyen javaslatot, a vonat érkezési idejének meg változtatására úgy, hogy az a tanév megkezdése után és, munka napra essen. Az időpont pontosítása után Szeged MJ. Város önkormányzatának támogatásával (érdekében) kérjük az anyagi feltételek megteremtését. A feladat megvalósításának felelőse Dr. Palotai ny. alez. és Molnár Péter t. hdgy.

2./ VI MATASZ Kupa Nemzetközi ejtőernyős Verseny. Tervezett időpontja 2005. szeptember 16-18. Helye Szegedi Repülőtér. Csorba József t. hdgy tájékoztatta a vezetőséget, hogy az SKF csapágy szaküzlet a rendezvény további támogatását nem tudja vállalni, így a rendezés összes feladata a névadó MATASZ ra hárul. Fel merül a kérdés, hogy folytatjuk e ezt a sorozatot. Elemző vita után a repülő klub segítségével és széles körű közreműködésével, ebben az évben is meg rendezzük a versenyt.

Döntés: A verseny megrendezését Szeged MJ. Város segítségével, Védnökök fel kérésével fogjuk meg valósítani. Fővédnöknek: Dr. Botka László Polgármester Urat, Védnököknek: Borszéki Tivadar vezérőrnagy Urat, Dr. Lukács János dandártábornok Urat, Árva Ferenc, Szöllősi Sándor, Kovács József ezredes Urakat, és az egyik jelentős autó márkakereskedés vezetőjét kérjük fel. A feladat végrehajtásához megfelelő színvonalú PR. Tevékenységet kell tervezni, melybe több médiatámogatót kell fel kérni. (Sajtó, TV. Rádió)

A rendezvényre meg kell hívni: Bosznia, Német Ország, Szerbia és Ukrajna tartalékos versenyzőit és természetesen Hazánk tartalékos és Katona csapatait is. A verseny, sport szervezési, anyagi támogatási és el számolási feladatait a repülő klub, Csorba József t. hdgy. hajtja végre. A három napos verseny közepén, szombati napon szeptember 17.-én 14.00 kor kerül sor, az un. Protokoll eseményre, részletesebb bemutatókra, kulturális és sport programokra. Ennek a munkának a végrehajtását a MATASZ jelleg megfogalmazását a megyei vezetőség bővebb munkacsoporttal fogja végezni. Személy szerint: Dr. Palotai ny.alez, Fróman t.őrgy, Lehel t. hdgy. Demcsák t. hdgy.

Bejelentés: Szerbia-Montenegró Tartalékos Szövetségével –Partnerünk javaslatára- az Együttműködési Szerződés ünnepélyes aláírására 2005. szeptember 16.-án Szabadkán kerül sor, melyre megfelelő összetételű küldöttséget kell össze állítani. 

A szőregi csata 136 évfordulójára emlékeztek a Szegedi Hagyomány Őrzők, Szegeden és a csata egykori helyszínén. Haynau seregei 1849. augusztus elején érkeztek meg Szegedre. Dembinski csapatai ki hátráltak a városból, és Kossuth Lajos parancsára Szőreg térségében vették fel a harcot a jelentős túlerőben lévő Osztrák csapatokkal. Az ütközet kimenetele ismert, a magyar csapatok hősies helytállása ellenére győzött a túlerőben lévő császári sereg. Mégis évek óta szép külsőségek és történelmi hűséget idéző ruhákban, fegyverekkel az események történelmi hitelességnek megfelelő módom emlékeznek meg a csatáról, a helyszínen emelt emlékműnél.

Ebben az esztendőben egy hagyományőrző találkozóval egybe kötve több mint 220 korhű ruhákba öltözött lelkes hagyományőrző, lovaikkal, karddal, dobbal, kovás puskákkal, és más, érdekes programmal egészítették ki korábbi bemutatóikat. Látványos disz szemle, felvonulás és egyéb események tették színessé az ez évi eseményt. A csatát Babus Zoltán hadtörténész kommentálta nagy szakszerűséggel.

 

 


 

SZERBIA ÉS MONTENEGRÓ TARTALÉKOS TISZEK SZÖVETSÉGE
SZABADKAI SZRVEZETE ÉS A MAGYAR TARTALÉKOSOK SZÖVETSÉGE CSONGRÁD MEGYEI VEZETŐSÉGE

Együttműködési Megállapodás ünnepélyes kicserélése: 2005.

 


A két szervezet vezetői ez év márciusában Szabadkán megállapodtak abban, hogy tevékenységüket jobban összehangolják, bővítik, szélesítik, az együttműködés lehetőségeit.
Az együttműködési szerződés szövegét egyeztették és sor került a szerződés aláírására. Szabadkai Tartalékosok részéről Milan Raseta ny. ezredes, Csongrád megyei tartalékosok részéről Dr. Palotai Jenő ny. alezredes írta alá a szerződést.

A szerződés kölcsönös ünnepélyes cseréjére 2005. szeptember 17.-én, Szegeden került sor, mellyen több megyei vezetőn kívül jelen volt Borszéki Tivadar ny. vezérőrnagy a MATASZ Elnöke is.

Szabadkai Vendégeink részt vettek a VI. MATASZ Kupa nemzetközi ejtőernyős verseny nyitó ünnepségén, ahol később az első helyet Szerbia-Montenegró tartalékos katona csapata nyerte el. Így Hazájukba került a VI. MATASZ KUPA is.

 

 


MATASZ KUPA SZEGED 2005

 

 

A Szegedi repülőtéren rekordszámú versenyző gyűlt össze a MATASZ Kupa nemzetközi Ejtőernyős Célba ugró versenyre. Ausztriából, Boszniából, Németországból, Szerbia és Montenegróból, Ukrajnából és természetesen Hazánk több ejtőernyős klubjából 120 tartalékos ejtőernyős érkezett, és mérte össze tudását, ügyességét.

A színvonalasan szervezett versenyt jól egészítette ki, az egész napos, minden korosztályt érintő bemutatók sorát fel vonultató sport és kulturális program. A gyermekeknek, számos családnak, maradandó élményt nyújtott a Százszorszép Gyermekház osztatlan sikert arató gyermek műsora.

Nem kevesebb sikere volt a divat bemutatónak és tánccsoportnak, a Határőrség kutyás, szituációs bemutatója, a Katasztrófa Védelem, az Erős Emberek bemutatója, a Hódmezővásárhelyi katonazenekar közreműködésének és a bemutatott „gyepshow” műsoruknak. Búvárok, Rádiósok és a Katonai Toborzók, vitorlázó repülők, Quad Motoros, Íjjász, és fel sorolni is nehéz lenne a sok-sok érdekességet. Több zenekar estébe nyúló koncertje és a Hangár Bál adta a keretét az egész napos programnak.

A versenyzők keményen küzdöttek az első napon a nagy meleggel, másnap az erős széllel, harmadik napon pedig az alacsony felhőkkel, az esővel és az egy egész évszakos időjárás változással. A médiatámogatók közül, a Déli Apró hirdetőújság ötletes reklám támogatása, nyereményei, csinos és kedves munkatársai személyes közreműködésével, a Rádió+ egész héten áttartó színvonalas reklámtámogatásával nélkülözhetetlen segítséget nyújtott a rendezvény sikeréhez.

A Védnökök a Megyei és Városi Vezetők, az együttműködő Rendvédelmi Szervek Vezetői, Katonai Parancsnokok és a Külföldi Vendégek Vezetői személyes jelenléte, csak tovább erősítette a rendezvényt megnyitó Borszéki Tivadar ny. vezérőrnagy Úr a MATASZ Elnökének gondolatait, mellyel a helyi együttműködést, az összefogást, a tartalékosok szerepének erősödését, az egészséges életmódra nevelést, a haza szeretetét, egymás tiszteletét és megbecsülését, az ifjúság részére követendő helyes programok teremtését emelte ki.

A legjobb eredményt Szerbia-Montenegró csapata érte el, a helyi versenyzőknek be kellett érniük a harmadik helyezéssel. Az értékes díjakat a Védnökök és Támogatók Vezetői és Képviselőik adták át.

A versenyt Dr. Palotai Jenő ny. alezredes megyei elnök zárta. Köszönetet mondott a Versenyzőknek, Közreműködőknek és az Önzetlen Segítőknek. Van tehetség, igény és szándék, szerény lehetőség a további munkára. A motivációkról az arra illetékeseknek kell gondolkodni és gondoskodni. A záró gondolat mottója az volt: „köszönet mindenkinek mindenért, viszont látásra 2006-ban újra Szegeden Veletek!”

A megjelent vendégek a legnagyobb elismeréssel nyilatkoztak a már hagyományossá vált és egyre jobb színvonalon megvalósított, mértéktartó, takarékos, mégis sok apró figyelmességgel szervezett és végrehajtott Tartalékosok Szegedi Nemzetközi Ejtőernyős versenyéről.

 

 NAPRAFORGÓ FUTÓ KLUB – MATASZ KUPA
Futóverseny 2005. szeptember 24.


.

A Borostyán Birtok területén, nagyszabású futóversenyen vettek részt tartalékosaink, 2005 szeptember 24.-én. A versenyre az megkötött együttműködési szerződés alapján került sor.
A versenynek kedvezett a „vénasszonyok nyara” nyújtotta kedvező időjárás. A résztvevők közül, a legjobb eredményt elért tartalékos induló részére a MATASZ egy versenydíjat ajánlott fel. A MATASZ Kupát Lévai Imre t. alezredes Úr, a vezetőség futó sport felelőse adta át. A verseny jól szolgálta a résztvevők sport, mozgás és egészséges életmódra nevelés fontos célkitűzéseit.

Negyven kis gyermek teljesítette a gyermek számot, akik ajándékot kaptak „teljesítményükért” Az „együttfutás” versenyszámnői versenyében Faragó Mária, Nemes Ágnes és Bohner Flóra végzett az első három helyen, A férfiak versenyét ebben a számban Kéri István nyerte, Kováts Bence és Galgócz János elött.

A 7,1 km-es „Gyálai kör” versenyszám abszolút győztese Nőknél: Borda Éva, Szegedi Erika illetve Faragó Antalné előtt. A Férfiak versenyében Barna István lett az első így Ő nyerte el a MATASZ kupát, Lukácsi István és Sümegi Attila előtt. Az F-40 korosztályban Papp Ferenc, az F-50 korosztályban Csamangó Ferenc lett a győztes. Gratulálunk a győzteseknek, a helyezetteknek és minden résztvevő sporttársunknak.


Belgrád – Szabadkai Vendégek látogatása Szegeden
2005. október 6 – 7.Szerbia és Montenegró Katonai Tartalékos Tisztek Szövetsége (ORSV) Elnökének, Prof. Dr. Sinisa Borovic t. vezérőrnagy vezetésével háromtagú küldöttség tett látogatást hazánkban 2005. október 6. és 7. között. A Vendégeket Borszéki Tivadar ny. vezérőrnagy a MATASZ Elnöke tájékoztatta Tartalékosaink körében folyó munkáról. A delegációt fogadta Mikita János altábornagy Úr, a Vezérkar Főnök helyettese.

A küldöttség megtekintette a Parlamentet, majd fel keresték a Csongrád megyei MATASZ vezetőséget Szegeden, ahol tájékoztatót hallgattak meg a megyei vezetőség munkájáról, kiemelten Tartalékosok Szeged és Szabadka közötti közös tevékenységről. A tájékoztatón részt vett, Borszéki Tivadar ny. vezérőrnagy is. Mindkét Szövetség elnöke a két megye között végzett munkát eredményesnek, hasznosnak és tartalmasnak, értékelte.

A végzett munka alapján, egy szándék nyilatkozatot írt alá a két Tartalékos szervezet vezetője. Ennek alapján úgy döntöttek, hogy a jövő év tavaszán a két szervezet között együttműködési megállapodást írnak alá. Rögzítették az együttműködés további elveit, gyakorlati lehetőségeit, formáit, módjait. A határ közeli megyékben, tovább szélesítik, az együttműködést, a tartalékosok szervezetei között.


SZABADKA
2005. október 10.

 

Küldöttségünk az ORVS Szabadkai Vezetőségének meghívására részt vett a Város felszabadulásának 61. Évfordulója alkalmából rendezett városi ünnepségen és koszorúzáson. Az alkalomból a Város Közgyűlése Ünnepi ülést tartott, majd, a városi felszabadulási emlékműnél, és a temetőben rendezett koszorúzási ünnepséget, mellyen részt vettek a város vezetőin kívül a Diplomáciai testületek, Katonai Attasék, nagyszámú vendégek és érdeklődők.

 

 

Mindkét helyszínen színvonalas, az alkalomhoz illő kulturális műsort szerveztek, melyben meghatározó szerepet vállaltak Szabadkai Barátaink, együttműködő szervezetünk.

 


ROTH 2005. október 15 – 16.

 

Négytagú MATASZ küldöttség vett részt a Közép Frankföld Német Tartalékosok Szövetsége lövész versenyén. Csapatunkat Pál Mihály t. őrnagy, a MATASZ Szeged városi elnök helyettese vezette. Tagjai voltak: Csorba József t. hadnagy, Horváth Andor t. ftzls. És Markovics Kálmán t. szkv. Csapatunk a lövészeti feladatokat kitűnően oldotta meg, ám a hatalmas fizikai megterheléssel járó összetett feladatokat –bár a szint időn belül- mégis a közép mezőnyben fejezhette be.

A Csapatunkat barátsággal és szeretettel fogadták a Német Vendéglátók. Ismét több értékes tapasztalattal gazdagodtunk. Szervezetünk építése során gondolnunk kell a német nyelvet beszélő újabb tagokra, a fizikai állapotunk további javítására, az alakiasságunk megfelelő szinten tartására. Az ilyen versenyeken való színvonalas részvétel, nem képzelhető el, megfelelő egyenruha nélkül.

Küldöttségünk helytállását méltatta a versenyt értékelő Cordes o. ezredes Úr, a Közép Frankföldi Tartalékosok, közelmúltban megválasztott új Elnöke is..

 

 VEZETŐSÉGI ÜLÉS
2005. október 25.

 

1./ Küldöttgyűlésre Budapesten 2005. november 12. – 13. között kerül sor. A megyei vezetőséget 4. fő képviseli. Tagjai Dr. Palotai Jenő ny. alezredes, Fróman Gábor t. mk. Őrnagy, Pál Mihály t. őrnagy, és Ugri György t. százados A szűkebb körben folytatott közvélemény kutatást folytatni kell, és annak megfelelően kell a személyi kérdésekben állást foglalni. Javasolni kell a továbbiakban is a MATASZ munka elismerésének minden formáját, (kitüntetés alapítás, és adományozás, előléptetés, főbb szegmensek OK. És a klubok, Önkéntes tartalékosok és a MATASZ kapcsolata, nyitás az iskolák, az ifjúság irányába) Az utazásra magán gépkocsival kerül sor. A vezetőség az Elnököt, Helyetteseit, Ügyvezetőjét és az Elnökséget támogatja.

2./ Megyei taggyűlés előkészületei. Háromtagú jelölőbizottság létre hozása. Vezetője Ugri György t. szds. Tagjai Csorba József t. hdgy, és Demcsák Zoltán t. szds. Az időpont 2005. december 8. 15,30 legyen. Helye a toborzó iroda. A taggyűlésre küldjünk meghívót, Tagságunknak, az Együttműködőknek és tegyük lehetővé a részvételt az érdeklődők számára is. A rendezvény jelenjen meg a Déli Apróban is. A beszámolót, a jelölőbizottság tájékoztatóját és a vezetőség álláspontját a taggyűlés előtt, a vezetőség tárgyalja meg.

3./ Egyebek. Tájékoztató a rendezvények általános visszhangjáról, ami igen pozitív. Az oklevelek megérkeztek, az ajándékokkal, részben személyesen keresse fel az Elnök és a helyettes az érintetteket. Az oklevelek más részének átadására a taggyűlésen kerüljön sor.

Részt vettünk Szabadkán a város felszabadulásának koszorúzási ünnepségén. Szép látványos ünnepség volt. Lövész csapatunk Orosházán részt vett egy regionális lövész versenyen, ahol jó eredményeket értek el. A Német országban járt küldöttségünk Pál Mihály t. őrnagy vezetésével eredményesen teljesítette feladatát. Főbb tapasztalataikról készüljön feljegyzés.


Küldöttgyűlés, Elnökség Választás
Budapest 2005. november 12.

 

 

Küldöttgyűlés és továbbképzésre került sor Budapesten a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetemen. A küldöttek és a szép számú vendég, részletes elemzést hallgatott meg, a MATASZ és a Honvédelem kérdéseivel kapcsolatosan, a kialakult helyzetről. Számos hozzászólás és javaslat után került sor a MATASZ Vezető Tisztségviselőinek, és az Elnökség tagjainak választására.

A MATASZ Elnöke:
BORSZÉKI TIVADAR ny. vezérőrnagy
A MATASZ Elnökhelyettesei:
Dr. Gyaraki Károly ny. altábornagy
Dr. Borbiró Zoltán t. főhadnagy
A MATASZ Ügyvezető Alelnöke:
KEREKES SÁNDOR ny. alezredes

 

Ez alkalommal került sor a 7 tagú Elnökség megválasztására is. A megválasztott Tisztségviselőinknek sok sikert, jó munkát és erőt, egészséget kívánunk!

 

 


M E G H Í V Ó
 
Tisztelettel meghívjuk
 
A MAGYAR TARTALÉKOSOK SZÖVETSÉGE
Csongrád Megyei Taggyűlésére
Helye: Megyei Toborzó Iroda Szeged Boros j. u. 5.
Ideje: 2005. december 8. 15,30.

Tájékoztatjuk, hogy a MATASZ Alapszabályának 8.§. (3) bekezdése alapján, „ha, a taggyűlés a tervezett napirend szerint a fenti helyen és időben nem lenne határozatképes, azonos napirenddel 15,50 órára kerül összehívásra” A megismételt taggyűlés – jelen értesítésre tekintettel – a megjelentek számától függetlenül határozatképes.

Napirendi pontok: 1./ Beszámoló, a vezetőség négy éves munkájáról, a
Következő négy év, főbb feladatai, különös tekintettel,
a 2006 év feladataira. Vita.

Előadó: Dr. Palotai Jenő ny. alezredes

2./ A Vezetőség megválasztása.

Előadó: Fróman Gábor t. mk. Őrgy. Levezető elnök
Ugri György t. szds.

3./ Bejelentések, egyéb tájékoztatók.

Előadó: Dr. Palotai Jenő ny. alezredes

A Jelölő Bizottság tagjai, és elérhetőségük:

Elnök: Ugri György t. szds. 62-449-851
Tagok: Csorba József t. hdgy. 30-973-0384
Demcsák Zoltán t. hdgy. 20-956-87-04

Megjelenésükre, részvételetekre feltétlenül számítunk, munkánk javítására, eredményesebbé tételére, vonatkozó javaslataikra, igényt tartunk. Javaslataikat közvetlenül és a Jelölő Bizottság útján kérjük. Minden érdeklődőt szeretettel várunk.

Megyei Vezetőség


Taggyűlési Beszámoló
2001-2005 közötti munkáról
2006 évi munkaprogram.
2005. december 8.


Hölgyeim, Uraim, Kedves Barátaim, Bajtársak!


Megyénkben a tartalékosok szövetsége megyei szervezete 2001 szeptemberében alakult meg. Az alakuló létszám 15. fő volt, ami az óta, csaknem meg tíz szereződött. A vezetőség összetétele az óta nem változott. Már az alakulás során az volt a célkitűzésünk, hogy a megye lakott településeinek nagy részén alakítsunk klubokat, helyi egyesületeket. Az elgondolás jó volt. A munkát úgy kezdtük meg, hogy fel kerestük a városok Polgármestereit és kértünk személyi javaslatokat.

A Városok Polgármesterei nagyon pozitívan értékelték a kezdeményezést, meg fogalmazták, hogy szükségét érzik, egy ilyen társadalmi szervezet létrehozásának. A személyi javaslataik, lassan érkeztek, de több helyen a javaslatba hozott személyek, vagy nem vállalták, vagy később vissza léptek a feladatoktól, tekintve azt, hogy a feltételek nagyon csekély mértékben biztosították volna az eredményes munkájukat.

A nehézségek ellenére folytattuk kezdeményezéseinket, a MATASZ Elnöksége is erre kért bennünket. Az első évben jól indult a munka, később a Honvédség folyamatos csökkentése, a lehetőségek folyamatos szűkülése, és végül a sorkatonaság eltörlése elbizonytalanította addigi támogatóink egy bizonyos részét. Fel merült a kérdés: van e egyáltalán tartalékos, kik ezek, van e szükség rájuk?

Ezekre, a kérdésekre, azóta meg született a helyes válasz. Egy része szabályozásra került, egy részét ezután kellene szabályozni. Tisztázódott, hogy az önkéntes hadseregnek önkéntes tartalékosokra van szüksége. Az is nyílván valóvá vált, hogy ennek a haderőnek is szüksége van társadalmi háttérre, társadalmi támogatásra. Az is nyilvánvaló, hogy a bevonulások, az eskü, családi kapcsolatok, események, az életre szóló barátságok, emlékek a leszerelések, elmaradása, egyben az ezekkel a kedvező és nem mindig kedvező események elmaradásával, jelentős mértékben gyengült az, élő napi kapcsolat a Hadsereggel, ami addig meg volt.

Sokat tett a Hadsereg ennek a problémának a megoldására. Jelentős anyagi erőforrásokat használtak erre a célra, de ez nem pótolhatja a társadalmi háttér szükségességét. A sorkötelezettség eltörlése óta viszonylag rövid idő telt el. Kevés a tapasztalat. Egy sor új feladat állt elő. A végbement társadalmi változások is, szükségessé teszik azt, hogy az adófizetők ismerjék azt, hogy mire költik adó forintjaikat. A MATASZ egyre terebélyesedő szervezeti rendszerével hangsúlyozza, és tervezi a rá bízott feladatokat, lehetőségek megteremtését. E téren jelentős előre lépés előtt állunk. Egy fontos felmérés fejeződött be, előkészítés előtt áll a HM. és a VK. között egy új megállapodás, és elkészült a MATASZ középtávú stratégiai terve is.

Tudjuk, hogy tagságunk a nagy gyerekkortól kezdve egészen a nyugdíjas korú teljes lakosságunkat érintheti, és ez így is van jól. A társadalom egész struktúrája így épül fel. Tudjuk azt is, hogy a haza egy és oszthatatlan, ebből leányainkat, feleségeinket nagy hiba lenne ki rekeszteni. Modelleztük a MATASZ elképzelt tevékenységét és ma már nyílván való, hogy abban a nyugdíjas katonák, ezernyi ok miatt sokat tudnak segíteni. Természetesen további törvényi szabályozásig, a behívató tartalékos kor 18-35 éves kor marad. De ez az önkéntes tartalékos katonai szolgálatra vonatkozik. Mi a MATASZ tagjai egy a honvédelem eszme rendszerét magunkénak valló társadalmi szervezetnek vagyunk a tagjai és ez nem katonai szolgálat! A Honvédséghez, a honvédelem ügyéhez állunk a legközelebb, és ez természetes.

Eddigi tevékenységünk, főleg rendezvény centrikus lehetett, a „szerény” anyagi lehetőségek miatt. Mégis, egyre több rendezvényt szerveztünk minden évben, melyek jól szolgálták megismertségünket és elismertségünket. Itt kell megköszönnöm szép számú társunknak az önzetlen segítségét, melyet a jövőben is kérünk. Kicsit túlozva azt kell mondanom, hogy ez olyan megfizethetetlen érték, melynek nincs pénzben kifejezhető ára. Nem is lehet.

Legeredményesebb munkát, a szervezeti keretek alakítása, a repülés és ejtőernyőzés, a lövészet, PR. Tevékenységünk, a nemzetközi kapcsolatok építése és a társadalmi kapcsolatok erősítése terén végeztük. Ezek időigényes, hosszú kitartó tevékenységet, türelmet és nem egy esetben anyagi áldozatokat igénylő feladatok. Megoldani csak nagyszerű, önzetlen szorgalmas és okos segítő társak közre működésével volt lehetséges.

A vezetőség a kezdetektől fogva, változatlan összetételben egymást segítve és támogatva jól végezte a tervezett feladatokat. Munkánkkal az Elnökség és a helyi együttműködők elégedettek. Az elért eredményekre és segítő támogató társainkra büszkék lehetünk, mégis úgy érzem, több anyagi erkölcsi és társadalmi támogatásra lenne szükség, hogy gyorsabban haladhassunk előre. Nagy eredménye munkálkodásunknak, hogy tevékenységünkre a politikai jellegű viták, hatása nem jellemző, messze elkerülnek bennünket, az anyagi előnyöket gátlástalanul hajszoló, zsákmányszerző, hiéna természetű emberek.

Sokasodnak viszont, a szerény, szorgalmas, tehetőségükhöz, és lehetőségeikhez mérhető szerény áldozatokat is vállaló olyan honfitársunk, akiket a haza önzetlen becsületes szolgálata jellemez. Érdekes, hogy köztük több Hölgy is található, ami azt jelzi, hogy mint más esetekben már annyiszor, épp úgy értik a dolgok lényegét, mint azok, akik voltak katonák. Ebben a helyzetben tehát gondolnunk kell arra, hogy több és több segítő társunk legyen. Motivált emberek akik, akik nem csak mondják, hanem tetteikkel is bizonyítják, hogy van kedvük a hazafiság, a honvédelem érdekében dolgozni.

Túl hosszú lenne beszámolóm, ha minden elvégzett feladatot tételesen fel sorolnám. Hiba lenne az is természetesen, ha nem ejtenénk szót azokról, akiknek ezek az eredmények köszönhetőek. Volt, aki többet, volt, aki kevesebbet tett. Olyan társunk is volt, akikre kevesebbet bíztunk. Ha igazságosak akarnánk lenni, egy nagyon hosszú névsort kellene felolvasni, mert itt mindenki tett valamit. Mégis ki kell emelni a repülés és ejtőernyőzés területét, mindenekelőtt a repülő klub vezetőit, tagjait, és Csorba József t. hadnagyot, aki motorja az ottani közös tevékenységünknek. Fontos területe tevékenységünknek, a lövészet, ezen a területen nélkülözhetetlen és fontos segítséget kaptunk és kérünk a jövőben is Andrássy Árpád t. főhadnagy Úrtól. És Horváth Andor t. ftzls. Úrtól. Jelentős volt PR. Tevékenységünk fontos résztvevői és közreműködői: Demcsák Zoltán t. hadnagy, Stumpf Viktor Barátunk és Baltásné Simon Éva Úrhölgy.

Nemzetközi tevékenységünk során, a már korábban említett társainkon kívül, pótolhatatlan munkát végzett Fróman Gábor t. mk. őrnagy, Regényi Kund t. százados, Pál Mihály t. őrnagy Vecsei Imre nyá. Alezredes, Szűcs János őrnagy, Gémes Endre és Bartucz Géza Barátaink.

Őszinte szívvel mondok köszönetet munkánk támogatásáért a MATASZ Elnökének Borszéki Tivadar vezérőrnagy Úrnak, és elődjének Dr. Deák János vezérezredes Úrnak, a MATASZ tiszteletbeli Elnökének, akik a kezdetektől fogva segítették és támogatták munkánkat. Kaszás Mihály ezredes úrnak a megyei védelmi Biz. Titkárának, Jákó Gyula ny. ezredes úrnak, Fehér István alezredes Úrnak, a helyőrség parancsnokának, és elődjének Gergely János ny. ezredes Úrnak, a Toborzó Iroda vezetőjének Mészáros Antal őrnagy Úrnak és munkatársainak a nélkülözhetetlen segítségükért.

Meg kell emlékeznünk további együttműködő partnereinkről, a 37. Mü. DD. Parancsnokáról és munkatársairól, a 62. GL. DD. Parancsokságáról és a Zenekaráról, a Rendőrség, Határőrség, a Katasztrófa Védelem, Vezetőiről, a Napraforgó Futóklubról élén Lévai Imre nyá. alezredes Úrról, HOHE megyei vezetőségéről élén Dr. Maschek Rudolf nyá. százados Úrról, Szerbia-Montenegró Tartalékosairól élükön Kovács Imre alezredes Úrról, Német Tartalékos Barátainkról, élükön Hellmut Gottschalk t. alezredes Úrról.

Külön köszönetet mondok Fróman Gábor t. mk. Őrnagy Úrnak, megyei elnök helyettesnek, aki sokoldalú elfoglaltsága ellenére, nélkülözhetetlen mértékben járult hozzá elért eredményeinkhez, és Lehel Zoltán t. hadnagy úrnak, a vezetőség titkára ként végzett munkájáért, Szeged város vezetőségének munkájáért, és minden további Barátunknak, akik a megye területén eddig is és ezután is fontos munkát végeztek és végeznek a tartalékosok szervezése körében. Végül, szeretném megköszönni a magam munkájához nyújtott sokoldalú segítséget és támogatást, ezt kérjük és várjuk az elkövetkezendő időszakban is. Csak így lehet, így tudunk eredményes munkát végezni.

2OO6. ÉVI
M U N K A P R O G R A M


I.

A MATASZ alapszabálya 2. paragrafusában megfogalmazott célkitűzések megvalósítása érdekében –a helyi célok és lehetőségek figyelembe vételével- az alábbi főbb feladatok végre-
hajtását tervezzük, és a lehetőségek keresésén túl, ehhez kérünk támogatást 2OO6 évben.

1./ A megye összes városában (8) létre hozzuk a városi területi szervezetünket, csoportjainkat.
Segítjük, és erősítjük tevékenységüket, és segítséget nyújtunk ahhoz, hogy eredményesen folytathassák vonzáskörzeteikben a községi falusi szervezeteik, klubjaik alakítását.

2./ A megye lakott településein (6O) 1O-15 % -ban megkezdtük a helyi szervezetek, klubok alakítását. Az erősödő szervezeteinkkel elérjük, hogy megyénkben a tagság létszáma elérje 28O-3OO főt.

3./ Szervezeteinkben gondot fordítunk, az önkéntes szerződéses katonai pályára irányításra. Különös tekintettel, a szakközépiskolai tanulókra, és más középiskolákra is. Az érintett középiskolákkal megállapodást kötünk, toborzó jellegű tájékoztatókat tartunk a helyi toborzó iroda munkatársaival. Figyelmet fordítunk az önkéntes haderőre való áttérésből adódó feladatokra és lehetőségekre. Tájékozódunk a felsőfokú tanintézetekben a katonai szolgálat iránt érdeklők körében, és tájékoztatjuk az érdeklődőket a katonai hivatásválasztás lehetőségeiről.

4./ Felfogásunk szerint a hazafias honvédelmi nevelőmunkát, már korai időszakban, a családokban, a tanintézetekben, külföldi missziókban szolgálatot teljesítettek felkutatása és a MATASZ keretein belüli összefogása a honvédelmi elő és utóképzés során és a honvédelmi jellegű különböző technikai sportok területein végezhetőek a legeredményesebben. Már a korábbi évben is, de ezekre, a területekre, a helyi szakszövetségekre ebben az évben is kiemelt figyelmet fordítunk.

5./ Folytatjuk Szerbia - Montenegró és Németország irányában folytatjuk nemzetközi tevékenységünket, mindenek előtt a hasznosítható tapasztalatok gyűjtése, közös tevékenységünk javítása érdekében. Találkozók, laktanya látogatás szervezése.

6./ Keressük tevékenységünk, anyagi alapjainak javítását, szolgáló lehetőségeket. Segítők, támogatók (szponzorok) felkutatása útján javítanunk kell működésünk feltételeit, PR. Tevékenységünket. Ebben a kérdés körben javaslatokat készítünk az Elnökség számára. Javaslatokat kell készítenünk az Országos Elnökség számára olyan új formák, motivációk,
elismerési formák, stb. kialakítására, meglévők alkalmazására, melyek nagyobb anyagi terhek nélkül segíthetik tevékenységünket.

7./ Felkutatjuk megyénkben, a külföldi missziókban szolgálatot teljesített, azóta tartalék, vagy nyugállományba helyezett katonákat és tanácskozásra hívjuk össze. Javaslatot teszünk számukra, hogy speciális képzettségük, felkészültségük, képességeik és gyakorlati tapasztalataik hasznosítására csatlakozzanak a Tartalékos Szövetség munkájához. Csongrád megye ilyen szempontból fontos lehet. (Szentes műszakiak, Hódmezővásárhely lövészek)


II.
FONTOSABB TERVEZETT RENDEZVÉNYEK:


1./ A tavaszi iskolai szünetben a szegedi repülőtéren tábori összevonás a repülés és az ejtőernyőzés iránt érdeklődő fiatalok számára. Körükben –az arra alkalmas és megfelelő fiata-lokat- tájékoztatjuk a szerződéses és hivatásos katonai pálya nyújtotta lehetőségekről orientáljuk őket a hivatásos és szerződéses katonai szolgálat vállalására.

2./ Május 13 án tervezett időpontban tartalékos és meghívott együttműködő csapatokkal, valamint a Szerbia-Montenegró Szabadkai tartalékos csapatával és a VdBRw Közép Frankföldi tartalékos csapatával a szegedi sport lőtéren lövész versenyt szervezünk. Egyéni, csapat és összetett számokban tervezzük pisztoly és puskával végrehajtva. A feladat végrehajtásához kérek 9O.OOO Ft. Központi támogatást.

3./ Június 10. én tervezzük Szegeden az ejtőernyős három tusa verseny végrehajtását. Ezen versenyeinkre a hazai ejtőernyős klubokon kívül meghívjuk Szabadkai ORVS és a VdBRw Közép Frankföldi együttműködő partnereinket is. (a rendezvényeknek már vannak hagyományai, az eddig elért eredményeinket, tapasztalatainkat tovább hasznosítjuk)

4./ Szeptember 15-17. kerül megrendezésre a Szegedi Önkormányzati Repülőnap keretén belül a VII. MATASZ Nemzetközi Ejtőernyős Célba ugró Versenyre, jelentős földi, légi és kulturális programmal. Általános programja már elkészült, végrehajtására részletes terv készül. (bemutatók, toborzás stb.) Meghívásra kerül: 2O Megye MATASZ vezetői, Toborzó Iroda, Szakközép iskolák vezetői, Egyetemek, Főiskolák vezetői és más helyi vezetők, erre kérek 2OO.OOO Ft. Központi támogatást.

5./ Öttömös – Ruzsa – Zsombó, valamint Sándorfalva, és megyénk több településének tartalékosai egész napos családi MATASZ találkozót rendeznek lövész versennyel és más honvédelmi jellegű vetélkedővel. Részletes terv, időpontosítás, ezután készül.

6./ Szeptember vége – október elején később pontosításra kerülő időpontban kerül megrendezésre a makói hagyma fesztivál. Ezt a lehetőséget fel akarjuk használni egy teljesen új, Honvédek, Tartalékosok Napja megrendezésére. Az időpont és a lehetőségeink tisztázása után részletes tervet készítünk együttműködőinkkel (toborzók, zenekar, lövész klub, további helyi szervek stb.) itt részletezzük a konkrét feladatokat. Egyébként figyelemmel kísérjük településeinken, a nagyobb tömegeket érintő rendezvényeket, és ahol erre lehetőség kínálkozik lehetőségeink szerint hasonló kezdeményezéseket teszünk.

7./ Tanácskozást hívunk össze a külföldön szolgálatot teljesített, un. „MISSZIÓS” „VETERÁN” friss harci tapasztalatokkal rendelkező, a Honvédség újszerű feladatait ismerő, különleges képességekkel, tapasztalatokkal rendelkező, tartalékállományban, vagy nyugállományban lévő tagjaival való konzultációra. Javasoljuk integrálásukat a MATASZ -ba.
A tanácskozást vagy Hódmezővásárhely, vagy Szegeden tervezzük. A feladat végrehajtásához 50,000.-Ft. Központi támogatást kérünk.

8./ Folyamatosan frissítjük az Internet – en a tájékoztató tevékenységünket. Ugyan így keressük a lehetőséget a helyi nyomtatott és elektronikus médiák híradásaiban való megjelenésre. Ezek a feladatok egymással összefüggve szolgálják megyénkben a tartalékosok szövetsége szervezetinek alakulását, tagságunk növekedését és befolyásunk folyamatos erősödését.

8./ Szeged Önkormányzatánál javaslatot teszünk városi vezetőségünk részére történő emlékzászló adományozására és ünnepélyes átadására. Ezzel növelni kívánjuk Szövetségünk
ismertségét, és elismertségét, a város önkormányzatának kötődését, erősítését,a Magyar Tartalékosok Szövetségéhez. Felmérjük ezek lehetőségeit más megyei településeinken is. A rendezvényen kérem az Elnökség képviseletét is.

9./ Figyelemmel kísérjük a pályázati lehetőségeket. Pályázatokat nyújtunk be, ahol pályázati pénz elnyerésére látunk lehetőséget, ezen a téren együttműködő partnereinkre is számítunk, továbbá együttműködőink támogatásával, saját bevételek teremtésével kívánjuk megteremteni a feladatok végrehajtásához szükséges legfontosabb feltételeket, de ez feltételezi a központi támogatás szükségességét is.

10./ Vezetőségünk 2005. évben fogadja Szerbia-Montenegró tartalékos szervezete Szabadkai vezetői küldöttségét, és tervezve van június hónapban a Német Közép Frankföldi Vezetőséghez történő utazásunk is. Ezekre, az eseményekre a meghívások már meg érkeztek, illetve át lettek adva. E feladatok végrehajtásához 180.000.-Ft Központi támogatást kérek.

11./ Javítjuk az egészséges életmódra nevelés területén a 2005.-évben meg kezdett munkánkat. Nagyobb gondot fordítunk a több mozgást igénylő tevékenységek (futás) népszerűsítésére. Ezen hiányosságainkra különösen a nemzetközi szerepléseinken derült fény.

A fenti programunkat a megyei vezetőségünk meghívottakkal kibővítet ülésén megtárgyalta és elfogadta. Éves tevékenységünk összefoglaló jelentését az év még hátra lévő több fontos feladat teljesítése után készítjük el. A teljesített feladatokról az Elnökséget rövid úton tájékoztatjuk. Ezen programszerű feladatokat, vezetőség előterjesztése alapján, a megyei taggyűlésünk 2005. december 8.-i ülésén jóváhagyta.

Szeged, 2OO5. december 10.

Dr. Palotai Jenő ny. alezredes.
megyei elnök

 Határozat
Helyi csoportok létrehozására, vezetőik megbízására:

A MATASZ Csongrád megyei taggyűlése az alábbi csoportokat hozza létre, és vezetésével az alábbi tagjainkat bízza meg:

Lövész szakcsoport: Vezetője Andrássy Árpád t. főhadnagy.

Tömegsport szakcsoport: Lévai Imre t. alezredes.

PR. Szakcsoport: Demcsák Zoltán t. hadnagy.

Ifjúsági és iskolai szakcsoport: Kocsis István t. őrnagy és Molnár Péter t. hadnagy.

Repülő, ejtőernyős szakcsoport: Csorba József t. hadnagy

Rendezvényfelelős: Baltásné Simon Éva Úrhölgy.

A nemzetközi feladatokat esetenként a megyei vezetőség közvetlenül irányítja.


Szeged 2005. december 10.


Fróman Gábor t. őrnagy
Levezető elnökTaggyűlés 2005. december 8.

Megyei taggyűlésünkön tagságunk meghallgatta a vezetőség beszámolóját, jóváhagyta az éves és az elmúlt négy év végzett munkáját. Egyetért a következő négy év, programszerű feladataival és jóváhagyta a következő év fontosabb tervezett rendezvényeit. Mivel, a vezetőség megbízatása lejárt, vezetőségválasztásra is sor került.

Megyei elnök:

Dr. PALOTAI JENŐ ny. alezredes

Megyei alelnök:

FRÓMAN GÁBOR t. mk. Őrnagy

Megyei titkár:

LEHEL ZOLTÁN t. hadnagy.

 


 


 


MATASZ KŰLDÖTTSÉG UTAZIK
SZERBIA-MONTENEGRÓI NOVI-SAD RA
2005. december 21 – 22 én.

A küldöttség vezetője:

Borszéki Tivadar ny. vezérőrnagy a MATASZ Elnöke

Tagjai:
Kerekes Sándor ny. alezredes a MATASZ ügyvezető alelnöke
Dr. Palotai Jenő ny. alezredes a MATASZ Csongrád megyei elnöke