Internet partnereink:

w6 Info Bt. - Weboldalak, komplett webes megoldások, tárhely, email, honlapkészítés, Joomla!

 

Támogatóink:

KORMÁNYOS AUTÓSISKOLA
6720 Szeged, Tisza L. krt. 14.
+3620-220-33-35
+3620-220-28-58
kormanyosautosiskola.hu
kormanyos97@invitel.hu

 

web fejlesztés:   w6.hu

Joomla! rendszerek átalakítása

 


 

Céljaink

 

A haderő átalakul, ebben szövetségünk tevékeny részt vállal, képviseljük a helyes katonai etikai és viselkedési módokat, őrizzük ezen értékeket. Őrizzük a magyar katonai hagyományokat, erősítjük a bajtársiasságot és a barátságot.

Fontosnak tartjuk tagjaink fizikai állapotát, egészségének megőrzését, katonai, sportversenyeken és kulturális programokon való részvételüket.

A MATASZ tagja a NATO-tagok hasonló szervezeteit egyesítő nemzetközi szövetségnek, célunk az együttműködés és az euroatlanti integráció elősegítése.

Fontosnak tartjuk a magyar honvédség nemzetközi tevékenységét erről, lehetőségeinkhez mérten elősegítjük a felkészülést.

Érdekvédelmi tevékenységünk fejlesztése - bővítése terén, figyelemmel kísérjük tartalékosaink családja helyzetét, segítséget nyújtunk az esetleges problémák megoldásában.

A MATASZ nem folytat politikai tevékenységet, pártoktól független, politikai pártot nem támogat. A hivatalban lévő kormánnyal szemben lojális.

Szövetségünk demokratikusan működő szervezet országos - területi (megyei - városi - községi) szervezeteink élén az elnökök állnak, vezetőiket demokratikus úton választjuk.

Etikai szabályzatunk pontosan szabályozza azokat a követelményeket, melyeket tagjainknak be kell tartaniuk.

Együttműködőinkkel együttműködési szerződések alapján végezzük munkánkat. Legfontosabb együttműködő támogatónk a Honvédelmi Minisztérium, de együttműködésre törekszünk a hazafias honvédelmi nevelésben, sport és kulturális kérdésekben érdekelt minden állami és társadalmi szervezettel.

Szövetségünk a társasági törvény adta kereteken belül kiemelten közhasznú társaság.

Közelebbi és közvetlen célunk városainkban és lakott településeinken területi szerveink létrehozása, szervezeteinkben hasznos baráti alkotó légkör kialakítása. Egyre erősödő közösségeinkben a lehetőségeknek megfelelő önálló tevékenység folytatása, kihasználva a helyi lehetőségeket és igényeket.

Örülünk a helyi kezdeményezéseknek, természetesen alakuló és formálódó területi vezetőségeink útján segítséget nyújtunk a szövetség arculata kialakításához , fejlesztéséhez és annak megőrzéséhez.

Hölgyeim, uraim, bajtársak, fiúk, lányok, barátaim!

Szövetségünk jelszava: ”Legyünk barátok békeidőben, hogy a bajban igazi bajtársak lehessünk!” Ez jól kifejezi mindazt, amit most tenni akarunk. Mi nem háborút, hanem békés, boldog alkotó munkát, élhető életet akarunk. Családunk és barátaink körében úgy akarjuk jól érezni magunkat, úgy kell boldogulnunk, hogy hazánkkal kapcsolatos kötelességünket is teljesítsük.

Ehhez várjunk sorainkba minden érdeklődő honfitársunkat korra, nemre, felekezetre tekintet nélkül. Egyetlen követelménynek kell megfelelni: becsületes hazafiként elfogadni alapszabályunkat, és meg kell felelni etikai követelményeinknek.

Tisztelettel várunk minden kedves érdeklődőt, közös munkánkhoz kívánok mindenkinek sok sikert, szerencsét, boldogságot, erőt, egészséget.

Szeged, 2002. augusztus 12.

 Dr. Palotai Jenő nyá. alezredes
megyei elnök